Vítejte v naší škole


KDO JSME?

Jsme malotřídní základní škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna v jedné budově, ke které náleží krásná zahrada se vzrostlými stromy (i ovocnými). Děti se navzájem znají a pedagogové často spolupracují, především na větších akcích školy.

V přízemí budovy se nachází mateřská škola, školní jídelna, kuchyň a kancelář s ředitelnou. V 1. patře jsou dvě třídy základní školy. Jsou to malotřídky a tak je spojen 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník. V prostorách třídy pro 1. a 2. ročník probíhá ranní i odpolední školní družina.

Naším cílem a velkým přáním je spokojenost dětí, které do naší školy budou chodit rády.


Vážení rodiče, 

vzhledem k situaci COVID 19 jsou podle Manuálu škol vydaného MŠMT zpřísněna hygienická pravidla při pobytu dětí v MŠ. Žádáme proto rodiče, aby nevodili do školky děti s jakýmkoli náznakem nemoci (rýma, kašel). Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Toto samozřejmě platí i pro žáky ZŠ. 

U vstupu do budovy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.   


PLATBY

Vážení rodiče, v níže připojeném dokumentu naleznete přehled základních plateb pro začátek školního roku. Prosíme o dodržování termínů, používání variabilních symbolů (přiřazuje vedoucí školní jídelny) a správné popisy u jednotlivých plateb, velmi nám usnadníte práci. Děkujeme za pochopení.


BOČNÍ VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

I nadále se bude pro vstup do mateřské školy používat boční vchod. 

Dle manuálu - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 se doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. 

Děkujeme za pochopení


Vážení rodiče,

jménem školy bych se Vám chtěla omluvit za to, že jste zataženi do nepříjemných intrik a politikaření. Velmi mě mrzí současná vyhrocená situace ve škole. Škola by měla vždy především vychovávat a předávat vědomosti. Avšak škola je také symbolem morálky a etických zásad - norem a my učitelé bychom měli být jejich nositelem.

Dovolte mi, abych vám touto cestou objasnila kolující nepravdivé informace, vztahující se k probíhajícím organizačním změnám na naší škole. V současné chvíli se změny týkají především personální oblasti, které nejsou vyvolány nekvalitou pedagogického přístupu. Změny jsou přirozeným a zcela běžným legitimním procesem v pracovněprávních vztazích. Nejedná se tedy o záležitost nestandardní či neobvyklou.

Dobré interpersonální vztahy v pedagogickém kolektivu představují vždy základní pilíř, který musí stát na pravdivých a čestných základech. Pilíř, který se kladně promítá do celkové atmosféry školy, a to nejen uvnitř, ale i navenek a výrazně přispívá k žádoucímu vztahu k žákům a tím i k Vám, rodičům.

Závěrem bych Vás chtěla ubezpečit, že organizační změny nebudou mít v žádném případě negativní vliv na edukativní proces! Jeho kvalita a dosavadní úroveň zůstane i nadále zachována.

Děkuji

Soňa Řepová    18. 6. 2018 se naše škola zapojila do projektu KAPKU ŠETŘÍM.Vážení rodiče, vážení návštěvníci naší školy,

prosím vezměte na vědomí, že prostor před hlavní bránou není uznán jako parkoviště. V tomto prostoru platí zákaz zastavení. Jedná se pouze o snížený chodník pro veřejnost a především žáky naší školy, aby se mohli bezpečně přemístit k přechodu pro chodce.

Žádáme vás, využívejte parkoviště na návsi.

Děkujeme za pochopení.


Sběr použitého rostlinného oleje

  • Co děláte s použitým olejem po přípravě pokrmů u Vás doma?
  • Lijete ho do odpadu nebo dáváte do popelnice?
  • Víte, že olej zanáší odpad?
  • Příště, použitý olej nalijte do plastového uzavíratelného obalu a vezměte ho do školy.
  • Tam olej vložte přímo do nádoby k tomu určené (velká černá popelnice za vraty školy).
  • Pomůžete nejen přírodě, ale i Vaší škole.
  • Škola za každý litr dostane peníze, které může využít na pořízení nového vybavení nebo vzít děti někam na výlet.
  • Navíc děti mohou vyhrát volné vstupy do dětského parku Louisiana Ranch pro celou školu.

Další informace poskytne vedoucí školní jídelny v kanceláři školy. 

Děkujeme, že se do projektu zapojíte!