Projekty ZŠ

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


PROJEKTOVÉ DOPOLEDNE: JAK ZDRAVÍK S JEDLÍKEM UZDRAVILI BETYNKU

S besedou o základech zdravé výživy přijela do naší školy 29.1. lektorka paní Fejtková. Zvolila formu pohádky. Hlavními hrdiny byli Jedlík, Zdravík a Betynka, která ve škole skoro nejedla, byla stále unavená a smutná. A protože v pohádkách by mělo vše dobře končit, začal si obézní Jedlík chystat do školy zdravé svačinky a spolu se Zdravíkem zachránili Betynku od smutnění a hladovění a přibrali ji do své party. S Betynkou si pak chlapci připravovali společně svačiny, naučili ji správně jíst a stali se z nich báječní kamarádi.

Děti si během projektového dopoledne zopakovaly , jak se bezpečně chovat při přípravě jídla, jak správně krájet a chovat se v kuchyni tak, aby nedošlo k úrazu. Připomněly si, jaké potraviny jsou pro nás zdravé a jaké naopak škodlivé, kolikrát denně bychom měli správně jíst, a že cukr škodí nám i zubům. Povídali jsme si i o sportování a o tom, jak se při sportu chovat a jaké používat ochranné pomůcky.


PROJEKTOVÉ DOPOLEDNE: VÝUKA JINAK

Dne 16.1. proběhla na naší škole "výuka jinak". Žáci třetího a čtvrtého ročníku si zkusili, jaké to je být v roli učitele a skvěle se připravili na hodinu, kdy učili žáky z prvního a druhého ročníku. Všichni byli moc šikovní , náramně si to užili a někteří dokonce dostali i vysvědčení!  


ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

PROJEKTOVÝ TÝDEN NA TÉMA VODA

V týdnu od 20.- 24.3.2023 se výuka v naší škole nesla v duchu vody. V rámci projektového týdne se učitelé napříč předměty zapojili, každý ve svém oboru a pod svým úhlem pohledu, do tématu, které se týká nás všech – vody.

Žáci zhlédli zajímavou prezentaci o vodě. Poté na děti čekaly pokusy s vodou aneb co voda unese a neunese a pokus "udělej si déšť".Světový den vody 22.3. jsme s dětmi završili kvízem na školní zahradě. Děti si v něm měly možnost otestovat své nově nabyté vědomosti.

V rámci družiny jsme vytvořili nejekologičtější kontinent, Antarktidu a dozvěděli jsme se o ní mnoho zajímavého. Dětem se projekt moc povedl a je k vidění u vstupních dveří školy. Čtvrteční odpoledne jsme se spolu s dětmi vydali na procházku k Čenkovským rybníkům a navázali tak na předešlou prezentaci o rybníce z hodiny prvouky.


(TÝ)DEN ZEMĚ

Od 17.- 21.4.2023 u nás ve škole proběhl ekologicky zaměřený týden, který připomněl žákům důležitost ochrany životního prostředí a možnost jejich zapojení. Chodby naší školy ozdobily krásné výtvarné práce dětí a také jejich přáníčka pro naši planetu. V rámci družiny se děti podílely i na tvoření nápisů a obrázků ohrožených zvířat naší planety, které jsme společně umístili na hlavní bránu školy. Pro žáky byly připraveny různé pracovní listy a výtvarné aktivity spojené s oslavami Dne Země a nechyběla ani vědomostně-pohybová soutěž družstev, při které si žáci zopakovali nově nabyté poznatky. Na školní zahradě jsme zasadili mladý stromek třešně a rododendron.


UPCYCLING DAY

(27.3.2023)

Dne 27.3. 2023 jsme se s dětmi zapojili v rámci projektu Hrdá škola do Upcycling day. Cílem tohoto dne bylo přinést do školy alespoň jeden předmět, který byl na vyhození a je přeměněn v něco užitečného, co lze dále použít.

Naši žáci byli velmi kreativní a vdechli různým odpadovým předmětům nový život. Nejčastěji vyráběli z PET lahví, ale i z dalších recyklovatelných předmětů jako jsou například plechovky, ruličky od toaletního papíru, skleněné lahve, kartonové krabice a spousta dalších. Co všechno děti vyrobily se můžete podívat na přiložených fotografiích nebo se přijďte podívat osobně na všechny výrobky, které najdete vystavené v naší šatně při vstupu do školy. 


BUDOUCNOST KRAJINY - PROJEKTOVÝ DEN

Děti se dozvěděly, že krajina není něco samozřejmého, ale je něčím, čím se odlišujeme od ostatních národů a co zakládá nejen naši kulturu a identitu, ale i naše bohatství. Že bychom se měli zasazovat o její ochranu a poukazovat nejen na její krásu, ale také na současné problémy.

