Úplata v ŠD

Doposud byla výše měsíční úplaty stanovována podle daných pravidel ředitelkou školy. Od 1. ledna 2024 došlo v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Na základě této novely od 1. 9. 2024 nově stanovuje v těchto školách a školských zařízeních výši úplaty zřizovatel školy.  


PLATBA ZA ŠD NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Školní družina: 3.250,-Kč/1. pololetí

                          3.250,-Kč/2. pololetí


  • Úplata za ŠD se platí pololetně z bankovního účtu rodičů, a to vždy v září (do 30.9.) a v únoru (do 15.2.) daného školního roku.
  • Úplata za ŠD se nekrátí ani v době prázdnin (podzimních, vánočních, pololetních, jarních, velikonočních), ani v době nemoci dítěte.
  • Úplata za ŠD může být snížena nebo prominuta podle zákona č. 117/1995 Sb.


Platby poukazujte na účet školy:

Číslo účtu: 428638339 / 0800

Variabilní symbol: přidělen od vedoucí školní jídelny na začátku školního roku

Nebude-li provedena úhrada v termínu, může být žák ze ŠD vyloučen.