Rozvrh hodin

2. pololetí školního roku 2018 / 2019

Od pondělí 11. března změna rozvrhu hodin.

1. a 2. ročník vyučuje 4. vyučovací hodinu v pondělí pí uč. Řepová Hudební výchovu, 5. vyučovací hodinu v pondělí vyučuje pí uč. Hénigová (nynější vychovatelka ŠD) Hudební výchovu dramatickou po dobu nepřítomnosti pí uč. Sáblové.

3. a 4. ročník bude mít opět odpolední výuku, vyučování tedy v pondělí končí ve 13:30 hodin.Rozvrh hodin platný od 2. února do 8. března 2019

Hudební výchova dramatická bude do rozvrhu opět zařazena přibližně ve druhé polovině března, budeme vás aktuálně informovat.


1. pololetí školního roku 2018 / 2019