Děti se na projektovém dnu učily nejen respektovat svou krajinu a hodnoty v ní, ale dozvěděly se také o možnostech, jak zasáhnout, když je jejich oblíbené místo ohroženo. Byly vtáhnuty do dialogu o budoucnosti naší krajiny a nutnosti chránit nejenom to hodnotné, ale také to, co máme rádi. Různé druhy aktivit během prezentace podnítily široké a intenzivní vnímání krajiny a zamyšlení se nad ní.  


ŠKOLNÍ ROK 2021 /2022

DEN ŠÍLENÝCH ÚČESŮ

(10.11.2021)


Hrdá škola

I letos jsme se přihlásili do projektu Hrdá škola, díky kterému oživíme naší školu.

V letošním roce nás čeká:

10. listopadu 2021 - Den šílených účesů

prosinec 2021 - Dobrý skutek

14. ledna 2022 - Teplákový den

11. května 2022 - Den bláznivých ponožekPRAVĚK - 4. ročník

Na podzim se žáci 4. ročníku, v rámci vlastivědy, učili o pravěku. A protože to bylo téma velmi zajímavé, tak jsme se pokusili vytvořit menší projekt. Žáci byli rozděleni do dvojic. Každá dvojice dostala téma, na které měla vypracovat referát a vyrobit pravěký artefakt. Musím říct, že žáci se úkolu zhostili na jedničku podtrženou. Projektu věnovali hodně času. Výsledkem jejich kreativity i tvořivosti jsou velmi vydařené referáty a pravěké ozdoby, zbraně nebo nádoby z keramické hlíny. Mimořádně zdařilou práci všech čtvrťáků můžete shlédnout v přízemí naší školy (prostory hlavního vchodu) nebo v přiložené fotogalerii.

Pristášová


KRABICE OD BOT

Milé děti, chtěli jsme vám říct, že jste naprosto úžasní. Jsme malá škola, ale přesto jste dokázaly naplnit 18 krabic vánočními dárky pro děti, které budou mít alespoň takto hezké Vánoce. 

Děkujeme!!!


POLABSKÁ STRAŠIDLA

Soutěž o nejlepší ilustrace k publikaci v kategorii MŠ, ZŠ a ZUŠ z ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, která byla úspěšně odstartována v loňském roce, má další pokračování. Úkolem soutěžících bylo nakreslit nebo namalovat některé z Polabských strašidel - vodníka, bludičku, čarodějnici, ohnivého muže a podobně. Nyní vychází již druhá publikace, která byla vydána díky finančním prostředkům z projektu MAP II pro Brandýsko.

Velmi nás těší, že hlavní stranu publikace zdobí dílo naší žákyně Emy Dubnové a další neméně krásné dílo Matěje Bálika je ilustrací k příběhu Kralovický čarodějník. Gratulujeme!!! 

Ema Dubnová 3.A
Ema Dubnová 3.A
Matěj Bálik 2.A
Matěj Bálik 2.A

Hrdá škola

I letos jsme se přihlásili do projektu Hrdá škola, díky kterému oživíme naší školu. 

V letošním roce nás čeká: 

18. listopadu 2020 - Den české hrdosti

11. - 15. ledna 2021 - Barevný týden

19. května - Den šílených účesů

11. června 2021 - Pyžamový denPOLABSKÁ STRAŠIDLA

MAP II pro Brandýsko vyhlašuje Soutěž o nejlepší ilustrace k publikaci POLABSKÁ STRAŠIDLA. Soutěž je určena pro mateřské, základní a základní umělecké školy a jedná se o ilustrace k publikaci Polabská strašidla. Podmínky soutěže naleznete v přiloženém dokumentu, naše škola i školka se tohoto projektu účastní a o výsledcích soutěže vás budeme informovat.


Adopce zvířat ze ZOO Praha 2019

Děti z mateřské školky se staly adoptivními rodiči

klokánka králíkovitého.

Žáci 1. a 2. ročníku se stali adoptivními rodiči

ropušníka velkého.

Žáci 3. a 4. ročníku se stali adoptivními rodiči

hroznýška pestrého.


18. 6. 2018 se naše škola zapojila do projektu KAPKU ŠETŘÍM. 


Sazka olympijský víceboj

Ve školním roce 2016/2017 jsme se již podruhé zapojili do projektu Sazka Olympijský víceboj v rámci kampaně Česko sportuje. Celorepublikový projekt nabízí sportovní náplň pro všechny děti, má za cíl povzbudit děti k radosti ze sportu, a především, aby se sport stal přirozenou součástí zdravého životního stylu dětí.

