Zápis do ZŠ

Zápis do naší základní školy pro školní rok 2021 / 2022 

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v termínu 7. - 8. 4. 2021, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Všechny potřebné dokumenty k zápisu do 1. třídy si můžete stáhnout na našich webových stránkách (www.zsmsbrezany.cz) v části ZŠ - zápis do ZŠ.

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je potřeba společně s ostatními dokumenty doložit také Žádost o odklad povinné školní docházky a zprávu z PPP či SPC. O odklad povinné školní docházky je možné zažádat nejdéle do konce dubna 2021.

K zápisu je potřeba dodat tyto dokumenty:

· Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

· Kopie rodného listu

· Žádost o odklad povinné školní docházky a zprávu z PPP či SPC - v případě odkladu školní docházky


O průběhu a organizaci zápisu na školní rok 2021/2022 vás budeme v nejbližší době informovat.


Děkujeme, ZŠ a MŠ Panenské Břežany


DOKUMENTY KE STAŽENÍ