Zažili jsme v MŠ...

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

KDO VE SVĚTĚ NOSÍ DÁRKY

(7.12.2023)

Dne 7.12. nás navštívil p. Zadina v převleku andílka, který byl zároveň pomocníkem Ježíška.

Společně jsme si povídali, kdo ve světě nosí dárky. To pro většinu dětí bylo nové a neznámé, ale pomocí demonstračních obrázků, jejichž autorem je sám p. Zadina, bylo dětem vhodným vyprávěním toto téma velmi hezky přiblíženo. Poté následovala rozcvička zaměřená na nositele dárků (Ježíšek, Mikuláš, Mrazík, Santa Claus aj.), která byla ukončena krásnou relaxací a pohlazením andělskými křídly.

Po svačině na děti čekaly vánoční andělské úkoly a tvoření skřítka Tomteho, kterého si děti mohly odnést domů.

Závěrem celého programu andílek rozdal dětem diplomy za andělské úkoly, děti si samy zhodnotily, co nového se naučily a společně ozdobily ve třídě vánoční stromeček.

Krásně strávené dopoledne nám přiblížilo vánoční čas a teď už jen budeme vyhlížet Ježíška s dárky.

FOTOGALERIE.


ČECHOVA STODOLA

(5.12.2023)

Bylo zvykem, že každý rok pátého prosince naše děti navštívil Mikuláš se svou družinou ve škole. Letos se naši žáci netradičně vydali za andělem a čertem do vzdálené Bukové u Příbramě. Cesta byla dlouhá, zasněžená, ale vyplatila se. Po příjezdu nás přivítal velmi milý a ochotný personál. Děti se nasvačily a vyrazili jsme společně vstříc dobrodružství.

Na cestu do pekla se první vydali žáci ze základní školy a děti ze školy mateřské si v mezičase v místní dílničce vyrobily figurku svatého Mikuláše, čerta či anděla. Poté se skupiny vyměnily. Děti zacinkáním na zvoneček přivítal Andílek, který nás provedl pekelnou bránou až do samého pekla. Na posteli si vychrupoval čert s milým psíkem Mikym a děti je opatrně s Andělem probudily. Rohatý pán nás moc hezky přivítal. Po pár milých a vtipných slovech se začetl do knihy hříchů. Pár hříšníků se našlo, a to dokonce i z řad paní učitelek, které byly usvědčené stoupnutím na pekelnou váhu. Chvilku jsme se obávali, že na cestě zpět prořídnou naše řady. Čert hříšníkům vysvětloval, jak se v pekle uklízí a jak se hlídají hříšníci, kteří se vaří v pekelném kotli, zkrátka… jak to v takovém pekle chodí. Ale nakonec jsme se všichni vykoupili několika odpověďmi na ďábelské otázky a karetní hrou Prší. Když jsme čertovi slíbili, že se napravíme, mohli jsme pokračovat za andělem do nebeského ráje. Zde jsme si prohlédli krásně vyzdobenou místnost, sochu sv. Martina a jeho koně, a také sv. Petra, který měl na krku zavěšený klíč od brány nebeské. Nejzajímavější byl ovšem skřítek Vykulín, který na všechny zvědavě číhal z pařezu. Po zhlédnutí nebe děti andílkovi zarecitovaly básničku a zazpívaly píseň.

Mikuláše jsme během prohlídky nepotkali, jelikož chodí a naděluje až navečer, ale byl tak hodný, že nám nachystal u nebeského posla malou odměnu, dřevěnou ozdobu na stromeček a lízátko. Celý den se nesl v kouzelném vánočním duchu a všichni jsme si výlet opravdu užili.

FOTOGALERIE.


SKLÁŘ

(20.11.2023)

V pondělí 20.11 naši základní a mateřskou školu navštívil sklář pan Zahradník. Děti se dozvěděly spoustu přínosných informací o tom, jak se sklo vyrábí, jaké jsou jeho druhy a jak může vzniknout v přírodě bez našeho přičinění. Poté si každý mohl vyfouknout baňku ze skleněné trubičky, kterou jim pan Zahradník zabrousil a děti si ji mohly vzít domů.

FOTOGALERIE.


HALLOWEEN A DÝŇOVÁNÍ

(31.10.2023)

Kdo v úterý 31. 10. 2023 zavítal do školy či školky, mohl si všimnout, že se naše budova proměnila ve "strašidelné sídlo". Zavítala k nám strašidla, duchové či hrdinové z filmů a pohádek. Zkrátka tento den byl výjimečný a velmi zábavný.

Ve školce již od rána panovala strašidelná atmosféra. Děti si zkoušely chytat myši z nor, lovily oční bulvy, snažily se rozbít pavučinu hrozivému pavoukovi, prolézaly temným sklepením a na závěr našich hříček si každé z dětí ukořistilo slizkou žížalu, kterou si posléze snědlo k malé svačině. O zábavu rozhodně nebyla nouze. Nejvíce se naše strašidla zabavila výrobou a mícháním kouzelných lektvarů. Umixovala nápoj mrakomok, krvavý lektvar, teplomilný lektvar, nápoj lásky a lektvar bláznovství.

Po ranním reji a dovádění jsme se společně s nadpřirozenými bytostmi ze základní školy a jejich paní učitelkami vydali postrašit několik místních obyvatel, kteří naše duchy, bubáky, příšery a stylizované ,,dýně" odměnili sladkostmi. Také jsme navštívili dětskou skupinu, odkud si děti odnesly výslužku. Dopoledne jsme si společně velmi užili.

Ve stejný den se konalo i odpolední dýňování dětí s rodiči či jinými rodinnými příslušníky a přáteli. Akce se odehrávala v poklidném přátelském duchu. Pro návštěvníky bylo nachystané občerstvení, na kterém se spolupodíleli i rodiče. Děti si za pomoci dospělých vydlabaly a vyřezaly krásné, nápadité a originální dýně.

Závěrem bychom rádi poděkovali za celý kolektiv i děti z naší školy panu Kondelíkovi, paní Lechnerové, paní Javorské a paní Kubištové za výslužky pro "strašidýlka" a rodičům za donesené dobroty na odpolední setkání. Bylo nám potěšením s Vámi strávit příjemné chvíle a těšíme se za rok na viděnou.

FOTOGALERIE.


JABLKOBRANÍ

V jednom z podzimních týdnů si děti v naší mateřské škole užívaly JABLOKOBRANÍ. Každý den přinesl něco zajímavého, nového a poučného. Týden jsme zahájili tím, že jsme si řekli vše důležité o sklizni podzimního ovoce na naší školní zahradě. Z ovoce jsme si poté vybrali jablíčko. Odtud tedy název Jablkobraní . :)

Děti si ho, s doprovodem říkanky, nakreslily v rámci uvolňovacích cviků ruky, dále se dozvěděly celý proces růstu jabloně – od zasazení semínka, až po dozrání jablek, prošly si prostorové bludiště a zahrály různé zábavné soutěže ve sběru jablek. Slíbenou odměnou jim bylo upečení jablečného závinu. Po skončení soutěží jsme se tedy hned dali do práce. Dětem šlo pečení skvěle. S výsledkem našeho snažení byli spokojeni i rodiče. Závin všem moc chutnal!


MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ

(20.10.2023)

V pátek 20. 10. 2023 jsme si dopoledne povídali o Mezinárodním dni stromů, který vznikl v polovině 19. století. Popsali jsme si části stromu a připomněli si, proč jsou pro nás, právě tyto dřevnaté rostliny, důležité. Karty s obrázky stromů děti roztřídily na jehličnaté a listnaté a u nejznámějších z nich jsme si řekli jejich názvy.

Následným počinem byla stavba stromu, kde děti zapojily vlastní fantazii a vzájemně spolupracovaly. Velmi hezky se domlouvaly na postupu a předávaly si informace o svých představách. Jejich kooperace proběhla naprosto v klidném a velmi spokojeném duchu. K realizaci činnosti používaly přírodní materiály, korkové zátky a plastové míčky. Využili jsme takto hravou formou čas, kdy většina dětí byla na plaveckém výcviku.

Mezinárodní den jsme si původně chtěli společně užít venku pozorováním stromů, ale bohužel nám počasí nepřálo. A tak jsme alespoň kousek přírody přenesli do prostor MŠ. Těmto dřevnatým "plicím" naší planety se budeme s dětmi věnovat i během následujícího týdne.


NÁVŠTĚVA CANISTERAPEUTICKÝCH PEJSKŮ

(16.10.2023)

Návštěva psí dámy Connie (10let) a psí slečny Lemon (2 roky), v doprovodu jejich paničky, byla velmi příjemným zpestřením pondělního dopoledne. Některé děti měly z pejsků maličko strach, ale během krátké chvíle zjistily, že není třeba se jich obávat. Obě fenky byly velmi mazlivé, poslušné a oddané všem našim pohlazením a hrátkám. Děti se hned na začátku vzájemného setkání srdečně zasmály, když nám paní prozradila, že obě psí holky jsou jak "popelnice", o čemž jsme se během společné hodiny mohli mnohokrát přesvědčit.

Nejdříve nám předvedly poslušnost a plnění pokynů a také se od nás nechaly učesat. Následně se staly součástí překážkové dráhy pro děti a také hry s psychomotorickým padákem. Za trpělivost si vysloužily od dětí odměnu v podobě piškotů.

Setkání bylo velmi příjemné, kontaktní. Děti se chovaly ke Connie a Lemon velmi mile a ohleduplně.

FOTOGALERIE.DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ŘEMESLA NA HRADĚ

(3.10.2023)

V rámci divadelního představení "Řemesla na hradě" nám v úterý 3. 10. 2023 představily dvě milé dámy, Gábina a Katka, různé profese. Děti se staly součástí dění, krásně spolupracovaly a představení si velmi užily. Zapojily se slabikováním slov, logohrátkami a rytmizací. Také pomáhaly kominíčkovi rozluštit hádanky a tím získat kouzelné klíče od komnaty, kde byla uvězněna princezna. Během představení jsme se seznámili s řemesly jako například kuchař, kominík, švec, ale také s loupežnickou profesí. Divadlo bylo okouzlující a krásně se hodilo k našemu celoročnímu projektu s názvem "Řemesla". Již teď se těšíme na další setkání.

FOTOGALERIE.


"KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL..." ANEB NÁVŠTĚVA MALÉ FARMY VE VĚDOMICÍCH

(18.9.2023)

Na první výlet po prázdninách jsme společně vyrazili autobusem v pondělí 18. 9. 2023 na farmu do Vědomic nedaleko Roudnice nad Labem. Zde jsme prožili setkání s domácími mazlíčky a zvířaty. Nejprve jsme měli možnost seznámit se s králíky Bobem, Lvem a Sněhovou koulí, holubem Emailem, želvičkou Rychlíkem a morčátkem Laskonkou. Třešničkou na dortu bylo setkání s užovkou Bóžou, kterou si děti mohly nejen pohladit, ale i pochovat v rukách nebo si ji položit kolem krku. Pár odvážlivců se mezi dětmi našlo. V druhé části dopoledního programu jsme navštívili mini koníky Jacka a Lady, a poté kravičky Bětušku a Rózičku. Kdo chtěl, měl možnost krávu vykartáčovat a pohladit si ji. Každé z dětí si na cvičném modelu krávy vyzkoušelo dojení. Následně si z podojeného mléka utloukly máslo. Počasí nám velmi přálo, a my si tak mohli pobyt se zvířátky užít naplno.

FOTOGALERIE


NÁVŠTĚVA SOKOLNÍKA

(12.9.2023)

V úterý 12.9. k nám na školní zahradu zavítal pan sokolník ze společnosti TEIR se svými dravci a sovami- puštíkem Pušťou, sýcem Pinďou, kulíškem Arnoštem, luňákem Boženkou, poštolkou Venouškem, rarohem a orlem.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života těchto ptáků. Například ,že ze sov houká jen puštík a to pouze v době námluv, jinak pouze píská a vříská. Vlastně dravci ani nepoletují, nezatáčí, pouze vyčkávají a pak se rozletí za kořistí. Létají naprosto neslyšně , aby nevyplašili kořist a chytají malé hlodavce i ve sněhu na horách. Pomyslné "brýle" kolem očí jsou vlastně uši. Kulíšek nejmenší váží jako pytlík bonbonů a loví na rozdíl od jiných sov ve dne.

Káně létalo dětem velmi nízko nad hlavami. Je to prý z lenosti a pohodlnosti. Název poštolka je ze staročeského "postojka", což vystihuje její způsob lovu, kdy vydrží trpělivě ve vzduch na jednom místě - "postojí". Orel je schopen ulovit i větší zvíře - psa,kočku, hlavní potravou jsou ale sysli. Orel mořský zase loví ryby.

Nejrychlejší dravci jsou sokolovití, z nich nám byl předveden raroh. Dokáží při útoku letět rychlostí přes 200 Km/hod. Dobří lovci se poznají podle velikosti drápů - velké drápy mají dobří lovci, menší třeba káně, luňák. Ti patří spíše mezi sběrače ,ale nepohrdnou ani mršinou u silnice.

Zkrátka z vystoupení dravých ptáků jsme si odnesli nejen mnoho dojmů a zážitků, ale i nové poznatky a informace.

FOTOGALERIE


ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

DEN V CENTRU ŘEMESEL - BOTANICUS OSTRÁ

(27.6.2023)

Pouhou hodinu cesty od Panenských Břežan, v obci Ostrá, se nachází zajímavé centrum řemesel Botanicus. Zavítali jsme sem s dětmi z mateřské i základní školy v úterý 27. 6. 2023. Při vstupu si děti vyměnily peníze za groše, kterými se platí v celém areálu a následně měly možnost si vybrat z nabídky profesí. Děti ze základní školy si vyzkoušely hrnčířskou dílnu, mincovnu, výrobu perníků, rýžovaly zlato a někteří si vystřelily šíp z luku. Dítka z MŠ si nazdobily perníček, vyrobily mýdlo a vytvořily krásné loutky zvířátek v loutkařské dílně. Společně jsme všichni před odjezdem pobyli v bylinných zahradách a odvážní si prošli místní bludiště. Výlet se velmi povedl, některé děti ho zakončily spánkem v autobusu.

FOTOGALERIE.


DEN DĚTÍ

(1.6.2023)

Letošní Den dětí se vydařil na jedničku. Počasí nám přálo, a tak jsme strávili celý den na školní zahradě. Pro děti byla připravena spousta her, soutěží a taneční zábavy. Velkým překvapením byl skákací hrad, kterého si všichni moc užívali. Nechybělo ani malování na obličej a zdravé pohoštění.
Odpoledne děti hledaly písmenka umístěná do různých koutů zahrady a správně z nich složily větu "Všechno nejlepší ke Dni dětí!" Za splněný úkol je čekala malá odměna.

Program pro děti byl hrazen prostředky z Vánočního jarmarku.

FOTOGALERIE.


RODILÁ MLUVČÍ V MŠ

(23.5.2023)

V úterý 23. května k nám do školky zavítala rodilá mluvčí anglického jazyka, Michelle,

původem ze Spojených států amerických. Dětem zábavnou formou zpestřila ranní

pobyt ve školce prostřednictvím různých pohybových her a tance.

Děti se snažily naučit anglicky barvy, představit se, pojmenovat své pocity.

Na závěr se děti seznámily s letními aktivitami a zazpívaly si krátkou písničku
o včelce.

Michelle si všechny získala svým kamarádským a klidným přístupem.

FOTOGALERIE.


PEČEME PIZZU

(19.5.2023)

V pátek jsme slavnostně zakončili náš týden, který se zabýval povoláním a řemesly. Přesunuli jsme se do slunné Itálie a proměnili se ve zkušené pizzaře. Děti si veškeré suroviny předem nakrájely a pak už si každý sám svou pizzu dozdobil. Výsledek jste mohli posoudit doma. :-)

FOTOGALERIE.


ZOOPARK ZELČÍN

(15.5.2023)

V pondělí jsme se i přes nepřízeň počasí vydali na výlet do nedalekého Zooparku Zelčín. Po příjezdu se nás ujali zkušení lektoři, kteří si pro nás jako "suchou" variantu programu připravili výtvarné dílničky. Děti obdržely dřevěná zvířata, která si samy dokreslily dle své fantazie. Po dokončení práce si děti na zadní stranu zvířátka nalepily magnet. Následně jsme se přesunuli do Zooparku, kde se děti projely na koních a prohlédly výběhy se zvířaty. Mohli jsme zde vidět klokany, pštrosy, koně, osly, husy, kozy, ovečky, slepice a krávy. Poté na děti čekala náležitá odměna ve formě palačinky. Nezbývalo už nic jiného, než nakoupit dárky a odjíždět směrem k domovu. I přes déšť a zimu jsme si výlet užili a máme velký důvod se sem znovu vrátit a probádat celou Zoo včetně trampolínového světa. 

FOTOGALERIE


PROGRAM PRVNÍ POMOCI

(3.5.2023)

Ve středu nás navštívil zdravotník Pepa se svým kamarádem Kryštůfkem, kteří si pro nás připravili edukativní program o první pomoci. Děti se dozvěděly, koho mají oslovit v případě zranění a také si zopakovaly telefonní číslo na záchrannou službu. Pan Pepa je zapojil do děje a tak jsme společně zachránili a ošetřili rozbitou hlavu, poraněné oko a dokonce i zástavu srdce po zaskočení jahodového knedlíku. Děti dostaly postavičku a jejich úkolem bylo ji dokončit umístěním srdce na správné místo. Poté jsme se přesunuli před školku, kde na nás čekal sanitní vůz. Vyzkoušeli jsme si, kolik dětí se vejde do jedné sanitky. Výsledek byl ohromující- celá školka a jedna učitelka J. Děti zcela profesionálně ošetřily poraněná záda po pádu z výšky a svou kamarádku doprovodily do sanitky. To vše za přítomnosti plyšáka Kryštůfka, který dětem pomáhá oprostit se od strachu z lékařů. Bylo to skvělé dopoledne a děti si odnášejí plno zážitků. 

FOTOGALERIE.


PRVNÍ KRŮČKY KE ŠKOLE

(27.4.2023)

Ve čtvrtek 27. dubna navštívili ZŠ předškoláci. Budoucí prvňáčci přišli nejen prohlédnout si prostory a vybavení I. třídy, ale také seznámit se s tím, co je po letních prázdninách, jako budoucí prvňáčky, čeká. Návštěva byla zahájena společným představením předškoláčků a žáků 1. a 2. ročníku i paní učitelek. Poté se školáci, nesmírně hrdí na to, že mohou pomoci, ujali svých svěřenců. Pod jejich vedením si předškoláčci vyzkoušeli samostatně vypracovat několik pracovních listů. Atmosféra byla opravdu skvělá! S většinou dětiček se uvidíme 1. září v naší škole, a tak pevně doufáme, že první společné setkání zmírní obavy, které prvňáčci ve svůj velký den cítí.

FOTOGRAFIE.


HMYZ A BROUCI

Dnes jsme si užívali v mateřské školce plnými doušky. Ale pozor - ne lenošení, ale dobrodružství! Na zahradě se totiž hledalo a pozorovalo! Nejprve jsme si povídali o hmyzu, který se probouzí na jaře. Řekli jsme si, kde ho můžeme zahlédnout, kde se schovává. Podle obrázků děti nejvíce zaujal mravenec, včela, motýl. Ukázali jsme si tedy jejich životní cyklus. Vývoj motýla mají děti možnost sledovat ve školce dokonce", v přímém přenosu", neboť zde máme motýlí housenky.

Pro mravence jsme zase společnými silami vyrobili mraveniště s mravenci. Zdobí nám šatnu a všem dětem i rodičům dělá radost.


ZÁMEK LOUČEŇ

(12.4.2023)

V úterý jsme se společně s dětskou skupinou vypravili na celodenní výlet na zámek Loučeň. Hned po příjezdu se nás ujala paní průvodkyně, která nám ukázala a vysvětlila, jak se Velikonoce slavili dříve. Prohlédli jsme si řehtačky a pomlázky. Děti se dozvěděly, jaký význam mají barvy pentliček na pomlázce. Červená znamená lásku, zelená sympatii, modrá naději a žlutá byla odmítnutí. Podle toho mládenci poznali, jaké city k nim dívka chová. Viděli jsme také několik netradičních technik zdobení vajíček. Mezi ně patřila vajíčka slámová, drátkovaná, háčkovaná a kraslice. Na chvilku jsme se stali služebnictvem a prošli si tajné zámecké chodby. Paní průvodkyně nám ukázala, jak žila na zámku princezna Marie s princem Alexandrem a jejich třemi syny. Po prohlídce si děti v dílničce nazdobily zajíčka nebo vajíčko. Celý zbytek dne jsme prozkoumávali zámeckou zahradu, na které se skrývá několik bludišť a labyrintů. Společný výlet jsme si moc užili. 

FOTOGALERIE.


KRNAP - EKOLOGICKO - VÝCHOVNÝ PROGRAM

 (29.3.2023)

Dne 29.3. nás ve školce navštívil p. Bílek z KRNAPU s úžasnou přednáškou s názvem "Koho v noci neuvidíte ". Děti měly možnost se dozvědět zajímavé informace o zvířatech, která jsou aktivní v noci, poslechly si jejich zvuky a zhlédly názorné video lišky při lovu.Největším překvapením pro všechny byla příležitost spatřit krásného živého ježka, kterého si děti mohly pohladit. Další ukázkou byl jelení paroh a kůže vydry, vlka, lišky, srnce, kuny, jezevce a divokého prasete. Dnešní dopoledne bylo velice přínosné a děti byly nadšené.

FOTOGALERIE


HMYZÍ DOMEČKY

Jedno dopoledne v mateřské školce se děti věnovaly polytechnické činnosti. Rozhodli jsme se totiž společně vyrobit pro hmyz a broučky hmyzí domečky. Děti si zkusily práci s kladívkem, netradičním materiálem a naučily se vzájemné spolupráci. Domečky se všem velice povedly a byly originální. Nyní, jak můžete vidět na fotografiích, nám krásně zdobí školní zahradu. Teď už jenom budeme pozorovat a čekat návštěvníky. :-)


PUTOVÁNÍ SKAPKOU VODY (PROJEKTOVÝ TÝDEN)

Minulý týden jsme oslavovali Den vody, který připadal na 22.3. Celým projektem nás provázela kapička Magdička. V pondělí jsme si řekli, jak je voda důležitá nejen pro nás a vyzkoušeli si pokus s obarvenou vodou, do které jsme umístili tulipány. Následující dny jsme mohli pozorovat, jak tulipány vodu pijí a tím se zbarvují. Vyrobili jsme si vlastní koloběh vody, na kterém jsme si ukázali, jak celý proces funguje a zahráli si pohybovou hru Koloběh vody. Cviky s padákem jsme simulovali vítr a schovávali se před deštěm. Při hře na Orffovy hudební nástroje se z dětí staly hudebníci a písnička Prší, prší získala v jejich podání zcela jinou podobu. Vyrobili jsme si také vlastní moře, které dětem moc nechutnalo. Vyzkoušeli jsme , co na vodě plave a co se potopí. Zahráli jsme si také na vědce a pomocí fyzikálního pokusu vyrobili déšť. Na glóbusu jsme pozorovali vyznačení vodních ploch a také jsme si pověděli, jak je důležité se o vodu starat. Proto jsme vyčistili náš improvizovaný rybník od všech nečistot. Byl to týden plný vědy a zábavy. ¨

FOTOGALERIE.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: 10 MALÝCH ČERNOUŠKŮ
(7.3.2023)

Včera nás navštívilo loutkové divadlo s představením 10 malých černoušků. Dle slov autora to byla "divná pohádka z Ameriky", jejíž konec je pokaždé jiný a záleží pouze na dětech, pro jaký konec se rozhodnou. Černoušci se rozhodli vykopat jámu pro žirafu, která byla ve skutečnosti jeřáb, a tím se jí nadobro zbavit. Vše se však obrátilo proti nim a postupně jeden za druhým mizeli na dně jámy. Když už nezbyl ani jeden černoušek, přišel čas pro děti, které se nakonec rozhodly černouškům pomoci a přivolaly žirafu, která černoušky z jámy vytáhla. Děti se zábavným způsobem poučily o tom, že v životě nemáme dělat druhým to, co nechceme, aby někdo dělal nám.

FOTOGALERIE.


MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ

(8.2.2023)

Ve středu 8. února jsme opět, jako každý rok, slavili masopust. Všechny děti přišly do školy a školky v překrásných maskách. Než jsme se ale vydali na masopustní průvod obcí, seznámili jsme děti s tradicemi, zvyky a historií masopustu. Poté nás čekalo občerstvení s různými dobrotami a také samozřejmě nechyběla veselá hudba, na kterou se tančilo a dovádělo. A pak už se vyrazilo do ulic naší obce. Všichni jsme si pestrou masopustní procházku užili a děti od některých hodných, místních občanů dostaly i nějaké sladké dobrůtky. Za to jim tímto moc děkujeme!

FOTOGALERIE.


PEČENÍ KOBLÍŽKŮ

(6.2.2023)

V pondělí začal náš masopustní týden. A co by to bylo za masopust bez koblížků? Nejprve jsme se namotivovali příběhem O smaženém Koblížkovi a pak se pustili do práce. Připravili jsme potřebné ingredience, pojmenovali je, umyli ruce, vyhrnuli rukávy a začali těsto zpracovávat. Každý přiložil ruku k dílu a za chvilku bylo hotovo. Teď už jen počkat až se z malé kuličky těsta stane nadýchaná peřinka. Děti koblížky poctivě vykrajovaly a paní učitelka je v kuchyni usmažila. Hotové koblihy děti naplnily marmeládou a pak už se nemohly dočkat, až svým výrobkem pohladí rodičům chuťové buňky. 

FOTOGALERIE.


DIVADLO TOYMACHINE - O POPELCE

(1.2.2023)

Netradiční pojetí oblíbené pohádky Popelka nám přijel představit zakladatel divadla Toymachine, Tomáš Běhal. Loutková pohádka o štěstí ukrytém v oříšku, ale i ztraceném střevíčku a polibku.

Děti si na závěr mohly osahat loutky z autorské dílny divadla.

FOTOGALERIE.


Oskárek v pohádkové knize

(25.1.2023)

Ve středu za námi přijely Katka s Gábinou se svým pohádkově hudebním vystoupení o skřivánkovi Oskárkovi. Představily nám pohádkovou knihu, která nás provedla 4 ročními obdobími. Děti vtáhly do děje známé písničky z večerníčků, logopedická rozcvička a cviky k posílení jemné motoriky. Vydali jsme se za Jeníčkem a Mařenkou, trénovali hlasivky s včelími medvídky, pozorovali nemotorného Pata a Mata, tahali překvapení z klobouku s Bobem a Bobkem a zpívali s Křemílkem a Vochomůrkou. Bylo to příjemně strávené dopoledne a těšíme se na další návštěvu. 

FOTOGALERIE.


VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA ZÁMKU VELTRUSY

(12.12.2022)

Bylo to jako v pohádce, zemi pokrývala sněhová peřina, z nebe se snášely vločky. Ideální doba k navštívení vánočního programu na zámku Veltrusy. Nejprve jsme se rozdělili do dvou skupin a pak už začala samotná prohlídka. Jako první nás čekala pracovna hraběnky a hraběte Chotkových, kde jsme se dozvěděli jak se dříve zdobil vánoční strom. Paní průvodkyně nám představila adventní věnec, kterému se dříve říkalo Paradajzl, jelikož byl tvořen z přírodnin. Děti bystře odpovídaly na otázky paní průvodkyně, a tak jsme společně vyjmenovali všechny typické znaky pro Advent. Dozvěděli jsme se, že hrabě a hraběnka Vánoce slavili 25.12. V dalším pokoji nám byla představena myrtha a kadidlo, které společně s pokladem přinesli Tři Králové Ježíškovi. Školáci měli za úkol sestavit příběh o Ježíškovi. V dalších místnostech si děti zahrály vědomostní kvíz, jehož úkolem bylo rozeznat, které jídlo patří na štědrovečerní hostinu a které nikoliv. Bylo nám vysvětleno, proč se vánočka plete z pramenů. Tvar vánočky totiž připomíná zavinovačku Ježíška. V obývacím pokoji jsme měli možnost vidět pro nás již netradiční hudební nástroj zvaný harmonium, na který s oblibou hrála hraběnka Livie. Náš čas se pomalu krátil, a tak nás čekala svačina v teple autobusu a hurá do školy a školky. Jsme si jisti, že tento výlet nás krásně naladil na vánoční atmosféru. 

FOTOGALERIE.


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

(5.12.2022)

I letos nás navštívili Mikuláš, čert a a anděl. Děti měly připravené hezké básničky. Za odměnu dostaly balíček dobrot. Jak to probíhalo se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

FOTOGALERIE.


MOBILNÍ KINO

(10.11.2022)

Ve čtvrtek 10.11.2022 jsme měli objednané Kino do škol, které se uskutečnilo na obecním úřadě.

Promítal se výukový film Viktor a Garu, který klade za cíl stimulovat touhu po objevování a poznávání světa prostřednictvím cestování. Celé promítání děti velice nadchlo a bavilo. Po skončení filmu následovala rozprava dětí s panem provozovatelem, která byla hlavně o dopravních prostředcích a měnící se přírodě v závislosti na nadmořské výšce a destinaci. Z kina si děti odnesly krásnou omalovánku a nevšední zážitek spojený s novými vědomostmi a poznatky.

FOTOGALERIE


HALLOWEENSKÝ PRŮVOD

(25.10.2022)

V úterý 25.10. se uskutečnil tradiční Halloweenský průvod obcí. Pro děti to byl dlouho očekávaný den, jelikož se nemohly dočkat, až odhalí svou druhou tvář. Jak můžete vidět na fotografiích, masky to byly vydařené. Chtěli bychom poděkovat rodičům a prarodičům, kteří se k nám do průvodu připojili. Poděkování patří také paní Maříkové, Jonákové, Zedníkové, Lechnerové, Kubištové a všem ostatním, kteří děti obdarovali sladkostmi.

Fotogalerie. 


DIVADELNÍ PŘEDTAVENÍ ALADINOVA LAMPA

(10.10.2022)

V pondělí 10. října jsme pro naše děti z MŠ a ZŠ i pro děti z Dětské skupiny měli připravené příjemné překvapení. Se všemi dětmi jsme měli možnost zhlédnout loutkové představení "Aladinova lampa". Dorazil k nám do školy loutkoherec, který vyprávěl příběh, ve kterém Aladin získal starou kouzelnou lampu, ve které se ukrýval Džin a plnil přání. Obdivovali jsme moc hezké kulisy a rekvizity. Loutky byly velmi hezky propracované a děti zaujaly natolik, že po vystoupení měly možnost si je zblízka prohlédnout a zeptat se na vše, co je zajímalo. Pohádkové představení se nám všem velmi líbilo.  

Fotogalerie.


KOBEREC PŘÍRODNIN

Dneska si děti dopoledne na zahradě vyrobily takovýto krásný koberec plný barev. 


PEČEME ŠÁTEČKY

(6.10.2022)


Na naší zahradě sklízíme krásná jablíčka, a proto by byl hřích si něco neupéct. Rozhodli jsme se pro jablečné šátečky z listového těsta. Nejprve jsem dětem popsala postup práce a zadala jednotlivé úkoly. Jejich úkolem bylo jablíčka nakrájet, ochutit, naplnit jimi listové těsto a na závěr šáteček uzavřít. Dětem se práce podařila, výsledek jste mohli posoudit sami. :-)


ZOO CHLEBY

(27.9.2022)

V úterý jsme se vydali na výlet do ZOO Chleby, kde nás čekala komentovaná prohlídka. Prohlídka začínala v teráriu, kde si děti mohly prohlédnout drápkaté opičky, hlodavce, králíky, ježky, leguány, gekončíky a jiné. Zážitkem pro nás všechny bylo mazlení se s chameleonem, agamou, korálovkou a v závěru i s krajtou, která se některým doslova omotala okolo krku. Poté jsme se přesunuli do kontaktní zoo mezi zvířata ze statku a pokračovali jsme mezi daňky, kteří si nás přišli obhlédnout zblízka. Následovali velbloudi, kde jsme se dozvěděli jaký je rozdíl mezi velbloudem a dromedárem a proč má vlastně velbloud dva hrby. U lvů nám byl vysvětlen rozdíl mezi jednotlivými lvy. Se lvem Lukym si děti zahrály na honěnou a zjistily, jak rychle dokáže lev běhat. Čas se nám neúprosně krátil a tak nám nezbývalo nic jiného než si dát svačinu, nakoupit pár suvenýrů a zpátky do školy. Věříme, že jsme v ZOO Chleby nebyli naposledy. 

Fotogalerie. 


DIVADLO ÚSMĚV

(15.9.2022)

Ve čtvrtek 15. září nás čekalo maňáskové divadelní představení "O kamarádství", které se konalo na Obecním úřadě. Dětem se velice líbila podoba maňásků. Představení to bylo velice poučné, a jak už to v pohádkách bývá, dobro vždy zvítězilo nad zlem.  

Fotogalerie.


ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

(16.6.2022)

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 nastal ve školce velký den. Velkolepé chystání na vystoupení našich předškoláků a s ním spojené i jejich loučení.

Během dopoledne proběhly poslední zkoušky a najednou pomalu ale jistě, už je tu odpoledne a může vše začít.

Vystoupení se neslo v pirátském duchu, kdy v závěru děti pronesly předškolácký slib a byly ošerpované. Představení bylo nádherné, jedno oko nezůstalo suché. Předškoláci vše zvládli na jedničku, velká pochvala. Přejeme jim úspěšný start v nové životní etapě.

Za poskytnuté fotografie moc děkujeme panu a paní Černé. 

Fotogalerie


JEZDECKÁ STÁJ JAVOR

(7.6.2022)

V krásný letní čas jsme se rozhodli strávit jedno dopoledne u koní v Panenských Břežanech. Děti si zkusily koně očistit, učesat a dozvěděly se vše potřebné a užitečné. Na závěr s bezpečnostní helmou se mohl každý na koni projet. Všichni byli nadšení a dopoledne se vydařilo. 

Fotogalerie.


DEN DĚTÍ

(1.6.2022)

Ve středu 1.6.2022 jsme společně s žáky mateřské a základní školy oslavili Den dětí.
Den začal týmovým luštěním rébusů/ hádanek ve třídě. Následovalo malé občerstvení s diskotékou.

Poté jsme se společně přesunuli na školní zahradu, kde na děti čekal program Králičí hop, organizovaný paní učitelkou Hrnčířovou ve spolupráci s její dcerou Natálkou, která dětem představila králíčky Zorra, Karamelku a Smetanku.
V úvodu se děti dozvěděly, že tento sport vznikl v Dánsku a v České republice se provozuje přibližně od roku 2009. Skákat s králíčkem se může od 3 měsíců jeho věku. Světový rekord ve skoku vysokém je 105 cm, ve skoku dalekém 300 cm. Oficiálně se soutěží ve čtyřech disciplínách: rovinná dráha, parkur, skok vysoký a skok daleký.
Nejvíce si děti užívaly praktických ukázek a některé z nich si také mohly běh s králíčky přes překážky samy vyzkoušet.

A to ještě nebylo vše! Na závěr na žáky čekalo pět pohybových stanovišť, kde museli plnit různé disciplíny, mezi které patřilo skákání panáka, přenášení vody na lžíci, skákání v pytli, hod balonkem
a přesouvání se pomocí papírových kamenů.
Žáci dostali do svých průkazů za splnění na stanovištích symboly v podobě smajlíka, sluníčka, srdíčka, domečku a hvězdičky.
Všechny děti se radovaly z vyplněných průkazů a za odměnu na ně čekala sladká tečka v podobě nanuků.
Den dětí si každý z nás náramně užil.


MAGDA MALÁ - HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

(25.5.)

Ve středu 25. května měly děti naší školy mimořádně krásný kulturní zážitek. Naši obec totiž navštívila velice úspěšná muzikálová zpěvačka a herečka Magda Malá, která se mj. věnuje i charitativní činnosti. Je zakladatelkou Nadačního fondu Magdy Malé. Tento fond pomáhá matkám s dětmi v tísnivé životní situaci. Kvůli nepřízni počasí akce neprobíhala na zahradě školy, v amfiteátru, ale v prostorách OÚ, což na kvalitě zážitku nic nezměnilo. Velice sympatická a bezprostřední zpěvačka si hned v úvodu získala nejen děti, ale také paní učitelky, kterým zazpívala dojemnou Hallelujah a známé písničky z muzikálu Dracula - Vím, že jsi se mnou a Jsi můj pán. Krátké sólo si zazpívala i naše paní učitelka Jitka Hrnčířová, která za svůj nádherný hlas sklidila obdiv i od samotné paní Magdy. Potom následovaly neméně slavné písničky např. Kominík, Kytka masožravá, Myška tanečnice nebo Racek chechtavý. Muzikálová umělkyně dokázala spontánně zapojit všechny do akce včetně paní učitelek. Společně jsme tancovali a vlnili se v rytmu, někteří se pokoušeli o Break dance, a někdo si jen tak hopsal, skákal, dupal - všichni jsme se maximálně bavili! A protože atmosféra byla naprosto jedinečná, tak nesměl chybět ještě malý přídavek na závěr - To ti povídám. Následovala autogramiáda a "hupky dupky" zpátky do školy. Naše originální taneční kreace můžete vidět v přiložené fotogalerii!

Fotogalerie.


VÝROBA MÁSLA

V rámci našeho týdne povolání jsme si vyzkoušeli, jak se některé produkty vyrábějí. Děti výrobu másla braly velice zodpovědně a bedlivě sledovaly každou změnu. Od krásně našlehané smetany až po oddělující se podmáslí. Práce se nám zdařila. Děti vzniklé podmáslí s chutí ochutnaly a máslo si odnesly domů spolu s čerstvými rohlíky, které jsme upekli následující den. 

Fotogalerie


Veliká Ves - výlet

(10.5.2022)

Sluníčko už nám ukazuje svoji sílu, a proto by byla strašná škoda toho nevyužít. Vydali jsme se tedy na pěší výlet do nedaleké Veliké Vsi. Cestou jsme pozorovali, jak vše kvete a zelená se. Našim cílem byl kostel sv. Vavřince. Když jsme k němu dorazili, přečetli jsme si zajímavé informace o kostelu, vsi a pamětné lípě. Jelikož je kostel uzavřený, bohužel jsme nemohli jeho krásu obdivovat i zevnitř. Překvapilo nás, jak je vesnici stará. Další naší zastávkou bylo dětské hřiště, kde se děti nasvačily a měly volný prostor ke hře. Abychom si výlet užili ve vší parádě, rozhodli jsme se na zpáteční cestu využít autobusovou dopravu, která pro nás byla milým zpestřením dopoledne. Bylo to krásné dopoledne! 

Fotogalerie.


ZOO ÚSTÍ NAD LABEM

(3.5.2022)

V úterý nás čekal výlet do ZOO v Ústí nad Labem. Po příjezdu na místo si nás převzala sympatická paní lektorka, která se nám věnovala při výukovém programu. Nejprve ale svačina. Děti posvačily s krásným výhledem na tapíra. Po svačině jsme se přesunuli do výukového centra. Paní lektorka si pro nás připravila zajímavou přednášku o zvířatech v divočině, do které vtáhla i děti. Proto jsme se také mohli mimo jiné dozvědět, že dalším druhem ryb je Nemo a žába v ohrožení před nepřítelem dělá kva kva. (tyto informace pramení ze školky:-). Velkou pochvalu si zaslouží školáci, kteří projevili obrovskou aktivitu a skvělé znalosti. A teď už hurá na zvířata. Naše nejdelší zastávka byla u opic, kde děti zaujatě sledovaly jejich chování. Dále jsme viděli zebry, tygra, lva, lvici, hady, pavouky, osla, kozy, jeleny, lemury, lamy, antilopy, geparda, a samozřejmě nechyběli ani tučňáci a surikaty. A co by to bylo za výlet bez řízku? V čase oběda jsme se usadili na lavičky s výhledem na kozy a vychutnávali si obědový balíček, který pro nás paní kuchařka s paní hospodářkou připravily. Čas plynul jako voda a okolo druhé hodiny jsme se vydali zpátky k naší škole. Byl to krásný výlet a nemůžeme se dočkat, co dalšího nás čeká.

Fotogalerie


Naše cesta hrášku pokračuje. Děti se s velkým nadšením chopily náčiní a sazeničky přesadily do velkých truhlíků. Teď už jenom čekat na sladkou úrodu. 


Čáry, máry, legrace

(29. 4. 2022)

Blížila se Filipojakubská noc a sní spojená tradice "pálení čarodějnice". A tak i my v MŠ a ZŠ jsme si tuto tradici připomněli.

Děti z MŠ přišly v krásných kostýmech, ve třídách se jako výzdoba ukázala různá vyrobená havěť včetně pavouků a netopýrů.

Zahájili jsme tvorbu vlastní čarodějnice, kterou čekal neblahý osud - upálení. Poté jsme už dopoledne trávili na zahradě. Naštěstí počasí nám přálo a paní učitelky mohly dětem připravit vědomostní kvíz týkající se právě tradice pálení čarodějnic.

Pak už nastal čas zapálit oheň. Čarovalo se, hrály se zábavné hry, zpívalo, hrálo na kytaru, mlsaly se dobroty a pil se čarodějnický lektvar. A spálily se čarodějky!

Všichni jsme si to opravdu moc užili.

Fotogalerie.


PRVNÍ KRŮČKY KE ŠKOLE

( 17. 3. 2022)

Minulý čtvrtek naše předškolní děti čekaly první krůčky ke škole. Paní učitelka si nachystala pracovní listy, které měli za úkol vyplnit. Mohli jsme pozorovat skvělou spolupráci předškoláčků a školáků, kteří v roli průvodců představili dětem svou třídu, která se jim za nedlouho stane vlastní. Děti byly nadšené, jelikož poznaly, jak to ve škole chodí. V závěru hodiny se našel i prostor pro společnou hru dětí ze školky a školy. Pro děti to byl krásný zážitek, který prohloubil jejich zájem o to stát se školákem. Paní učitelka měla na závěr pro každého nachystanou malou sladkou odměnu. 

Fotogalerie


PROJEKTOVÝ DEN - VÝROBA LOUTKOVÉHO DIVADLA

( 14. 3. 2022)

V pondělí 14.3. se za námi přijela podívat paní Jana z agentury BUUk.cz, která se specializuje na výrobu didaktických pomůcek, nejčastěji z plsti nebo dřeva. Pro děti si připravila bohatý dopolední program, který začal seznámením dětí a lektorky. Seznámila nás také s náplní programu. Nejdříve nás čekala výroba loutkového divadla. Následně se děti rozdělily do třech skupin, kde každá skupina měla za úkol sestavovat a slepovat jednotlivé části loutkového divadla. Velmi jsme ocenili kvalitu poskytnutého materiálu a nadšení dětí pro věc. A co by to bylo za divadlo bez řádné vstupenky? To by nás nikam nepustili. Proto si každý jednu takovou vstupenku vyrobili. Náš čas se blížil ke konci, proto jsme se rozhodli rovnou vyzkoušet naše divadlo a paní lektorka nám zahrála krásné divadelní představení o Červené Karkulce. Byl to den plný zážitků.

Fotogalerie


MUZEUM FANTASTICKÝCH ILUZÍ

( 27. 1. 2022)

Ve čtvrtek 27.1. naše škola navštívila Muzeum fantastických iluzí nejúspěšnějšího českého iluzionisty, Pavla Kožíška, v Praze. Na děti čekal magický svět optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Děti si mohly vyzkoušet kouzelnou židli nebo magickou místnost, která je proměnila v trpaslíka nebo obra. Prošly se hlavou dolů po stropě místnosti, proměnily se v primabalerínu, nechaly se kouzelníkem vystřelit z děla nebo levitovat ve vzduchu. Slavný alchymista Edward Kelley je kouzlem uvěznil ve své středověké laboratoři a opravdový úsměv Mony Lisy nebyl ten, který znáte z obrazu! Děti zažily jedinečný zážitek nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídily parádní a legrační fotky.

Fotogalerie.


AFRICKÁ SKUPINA EMONGO

(18.1. 2022)

V úterý 18. února proběhlo na obecním úřadě pro žáky naší školy vystoupení skupiny Emongo. Alespoň na chvíli jsme se mohli pomyslně přenést do vzdálené Afriky, konkrétně do Demokratické republiky Kongo. Sympatický Paul a Martin, oba původem z Konga, ale dnes již několik let žijící v Praze, nám ve zhruba dvouhodinovém programu nabídli neobvyklý zážitek. Děti se zábavným způsobem, kde nechyběl tanec, zpěv a bubnování, seznámily s africkou kulturou. Dozvěděly se mnoho zajímavého nejen o způsobu života a zvycích místních lidí nebo o africké fauně, ale třeba i to, že na konžských mateřských i základních školách panuje velice přísný režim (i fyzické tresty), a ten, kdo třikrát poruší nastavená pravidla, je nucen školu opustit. Rodiče platí školné, a ne každá rodina si může tyto nemalé finanční výdaje dovolit. V konžské škole děti nosí stejnokroj a na jednoho učitele připadne 80-120 dětí, v mateřské škole je to o něco méně, max. 80 dětí. Po vyučování děti odchází domů, protože škola nezajišťuje stravování ani školní družinu. Zajímavých informací o této exotické krajině bylo nespočet. V rámci diskuse se děti mohly zeptat na vše, co je zajímalo. Po celou dobu vystoupení také panovala úžasná atmosféra. Žáci se velmi aktivně zapojovali a zkoušeli tančit a vlnit se v rytmu africké hudby. Taneční vystoupení v tradičních afrických sukýnkách předvedly také paní učitelky a za svůj výkon sklidily obrovský potlesk. Na závěr jsme si společně zazpívali Malu muna (píseň opěvující radost ze života) a někteří si zabubnovali na pravé africké bubny. A jak jsme se pěkně "odvázali" uvidíte ve fotogalerii!

Fotogalerie.


ROBOTICKÉ HRAČKY V NAŠÍ ŠKOLE

(leden 2022)

V rámci projektu MAP II (Brandýsko) byly naší škole nabídnuty k zapůjčení robotické hračky - vláčky a roboti (ozoboti).

Ochotně nám je přijel představit pan Michal Špitálník, který nám nejen vysvětlil , jak fungují, ale hlavně, jak je možné je efektně využít při vzdělávání v MŠ, ZŠ i ŠD.

MŠ si zpestřila hru a vzdělávací činnosti železnicí s vláčky, školáci experimentovali, rozvíjeli logické myšlení a procvičovali kreativitu znalosti a vědomosti z ČJ a M se světelnými ozoboty.

1. a 2. ročník je využil k opakování učiva, konkrétně k procvičování sčítání a odčítání. 3. a 4. ročník prostřednictvím pracovních listů procvičil násobilku 8 a vyjmenovaná slova.

Žáky činnosti velmi bavily, zaujatě vymýšleli dráhy a zkoumali, na jakém principu ozoboti fungují či jaký druh pohybu znamenají barevné kombinace jednotlivých úseků dráhy.

Robotické hračky byly bezesporu velice přínosným zpestřením výuky a jen potvrdily zájem a vyspělost dětí ve využívání moderních technologií.

Fotogalerie.


Vánoční nadílka u nás v MŠ

(22.12.2021)

Poslední školkový den v tomto roce byl plný pohody a očekávání. Od rána jsme poslouchali koledy, připravili jsme si slavnostní tabuli, na kterou jsme nachystali dobroty. Nechyběly ani tradice a zvyky. Rozkrojili jsme jablíčka, která nám ukázala krásné hvězdičky, házeli bačkůrkou. Na všech dětech bylo vidět obrovské napětí. Přijde k nám opravdu Ježíšek? Abychom si zkrátili čekání, zazpívali jsme naši paní kuchařce koledy. A pak? Cink cink. Zatajený dech a nadšení. Ježíšek je tu! Bylo dojemné vidět v očích dětí jiskřičky radosti a nadšení. Každý z vás mi dá jistě za pravdu, že nic hezčího není. Moc děkujeme za přinesené dobroty.

Fotogalerie.ADVENTNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU LOUČEŇ

(7. 12. 2021)

Vánoce na zámku

V úterý 7. 12. jsme si zpříjemnili předvánoční čas výletem na zámek Loučeň, kde právě probíhá výstava s názvem "Příběh vánočního stromečku".

Při vstupu do areálu zámku jsme se rozdělili na dvě skupinky, a zatímco jedna nakupovala suvenýry v malém obchůdku, druhá už měla výklad se stylově oděným

průvodcem (v kostýmu zámeckého pána.) V parku před zámkem nešlo přehlédnout

fontánu s kruhovým labyrintem stylizovanou do adventního věnce.

Prohlídku jsme zahájili ve vstupní hale, kde nám byl vysvětlen pojem "chvojka" a účel jejího zdobení perníčky a sušeným ovocem (pamlsky pro duše zemřelých, aby nechtěly nahradit živé obyvatele chalupy) či praktický způsob obráceného věšení stromečků na Štědrý den. Nechyběla ani vánočka a první vánoční stromeček ze středověku - jabloňový. Červená jablka byla připomínkou "zakázaného ovoce"ze

stromu poznání v ráji. 24. prosinec je od r. 553 zasvěcen památce Adama a Evy.

Postupem času lidé nahradili bezlistou jabloň zelenou jedličkou, kterou ověšovali jablky, figurkami Adama a Evy i hada, které vyřezali ze dřeva nebo upekli z těsta.

A pak už následovaly další skvosty-stromek ze šustí a s kukuřicí (žlutá barva- symbol slunce), strom s prvními elektrickými řetězy ze skla, s unikátními perličkovými ozdobami z Poniklé (Krauchovy ozdoby), které byly loni 17. 12. 2020 zařazeny do nehmotného dědictví UNESCA. Baťovy gumové ozdoby s figurkami i vzácným exponátem obchůdku a kočky vedle ve vitríně. Dětem bylo připomenuta tradice zavěšeného jmelí a zdůrazněno nebezpečí jedovatých plodů.

V ložnici zámku se na posteli kromě 4 dokonalých napodobenin koťat vyjímaly i háčkované stromečky, v pracovně pak filmový stromeček se skleněnými ozdobami s portréty herců z filmů pro pamětníky, vedle kterého byly na figurinách původní kostýmy hlavních hrdinů z filmu Kristián.

Děti asi nejvíce zaujal stromeček ze stavebnice Merkur, ze které si i věhlasný prof. Wichterle sestrojil přístroje, které dopomohly jeho světovému vynálezu kontaktních čoček. V duchařském salonku nás, kromě textilního stromku, zaujala křišťálová koule, největší svého druhu v Evropě. Tatínkům by se jistě líbil pivovarský strom se skleněnými ozdobami ve tvaru půllitrů. Dále byly k vidění vysoké jedle (ze Šumavy) zdobené skleněnými ozdobami, květinami, evropskými "santíky", karnevalovými benátskými maskami, perníčky, portréty sv. Václava, 266 olympijskými medailemi československých sportovců. V závěru prohlídky pak symbolizovala trojice stromků nepřekonatelnou pohádku "Tři oříšky pro Popelku"(čarostřelecký, červánkový a svatební stromeček). Poslední podívanou byl nádherný betlém a saně s dárky a pak už byla pro děti připravena dílnička, kde si vyrobily ozdobu a zahřály se ovocným čajem.

Výlet se velmi vydařil a všechny nás příjemně naladil na blížící se vánoční svátky.

Fotogalerie.


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

( 2.12. 2021)

FotogalerieDivadelní představení "Trampoty štěněte Gordona".

(11.11.2021)

Ve čtvrtek 11. listopadu se děti prostřednictvím divadelního představení Trampoty štěněte Gordona z autorského divadla Piškot přesunuly do dalekého Skotska. Veselým, rýmovaným a především poučným příběhem se seznámily se zajímavostmi a zvyklostmi této země. Tento příběh se prý skutečně stal a vyprávěl o roztomilém, z počátku velmi nezkušeném štěněti rasy skajterier, kterého si pořídil farmář McDougle. Děti se např. dozvěděly, jak si na něj dovolovala skotská klapouchá kočka Ema, jak ho skotská kachna Rachel v dobré víře chtěla naučit "štěkat". Co mu vyvedl záludný lišák Jamie, proč ho chtěl zpočátku farmář vrátit na trh a jak to vše nakonec dopadlo? Zeptejte se dětí🙂

Fotogalerie.


AFRIČTÍ SAVCI

(1.11.2021)

První listopadové pondělí jsme se s žáky přesunuli na obecní úřad, kde nás čekalo živé překvapení. Svou návštěvou nás potěšila paní průvodkyně z námi oblíbeného Zooparku Zájezd se svou malou zvířecí farmou. Měli jsme možnost seznámit se s bodlínem (resp. Bodlinkou), která nás svým vzhledem připomínajícím ježka velmi zmátla. Tento malý, roztomilý tvoreček je totiž geneticky příbuzný slonům a nosorožcům. Největší svého druhu váží v dospělosti až 4kg. Druhým, neméně zajímavým, živočichem byla Žofka - africká ostruhatá želva. Sice věkem byla dětem blízko, je jí teprve osm let, ale nechtělo se jí s námi přátelit, dávala nám svým neustálým couváním jasně najevo, že kamarádi z nás nebudou. Opět jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí a nových poznatků, např. při chovu želv se vyplatí pravidlo méně je více, čím více budeme želvám dopřávat bohatou stravu, tím hůře pro jejich růst, rychle totiž rostou a deformuje se jim krunýř. Na závěr nás svou roztomilostí a nevídanou zvědavostí zcela učarovali tři mrňouskové surikaty - Nick, Thorin a Tiny. Ani u těchto šelem jsme nebyli ochuzeni o nové informace. Jsou to neohrožení tvorové, ve své mnohočlenné skupině se řídí heslem: jeden za všechny, všichni za jednoho!!! Jakmile se jeden člen dostane do ohrožení, všichni ostatní dají veškeré své síly, aby ho ochránili. Celá přednáška s ukázkou se žákům velmi líbila, živá zvířátka nikdy nezklamou.

Fotogalerie. 


Halloweenský průvod + DÝŇOVÁNÍ

(26. 10. 2021)


Už pár dní před plánovanou oslavou zdobily vnitřní prostory naší školy všelijaká strašidýlka, ale i typické motivy dýní, které ohlašovaly plánovou halloweenskou akci v naší škole a školce. Ta se konala 26. října a je tradičně spojována se starým keltským zvykem slavení končícího období slunce.
Ráno jsme si s dětmi vysvětlili, odkud svátek pochází a jak se slaví. Poté následoval průvod vesnicí v kostýmech za krásného slunného počasí.
Všechny děti dorazily do školy v kouzelných, originálních kostýmech, ze kterých bylo opravdu dost těžké vybrat 3 nejlepší. Nakonec se to přece jen povedlo a na závěr průvodu byly vyhlášeny 3 nejpovedenější kostýmy ze základní a 3 z mateřské školy. Výherci byli obdarováni diplomy a malým dárkem.
Odpoledne jsme se sešli spolu s rodiči na dýňování, kde si každý měl možnost vydlabat a ozdobit svoji dýni.
Oslava Halloweenu se velmi vydařila. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným rodičům a žákům za účast, donesenou dobrou náladu, dobroty a spolupráci a všem zaměstnancům školy za dobrou organizaci.

