Zažili jsme v ZŠ...

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

HÁLKOVO PÍRKO

(8.12.2023)

V pátek 8. 12. 2023 se vybraní žáci naší školy – vítězové školního kola, zúčastnili nesoutěžní přehlídky recitační soutěže Hálkovo pírko v ZŠ Odolena Voda. V milé předvánoční atmosféře se mezi recitátory ze ZŠ Odolena Voda, Líbeznice a Praha 6 rozhodně neztratili.

Přehlídku zahájila a děti přivítala paní ředitelka Ullmannová a paní učitelka Smetanová, o zpestření a navození vánoční atmosféry se postarali svým pěveckým vystoupením žáci p. učitelky Jonášové.

V kategorii 1. tříd naši školu velice zdařile reprezentoval Teo Dudáš, v kategorii 2. a 3. tříd Beátka Kamanová a Viky Lojka, v kategorii 4. a 5. tříd Davídek Kondelík a Emilka Pilgrová. Všichni sklidili zasloužený potlesk a odnesli si pamětní list, vybranou knihu a sladkost. Po skončení přehlídky jsme s dětmi využili nabídky paní ředitelky, která nás provedla novou budovou ZŠ a ukázala nám učebnu fyziky a počítačové techniky. Děti si odnesly i suvenýr z 3D tiskárny.

V 2. pololetí rádi využijeme pozvání v rámci vzájemné spolupráce obou škol a určitě se na návštěvu ZŠ Odolena Voda s žáky vypravíme.  


ČECHOVA STODOLA

(5.12.2023)

Bylo zvykem, že každý rok pátého prosince naše děti navštívil Mikuláš se svou družinou ve škole. Letos se naši žáci netradičně vydali za andělem a čertem do vzdálené Bukové u Příbramě. Cesta byla dlouhá, zasněžená, ale vyplatila se. Po příjezdu nás přivítal velmi milý a ochotný personál. Děti se nasvačily a vyrazili jsme společně vstříc dobrodružství.

Na cestu do pekla se první vydali žáci ze základní školy a děti ze školy mateřské si v mezičase v místní dílničce vyrobily figurku svatého Mikuláše, čerta či anděla. Poté se skupiny vyměnily. Děti zacinkáním na zvoneček přivítal Andílek, který nás provedl pekelnou bránou až do samého pekla. Na posteli si vychrupoval čert s milým psíkem Mikym a děti je opatrně s Andělem probudily. Rohatý pán nás moc hezky přivítal. Po pár milých a vtipných slovech se začetl do knihy hříchů. Pár hříšníků se našlo, a to dokonce i z řad paní učitelek, které byly usvědčené stoupnutím na pekelnou váhu. Chvilku jsme se obávali, že na cestě zpět prořídnou naše řady. Čert hříšníkům vysvětloval, jak se v pekle uklízí a jak se hlídají hříšníci, kteří se vaří v pekelném kotli, zkrátka… jak to v takovém pekle chodí. Ale nakonec jsme se všichni vykoupili několika odpověďmi na ďábelské otázky a karetní hrou Prší. Když jsme čertovi slíbili, že se napravíme, mohli jsme pokračovat za andělem do nebeského ráje. Zde jsme si prohlédli krásně vyzdobenou místnost, sochu sv. Martina a jeho koně, a také sv. Petra, který měl na krku zavěšený klíč od brány nebeské. Nejzajímavější byl ovšem skřítek Vykulín, který na všechny zvědavě číhal z pařezu. Po zhlédnutí nebe děti andílkovi zarecitovaly básničku a zazpívaly píseň.

Mikuláše jsme během prohlídky nepotkali, jelikož chodí a naděluje až navečer, ale byl tak hodný, že nám nachystal u nebeského posla malou odměnu, dřevěnou ozdobu na stromeček a lízátko. Celý den se nesl v kouzelném vánočním duchu a všichni jsme si výlet opravdu užili.

FOTOGALERIE.


DEN BEZ BATOHU

(21.11.2023)

Ve úterý 21.11.2023 proběhl na naší škole Den bez školních batohů (No Backpack Day). Jak už název napovídá, žáci mohli v tento den dorazit do školy bez batohu a své učební pomůcky si namísto toho přinést v čemkoli netradičním. K vidění byly vskutku zajímavé a originální kousky.

Někteří žáci si své pomůcky přivezli v náklaďáku, donesli v autosedačce pro panenky či dřevěné bedně. Nouze nebyla ani o přepravky na zvířata, kufry na kolečkách či košíky a koše. Kreativitě se meze nekladla a akce se setkala opět s velkým úspěchem. Všem zúčastněným děkujeme a budeme se těšit na další spoustu originálních nápadů v příštím roce.


