Projekty MŠ

KRNAP - EKOLOGICKO - VÝCHOVNÝ PROGRAM

(29.3.2023)

Dne 29.3. nás ve školce navštívil p. Bílek z KRNAPU s úžasnou přednáškou s názvem "Koho v noci neuvidíte ". Děti měly možnost se dozvědět zajímavé informace o zvířatech, která jsou aktivní v noci, poslechly si jejich zvuky a zhlédly názorné video lišky při lovu.Největším překvapením pro všechny byla příležitost spatřit krásného živého ježka, kterého si děti mohly pohladit. Další ukázkou byl jelení paroh a kůže vydry, vlka, lišky, srnce, kuny, jezevce a divokého prasete. Dnešní dopoledne bylo velice přínosné a děti byly nadšené.


POLABSKÁ STRAŠIDLA

MAP II pro Brandýsko vyhlašuje Soutěž o nejlepší ilustrace k publikaci POLABSKÁ STRAŠIDLA. Soutěž je určena pro mateřské, základní a základní umělecké školy a jedná se o ilustrace k publikaci Polabská strašidla. Podmínky soutěže naleznete v přiloženém dokumentu, naše škola i školka se tohoto projektu účastní a o výsledcích soutěže vás budeme informovat.


Ve školním roce 2019/2020 dále budeme pokračovat v projektu

České obce Sokolské SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY.  

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY.

Česká obec Sokolská

V letošním školním roce 2018 / 2019 se naše mateřská škola zapojila do projektu České obce Sokolské s názvem "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Průvodcem nám celý rok bude sokol Pepík a pomůže nám tak vtáhnout děti do světa plného pohybu a her. Každé dítě bude mít ve školce svůj sešit a po splnění sportovní nebo nějaké netradiční aktivity, si nalepí samolepku, na konci školního roku bude mít jistě každý svůj sešit plný :-).

Více informací naleznete na odkazu:

https://www.sokol.eu/obsah/5462/svet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky.

Sportu zdar! 


Adopce zvířat ze ZOO Praha 2019

Děti z mateřské školky se staly adoptivními rodiči

klokánka králíkovitého.

Žáci 1. a 2. ročníku se stali adoptivními rodiči

ropušníka velkého.

Žáci 3. a 4. ročníku se stali adoptivními rodiči

hroznýška pestrého.


Zpátky do Afriky!

Literárně výchovný projekt pro mateřskou školu.

Děti z mateřské školy Panenské Břežany se v tomto školním roce společně zapojily do adopce Loriho papuánského v pražské ZOO. Projekt Zpátky do Afriky! je tedy nejen inspirován knihou českého autora Jiřího Dvořáka. Je plánován pro děti z mateřské školy v Panenských Břežanech, kterou navštěvuje 20 dětí ve věku 3-6 let. Projekt je připraven pro všechny věkové kategorie s důrazem na děti navštěvující mateřskou školu v posledním roce před nástupem do základní školy, tj. některé činnosti jsou plánované jako společné aktivity, jiné jsou určené pro děti ve věku 5-6 let.

Projekt je plánován na 7 po sobě jdoucích týdnů (jeden konkrétní den v týdnu) a zaměřuje se na pochopení významu "všude dobře, doma nejlíp". Čas jedné lekce je plánován od 8 do 10hod s přestávkami na hygienu a svačinu. V odpoledních hodinách mohou být začleněny činnosti pro "předškoláky" zaměřené na grafomotorický, předmatematický rozvoj apod. Pomocí projektu mají děti možnost, skrz svět zvířat, nahlédnout a zažít vztahy mezi kamarády, co znamená pomoci druhému a umět vyjádřit své emoce. Ve třídě bude umístěna mapa, po které se po ukončení každé jedné lekce posuneme dál k cíli. Projekt vyvrcholí návštěvou pražské zoo na jaře letošního školního roku.

Projekt vychází ze školního vzdělávacího programu Mateřské školy Panenské Břežany. Pokrývá některé očekávané výstupy ze všech vzdělávacích oblastí.

Klára Haberhauerová


Adopce zvířat ze ZOO Praha 2016

Od září 2016 začínáme projekt Adopce zvířat ze ZOO Praha. Jde o propojení pocitu sounáležitosti s přírodou, zdravé soutěživosti, ochrany životního prostředí a zapojení dětí i celé rodiny do projektu školy.

A nyní konkrétně. Pro třídu MŠ paní učitelka Leona Minaříková vybrala krásně barevného papouška - Lori Papuánský. Žáci 1. a 2. ročníku dostali od paní vychovatelky ŠD Pavlíny Sáblové na výběr 5 zvířat, malých savců, ze kterých veřejným hlasováním sami vybrali malou opičku - Komba ušatá. A nakonec žáci 3. a 4. ročníku v hodině prvouky a přírodovědy pod vedením paní učitelky Marty Kelnarové sami na stránkách www.zoopraha.cz hledali zvířata v určeném finančním limitu a po té veřejným hlasováním vybrali krásně zabarvenou Slípku modrou.

V tuto chvíli je čas pro děti a celé jejich rodiny. Částku na úhradu adopcí získáme sběrem papíru. Proto jsme vyzvali všechny děti a rodiče o sbírání papíru, který byl v úterý 4. října odvezen a celý výtěžek věnován na zmíněnou adopci zvířat z pražské ZOO. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili.

Po celou dobu adopce budeme pravidelně dostávat ze ZOO Praha novinky a informace o zvířatech a především, za námi zaslané částky již máme k dispozici volné vstupenky. Během jara čeká celou školu výlet do ZOO Praha, kde námi adoptovaná zvířátka najdeme a společně si je prohlédneme.

Adopce je platná na 1 kalendářní rok, proto vždy, když rodiče s dětmi do ZOO pojedou, mohou i jim děti ukázat, že zvíře adoptovala naše škola - u každého výběhu bude cedulka se seznamem sponzorů.

Již nyní jsou děti velmi nadšené a aktivně se zapojily do výběru zvířat.

Sběrem starého papíru a adopcí zvířat náš projekt nekončí. Budovat pozitivní vztah a sounáležitost s přírodou je jedna z klíčových kompetencí, tedy znalostí, dovedností a postojů, kterou chceme dětem předat. Čekají nás vycházky do lesa, pozorování lesní zvěře, environmentální tvůrčí dílny, třídění odpadu a mnoho dalšího.

Více informací o adopci zvířat z pražské zoo naleznete na www.zoopraha.cz.

Námi vybraná zvířata:

Lori Papuánský
Lori Papuánský

Lori Papuánský - MŠ

Komba ušatá
Komba ušatá

Komba ušatá - 1. a 2. ročník ZŠ

Slípka modrá
Slípka modrá

Slípka modrá - 3. a 4. ročník ZŠ