Fotogalerie.


LESNÍ SKŘÍTCI

Celý týden nás provází téma Les. V pondělí jsme zkoušeli čarovat s podzimními barvami a následně vyrobili lesního skřítka z přírodnin. Po zhodnocení našich krásných výrobků jsme si ale uvědomili smutnou věc. Naši skřítci nemají kde bydlet! Proto jsme neváhali a hned ve středu se vydali do blízkého lesa. Děti se hned chopily práce a zanedlouho jsme mohli vidět přehlídku originálních příbytků pro naše skřítky. 

Fotogalerie.


KOUZELNÍK RENO

(19.10.2021)

V úterý 19. října nás svou milou návštěvou potěšil světoznámý kouzelník Reno. Jak to tak u správných kouzelníků bývá, nuda tedy rozhodně nebyla. Předváděl a tahal jeden kouzelnický trik z rukávu, a nejen odtud, za druhým. Nejprve si s dětmi trochu pohrál a maličko vystrašil, že se v momentě ztratil, ale děti ho velmi velmi velmi hlasitým pokřikem přivolaly zpátky. Nejprve se děti musely naučit hodně strašidelné kouzelnické zaklínadlo "bla bla bla", bez kterého se nemohlo v žádném případě pokračovat. Co by to bylo za kouzelníka bez svých asistentů? Zájem býti jeho asistenty byl více než obrovský, a tak měl nelehký úkol si k sobě vybrat. Na všechny pochopitelně nedošlo, což dětem vůbec nevadilo. Byli jsme svědky celé plejády nevídaných a zcela ohromujících kouzel, které si ale necháme pro sebe, děti vám samy poví, čeho byly svědky🙂 Na závěr sklidil kouzelník Reno bouřlivý a zasloužený potlesk.  

Tento program byl hrazen z KF dětí. 

Fotogalerie.


Zoopark Zájezd

(5.10.2021)

Náš začátek školního roku byl nabitý výlety, akcemi a jinak tomu není ani v říjnu. V úterý nás čekal výlet do nedalekého Zooparku Zájezd. Po příjezdu jsme se odměnili zaslouženou svačinkou a ještě než jsme dožvýkali poslední sousto, přišla nás přivítat paní lektorka. Čekalo nás opravdu náročné dopoledne a nebyl čas, ztrácet čas. První zastávka nás čekala v terárium, kde jsme se dozvěděli, že tento zoopark vlastní pravděpodobně největší veřejně přístupnou kolekci chameleonů na světě. Dozvěděli jsme se, čím se chameleoni živí, podle čeho mění svou barvu, jaký význam má jeho dlouhý a pevný ocas a mohli jsme být svědky jejich krmení. Dále nám paní lektorka ukázala (pro některé až moc zblízka) krajtu královskou a další druhy plazů a obojživelníků. Venku už čekaly surikaty, o kterých teď už dobře víme, že domácí mazlíček z nich nikdy nebude, jelikož je to šelma. Kdo chtěl, mohl si také surikaty nakrmit živými červy. Pro mnohé to byla velká výzva. Také se v Zájezdě ubytovala rodinka lemurů, kteří přijeli až z dalekého Madagaskaru. Děti samozřejmě každého z nich přejmenovaly na krále Jelimána. Po exotických zvířátkách nás čekala expozice U Velblouda, kde jsme se setkali s námi více známými zvířátky. Nakrmili jsme lamy, prohlédli si zlatého bažanta, svou velikostí nás překvapil velbloud a jako poslední měly děti možnost užít si blízkou přítomnost malých koz. Byl to vskutku nádherný den a jsme nesmírně rádi, že jsme takto krásnou zoo mohli navštívit.

Tento program byl hrazen z EU.

Fotogalerie.

Vaše paní učitelky 


Ekopark Liberec

(30.9.2021)

Ve čtvrtek jsme vyrazili do dalekého Liberce. Čekal nás den plný zážitků a poznání. Cesta nám hladce ubíhala a za nedlouho jsme byli na místě. Naším úkolem bylo jediné. Najít poklad v tajuplné jeskyni. Před tím jsme ale museli zdolat stezku 4 živlů, která nás mimo jiné naučila, že oheň je sice dobrý sluha, ale také zlý pán. Obloha má svojí vlastní elektřinu, někteří ptáci skoro nemávají křídly, protože je při plachtění na obloze nadnáší teplý vzduch. A nakonec pro nás bylo velice překvapující, že k výrobě jedné fleesové bundy potřebujeme 30 PET lahví, na tričko jich stačí 5. Po stezce nás čekala dílnička, kde si děti vyrobily suvenýr z přírodních materiálů. Čas k nám byl neúprosný a nám se blížil čas odjezdu. Bez pokladu ale nejedeme! Za pomoci školáků jsme se vydali do strašidelné jeskyně a po chvilce hledání nás čekalo vítězství. A teď už zpátky do školky. Cesta nás značně unavila, proto několik z nás zavřelo očička a nechalo se unášet do říše snů...

Tento program byl hrazen z EU.

Fotogalerie.

Vaše paní učitelky


HISTORYPARK LEDČICE

(7.9.2021)

V úterý jsme poprvé v tomto školním roce vyjeli na výlet do nedalekých Ledčic. Po příjezdu na náves místní obce jsme už museli pokračovat po vlastní ose, takže nás neminul půlkilometrový pěší pochod. Zanedlouho už nás vítala paní lektorka. Pohodlně jsme se usadili, posvačili a už se nemohli dočkat nabitého programu, který na nás čekal. Nejdříve si děti zkusily jaké to je stát se výtvarníkem a vymodelovaly si z hlíny výrobky. Mohli jsme si prohlédnout mimo jiné různé mističky všech tvarů i velikostí, dinosaura, klouzačku, hrníčky, kočičky a dokonce mezi nás z dalekého království zavítal sněhulák Olaf. Po krátké pauze na dětském hřišti jsme se stali zkušenými archeology. Obdrželi jsme fanku, štětec, lžíci a opatrně odkrývali naleziště. K našemu překvapení jsme byli velice úspěšní, jelikož se nám podařilo odkrýt kostru člověka. Na závěr programu jsme si mohli vyzkoušet jak naši praprapra... předci vyráběli zbraně, mleli mouku a česali vlnu. A teď už huráááá domu, tedy do školky. Cesta nám příjemně ubíhala a my jsme se stihli vrátit na výborný pozdní oběd. Jsme přesvědčeny, že se výlet náramně vydařil a nemůžeme se dočkat dalších zážitků.

Tento program byl hrazen z EU. 

Fotogalerie.

Vaše paní učitelky. 


ŠKOLNÍ ROK 2020 /2021

VÝLET DO FAJN PARKU

(29.6.2021)

Ke konci školního roku neodmyslitelně patří i školní výlet, vydali jsme se do dalekého Fajn parku. A co by to bylo za výlet bez řízků? Paní kuchařka vyslyšela naše prosby a k obědu nám je připravila. Cesta to sice byla dlouhá, ale příjemná. Po příjezdu do Chlumce nad Cidlinou jsme netrpělivě vyhlíželi ukazatele našeho cíle. Nemuseli jsme dlouho čekat a vstupní brána byla před námi. U vchodu jsme si určili pravidla, která nás celý den provázela a naplánovali trasu. Děti si v průběhu dne vyzkoušely trampolíny, skákací hrady, jízdu v Ufo talířích, autech, prošli jsme stezku Dinosaurů, Hmyzákov, Indiánské městečko a spoustu dalších atrakcí. Za odměnu dostaly všechny děti kopeček výborné zmrzliny dle vlastního výběru. Byl to den krásných zážitků.

Fotogalerie.


SPANÍ VE ŠKOLCE

(24.6.2021)

Hurááááá to bude vzrůšo! Ve školce se nespí přes noc přeci každý den, a proto si to musíme náležitě užít. Ze začátku to sice vypadalo, že odjíždíme na školku v přírodě, podle počtu zavazadel a přinesených dobrot, ale nakonec jsme si ujasnili, že je to opravdu jen jedna noc a sourozence nebereme J . Připravily jsme si pro děti soutěže, které jsme museli stihnout dříve, než nás zastihla bouřka. S první kapkou deště nám vypli i proud a to byla teprve zábava. Nakonec vše dobře dopadlo a my jsme se nevzdali slíbeného táboráku. Opekli jsme buřty, zazpívali si písničky a nakonec nám zbyl ještě prostor pro venkovní hry. A teď už do peřin! Tedy nejdříve do sprchy. Po vyčištění zoubků, už jsme si všichni ulehli do postýlek a nechali se unášet do říše snů. Jsme přesvědčeny, že ve školce jsme nespali naposledy. 

Fotogalerie.


ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

(21.6.2021)

V pondělí 21.6. u nás ve školce nastal zvláštní den. Byl to den plný radosti, který se mísil se smutkem. Čekalo nás dopoledne a odpoledne plné zážitků a emocí. Hned po svačině za námi přijela balónková Evička, která nás ohromila svým kouzlením s balónky. Děti provedla celou Zoo a nevynechala ani pohádkové postavy. Na památku každému jeden balonek věnovala. Před obědem jsme si zopakovali naposledy naše vystoupení a po svačině vše vypuklo! Děti byly nervózní a plné očekávání a v našich žilách místo krve proudil adrenalin. Představení to bylo vskutku nádherné, ne jedna slzička ukápla. Předškoláci si od nás zaslouží obrovskou pochvalu. Jsme na ně opravdu pyšné. Doufáme, že se Vám odpoledne líbilo stejně tak jako nám. Budoucím školákům přejeme úspěšný start v nové životní etapě.

Vaše paní učitelky 


PRVNÍ LETOŠNÍ VLASTNÍ JAHŮDKY


PYŽAMOVÝ DEN

(11. 6. 2021)


VČELÍ FARMA ÚŠTĚK

( 31.5.2021)


V pondělí jsme se vydali na dobrodružství do dalekého Úštěku. Cesta to byla dlouhá a náročná, ale dětem nevzala úsměv na tváři a nadšení. Na konci cesty nás přivítala majitelka včelí farmy AnnKas. Po krátkém seznámení si pro nás paní včelařka připravila vědomostní kvíz. Naše děti nezahálely a s přehledem převálcovaly školu. Následně jsme se rozdělili do dvou skupin. 1. skupina se oblékla do včelařského obleku a odešla k úlům. Děti se dozvěděly, jak se takový med vlastně získává, kdo je královna, dělnice a trubec. Zároveň si jednoho trubce mohly prohlédnout opravdu zblízka, jelikož ho paní včelařka každému dítěti dala přímo do dlaně. Dozvěděli jsme se, že i dělnice a trubci mají svá jména. Dělnice se jmenují Boženka a trubci Karel. 2. skupina si mezitím vyráběla krásné svíčky z voskových mezistěn, které si děti odvezly domů. Po skončení prohlídky úlů jsme se posilnili svačinkou a skupiny se vyměnily. Po poledni nadešel čas odjezdu zpátky do školky. Naskákali jsme do autobusu a všichni již značně znaveni vstřebávali zážitky celého dopoledne. 

Fotogalerie


PŠTROSÍ FARMA

(10.5.2021)

V pondělí ráno jsme se vydali na pěší túru do nedalekého Čenkova, kde nás čekalo dopoledne plné zážitků. Děti dostaly do baťůžku svačinu a nebojácně jsme vyšli vstříc dobrodružství. Procházka to byla krásná. Ale jelikož děti nasadily rychlé tempo, do cíle jsme dorazili s velkým předstihem. To nás nezaskočilo, protože jsme po vzoru Sherlocka Holmese vypátrali nedaleké dětské hřiště, kde jsme se nasvačili a pak už dětem nechaly prostor pro hraní. V půl desáté nás na své pštrosí farmě s úsměvem přivítala paní Mazancová, která nás provedla po svém rozlehlém hospodářství a ukázala nám pštrosy. Dozvěděli jsme se, mimo jiné, že pštros je nelétavý pták, který běhá rychlostí až 70km/h. Avšak největším překvapením bylo, když nám paní Mazancová prozradila, že běžné pojmenování pštrosa/pštrosice je kohout, slepice a kuře. Mohli jsme si osahat, jak vypadá pštrosí vejce a kůže. Pštrosi však nebyli to jediné, co jsme viděli. Pohladili jsme si koně, poníky, králíky a kohouta. Zpáteční cesta probíhala v duchu vstřebávání zážitků z krásného dopoledne. Děti byly dostatečně unavené, ještě aby ne, když jsme ušli poctivých 6,5km! 

Fotogalerie.ČARODĚJNICKÝ TÝDEN

(26.4.-30.4.2021)

S blížícím se koncem dubna se naší školce nevyhnul magický týden plný čar a kouzel. Chystali jsme se na pálení čarodějnic. A přípravy to byly velké! Hned v pondělí jsme náš týden odstartovali pečením pařátů proslulé Babi Jagy, v úterý jsme si ukázali jak náročná a zábavná může být výroba kouzelných lektvarů. Ve středu jsme prozkoumali lexikon kouzel a vypracovali pracovní listy. Čtvrtek se nesl v duchu pohybu, a proto jsme oprášili košťata a proletěli se po školní zahradě. Nebylo to vůbec jednoduché, jelikož si pro nás paní učitelka Markéta připravila náročný slalom. A v pátek to všechno vypuklo! Ráno místo známých tváří přišlo několik čarodějnic a čarodějů, uspořádali jsme si mini diskotéku, hledali netopýry a házeli kloboukem do dálky. A po svačině jsme se vydali na průvod obcí, který jsme zakončili upálením čarodějnic. Byl to týden plný magie a záhad!

Fotogalerie.

Vaše paní učitelky.


DEN ZEMĚ

Minulý týden jsme se věnovali naší Zemi, která slavila své narozeniny. A to si zasloužilo velkou oslavu! Vysvětlili jsme si, co se vlastně na Zemi nachází a proč je důležité třídit odpad. Naučili jsme se krásnou básničku a každý si svou planetu namaloval. Na její počest jsme zvelebili naší školní zahrádku. Společnými silami jsme odnosili hlínu do připravených záhonů a truhlíků, do záhonu jsme zasadili Afrikány. A jako správní hospodáři neleníme a pomalu, ale jistě rozvíjíme náš společný projekt " ředkvičky, hrášek a rajčátka". Děti si připravily truhlíky a zasely semínka. Teď už můžeme jenom čekat a pozorovat jak se našim rostlinkám bude dařit. Jsme pevně přesvědčeny, že každý náš školkáček by se v budoucnosti uživil jako zahradník. Zaslouží si všichni obrovskou pochvalu !!!

Jak to dětem krásně šlo se můžete podívat ve fotogalerii.

Vaše paní učitelky 


VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ


Jelikož nám Velikonoce klepou na dveře, rozhodly jsme se potěšit naše malé školkáčky. Připravily jsme si pro každého balíček dobrot a s nadšením jsme balíčky v pátek 2.4. roznesly dětem. Bylo dojemné vidět po tak dlouhé době známé tváře. Myslíme, že naše překvapení sklidilo velký úspěch na obou stranách. Není nic hezčího, než vidět rozjařené dětské tváře. Děkujeme za krásné dárečky a těšíme se snad již brzy na shledanou!

 
Vaše paní učitelky. 


MASOPUSTNÍ TÝDEN

( 15. 2. - 19. 2. )

Minulý týden se nesl v duchu Masopustu. Hned v pondělí jsme si upekli kynuté koláče, které si děti odnesly domů, aby se mohly pochlubit svým nejbližší. Jejich výsledná práce nelahodila nejen oku ale také chuťovým buňkám. Byly božské!

V úterý jsme si vyrobili tradiční papírové masky, které nám pomohly navodit správnou atmosféru blížícího se masopustního průvodu.

Ve středu děti přišly v krásných maskách a společně jsme se vydali na průvod naší obcí za doprovodu písniček z místního rozhlasu. Velice nás potěšilo, že se k nám přidali i někteří rodiče. Udělali jsme si dvě malé zastávky u p. Kubištové a p. Stavinohové, kde děti dostaly za odměnu sladkosti. Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat za milé překvapení.

Jak už to bývá, k masopustu neodmyslitelně patří i jitrnice a jelita, proto jsme si je také ve čtvrtek vyrobili. A panečku, takové svět ještě neviděl!

V závěru týdne jsme popustili uzdu své fantazie a společně jsme se vyřádili v našem fotokoutku, kde vznikly vcelku vtipné a krásné fotografie. Dopoledne jsme zakončili minidiskotékou.

Ačkoliv to byl poměrně nabitý týden, jsme přesvědčeni, že to stálo za to! 

Fotogalerie.


VÍTÁNÍ JARA - PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLCE

(8.2.2021)

Ačkoliv to venku vypadá jako o Vánocích, my už se chystáme přivítat jaro. V pondělní dopoledne k nám zavítal p. Tomáš Běhal z Toymachine, aby nám pověděl zajímavé informace o nadcházejícím Masopustu a pomohl nám vyrobit papírové masky. Zasvětil nás také do pověsti o Moraně, která symbolizuje zimu. Naučili jsme se písničku a každý si mohl svou malou Moranu vyrobit a ozdobit.  Pro všechny to bylo velice příjemně strávené dopoledne. 

Tento projektový den byl hrazený z evropských fondů - pro děti zdarma. 

Fotogalerie.


Díky sněhové nadílce máme nového strážce zahrady, tak doufáme, že brzy neroztaje. :-)


HURÁÁÁ JDEME BOBOVAT!

Tak jsme se konečně dočkali! V noci napadl sníh, který nám naštěstí vydržel až do rána a to značilo jediné. Vyrazíme bobovat! Děti se od rána nemohly dočkat a když paní učitelka vyřkla kouzelnou formuli: " Děti , oblékat a jdeme ven", nadšení už se nedalo skrýt. Společně jsme se přemístili na místní louku Vinice a když děti před sebou uviděly kopec, rychlostí světla byly nahoře. Závodily, pištěly...Samozřejmě, že se to neobešlo bez kolizí, kdy se převrátily v půlce kopce nebo se nevyhnuly zákeřnému skokánku. Ale to prostě k zimním radovánkám patří a nikomu se naštěstí nic nestalo. J Dnešní radostné dopoledne jsme zakončili tradiční koulovačkou, kdy se děti vyřádily a nelítostně zkoulovaly paní asistentku. Myslím, že se vše vydařilo, jak jsme si přáli a doufáme, že na nás paní Zima bude hodná a ještě chvíli nám sníh dopřeje. 

Fotogalerie.


VÁNOČNÍ NADÍLKA

(18. 12. 2020)

V pátek se konala ve školce vánoční besídka, přichystali jsme s dětmi občerstvení, povídali jsme si o vánočních tradicích a pak nás navštívil Ježíšek, zanechal po sobě dokonce i stopy. 

Děti měly z dárků velkou radost!

Fotogalerie.


MIKULÁŠ

(4. 12. 2020)

I tento rok k nám na zahradu přišel Mikuláš s čertem a andělem. Za naše básničky a taneček nás odměnil nadílkou, a i když se v Knize hříchů objevila zmínka o zlobení, čert nakonec odešel  s prázdným pytlem. I když nějaké zlobidlo v tom pytli bylo (koukaly mu nožičky), nebylo ale z Panenských Břežan! My tady máme samé andílky (s čertíky v těle).

Fotogalerie.


TOYMACHINE

(2.11.2020)

V pondělí 2. 11. 2020 k nám v rámci 1. části projektových dnů zavítal herec a dramaturg p. Tomáš Běhal ze společnosti Toymachine. Cílem jeho snažení byly dramatické, pohybové, výtvarné, pracovní a hudební činnosti pro děti na téma vánočního příběhu. Děti si s jeho pomocí zopakovaly příběh narození Ježíška, vytvořily scénář, vyráběly kulisy a loutky z kartonu, pohybově ztvárnily jednotlivé postavy a vybíraly vhodné koledy, které jsme si pak všichni s klavírem zazpívali a doprovodili hrou na tělo i Orffovy nástroje. Milé a tvořivé dopoledne nám dalo zapomenout na strasti neveselé současnosti.

Fotogalerie.


HALLOWEEN - MINIDÝŇOVÁNÍ

Dne 23.10. se u nás ve školce uskutečnilo "Minidýňování" jako náhrada za zrušené

Dýňování se ZŠ a rodiči.

Děti přišly ráno do vyzdobené třídy v krásných halloweenských kostýmech. Než ale mohly

vstoupit, musely spočítat všechny dýně kolem, sníst žabí vajíčko(kukuřičná křupka s jogurt.

polevou), a vybarvit vstupenku - omalovánku dýně. Po volných hrách , přivítání, zaříkání, "dýňové" básni s pohybem a svačině jsme se přemístili do jídelny, kde už pro nás bylo připraveno těsto k vykrajování strašidelných perníčků.

A po práci samozřejmě zábava - diskotéka ve třídě ( s obdivuhodnými výkony některých malých tanečníků). Stylově se pokračovalo i u oběda těstovinovým salátem s halloweenskými těstovinami. Domů si každý odnesl kromě perníčků a sladkostí i obrázek strašidla (na vyzdobení) a dýňovou dekoraci. Užili jsme si to parádně!


Fotogalerie.


LESNÍK

(20. 10. 2020)

Dne 20.10. proběhl v MŠ ekologický program v rámci projektu EU Lesní pedagogika.

Díky tomu ,že se celý realizoval venku, na louce a v lese, se mohl uskutečnit i v této nelehké době plné omezení.

Pan Tomáš Marunič, lesník a lektor lesní pedagogiky, pro nás nebyl novou tváří, neboť s podobným programem nás již navštívil na podzim loňského roku. A opět byl skvěle připraven, děti nadšené, zaujaté a aktivní. I my, PANÍ učitelky, jsme se dozvěděly mnoho zajímavého a poučného. Děti poznávaly přírodu (stromy, keře, podzimní plody, lesní zvířata) prostřednictvím široké škály her a činností, prohlédly a osahaly si kožešiny jezevce, divočáka, lišky, paroží muflona, jelena, srnce, daňka, vyráběly barevnou paletu z listí. Dozvěděly se, že si strakapoud zasouvá šišky do kmene, aby si je mohl vyzobat. Jako dárek děti dostaly prázdný náboj na "pískání".

Zkrátka super dopoledne, velká spokojenost a pozvání na jaro 2021!

Fotogalerie.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ O SMOLÍČKOVI

(1. 10. 2020)

Ve středu 1. října děti z MŠ i děti ze ŽS shlédly trochu jinou pohádku O Smolíčkovi Pacholíčkovi. A v čem byla pohádka jiná??? V pohádce samozřejmě vystupoval Smolíček i jelen se zlatými parohy, ale tentokrát hlavními postavami byly Jezinky - Nosatinka, Hubatinka a Ušatinka. A proč taková jména? Totiž, Nosatinka byla dříve liškou, ale protože do všeho, jak se říká "strkala nos", byla zakleta v Jezinku. To samé se stalo i Hubatice a Ušatince. Hubatinka byla původně strakou, ale neudržela jediné tajemství, na všechny zvířátka žalovala. A Ušatinka, dříve kuna, zase v lesní školce tahala zvířátka za uši. Proto byly všechny tři za trest zaklety v Jezinky. Jim to ale vůbec nevadilo! Ba naopak, moc rády škádlily neposlušné a zlobivé děti. Jednoho dne Jezinky v lese narazily na chaloupku, kde žil Smolíček Pacholíček se svým strýčkem jelenem. A protože byl Smolíček tenkrát ještě neposlušný, po škemrání a prosení a všelijakému slibování Jezinkám svou světničku otevřel... Ale v pohádkách vždy dobro zvítězí nad zlem, tak i Smolíček se nakonec polepšil a naučil se, že cizím se dveře chaloupky nikdy neotvírají!!! :-)

Fotogalerie.       


MIRAKULUM

(30. 9. 2020)

Poslední zářijový den si celá škola náramně užila. Společně jsme totiž vyrazili na celodenní výlet do Mirakula - zábavního parku určeného všem, kteří si nezapomněli hrát! Cesta nám poměrně ubíhala, samozřejmě s výjimkou Prahy, tam jsme trochu popojížděli.., ale na parkoviště v Milovicích, kde se park nachází, jsme dorazili včas. Ještě zbývalo zaplatit vstupenky, dohodnout průvodce a posvačit. V parku nás nejdříve čekala prohlídka naučné zahrádky a malé kontaktní zoo. Zahrádka se dětem kupodivu velice líbila. Pozorně naslouchaly a bedlivě sledovaly, jak se jednotlivá bylinka nazývá, a kde ji děti na záhonku najdou. Zvídavě si je osahávaly a s dovolením si sem tam nějakou uštíply, aby si ji mohly za asistence svých smyslů také pěkně "očichat", případně ochutnat. Svou velikostí nás ohromily snad největší dýně na světe, které musely vážit dobrých 20kg, možná i více. Ještě zbývalo pohladit oslíky a kozičky a pak HURÁÁÁÁ na obří houpačky, prolézačky, visuté lanové stezky, trampolíny, hrady různých velikostí, sopečný vulkán a do nejvyhledávanější atrakce - podzemního labyrintu. Děti si mohly, téměř tři hodiny, plně užívat nespoutané zábavy a adrenalinu. Bohužel, čas plynul jako voda a my jsme už museli pomýšlet na návrat. Cestu do školy mnozí z nás pod zaslouženou tíhou únavy v tichosti prospali , jiní se zabavili hraním slovních her. Pro děti to byl nezapomenutelný den, na který budou jistě dlouho a s radostí vzpomínat. Samozřejmě i pro nás, paní učitelky, protože, vidět tolik spontánního a upřímného dětského smíchu, radosti i nadšení rozhodně stojí za to!

Fotogalerie.


SPOLEČENÉ ZAHRADNIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ Z MŠ

(23.9.2020)

Tuto středu proběhlo  společné osazování květináčů a zvelebování nové školní zahrady. Počasí nám přálo a všem šla práce hezky od ruky. Přichystané bylo i malé občerstvení a pro zúčastněné si paní učitelky připravily "pochvalný list". 

Všem vám moc děkujeme za přiloženou ruku k dílu. 

Fotogalerie


MOBILNÍ PLANETÁRIUM

(15.9.2020)

V úterý nás navštívil a svoje mobilní planetárium v sálu obecního úřadu rozložil pan Vladimír Kunz, který má za sebou mnoho práce pro tehdejší Československou a později Českou televizi, kdy tvořil vzdělávací pořady pro děti a mládež.  

Ty nejmenší provedl vesmírem společně se zvířátky. Na ty starší pak čekal maličko náročnější program, kde se žáci seznámili se základními pojmy v astronomii. 

Ve fotogalerii naleznete několik fotografií, avšak omluvte prosím jejich kvalitu. V mobilním planetáriu nebyly vhodné podmínky pro focení. UKÁZKA DRAVÝCH PTÁKŮ

(8.9.2020)

Navštívili nás (nejen) Anežka, Boženka, Mireček...

Kdo by se domníval, že se na školní zahradě konal sraz bývalých žáků naší školy, mýlil by se. V úterý 8.9.2020 k nám sice zavítali hosté, ale z ptačí říše-dravci a sovy. Pravda s trochu nezvyklými jmény, ale zato s velmi zajímavým a poučným programem. Ten s nimi připravil p. Michal Procházka z o.s.TEIR - sokolnické společnosti, která se jednak snaží přiblížit krásu sokolnictví jako nejstaršího způsobu lovu(sokolnictví je nehmotným dědictvím UNESCO),jednak zprostředkovat dětem v MŠ i ZŠ krásy přírody v rámci EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty).