SKLÁŘ

(20.11.2023)

V pondělí 20.11 naši základní a mateřskou školu navštívil sklář pan Zahradník. Děti se dozvěděly spoustu přínosných informací o tom, jak se sklo vyrábí, jaké jsou jeho druhy a jak může vzniknout v přírodě bez našeho přičinění. Poté si každý mohl vyfouknout baňku ze skleněné trubičky, kterou jim pan Zahradník zabrousil a děti si ji mohly vzít domů.

FOTOGALERIE.


ŠIKANA A KYBERŠIKANA - PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA

(14. listopadu 2023)

V rámci prevence sociálně patologických jevů se v úterý žáci ZŠ zúčastnili přednášky na téma "Šikana a kyberšikana". Žákům bylo vysvětleno, co pojem šikana a kyberšikana znamená, jak vzniká a projevuje se, koho se dotýká, jaké jsou psychologické dopady a trestní sankce. Dále byly nastíněny možnosti, jak těmto nebezpečným fenoménům dnešní doby předcházet, jak se bránit a na koho se obrátit o pomoc v případě, že se s tímto jevem setkáme. Také jsme si přečetli a zhlédli skutečné případy šikanovaných dětí. Dále byly prostřednictvím vybraných kazuistik děti informovány o skrytých nástrahách (např. challenges), které na ně číhají v prostředí sociálních sítí, nejčastěji na sítích TikTok, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Skype, Instagram apod. Na závěr proběhla diskuse a poté děti vypracovaly pracovní listy z projektu Rozum a Cit pro školy.


HALLOWEEN A DÝŇOVÁNÍ

(31.10.2023)

Kdo v úterý 31. 10. 2023 zavítal do školy či školky, mohl si všimnout, že se naše budova proměnila ve "strašidelné sídlo". Zavítala k nám strašidla, duchové či hrdinové z filmů a pohádek. Zkrátka tento den byl výjimečný a velmi zábavný.

Ve školce již od rána panovala strašidelná atmosféra. Děti si zkoušely chytat myši z nor, lovily oční bulvy, snažily se rozbít pavučinu hrozivému pavoukovi, prolézaly temným sklepením a na závěr našich hříček si každé z dětí ukořistilo slizkou žížalu, kterou si posléze snědlo k malé svačině. O zábavu rozhodně nebyla nouze. Nejvíce se naše strašidla zabavila výrobou a mícháním kouzelných lektvarů. Umixovala nápoj mrakomok, krvavý lektvar, teplomilný lektvar, nápoj lásky a lektvar bláznovství.

Po ranním reji a dovádění jsme se společně s nadpřirozenými bytostmi ze základní školy a jejich paní učitelkami vydali postrašit několik místních obyvatel, kteří naše duchy, bubáky, příšery a stylizované ,,dýně" odměnili sladkostmi. Také jsme navštívili dětskou skupinu, odkud si děti odnesly výslužku. Dopoledne jsme si společně velmi užili.

Ve stejný den se konalo i odpolední dýňování dětí s rodiči či jinými rodinnými příslušníky a přáteli. Akce se odehrávala v poklidném přátelském duchu. Pro návštěvníky bylo nachystané občerstvení, na kterém se spolupodíleli i rodiče. Děti si za pomoci dospělých vydlabaly a vyřezaly krásné, nápadité a originální dýně.

Závěrem bychom rádi poděkovali za celý kolektiv i děti z naší školy panu Kondelíkovi, paní Lechnerové, paní Javorské a paní Kubištové za výslužky pro "strašidýlka" a rodičům za donesené dobroty na odpolední setkání. Bylo nám potěšením s Vámi strávit příjemné chvíle a těšíme se za rok na viděnou.

FOTOGALERIE.


PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA MP ODOLENA VODA

(25.10.)

Dne 25.10 jsme v rámci primární prevence pozvali do základní školy pana policistu z MP Odolena Voda Jakuba Stupku, který s dětmi besedoval o pravidlech bezpečného chování při cestě do školy-autem či pěšky. Zdůrazněna byla především nutnost reflexních prvků, zvláště v podzimním a zimním období, kdy je horší viditelnost. Důkladně byla s dětmi procvičena i znalost dopravních značek.

Děti s panem policistou velmi vstřícně a ochotně spolupracovaly, byly aktivní a měly velmi dobré znalosti.

FOTOGALERIE.


SUIT-UP DAY

(17.10.2023)

Ve úterý 17. října se na naší škole konal první z letošních netradičních dnů v rámci programu Hrdá škola: SUIT-UP Day. Žáci mohli do školy přijít oblečeni jako na slavnostní událost nebo obchodní schůzku. Co si na takovou událost obléknout? Košile, kravaty, obleky, šaty či kostýmky, zkrátka vše, co z chlapců udělá pravé gentlemany a z děvčat pravé dámy. S tím je samozřejmě spojené kultivované vystupování, galantní chování k ženám a slušná mluva. 

Děkujeme všem, kteří do toho šli s námi.

Už se těšíme se na další netradiční den!


