O nás

Historie

Škola v Panenských Břežanech existovala v jistém smyslu již dávno. Obec si od panství pronajímala budovu č.p. 63 s přiléhající zahradou, protože žádnou vlastní tehdy neměla. V roce 1924 na základě pozemkové reformy byla část pozemků v Břežanech rozdělena mezi malé zemědělce a zbytek byl ponechán původnímu majiteli Bloch-Bauerovi. Obec požádala o budovu i přilehlou zahradu, jenž si dříve pronajímala. Školní budova se postupně vylepšovala a přizpůsobovala provozu základní školy i mateřské školy až do dnešní podoby…

Současnost

Jsme malotřídní základní škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna v jedné budově, ke které náleží krásná zahrada. Jsme školou rodinného typu a řadíme se mezi inkluzivní školy (společně vychováváme všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy, podporujeme žáky nadané). V prostředí naší malé školy se nám daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům jako je šikana, kouření, záškoláctví apod. Žáci se učí vzájemné pomoci a ohleduplnosti. Vzdělávání v MŠ i v ZŠ je propojené se skutečným životem. Nespornou výhodou naší školy je i možnost častého setkávání školkových dětí s žáky ZŠ. Tento kontakt pak usnadňuje přechod dětí z MŠ do ZŠ. Rodinné prostředí a přátelská atmosféra přispívají k eliminaci problémů jako je stres a obavy ze školního neúspěchu.

Žáci jsou rozděleni do dvou tříd. V jedné učebně má zázemí 1. a 2. ročník, kde rovněž probíhá ranní i odpolední školní družina. Ve vedlejší učebně probíhá vyučování 3. a 4. ročníku. Vnitřní prostory budovy jsou barevně vymalovány a doplněny výrobky dětí. Bezpečnost všech je zajištěna kamerovým systémem. Vzhledem k prostorovým podmínkám školy a potřebě vzdělávání mladších žáků v obci, žáci opouští základní školu po 4. roce vzdělávání. 5. ročník a druhý stupeň vzdělávání realizují nejčastěji v ZŠ Odolena Voda.

Stáhněte si prezentaci a získáte více informací o škole. 


Prohlédněte si školu zde v 360° videu nebo na stránce virtuální prohlídka.