Projekty ZŠ

POLABSKÁ STRAŠIDLA

Soutěž o nejlepší ilustrace k publikaci v kategorii MŠ, ZŠ a ZUŠ z ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, která byla úspěšně odstartována v loňském roce, má další pokračování. Úkolem soutěžících bylo nakreslit nebo namalovat některé z Polabských strašidel - vodníka, bludičku, čarodějnici, ohnivého muže a podobně. Nyní vychází již druhá publikace, která byla vydána díky finančním prostředkům z projektu MAP II pro Brandýsko.

Velmi nás těší, že hlavní stranu publikace zdobí dílo naší žákyně Emy Dubnové a další neméně krásné dílo Matěje Bálika je ilustrací k příběhu Kralovický čarodějník. Gratulujeme!!! 

Matěj Bálik 2.A
Matěj Bálik 2.A
Ema Dubnová 3.A
Ema Dubnová 3.A

Hrdá škola

I letos jsme se přihlásili do projektu Hrdá škola, díky kterému oživíme naší školu. 

V letošním roce nás čeká: 

18. listopadu 2020 - Den české hrdosti

11. - 15. ledna 2021 - Barevný týden

11. června 2021 - Pyžamový denPOLABSKÁ STRAŠIDLA

MAP II pro Brandýsko vyhlašuje Soutěž o nejlepší ilustrace k publikaci POLABSKÁ STRAŠIDLA. Soutěž je určena pro mateřské, základní a základní umělecké školy a jedná se o ilustrace k publikaci Polabská strašidla. Podmínky soutěže naleznete v přiloženém dokumentu, naše škola i školka se tohoto projektu účastní a o výsledcích soutěže vás budeme informovat.


Adopce zvířat ze ZOO Praha 2019

Děti z mateřské školky se staly adoptivními rodiči

klokánka králíkovitého.

Žáci 1. a 2. ročníku se stali adoptivními rodiči

ropušníka velkého.

Žáci 3. a 4. ročníku se stali adoptivními rodiči

hroznýška pestrého.


Sazka olympijský víceboj

Ve školním roce 2016/2017 jsme se již podruhé zapojili do projektu Sazka Olympijský víceboj v rámci kampaně Česko sportuje. Celorepublikový projekt nabízí sportovní náplň pro všechny děti, má za cíl povzbudit děti k radosti ze sportu, a především, aby se sport stal přirozenou součástí zdravého životního stylu dětí.

V loňském roce naše děti bojovaly o získání olympijského diplomu, letos se snaží získat olympijský odznak. Obě části kampaně se liší disciplínami, které je třeba splnit. I když některé na první pohled vypadají hodně podobně, zeptejte se svých dětí, jak ony samy cítí odlišnost od roku minulého.

Děti od jara roku 2017 v rámci Tělesné výchovy plní tyto disciplíny:

 1. Sprint 60 m
 2. Skok daleký z rozběhu
 3. Hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad
 4. Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut
 5. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut
 6. Trojskok snožmo z místa
 7. Kliky po dobu 2 minut
 8. Leh-sedy po dobu 2 minut
 9. Hod míčkem 150g
 10. a) Běh na 1 000 m
  b) Dribling s basketbalovým míčem po dobu 2 minut
  c) Plavání po dobu 2 minut

Adopce zvířat ze ZOO Praha 2016

Od září 2016 začínáme projekt Adopce zvířat ze ZOO Praha. Jde o propojení pocitu sounáležitosti s přírodou, zdravé soutěživosti, ochrany životního prostředí a zapojení dětí i celé rodiny do projektu školy.

A nyní konkrétně. Pro třídu MŠ paní učitelka Leona Minaříková vybrala krásně barevného papouška - Lori Papuánský. Žáci 1. a 2. ročníku dostali od paní vychovatelky ŠD Pavlíny Sáblové na výběr 5 zvířat, malých savců, ze kterých veřejným hlasováním sami vybrali malou opičku - Komba ušatá. A nakonec žáci 3. a 4. ročníku v hodině prvouky a přírodovědy pod vedením paní učitelky Marty Kelnarové sami na stránkách www.zoopraha.cz hledali zvířata v určeném finančním limitu a po té veřejným hlasováním vybrali krásně zabarvenou Slípku modrou.

V tuto chvíli je čas pro děti a celé jejich rodiny. Částku na úhradu adopcí získáme sběrem papíru. Proto jsme vyzvali všechny děti a rodiče o sbírání papíru, který byl v úterý 4. října odvezen a celý výtěžek věnován na zmíněnou adopci zvířat z pražské ZOO. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili.

Po celou dobu adopce budeme pravidelně dostávat ze ZOO Praha novinky a informace o zvířatech a především, za námi zaslané částky již máme k dispozici volné vstupenky. Během jara čeká celou školu výlet do ZOO Praha, kde námi adoptovaná zvířátka najdeme a společně si je prohlédneme.

Adopce je platná na 1 kalendářní rok, proto vždy, když rodiče s dětmi do ZOO pojedou, mohou i jim děti ukázat, že zvíře adoptovala naše škola - u každého výběhu bude cedulka se seznamem sponzorů.

Již nyní jsou děti velmi nadšené a aktivně se zapojily do výběru zvířat.

Sběrem starého papíru a adopcí zvířat náš projekt nekončí. Budovat pozitivní vztah a sounáležitost s přírodou je jedna z klíčových kompetencí, tedy znalostí, dovedností a postojů, kterou chceme dětem předat. Čekají nás vycházky do lesa, pozorování lesní zvěře, environmentální tvůrčí dílny, třídění odpadu a mnoho dalšího.

Více informací o adopci zvířat z pražské zoo naleznete na www.zoopraha.cz.