NÁVŠTĚVA CANISTERAPEUTICKÝCH PEJSKŮ V ZŠ

(16.10.2023)

V pondělí naší školu navštívila paní Sieberová s canisterapeutickými pejsky – zlatými retrívry Connie a Lemon ze sdružení Sirius Třebíč. Obě fenky docházejí do domovů seniorů, nemocnic a za tělesně handicapovanými dětmi. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí, detailně si mohli prohlídnout psí tlapky a dokonce i zoubky. Pejsky si děti mohly poté důkladně vyčesat a hlavně pomazlit. Connie a Lemon předvedly podávání předmětů, zvládání povelů, jak slovních, tak pomocí posunků. Pejsci se nechali od dětí i shovívavě přelézat a překračovat. 

FOTOGALERIE.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: ŘEMESLA NA HRADĚ

(3.10.2023)

 V rámci divadelního představení "Řemesla na hradě" nám v úterý 3. 10. 2023 představily dvě milé dámy, Gábina a Katka, různé profese. Děti se staly součástí dění, krásně spolupracovaly a představení si velmi užily. Zapojily se slabikováním slov, logohrátkami a rytmizací. Také pomáhaly kominíčkovi rozluštit hádanky a tím získat kouzelné klíče od komnaty, kde byla uvězněna princezna. Během představení jsme se seznámili s řemesly jako například kuchař, kominík, švec, ale také s loupežnickou profesí. Divadlo bylo okouzlující a krásně se hodilo k našemu celoročnímu projektu s názvem "Řemesla". Již teď se těšíme na další setkání.

FOTOGALERIE.


PET DAY - ODPOLEDNE S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY

Ve středu 4. 10. se na zahradě naší školy uskutečnila, u příležitosti Světového dne zvířat, akce s názvem Pet day – odpoledne s domácími mazlíčky.

Světový den zvířat se slaví na svátek sv. Františka z Assisi. A jelikož je mezi našimi žáky a pedagogy mnoho chovatelů domácích mazlíčků a ochránců a milovníků zvířat, chtěli jsme touto akcí i my dát najevo, že zvířátka jsou pro nás v životě opravdu důležitá, že jsou nedílnou součástí našich životů, že jsme jim vděční za jejich bezpodmínečnou lásku.

Mezi domácími mazlíčky nechyběli pejsci, kočička, králíčci, morčátko, křeček, želvičky. Ti všichni nám byli svými majiteli blíže představeni. Bylo patrné, jak moc mají děti svá zvířátka rády, jak je činí šťastnými, jak se o ně výborně starají .

Po svém vystoupení byli žáci i se svými mazlíčky odměněni a na památku na tuto akci si odnesli Účastnický list.

Došlo i na občerstvení a neformální popovídání. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne.

FOTOGALERIE.


"KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL..." ANEB NÁVŠTĚVA MALÉ FARMY VE VĚDOMICÍCH

(18.9.2023)

Na první výlet po prázdninách jsme společně vyrazili autobusem v pondělí 18. 9. 2023 na farmu do Vědomic nedaleko Roudnice nad Labem. Zde jsme prožili setkání s domácími mazlíčky a zvířaty. Nejprve jsme měli možnost seznámit se s králíky Bobem, Lvem a Sněhovou koulí, holubem Emailem, želvičkou Rychlíkem a morčátkem Laskonkou. Třešničkou na dortu bylo setkání s užovkou Bóžou, kterou si děti mohly nejen pohladit, ale i pochovat v rukách nebo si ji položit kolem krku. Pár odvážlivců se mezi dětmi našlo. V druhé části dopoledního programu jsme navštívili mini koníky Jacka a Lady, a poté kravičky Bětušku a Rózičku. Kdo chtěl, měl možnost krávu vykartáčovat a pohladit si ji. Každé z dětí si na cvičném modelu krávy vyzkoušelo dojení. Následně si z podojeného mléka utloukly máslo. Počasí nám velmi přálo, a my si tak mohli pobyt se zvířátky užít naplno.

FOTOGALERIE


NÁVŠTĚVA SOKOLNÍKA

(12.9.2023)


V úterý 12.9. k nám na školní zahradu zavítal pan sokolník ze společnosti TEIR se svými dravci a sovami- puštíkem Pušťou, sýcem Pinďou, kulíškem Arnoštem, luňákem Boženkou, poštolkou Venouškem, rarohem a orlem.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života těchto ptáků. Například ,že ze sov houká jen puštík a to pouze v době námluv, jinak pouze píská a vříská. Vlastně dravci ani nepoletují, nezatáčí, pouze vyčkávají a pak se rozletí za kořistí. Létají naprosto neslyšně , aby nevyplašili kořist a chytají malé hlodavce i ve sněhu na horách. Pomyslné "brýle" kolem očí jsou vlastně uši. Kulíšek nejmenší váží jako pytlík bonbonů a loví na rozdíl od jiných sov ve dne.