V loňském roce naše děti bojovaly o získání olympijského diplomu, letos se snaží získat olympijský odznak. Obě části kampaně se liší disciplínami, které je třeba splnit. I když některé na první pohled vypadají hodně podobně, zeptejte se svých dětí, jak ony samy cítí odlišnost od roku minulého.

Děti od jara roku 2017 v rámci Tělesné výchovy plní tyto disciplíny:

 1. Sprint 60 m
 2. Skok daleký z rozběhu
 3. Hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad
 4. Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut
 5. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut
 6. Trojskok snožmo z místa
 7. Kliky po dobu 2 minut
 8. Leh-sedy po dobu 2 minut
 9. Hod míčkem 150g
 10. a) Běh na 1 000 m
  b) Dribling s basketbalovým míčem po dobu 2 minut
  c) Plavání po dobu 2 minut

Adopce zvířat ze ZOO Praha 2016

Od září 2016 začínáme projekt Adopce zvířat ze ZOO Praha. Jde o propojení pocitu sounáležitosti s přírodou, zdravé soutěživosti, ochrany životního prostředí a zapojení dětí i celé rodiny do projektu školy.

A nyní konkrétně. Pro třídu MŠ paní učitelka Leona Minaříková vybrala krásně barevného papouška - Lori Papuánský. Žáci 1. a 2. ročníku dostali od paní vychovatelky ŠD Pavlíny Sáblové na výběr 5 zvířat, malých savců, ze kterých veřejným hlasováním sami vybrali malou opičku - Komba ušatá. A nakonec žáci 3. a 4. ročníku v hodině prvouky a přírodovědy pod vedením paní učitelky Marty Kelnarové sami na stránkách www.zoopraha.cz hledali zvířata v určeném finančním limitu a po té veřejným hlasováním vybrali krásně zabarvenou Slípku modrou.

V tuto chvíli je čas pro děti a celé jejich rodiny. Částku na úhradu adopcí získáme sběrem papíru. Proto jsme vyzvali všechny děti a rodiče o sbírání papíru, který byl v úterý 4. října odvezen a celý výtěžek věnován na zmíněnou adopci zvířat z pražské ZOO. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili.

Po celou dobu adopce budeme pravidelně dostávat ze ZOO Praha novinky a informace o zvířatech a především, za námi zaslané částky již máme k dispozici volné vstupenky. Během jara čeká celou školu výlet do ZOO Praha, kde námi adoptovaná zvířátka najdeme a společně si je prohlédneme.

Adopce je platná na 1 kalendářní rok, proto vždy, když rodiče s dětmi do ZOO pojedou, mohou i jim děti ukázat, že zvíře adoptovala naše škola - u každého výběhu bude cedulka se seznamem sponzorů.

Již nyní jsou děti velmi nadšené a aktivně se zapojily do výběru zvířat.

Sběrem starého papíru a adopcí zvířat náš projekt nekončí. Budovat pozitivní vztah a sounáležitost s přírodou je jedna z klíčových kompetencí, tedy znalostí, dovedností a postojů, kterou chceme dětem předat. Čekají nás vycházky do lesa, pozorování lesní zvěře, environmentální tvůrčí dílny, třídění odpadu a mnoho dalšího.

Více informací o adopci zvířat z pražské zoo naleznete na www.zoopraha.cz.

Námi vybraná zvířata:

Lori Papuánský
Lori Papuánský

Lori Papuánský - MŠ

Komba ušatá
Komba ušatá

Komba ušatá - 1. a 2. ročník ZŠ

Slípka modrá
Slípka modrá

Slípka modrá - 3. a 4. ročník ZŠ


Celé Česko čte dětem

Naše škola se zapojila do projektu "Celé Česko čte dětem", který přispívá ke zvyšování čtenářské gramotnosti. V rámci tohoto projektu navštívil naši školu známý spisovatel, ilustrátor a herec, pan Arnošt Goldflam, který žáky seznámil s profesí spisovatele a ilustrátora a předčítal ze svých knih. Ze svých oblíbených dětských knih také předčítala maminka, starostka obce paní Lucie Fiury, a další rodinní příslušníci. Všem moc děkujeme.


Sazka Olympijský víceboj

Ve školním roce 2015/2016 jsme se zapojili do projektu Sazka Olympijský víceboj. Celorepublikový projekt nabízí sportovní náplň pro všechny děti, má za cíl povzbudit děti k radosti ze sportu, a především, aby se sport stal přirozenou součástí zdravého životního stylu dětí. Skvělou motivací je sportovní vysvědčení, které dětem ukáže jejich silné stránky.