A tak jsme se mohli dozvědět mnoho zajímavostí ze života těchto krásných ptáků jako např., že peříčka ve tvaru srdce na obličeji sov jsou vlastně uši, díky nimž mají sovy opravdu vynikající sluch. Nebo že poštolka vrabčí (Heduš) si ulovené ptáčky ihned schovává neb hrozí, že se spolu s nimi stane rovněž potravou silnějších ,,příbuzných".

Roli sokolnic si mohly vyzkoušet i naše paní učitelky a asistentky, kterým na rukavici ochotně přistávat a v teplém počasí je svými mohutnými křídly ovíval orel stepní Mireček. V Africe, která je jeho domovem, prý ale raději běhá než létá. Ve společnosti supů si pak při procházkách rád ďobne i nějaké té mrtvolky.

A jestlipak víte, co je největší pochoutkou výra velkého? Ježek! Trochu náročnější konzumace, ale jak se říká: ,,Proti gustu žádný dišputát."

Bylo toho zkrátka mnoho zajímavého, ale čas se naplnil a museli jsme se s našimi hosty rozloučit. Ještě pohlazení Kulíška nejmenšího Arnoštka a velký potlesk na závěr! Tak třeba někdy na nějakém hradě nebo historických slavnostech na viděnou! A pamatujte-sovy nehoukají!

Fotografie k prohlédnutí naleznete zde.


ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020


HRAD KOKOŘÍN

(25. 6. 2020)

Nakonec jsme se rozhodli, že přece jenom nenecháme děti bez celodenního školního výletu a ve čtvrtek 25. 6. 2020 jsme odjeli navštívit hrad Kokořín.

Po příjezdu jsme vystoupali k hradu, posilnili se svačinou a hned nás čekala prohlídka s výkladem. Odvážlivci mohli ještě vyšlapat schody na vysokou hradní věž.

Nastal čas oběda a tak před další cestou jsme se posilnili řízky od paní kuchařky, které všem moc chutnaly. Ještě napít a hurááá, jde se dál.

Další pěší cesta nás čekala na skalní útvar Pokličky. Obzvlášť dlouhý turistický okruh plný překážek, bahna a nerovností jsme nakonec překonali a v pořádku, i když trochu špinaví, se vrátili zpátky domů.

Děti byly opravdu statečné a celý výlet krásně zvládly. Myslím, že zážitků máme hodně a dlouho bude na co vzpomínat.

Markéta Nedvědová

Další fotografie najdete v naší Fotogalerii.


ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

(23. 6. 2020)

Letošní školní rok uběhl neuvěřitelnou rychlostí. Byl jiný, byl výjimečný. Společně jsme zažili spoustu zábavy, objevování, poznání, získali jsme nové kamarády. Zažili jsme také nucené přerušení školky díky koronaviru a pak její znovuotevření. Ale jak už to tak bývá, na konci vždy přichází loučení s těmi nejstaršími. Letos jich bylo osm. Parta osmi holek a kluků se s námi rozloučila v úterý 23. 6. 2020 na školní zahradě. Letos nebylo moc času na přípravu, a tak jsme se rozhodli ukázat rodičům, jak to u nás ve školce každé ráno chodí. Nejdříve jsme uklidili rozházené hračky a pak přišlo přivítání v kroužku. Předškoláci přednesli básničku a zazpívali písničku, kterou doprovázeli hrou na Orffovy hudební nástroje. Následovalo společné vystoupení s rodiči, a to bylo teprve něco! Davídek nám ukázal, jak dokonale cvičí na hrazdách, Tobík zarecitoval vtipnou báseň o svém budoucím povolání, Zuzanka předvedla perfektní gymnastickou sestavu společně s maminkou, Lukášek krásně zněle bubnoval s bráchou a tatínkem, Tien s tatínkem a Monikou nám všem dali skvělou lekci vietnamštiny, Honzík s maminkou zatančili Macarenu, Emilka spolu s maminkou zazpívala vtipnou písničku o bleděmodrým trabantu a na kytaru je doprovázel tatínek a na závěr kouzelnický učeň Kryštof úspěšně složil zkoušky u svojí kouzelnické maminky z čarování, a stal se tak opravdickým čarodějem! Všechna vystoupení byla plná odvahy, nápadů a opravdové společné lásky. Nejdojemnější částí loučení je vždy šerpování předškoláků a ani letos se to neobešlo bez pár slziček. Celé vystoupení jsme zakončili tancem na píseň Sraž nás na kolena! od hudební skupiny Škwor. Tato píseň se jednoho dne objevila ve školce a od té doby nás provázela po zbytek školního roku, její volba dětmi, byla tedy jednohlasná 😊. Ale aby toho nebylo málo, připravili jsme pro všechny návštěvníky naší rozlučky společné bubnování, které nás všechny strhlo! Hráli jsme na různé druhy bubnů a perkusí pod vedením průvodce Jirky. Během pár minut se z nás stal orchestr, jedno hudební těleso. Díky bubnování jsme se dokonale uvolnili, navzájem propojili a nabyti endorfiny jsme si na závěr tak skvělého odpoledne společně opekli buřty.

Letošní školní rok je u konce. Byl to školní rok, na který nikdy nezapomeneme.

Všem moc děkujeme za to, že jste byli s námi! Jste skvělí!

Klára, Markéta a Monika

Další fotografie a také spoustu videí najdete ve Fotogalerii (děkujeme panu Černému za poskytnutí).


TVOŘENÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ S RODIČI A DĚTMI

Dvě krásné jarní odpoledne jsme v naší školce zasvětili akcím s rodiči, jejímž cílem byla úprava a zvelebení naší nové školní zahrady.

Rodiče dětí se po oba dny aktivně zapojili do práce. Maminky se pustily do keramiky, kde vyráběly pítka pro ptáčky, které se rozmístí do zahrady ke keřům. Druhé odpoledne pak byla práce hlavně na tatíncích, kteří s dětmi vyráběli krmítka pro ptáky, které následně rozvěsili po zahradě a pomohli také se založením broukoviště. Děti se připojily a pomohly s výrobou zvonkoher, na které děti vykrajovaly závěsná zvířátka.

Spolupráce s rodiči byla pro mateřskou školku velkým přínosem, výrobky jsou povedené, krásné a na podzim se můžeme přesvědčit o jejich funkčnosti.

Děkujeme všem zúčastněným rodičům za příjemnou spolupráci a fajn odpoledne.

Markéta Nedvědová

MŠ Panenské Břežany


DEN DĚTÍ - CESTA DO PRAVĚKU

(1. 6. 2020)

Den dětí je pro nás ve školce vždy velmi významným dnem. Tento svátek se každoročně snažíme neopomenout a pořádně ho oslavit. Letošní oslava však byla jiná. Vydali jsme se na cestu do pravěku. Do dávného věku plného ledu, mamutů, dinosaurů, sopek až k samotnému počátku do období siluru. Ale hezky popořádku.

Bylo pondělí 1. 6. 2020 a celá školka se společně se školou sešla na zahradě. My, vybaveni batůžky, pitím a velkou svačinou. Mezi jednotlivými skupinami jsme dodržovali řádné rozestupy, tak jak to má momentálně být. Monika s Pavlínou slavnostně vyhlásily soutěž "Hádej, kdo jsem" a nejlepší soutěžící nejenže získali titul hadače, ještě k tomu obdrželi diplom a dárečky. Všem výhercům gratulujeme, ale gratulaci si jistě zaslouží všichni, kdo se této soutěže zúčastnili.

Po vyhodnocení nastal ten pravý čas zjistit, jaký ten letošní Den dětí bude. Čekalo nás překvapení. Sluníčko lehce hřálo a my se zaposlouchali do úvodu stejnojmenné knihy, moc hezky namluvené Oldřichem Kaiserem. Jeho vyprávění nás všechny vtáhlo do děje a byli jsme zvědaví, co bude dál. Školkové děti dostaly první díl mapy a mohly se tak vydat na cestu. Školní děti si zatím prohlížely skutečné opravdové fosilie a detailněji se seznamovaly s pravěkem. My ze školky, jsme na nic nečekali a šli. První díl mapy nás zavedl na kraj Panenských Břežan směrem na Čenkov, kde byl nalezen další díl mapy a část deníku čtyř kluků, kteří zažili to fantastické dobrodružství v pravěku a my jsme teď šli v jejich stopách. Děti se zaposlouchaly do příběhu a plni otázek "Kam, že to jeli? A kde že byl ten led?" a překřikování, kdo bude mít mapu a kudy máme jít, jsme šli dál. Cesta nám ubíhala, u Čenkovského rybníka jsme se všichni posilnili svačinou ze školní jídelny a společně si prohlédli rybník. Většina dětí byla u tohoto rybníka poprvé, tak to bylo velké povídání, kolik je tam asi ryb a jak je velký a kolik by se tam vešlo lidí a proč se tam nemůžeme teď vykoupat. Na koupání ale nebyl čas, museli jsme dál. To už jsme v té době měli třetí díl mapy a pořádný kus deníku s příběhem. Cesta nás zavedla přes Čenkov do mírného kopce směrem k vysílači Na Kočáku. Dílů mapy jsme již měli pět, a tak se nám mapa sestavovala lépe a děti se mohly v nesení částí vystřídat. Hledali jsme dál. V nohách jsme měli již víc jak 5 kilometrů a zdárně jsme se blížili do cíle. Cíl naší cesty byl kousek od školky, na obecním hřišti. Zde jsme k našemu velkému překvapení zjistili, že to není jen obyčejné hřiště s průlezkami, houpačkami a skluzavkou, ale že je to archeologické naleziště! Každý si vykopal dvě a více fosilií dávných mořských živočichů, a nakonec byla vykopána kostra dinosaura, a také jsme našli poslední stránku z deníku. Kdo měl ještě chuť, poslechl si závěr příběhu. Po tak dlouhém putování s hledáním a plněním úkolů si děti zasloužily se ještě vyřádit na hřišti. Hladoví jsme přišli do školky, kde snad tentokrát všichni snědli všechno, a ještě si pochutnali na zmrzlině. Tak to byl náš Den dětí.

V dalších dnech jsme pokračovali v povídání o pravěku, za mohutného hromu a zvuků lesa jsme vytvořili pravěkou jeskyni a do ní umístili pravěké nástěnné malby. Na zahradě jsme zkoušeli lovení pravěkého bizona, bohužel nikdo bizona neulovil, ač někteří byli velmi blízko. Také jsme opatrně dočišťovali nalezené fosilie a barvili je. Na předškolní děti čekalo sudoku a mladší děti měly za úkol projet tužkou labyrintem, aniž by se dotkly stěny, a také vybarvovaly podle číslic. Vystřihovali jsme a sestavovali dinosaury, hráli na tělo, rytmizovali a vydávali jsme zvuky jako skuteční pravěcí lovci. Poslední den našeho putování po pravěku jsme odhalili tajemství sopky a hmatem poznávali nejrůznější části neživé přírody, která mohla být v pravěku. Mohl to být písek, oblázky nebo sopečné hrubé kameny?

"Stáli jsme na břehu moře a pátrali po dalších známkách života. Jako první se ozval Jirka, běžel k nám a v ruce držel prvního mořského živočicha. V ruce držel trilobita. To byl objev! A tak měl Jirka najednou v rukou trilobity dva. Živého a zkamenělého. Toho zkamenělého měl celou dobu naší výpravy z domova v kapse. Jsou teď vedle sebe, a přece hrozně daleko jeden od druhého. Leží mezi nimi miliony let a tenhle kámen to je kus dějin naší země. Teď tomu Jirka konečně rozuměl. A o to nám šlo. To byl cíl naší výpravy, seznámit ho s pravěkou přírodou. Nikdy ani on ani my nezapomeneme na to, co jsme viděli. Život se pořád mění a roste a je stále v pohybu, jako mořské vlny, a tak to půjde bez přestání, věčně." (ZEMAN, Karel. Cesta do pravěku [audiokniha na CD ve formátu mp3]. Čte Josef KAISER, Praha, Supraphon 2019)

Na další putování se těší,
Klára a Monika

Celý týden si s námi alespoň fotograficky můžete projít ve Fotogalerii.


DEN DĚTÍ - HÁDEJ, KDO JSEM - slavnostní vyhlášení vítězů

(1. 6. 2020)

Vše začalo na zahradě školy. Shromáždila se zde školka, vedle ní (s dostatečným odstupem) 1. a 2. ročník a vedle (opět s odstupem) i 3. a 4. ročník. Nikdo z dětí nevěděl, co se bude dít dál.

Vyhlášení zahájila Monika a já. Moniky skvělý nápad na projekt HÁDEJ, KDO JSEM myslím bavil každého - a nejen z dětí. Všichni rodiče poslali zamaskovanou fotku svých dětí, moc děkujeme za spolupráci, fotku poslal opravdu úplně každý. Pak jsme vyhlásili soutěž, kde už přišlo na hádání. Tohoto nelehkého úkolu se nezhostil úplně každý, ale velká většina ano. Klobouk dolů před výkony dětí i rodičů, úkol to byl nelehký. Po uzávěrce termínu jsem vyhodnotila 3 vítěze z každé kategorie, vyrobila diplomy a Terka z kanceláře připravila krásné balíčky pro vítěze - tašky plné odměn. Ty byly slavnostně předány za velkého potlesku a na závěr tohoto vyhlašování dostal odměnu úplně každý. Vzhledem k situaci, kdy nemůžeme jet na žádný školní výlet, výtěžek z vánočního jarmarku by zůstal nevyužitý a ještě by děti letos neměly společnou třídní fotografii, protože se všichni ve škole a školce již nesejdou. Oslovila jsem proto našeho "dvorního" fotografa pana Pavla Novotného, aby nám připravil třídní fotografie formou koláže právě z těchto, vámi dodaných fotek. Všechny děti se nad fotkami ostatních opravdu baví, leckdo je velmi překvapený koho vůbec nepoznal. Jako třešnička na dortu je pak velká zarámovaná fotografie přímo ve vstupních prostorách školy, která nám bude tu nelehkou dobu připomínat každý den.

A ještě výsledky soutěže:

Kategorie MŠ

  • 1. místo - Anežka a Kryštof Černí
  • 1. místo - Nelinka Dvořáková
  • 3. místo - Emilka Pilgrová

Kategorie 1. a 2. ročník

  • 1. místo - Gabča Doležalová
  • 2. místo - Martin Jindra
  • 2. místo - Jáchym Novák

Kategorie 3. a 4. ročník

  • 1. místo - Lukáš Vavruša
  • 2. místo - Ondra Doležal
  • 3. místo - Terka Šteigrová

Všem moc gratulujeme a všem zúčastněných děkujeme za snahu!

Pavlína Sáblová

Fotky z vyhlášení si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii


PUTOVÁNÍ LESNÍHO SKŘÍTKA VILDY ZAČÍNÁ!

(18. 5. 2020)

Ahoj kamarádi,

jsem moc rád, že jste skoro všichni rozluštili mé jméno a objevili poklad. Cesta a orientace v mapě byla pro někoho náročná, ale poprali jste se s tím statečně. Jste odvážní a dobří! Teď zase na oplátku bych se já rád podíval k vám domů. Ty jo, to bude dobrodružství! Aby to bylo spravedlivé, vylosuji každý den jednoho z vás, u koho strávím den. Budu moc rád, když mi ukážete s kým a kde bydlíte. Rád bych také pozval, jak to u vás doma chodí, co vše děláte odpoledne, večer i ráno, když nejste ve školce. Rád se projedu s vámi na kole nebo vám třeba pomůžu s nákupem. Moc se těším, jak spolu povečeříme a na dobrou noc, si třeba poslechnu i pohádku. Co spolu budeme dělat záleží jen na vás. Jééé, já se už moc těším! A abych z toho měl nějakou památku, budu rád, když mi uděláte pár fotografií, které pak zašlete se svojí maminkou nebo tatínkem na emailovou adresu paní učitelky Kláry - haberhauerova.zsbrezany@seznam.cz. Můžete mi nakreslit obrázek nebo i napsat, co jsme spolu vše prožili. Moc děkuji. Své putování začínám dnes u Anežky s Kryštofem.

Tak zatím pápá, váš skřítek Vilda


STOPOVAČKA - LESNÍ SKŘÍTEK

(5. 5. 2020)

Ahoj kamarádi a kamarádky,

vím, že teď nechodíte do školky, ale ani školka ani les nespí. Jednoho dne jsem potkal v Panenských Břežanech vaše paní učitelky a společně jsme se domluvili, že pro vás připravíme malou stopovačku s vyluštěním mého jména. Každý z vás jste dostal do schránky dopis, pohádku, pravidla, básničku, mapu a další zajímavé informace a pracovní listy. Již se ke mně dostávají zprávy, že se někteří z vás vydali na cestu. To mě moc potěšilo. Kdo jste se na cestu ještě nevydal, tak honem! Nezahálejte! Moc se na vás všechny těším!

Váš skřítek

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


NÁŠ MASOPUSTNÍ TÝDEN

(17. - 21. 3. 2020)

Jedna Káča, dvě Káče, pekly spolu koláče. Jedna si je chválila, druhá si je spálila. Ve třetím únorovém týdnu jsme se v mateřské škole věnovali oslavám Masopustu. Společně jsme se seznámili s lidovými zvyky, zahráli si na koblihy, vyráběli papírové koláče a přečetli si příběh z knihy Chaloupka na vršku "Jak to bylo o Masopustu". A aby nezůstalo jen u vyprávění a papírových koláčů rozhodli jsme se vlastní koláče si upéct. Ve středu dopoledne jsme se tedy pustili do vlastního pečení. Z nadýchaného kynutého těsta děti válely kuličky, aby je následně lehce splácly, udělaly do nich důlky a naplnily povidly nebo marmeládou. Práce nám společně šla pěkně od ruky a za nějaký čas nám sladce voněla celá školka. Do příprav na masopustní veselici se také zapojili maminky, které napekly sladké koblihy a koláče, slané preclíky, šneky, chléb, připravily paštiku a mnoho dalších domácích dobrot. Ve čtvrtek jsme se všichni ráno sešli v kostýmech ve slavnostně nazdobené školce, zatančili si a zahráli nejrůznější pohybové hry. Po hrách nám pěkně vyhládlo a pustili jsme se do ochutnávání slaných a sladkých dobrot, pod kterými se prohýbal náš slavnostně nazdobený stůl. S plnými bříšky jsme se vydali do masopustního průvodu, který již tradičně prochází obcí. K průvodu se přidaly maminky i babičky s kočárky a díky veselé hudbě se nám pěkně vykračovalo. Veselo bylo i na několika zastávkách u domů, kde děti dostaly bonbóny. Děkujeme všem, kdo se k nám přidal a také těm, kteří na tento tradiční průvod nezapomněli a připravili si pro děti nějakou tu malou sladkost. Děkujeme také všem rodičům, kteří přichystali a přinesli dětem do školky dobroty. Poděkování také patří Monice, která přinesla jelita, jitrnice a tlačenku z pravé zabíjačky, a mohla tak dětem názorně ukázat, jak začíná půst od masa :-)

Děkujeme za hezký týden. Klára a Monika

Na to, jak děti pekly koláče, hodovaly a veselily se, se můžete podívat ve Fotogalerii


HELPÍK - KURZ PRVNÍ POMOCI

(4. 2. 2020)

V úterý 4. 2. 2020 nás v naší školce navštívil pan záchranář z neziskové organizace Helpík z.s., který vzdělává v oboru první pomoci. Kurz pro nás a také pro malou skupinu obsahoval základní pravidla a bezpečnost při poskytování první pomoci, volání na tísňovou linku, resuscitace s praktickým nácvikem a také správné obvazování úrazu ruky a nohy.

Děti si mohly názorně všechny úkony provést samy a myslím, že to všem šlo velice dobře. Všem se kurz první pomoci líbil a pro děti určitě přínosné a poučné do života.

Markéta Nedvědová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


NÁVŠTĚVA ČESKÉ TELEVIZE

(27. 1. 2020)

V pondělí 27. ledna se celá naše škola i školka vypravila na prohlídku do České televize. Všichni se moc těšili a nálada v autobuse byla báječná. Nikdo se tentokrát neptal, kdy už tam budeme. Když jsme u budovy ČT vystoupili, děti si se zájmem prohlížely logo televize a také jsme se s tímto logem vyfotili. V budově se nás ujali naši dva průvodci a prohlídka mohla začít. V jednom ze sálů jsme mohli poznat na krátkém dokumentárním filmu strukturu České televize, co všechno zde vzniká, jaké pořady se zde natáčí a kdo se na tom podílí. Tímto dokumentem nás provázely postavičky dětem dobře známého pořadu Tamtam - Venda a Kačka. Procházeli jsme pak zákulisím různých studií, třeba jsme viděli, kde se natáčí Kabinet profesora Honzáka a některé soutěžní zábavné pořady. Zaujal nás velký sál, kde vznikají Zázraky přírody, viděli jsme, jak se takové studio připravuje na natáčení. Cestou po budově jsme si prohlédli maketu všech staveb, které k televizi patří a největší zážitek nás teprve čekal. Dostali jsme se přímo na natáčení jednoho z dílů Kouzelné školky. Naživo jsme se setkali s paní Magdou Reifovou a ušatým skřítkem Filípkem. Sledovali jsme cvrkot, který ve studiu vládl. Poznali jsme, jak pracuje hlavní postava spolu s loutkou Filípkem, co všechno dělá kameraman, režisér, jak se upravují kulisy, kolik lidí se točí jen kolem tohoto dětského natáčení. Děti velmi pozorně sledovaly a velmi je to bavilo. Pak jsme před studiem mohli na velké obrazovce pozorovat, jak pořad pokračuje dál. Na chodbách v různých vitrínách jsme si prohlíželi postavičky z dětských pořadů. Na závěr si děti také mohly stoupnout za kamery a zkusit si, jaké to je s kamerou manipulovat. Nastal čas k odjezdu. Rozloučili jsme se s našimi dvěma milými průvodci a vydali se zpět do Břežan. Bylo to skvěle strávené dopoledne.

Marta Kelnarová

Spoustu fotografií naleznete v naší Fotogalerii.


VÁNOCE NAŠICH PŘEDKŮ - skanzen Kouřim

(17. 12. 2019)

V úterý 17. 12. se školička i školáci společně vydali na výlet do skanzenu v Kouřimi. V 7.45 hod. byl stanoven odjezd, i tak někteří opozdilci málem honili autobus, ale nakonec jsme se sešli a vyrazili!

I když cesta příliš neubíhala kvůli dopravní špičce, zpříjemnili jsme si ji zpěvem a výkladem (do mikrofonu) o tom, co nás ve skanzenu čeká a nemine. Nutno podotknout, že pan řidič byl velmi milý a tolerantní.

Po příjezdu nás překvapilo poměrně chladné počasí, největší atrakcí byla zamrzlá louže na parkovišti. Pak už ale našemu zájmu vévodilo Muzeum lidových staveb, které je jediným skanzenem v ČR shromažďujícím stavitelské památky z celého území Čech.

V pokladně jsme obdrželi plánek a prohlídka mohla začít. Několik stavení bylo zpřístupněno ať už pouze k nahlédnutí či celkové prohlídce s paní průvodkyní, a tak jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o životě, hospodaření a vánočních tradicích našich předků v období od konce 17. do 19. století.

Kdo chtěl, mohl si zakoupit i drobné suvenýry či vánoční dárky (perníčky, svíčky, ozdoby) v malém obchůdku.

Nejatraktivnější částí našeho programu však byla tvořivá dílnička ve vánočně vyzdobené chaloupce, kde si děti z MŠ a 1. ročníku vyrobily ptáčka z housky, sušeného ovoce a větviček, děti z dalších ročníků si vymalovaly sádrový betlémek. Po "práci" následoval zasloužený odpočinek a oběd ve vyhřáté světničce upravené na "jídelnu", kde byl připraven teplý čaj.

Na obědě - balíčku od naší paní kuchařky s velkým kuřecím řízkem v chlebu, zeleninou a perníčkem jsme si všichni moc pochutnali! Po obědě jsme se ještě prošli po návsi a podívali se na ovčín, a protože nás "netlačil" čas zastavili jsme se při zpáteční cestě ještě v městečku Kouřim. Zde jsme si prohlédli historické náměstí, často vyhledávané filmaři a kostel sv. Štěpána. Při návratu tlumil bujaré veselí některých "cestujících" opět malý výklad a společný zpěv písní z našeho vánočního repertoáru. Dojeli jsme v pořádku, plni hezkých dojmů a zážitků.

Jitka Hrnčířová

Fotky i krátké video ze zpěvu v autobusu najdete ve Fotogalerii


Vánoční setkání v kapli sv. Anny

(12. 12. 2019)

Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších... Takto začínala jedna z písní, která zazněla v kapli sv. Anny 12. prosince. Sešly se zde děti ze školy i školky, aby ukázaly svým rodičům, prarodičům a známým, co všechno se naučily pro potěchu všech, kteří se na ně přišli podívat a nasát krásnou předvánoční atmosféru. A věřte, bylo se na co dívat a co poslouchat. Vystoupení začalo krásným vystoupením dětí z mateřinky s netradičně pojatým rockovým vyprávěním se zpěvy o narození Ježíška. Děti se svého vystoupení zhostily s obrovským úspěchem a s velkým nadšením. Josef s Marií byli třešinkou na dortu. A celou atmosféru umocnily kulisy Betléma, které děti vyráběly za obrovského přispění paní učitelky Kláry, Moniky a Markéty. Následovalo hudební vystoupení žáků školy a také zde bylo co poslouchat. Písně byly prokládány pohybem, děti svůj zpěv doprovázely na Orfovy hudební nástroje. Také zaznělo několik vánočních básní. Na závěr si všechny děti ze školy i školky zazpívaly vánoční koledu Štědrej večer nastal a přidali se také rodiče. Věřte, bylo to nádherné, kdo v kapli nebyl asi může litovat. Poté se rodiče přesunuli do zámku, kde se konal vánoční jarmark, kde děti nabízely své výrobky, které vlastnoručně vyrobily. Mně nezbývá než poděkovat hlavně dětem za jejich úsilí při nácviku, paním učitelkám Kláře, Monice, Markétě, Pavlíně a Pavle za jejich práci a nadšení, s jakým děti na vystoupení připravily. A vyzdvihnout je potřeba především paní učitelku Kláru ze školky a Jitku Hrnčířovou, která z dětí ze školy udělala téměř dokonalý sbor. Také moc děkujeme za doprovod na piano paní učitelce Zuzce Treslerové.

A jako poslední poděkování, avšak vlastně nejdůležitější, patří panu Pilerovi a paní Maršálkové, kteří se vzorně starají o chod celého Horního zámku a přilehlou Kapli sv. Anny. Bez úžasné spolupráce s nimi by nikdy nebylo možné zažít tu krásnou vánoční atmosféru právě v prostorách, které spravují. Děkujeme!

