Škola v přírodě

Vážení rodiče, na tuto stránku budou přibývat informace o škole v přírodě, naleznete zde i soubory ke stažení. V době konání školy v přírodě zde každý den najdete krátkou informaci o průběhu dne a odkaz na fotografie.


TURNOVSKÁ CHATA 27.5.-31.5.2024

4.DEN

Třetí noc byla o něco kratší než obvykle, protože jsme do 23:00 užívali noční stezku odvahy. Ráno budíček později a rozcvičku jsme dětem odpustili. Poté hygiena a šlo se opět na výbornou snídani, kde si mimo jiné děti pochutnaly na výborných lívancích. Dnes bylo počasí trochu aprílové, takže jsme věnovali čas výuce. Po obědě a osobním volnu jsme si zahráli pár kvízů a po svačině nás čeká vyhlášení výsledků soutěží , které děti absolvovaly. Děti si užijí ješte volnou zábavu před chatou a pak nás čeká méně příjemné balení a po večeři naopak velmi příjemná zábava v podobě diskotéky. 

FOTOGALERIE.3. DEN

I druhá noc proběhla na výbornou. Ráno budíček, rozcvička, hygiena a šlo se na snídani, která byla opět velmi rozmanitá. Dnes nám od rána svítilo sluníčko, takže jsme vyrazili na celodenní výlet do Příchovického lesoparku. Děti zvládly cestu skvěle! U Čápa paní učitelky dětem pořídily dřevěné kuličky do dráhy, prohlédli jsme si maják Járy Cimrmana, prošli jsme pohádkovou stezku , na jejímž konci nás čekaly přírodní prolézačky, kde jsme nějaký čas pobyli. Po polední svačině jsme se přesunuli s dětmi ke kuličkové dráze, kterou si užily opravdu dosyta. Okruh jsme zakončili znovu návštěvou restaurace U Čápa, kde jsme děti pozvaly na zmrzlinu a dvěma oslavencům popřály k narozeninám. Cesta zpět byla trošku horší, protože jsme šli do kopce, ale děti vše úžasně zvládly. Ještě nás dnes čekají soutěže, kolektivní hry a noční stezka odvahy. 

FOTOGALERIE.2.DEN

První noc proběhla nad očekávání skvěle. Děti se vyspaly do růžova a po probuzení na ně čekala rozcvička a běh kolem chaty. Pak byla na řadě hygiena a nezbytné věci kolem. Jelikož mělo být dnes v poledne nevlídno, rozhodli jsme se, že výlet na Tesařovskou kapli podnikneme hned ráno. Po výborné snídani ve formě švédských stolů přišlo očekávané bodování pokojů a vypravili jsme se do přírody. Cestou ke kapli jsme potkali pár vojenských řopíků a krásný bývalý lom. Pro některé byl výlet trošku náročný, ale nevzdali to a zdárně jsme všichni dorazili do cíle, kde na nás čekali skvělé borůvkové knedlíky. Po příchodu na chatu nám začalo venku pršet, takže plán na odpoledne bude ve znamení deskových her a psaní pohledů rodičům. 

FOTOGALERIE.1.DEN

Všichni v pořádku dorazili na chatu. Okolí a chata samotná nás okamžitě okouzlily. Nyní už jsou děti ubytované a těší se na oběd. Odpoledne nás čekají první aktivity. 

Pokračování: 

Tak jsme tu! A máme se fanfárově! Cesta proběhla na výbornou. Po příjezdu do Turnovské chaty jsme se všichni ubytovali, naobědvali a vyrazili na rozhlednu Štěpánka nedaleko od chaty. Pak jsme si dali svačinku v nádherném lese pod rozhlednou, který vybízel k stavění domečků pro skřítky. To děti přivítaly s nadšením. Úkolem bylo ve skupinkách postavit co nejhezčí domeček. Z kousků kůry, větviček, mechu, listů a kamení vznikaly mezi kořeny stromů báječné stavby, plné fantazie a dětských snů. Domečky byly velké, malé, patrové, se schůdky i s můstky. Některé dokonce i s bazénem a zahrádkou. Poté jsme se přesunuli do blízkosti chaty, kde proběhlo sportovní klání mezi jednotlivými družstvy. Kluci si zahráli fotbal a ani děvčata v míčových hrách nezahálela. Oblíbené budou jistě i houpačka a kolotoč v areálu. Následovala večeře, která všem moc chutnala. Po večeři děti dostaly trička, která si mohly na památku pokreslit. 

