Platby - jídelna

Platby v ZŠ

Stravné: 726,-Kč/měsíčně (7 až 10 let)

               770,-Kč/měsíčně (11 až 14 let)

Platby v MŠ 

Stravné: 1100,- Kč/měsíčně - 3 - 6 let 

                1144,-Kč/ měsíčně - 7 let

------------------------------------------------------------------------------------------

Veškeré platby se provádí na jednotné číslo účtu: 428638339/0800, vždy s uvedením platného VS, který má každé dítě přidělen (informace podá hospodářka školy).

------------------------------------------------------------------------------------------

SYSTÉM PLATEB STRAVNÉHO V  ZŠ A MŠ

Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu trvalým příkazem z bankovního účtu rodičů, a to vždy nejpozději do 15. dne předchozího měsíce.

Začátkem září je potřeba provést platbu co nejdříve za stravné.

Do konce září pak ještě 1 platbu (záloha na další měsíc).

Platba bude prováděna zálohově každý měsíc ve stejné výši, v červnu pak již platbu neprovádět, bude konečné vyúčtování a vráceny přeplatky.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.