Káně létalo dětem velmi nízko nad hlavami. Je to prý z lenosti a pohodlnosti. Název poštolka je ze staročeského "postojka", což vystihuje její způsob lovu, kdy vydrží trpělivě ve vzduch na jednom místě - "postojí". Orel je schopen ulovit i větší zvíře - psa,kočku, hlavní potravou jsou ale sysli. Orel mořský zase loví ryby.

Nejrychlejší dravci jsou sokolovití, z nich nám byl předveden raroh. Dokáží při útoku letět rychlostí přes 200 Km/hod. Dobří lovci se poznají podle velikosti drápů - velké drápy mají dobří lovci, menší třeba káně, luňák. Ti patří spíše mezi sběrače ,ale nepohrdnou ani mršinou u silnice.

Zkrátka z vystoupení dravých ptáků jsme si odnesli nejen mnoho dojmů a zážitků, ale i nové poznatky a informace.

FOTOGALERIE


ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ROZLOUČENÍ S DRUHÁKY - VČELÍ FARMA CIHLÁŘOVI

(26. června 2023)

Každý rok v červnu se loučíme s našimi druháčky, kteří po prázdninách přechází k paní učitelce Jitce Hrnčířové. A proto, než zaznělo poslední zvonění letošního školního roku, jsme podnikli kratší turistický výlet do Kopče. Výlet jsme spojili s prohlídkou místní včelí farmy Jany a Petra Cihlářových, kteří nás farmou osobně i s dcerou provedli. Pan Cihlář děti podrobně seznámil s životem tohoto nesmírně pracovitého hmyzu. Jeho prostřednictvím jsme se např. dozvěděli, co prvního včelička udělá, když na jaře vyletí z úlu nebo, že ve včelstvu může být v plné snůšce padesát tisíc včel i více. Také nás seznámil s nejčastějšími nemocemi, které včelstva ohrožují. Se změnou podnebí se na místech, kde dříve nežily, objevují nové, invazní druhy. Mezi asi nejnebezpečnější, dle slov pana Cihláře, patří hodně agresivní sršeň asijská, na jejíž útok naše včely nejsou zvyklé. Zajímavých informací bylo opravdu mnoho. Děti také měly možnost prohlédnout si stáčírnu medu s medárnou a na závěr zakoupit kvalitní včelí produkty. Než jsme se pěšky vydali do Odoleny Vody na autobus, stihli jsme se ještě osvěžit výbornou zmrzlinou v nedaleké cukrárně. Vřele doporučujeme! 😊

Výlet byl fajn, počasí nám přálo a pro nás, milovníky přírody, to byl opravdu krásný zážitek! Teď už jen zbývá našim milým druháčkům popřát hodně štěstí, sil a školních úspěchů v (nejen) třetím ročníku! Ať se vám daří!

FOTOGALERIE.


DEN V CENTRU ŘEMESEL - BOTANICUS OSTRÁ

(27.6.2023)

Pouhou hodinu cesty od Panenských Břežan, v obci Ostrá, se nachází zajímavé centrum řemesel Botanicus. Zavítali jsme sem s dětmi z mateřské i základní školy v úterý 27. 6. 2023. Při vstupu si děti vyměnily peníze za groše, kterými se platí v celém areálu a následně měly možnost si vybrat z nabídky profesí. Děti ze základní školy si vyzkoušely hrnčířskou dílnu, mincovnu, výrobu perníků, rýžovaly zlato a někteří si vystřelily šíp z luku. Dítka z MŠ si nazdobily perníček, vyrobily mýdlo a vytvořily krásné loutky zvířátek v loutkařské dílně. Společně jsme všichni před odjezdem pobyli v bylinných zahradách a odvážní si prošli místní bludiště. Výlet se velmi povedl, některé děti ho zakončily spánkem v autobusu.

FOTOGALERIE.HRUBOSKALSKO

(14.6.2023)

Ve středu 14. 6. 2023 jsme podnikli dobrodružnou cestu do přírodní rezervace Hruboskalsko. Po příjezdu do cíle se děti nasvačily, a poté jsme se vydali z parkoviště skalní rozsedlinou Myší dírou do tajů přírody. Po trase jsme míjeli skalní převis Adamovo lože, kde odpočíval princ po souboji s drakem z klasické pohádky Princ Bajaja. Pokračovali jsme na Zámeckou vyhlídku, kde je nádherný pohled na zámek Hrubá Skála i do jeho okolí. Následně jsme sešli k symbolickému hřbitovu horolezců a odtud jsme se vraceli zpět k autobusu. Na parkovišti u zámku se děti občerstvily a měly možnost zakoupení suvenýrů.

Doprava na tento výlet byla hrazena částečně ze sponzorského daru jednoho z rodičů a částečně z výtěžku z vánočního jarmarku.

Děkujeme vám

FOTOGALERIE.