FOTOGALERIE.


ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2024 – základní informace 

Místo: Příchovice, Turnovská chata, www.turnovska-chata.cz

Termín: 27. – 31. 5. 2024

CENA: 4.200,-Kč*

V ceně je zahrnuto:

Ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava autobusem.

Denně bude na webu školy několik fotografií a krátká zpráva z celého dne.

TERMÍNY pro odevzdání přihlášek a zasílání plateb:

15. 1. 2024 – odevzdání závazné přihlášky. *Dle počtu přijatých přihlášek bude příp. upravena celková cena.

25.1.2024 - připsání zálohy na účet školy s variabilním symbolem vašeho dítěte. Zpráva pro příjemce – "ZÁLOHA ŠVP".

25. 4. 2024 – doplatek celkové částky na účet školy s variabilním symbolem vašeho dítěte. Zpráva pro příjemce – "DOPLATEK ŠVP".

ZÁLOHA: 2.200,-Kč

DOPLATEK: 2.000,-Kč*


Škola v přírodě školní rok 2021/2022

4. DEN

Dnes jsme podnikli pěší, 9 km dlouhý výlet do Pece pod Sněžkou, kde jsme odeslali rodičům dopisy, zakoupili suvenýry a dárky. Při zpáteční cestě si děti pohrály na místním hřišti a dojedly oběd. Cestou lesem jsme si prohlédli vodopády Zeleného potoka a dokonce i objevili mrtvé mládě zmije obecné. Po návratu na chatu jsme se odměnili zmrzlinou a po odpočinku na děti čekaly ještě poslední hry a soutěže - Kimova hra na procvičení paměti a postřehu, hra Zavázané oči na vzájemnou spolupráci a důvěru a Šipkovaná, která děti dovedla ke Krakonošovu pokladu. Večer nás čeká vyhodnocení školy v přírodě - vyhlášení výsledků, předání diplomů a diskotéka. A zítra už zbývá jen zabalit, nasnídat se, uklidit a vyrazit k domovu.

Fotogalerie.


3. DEN

Třetí den se nesl v duchu ekologické výchovy. Navštívil nás pan inženýr Daniel Bílek, pracovník KRNAPU, který pro děti připravil velice zajímavý program o krkonošské flóře a fauně. Dopoledne jsme vyrazili do lesa, kde nám představil některé horské rostliny, nejznámějšího stromového škůdce - lýkožrouta smrkového a nejběžnější zpěvné ptáky např. pěnkavu obecnou, králíčka ohnivého nebo střízlíka obecného. Ty k nám přivábil pomocí zvukové nahrávky jejich zpěvu, takže jsme měli možnost si je prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Následovala ještě teamová hra zaměřená na postřeh a rychlost. Po výborném obědě (buchtičky se šodó) proběhla ještě přednáška s ukázkou skeletů rysa a vlka, kožešin krkonošských šelem, končetin spárkaté zvěře, rohů a parohů. V odpoledním programu si děti vyrobí Krakonoše z přírodnin, složí krkonošské puzzle a večer je čeká stezka odvahy.

Fotogalerie.


2. DEN

Noc byla klidná, strašidla nás nerušila, jen některá ranní ptáčata se už nemohla dočkat dalšího dne. Nový den jsme začali rozcvičkou, následoval úklid (bodovaný), vydatná snídaně s čerstvými domácími rohlíky. V dopoledních hodinách jsme procvičovali učivo, četli a psali dopisy a pohledy domů. V rámci poledního klidu jsme dětem předali první korespondenci od Vás rodičů. V odpoledním programu děti budou vyrábět vlastní teamová trika (pro Horalky a Tatranky) a následně luštit Morseovu abecedu. 

Fotogalerie.


1. den

Dorazili jsme v pořádku, ubytovali jsme se, proběhl oběd a svačina. Nyní se děti rozdělují do herních týmů a seznamují se s tematickou hrou inspirovanou Krkonošskými pohádkami a jejími pravidly. 

Fotogalerie.


Sláva, nazdar už jsme tu! 


