Adaptace v MŠ

Adaptační program MŠ Panenské Břežany

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i celé rodiny. Děti v MŠ najednou poznávají jinou společnost, musejí se podřídit určitým pravidlům a již nejsou pouze oni středem pozornosti. Některé děti potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci, novému prostředí.

Rádi bychom umožnili dětem postupné zvykání a poznávání nového prostředí, nových lidí. Proto doporučujeme, aby rodiče během září využili možnost pozvolného poznávání MŠ, aby dítě zůstávalo ve školce hodinu, dvě, tři. Je velmi důležité, aby dítě nemělo pocit, že bylo do školky odloženo a maminku již nikdy neuvidí. Malé děti nemají ještě pojem o čase, věta "Přijdu si pro tebe odpoledne" jim ještě nic neříká.

Pokud máte specifická přání, požadavky, obraťte se na paní učitelky, pokusí se vám vyjít vstříc. Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády.


Čím je tříleté dítě připraveno překročit rámec rodiny a vstoupit do mateřské školy? Ppředevším tím, co všechno již umí:

 • Chodit, lézt, běhat a samostatně se pohybovat.
 • Samo se najíst, používat záchod z vlastního podnětu, obléknout se (s lehkou dopomocí), umýt si ruce.
 • Hrát si a svou činností se po určitou dobu zabavit.
 • Myslet v konkrétních obrazech, ptát se (otázky proč, jak), být zvídavé.
 • Pozorovat a napodobovat okolí.
 • Mluvit a dorozumívat se o běžných věcech s dospělými i dětmi.
 • Být přístupné výzvám, návodům a domluvám, používat pro sebe zájmeno "já".
 • Prosazovat svou vůli (svoje chtění).
 • Vzít na vědomí přítomnost druhého dítěte při hře a případně si hrát dohromady.


Co můžete jako rodiče udělat pro to, aby vstup vašeho dítěte do MŠ byl úspěšný a nenásilný?

 • Choďte s ním mezi děti, a to i tehdy, má-li sourozence.
 • Nechte ho na určitou dobu v péči jiného známého člověka, navštěvujte s ním nová prostředí (např. mateřské centrum apod.).
 • Zaměřte se na dovednosti sebeobsluhy (při jídle, oblékání, na toaletě).
 • Rozvrhněte čas tak, abyste na dítě nemuseli spěchat, má-li věci udělat samo.
 • Vyhraďte si chvilku na každodenní společnou hru.
 • Udělejte si čas na čtenou pohádku.
 • Během dne využívejte možnosti si s dítětem povídat.
 • Krátce a srozumitelně oceňujte, co se dítěti daří, jasně odmítněte nevhodné chování a vysvětlete proč.
 • Vyvarujte se výhrůžek typu: "Počkej, až budeš ve školce!" Dítě se tak bude obávat už předem.
 • Opatrně zacházejte i s vychvalováním školky a tvrzením, jak tam bude všechno báječné. Držte se reality a mluvte o tom, co všechno tam dítě asi bude moci dělat. Předejdete vytvoření nereálných představ a následnému zklamání.

Těšíme se na vaše děti.
Učitelky MŠ Panenské Břežany