Úplata v MŠ

Úplata za vzdělávání je splatná do 20. dne v měsíci předcházejícímu vzdělávání a její měsíční výše je stanovena na 400 Kč. Tato částka je hrazena bezhotovostně na účet školy s variabilním číslem vašeho dítěte. Pro děti, které dovrší před zahájením daného školního roku pěti let je vzdělávání bezplatné.

Od úplaty za vzdělávání může být osvobozen zákonný zástupce dítěte,

a) který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) pokud pobírá dávky pěstounské péče,

a jednu z těchto skutečností prokáže ředitelce mateřské školy.