Úplata v MŠ

Začátkem září je potřeba provést platbu co nejdříve stravné + školné.

Do konce září pak ještě 1 platbu (záloha na další měsíc).

Způsob vyúčtování: platba bude prováděna zálohově každý měsíc ve stejné výši, v červnu pak již platbu neprovádět, bude konečné vyúčtování a vráceny přeplatky.

MŠ: 900,-Kč

Způsob platby: Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu trvalým příkazem z bankovního účtu rodičů, a to vždy nejpozději do 20. dne předchozího měsíce

Číslo účtu: 0428638339/0800, vždy uvádějte variabilní symbol. Je důležitý pro správné přiřazení platby!!!

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje

Měsíční platby: 400,- provoz MŠ + 900,- obědy

Celková platba měsíčně: 1.300,-

Platby lze posílat dohromady, nebo zvlášť - vždy do poznámky uvést zda se jedná o školné nebo stravné


Úplata za vzdělávání je splatná do 20. dne v měsíci předcházejícímu vzdělávání a její měsíční výše je stanovena na 400 Kč. Tato částka je hrazena bezhotovostně na účet školy s variabilním číslem vašeho dítěte. Pro děti, které dovrší před zahájením daného školního roku pěti let je vzdělávání bezplatné.

Od úplaty za vzdělávání může být osvobozen zákonný zástupce dítěte,

a) který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) pokud pobírá dávky pěstounské péče,

a jednu z těchto skutečností prokáže ředitelce mateřské školy.