Plavecký výcvik

Částka za plavecký výcvik

Platí pouze děti z MŠ a žáci 3. a 4. ročníku - částka činí 1.878,- Kč. Zaplaťte na účet školy do 30. 9. 2018, do poznámky uveďte PLAVÁNÍ, děkujeme.

Žáci 1. a 2. ročníku mají kurz ZDARMA, neplaťte.


Vážení rodiče,

od 7. 9. 2018 začíná plavecký výcvik, který bude probíhat každý pátek od 8,50 do 9,35 h. v Plavecké škole Neratovice až do 25. 1. 2019. Žáci absolvují celkem 19 lekcí, které povedou zkušení kvalifikovaní plavečtí instruktoři. Pro žáky 1. a 2. ročníku je výuka plavání povinná a je hrazena ze státního rozpočtu a rozpočtu školy. 

Žáci 1. a 2. ročníku - cena 0 Kč (kurzovné + doprava)

Žáci 3. a 4. ročníku - přibližná cena 1.800 Kč (kurzovné + doprava - přesná celková částka bude stanovena na základě počtu přihlášených dětí do začátku kurzu, tedy do 7. 9. 2018)

Děti MŠ - přibližná cena 1.800 Kč (kurzovné + doprava - přesná celková částka bude stanovena na základě počtu přihlášených dětí do začátku kurzu, tedy do 7. 9. 2018)

PLATBA ZA KURZ: Úhrada za plavecký kurz bude provedena na účet školy do 14. 9. 2018 s variabilním symbolem každého dítěte, do poznámky uveďte PLAVÁNÍ.

Všichni účastníci musí doložit platné Potvrzení o zdravotní způsobilosti (platnost potvrzení je dva roky, pokud máte potvrzení např. ze ŠvP, letního tábora, apod. můžete toto potvrzení doložit, není třeba zařizovat nové).

Přihlášku i formulář Potvrzení o zdravotní způsobilosti vydá třídní učitelka (níže také ke stažení).


Potřeby na plaveckou výuku:

- batůžek (dostatečně velký)

- plavky

- ručník

- koupací čepice (viditelně podepsaná)

- pití

- igelitový sáček na mokré věci