Škola v přírodě šk. r. 2018 / 2019

Den 5. (17. 5. 2019)

Tak a je to tady, končíme. Ráno děti svlékly povlečení, dobalily a připravily kufry k odbavení. Ještě před snídaní byly kufry připraveny k naložení dole v šatně. Je nutno vyzvednout nasazení kluků ze 4. třídy, kteří téměř všechna zavazadla stáhli z patra do přízemí. Pak byla snídaně opět s famózními domácími rohlíky, které peče pan domácí. Děti si ještě zabalily do batůžků svačiny a pití a opět za přispění čtvrťáků byly naloženy kufry na vlek a velkého auta a děti čekaly 3 km dolů do Pece k autobusu. Tady bylo vše naloženo, s Pecí jsme se rozloučili a už směr domov. Jedna čůrací a svačinová zastávka a už nás vítají Břežany... Hurá jsme doma, zdraví, spokojení, plní zážitků.

Tak zase příští rok AHOJ. Končím naše povídání Horalka Marta

Poslední fotky najdete ve Fotogalerii.


Den 4. (16. 5. 2019)

Dnešní den začal nadějně - nepršelo. Po snídani děti ze školky hned vyrazily den, hledat a zaklínat draka. Školní děti se připravovaly po týmech na večerní divadelní představení. Pak také vyrazily ven. Dopoledne bylo celé ve znamení pobytu venku, bylo plné her a soutěží, školka našla Dračí jeskyni, kouzelným zaříkadlem uspala draka, aby už tomuto kraji neškodil a ten se pak na ně zlobil tak, že z lesů pouštěl dým, nic jiného už nemohl. Následoval oběd - hrachová kaše s uzeným masem, pak polední klid a nácvik divadla, opékání buřtů a volné hry na louce. Pak ještě balení kufrů a příprava na divadelní představení. Před večeří jsme se sešli všichni v jídelně a shlédli naprosto úchvatná 4 divadelní představení na téma Krkonošských pohádek. Pak následovala večeře - kuře s bramborem a pak rozdávání diplomů a vyhlášení nejlepšího týmu. Diskotéka a hřeb večera Krakonošova stezka odvahy, která byla zakončena v Krakonošově kamenném obydlí. Pak rychle do peřin, ráno nás čeká odjezd domů. Někomu se chce, jiným ne, ještě by zůstali.

Tak zítra se uvidíme. My všichni z Jeleních luk


Den 3. (15. 5. 2019)

A pršelo jen se lilo.... tak vypadalo ráno na Jeleních loukách, ale to nás přece nemůže dostat. Hned po snídani školka vzala svačiny a vyrazila do lesa, aby plnili úkoly Dračí bojovky, pouštěli na potoce lodičky, aby je pak cíli pochytali a vytáhli je na břeh i přesto, že déšť zesílil. Mateřinka také po návratu absolvovala závod podle mapy na chatě. Následoval oběd - oblíbené špagety a polední klid. Pak, opět za deště, se malé děti vydaly na výlet do Pece pod Sněžkou. Zastavili se u Liščího vodopádu, zde našli zprávu od Jezerní panny v lahvi. Po návratu byl čas na večeři - knedlo - vepřo -zelo, pak pro školku hry v herně a hygiena, pohádka a do hajan.

Školu po snídani čekalo učení: 3. a 4. třídu vlastivěda a 1. a 2. třídu prvouka a čtení. Pak pro jednotlivé týmy byl připraven vědomostní soutěžní test z prvouky a přírodovědy, všechny týmy se ho zhostily na výbornou. Po svačině pokračovaly soutěže, tentokrát hledání kartiček z pexetria po chalupě a jejich následná kompletace. Pak oběd, chvíle klidu a hurá ven, déšť nedéšť. Opět hledání dle nápovědy nějakých stanovišť. Svačina, a znovu ven, tentokrát týmy po jednotlivcích hledaly v terénu kartičky, pak jsme s sebou vzali vědeckou a pátrací soupravu a vydali se zkoumat les... Velmi zajímavé závěry. Večeře, luštění šifry po týmech a zadání úkolu na zítřek. Mezitím však krátce po večeři děti navštívil sám vládce hor Krakonoš a připravil děti na to, co je zítra čeká. Pak ještě školáci chvíli připravovali program na zítra a den pomalu končí. Pobyt se nám krátí....