Tak přátelé, příští rok ve stejnou dobu. Marta Kelnarová

Fotografie a videa naleznete v naší Fotogalerii


MIKULÁŠ VE ŠKOLE A ŠKOLCE

(5. 12. 219)

Každý rok děti očekávají, zda Mikuláš přijde, nepřijde, zdali jim donese něco sám osobně, či nechá nadílku za oknem. Naši školu má asi Mikuláš rád a taky se zde líbí andělovi i čertovi. A letos přišli opět. Nejdříve zahartusil čert ve školce, anděl s Mikulášem ho statečně brzdili, přesto se u některých dětí objevily slzy, ale všechny děti se ke svým hříchům postavily čelem a slíbily, že se polepší. Za své dobré skutky byly odměněny sladkůstkou a vitamínky v podobě ovoce. A pak už šel čert řádit do školy, následován hodným Mikulášem a andělem. No tady měl čert hody, raději nebudu jmenovat, o koho měl velký zájem, a že je jich bylo více a pravda je, že to nebyli jen kluci, i holčičí jména se objevila. No nakonec vše dopadlo dobře, i hříšníkům byla prozatím udělena milost. Také zde děti dostaly nadílku, jako poděkování řekly společně básničku a zazpívaly písničku, trojice z nebe a peklíčka pak odešla řešit hříchy i klady ostatních dětí.

Zažila a čerta se hodně bála hříšnice Marta Kelnarová

Další fotografie najdete ve Fotogalerii.


NÁVŠTĚVA MUZEA POLICIE ČR

(26. 11. 2019)

V úterý 26. 11. 2019 děti z mateřské školy a žáci ze základní školy navštívili v Praze Muzeum Policie ČR. Po příjezdu jsme čas před prohlídkou muzea využili ke svačině :-).

Před desátou hodinou si nás odvedla velmi milá a sympatická paní, která nás muzeem provázela. Hned v úvodu prohlídky děti krátce seznámila s historií objektu. Nejen žáci se tak dozvěděli, že se vlastně nacházíme v prostorách bývalého kláštera, který v roce 1350 nechal vystavět český král a římský císař Karel IV. Celá expozice, kterou jsme postupně procházeli, mapovala vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů od doby vzniku Československa až po současnost. Děti se dozvěděly, kdo to byl četník a jakou nosil uniformu, co vše takový četník potřeboval znát, ovládat, aby mohl profesionálně vykonávat své povolání. Mnoho dětí si vzpomnělo, co je to Morseova abeceda a navíc zjistily, proč ji četníci v období první republiky používali. Průvodkyně také dětem vysvětlila, proč policie ke své práci využívá mimořádných schopností zvířat a u jakých policejních sborů tato zvířata pomáhají. Už víme i to, jaký kůň je vhodný a jaký kůň naopak nesplňuje potřebná kritéria pro službu u policie, která nová psí plemena dnes pomáhají policistům. Děti byly zvídavé a vše je zajímalo. Nakonec jsme shlédli velmi vydařené divadelní představení "Kolo tety Berty" s prvky černého luminiscenčního divadla. Příběh, odehrávající se v nemocničním pokoji, děti naprosto uchvátil. Lehkovážný cyklista Tony totiž na nevyhovujícím kole srazil několik chodců. Sám nakonec skončil v Nemocnici U Bílé paní (kde ještě ke všemu straší), s boulí na čele a na společném pokoji s jednou z jeho obětí. Vše ale dobře dopadlo. Tony si uvědomil, co svým nezodpovědným přístupem způsobil a změnil své chování. Děti se prostřednictvím vtipně podaného příběhu dozvěděly cyklistické desatero a samozřejmě i my, paní učitelky, jsme si zopakovaly základní dopravní značky :-). Všichni jsme si výlet náramně užili a cestou autobusem jsme se už těšili na oběd, který nás ve škole čekal.

Pavla Pristášová

Další fotografie z výletu najdete v naší Fotogalerii.


TANCEM PROTI ŠIKANĚ

(7. 11. 2019)

První listopadový týden nabitý spoustou akcí jsme ve čtvrtek zakončili přednáškou a tancem. A to ne ledajakou, ale vše na téma šikany. Tento program připravil Dětský muzikál Praha pod vedením Štěpánky Morcové.

První se do tělocvičny obecního úřadu dostavila školka. Pro ni byl program upravený jak časově, tak tématicky. 45 minut se tak děti protahovali a cvičily jógu, předváděly různá zvířátka, bylo to cvičení s příběhem. Štěpánka dokonce předvedená zvířátka spočítala a představte si, že jich děti stihly předvést 17. Zeptejte se jich, třeba si na některá vzpomenou. Namátkou vybírám, želvu, kobru, mořskou hvězdici, žraloka nebo včelku od miminka  až po velkého tátu čmeláka. Před i po cvičení se všichni krásně protáhli a přidala se k nim i paní učitelka Klára. Na závěr, hlavně za odměnu, si děti pořádně zařádily na rychlejší hudbu.

Dostaly pochvalu za krásné chování a úžasnou spolupráci a už je mohli vystřídat školáci.

Program připravený pro školu trval 60 minut a byl rozdělen na dvě části. Nejdříve proběhla přednáška, ale musím říct, že to nebylo žádné nudné povídání, naopak velmi poutavou formou slečna Štěpánka dětem přečetla příběh Martinky a Sandry a během čtení dětem pokládala různé otázky týkající se příběhu. Po jeho dočtení nechala otevřený konec a pokračovalo povídání. Vzhledem k tomu, že nás za uplynulé dva  roky několikrát navštívil policista preventista, pan Pelikán z Odoleny Vody, děti již měly o šikaně velké povědomí a Štěpánka byla ráda, že znají některé situace a pojmy a umí je vysvětlit.

A pak už byl čas na pořádné řádění. Štěpánka pustila hudbu a mohlo se začít. Všichni bez rozdílu se zapojili do cvičení rovnováhy, tleskačky, protahování i závěrečného tance, který tančí opravdoví divadelní tanečníci. Na úplný závěr Štěpánka dětem krátce dovyprávěla příběh Martinky a Sandry.

Dle mého názoru tato akce měla opravdu význam a navíc byla pro děti velmi zábavná.

Pavlína Sáblová

Další fotografie plné pohybu najdete v naší Fotogalerii


USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A BUŘTOPEČENÍ

(5. 11. 2019)

V úterý 5. listopadu, proběhla tradiční akce Uspávání broučků. Děti s předstihem věděly, že si mají doma vyrobit broučky z přírodních surovin.

Už dopoledne před obědem se 3. a 4. třída rozběhla po zahradě, aby připravila ohniště, shrabala listí, připravila sezení kolem ohniště. Monika s Klárou v boudě udělaly přístup k uskladněnému dříví a děti ho připravily tak, aby bylo po ruce pro přikládání do ohně. No a aby přípravy nebylo málo, naše báječná paní Vracovská, paní uklízečka a babička Péti ze školky, přijela s kolečkem, které bylo naplněno dalším dřevem. To, aby nám náhodou nechybělo. Vše bylo připraveno a uspávání mohlo začít.

Kolem 16. hodiny už byla zahrada plná dětí, sourozenců, rodičů a prarodičů. Broučkování začalo čtením pohádky O skřítkovi Podzimníčkovi, vypadalo to, že děti velmi zaujala, poslouchaly jak školkové, tak školní. Poté jsme broučkům zazpívali ukolébavku za doprovodu Pavlíny na kytaru a pak už se děti rozběhly po zahradě zahrabat své broučky a zazimovat je. A další část programu mohla pokračovat. Opékání buřtů čili buřtopeč. Je to takové báječné sousedské a rodičovské setkání, kde probíhají rozhovory o všem možném, o dětech, o škole a školce a dalších společných tématech. Děti si užívají stmívající se zahrady, běhání se světýlky, pohybu, čerstvého vzduchu. A taky toho kouzla podzimního pečení buřtů. Úžasní sousedé, manželé Černí, přispěli k atmosféře osvícením části zahrady a focením momentek. Jo a ten čaj, který byl k dispozici (vařila jej Martička), prý moc chutnal. Nezbyl. Tak děcka, rodiče, přátelé, přijďte příští rok zase, budeme se těšit.

Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli a těším se na příští Broučkování.

Marta Kelnarová

Další spoustu fotografií si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii


DÝŇOVÁNÍ ZE DVOU POHLEDŮ

(24. 10. 2019)

Je čtvrtek 24. října a v Břežanech je opět tradiční Dýňování. Báječná akce, kde se setkávají děti, rodiče, prarodiče. Už podle fotografií uvidíte, jak báječná atmosféra tam panovala. Děti společně s rodiči vytvořili báječná dílka, která teď zdobí jejich domovy, a to je cílem tohoto setkání. Ještě k tomu děti z mateřské školy upekly skořicové sušenky a ty byly tak dobré, že zmizely jako první. Obdivuju paní učitelky, které toto s tak malými dětmi jsou schopny zvládnout a je fakt, že děcka to hrozně moc baví. A pak tu byl báječný jablečný štrůdl z jablíček ze školní zahrady. A kdopak ho upekl? No přece školní družina. Skvělá spolupráce dětí, paní vychovatelky a paní asistentky, no zkrátka to funguje, a že štrůdl byl tak báječný, o tom svědčí i to, že jsem si ještě v pátek dala ke svačině a děti ho pak dobaštily v družině. I tyhle aktivity patří k našemu Dýňování. Školka i družina zajistily opravdu báječné pohoštění, k tomu punč, který uvařila vedoucí školní jídelny Terezka. No a ještě jedna maminka, také absolventka naší malotřídky, Daniela Míková, upekla bábovky z dýně a dobrou buchtu se smajlíky. Kdo nezažil, neuvěří. Přijďte příští rok.

Marta Kelnarová


Ve čtvrtek 24. 10. 2019 odpoledne se v naší škole tradičně uskutečnilo Dýňování neboli tvořivá dílna s rodiči.

Opět jsme se sešli opravdu v hojném počtu. Rodiče a děti, všichni řádně "vyzbrojeni" nožíky a lžícemi, připraveni na vydlabávání, bez kterého by se akce neobešla. Za podpory bujné fantazie dětí vznikaly nejen veselé i strašidelné obličeje, ale i další kreativní výtvory.

Ani letošní odpoledne tedy nebylo výjimkou a neslo se v duchu přátelské atmosféry. Věříme, že děti byly spokojené a všem rodičům děkujeme za podporu. Zvláštní poděkování patří paní Míkové, která připravila pro toto odpoledne opravdu úžasné dýňové pochoutky.

Soňa Řepová

Další spoustu fotografií najdete v naší Fotogalerii.


Projektový den - LESNÍ PEDAGOGIKA

(23. 10. 2019)

Ve středu 23. 10. školka a žáci 1. ročníku základní školy prožili krásné dopoledne v lese. Proběhl projektový den - lesní pedagogika. Tento projekt je financován ze Šablon II. pro Panenské Břežany.

Cílem bylo seznámit děti se základními informacemi o zvířatech, představit si lesnictví a myslivost, hospodářskou činnost člověka v krajině, vysvětlit si vztahy a vazby v lesním ekosystému, protože každý jeho článek je důležitý. Naše setkání s lesníkem Tomášem začalo na Vinici. Jelikož už jsme se ním setkali, děti se ním přivítaly velmi přátelsky, seznámil je s tím, co dělají lesníci, co je na vycházce čeká, seznámil je s pravidly chování, které je v lese potřeba, a které bude vyžadovat. Poté děti v kruhu dostaly obrázky zvířat, postupně si říkaly jejich názvy a také jim Tomáš doplňoval správné názvy, pokud je úplně správně neřekly, společně se dopídily výsledku, kdo jsou zvířecí pomocníci lesníka. Následovala hra na Vlka a rysy, děti poznávaly rozdíl mezi rohem a parohem. Jaký je rozdíl mezi spárkatou a vysokou zvěří? I to se děti dozvěděly. A víte, jak vzniká les od semínka po dospělý les? Jaká je úloha lesníka v péči o les? To také děti vědí. Báječná hra Káně letí nás provázela další částí programu vlastně až do konce. Liška a jezevec jako predátoři lesa, zase formou zážitku. Jak zvířata hledají svou kořist pomocí čichu, tak to bylo také dobrodružství. A jak je to s prasetem divokým, jeho významem v lese a také o myslivosti jsme se dozvídali v závěru programu. Nesmím opomenout, že děti během dopoledne měly dvakrát přestávku na svačinu a odpočinek, který vlastně ani moc nevyužívaly, protože se Toma neustále na něco ptaly. Nestihli jsme barvy lesa, ty dokončíme v hodině prvouky a přírodovědy podle pokynů Tomáše. Na závěr si Tomáš s dětmi popovídal o tom, co vlastně celé dopoledne dělali na vycházce, zjistili, co bylo fajn a co ne. Zážitkové programy jsou vždycky přínosné, a mezi dětmi oblíbené a lesník Tomáš je opravdu umí.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


Jablíčkový týden aneb jak jsme vařili kompot

(7. - 11. 10. 2019)

Jablka na naší zahradě již dozrála, školní družina napekla jablečné záviny a tak i my, v mateřské škole, jsem se jali jablka zpracovat a alespoň trochu uchovat jejich chuť na nevlídné zimní dny ve formě kompotu. Ve čtvrtek si všechny děti přinesly kuchyňská prkénka, společně jsme si umyli ruce a pustili se do práce. Kdo chtěl, vyzkoušel si i loupání jablek, ale všechny děti s velkou chutí jablíčka krájely. Práce nám všem šla pěkně od ruky a za chvíli jsme měli plný hrnec malých kousků jablek. Přidali jsme skořici, hřebíček, trochu cukru a šup s hrncem na plotnu. Pan kuchař jablíčka krátce povařil a společně s Terezkou, vedoucí školní jídelny, horký kompot naplnili do skleniček a zavařili. Mezi tím si děti na kompotu pochutnávaly, aby věděly, jakou dobrotu si později odnesou domů. Druhý den si každý ještě vyrobit etiketu na svoji skleničku a kompoty byly hotové. Až bude zima a venku sychravo, ručně vyrobený kompot jistě přijde dětem vhod. Přejeme vám dobrou chuť.
Klára a Monika
Na to, jak se práce dětem dařila, se můžete podívat ve fotogalerii


ZDENĚK POLACH S MATÝSKEM

(9. 10. 2019)

Ve středu 9. 10. 2019 nás navštívil Zdeněk Polach, známý bavič, kouzelník, moderátor, ale hlavně jediný břichomluvec v ČR. Děti se na něj už od rána moc těšily a pořád se vyptávaly, jak je možné, že umí mluvit břichem :-)

Na začátku představení jsme měly možnost poznat papouška jménem Lady Gaga s humornou scénkou, namaloval mluvícího Bárta Simpsona, a pak už se dostal na řadu slíbený Matýsek se svou kačenkou.

S Matýskem předvedl moc krásné a vtipné představení, které se, nejenom dětem, ale i paním učitelkám natolik líbilo, až nám bylo líto, že je už konec. Za krásné přestavení měl pan Polach velký obdiv a potlesk.

Během celého představení jsme se všichni smáli od začátku, až do konce.

Markéta Nedvědová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


PRVNÍ MĚSÍC ZA NÁMI

(září 2019)

V mateřské škole máme za sebou první společný měsíc tohoto školního roku. Za tu krátkou dobu se v naší školce udála spousta věcí! 
Přivítali jsme nové kamarády, kteří si ve školce našli své místo a navázali nová přátelství, a to vše zvládli bez jediné slzičky. Společně jsme také přivítali paní učitelku Markétu, která se k nám vrátila po mateřské dovolené a seznámili jsme se novým panem kuchařem.
Jelikož máme letos ve školce již samé starší děti, a to ve věku 4-6 let, absolvuje velká většina dětí plavecký kurz, z čehož máme radost. V běžném dni s námi děti s radostí cvičí, povídají si, tvoří, zpívají, učí se básničky, hrají pohádky a spoustu dalšího, co nás zrovna napadne. Společně chodíme do lesa, hrajeme si na obecním hřišti nebo na zahradě, na které jsme na konci září začali sbírat ořechy. 
V září jsme již také stihli navštívit Zemědělské muzeum v Praze. Dozvěděli jsme se, jak se na svoji práci připravuje lesník, poznávali jsme a přiřazovali stopy zvířat. V expozici Gastronomie se děti dozvěděly, proč je dobré konzumovat naše české potraviny a vyzkoušely si, zda umí takové české potraviny nakupovat. Děti nám také uvařily z modelíny nejrozmanitější pokrmy, na kterých jsme si společně moc pochutnali :-). Také si vyzkoušely své smysly, když po čichu poznávaly koření, po hmatu potraviny a po sluchu co se zrovna děje v kuchyni. V expozici Rybářství děti chytaly ryby, poznávaly povrch ryb či obojživelníků, zvážily se na rybářské váze. Na střeše jsme se rozhlédli po Praze, viděli Petřínskou rozhlednu, Národní divadlo... no, bylo toho hodně, hodně a ještě víc. Čas nás bohužel tlačil, ale domluvili jsme se, že se do Zemědělského muzea ještě společně podíváme. Největší zážitek ale děti měly z temného lesního labyrintu! Kdo jste v Zemědělském muzeu ještě nebyl, vřele doporučujeme. Ve fotogalerii se můžete podívat na první lekci plavání, divadelní představení - O princi z knížky a na výlet do Zemědělského muzea.

Už se těšíme na další společně strávené měsíce tohoto školního roku, na společné činnosti, výlety a na spolupráci s Vámi, rodiči!

Klára a Monika


ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA

(26. 9. 2019)

Ve čtvrtek 26. září jsme navštívili Zemědělské muzeum v Praze. Viděli jsme oddělení zemědělství, gastronomie, střešní zahradu, vodu v krajině, myslivost, rybářství, laboratoř ticha, jede traktor. Každé dítě ať už ze školky či ze školy si našlo svou důležitou oblast, která ho zaujala. Toto muzeum je studnicí nápadů a poznatků a můžete jej navštěvovat často, protože zde objevujete stále něco nového. Skvělý tip na víkendovou zábavu.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - Požární ochrana očima dětí

(13. 6. 2019)

Velký úspěch našich malířů!

V letošním školním roce se některé děti z mateřské školy a někteří žáci základní školy zúčastnili výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí." Výtvarné práce byly velmi pestré, ale nakonec jsme za mateřskou školu vybrali do soutěže 3 malby, stejný počet i za základní školu.

Ve čtvrtek 13. června 2019 se uskutečnilo vyhlášení a slavnostní předání cen okresního kola této soutěže, které se konalo v HZS Stará Boleslav. V kategorii M 1 (děti do 5 let) se na skvělém druhém místě umístil Kryštof Černý se svojí malbou "Hořící panelák". V kategorii ZŠ 1 (1. stupeň ZŠ) se na výborném 1. místě umístila Sára Vávrová s malbou "Pomoc, já se bojím". Letošního ročníku se zúčastnilo 140 dětí od mateřských po střední školy a tak úspěch našich malířů je opravdu veliký. Kryštof a Sára patřili mezi ty nejúspěšnější! Po předání cen si všichni přítomní prohlédli hasičkou stanici a techniku.

Oběma talentovaným výtvarníkům gratulujeme!

Klára Haberhauerová

Na oceněné malby a fotografie z této slavnostní události se můžete podívat ve Fotogalerii, oba diplomy za toto skvělé umístění naleznete v části "Naše úspěchy" a samozřejmě ve vitríně ve vstupním prostoru školy.


PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

(4. 6. 2019)

Dne 4. 6. se v prostorách MŠ konala přednáška pro rodiče a děti na téma První pomoc u dětí. Přednášející byla lektorka a vedoucí plavecké školy Neratovice, kde naše školka a škola pravidelně navštěvuje plavecké kurzy, a tak ji děti znají. A protože se blíží léto, koupání v bazénech a na koupalištích, zaměřila se lektorka hlavně na předcházení úrazům a bezpečnému chování u vody a o prázdninách. Dozvěděli jsme se, jaké pomůcky můžeme použít k záchraně tonoucího, postup první pomoci a také si prakticky vyzkoušeli masáž srdce na tréninkové figuríně. Přednáška byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem a ještě jednou za ní děkujeme paní Evě Slavíkové - Janovské.

Zuzana Bukovská

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.  


DĚTSKÝ DEN

(30. 5. 2019)

Ve čtvrtek 30. května všechny děti v naší budově oslavily společně Den dětí. Sešli jsme se na školní zahradě a děti se s vervou jim vlastní pustily do jednotlivých soutěžních disciplín. Čekalo je házení míčkem na cíl, lépe řečeno, krmily balónky dřevěného šaška, skákaly v pytlích, měly se trefovat na cíl barevnými kroužky, přelézaly po 2 lanech mezi stromy, nosily pingpongový míček na lžíci, házely desetníky do sklenice, která byla umístěna ve kbelíku s vodou. Dopoledne rychle ubíhalo, děti si za své počiny mohly vyměnit závodní kartičku za dobrůtky, které pro ně byly připraveny. Nezradilo nás ani počasí, troufám si říct, že to byl povedený den.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


PROHLÍDKA REPREZENTAČNÍCH PROSTOR PRAŽSKÉHO HRADU

(10. 5. 2019)

V pátek 10. května se celá školka i škola vypravila na Pražský hrad, na prohlídku reprezentačních prostor. Tyto prostory byly mimořádně otevřené v pátek pro školy a v sobotu pro veřejnost. Prostory jsou nově zrekonstruované, mohli jsme si prohlédnout salóny jižního křídla Nového paláce, které nejsou normálně přístupné a slouží k nejvýznamnějším protokolárním a společenským událostem. Vcházeli jsme Matyášovou bránou, viděli jsme Vstupní salon, Trůnní sál, Brožíkův salon, kde prezident vykonává řadu ústavních pravomocí, jako jsou jmenování vlády, audience velvyslanců či přijetí cizích hlav států. Provázely nás příjemné paní v každém sále, které dětem velmi přijatelnou formou vyprávěly o daném sále, ve kterém jsme se právě nacházeli. V hudebním salonku jsme také viděli slavnostní jídelní tabuli T. G. Masaryka. Viděli jsme oficiální porcelánový servis, krásnou květinovou výzdobu, na které se podílejí zahradnice Pražského hradu, krásná pozlacená zrcadla, lustry a další výzdobu. Myslím, že pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek, každý to vnímal po svém, čtvrťáci to měli jako doplněk k učivu vlastivědy a ti menší jako krásnou poznávací zkušenost. Už jenom procházení bezpečnostními rámy bylo dobrodružství, projít kolem Svatovítské katedrály byl svátek, pro mnohé zahraniční turisty byly naše děti asi krásné, protože je všichni zdravili a mávali jim. Musím velmi vyzvednout malé děti z mateřské školy, celou prohlídku velmi prožívaly a vnímaly a získávaly si pozornost všech původkyň. Hrad jsme opustili po starých zámeckých schodech a počkali na autobus na Klárově. Patří se poděkovat panu Martinu Hakaufovi, který nám celou prohlídku vlastně zařídil.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


ČARODĚJNICE V MŠ

(30. 4. 2019)

Čáry máry kouzlení, ať se ta věc promění!

Bylo pošmourné úterý, poslední dubnový den, a do naší školy se slétli čarodějnice, čarodějové i draci. Přilezli také pavouci, žáby a další havěť.... tento tradiční lidový svátek jsme všichni jak se patří oslavili! Ve školce jsme vymýšleli různá zaklínadla, vyráběli lektvary s kouzelnou mocí a také jsme vyčarovali nejrůznější tajemné slizy. Po svačině jsme se společně se základní školou vydali na již tradiční průvod obcí. A nebyli jsme sami! Přidali se k nám nejen další čarodějnice z obce, ale také babičky a dědečkové některých našich dětí a žáků. Do kroku nám hrála veselá hudba, a tak jsme si cestou i občas zatančili :-). Veselo bylo i na několika zastávkách u domů, kde děti dostaly bonbóny.

Děkujeme všem, kdo se k nám přidal a také těm, kteří na tento tradiční průvod nezapomněli a připravili si pro děti nějakou tu malou sladkost. A málem bych zapomněla! Také děkujeme paní Pilgrové za krásné fotografie z průvodu, na které se můžete podívat ve Fotogalerii.

Za kolektiv MŠ Klára Haberhauerová


DIVADLO U HASIČŮ - ZAČAROVANÝ LES

(26. 4. 2019)

V pátek 26. 4. 2019 jsme navštívili představení v Divadle U Hasičů s názvem Začarovaný les. Pohádka vyprávěla o jednom kdysi krásném lese, který se díky lidem měnil na ošklivý a nevlídný. Naštěstí v něm žila zvířátka, která svůj les ochránila! Zvlášť, když jim v tom pomáhali dva pohádkoví draci - Žofka a Ludva. Celé představení bylo plné písniček a napínavých situací, které děti upoutaly. Všechny děti si zaslouží pochvalu za chování při cestě v autobuse, v dopravním provozu v Praze a také v divadle.

Fotografie z představení naleznete ve Fotogalerii.

Klára, Zuzka a Monika


ČOKOLÁDOVNA ŠESTAJOVICE

(10. 4. 2019)

Ve středu 10. dubna naše školka i škola navštívila čokoládovnu Rodas v Šestajovicích. Vyrábí se zde výrobky pouze z kvalitní čokolády značky Barry Callebaut, která je bez palmového tuku, bez mouky a bez škrobu - zcela bezlepková. Děti si nejdříve krátily čekání prohlídkou minifarmy, kde je potěšila mnohá domácí zvířátka a někteří ptáčci a pak již jsme se vydali do čokoládovny. Děti odlévaly tabulky čokolády a následně si je mohly ozdobit dle vlastní fantazie různými ingrediencemi, např. sušeným ovocem, oříšky, mandlemi, pistáciemi. Také děti malovaly barvičkami na čokoládový odlitek, ochutnaly vzorek čokolády a dostaly lžičku s čokoládou, ze které si mohly doma vyrobit horkou čokoládu. Vše si pak mohly odnést domů. Součástí akce také bylo video, kde děti měly možnost shlédnout krátký film o sklízení kakaových bobů až po výrobu čokolády. Podle hodnocení dětí, byla tato sladká exkurze velmi povedená a dětem se moc líbila. Pokud se děti o své výrobky podělily, meli jste i vy možnost tu dobrotu ochutnat.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


LESNÍ PEDAGOGIKA A ZÁMECKÝ PARK

(28. 3. 2019)

Konec března se v mateřské škole nesl v duchu pomalu se probouzející jarní přírody. Naše pravidelné pobyty v přírodě se prodlužují, zájem poznávat a objevovat vše co nás obklopuje se tak i v dětech čím dál více probouzí. V úterý 20. 3. 2019 nás na Vinici čekal pan lesník a s ním jsme opět o něco více poznali naši louku a les. Na Vinici jsme si povídali o vývoji motýla a společně si také na něj zahráli. Děti se tak postupně vyvíjely z vajíček, kukel přes housenky až po poletující motýlky na louce. V lese jsme hledali brouky a pan lesník o nich s velkým zaujetím dětem povídal, jak lesu pomáhají, ale i škodí. Ne každého brouka jsme našli, a tak je dětem představil na předem připravených obrazových materiálech. Z klestí děti stavěly velkou kupu, ve které snad v budoucnu najde úkryt nejeden brouk. Touto činností jsme tak společně přispěli i k úklidu lesa, na což se poslední dobou zapomíná.

Uběhl týden, během kterého děti ve školce vyráběly brouky podle své vlastní fantazie, cvičily, učily se nové říkanky, písničky a užívaly si společných her s kamarády, když nastal čas na návštěvu zámeckého parku, kam jsme byli pozváni. V parku nás přivítal pan správce a slečna průvodkyně ze zámku Brandýs nad Labem, kteří pro nás připravili dopolední program. V parku jsme pozorovali květiny, poznávali ptáky podle zpěvu, porovnávali šišky z různých stromů a celkově se seznamovali s parkem, a co vše v něm můžeme vidět. Stačí se jen pozorně dívat kolem sebe.

