Úplata v ŠD

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Školní družina: 1150,-Kč/1. pololetí

                          1150,-Kč/2. pololetí

Systém plateb - ÚPLATA ZA ŠD

  • Úplata za ŠD se platí pololetně z bankovního účtu rodičů, a to vždy v září (do 30.9.) a v únoru (do 15.2.) daného školního roku.

  • Úplata za ŠD se nekrátí ani v době prázdnin (podzimních, vánočních, pololetních, jarních, velikonočních), ani v době nemoci dítěte.
  • Úplata za ŠD může být snížena nebo prominuta podle zákona č. 117/1995 Sb.

Platby poukazujte na účet školy:

Číslo účtu: 428638339 / 0800

Variabilní symbol: přidělen od vedoucí školní jídelny na začátku školního roku

Nebude-li provedena úhrada v termínu, může být žák ze ŠD vyloučen.