Platby v ZŠ

Doposud byla výše měsíční úplaty stanovována podle daných pravidel ředitelkou školy. Od 1. ledna 2024 došlo v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Na základě této novely od 1. 9. 2024 nově stanovuje v těchto školách a školských zařízeních výši úplaty zřizovatel školy.


Platby v ZŠ pro školní rok 2024/2025

Stravné:                        726,-Kč/měsíčně (7 až 10 let)

                                      770,-Kč/měsíčně (11 až 14 let)

Školní družina:             3.250,-Kč/1. pololetí

                                      3.250,-Kč/2. pololetí

Kulturní fond:               1.000,-Kč/1. pololetí                                                                                                               1.000,-Kč/2. pololetí

------------------------------------------------------------------------------------------

Veškeré platby se provádí na jednotné číslo účtu: 428638339/0800, vždy s uvedením platného VS, který má každé dítě přidělen (informace podá hospodářka školy).

K platbám za kulturní fond prosím připsat poznámku "fond".

K platbám za stravné prosím připsat poznámku "stravne".

K platbám za družinu prosím připsat poznámku "druzina".

Platbu za kulturní fond a družinu na 1. pololetí prosím uhraďte do 20. 9. aktuálního školního roku.

Platbu za kulturní fond a družinu na 2. pololetí prosím uhraďte do 20.2. aktuálního školního roku.

------------------------------------------------------------------------------------------

PLATBA STRAVNÉ ZŠ

Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu trvalým příkazem z bankovního účtu rodičů, a to vždy nejpozději do 20. dne předchozího měsíce.

Začátkem září je potřeba provést platbu co nejdříve za stravné.

Do konce září pak ještě 1 platbu (záloha na další měsíc).

Platba bude prováděna zálohově každý měsíc ve stejné výši, v červnu pak již platbu neprovádět, bude konečné vyúčtování a vráceny přeplatky.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.