Lesní pedagogika s panem lesníkem i procházka v parku byly pro celou školku velmi příjemným zpestřením v našem známém prostředí, v místě, kde děti vyrůstají. Cílem těchto aktivit není jen poznávat přírodu, ale také posílit v dětech větší sounáležitost s místem kde žijí.

                                                                                                 Pěkné jaro přejí Klára, Zuzka a Monika

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


JAK ZVÍŘÁTKA NAŠLA DOMOV

(4. - 8. 3. 2019)


Byla zima. Luční tráva mrazem chřadne, postonává. Peřinka je tenká ještě a mráz svítá jako kleště. Vyšel zajíc z pelíšku, hlad mu ťuká na stříšku. Běží, běží, hledá ... Nic. V tom vidí pár okenic...

V uplynulém týdnu jsme si s dětmi povídali o knihách, seznámili jsme s pojmy kdo je to spisovatel nebo ilustrátor, jak kniha vzniká a z jakých materiálů může být vyrobena. Některé děti si také přinesly své oblíbené knihy, a tak například Péťa představil svým kamarádům knihu O mašince Tomášovi, stejně jako Matěj, který dětem převyprávěl celý jeden příběh a své vyprávění také doplnil krátkou četbou. Kryštůfek povyprávěl o drakovi Bezzubkovi a Anežka ukázala knihu o princeznách a Červené Karkůlce. Knih bylo ve školce sousta, a aby nezůstalo jen u povídání, jednu pohádku si děti zahrály. Na základě své volby se z Matěje stal dědek a z Davídka Hanuse babka, ostatní děti se staly zvířátky. Hladovým zvířátkům byla velká zima a tak postupně přicházela k domečku a starouškové s dobrým srdcem všem zvířátkům pomohli. Pak je s babkou nakrmili, do svítání vzhůru byli. Veselo je starouškům, už nemají prázdný dům. Společnou dramatizaci mají děti moc rády, ale také moc rádi všichni společně výtvarně tvoří. Společný prožitek, kdy všechna zvířátka byla zachráněna, se tak přirozeně přenesl i do společné tvorby velkého společného domečku.

Jak si děti užívaly dramatizaci pohádky a společnou výtvarnou tvorbu se můžete podívat ve fotogalerii.

Klára Haberhauerová


MASOPUSTNÍ VESELICE, VESELÁ JE PŘEVELICE

(22. 2. 2019)

Konec února se v naší školce již tradičně nesl ve znamení Masopustu. S dětmi jsme si společně povídali o tradicích a zvycích. Dozvěděli jsme se význam slova masopust, co znamená karneval a co dříve naši předci jedli. Jednou z tradic bylo a je, pečení trdelníků. Ve čtvrtek jsme z krásně nakynutého těsta váleli hady, které děti pečlivě natáčely na trubičky. Když cukrářské trubičky došly, ze zbylého těsta děti vyráběly šneky, a pak jsme již jen společně čekali, až budou dobroty upečené. V pátek nás přivítala nazdobená, karnevalově oblečená školka, do které se přišli podívat nejen Batman, Transformer, policista, drak Bezzubka, ale také kovboj, princezny, opičák, zajíček, čarodějnice, beruška a paní doktorka. Jak je vidět, měli jsme ve školce i zástupce záchranných složek, ale naštěstí se školkové karnevalové veselí obešlo bez rychlého zásahu. Dopoledne jsme protančili, zasoutěžili si a po svačině jsme společně se základní školou vyrazili na průvod obcí. Do pochodu nám vyhrávala hudba, a také se k nám přidala jedna smrtka se stříbrnou třpytivou paní a několik dalších rodičů a prarodičů. Cestou se náš průvod několikrát zastavil, účastníci dostali nějakou malou sladkost a po občerstvení jsme vesele pokračovali dál. Letošní karneval i průvod se skutečně vydařil!!! A nám nezbývá nic jiného, než držet půst :-) a těšit se na jarní svátky.

Na pečení, karneval a masopustní průvod se můžete podívat v naší Fotogalerii.

Klára a Monika


Hudební představení Gábina a Katka

OSKÁREK NA CESTÁCH

(29. 1. 2019)


V úterý 29. 1. nás přijely navštívit dvě mladé báječné dámy Gábina a Katka s veselým hudebním vystoupením o skřivánku Oskárkovi a jeho cestování. S pomocí cestovatelek Gábiny a Katky a jejich kamaráda skřivánka Oskárka jsme navštívili Rusko, Anglii, Itálii, protože Oskárek chtěl poznat zdejší písničky. Zároveň jsme poznali typická jídla, národní zvyky a známé památky. Nakonec všichni s kouzelným kufrem přistáli zpátky v Čechách a zde zjistili, že stejně nejkrásnější písničky, památky, jídlo a národní zvyky máme u nás v České republice. Vystoupení Katky a Gábiny bylo plné krásných písniček, do kterých byly zapojeny jak děti ze školky, tak děti ze školy a všichni se výborně bavili. Děti z MŠ už Katku i Gábinu znají, natočily s nimi u nás ve školce klip ke své písničce, Pojďte s námi za zvířátky, kterou můžete najít na Youtube. Budeme se zase těšit na další setkání s touto veselou dvojicí.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VÁNOČNÍ JARMARK

(11. 12. 2018)

Vůně cukrových ořechů, františka a celková vánoční atmosféra nás z vánoční besídky přesunula do budovy základní školy, kde se konal vánoční jarmark. Vánoční jarmark je tradiční a velmi významná společná akce dětí z mateřské školy, žáků základní školy, všech pracovníků školy a rodin.

Všichni se na tuto akci dlouhodobě připravujeme a spolupracujeme, např. děti z mateřské školy sbírají na podzim ořechy, žáci základní školy je následně o školních přestávkách louskají, aby je pak mohla paní učitelka Marta společně s paní kuchařkou Simonou povařit v cukru a usmažit. K žákům ze základní školy se ořechy vrátí ve skleničkách, v rámci školní družiny skleničky ozdobí a nachystají na prodej na vánoční jarmark.

Mateřská školka se také aktivně zapojuje nejen do sběru ořechů, ale i do tvorby nejrůznějších vánočních výrobků, při kterých si osvojují nejrůznější dovednosti a pořádně procvičují především jemnou motoriku. V prosinci se tak z naší školky na pár dní stala keramická dílna či textilní dílna, ve které děti vyšívaly a pracovaly s razítky, ale také papírenská dílna, ve které vznikala přáníčka.

A tak jedenáctého prosince jsme všichni společně ochutnali domácí punč, cukroví a vánočku, prohlédli a nakoupili výrobky dětí, a především jsme se společně potkali v předvánočním čase a přičichli k té pravé vánoční atmosféře.

Za kolektiv MŠ Klára Haberhauerová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VÁNOČNÍ BESÍDKA

(11. 12. 2018)

Od mikulášské nadílky uběhl necelý týden a byla tu vánoční besídka. V letošním školním roce děti nesecvičily klasickou pohádku, ale společně jsme připravili krátká vystoupení, která se ale nakonec prolnula do nové autorské "pohádky". Holčičky rády tančí, poskakují, a tak jsme zvolili čertí taneček. Kluci se naučili tradiční vánoční písně, které doprovázeli hrou na tělo, Kryštůfek i na tamburínu. Společným propojením byl nejstarší kamarád Matěj, který si zahrál chasníka a svého úkolu se zhostil výborně. I přes jeho dlouhodobou absenci ve školce se příběh naučil doslova přes noc a v průběhu zkoušení dokázal ostatním kamarádům radit, stejně jako Verunka, která hrála čertici Lumpínu, anděla i holku. Verunka společně se Zuzankou pomáhaly vymýšlet choreografii a zkoušky tanečku ve školce si s ostatními náležitě užívaly. Davídek se krásně naučil text vypravěče, a tak velmi hezky posouval příběh dál a vlastně i trochu napovídal ostatním účinkujícím, co bude následovat. Co naplat, že při samotném vystoupení se někteří styděli, rozbrečeli, zapomněli slova nebo se ztratili v rytmu. Vždyť pro většinu dětí to bylo první veřejné vystoupení v životě, takový velký počet diváků si ani neuměly představit a tlak na jejich vystoupení byl velký. Všechny děti vydržely ve svých rolích do konce představení na jevišti a závěrečnou píseň jsme si spolu s vámi, rodiči, všichni společně velmi pěkně zazpívali.

Všem rodičům patří velké poděkování za spolupráci při tvorbě kostýmu, práci s texty a podpoře, kterou jste nám i dětem dodávali.

Za kolektiv MŠ Klára Haberhauerová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

(5. 12. 2018)

Prosinec je již tradičně plný zážitků, návštěv a překvapení. Po návštěvě Muzea Betlémů nás za dva dny v mateřské škole navštívil Mikuláš s doprovodem anděla a dvou čertů. Společně jsme si o očekávané návštěvě předem povídali, děti se dozvěděly, proč nás Mikuláš navštíví, a že se návštěvy vůbec nemusí bát. V naší školce je bezpečno a žádného zlého čerta bychom do školky nepustili. Mikuláš s andělem si s dětmi povídali a hodný, ale trochu rozverný čertík předvedl dětem různé lotroviny. Mikuláš s každým osobně promluvil, pochválil jej, ale také dokázal říci v čem by se kdo mohl zlepšit nebo trošku napravit. Děti dostaly svoji nadílku a společně jsme se s touto milou návštěvou rozloučili.

Klára Haberhauerová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


MUZEUM BETLÉMŮ KARLŠTEJN

(3. 12. 2018)

V pondělí 3. prosince jsme navštívili Muzeum betlémů na Karlštejně. Zároveň jsme měli možnost si vyrobit vánoční ozdobičku. Děti z mateřské školy si vyrobily vánoční hvězdu z papírových sáčků a děti ze školy si zdobily skleněnou ozdobu, ve fotogalerii uvidíte výsledky, byly moc povedené. A pak už jsme si šli prohlédnout muzeum. Mohli jsme si prohlédnout kolekci starých českých betlémů, které jsou vyřezávané ze dřeva, některé z papíru, některé jsou mechanické. A v době adventu jsou zde k vidění nádherné betlémy z perníku, které vyrábějí každý rok pro muzeum zručné perníkářky. A byly opravdu nádherné a hlavně voňavé. Vonělo jimi celé muzeum. Vrcholem naší prohlídky bylo podkroví muzea, kde jsme měli možnost se pokochat Karlštejnským královským betlémem a vidět nádherné pohyblivé loutky, krom jiného i 10 českých panovníků. V závěru se děti vydaly do podzemní části, kde je čekaly kouzelné bytosti, a především legendární Bílá paní. No někteří se zalekli a vidět ji nechtěli, proto zůstali na dvoře betléma. Co dodat, bylo to moc pěkné a poučné.

Marta Kelnarová

Další fotografie nalznete ve Fotogalerii.


DIVADLO U HASIČŮ - Mrazík

(26. 11. 2018)

V pondělí 26. listopadu jsme po delší době navštívili divadlo U Hasičů v Praze. Děti se velmi dobře bavily u představení Mrazík, v podání litvínovského divadla. Mnohé děti tuto pohádku znají z televize, ovšem divadelní zpracování má své kouzlo. Opět před námi ožily postavy Ivánka, Nastěnky, baby Jagy, Marfušky, macechy a dalších. Během představení děti v divadle mnohokrát tleskaly krásnému a zábavnému vystoupení.

Ve škole jsme si opak ještě chvíli o představení povídali a srovnávali s televizní verzí.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD

(7. 11. 2018)

Ve středu 7. 11. jsme uspořádali další ročník našeho tradičního Broučkování. Sešli jsme se na školní zahradě pod ořechem, připomněli jsme si s dětmi a jejich rodiči i prarodiči knihu Jana Karafiáta, Broučci, pak jsme si společně zazpívali Mravenčí ukolébavku a děti se rozběhly po zahradě dát do pelíšků vlastnoručně vyrobené broučky z přírodních materiálů. Pak už jsme se vydali s lampiony na okružní cestu po vesnici. A že bylo veselo o tom svědčí fotografie v naší fotogalerii. Děti si to užily a rodiče také měli možnost se seznámit s rodiči, které ještě neznali, případně si povídat se svými dětmi a jejich kamarády. Byla to taková malá společenská událost, které bývají milé a rádi se k nim vracíme. Tak zase za rok...

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

(25. 10. 2018)

28. říjen 1918 - 28.říjen 2018, neboli sté výročí založení našeho státu. O historii zde psát nebudeme, bylo řečeno mnoho. Naše děti ve škole a školce jsme vzhledem k jejich věku zapojili do oslav, seznamovali jsme je s událostmi, které se k 28. říjnu vztahují. Probíhal celoškolní projekt. Předcházela návštěva zámku v Lánech, o které jste již měli možnost číst, následovaly různé rozhovory, povídání, hledání informací, fotografií a podobně. Aktivit bylo mnoho. Ti nejmenší ve školce se seznamovali se státními symboly, s fotografiemi, připravovali nejrůznější výtvarné práce, které pak prezentovali na výstavě. Prvňáčci sbírali, sušili a lisovali listy našeho národního stromu lípy. Druháci vymysleli projektové vyprávění o místě v naší zemi, kam jezdí rádi a často nebo které s rodiči navštívili a moc se jim tam líbilo. 3. a 4. třída dostala zadání, které se spojovalo s prvoukou a vlastivědou a měli na dané téma vypracovat určitý projekt, který se skládal jak z písemné, tak výtvarné části. Vše se samozřejmě týkalo historie naší země. Měli jsme tak trochu na mysli taky spolupráci s rodiči, bylo určitě hezké, když rodiče s dětmi hledali, sbírali, tiskli, opravovali chyby a měli společné téma svých hovorů, či vycházek. Když jsme my pedagogové viděli naprosto famózní výsledek všech prací, stáli jsme v tichém úžasu. A absolutní tečku udělala mateřská škola, která všechny práce po výtvarné stránce připravila k instalaci. Kdo nezažil, neuvěří. Naše školní vernisáž všech prací proběhla ve čtvrtek 25. 10., a byla spojená s tradičním dýňováním. Na chodbách školy byly nainstalovány všechny práce a návštěvníky čekal vstup v barvách trikolóry a na stěně vítala všechny lípa s lisovanými listy, které děti nasbíraly. Ještě předtím však dopoledne probíhalo projektové vyučování, spojené s promítáním krátkých filmů z dob vzniku republiky a nejrůznějšími aktivitami, kde děti společně barvily, luštily, doplňovaly. Odpoledne při zahájení vernisáže byly všechny děti oblečeny v národních barvách zazpívaly rodičům společně oblíbenou píseň T.G. Masaryka "Ach synku, synku" a pak už začalo dýňování a dlabaly se dýně, návštěvníci si četli a prohlíželi práce dětí. Akce byla o to víc lákavá, že děti z mateřské školy upekly zvláštní zdravé sušenky, které byly ve tvaru i barvách české vlajky i oranžové dýně. Další dobrůtky a také ovocný punč byl ze školní kuchyně, ochutnat mohl každý. Protože sušenky velmi chutnaly, bude přiložen pro maminky recept. Je potřeba poděkovat všem dětem, které se podílely na této naší akci, dokonce byli i někteří žáci, kteří už k nám nechodí, ale svou prací přispěli. Také moc děkujeme všem rodičům, kteří dětem s pracemi pomáhali a dohlédli, aby byly děti oblečeny v národních barvách. Myslím, že tento náš projekt byl velmi úspěšný. Výstava byla přemístěna další den do prostor obecního úřadu, aby si ji mohli prohlédnout další občané. Již nyní máme velmi kladné ohlasy, které rádi vyřizujeme vám, rodičům.

Marta Kelnarová

Fotografie naleznete ve Fotogalerii.


Recept na zdravé sušenky

260 g špaldové hladké mouky

80 g cukru

2 žloutky

1 vanilkový lusk semínka

1 bio citrón (kůra a šťáva)

2 lžíce skořice

100 g změklého másla

Smícháme vše, necháme přes noc odležet. Vyválíme, vykrajujeme a pečeme na 180 stupňů 10-12 minut.

Dobrou chuť!

Klára Haberhauerová


DIVADLO TOY MACHINE

(18. 10. 2018)

Ve čtvrtek 18. října děti ze školky a školy navštívil herec Tomáš Běhal, který je členem divadla TOY MACHINE. Už dvakrát jsme měli to potěšení se s touto společností setkat. Tentokrát přijel nám známý herec s pohádkou o Pinocchiovi. Bylo to představení loutkové, vévodil mu ovšem právě Tomáš Běhal. Viděli jsme velmi zábavné představení o tom, že může splnit i ten nejnesplnitelnější sen, který může každý z nás mít. Cesta k němu ale bývá dlouhá snad jako Pinocchiův nos. To bylo poleno borové a zároveň největší uličník jakého si jen můžeme představit. Lhal, neposlouchal, a dokonce utekl Gepetovi. Po mnoha útrapách a dobrodružstvích se nakonec znovu setkali. A proč? Protože každý snad jednou vyroste ze své klackovitosti, ale každý potřebuje jiný čas. Představení bylo velmi zábavné, loutky byly vyrobeny z přírodních materiálů, byly velmi kreativní, stejně jako herec a jeho práce s nimi. Školou se ozývaly salvy smíchu, protože děti se výborně bavily. Po skončení představení si děti mohly jednotlivé loutky osahat a seznámit se s nimi zblízka a pohovořit s hercem. Myslím, že to bylo jedno z nejpodařenějších představení, které jsme za poslední dobu viděli. Nejen z uměleckého hlediska, ale především z výchovného. Protože s klackovitostí a se lží se společnost potkává neustále a někdy je těžké s ní bojovat. Tady děti mohly vidět, kam až je zavede.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


ZÁŘÍ A ŘÍJEN VE FOTOGRAFIÍCH

(9 - 10/2018)

První dva měsíce utekly jako voda. V záři jsme ve školce přivítali nové kamarády, mimo osobního představení jsme si povídali o rodině, o místě, kde žijeme, vyráběli jsme domečky, každý si také vyrobil sám sebe nebo svého kamaráda. Rozloučila se s námi paní učitelka Leona a přišla mezi nás paní učitelka Zuzka. Díky hezkému počasí jsme pobývali co nejvíce venku, hráli jsme různé hry, váleli sudy na Vinici. V říjnu jsme sbírali spadlé ořechy na naší zahradě, v lese stavěli domečky pro skřítky, chodili po spadlých kmenech, sbírali šišky, žaludy, listy, ze kterých děti stavěly krásné mandaly, navštívila nás fenka Connie, shlédli jsme pohádku O Pinocchiovi, s rodiči jsme dýňovali... Bylo toho ale ještě mnohem více. Snažili jsme se fotograficky zaznamenávat nejrůznější činnosti, ne vždy se nám to dařilo a byl na focení čas :-).

Na to, jak se nám ve školce dařilo, se můžete podívat ve Fotogalerii.

Hezký podzim, Klára a Zuzka

Další fotografie si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.


PSÍ DOBRODRUŽSTVÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

(15. 10. 2018)


Pondělí 15. 10. 2018 zavítala do naší školky na návštěvu Connie. Že nevíte kdo je to Connie? Connie je pětiletá fenka Zlatého retrívra, která složila canisterapeutické zkoušky a tak pomáhá lidem ke zlepšování jejich psychického i tělesného stavu.

Děti se nejprve s Connie seznámily, poznaly jak se správně k pejskovi chovat a ten jim za jejich vstřícné chování oplatil svojí laskavou povahou. Děti tak mohly Connie pomazlit, hladit, česat a hrát různé hry. Společně jsme poznali, že když psa dobře poznáme, nemusíme se ho bát, naopak můžeme s ním zažít moc hezké chvilky.

Na to, jak jsme si návštěvu užili, se můžete podívat ve Fotogalerii.

Klára Haberhauerová


ZPRAVODAJ - občasník obce Panenské Břežany

(říjen 2018)


Lesní pedagogika aneb náš les známý neznámý

(12. 9. 2018)


Ve středu 12. 9. dopoledne jsme s dětmi z mateřské školy a žáky 1. ročníku základní školy společně navštívili náš blízký les, kde byl pro ně připraven dvouhodinový program. Mohlo by se zdát, že v našem, nám již dobře známém lese, nic nového nenajdeme a neobjevíme, ale nebylo tomu tak.

Na místní Vinici na nás čekal pan lesník, který nejprve přivítal děti, a po seznámení se s pravidly lesa jsme se společně vydali poznávat, objevovat a hrát hry se vzdělávací lesní tématikou. Nejprve jsme si povídali o lišce a jezevci, jak vedle sebe bydlí a že si spolu občas i mláďata hrají. Děti si pak vyzkoušely jaké to je, když jezevec ve své noře nevidí a musí projít chodbičkami. Se zavázanýma očima se děti držely provazu a šly kolem stromů. Projít touto cestou zvládly všechny děti perfektně, někteří i vícekrát. Děti si také zahrály na veverky, které zahrabávají své oříšky. Ukrýt oříšek nebylo tak složité, ale po nějaké chvilce ho opět najít už bylo poněkud náročnější, ne každé naší veverce se to podařilo. Také jsme společně hledali sojčí vrch, vyzkoušeli jsme si, jak ťuká datel, zahráli jsme si na ještěrky, kterým dorůstá ocásek a spoustu dalšího.

Dopoledne v lese nám uteklo velmi rychle a nastal čas vrátit se do naší školky na oběd. A tak jsme náš les zažili trochu a už se všichni moc těšíme na další setkání s panem lesníkem.

Klára Haberhauerová

Fotky z lesní pedagogiky naleznete ve Fotogalerii.


ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018


Výlet do Prahy

(6. 6. 2018)

Tento týden si s dětmi povídáme o dopravních prostředcích, a tak aby nezůstalo jen u povídání, rozhodli jsme se dopravní prostředky (veřejnou hromadnou dopravu) prozkoumat prakticky. Nejdříve jsme se seznámili s jízdním řádem, abychom zjistili, v kolik hodin nám jede autobus z Panenských Břežan a zpět, následně jsme si připomenuli bezpečné a ohleduplné chování ve veřejné dopravě. Nic nám tedy nebránilo vydat se na cestu :-). A tak ve středu 6.6.2018 jsme se společně vydali na dobrodružnou cestu do Prahy. Jízdu autobusem do Prahy na zastávku Kobylisy zvládly děti báječně. Z autobusu jsme přešli do haly metra, kde jsme si všichni označili jízdenku a po jezdících schodech jsme se přesunuli na nástupiště metra. Všechny děti byly nadšené a jízda po jezdících schodech byla opravdu zábavná. Metrem jsme dojeli na stanici Hlavní nádraží a šli jsme se podívat na největší železniční stanici v ČR, Praha hlavní nádraží. Viděli jsme vlaky, které odjížděly, ale také vlaky, které přijížděly a hodně silně jim pískaly brzdy, to byla teprve pořádná zábava :-). Když se děti nasytily vlaků, prohlédli jsme si společně krásnou historickou budovu a halu nad kolejištěm, které spolu tvoří největší secesní památkou v Čechách. Poblíž nádraží je krásné dětské hřiště, které nám poskytlo místo pro svačinu a relaxaci. Po vydovádění se na průlezkách, lanových pyramidách a houpačkách jsme se vydali na cestu zpět do Panenských Břežany. Celou cestu děti respektovaly pravidla slušného chování, nikdo nekřičel, nikdo nesvačil. Dětem patří velké poděkování, jak krásně celý náročný dopolední program zvládly. Cestování veřejnou hromadnou dopravou již máme tedy natrénované, a tak se jistě brzy vydáme na nějakou další společnou cestu.

                                                                                                                              Klára Haberhauerová

Fotky z výletu najdete ve Fotogalerii. 


Školní výlet do EKOParku v Liberci

(1. 6. 2018)

Ve čtvrtek 31. května děti naší školky i školy vyrazily na školní výlet do prvního volnočasového EKOParku v Liberci. Je to místo zaměřené na ekologii, ekonomiku, vzdělávání, kulturu, životní prostředí, zdraví člověka, sport a volnočasové aktivity pro všechny věkové aktivity. Je pravda, že jsme se tam setkali s návštěvníky různých věkových skupin.

Jednou z hlavní myšlenek zakladatele pana Stanislava Šťastného bylo "Jak vytáhnout rodiny s dětmi z nákupních center, kde tráví víkendy, do přírody, do EKOParku v Liberci." Děti měly možnost prohlížet park z dřevěných vyhlídkových rozhleden umístěných v korunách stromů, mohli pozorovat ptactvo, či hmyzí hotel. Také mohli nakrmit kozy a kachny, a co bylo velkým lákadlem byly kreativní dílničky, které podpořily jejich fantazii. Děti pracovaly hlavně se dřevem, odvezly si domů krásné výrobky v podobě pejsků, kočiček, lodí, domečků, částí nábytku a jiných krásných výrobků. Děti také vařily v blátivé kuchyni nejrůznější dobroty a velmi je zajímala vodní stěna, kde se voda přelévala z nádoby do nádoby a někde nečekaně vytekla. Také byl zajímavý přírodní chodník, kde děti chodily bosy po šiškách, po jehličí, po kamínkách, po písku, po dřevech a jiných přírodních materiálech. V horku, které panovalo byla příjemná vodní mlha, která osvěžila. A velkou výzvou bylo plnění úkolů, kdy děti na stanovištích plnily úkoly, které se týkaly 4 živlů Země a další doplňující úkoly. Také jsme poobědvali, slízali zmrzliny, školka si lebedila na pískovišti, někdo nakoupil domů EKO rostlinky a vyrazili jsme na zpáteční cestu. Protože celý areál je kryt stromy, je zde stále k nalezení stín a je zde příjemně. Doporučujeme všem podívat se na stránky EKOParku a případně jej o prázdninách navštívit. 

                                                                                                                                        Marta Kelnarová

Fotky z výletu najdete ve Fotogalerii. 


ZPRAVODAJ - občasník obce Panenské Břežany

(květen 2018)


FOTBALOVÉ DOPOLEDNE V MŠ

(22. 5. 2018)

V úterý dopoledne do naší školky dorazily dvě mladé Klíčanské fotbalistky a trenérky zároveň, aby dětem ukázaly, jaká může být s míčem zábava. A nejen to! Děti si nejprve zahrály pár pohybových her na rozhýbání a poté se daly do kopané. Ostřílení sportovci Jáchym, Matyáš S., Erik a Martínek J. se samozřejmě ujali hlavních pozic, ale ani Miloš, Matěj, Kryštof a Tien (!) se nenechali zahanbit. Ostatní děti zpovzdálí podporovaly své kamarády a nadšeně tleskaly.Po sportovní hodince přišlo na řadu společné focení a pochvala ze strany trenérek. Několik dětí bylo natolik nadšeno, že vůbec nebude divu, pokud brzy navštíví některý fotbalový kroužek v okolí.
Leona Minaříková


SAMI V MŠ aneb kamarádi odjeli na ŠVP, škola je jen naše!!!

(14. - 18. 5. 2018)

Nejprve nám bylo dost líto, že nás kamarádi na týden opouští. Jenže když jsme osušili slzy a rozhlédli se kolem, došlo nám, že prázdný "dům" skýtá spoustu možností a volného prostoru ke hře!

Martínek Jindra s Erikem se pasovali do rolí strážců a asistentů pedagoga (Mončo, máš velkou konkurenci!). Honzík s Martínkem Pozlerem ještě více utužili své čerstvě nabyté přátelství a nikým nerušeni se oddávali společné hře. Z bunkru je dostala jen pohybová hra na Kocoura a vůně palačinek linoucích se z kuchyně.