PŘESPÁVÁNÍ VE ŠKOLE

(16.6.2023)

Odpoledne 16. 6. jsme se všichni opět sešli ve škole, tentokrát na již očekáváném "přespávání". Dětí přišlo opravdu hodně, a proto jsme se rozdělili do dvou tříd. S sebou děti přinesly z domova, kromě potřebných věcí, i spousty dobrot. Po ubytování ve třídách jsme šli na školní zahradu, kde jsme hráli fotbal, na schovávanou, tvořili v písku… Nechybělo malé občerstvení, které pro nás nachystala naše paní kuchařka. Když se přiblížila doba večerní a naše bříška oznamovala, že by si již dala něco k snědku, začalo se opékat. Poté následovalo zpívání táborových písní s kytarou pod vedením paní učitelky Hrnčířové. Čas opravdu velmi rychle plynul, a proto jsme se přesunuli zpět do školy. Až se úplně setmělo, měli jsme pro děti nachystanou noční bojovku na školní zahradě. Cesta byla vyznačená neonovými pásky a vedla děti zákoutími zahrady, kde byla rozmístěna jednotlivá slova osvícená lucernami, po jejichž složení vznikla věta, na kterou děti u kouzelného strýčka musely odpovědět. Kdo odpověď na hádanku neznal, toho tajemný strýček poslal k nápovědě. Díky ní se nakonec podařilo všem dětem správně odpovědět a malá odměna tak nikoho neminula. Pak už ale opravdu nastal čas na přání dobré noci a spánek.

FOTOGALERIE.


SPORTOVNĚ - SOUTĚŽNÍ DOPOLEDNE

(16.6.2023)

Na pátek 16.6. byla pro všechny naše žáky připravena parádní hra, která se konala na Vinici.
Děti plnily na příslušných stanovištích pohybové i vědomostní úkoly, z nichž větší část byla namluvena na malá hlasová zařízení. Toto netradiční pojetí se dětem velmi líbilo. Patřily mezi ně například skok snožmo k dalšímu úkolu, chůze pozpátku, chůze s knihou na hlavě či vyjmenování tří lesních zvířat.
Zakončení hry proběhlo hledáním pokladu v lese, ke kterému vedla fáborky označená trasa.

FOTOGALERIE.


LÍBEZNICKÁ BUBLINA

Dne 2. 6.2023 se vybraní žáci naší školy zúčastnili již 4. ročníku recitační soutěže Líbeznická bublina. V konkurenci recitátorů z 2. - 9. ročníků obstáli velmi dobře. Všichni účastníci obdrželi krásné diplomy, jimi vybranou knihu, bublifuk, sladkost a vzkazy a dojmy z jejich vystoupení v ozdobené obálce od ostatních účastníků. Udělovala se cena ředitele školy, publika a paní knihovnice. Posledně jmenovanou cenu obdržela za svůj výkon i naše žákyně Emilka Pilgrová. Moc gratulujeme!


DEN DĚTÍ 

(1.6.2023)

Letošní Den dětí se vydařil na jedničku. Počasí nám přálo, a tak jsme strávili celý den na školní zahradě. Pro děti byla připravena spousta her, soutěží a taneční zábavy. Velkým překvapením byl skákací hrad, kterého si všichni moc užívali. Nechybělo ani malování na obličej a zdravé pohoštění.
Odpoledne děti hledaly písmenka umístěná do různých koutů zahrady a správně z nich složily větu "Všechno nejlepší ke Dni dětí!" Za splněný úkol je čekala malá odměna.

Program pro děti byl hrazen prostředky z Vánočního jarmarku.

FOTOGALERIE.


PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA MP ODOLEN VODA

Dne 29.5. k nám opět zavítal pan policista Jakub Stupka z Odoleny Vody v rámci prevence bezpečného chování dětí o prázdninách. Přednáška byla zaměřena především na dopravní výchovu, a jak se správně pohybovat v silničním provozu. Děti správně určovaly dopravní značky a rovněž se seznámily se základními návyky bezpečného chování v parku nebo v prostředí, které může nabízet různá úskalí a nebezpečí. 


RODILÁ MLUVČÍ V ZŠ

Ve dnech 16. a 23. května k nám do školy zavítala rodilá mluvčí anglického jazyka,

Michelle, původem ze Spojených států amerických. Pro mnohé žáky to byl vůbec první kontakt s rodilým mluvčím a nás velmi potěšilo, že se žáci brzy zbavili ostychu a samostatně aktivně zapojovali. Procvičili si i bezprostřední reakce v cizím jazyce a s nadšením hráli hry na školní zahradě. V hodinách panovala velmi tvůrčí a příjemná atmosféra.

Michelle děkujeme za nápadité zpestření výuky anglického jazyka a doufáme v pokračování společného projektu i v příštím roce! 

FOTOGALERIE.