Tak zítra se zase ozveme. Dragouni, Zelenáči, Šmoulové, Cukříci, Zálesáci a Horalky


Den 2. (14. 5. 2019)

2. den naší školy v přírodě začal poměrně nevlídně, sice krásně chumelilo, ale zima byla dost velká a nakonec se sníh střídal s deštěm. Po snídani školu čekala přednáška člena Horské služby ČR. Protože školka za sebou už měla ranní tvoření, kdy si děti zdobily šátky symboly svého družstva, rozhodly se paní učitelky vyrazit do terénu, protože by to na menší děti bylo dlouhé. Děti plnily úkoly Dračí bojovky, stopovačky, hry, kvízy, pomocí kterých měly odhalit jméno místního draka, který obývá zdejší hory. Prckové šplhali do příkrého kopce, přeskakovali potůček a další obtížné úkoly. Děti se pak vrátily a ještě si krátily volný čas před obědem hrami v herně. Škola mezitím vyslechla přednášku člena Horské Služby ČR z Pece pod Sněžkou. Děti se dozvěděly, jakou pomoc vůbec může poskytovat, něco z historie, také se mnozí poprvé setkali se jmény Hanč a Slavata. Horská služba dnes působí v oblasti 7 pohoří v naší republice, má okolo 450 záchranářů. Také jsme se dozvěděli o spoustě úrazů na horách, jejichž počet neustále stoupá. Kromě profesionálních členů zde pracuje i mnoho dobrovolných členů. Činnost HS je záchranná, pátrací, vyhledávací a preventivní. Děti pak viděly mnoho obrázků a videí ze záchranných akcí, které byly doplněny výkladem záchranáře. Velmi zajímavé byly obrázky o lavinách a také zajímavé příběhy některých z nich. Velmi děti zaujalo, že mohou na vlastní oči vidět něktreré části horolezeckého vybavení. Beseda byla zakončena dotazy dětí a odpověďmi na ně. Hned po skončení jsme s dětmi vyrazili také na místní louku a do přilehlého lesa, kde děti na mapě, kterou dostaly, měly označené kontroly a na těchto místech, byly ukryty úkoly, které měly plnit. Stihli jsme jen část mapy a byl čas oběda, na kterém si téměř všichni pochutnali, bylo totiž moc dobré masové rizoto se sýrem a kyselou okurkou. Po obědě nejdříve školka chvilku ještě plnila venku úkoly své Dračí bojovky, školáci dokončovali hledání a plnění úkolů z mapy. Pak se obě skupiny spojily a děti z mateřinky byly zařazeny do družstev ke školákům a společně plnili další úkoly v lese. V podvečer jsme se věnovali všichni deskovým hrám, škola v jídelně a školka o patro výš. A byla večeře, řízek s bramborovou kaší, školka pak odešla odpočívat do svých pokojů, pro školu následovalo vyhodnocení úkolů a odměny, malování na kšiltovky a večerka. Nikomu se dnes nic nestalo, a všichni jsou stále báječní a školka velmi statečná.

Nashledanou zítra, horalka Marta.


Den 1. (13. 5. 2019)

