Školní poradenské pracoviště


V NAŠÍ ŠKOLE PŮSOBÍ: 

VÝCHOVNÝ PORADCE - Mgr. Jitka Hrnčířová

- kontakt: hrncirova.zsbrezany@seznam.cz

- poskytuje poradenství při řešení školního neúspěchu, výukových problémů, volbě povolání a dalšího vzdělávání žáků, spolu s třídními učiteli a asistenty se podílí na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a připravuje podmínky pro integraci jednotlivých žáků, navrhuje řediteli školy svolávání výchovných komisí, konzultuje problémy s odbornými pracovišti (SPC, PPP).


ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE - Mgr. Pavla Pristášová

- kontakt: pristasova.zsbrezany@seznam.cz

- zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky, tak aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje s třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Shromažďuje odborné zprávy poradenských zařízení v rámci prevence.Spolupráce s institucemi:


Speciálně pedagogické centrum Klíč

Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - e-mail: info@klic-centrum.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

pracoviště Praha-východ, Sportovní 846/22, 101 00 Praha 10 - Vršovice

(v budově České pošty/ 3.patro) - tel.: 281 867 331, e-mail: prahavychod@ppsk.cz

Policie ČR - Městská policie Odolena Voda - tel.: 724 154 451

Sociálně-právní ochrana dítěte - Ivana Olbrachta 59, Brandýs n/Labem - Stará Boleslav

vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí - Jan Vaněk, DiS.

tel.: 326 653 802, e-mail: jan.vanek@brandysko.cz


Internetové odkazy a poradny:

• www.ditekrize.cz - dětské krizové centrum

• www.minimalizacesikany.cz – prevence šikany

• www.modralinka.cz – pomoc v obtížných životních situacích

• https://poradna-vigvam.cz – při řešení úmrtí

• www.nasedite.cz – pomoc handicapovaným a znevýhodněným dětem

• www.drogovaporadna.cz – prevence a léčba drogové závislosti

• www.nevypustdusi.cz – pomoc v péči o duševní zdraví