JARNÍ ROZTANČENÍ 2023

Ve dnech 12.5. – 13. 5.2023 se po pětileté odmlce, způsobené covidovými událostmi, konal v Odoleně Vodě 13.ročník pohybového a tanečního maratonu dětí a mládeže s názvem Jarní roztančení. Součástí akce byly 3 vystoupení. V pátek dopoledne pro základní a mateřské školy, v pátek v podvečer a v sobotu dopoledne pro veřejnost. Na akci ve sportovní hale v Odoleně Vodě vystoupilo více než 190 účinkujících ve věku 5-17 let, mezi nimi i 14 žáků naší školy. Tématem Jarního roztančení bylo karnevalové veselí. V tomto duchu se neslo i pohybové zpracování od paní učitelky Jitky Hrnčířové a kostýmy dětí vytvořené ve spolupráci s rodiči. Akce byla nejen pro účinkující, ale i diváky, velkým emočním zážitkem, na který budou velmi rádi vzpomínat. Už se těšíme na další ročník.

FOTOGALERIE.

VIDEOGALERIE.


MOTÝLI

Několik týdnů mohli žáci naší školy pozorovat ve svých třídách zábavný experiment – chov živých motýlů. Všichni jsme tak mohli sledovat vývoj motýlů od housenek přes kukly až po vylíhnutí. Po několika dnech pozorování v chovné síťce jsme motýly vypustili na školní zahradě. Ještě, než se rozlétli do dáli, stačili se rozloučit přistáním ve dlaních. Byla to moc krásná podívaná.

FOTOGALERIE.


ABECEDA PENĚZ – FINANČNÍ PROGRAM PRO DĚTI

(18.5.2023)

Ve čtvrtek 18. května navštívila naši školu pracovnice České spořitelny, která měla pro žáky připraven ucelený program finančního vzdělávání pro první stupeň. Jednalo se o program Abeceda peněz, ve kterém nechávají děti nahlédnout do světa finanční gramotnosti interaktivní a hravou formou.

Paní měla pro naše žáky připravenou prezentaci o peněžním rozpočtu. Vysvětlila jim hravou formou základní pojmy (rozpočet, výdaje, příjmy) a také druhy rozpočtů (vyrovnaný, schodkový, přebytkový). Též jim poradila, jaký rozpočet je nejlepší a jakého by se měli v budoucnu vyvarovat.

Všechny děti dostaly malý pracovní sešit zaměřený na základní finanční gramotnost, se kterým budeme dále pracovat. Na konci celé přednášky nám dala k dispozici video, ve kterém děti mohly vidět všechna zákoutí banky a to dokonce i trezor. 

FOTOGALERIE.


ZOOPARK ZELČÍN

(15.5.2023)

V pondělí jsme se i přes nepřízeň počasí vydali na výlet do nedalekého Zooparku Zelčín. Po příjezdu se nás ujali zkušení lektoři, kteří si pro nás jako "suchou" variantu programu připravili výtvarné dílničky. Děti obdržely dřevěná zvířata, která si samy dokreslily dle své fantazie. Po dokončení práce si děti na zadní stranu zvířátka nalepily magnet. Následně jsme se přesunuli do Zooparku, kde se děti projely na koních a prohlédly výběhy se zvířaty. Mohli jsme zde vidět klokany, pštrosy, koně, osly, husy, kozy, ovečky, slepice a krávy. Poté na děti čekala náležitá odměna ve formě palačinky. Nezbývalo už nic jiného, než nakoupit dárky a odjíždět směrem k domovu. I přes déšť a zimu jsme si výlet užili a máme velký důvod se sem znovu vrátit a probádat celou Zoo včetně trampolínového světa. 

FOTOGALERIE.


PROGRAM PRVNÍ POMOCI

(3. 5. 2023)

Ve středu 3. května navštívil naši školu záchranář Pepa ze společnosti Záchranáři. Velmi přístupnou a zajímavou formou přiblížil žákům možné situace týkající se úrazu či ohrožení života, ve kterých se mohou ocitnout, a vysvětlil jim, jak se v nich mají správně zachovat, reagovat a poskytnout první pomoc. Děti si připomněly všechna životně důležitá telefonní čísla, vedly rozhovor s dispečerkou ZZS ,asistovaly při ošetření různých nasimulovaných zranění a proběhl i nácvik srdeční masáže na figuríně. Asi největším zážitkem byla prohlídka sanitky s vybavením. Děti si mohly vyzkoušet lehátko či prohlédnout různé zdravotnické přístroje, pomůcky či materiál. Seznámily se rovněž s maňáskem Kryštůfkem, který v sanitce jezdí s malými pacienty a pomáhá jim překonávat strach a úzkost z neznámého prostředí a ošetření. Z fotek je jasné, že si děti tento zajímavý výukový program velmi užily.

FOTOGALERIE.