Dnešní den nás přivítal sluníčkem, které nás provázelo při nakládání kufrů a dále celou cestu až do Pece. Cesta ubíhala krásně, děti byly moc hodné a dobře se nám jelo i s příjemným panem řidičem. Po příjezdu nás už čekala na parkovišti paní ředitelka, kufry jsme naložili do 2 aut, které přijely z naší chaty a pak se celá výprava vydala směr Jelení louky. Všechny děti šlapaly statečně, nutno hlavně pochválit ty malé z mateřské školy. Po příchodu na chatu jsme hned usedli ke stolům a dali si hustou bramboračku. Všichni se pak natěšeně nastěhovali do svých pokojů a čekal je první velký úkol, povléct si postele. Těm menším jsme pomohli, ti starší to zvládli sami. A pak všichni vyběhli za chalupu poznat nejblížší okolí. Kluci nadšeně objevili branky na fotbal a na krásném plácku je hned otestovali, další děti válely sudy z báječného kopce a další našli prolézačky, houpačku a hrazdu. Někteří také zkoumali okolí, co je tam zajímavého. A čekala nás přednáška v podání pracovníka KRNAPU. A vskutku nutno říci, že byla velmi zajímavá a zaujala i ty nejmenší. Dozvěděli jsme se, co znamená slovo KRNAP, o historii jeho znaku, o geomorfologickém vývoji, lavinové dráze, o Obřím dolu, o vegetačních stupních, o vzácném ptactvu a květeně a také o zvířatech, která se pomalu do Krkonoš opět navrací. Pán také dětem ukázal kůže z různých zvířat, které v Krkonoších žijí a jiné zajímavosti. Na závěr děti prověřil formou zábavných otázek, mnozí dostali odměny za své odpovědi. Po přednášce následovala výborná večeře - rajská omáčka s knedlíkem a hovězím masem, děti si hojně přidávaly. Školka pak odešla na svůj pokoj, děti chtěly odpočívat a užívat si svého pokoje a škola se rozdělila do 4 družstev, každé družstvo obdrželo kšiltovky v jiných barvách a vymysleli si název své skupiny. Na závěr dne vyráběly děti plakáty k bodování úklidu na dveře pokojů. Den se nachýlil ke svému konci, děti se pomalu ukládají ke spánku. Dobrou noc přejí Dragouni, Zálesáci, Cukříci, Šmoulové, Zelenáči a nejvyšší Horalé.

Zdraví Horalka Marta....

Do Fotogalerie byly přidány fotky z celého dne. Poslední zprávy jsou, že teplota klesla na 2 stupně Celsia a sněží :-).


Dokumenty ke stažení:


Škola v přírodě šk. r. 2017 / 2018

Den 5. (18. 5. 2018) - plán :-)

Ráno vstaneme, dobalíme, uklidíme pokoje a hned po snídani vyrazíme domů. Návrat je předpokládaný kolem poledne. V případě změny času příjezdu bude vyvěšena informace u vstupu do školy.

Den 5. (18. 5. 2018) - skutečnost :-)

Ráno jsme vstali brzy, někdo nemohl dospat. Naopak školku jsme v 7:30 h. museli vzbudit. Děti si dobalily, svlékly povlečení z postelí, uklidily pokoje a po snesení kufrů nás čekala poslední snídaně. Chtěla bych MOC PODĚKOVAT žákům 3. a 4. třídy za skvělou pomoc při organizaci koncového úklidu. Kluci pomáhali zavírat kufry, snášeli je do přízemí a připravovali k odjezdu. Také odnášeli školní materiál. Holky svlékaly povlečení menším dětem a skládaly na kraj postelí. Pak jako tornádo vběhly do pokojů školkových dětí a za chvilku bylo vše připraveno. Ještě holčičkám ze školky učesat culíky a copánky a šup také na snídani. Pak už jen společné fotky před chalupou, vše naskládat do autobusu, poslední zamávání Barce a hurá domů! Cesta proběhla v pořádku, 2 zastávky a ve 12:15 hodin už děti křičely: "JÉ TADY TO ZNÁM".

Velké díky patří dětem! Byl to super týden a i my (stařešiny) jsme si to díky nim moc užily! Speciální poděkování je pro školku za jejich nekonečnou energii a žádné kňourání při pěších výletech!

Pavlína Sáblová


Den 4. (17. 5. 2018)

Po noční bojovce se dnes vstávalo těžko. Nicméně po snídani se kmen Ohnivý totem ujal těžkého úkolu, připravit stopovací hru pro ostatní kmeny. Dogave vyplňoval pracovní listy a Rychlí koně dopisovali indiánské deníky. Po obědě se Ohnivý totem s Plavým vlasem vydali na cestu k rozhledně Žalý a označovali ji pro ostatní. V patách jim byli Rychlí koně a hned za nimi Dogave, kteří krásně a velmi poctivě plnili všechny připravené úkoly. Cesta všem rychle ubíhala. Na rozhledně bylo velmi větrno a lehce mrholilo. V restauraci pod rozhlednou děti utrácely za dobroty i dárky. Cestu zpět už jsme šli společně. Po rychlé koupeli a balení kufrů jsme se všichni sešli v jídelně na slavnostní večeři v indiánských kostýmech a čekali, zda i dnes přijde náčelník Zapadající slunce. Opravdu se objevil a pro všechny přinesl poselství velkého Manitou, poděkoval všem za jejich píli, odvahu, vytrvalost a soudržnost a dokonce přinesl poklad, který spravedlivě rozdělil. Pak jsme dobalili a opět se sešli v jídelně k dalšímu děkování. Děti byly odměněny za úklid pokojů a celotýdenní snahu a zapálení pro vše, co jim bylo nabídnuto. Tímto děkujeme rodičům, kteří nám pro děti poskytli odměny. Na závěr večera a vlastně i celého pobytu byla diskotéka. Chvíli se jí účastnila i školka, ale brzy šla na kutě. Školáci byli odveleni svými stařešinami později, ale ihned zalezli do pelíšků a naposledy jsme jim popřáli dobrou noc my. Zítra už to bude zase na vás...