Náš "soukromý týden" se nesl v duchu povolání. Poznávali jsme roztodivné pracovní pomůcky, hráli si na lékaře, opraváře, kuchaře, malíře a další a další profese. Povídání o tom, co dělá maminka s tatínkem, se zvrhlo v předhánění, čí tatínek je větší silák a čí maminka dělá nejlepší večeře. Některé děti již přesně vědí, čím se jejich rodiče živí. Honzík mile překvapil, když dětem podrobně vylíčil zaměstnání své maminky a do příštího dne si zjistil i profesi tatínka. Zuzanka zase ví, že maminka jezdí daleko, autem i metrem a pracuje proto, aby mohla kupovat zmrzlinku.

Občas se k nám přidali i školáci, Kristýnka s Vojtou. To se pak děti mohly přetrhnout, aby si jejich pozornost získaly alespoň na malou chvilku.

Venku jsme nejvíc času trávili v lese, kde rádi stavíme domečky. Když zapršelo, hráli jsme pexeso nebo se dívali na pohádku. Samozřejmě vzdělávací :-)

Týden utekl rychle, rozhodně jsme se nenudili, ale teď se nejvíc těšíme na naše milé kamarády a paní učitelky. Máme si hodně co vyprávět :-)

Leona Minaříková

Fotky z celého týdne najdete ve Fotogalerii.


DEN ZEMĚ

(16. - 20. 4. 2018)

Den Země každý rok slavíme 22. dubna, ale jelikož letos tento den vychází na neděli rozhodli jsme se v mateřské škole věnovat se tomuto tématu již celý přecházející týden. Tento svátek původně vychází z původních dnů Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, tedy 21. března a oslavovaly tak příchod jara. V současném moderním pojetí jde především o pojetí ekologické, kdy tento den si připomínáme důležitost planety Země pro náš život a upozorňujeme na dopady ničení životního prostředí. Společně s dětmi jsme si připomněli kde se planeta Země nachází a proč je na Zemi život. V pondělí nám pěkně zapršelo, a tak jsme si povídali i o koloběhu vody. A jelikož po dešti je největší zábava skákat v kalužích, vyrazili jsme ven. Kaluží moc nebylo, ale za to jsme našli spoustu šneků. Společně jsme uspořádali šnečí závody, Gábinka dokonce zorganizovala šnekům i závody do vrchu :-). Další dny jsme se věnovali recyklaci, třídili jsme odpad a vyráběli ze starého použitého papíru nový, recyklovaný. A když už slavíme Den Země, také jsme se nezapomněli vyřádit na blízké Vinici a tím tak poděkovat Zemi, že ji máme rádi, a že se dá na ní užít spousta zábavy a legrace.

Klára Haberhauerová

Na to, jak se nám vše dařilo, se můžete podívat ve Fotogalerii.


VELKÁ JARNÍ DETEKTIVKA

(duben 2018)

S prvními jarními paprsky jsme se s dětmi z mateřské školy pustili do VELKÉ JARNÍ DETEKTIVKY. Nejprve jsme se společně seznámili s tím, jak vypadají první pupeny, co je to zlatý déšť, kde najdeme kočičky, kdo je to ruměnice, a také jsme se zaposlouchali do zpěvu ptáků. Ve třídě jsme společně vyhledávali obrázky v knížkách, poznávali brouky na interaktivní tabuli, a také jsme poslouchali zpěv ptáčků. A když jsme všemu porozuměli, vyrazili jsme do přírody. Z dětí se staly detektivové! Se záznamovými archy začaly děti pátrat po prvním trsu trávy, po sněženkách, včelách a dalších jarních tajemstvích přírody. Spousta záhad neunikla pozorným očím a uším malých detektivů, a tak většina byla nalezena a odhalena.

Klára Haberhauerová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE

(10. 4. 2018)

V úterý 10. dubna přišli navštívit naši 1. a 2. třídu předškoláci z MŠ. Protože dorazili zrovna na začátku přestávky, mohli si nejdříve se školáky pohrát, zaskákali si na koberci a stihli postavit i hrad z kostek. Po deseti minutách se ozval zvonek a školáci vysvětlovali, co se po zazvonění má dělat. Když jsme všem předškolákům našli místo v lavicích u šikovných prvňáků a druháků, začala "výuka". Děti dostaly pracovní listy, na kterých měly dokreslit koleje, pražce a kouř valící se z komína parní lokomotivy. Pak si také celý vlak krásně vybarvily (to zvládly opravdu výborně) - tužky a pastelky jim ochotně půjčovali budoucí spolužáci, kteří také pomáhali a radili, jak co udělat. Někteří prvňáci k malování dětem recitovali básničky a zpívali písničky, vypomohla i školkačka Gábinka. Ke konci hodiny ještě dětem několik druhaček a prvňáčků přečetlo básničku z naší čítanky a někteří se pochlubili svými písankami. Všechny předškoláčky musíme moc pochválit, nejenže se vzorně chovali, ale také krásně zvládli svůj první "školní" úkol. Budeme se moc těšit na jejich další návštěvu, a hlavně na jejich opravdový první školní den v září.

Jolana Pavlíková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


DEN UČITELŮ

(28. 3. 2018)

28. 3. jsme díky dětem oslavili DEN UČITELŮ. Do obálek, které přípravily děti ze školní družiny, měli možnost všichni vhazovat vzkazy, obrázky a cokoli dalšího (např. domácí perníčky). Některé děti si pro nás připravily i krátké vystoupení v podobě tance nebo recitace básně. Den jsme si společně užili a na oplátku jsme my dětem připravili občerstvení. Dopoledního "posezení" se zúčastnili všichni zaměstnanci školy alespoň na malou chvilku. DĚTI, DĚKUJEME VÁM!

Pavlína Sáblová

Přesvědčte se ve Fotogalerii :-)


PŘEDNÁŠKA STRÁŽNÍKA Městské policie Odolena Voda

(14. 3. 2018)

Ve středu 14. března se ve škole konala pro školku i školu preventivní beseda se strážníkem městské policie v Odoleně Vodě. Děti byly poučeny o možných rizicích, se kterými se v životě mohou setkat. Bavily se o nebezpečí cizích lidí, kteří je za různými záminkami, sladkostmi a podobně, aby je nalákali do auta a důsledky bývají fatální. Mohu říci, že děti všechny reagovaly správně, i ty nejmenší věděly, že to nemohou udělat a mají žádat o pomoc dospělého nebo staršího kamaráda. Pak jsme se bavili o dopravní výchově, jak být viděn na silnici, jak se chovat při jízdě na kole, o důležitých ochranných prvcích. V další přednášce už pokračovali jen žáci základní školy. Narazili jsme na otázku návykových a omamných látek, na kyberšikanu, na otázku nebezpečí elektrického proudu. Dětem byly k vidění záběry z různých krizových situací a jejich následcích. V besedě ještě do konce školního roku budeme pokračovat, protože bezpečnost je široké téma a je nutné děti neustále připravovat na úskalí, které jim život může přinést.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.   


TONDA OBAL NA CESTÁCH

(13. 3. 2018)

V úterý 13. března jsme se ve škole setkali s ekologickým programem Tonda obal na cestách. Je to program připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Programu se účastnila i školka a všechny děti, jak ze školky, tak ze školy prokázaly svou znalost třídění odpadů. Cílem tohoto programu je rozeznávání jednotlivých druhů odpadů, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Seznámili jsme se se sběrným dvorem, s recyklovanými výrobky, se spalovnou. Viděli jsme video ukázky ze zpracování odpadů a jejich výsledkem. Program byl interaktivní, zábavný, děti si v praxi vyzkoušely třídění do správných kontejnerů. Byli vidět, že v rodinách třídění odpadu probíhá a děti se tohoto procesu účastní. A to je velmi pozitivní poznatek.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.  


O TŘECH PRASÁTKÁCH

(únor 2018)

Na zkušenou vydala se tři růžová prasátka.

Každé chtělo mít svůj domek. Tak začíná pohádka...

Na konci února se mateřská škola proměnila v pohádku O třech prasátkách. S touto pohádkou jsme se nejprve seznámili v různých knihách, protože ne v každé knize je pohádka stejně vyprávěná. Děti hledaly rozdíly a na základě ilustrací předvídaly, jak která verze pohádky skončí. Ve společném kroužku jsme si udělali diskuzi a každý měl možnost říct svůj názor, co se mu na pohádce líbí / nelíbí, který konec je nejvíce legrační, apod. A aby nezůstalo jen u povídání, pohádku jsme si také zahráli. Gábinka, Jáchym a Dominika si připravili pro své kamarády loutkovou podobu této pohádky. Miloš, Matyáš S., Zuzanka, Davídek C., Jáchym, Martin J. a oba Lukáškové zahráli stejnou pohádku kamarádům jako herci na velkém jevišti. A tak nejen tři malá prasátka stavěla domečky, aby byla v bezpečí před zlým vlkem, ale stavěli jsme úplně všichni. Přeci jen postavit takový domeček z cihel není jen tak jednoduché. Všem se stavění a dramatizace moc povedla. V dalších dnech jsme navázali výtvarnými činnostmi, ale i pracovními listy s časovou a dějovou posloupností, zkoušeli jsme vázat uzle na klacíky a pracovat se senem. Jak se nám vše podařilo, se můžete podívat na velké nástěnce v šatně školky nebo ve fotogalerii na webových stránkách.

Klára Haberhauerová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii


ZPRAVODAJ - občasník obce Panenské Břežany

(prosinec 2017)


VÝLET NA ZÁMEK LOUČEŇ

(19. 12. 2017)

Dlouho očekávaný výlet na Zámek Loučeň byl vítanou změnou a vytržením z každodenního pobytu ve školce.
Děti si donesly batůžky, paní učitelky je naplnily svačinkami a obědem. Naposledy zkontrolovat náhradní oblečení, dostatek kapesníků, vyčůrat, obléknout a můžeme vyrazit. (Proces oblékání, svlékání, hledání toalet, batůžku nebo čepice opakujeme celý den mnohokrát, jsme v tom už opravdu dobří!) Cestu autobusem si děti vždy užívají, pusy nezavřeme po celou dobu :-).

A jsme na místě! Cesta byla dlouhá, a tak si čekání na průvodce zkrátíme proběhnutím po nádvoří.
Průvodce je sympatický pán v obleku, který si svým bodrým přístupem brzy získá pozornost všech dětí. V úvodu se dozvídáme, že naši předci slavili Vánoce opravdu zvláštním způsobem. Věděli jste, že vánoční stromky se dříve zavěšovali na strop špičkou dolů?
Prohlídka je zaměřena na historii a vánoce rodiny, žijící na zámku Loučeň. Protože paní domu byla původem z Itálie, vánoční tabule byla opravdu pestrá. Na otázku, jaké italské pokrmy děti znají, vystřelili ruce nahoru jako šípy - makarony, špagety, pizza, lasagne nebo zmrzlina.

Pro zpestření došlo i na hru na klavír, pan průvodce nás rozněžnil písní Tichá noc, nikdo ani nedutal. Holčičky ocenily ložnici, kde se na posteli vyhřívalo několik plyšových koček, kluci zase obdivovali dětský pokoj s kostkami a různými dobovými hračkami. Navštívili jsme také impozantní patrovou knihovnu, kde byla umístěna sbírka vánočních ozdob.

Po prohlídce jsme se přemístili do tzv. jídelny. Děti si mohly vybalit svačinky a vstřebat dojmy z uplynulých zážitků. Následovalo zdobení perníků, což děti znají z domova i ze školky, a proto moc dobře vědí, že ta bílá poleva je moc dobrá a sladká. Nebylo divu, že někteří neodolali a spíše než zdobení, praktikovali ochutnávání :-).
Potom už byl čas na oběd. Řízečky od Simči zmizely bleskovou rychlostí a my se mohli vrátit zpět do autobusu. Po návratu do školky jsme se shodli, že se výlet vydařil a my se budeme těšit na další.

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VÁNOČNÍ JARMARK

(13. 12. 2017)

Třináctý prosinec byl pro mateřskou školu mimořádný den. Po dlouho očekávané besídce, o které jste si mohli přečíst v předchozím článku, se pokračovalo do prostor školy na vánoční jarmark.

Jde o akci významnou především pro samotné školáky, kteří se na ni pečlivě připravují. Legendární pražené oříšky voněli až k nám do školky a v den jarmarku jsme mohli vidět, jak kamarádi ze školy chystají, zdobí, organizují a pilují detaily na odpolední program.

Také školka se do jarmarku zapojila a nabídla spoustu krásných výrobků, které se do jednoho vyprodaly. Několik týdnů před jarmarkem jsme barvili, modelovali, dekorovali, lepili, malovali, stříhali. Jemná motorika dostala zabrat a děti si osvojily spoustu nových dovedností. Kombinace besídky a jarmarku dokazuje, jak zábavný, užitečný a inspirativní může být čas strávený v mateřské škole.
Děti se jako každoročně nemohou dočkat, až svým rodičům ukáží na své výrobky - "Maminko, podívej, to je můj anděl!" Zároveň si vždy užívají společnosti rodičů a možnosti pochlubit se kamarádům - "Podívej, to je můj táta, ten je veliký!"

Děkujeme za vaši účast na vánočním jarmarku a těším se zase za rok na viděnou!

Za kolektiv MŠ, Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


POHÁDKOVÁ BESÍDKA - v hlavních rolích děti z MŠ

(13. 12. 2017)

Stejně jako v loňském roce jsme při plánování vánoční besídky zvolili pohádkový příběh. Loni Maruška hledala červená jablíčka, aby si zachránila život. Letos Sněhurka díky jablku o život málem přišla. Pokud Vás zajímá, jak divadelní zkoušky v naší školce probíhaly, čtěte dál :-).

Jak bylo v úvodu zmíněno, rozhodli jsme i tento školní rok zpracovat nějaký klasický pohádkový příběh. Protože máme opět třídu plnou kluků, úkol byl jasný - z klučičí převahy udělat přednost a zároveň je všechny plnohodnotně obsadit do pohádky. Loni jsme si pomohli dvanácti měsíčky, letos jsme sáhli po trpaslících. Upřímně však musím říct, že prvotním impulsem pro tuto pohádku byl fakt, že naše Gábinka je dokonalý adept na Sněhurku. Už loni, kdy v kostýmu zajíčka hopsala po lese, jsem si předsevzala, že tahle mimořádná holčička si zaslouží hlavní roli. A dobře jsme udělali - byla skvělá!

Obsazení některých postav jsme zpočátku pozměňovali, klobouk dolů, že děti nezaváhaly a rychle se zadaptovaly. Naopak u některých bylo hned jasno. Dominika se obdivuhodně vžila do postavy zlé, sobecké královny - nutno podotknout, že šlo o herecký výkon, protože Domča je ve skutečnosti neuvěřitelně skromná a milá slečna.
Princ, další šlechtic v pohádce nabízel dva protagonisty - Matyáška Šestáka a Lukáška Kloučka. Oba se hodili typově i projevem. Jenže. Láska vítězí nejen v pohádkách ale i u nás ve školce, takže se chlapci sami rozdělili dle svých preferencí. Lukášek si vybojoval Sněhurku a Matyáš rád posloužil své milé královně Domče :-).

Při psaní scénáře jsem se snažila respektovat povahu dětí a jejich schopnosti. Nejprve jsem si nebyla jistá, koho zvolit "hlavním" trpaslíkem Prófou, který by měl celou trpasličí partu vést.
Výškou a naturelem se nám hodil Erik. Ten však kromě herecké kariéry rozjíždí i tu hokejovou, takže se nemohl zúčastnit všech zkoušek. Navíc se mu líbila role Dřímala, kterou tedy dostal. Čím dál více se ukazovalo, že upovídaný Kejchal Maty Soriano přirozeně převezme Prófovo vedení a prosadí se výšce navzdory. Díky jeho vtipu a odzbrojující přirozenosti, nemělo smysl striktně dodržovat pohádkovou předlohu.
Ostatní trpaslíci - Stydlín Kryštůfek, Rejpal Milošek, Štístko Martínek a Šmudla Davídek, byli jasnou volbou, kdo je zná, chápe :-).

Jáchym s Martínkem nás celý rok ohromují svým talentem reprodukovat text, proto jsem si řekla, že je v besídce dostatečně "zapřáhnu". Zároveň jsem nechtěla, aby vypravěči jen stroze odříkávali, a tak vznikl nápad myších brášků. Větší, rozumný Jáchym a jeho mladší bráška Martínek se vzájemně napomínali a doplňovali. Mám velkou radost, jak se svých náročných rolí zhostili.

Zvířátka mají v pohádce o Sněhurce nezastupitelné místo a jejich volbě jsme proto věnovali velkou pozornost. Myslím, že ptáčci v podání Verunky, Zuzanky a Tien byli opravdu rozkošní. Ježek Honzík se při nacvičování příliš neprojevoval, zato premiéra ho vyburcovala k nečekanému výkonu.

Nacvičování besídky trvalo zhruba dva měsíce, dvakrát týdně. Před blížící premiérou jsme cvičili téměř denně a já musím ocenit neuvěřitelnou píli a trpělivost všech dětí. I přes veškerý tlak a nároky na naše malé herce se každé zkoušení neobešlo bez smíchu a dobré nálady. Děti si vzájemně napovídaly a já si byla jistá, že kdokoliv by onemocněl, našlo by se hned několik adeptů na alternaci. Například Matyášek Soriano nebo Martínek Jindra by hravě zaskočili za trpaslíky, prince i samotnou Sněhurku :-).

Ráda bych ještě vyzdvihla neuvěřitelné kulisy a kostýmní výpravu, o kterých by si v leckterém divadle mohli nechat zdát. Vše vkusně zpracované a vytvořené mou milou kolegyní Klárou Haberhauerovou.

Jsem pyšná a šťastná, že se vše podařilo, každá maličkost, fórek i chybička, nic bych neměnila. Budu se opakovat, ale není potřeba být vždy originální - máte báječné děti, díky za ně!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VZP - VZPOURA PROTI ÚRAZŮM

(31. 10. 2017)

Ještě před začátkem přednášky jsme dětem vysvětlili, že přijedou pánové na invalidních vozících a že by bylo fajn, kdyby tuto skutečnost přijali bez nemístných poznámek a chovali se ohleduplně. Přiznávám, že jsem měla obavy, jak děti celou akci pochopí a přijmou. Zbytečně.

Když se ve dveřích objevili dva mladí, vysmátí a sympatičtí kluci, pochopila jsem, že mé obavy byly naprosto liché. Pavel a Michal s dětmi jednali upřímně a nenuceně. Bez servítek pojmenovali svůj úraz jako "vlastní blbost" a apelovali na děti, že jedno hloupé rozhodnutí může změnit celý náš život.

Přednášející si pro děti připravili prezentaci s animovanými obrázky. Na těch byly znázorněny situace, které mohou vést k úrazu. Děti je okomentovaly a přidaly radu, jak úrazu předejít. Teorii mají opravdu perfektně zmáknutou!

Kromě promítání jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit o nástrahách života vozíčkáře. Michal, který má ochrnuté nejen nohy ale také konečky prstů u rukou, nedokáže vozíkem přejet ani mírně zvýšený terén. Za to Pavel (který měl větší štěstí), má horní část těla zcela pohyblivou, předvedl "freestyle" při přejíždění a přeskakování několika předmětů.

Dozvěděli jsme se, jak vozíčkáři řeší cestování, vaření, nebo touhu po sportu. Vše bylo dětem podáno srozumitelně a lidsky. Školkáčci naslouchali, sdělovali své zážitky a světe div se, nikomu nechyběli hračky, nikdo nepotřeboval čůrat. Necelá hodina utekla jako voda. A když jsme u té vody - nejvíce úrazů páteře vzniká při skoku do vody. Vaše děti už ví, že nikdy neskáčeme po hlavě tam, kde neznáme hloubku a strukturu dna.

Za mě byla přednáška VZP - Vážně Zajímavé Povídání

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


Dýňování s rodiči

(25. 10. 2017)

Ve středu 25.října se všichni, kdo chtěli, setkali v prostorách školy na tradičním dýňování. Tedy děti a jejich rodiče či prarodiče. Byl na všechny moc krásný pohled. Všude dýně, děti, dospělí, velké úsilí, krásná spolupráce, úsměvy, rozhovory mezi dospělými, mezi dětmi, vlastně mezi všemi. Báječná atmosféra. Pořadatelů ani nebylo potřeba, účastníci si vystačili sami. A o to našim akcím jde, aby se všichni, kdo k naší škole patří, dobře na našich akcích bavili, seznamovali se a cítili se zde moc fajn. Výsledky tvoření můžete vidět v naší fotogalerii. Všem se moc povedly. K dobré náladě také přispěly trdelníky, které ráno vlastnoručně upekly děti z mateřské školy a punč od naší paní kuchařky. A zvláštní poděkování patří teď už bývalým žákům Julče, Markétě a Lukášovi, kteří vydlabali a vyřezali dýně na ozdobu vstupu do naší školy. Dýně jsme dostali darem a byly opravdu obří, měli s tím obrovskou práci.

Tak zase příští rok se těšíme!

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


DŘEVÍČKOVÁ DÍLNIČKA

(26. 9. 2017)

V úterý 26. 9. všechny děti ze školky i ze školy překvapila Dřevíčková dílnička. Obsah dílny se opravdu týkal dřeva. Nikdo z nás moc nečekal, že se budeme opravdu dotýkat dřeva a sami tvořit. Děti byly rozděleny do tří skupin, školka, 1. a 2. třída, 3. a 4. třída. Pan Marek děti seznámil s druhy dřeva, ze kterých se dobře vyrábí a ukázal spoustu nástrojů, s jejichž pomocí se dřevo opracovat. Všechny nástroje byly poměrně jednoduché a bezpečné a krásně s nimi pracovaly i děti ze školky. Samozřejmě, že pan Marek upozornil všechny na bezpečnost při práci, na co si děti mají dát pozor. Každý dostal šablonu ježečka, ze kterého si vyrobil hračku, ježečka na kolečkách. Děti brousily různými druhy pilníků, dělaly jimi i bodliny, používaly ruční vrtačku, smirkový papír, Aku vrtačku. Fantazii se meze nekladly. Nakonec si mohly ježka domalovat pomocí fixů. Na památku dostaly také dřevěné srdíčko, které mohou někomu věnovat. Pan Marek s kolegyní všechny děti moc chválili, že jsou vnímaví, hodní a manuálně šikovní. Určitě bychom si rádi tuto akci zopakovali, příště už určitě na vyšším stupni. Pan Marek totiž má několik pokračování této dílničky. Těšíme se někdy opět na setkání, vypadá to, že jsou u nás i potencionální budoucí truhláři.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii


ŠKOLKA POSÍLÁ PSANÍ

dětem z Dětského Domova Broumov

(září 2017)

V předchozích dnech jsme si ve školce povídali o rodině. Téměř všechny děti vědí, jak se jmenují jejich rodiče, ti nejmenší občas vtipně komolí. Naprosto všechny děti se pak shodují, že s mámou a tátou je nejlíp. Rodiče jsme malovali, modelovali, chlubili se, co náš táta všechno umí a kolik máme sourozenců.Protože jsou vaše děti velmi bystré a empatické, rozhodla jsem se dotknout i citlivého tématu Dětský domov. Starší děti měly povědomí o tom, co toto zařízení znamená. Pro bližší představu jsem vyhledala Dětský domov s Mateřskou školou Broumov. Jedná se o budovu podobnou té naší, Břežanské. Na webu mají zveřejněné fotky z výletů. Nedávno byli v zoologické zahradě stejně jako my a podle fotek to vypadá, že jde o veselou partu dětí.

Proto jsme se domluvili, že dětem z tohoto Dětského Domova pošleme balíček. Jeho obsah jsem nechala na dětech. Po chvilce smlouvání a navrhování (dort, motorka atd.) se děti společně dohodly na plyšovém velbloudovi a šátku pro holčičky. Gabča, Lukášek Klouček, Erik a Jáchym se vrhli na kreslení obrázků. Nezapomněli jsme ani na dopis, který děti podepsaly.

Bylo vidět, že děti vycítily mimořádnost a význam celé této akce, protože si na výběru dárků i kreslení obrázků daly velmi záležet.
Matyášek Soriano pak naše týdenní rodinné téma uzavřel slovy - "Musíme si vážit, že máme rodiče, protože nám kupují hračky a mají nás rádi!"


Leona Minaříková a báječné děti z MŠ


ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017


ZA LISTEM LIST - výtvarná soutěž

Výtvarný úspěch žáků naší školy!

(červen 2017)

V naší škole máme rádi knihy a moc rádi čteme. Rádi čteme, hrajeme si a pracujeme s knihou ve školce. Rádi čteme, vyprávíme si příběhy a fantazírujeme o hrdinech ve škole. Ve škole si také žáci hojně půjčují knihy z naší knihovny, a protože nás knihy provází tedy každým dnem, zapojili jsme se do soutěže vyhlášenou blogem Za listem list. Děti z mateřské školky měly za úkol výtvarně ztvárnit svého oblíbeného knižního hrdinu, a tak namalovaly Ferdu a jeho mouchy. Žáci základní školy vytvořili obaly na své oblíbené knihy. A jak jsme dopadli? Kolektiv žáků základní školy uspěl a společně se žáci umístili na krásném 5. místě. Gratulujeme!!! Díky výhře jsme obohatili naši knihovnu o nové knižní tituly.

Všechna výtvarná díla zdobí přízemní chodbu školy, a tak se na ně můžete přijít podívat!

Klára Haberhauerová


ŽŮŽO DOBRODRŮŽO

(9. 6. 2017)

V pátek se nás ve školce sešlo jen šest. Včetně paní učitelky. Co budeme dělat? Hračky už všechny známe a bez kamarádů to není ono. Plán je jasný - zmizet z místa činu a prozkoumat nové, neznámé.
V devět hodin jsme nasedli na autobus, abychom se přesunuli do nedaleké Odoleny Vody. Lea dohlížela na Martínka, Jáchym na Miloška a Matyášek na paní učitelku. Nebo obráceně?

Cukrárnu naproti zastávce nešlo přehlédnout, ale protože už víme, že bez práce nejsou koláče, vydali jsme se nejdříve na průzkum okolí. A že jsme toho viděli! Obdivovali jsme růže na zahrádkách, poznali horu Říp, na kterou je z Odolky krásný výhled, prohlédli si kostel i hřbitov (nevěřili byste, jaké představy o něm děti mají). Byl čas i na sport - závody v běhu a válení sudů na rozlehlé louce.

Z míry nás nevyvedlo ani zjištění, že jsme se tak trochu ztratili. To přece ke každé správné výpravě patří! Kudy jsme sem došli? Kam by mohla vést tahle cestička? Aha, ta je slepá. Jáchym se ukázal jako výborný navigátor s mnohem lepším orientačním smyslem, než má paní učitelka a úspěšně nás dovedl k cíli. Tím byla samozřejmě cukrárna.

Šmoulová zmrzlina i přes nelibost dospělých stále vede. Pouze Martínek odolal nátlaku kamarádů a projevil individuálního ducha, když si poručil jahodovou. A protože je paní učitelka měkká a děti v přesile, stihli jsme ještě lízátko.

Na zpáteční cestě jsme obsadili zadní sedadla, pětku, takže jsme byli hodně důležití a stateční - nikdo neblinkal. Výlet jsme si užili a už se těšíme, až se naši kamarádi uzdraví a vyrazíme společně!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


DĚTI ČTOU DĚTEM

(6. 6. 2017)

Již tradičně se naše škola a školka zapojila do akce "Týden čtení dětem", která probíhala první týden v červnu, a je součástí projektu Celé Česko čte dětem. Letos nás ale nenavštívila žádná známá osobnost z televize nebo filmu. Pro děti z mateřské školky to bylo jiné. Do mateřské školky přišly číst děti ze školy základní. Děti, se kterými se potkáváme každý den v prostorách školy nebo školní zahrady. Děti, které také chodily do školky, ale dnes jsou z nich již školáci a umějí krásně číst. A byla to ve školce návštěva velmi milá!

