Šablony


                                      Šablony III. pro Panenské Břežany

Na základě žádosti v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace s názvem "Šablony pro Panenské Břežany", s reg. č. "CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020255 ".

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Realizován bude v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.


Šablony II. pro Panenské Břežany

Na základě žádosti v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace s názvem "Šablony pro Panenské Břežany", s reg. č. "CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0012624 ".

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Realizován bude v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.


Šablony pro Panenské Břežany

Na základě žádosti v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace s názvem "Šablony pro Panenské Břežany", s reg. č. "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005470".

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Realizován bude v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.