Děti plnily tyto disciplíny:

 • 1. Ohebnost: Hluboký předklon
 • 2. Hbitost: T-běh
 • 3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy
 • 4. Rovnováha: Postoj čápa
 • 5. Rychlost: Sprint 60 m
 • 6. Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500 m
 • 7. Výbušnost: Skok z místa
 • 8. Síla: Hod basketbalovým míčem.

Základní škola Panenské Břežany díky své aktivní účastí získala stříbrnou medaili za účast v tomto projektu.


Husovy stopy

Jan Hus 1415 - 2015, mistrův odkaz žije 600 let s námi.
Jan Hus se stal jedním z největších Čechů všech dob. Jeho životní příklad po staletí inspiruje k následování. Husův popel byl rozmetán do Rýna, přesto jeho učení a hodnoty, které vyznával a pro které žil i zemřel, dodnes ovlivňují celé národy a společenství.
Hus po sobě zanechal stopy. Tyto stopy - hodnoty - nám v české zemi leží pod nohama, a my je můžeme ignorovat a přehlížet, ale stále zde jsou. Můžeme je také pošlapat tím, že jimi v srdci pohrdneme kvůli tomu, že jsou příliš staré a do dnešní doby se nehodí. Nebo se k těmto hodnotám můžeme přihlásit a postavit se na ně tím, že jim uvěříme a začneme je následovat svým každodenním životem.
Husí stopy Jana Husa ukazují na určitou symboliku, kterou on sám často a rád používal, když o sobě mluvil jako o hloupé huse. Například napsal, že ačkoli je husa pták domácí, hloupý a nelétavý vysoko, přesto se nedal zastrašit klatbou a začal létat. A kvůli jeho odvážnému příkladu začali létat i jiní ptáci, kteří se do té doby neodvážili vzlétnout.
Propagační a vzdělávací kampaň "Husovy stopy" ve školách a dalších organizacích
Jedná se o nalepovací plochy na podlahy škol a obchodů ve tvaru velkých husích stop, kde na konci je letící husa s nápisem "600 let žije mezi námi" a odkaz na webové stránky husovystopy.cz. Stopy obsahují těchto 12 hodnot Jana Husa, které po sobě (nejen) českému národu zanechal jako dědictví: VÍRA, PRAVDA, ČISTOTA, SVOBODA, DŮSTOJNOST, ODVAHA, ÚCTA, POKORA, ODPUŠTĚNÍ, RADOST, LÁSKA, VĚČNOST. Tato slova vyvolávají různé asociace, představy a emoce, a o to právě jde - vyvést lidi z netečnosti a přivést je k otazníkům života. Lidé mají svobodu se k odkazu Jana Husa zachovat třemi způsoby. Mohou si těchto stop nevšímat či je ignorovat. Mohou jimi pohrdat a způsobem svého života je pošlapat. Nebo mohou tyto hodnoty přijmout a postavit se na ně. To znamená podle nich žít. Chceme poukázat na to, že Hus nebojoval jen proti neřádům v církvi a společnosti, ale především přinesl pozitivní hodnoty lidem, kterým se věnoval.
Hlavní organizátor kampaně je spolek České studny:
Jde spolek, který má za cíl obnovit staré české studny, jež v minulosti vyhloubili naši předchůdci a které jsou v současnosti více či méně zasypané. Jde o duchovní hodnoty jako je láska k pravdě, čistota, pracovitost, svoboda, vzdělanost a další. Stejně jako Abrahamův syn Izák obnovoval studny svého otce a nazval je stejnými jmény, tak i my chceme navázat na duchovní odkaz našich předních osobností, protože věříme, že návrat k těmto hodnotám je cestou k duchovní, morální a hospodářské obnově českého národa.
Letošní rok 2015 je významný, protože na něj připadá výročí 600 let mučednické smrti českého reformátora Mistra Jana Husa. Toto výročí je velkou výzvou a příležitostí pro Čechy, aby se seznámili nejen s historickými fakty o Husově životě, ale především s jeho nadčasovým odkazem, který spočívá v lásce k pravdě, úctě k lidem a víře v Ježíše Krista. Jan Hus je dodnes uznávanou autoritou pro většinu Čechů, a to především kvůli své odvaze zemřít pro pravdu, kterou hlásal, a o které byl vnitřně přesvědčen. Jeho příklad osobní integrity tváří v tvář smrti dodnes inspiruje současníky k následování, ukazuje směr pro společnost, která už ztratila hodnoty, pro které by lidé byli ochotni zemřít.