Žáci 3. a 4. ročníku si pečlivě připravili zajímavé knihy, své oblíbené komiksové časopisy, a děti ze školky tak měly možnost seznámit se s různými literárními žánry a oblíbenými hrdiny svých starších kamarádů. A tak jsme se dozvěděli, jaké nové lumpárny provádí Garfield, kdo jsou to Zlobilky, ve které básni je ukryté prase, jak se učí ve Škole strašidel, a spoustu dalšího. Děti ve školce byly z návštěvy svých starších kamarádů nadšené! Čas utekl jako voda a bylo třeba se rozloučit. Školáci za své čtení dostali záložku do knihy a my ve školce, se budeme brzy těšit na další příjemné setkání nad knihami.

Klára Haberhauerová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


Mezinárodní Den Dětí v naší školce

(1. 6. 2017)

Dětský den jsme ve školce pochopitelně nemohli ignorovat. Některé děti byly o tomto svátku informované z domova, takže slavnostní nálada panovala již časně ráno. Po rituálním vítání v kruhu jsme přivítali i nový měsíc červen a na dálku zavzpomínali na Martínka Jindru, který oslavil šesté narozeniny. Má to ten kluk dobře vymyšlené, ozývali se kamarádi :-)

Protože Den dětí je spojen především se soutěžemi a zábavou, ani my jsme nezůstali pozadu. Rozehřáli jsme se pohybovou hrou "škatulata hýbejte se" a klasické ranní cvičení ozvláštnili volným tancem s písničkami na přání. Rozjela se slušná diskotéka s nadčasovými tanečními kreacemi :-)

Děti celý den sbíraly body za různé činnosti. Skládali jsme puzzle na čas, hádali známé pohádkové postavy, luštili rébusy, lovili Bobříka mlčení, běhali a skákali, poznávali ovoce a zeleninu. Pobyt na školní zahradě si děti zpestřily mlsáním jahodové zmrzliny, a protože šlo o den sváteční, završil se jak jinak, než svíčkovou se šesti, teda vlastně se dvěma :-)

Krásné léto přejí Sluníčka ze školky!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


ZPRAVODAJ - občasník obce Panenské Břežany

(duben 2017)


STŘEDEČNÍ VESELÍ

aneb

VÝLET NA ZÁMEK NELAHOZEVES A VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI

(5. 4. 2017)

První dubnová středa byla našlapaná zážitky. Ráno jsme vyrazili na výlet a odpoledne se těšili z návštěvy rodičů, kteří statečně a pilně tvořili!

Ráno jsme se ve škole nestihli ohřát, pohrát (natož učit) a už nás čekal autobus. Cíl cesty - zámek Nelahozeves. Klidně bychom jeli dál, cestování nás baví, především školkáčci jsou z autobusu nadšení, ale není zbytí, kultura volá :-)

Výšlap k zámku nás příjemně zahřál a my se nemohli dočkat, až vejdeme na nádvoří, kde nás přivítaly dvě milé paní průvodkyně. Rozdělily nás na dvě skupiny, školka a slečny prvňačky v první skupině, druháci, třeťáci a čtvrťáci ve druhé. První dobrodružná trasa malých školkáčků vedla (ne)překvapivě na místní toalety.

Paní průvodkyně poutavě vyprávěly o historii zámku a tak ani nejzatvrzelejší puberťáci nepocítili, že se vlastně vzdělávají, ale že dějiny mohou být zábavné. Součástí prohlídky bylo také povídání o velikonočních lidových zvycích. Děti si vyzkoušely řehtání na řehtačku, což mělo velký úspěch. Je to hlasité a to hodně, tak čemu se divíte, paní učitelko.

Po prohlídce jsme se přesunuli do prostorné zámecké haly, kde byla připravena výtvarná dílna. Malovali jsme zajíce a vajíčka, lepili ozdoby a povídali si o Velikonocích. Na památku si každý mohl vybrat placku a podívat se, jak se takový odznak vyrábí.

Tím ale nekončíme. To hlavní nás teprve čekalo. Vaše návštěva. Nic děti nepotěší tolik, jako možnost spolupráce a spoluvytváření se svými rodiči. Vaše návštěvy ve škole jsou pro děti svátkem, bez ohledu na roční období.

Po obědě se školáci vrhli na přípravu. Spojit stoly, vyzdobit třídu, nachystat pomůcky. A než jsme se nadáli, místnost se zaplnila rodiči, sourozenci a prarodiči. Pýcha v dětských očích se odrážela na každém kroku. Pochlubit se mamince, tak tady trávím čas, a pochlubit se kamarádům, tak tohle je můj táta. Vyrobila se spousta krásných dekorací, zaselo asi tisíc semínek osení a obarvilo na desítky vajíček. Malí i velcí drátkovali jako diví a čtyři mazance se snědly do posledního drobečku.

Přišli jste, děti byly šťastné a všem nám bylo fajn. Mise splněna. Děkujeme a přejeme vykutálené Velikonoce!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


MUZEUM DOBROVICE

"Bez práce nejsou koláče" a "Až vyrostu, budu..."

(14. 3. 2017)

Vyjeli jsme brzy ráno směr Dobrovice. Po více než hodinové cestě, kterou jsme si zpestřili zpěvem (nejprve Vojtovi ze školky k narozeninám a pak písničkami, které známe ze školky a ze školy), jsme se protáhli, nasvačili se a ujali se nás tři průvodci. Byli jsme rozděleni do 3 skupin. Do takových, na které jsme ve školce a ve škole zvyklí - jednu skupinu tvořili školkáčci, druhou 1. a 2. ročník a třetí skupinou byli žáci 3. a 4. třídy. Všichni jsme prošli tři různá stanoviště, každá skupina v jiném pořadí tak, abychom se stihli vystřídat všude. Čekal nás výukový program na interaktivní tabuli "Až vyrostu, budu...", kde jsme si zkusili poznat různá povolání pomocí stínů, pak pomůcek, která ta určitá profese potřebuje a starší děti i přesmyčky ve slovech. Další částí bylo připravené muzeum, kde jsme mohli vidět některá povolání dnešní tak, jak je známe, ale i profese ne tak obvyklé anebo v takové podobě, v jaké se dnes již běžně nevyskytují. Některé z profesí jsme si mohli i vyzkoušet - např. uplést housku, doručit dopisy, stavět zeď, vymést komín, zatlouct hřebíky nebo zachránit panenku z "hořícího" domu. Poslední částí programu byla tvořivá dílna, kde si každé z dětí vyrobilo svou vlastní tašku do školy - zahrály si na brašnáře.

Zjistili jsme, že děti plno věcí znají, ale některé poznatky byly nové i pro nás dospělé. Hezké bylo, když se děti snažily najít vhodná slova a názvy profesí tak vtipně komolily. Např. brašnář je podle Tomáše taškář, druhý Tomáš doplnil, že je to vlastně taškařice 😊.

Po náročném programu jsme se ještě na vzduchu rychle zakousli do zbylých svačin a mohli jsme vyjet zpět do školy na oběd.

Pavlína Sáblová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.

MASOPUST (NEJEN) V MŠ

(28. 2. 2017)

Konec února se v naší mateřské škole nesl v duchu Masopustu. Děti byly seznámeny se svátkem, kterému se lidově říká fašank, nebo třeba voračky. Představili jsme si některé zvyky a tradice. Abychom nezůstali jen u povídání, vyzkoušeli jsme si pečení tradičních trdelníků. Hrátky s těstem, a následné ochutnávání společně vytvořeného díla, se dětem líbili a především moc chutnali. Vrcholem celého tématu je masopustní průvod, pro děti známý především pod pojmem karneval. Protože nejsme žádní troškaři a se samotným průvodem se nespokojíme, uspořádali jsme přímo ve školce parádní karnevalové dopoledne. Jak jste mohli sami při příchodu v MŠ vidět, maskami se to jen hemžilo!

Sešlo se nám pět pirátů, pan čaroděj s paní čarodějnicí, několik akčních hrdinů a něžných krásek, nebo třeba Upír Von Varga. Ze země zvířat jsme přivítali medvídka, včelku a berušku. Na bezpečnost dohlížel místní policista Lukášek Dušek.
Nejprve se všechny masky představily a předvedly v promenádě na koberci. Následovalo soutěžní okénko. Rychlost, spolupráce a vytrvalost byli hlavními předpoklady pro splnění úkolů. Motivace byla veliká, paní učitelka přece říkala něco o cenách. Nechyběla karnevalová piškotéka, u které jsme se kolektivně zpotili a unavili. Blížící se čas svačiny jsme proto uvítali a odebrali se do jídelny.
Poté už se blížila hodina Há. Obléct se tak, abychom nezmrzli a přitom nám to stále slušelo, je každodenním oříškem většiny žen. Stejně tak i našich masek. Paní učitelko, já ty šaty přes bundu natáhnu, opravdu! Ne, nezakopnu v těch brýlích, opravdu ne. Ano, maminka říkala, že si můžu nechat masku. Bundu? Dnes jí nepotřebuju, mám přece plášť!

Po krátké výměně názorů a doladění detailů jsme se přesunuli před budovu, kde už čekala další část průvodu. Školáci. Jupí, je nás celá banda, dokonce se přidali někteří rodiče, jmenovitě pak pan Banán!

Za hudebního doprovodu, který nám velkoryse poskytla paní starostka, jsme křížem krážem prošli celé Panenské Břežany. Někdo nás potkal, jiný pokukoval za oknem, někteří se k průvodu přidali, ostatní alespoň navštíví fotogalerii naší školy.

Děkujeme všem, masopustní úterý se stalo dalším nezapomenutelným zážitkem!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.


PŘEDŠKOLÁCI SI VYZKOUŠELI MOTORICKÉ ČTENÍ

(16. 1. 2017)

Ve druhém lednovém týdnu si předškolní děti vyzkoušely motorické čtení. Na první pohled se jim to zdálo jednoduché, ale po chvilce zjistily, že není úplně snadné tuto techniku bez chyby zvládnout. Děti tato metoda zaujala a tak v ní budeme i nadále pokračovat :-).

A proč jsme zvolili právě tuto metodu?

Motorické čtení je metoda, kterou je možné využít podpůrně při prvopočátečním čtení a při zahájení reedukace dyslexie. Osvědčuje se nejen u žáků s poruchami učení nebo lehkým mentálním postižením, ale také jako forma rozvoje předčtenářských schopností v předškolní třídě MŠ a na začátku 1. třídy.

Pomáhá cvičit spolupráci levé a pravé hemisféry mozku při učení čtení a psaní, cvičí plynulost očních pohybů, zrakové vnímání, koordinaci pohybů. Motorické čtení je určeno pro procvičování v rodině, pro práci s malou skupinkou dětí, nebo ho lze využít jako rozcvičku před čtením ve škole.

Klára Haberhauerová


JAN CINA ČTE DĚTEM

(19. 12. 2016)

Přijel autobusem, s batůžkem, v červeném svetru s motivem vánočního stromku. Bez manýr a s pokorou strávil s dětmi téměř dvě hodiny.

Jan Cina nejprve přečetl pohádku o Mrazíkovi, poté několik básniček z knihy Písničky bez muziky a čtení uzavřel pohádkou od Jitky Molavcové. Pak dal prostor dotazům. V tu ránu se zvedly snad všechny ruce školáků i některých školáčků a rozjela se diskuze plná vtipných i záludných otázek a odpovědí. Díky tomu, že Honza nedávno vyhrál talentovou soutěž, Tvoje tvář má známý hlas, většina dotazů směřovala k tomuto pořadu.
Poté děti předaly dárek - vlastnoručně vyrobenou knihu s názvem "Jak Tě vidíme my". Honza si nadšeně prohlédl všechny obrázky a na oplátku dětem nabídl kartičky se svou fotkou a podpisem.
Ihned se vytvořila nekonečná fronta. Honza se trpělivě věnoval každému dítěti a vedle podpisu stihl prohodit i pár slov.
Čtení už bylo dost a Honza je také výborný zpěvák, proto si s dětmi střihl i několik vánočních koled. Společné fotografování je samozřejmostí, ale teď už hurá na oběd. A Honza? Ten šel s námi. Poobědval u stolu se školáčky, sledoval mumraj v jídelně, a jak sám řekl, tohle teda ještě nezažil.
Pak už vyběhl na autobusovou zastávku. Loučil se slovy - "Dneškem mi začínají Vánoce." Tak ať jsou šťastné a veselé!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.


TOULCŮV DVŮR

(12. 12. 2016)

V pondělí se celá škola a školka nalodila do autobusu a vyrazila směr Praha. Toulcův Dvůr je středisko ekologické výchovy, které tvoří komplex památkově chráněných budov a přírodní areál. Za branami tohoto areálu snadno zapomenete, že se nacházíte v blízkosti rušné silnice přeplněného velkoměsta. Přivítala nás paní Marta, která svým bodrým vystupováním a stylovým krojem navodila tu správnou atmosféru a získala pozornost všech dětí.

Po krátkém úvodu už děti seděly na židličkách před provizorním podiem. První část se týkala Vánočních zvyků a obyčejů. Děti poznávaly tradiční lidové předměty a pokrmy. Poté se několik dětí proměnilo v adventní postavy, které byly kromě Mikuláše pro většinu dětí neznámé. Seznámily se se Sv. Barborou, Ambrožem, Lucií a Perchtou. Následovalo několik Vánočních koled. Po celé místnosti se rozezněl kouzelný cinkot rolniček, které děti dostaly. No dobře, cinkot se ozýval v průběhu celé úvodní části. Lektorky však zůstaly ledově klidné a paní učitelky ochotně rolničky sbíraly ze země.

Ve druhé části se děti rozdělily do čtyř skupin. Školkáčci se přidaly ke čtvrťákům, kteří jim byli pomocnou rukou. Postupně prošly čtyřmi stanovišti, čtyřmi aktivitami. Pokud je děti donesly domů celé, mohly se rodičům pochlubit vlastnoručně vytvořenou a ozdobenou krabičkou. Do té si vyrobily svíčku, což je moc bavilo. Balení knotu jim totiž připomínalo motání palačinek. Dále si upekly čertíka z těsta, což bylo také zábavné, především když nůžkami stříhaly čertíkovi chlupy. Poslední činností bylo zdobení perníčků. To se však brzy zvrhlo v degustaci bílkové polevy a paní lektorka měla co dělat, aby jí zůstal alespoň jeden pytlík bez bakteriální stopy.

Sečteno podtrženo - výlet jsme si moc užili, o zábavné chvilky a bezprostřední reakce dětí i dospělých nebylo nouze. Příjemné vytržení ze školního stereotypu si jistě opět rádi zopakujeme.

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VÁNOČNÍ JARMARK

(7. 12. 2016)

Vánoční jarmark je pro Břežanské děti i rodiče zavedenou tradicí. Pro mě naprostou novinkou. Nová práce, adaptace za pochodu, zaujmout děti, nezklamat rodiče i kolegy. Vánoční jarmark je vlastně skvělá příležitost, jak otestovat kreativitu a výdrž pedagogů.

Musím se přiznat, že to pro mě nebylo zezačátku snadné. Vymyslet výrobky, které zvládnou malé i velké děti a neopakovat to, co již bylo použito v předchozích letech.
S obdivem jsem přihlížela tomu, jak kolegyně ze školky i školy chrlí nové a nové nápady, realizují je a k tomu zvládají běžný školní režim. Samozřejmě, že někdy bylo vyrábění víc, než třeba tělocviku, ale k mému překvapení, to dětem vůbec nevadilo. Méně času na volnou hru, o to větší radost z krásně vyšitého anděla, upečeného cukroví, nebo vyrobeného přání. Několik týdnů před jarmarkem se toto slovo skloňovalo snad ve všech pádech, já často pátým pádem volala - Jarmarku, ať už jsi tady!

Pak přišel den D. Vánoční jarmark přilákal většinu rodičů. Děti pyšně prodávaly své výtvory a zodpovědně ukládaly tržbu. Rodiče si povídali, proběhlo i několik nových seznámení a myslím, že celkově se všichni dobře bavili. Ostatně to nejlíp vědí ti, co na jarmark přišli.

Přes veškeré původní obavy a pochybnosti, které pramenili z neznalosti této akce, jsem brzy změnila názor. Vánoční jarmark spojuje, motivuje a těší. Klobouk dolů před pracovníky ZŠ a MŠ, kteří už tolik let přináší novinky a radost ze společného projektu.

Věřím, že pohled na výrobky, které máte doma vystavené, má slova potvrdí.

Tak zase za rok!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ŠPEKÁČKOVÁNÍ

(9. 11. 2016)

Ve středu 9. listopadu jsme uspořádali již další ročník tradičního uspávání broučků a letos jsme přidali společné podzimní špekáčkování. Odpoledne kolem 16. hodiny bylo nádvoří před školou zaplněno dětmi a jejich rodiči a prarodiči, všichni s dobrou náladou. Odebrali jsme se pod náš ořech na zahradě, děti si poslechly ukázku z knihy Jana Karafiáta Broučci, zazpívali jsme mrňouskům Mravenčí ukolébavku, aby se jim dobře v zimě spalo a pak už se děti rozběhly po zahradě a své broučky, vlastnoručně vyrobené, ukryly v listí, aby jim bylo teplo a zimu dobře přečkali. Přesunuli jsme se k ohni, který už plápolal, děti i rodiče začali opékat buřtíky, do toho se zpívalo pod hudebním vedením paní vychovatelky Pavlíny Sáblové a panovala velmi přátelská a veselá nálada. Po setmění děti čekalo tajemné překvapení, kdy se na krátké trase podle světýlek setkaly s tajemnou harpyjí, posléze s přísným duchem, který požadoval plnění určitého úkolu a pak je propustil k hodnému duchovi, který absolventy tajemné stezky odměnil příjemnou drobností. Oheň dohoříval, zimy přibývalo a všichni jsme se postupně rozloučili s krásným odpolednem. Jak pravil jeden známý literát: bylo to krásné poetické odpoledne.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


RYBÍZ NA NAŠÍ ZAHRADĚ!

(20. 10. 2016)

Zabořit prsty do hlíny a sledovat, co příroda dovede, je asi nejlepší způsob, jak dětem přiblížit práci na zahradě. A protože tento týden v MŠ nesl název "Šel zahradník do zahrady", vydali jsme se přímo na místo činu a vysadili tři keříky rybízu.

V prvních dnech tohoto týdne jsme se seznamovali s ovocem a zeleninou, a zjišťovali, co všechno už děti znají. Milým překvapením bylo, že i malé děti poznají víc, než je jablíčko, hruška a rajče. Dostali jsme se k plodům jako je lilek, kedluben nebo angrešt. Většina dětí se pochlubila, že mají u domu zahrádku, na které rodičům pomáhají. Nenechali se proto nachytat ani na poznávací hře zahradního náčiní. Motyka, rýč, lopata i motorová pila, to vše mají děti v malíčku. Nepoznaly pouze starší sestru sekačky - kosu.

Prekérní situace nastala při původně nevinné hře - poznáš barvu ovoce, zeleniny? Že je rajče červené, se shodneme asi všichni, ale jak je to u hrušky? Je zelená, nebo žlutá? A co borůvky, modré, nebo fialové?

Největší atrakcí a vyvrcholením týdne byla čtvrteční výsadba rybízu. Pan zahradník nám připravil tři jámy, které děti ještě o kus prohloubily. Pomocí dětských lopatek se proměnily v šikovné krtečky, a kdyby paní učitelky nedonesly keříky červeného rybízu, brzy by na zahradě vznikl slušný tunel. Děti se na ně ihned vrhly a společnými silami keře vložily do země. Ještě trochu substrátu, okolí pečlivě uhladit, zalít a věřit, že si s naším výtvorem příroda poradí.

Už se moc těšíme na červnové zobání a společné pečení koláčů s drobenkou!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


LESNÍ ŽIVOT V NAŠÍ ŠKOLCE

(9. 10. 2016)

Minulý týden se nesl v duchu lesního života. Poznávali jsme lesní přírodu, zvířátka, stromy, houby i důležitou funkci hajného.

Při výtvarné činnosti jsme vyráběli mraveniště, jehož zelené zátiší si nejedno dítě odneslo v podobě skvrny na oblečení (snad se podařila vyprat). Samotné mraveniště jsme lepili z jehličí, kde děti zapojily jemnou motoriku a především fantazii při tvoření mravenčích cestiček a tunelů.

Grafomotoriku předškoláci procvičili pomocí pracovních listů. Nejprve kreslili rovné a šikmé čáry, ze kterých nakonec vznikl jehličnatý strom.

Školní zahrada se nám zaplnila popadanými ořechy, a tak jsme si jeden den udělali menší brigádu. Děti pobíhaly s kyblíky a nadšeně sbíraly. Kdo nechtěl, zvolil si jinou zábavu, ale v drtivé většině se zapojily všechny děti. A protože i ve školce platí, že bez práce nejsou koláče, donesla paní učitelka jako odměnu ořechovou bábovku, s láskou pečenou malým pracovníkům.

Pátek jsme završili oslavou narozenin - Ondráškovi je už šest let! Narozeninovou písničku mu zazpíval náš plyšový kamarád Vojta, paní učitelka předala dárečky a děti postupně podaly kamarádovi ruku a popřály vše nejlepší. Ondra se s kamarády podělil o bonbónky a vesele vyprávěl, co asi dostane od rodičů.

I přes deštivé počasí jsme si týden ve školce moc užili!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

(10. 10. 2016)

Paní starostka nás požádala o krátké vystoupení na Vítání občánků na obecním úřadě Panenské Břežany, které proběhlo v pátek 7. října 2016. Děti z naší mateřské i základní školy jezdí vždy v pátek plavat, ale některé přesto projevily zájem vystupovat. Proto jsme pilně trénovali básničku i písničku, při které nás doprovází na kytaru paní učitelka Pavlína.

Ráno tedy odjela téměř celá škola na plavecký kurz do Neratovic, ale 12 dětí s paní učitelkou Pavlínou zůstalo ve školce, kde proběhla poslední generálka. S převlékáním do gala nám pomohla i paní kuchařka Simonka a mohli jsme vyrazit. V prostorách úřadu již bylo rušno a všechny maminky se svými dětmi zaplnily celou první řadu. Sál byl krásně nazdoben a paní starostka nám dala poslední instrukce. Pak to začalo.

Po malém přivítání jsme dostali poprvé slovo a mohli zarecitovat krátkou básničku pro rodiče. Následoval potlesk, který nám dodal další odvahu. Pak paní starostka krátce promluvila o obci a k rodičům dětí a zase byl čas pro nás. Za doprovodu kytary jsme zazpívali Mravenčí ukolébavku, která sklidila opravdu velký potlesk.

Nakonec jsme s radostí gratulovali maminkám a předávali každé krásnou červenou růžičku. Někteří z nás dokonce předali kytičku své vlastní mamince, protože se přišli přivítat jejich mladší sourozenci. Sledovat tato rodinná přání bylo velmi dojemné.

Každý z nás dostal malou odměnu a školáci i pochvalu do žákovských knížek, paní učitelce Pavlíně přinesla paní starostka tu krásnou červenou růžičku, jako dostávaly maminky. Těšíme se, až budeme moci vystupovat na podobné akci příště.

Pavlína Sáblová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


POZNEJ SVOJI ZAHRADU

(2. 10. 2016)

Pondělky bývají v MŠ klidné, děti sdílejí víkendové zážitky a pomalu se chystáme na aktivity následujících dnů. Toto pondělí bylo zcela odlišné. Žádné dlouhé povídání a alou ven!

Rosa ještě nestihla oschnout, a tak děti obuly holínky a v devět hodin už nedočkavě pobíhaly po školní zahradě. Brzy nás přivítaly dvě sympatické lektorky Klára a Míša, které prostřednictvím Nadace Proměny připravují workshopy pro děti. Projekt pro mateřské školy se jmenuje "Poznej svoji zahradu."

Možná vás napadá - co budou děti poznávat na zahradě, na které tráví volný čas téměř každý den a kterou tím pádem znají jako své boty? Svým citlivým a profesionálním přístupem lektorky dokázaly, že i na notoricky známém místě můžeme prožít neopakovatelný dobrodružný příběh.

Celý projekt se nesl v duchu klasické pohádky Zahrada od Jiřího Trnky. Namísto pěti hlavních hrdinů, jak je známe z pohádky, zazářila celá třída kluků i holek z naší MŠ a první třídy ZŠ :-).

Po zahradě bylo rozmístěno několik zvířat (mimochodem nápaditě vytvořených z pouhého molitanu), která k dětem promlouvala a dávala různé záludné otázky a úkoly.
První zvířecí kamarád, kterého děti hledaly, byl starý unavený kocour. Na otázku, kde by asi tak mohl kocour odpočívat, padlo několik zajímavých i úsměvných návrhů. Nakonec se děti shodly, že budou hledat v korunách stromů. Lektorky pohotově zareagovaly a společně s dětmi pojmenovaly všechny stromy na zahradě. Po krátkém hledání se všichni sešli u smrčku, na jehož větvi opravdu podřimoval starý kocour. Ten děti zábavnou formou naučil, na které straně zapadá a vychází sluníčko.

Další stanoviště bylo připraveno u průlezek. No, vlastně u slonů. Děti nadšeně vítaly a hladily tři statné slony, kteří jak vysvětlili, nejsou z Afriky, nýbrž ze zoologické zahrady, takže jsou vlastně naši sousedé.
V zoologické zahradě se prý sloni rozhodně nenudí. Ale školní zahrada je pro ně velkou neznámou a proto by rádi poznali, jak si zde děti hrají. Lektorky dětem rozdaly modré a červené praporky. Modrým měly vyznačit místa, kde tráví čas nejraději. Červeným naopak místa, kde je hra nebaví, nebo kam mají kvůli bezpečnosti zákaz.
Brzy se zahrada proměnila v červenomodré bludiště. Děti nás provázely z místa na místo a vysvětlovaly, kde je to úplně nejparádnější a kde naprostá nuda. Jeden ze školáků navrhl, aby se červený praporek umístil před hlavní vchod budovy. Neuspěl.

Poslední stanoviště se nacházelo v zadní části zahrady na trávě. Děti se v mžiku ocitly v oceánu, ze kterého na ně promlouvala velryba! Kromě dalších zajímavých informací se děti dozvěděly, že velryba pro samou vodu ani neví, jakou krásu příroda skrývá. Proto by si moc přála, kdyby jí děti vyrobily nějaké pěkné ostrůvky.

Úkol na první pohled snadný - doběhneme si do třídy pro papíry, fixy, nebo modelínu a ostrov bude raz dva! Lektorky nás však rychle vyvedly z omylu. Veškeré pomůcky máme prý všude kolem sebe. Tráva, listí, kůra, kamínky, písek nebo třeba šípek. Po prvotních rozpacích se děti vrhly do práce a to, že se jim ostrovy skutečně povedly, můžete vidět na výstavě na chodbě u šaten.
Výroba ostrovů zabrala téměř hodinu, děti překvapovaly originálními motivy, promyšlenými stavbami, ale i trpělivostí a vzájemnou spoluprací.

Pondělní dopoledne bylo opravdu jiné. Nenaučili jsme se novou básničku a nestihli řízené ranní cvičení. Místo toho jsme se dozvěděli, že i v dnešní kritizované době, dokáží naše děti zázraky a nepotřebují k tomu paletu barevných papírů ani počítače. Stačí dobrý nápad a samozřejmě... kamarád :-).

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.