Plavecký výcvik

ČÁSTKA PLAVÁNÍ (týká se MŠ a 3., 4. ročníku)

Celkovou částku 1.759,- Kč poukažte na účet školy do 20. 10. 2019. Do poznámky uveďte PLAVÁNÍ. Částka se skládá z kurzovného 950,- Kč a autobusové dopravy 809,- Kč.


Zahájení v pátek 6. 9. 2019, ukončení v pátek 24. 1. 2020.

Odjezd vždy v 8:00 hodin od školy.

Na třídních schůzkách budou rozdány přihlášky a formuláře Potvrzení o zdravotní způsobilosti (těm, kteří nemají platný např. ze ŠvP nebo letního tábora). Tyto vyplněné dokumenty je NUTNÉ ODEVZDAT VE STŘEDU 4. 9. RÁNO! Oba dokumenty ke stažení a ostatní důležité informace naleznete v části Plavecký výcvik a Plavecký výcvik ZŠ.


SOUHRNNÉ INFORMACE

od 6. 9. 2019 začíná plavecký výcvik, který bude probíhat každý pátek od 8,50 do 9,35 h. v Plavecké škole Neratovice až do 24. 1. 2020. Žáci absolvují celkem 19 lekcí, které povedou zkušení kvalifikovaní plavečtí instruktoři. Pro žáky 1. a 2. ročníku je výuka plavání povinná a je hrazena ze státního rozpočtu a rozpočtu školy. 

Žáci 1. a 2. ročníku - cena 0 Kč (kurzovné + doprava)

Žáci 3. a 4. ročníku - cena (kurzovné + doprava), přesná celková částka bude stanovena na základě počtu přihlášených dětí do začátku kurzu, tedy do 6. 9. 2019)

Děti MŠ - cena (kurzovné + doprava), přesná celková částka bude stanovena na základě počtu přihlášených dětí do začátku kurzu, tedy do 6. 9. 2019)

PLATBA ZA KURZ: Úhrada za plavecký kurz bude provedena na účet školy do 30. 9. 2019 s variabilním symbolem každého dítěte, do poznámky uveďte PLAVÁNÍ.

Všichni účastníci musí doložit platné Potvrzení o zdravotní způsobilosti (platnost potvrzení je dva roky, pokud máte potvrzení např. ze ŠvP, letního tábora, apod. můžete toto potvrzení doložit, není třeba zařizovat nové).

Přihlášku i formulář Potvrzení o zdravotní způsobilosti vydá třídní učitelka (níže také ke stažení).


Potřeby na plaveckou výuku:

- batůžek (dostatečně velký)

- plavky

- ručník

- koupací čepice (viditelně podepsaná)

- pití

- igelitový sáček na mokré věci