Za zúčastněné stařešiny (Zapadající slunce, Veliký pupík, Hýkající hydrant a Tmavý vlas) velmi děkuje všem dětem za úžasný týden a těši se na další super zážitky Plavý vlas.


Den 3. (16. 5. 2018)

Dnes nás probudil slejvák až jsme si mysleli, že celý den chatu neopustíme. Ale kolem osmé se již krásně vyčasilo a bylo i teplo. Proto jsme se rozdělili na kmeny (MŠ - DOGAVE, 1. a 2. třída - RYCHLÍ KONĚ, 3. a 4. třída - OHNIVÝ TOTEM) a vyrazili na nákupy. Kmen Dogave vyšel jako první a kromě nákupu pohlednic stihli ještě dětské hřiště u kapličky. Ohnivý totem stopoval Dogave a cestou zkoumal zdejší květenu na loukách. O jedné květině vedli příslušníci kmene spor o název, proto ji lisují a budou dále zkoumat ve škole. Rychlí koně byli zdrženi stařešinou, která potřebovala obodovat úklid týpí. Stihli nakoupit pohledy a spoustu dobrot a dárečků. Odpoledne malí indiáni soutěžili po skupinách. Všechny stařešiny byly na stanovištích a tak se větší starali o menší a společně splnili všechny úkoly. Z tohoto důvodu také nemáme fotografický materiál. Po večeři jsme si vyrobili indiánské čelenky a zazpívali s kytarou. Pak přišel opět náčelník, rozdal zašifrovanou zprávu pomocí indiánské abecedy a po vyluštění všechny indiány pokřtil - všichni již mají svá indiánská jména. Ze zprávy bylo zjištěno, že nás čeká noční bojovka. Krátká příprava a už vyrazili první. Na konci cesty seděla stařešina Plavý vlas a rozdávala úkoly. Odměnou byl další zub na náhrdelník (tentokrát za dovahu). A pak už rychle spinkat.


Den 2. (15. 5. 2018)

Budíček školy i školky se časově odlišuje, protože ti malí nezbedníci jsou čilí velmi brzy. Školáky  naopak hned čekala krátká rozcvička na slunečném plácku vedle penzionu. Dopoledne jsme se všichni věnovali sportovním a pohybovým aktivitám a po obědě, krátkém odpočinku na pokojích a rozdání první pošty jsme se vydali na Lufťákovu stezku. Pěší výlet cca 8 km v beneckém převýšení nám dal zabrat, ale příjemně. A tak večeři si kdekdo přidával. Po dojedení nás opět navštívil náčelník a pokřtil naše kmeny. Ještě jsme si dozdobili náhrdelníky se zuby bizonů (každý již máme zuby 2 - za zručnost včera a za vytrvalost dnes), umyli jsme se a hurá na kutě.


Den 1. (14. 5. 2018)

Cesta i příjezd proběhl bez problémů, oběd všichni krásně snědli a po ubytování se šlo do lesa. Po odpolední svačině jsme si začali vyrábět indiánské kostýmy - batikovali jsme trička. U večeře nás navštívil náčelník místního kmene a rozdal úkoly na zítra. Za práci na kostýmech si všichni vysloužili první zub na indiánský náhrdelník - náčelník slíbil, že ho všichni najdou u snídaně. Večerní pohádka a spinkat - vypadá to, že se nám podařilo děti utahat :-)