PRVNÍ KRŮČKY KE ŠKOLE

(27.4.2023)

Ve čtvrtek 27. dubna navštívili ZŠ předškoláci. Budoucí prvňáčci přišli nejen prohlédnout si prostory a vybavení I. třídy, ale také seznámit se s tím, co je po letních prázdninách, jako budoucí prvňáčky, čeká. Návštěva byla zahájena společným představením předškoláčků a žáků 1. a 2. ročníku i paní učitelek. Poté se školáci, nesmírně hrdí na to, že mohou pomoci, ujali svých svěřenců. Pod jejich vedením si předškoláčci vyzkoušeli samostatně vypracovat několik pracovních listů. Atmosféra byla opravdu skvělá! S většinou dětiček se uvidíme 1. září v naší škole, a tak pevně doufáme, že první společné setkání zmírní obavy, které prvňáčci ve svůj velký den cítí.

FOTOGRAFIE.


ČARODĚJNICE

(28.4.2023)


V pátek 28. dubna si děti užily čarodějnický den. Na školní zahradě byla pro ně připravena soutěžní stanoviště s úkoly. Smíšená družstva namotávala co nejrychleji pavoučí nitky na klubíčko, proletěla se na koštěti, prolézala pavoučí sítí, vyráběla bublající lektvary a plnila další čarodějnické aktivity.

Po splnění všech disciplín každý účastník získal diplom a čarodějnický průkaz. Soutěžilo se také o drobné ceny za nejlepší čarodějnický kostým.

V závěru jsme spálili vyrobené čarodějnice, opekli si špekáček a užili si příjemnou atmosféru slunečného dne.

FOTOGALERIE.


(TÝ)DEN ZEMĚ

Od 17.- 21.4.2023 u nás ve škole proběhl ekologicky zaměřený týden, který připomněl žákům důležitost ochrany životního prostředí a možnost jejich zapojení. Chodby naší školy ozdobily krásné výtvarné práce dětí a také jejich přáníčka pro naši planetu. V rámci družiny se děti podílely i na tvoření nápisů a obrázků ohrožených zvířat naší planety, které jsme společně umístili na hlavní bránu školy. Pro žáky byly připraveny různé pracovní listy a výtvarné aktivity spojené s oslavami Dne Země a nechyběla ani vědomostně-pohybová soutěž družstev, při které si žáci zopakovali nově nabyté poznatky. Na školní zahradě jsme zasadili mladý stromek třešně a rododendron.

FOTOGALERIE


KRNAP – ŠELMY KRKONOŠ

(29. 3. 2023)

Ve středu 29.3. k nám zavítal pan Ing. Daniel Bílek, pracovník Správy KRNAPu (Krkonošský národní park), kterého jsme měli možnost vidět již v loňském roce při pobytu na škole v přírodě, kde přednášel o krkonošské fauně a flóře.

Tentokrát si jako téma své přednášky vybral šelmy Krkonoš.

Děti se tak mohly dozvědět mnohé o vyhubených druzích zvířat, ale i o navracejících se. Povídaly si například o jezevci lesním, vydře říční, kuně lesní, lišce obecné…

Pan Bílek nás seznámil s výrazem "zdravotní policista", za kterého se považuje vlk, který požírá v přírodě nemocné a slabé kusy zvířat a za rok sežere průměrně 70 srnek.

Dětem se moc líbily také nepůvodní šelmy Krkonoš jako norek americký či psík mývalovitý.

Čekalo nás i překvapení – živá ukázka ježka východního ze záchranné stanice. Děti si měly možnost ježka nejenom pohladit, ale také se například dozvědět, proč má mokrý čumák.

Na závěr byla pro děti připravena týmová práce ve skupinkách, kdy přiřazovaly obrázky k hlasu, ke kožešině, skeletu a paroží. Skupina, která se nelehkého úkolu zhostila nejlépe, obdržela krkonošské komiksy.

FOTOGALERIE


PROJEKTOVÝ TÝDEN NA TÉMA VODA

V týdnu od 20.- 24.3.2023 se výuka v naší škole nesla v duchu vody. V rámci projektového týdne se učitelé napříč předměty zapojili, každý ve svém oboru a pod svým úhlem pohledu, do tématu, které se týká nás všech – vody.

Žáci zhlédli zajímavou prezentaci o vodě. Poté na děti čekaly pokusy s vodou aneb co voda unese a neunese a pokus "udělej si déšť".Světový den vody 22.3. jsme s dětmi završili kvízem na školní zahradě. Děti si v něm měly možnost otestovat své nově nabyté vědomosti.

V rámci družiny jsme vytvořili nejekologičtější kontinent, Antarktidu a dozvěděli jsme se o ní mnoho zajímavého. Dětem se projekt moc povedl a je k vidění u vstupních dveří školy. Čtvrteční odpoledne jsme se spolu s dětmi vydali na procházku k Čenkovským rybníkům a navázali tak na předešlou prezentaci o rybníce z hodiny prvouky.

FOTOGALERIE


UPCYCLING DAY

(27.3.2023)

Dne 27.3. 2023 jsme se s dětmi zapojili v rámci projektu Hrdá škola do Upcycling day. Cílem tohoto dne bylo přinést do školy alespoň jeden předmět, který byl na vyhození a je přeměněn v něco užitečného, co lze dále použít.

