Vítejte v naší škole


Roušky v naší škole

 • Prosíme rodiče, kteří doprovázejí děti do MŠ i ZŠ, aby při vstupu do budovy použili roušku - s účinností od 8.9.2020.
 • platí povinnost nošení roušek také ve společných vnitřních prostorech škol, např. na chodbách. Výjimku mají mateřské školy. Povinnost nosit roušku se nevztahuje na učebny, třídy, tělocvičny a kabinety.
 • Prosíme tedy, aby jste žákům do školy zajistili alespoň dvě hygienické roušky, které budou mít u sebe.

Děkujeme za pochopení


Vážení rodiče, 

vzhledem k situaci COVID 19 jsou podle Manuálu škol vydaného MŠMT zpřísněna hygienická pravidla při pobytu dětí v MŠ. Žádáme proto rodiče, aby nevodili do školky děti s jakýmkoli náznakem nemoci (rýma, kašel). Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Toto samozřejmě platí i pro žáky ZŠ. 

U vstupu do budovy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.   


Na základě doporučení MŠMT, prosíme rodiče budoucích prvňáčků, aby snížili doprovod rodinných příslušníků na slavnostní zahájení školního roku a omezili ho pouze na rodiče. 

Děkujeme za pochopení 


Zahájení plaveckého výcviku v pátek 4.9.2020. Ukončení výcviku v pátek 22.1.2021

Odjezd na plavecký výcvik vždy v 8:00 od školy.

Na třídních schůzkách budou rozdány přihlášky a formuláře - potvrzení o zdravotní způsobilosti ( pouze pro ty, kteří nemají toto potvrzení platné). Tyto dokumenty je nutné odevzdat nejpozději ve čtvrtek 3.9.2020. Tyto dokumenty ke stažení naleznete v záložce plavecký  výcvik. PLATBY

Vážení rodiče, v níže připojeném dokumentu naleznete přehled základních plateb pro začátek školního roku. Prosíme o dodržování termínů, používání variabilních symbolů (přiřazuje vedoucí školní jídelny) a správné popisy u jednotlivých plateb, velmi nám usnadníte práci. Děkujeme za pochopení.


BOČNÍ VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

I nadále se bude pro vstup do mateřské školy používat boční vchod. 

Dle manuálu - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 se doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. 

Děkujeme za pochopení


Vážení rodiče,

jménem školy bych se Vám chtěla omluvit za to, že jste zataženi do nepříjemných intrik a politikaření. Velmi mě mrzí současná vyhrocená situace ve škole. Škola by měla vždy především vychovávat a předávat vědomosti. Avšak škola je také symbolem morálky a etických zásad - norem a my učitelé bychom měli být jejich nositelem.

Dovolte mi, abych vám touto cestou objasnila kolující nepravdivé informace, vztahující se k probíhajícím organizačním změnám na naší škole. V současné chvíli se změny týkají především personální oblasti, které nejsou vyvolány nekvalitou pedagogického přístupu. Změny jsou přirozeným a zcela běžným legitimním procesem v pracovněprávních vztazích. Nejedná se tedy o záležitost nestandardní či neobvyklou.

Dobré interpersonální vztahy v pedagogickém kolektivu představují vždy základní pilíř, který musí stát na pravdivých a čestných základech. Pilíř, který se kladně promítá do celkové atmosféry školy, a to nejen uvnitř, ale i navenek a výrazně přispívá k žádoucímu vztahu k žákům a tím i k Vám, rodičům.

Závěrem bych Vás chtěla ubezpečit, že organizační změny nebudou mít v žádném případě negativní vliv na edukativní proces! Jeho kvalita a dosavadní úroveň zůstane i nadále zachována.

Děkuji

Soňa Řepová    


Vážení rodiče, 

dne 4.8.2020 vám byla vrácena záloha za zrušenou školu v přírodě. 

Děkujeme


Vážení rodiče,

informace o průběhu slavnostního zahájení školního roku  2020/2021 budou zveřejněny během posledního srpnového týdne.

Níže naleznete seznam pomůcek pro 1. a 2. třídu.

Pomůcky pro 3. a 4. třídu zůstávají stejné, najdete je v dokumentech ZŠ. 


Milé děti, vážení rodiče,

děkujeme za skvělou spolupráci v uplynulém (i když ne zcela běžném) školním roce.

Přejeme vám krásné prázdniny, plné zážitků. Čtvrťačky, vám přejeme hodně štěstí do dalšího života a s vámi ostatními se těšíme na setkání opět v září.

Vaše paní učitelky! 


ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Jak jsme si v MŠ i ZŠ užili poslední týden školního roku 2019 / 2020 si můžete přečíst v Zažili jsme v MŠ... nebo Zažili jsme v ZŠ... a také ve Fotogalerii naleznete spoustu nových fotografií i videí. Školka se rozloučila s předškoláky, školu zase opouštějí čtvrťačky a tak rozloučení proběhlo, i když v omezeném režimu. Nicméně se můžete podívat, že se obě akce velmi vydařily. Ve čtvrtek jsme ještě podnikli společný výlet na Kokořín.KDO JSME?

Jsme malotřídní základní škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna v jedné budově, ke které náleží krásná zahrada se vzrostlými stromy (i ovocnými). Děti se navzájem znají a pedagogové často spolupracují, především na větších akcích školy.

V přízemí budovy se nachází mateřská škola, školní jídelna, kuchyň a kancelář s ředitelnou. V 1. patře jsou dvě třídy základní školy. Jsou to malotřídky a tak je spojen 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník. V prostorách třídy pro 1. a 2. ročník probíhá ranní i odpolední školní družina.

Naším cílem a velkým přáním je spokojenost dětí, které do naší školy budou chodit rády.


Vážení rodiče, vážení návštěvníci naší školy,

prosím vezměte na vědomí, že prostor před hlavní bránou není uznán jako parkoviště. V tomto prostoru platí zákaz zastavení. Jedná se pouze o snížený chodník pro veřejnost a především žáky naší školy, aby se mohli bezpečně přemístit k přechodu pro chodce.

Žádáme vás, využívejte parkoviště na návsi.

Děkujeme za pochopení.


Sběr použitého rostlinného oleje

 • Co děláte s použitým olejem po přípravě pokrmů u Vás doma?
 • Lijete ho do odpadu nebo dáváte do popelnice?
 • Víte, že olej zanáší odpad?
 • Příště, použitý olej nalijte do plastového uzavíratelného obalu a vezměte ho do školy.
 • Tam olej vložte přímo do nádoby k tomu určené (velká černá popelnice za vraty školy).
 • Pomůžete nejen přírodě, ale i Vaší škole.
 • Škola za každý litr dostane peníze, které může využít na pořízení nového vybavení nebo vzít děti někam na výlet.
 • Navíc děti mohou vyhrát volné vstupy do dětského parku Louisiana Ranch pro celou školu.

Další informace poskytne vedoucí školní jídelny v kanceláři školy. 

Děkujeme, že se do projektu zapojíte!


18. 6. 2018 se naše škola zapojila do projektu KAPKU ŠETŘÍM.