Námi vybraná zvířata:

Lori Papuánský
Lori Papuánský

Lori Papuánský - MŠ

Komba ušatá
Komba ušatá

Komba ušatá - 1. a 2. ročník ZŠ

Slípka modrá
Slípka modrá

Slípka modrá - 3. a 4. ročník ZŠ


Celé Česko čte dětem

Naše škola se zapojila do projektu "Celé Česko čte dětem", který přispívá ke zvyšování čtenářské gramotnosti. V rámci tohoto projektu navštívil naši školu známý spisovatel, ilustrátor a herec, pan Arnošt Goldflam, který žáky seznámil s profesí spisovatele a ilustrátora a předčítal ze svých knih. Ze svých oblíbených dětských knih také předčítala maminka, starostka obce paní Lucie Fiury, a další rodinní příslušníci. Všem moc děkujeme.


Sazka Olympijský víceboj

Ve školním roce 2015/2016 jsme se zapojili do projektu Sazka Olympijský víceboj. Celorepublikový projekt nabízí sportovní náplň pro všechny děti, má za cíl povzbudit děti k radosti ze sportu, a především, aby se sport stal přirozenou součástí zdravého životního stylu dětí. Skvělou motivací je sportovní vysvědčení, které dětem ukáže jejich silné stránky.

Děti plnily tyto disciplíny:

 • 1. Ohebnost: Hluboký předklon
 • 2. Hbitost: T-běh
 • 3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy
 • 4. Rovnováha: Postoj čápa
 • 5. Rychlost: Sprint 60 m
 • 6. Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500 m
 • 7. Výbušnost: Skok z místa
 • 8. Síla: Hod basketbalovým míčem.

Základní škola Panenské Břežany díky své aktivní účastí získala stříbrnou medaili za účast v tomto projektu.


Husovy stopy

Jan Hus 1415 - 2015, mistrův odkaz žije 600 let s námi.
Jan Hus se stal jedním z největších Čechů všech dob. Jeho životní příklad po staletí inspiruje k následování. Husův popel byl rozmetán do Rýna, přesto jeho učení a hodnoty, které vyznával a pro které žil i zemřel, dodnes ovlivňují celé národy a společenství.
Hus po sobě zanechal stopy. Tyto stopy - hodnoty - nám v české zemi leží pod nohama, a my je můžeme ignorovat a přehlížet, ale stále zde jsou. Můžeme je také pošlapat tím, že jimi v srdci pohrdneme kvůli tomu, že jsou příliš staré a do dnešní doby se nehodí. Nebo se k těmto hodnotám můžeme přihlásit a postavit se na ně tím, že jim uvěříme a začneme je následovat svým každodenním životem.
Husí stopy Jana Husa ukazují na určitou symboliku, kterou on sám často a rád používal, když o sobě mluvil jako o hloupé huse. Například napsal, že ačkoli je husa pták domácí, hloupý a nelétavý vysoko, přesto se nedal zastrašit klatbou a začal létat. A kvůli jeho odvážnému příkladu začali létat i jiní ptáci, kteří se do té doby neodvážili vzlétnout.
Propagační a vzdělávací kampaň "Husovy stopy" ve školách a dalších organizacích
Jedná se o nalepovací plochy na podlahy škol a obchodů ve tvaru velkých husích stop, kde na konci je letící husa s nápisem "600 let žije mezi námi" a odkaz na webové stránky husovystopy.cz. Stopy obsahují těchto 12 hodnot Jana Husa, které po sobě (nejen) českému národu zanechal jako dědictví: VÍRA, PRAVDA, ČISTOTA, SVOBODA, DŮSTOJNOST, ODVAHA, ÚCTA, POKORA, ODPUŠTĚNÍ, RADOST, LÁSKA, VĚČNOST. Tato slova vyvolávají různé asociace, představy a emoce, a o to právě jde - vyvést lidi z netečnosti a přivést je k otazníkům života. Lidé mají svobodu se k odkazu Jana Husa zachovat třemi způsoby. Mohou si těchto stop nevšímat či je ignorovat. Mohou jimi pohrdat a způsobem svého života je pošlapat. Nebo mohou tyto hodnoty přijmout a postavit se na ně. To znamená podle nich žít. Chceme poukázat na to, že Hus nebojoval jen proti neřádům v církvi a společnosti, ale především přinesl pozitivní hodnoty lidem, kterým se věnoval.
Hlavní organizátor kampaně je spolek České studny:
Jde spolek, který má za cíl obnovit staré české studny, jež v minulosti vyhloubili naši předchůdci a které jsou v současnosti více či méně zasypané. Jde o duchovní hodnoty jako je láska k pravdě, čistota, pracovitost, svoboda, vzdělanost a další. Stejně jako Abrahamův syn Izák obnovoval studny svého otce a nazval je stejnými jmény, tak i my chceme navázat na duchovní odkaz našich předních osobností, protože věříme, že návrat k těmto hodnotám je cestou k duchovní, morální a hospodářské obnově českého národa.
Letošní rok 2015 je významný, protože na něj připadá výročí 600 let mučednické smrti českého reformátora Mistra Jana Husa. Toto výročí je velkou výzvou a příležitostí pro Čechy, aby se seznámili nejen s historickými fakty o Husově životě, ale především s jeho nadčasovým odkazem, který spočívá v lásce k pravdě, úctě k lidem a víře v Ježíše Krista. Jan Hus je dodnes uznávanou autoritou pro většinu Čechů, a to především kvůli své odvaze zemřít pro pravdu, kterou hlásal, a o které byl vnitřně přesvědčen. Jeho příklad osobní integrity tváří v tvář smrti dodnes inspiruje současníky k následování, ukazuje směr pro společnost, která už ztratila hodnoty, pro které by lidé byli ochotni zemřít.