Naši žáci byli velmi kreativní a vdechli různým odpadovým předmětům nový život. Nejčastěji vyráběli z PET lahví, ale i z dalších recyklovatelných předmětů jako jsou například plechovky, ruličky od toaletního papíru, skleněné lahve, kartonové krabice a spousta dalších. Co všechno děti vyrobily se můžete podívat na přiložených fotografiích nebo se přijďte podívat osobně na všechny výrobky, které najdete vystavené v naší šatně při vstupu do školy. 

FOTOGALERIE.


MĚSTSKÁ POLICIE ODOLENA VODA - PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA

(21.3. 2023)

V úterý naší školu navštívil pan Jakub Stupka, strážník a policejní preventista Městské policie Odolena Voda. Preventivně – výchovná přednáška byla zaměřena na několik oblastí. Strážník nejdříve dětem vysvětlil, podle jakých znaků rozeznají pravého policistu od falešného. Děti měly možnost si prohlédnout výstroj a výzbroj, vyzkoušely si pouta. Poté se přednáška zaměřila na nejčastější závislosti, mezi které patří konzumace alkoholu či kouření cigaret (i elektronických) včetně používání nikotinových sáčků a také na zdravotní důsledky vyplývající z těchto závislostí. Nechyběly názorné obrázky zdravých a poškozených lidských orgánů. Pan Stupka také nezapomněl děti důrazně varovat před tzv. challenges – nebezpečné výzvy, které se objevují v prostředí internetu. Online výzvy, které se nejčastěji vyskytují na sociální síti TikTok, uživatele často nutí k zapojování se do nebezpečných úkolů (např. aby se samostatně/vzájemně škrtili až do bezvědomí a dokázali tak, že mají odvahu). U plnění těchto úkolů se fotí nebo natáčejí a výsledek potom sdílejí a tak motivují další děti, aby se zapojily. Přednáška byla velice zajímavá a přínosná, děti se neostýchaly diskutovat, často se ptaly. Pan Stupka v naší škole nebyl naposledy, určitě nás ještě navštíví před letními prázdninami.   

FOTOGALERIE.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: 10 MALÝCH ČERNOUŠKŮ 
(7.3.2023)

Včera nás navštívilo loutkové divadlo s představením 10 malých černoušků. Dle slov autora to byla "divná pohádka z Ameriky", jejíž konec je pokaždé jiný a záleží pouze na dětech, pro jaký konec se rozhodnou. Černoušci se rozhodli vykopat jámu pro žirafu, která byla ve skutečnosti jeřáb, a tím se jí nadobro zbavit. Vše se však obrátilo proti nim a postupně jeden za druhým mizeli na dně jámy. Když už nezbyl ani jeden černoušek, přišel čas pro děti, které se nakonec rozhodly černouškům pomoci a přivolaly žirafu, která černoušky z jámy vytáhla. Děti se zábavným způsobem poučily o tom, že v životě nemáme dělat druhým to, co nechceme, aby někdo dělal nám. 

FOTOGALERIE.


PEČENÍ MASOPUSTNÍCH MEDVÍDKŮ

(10.2.2023)

V pátek 10.února jsme s dětmi ze 3. a 4. ročníku pekli masopustní medvídky. Nejprve jsme si řekli suroviny, které budeme k pečení potřebovat a napsali recept, abychom si mohli upéct medvídky i doma. Všechny děti se postupně vystřídaly při přidávání ingrediencí, míchání těsta a plnění formiček. Po upečení si každý své medvídky nazdobil čokoládovou polevou. Doufáme, že si na medvídcích pochutnáme. 

FOTOGALERIE.


MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ

(8.2.2023)

Ve středu 8. února jsme opět, jako každý rok, slavili masopust. Všechny děti přišly do školy a školky v překrásných maskách. Než jsme se ale vydali na masopustní průvod obcí, seznámili jsme děti s tradicemi, zvyky a historií masopustu. Poté nás čekalo občerstvení s různými dobrotami a také samozřejmě nechyběla veselá hudba, na kterou se tančilo a dovádělo. A pak už se vyrazilo do ulic naší obce. Všichni jsme si pestrou masopustní procházku užili a děti od některých hodných, místních občanů dostaly i nějaké sladké dobrůtky. Za to jim tímto moc děkujeme! 

FOTOGALERIE.


DIVADLO TOYMACHINE - O POPELCE

(1.2.2023)

Netradiční pojetí oblíbené pohádky Popelka nám přijel představit zakladatel divadla Toymachine, Tomáš Běhal. Loutková pohádka o štěstí ukrytém v oříšku, ale i ztraceném střevíčku a polibku.

Děti si na závěr mohly osahat loutky z autorské dílny divadla.

FOTOGALERIE.

Oskárek v pohádkové knize

(25.1.2023)

Ve středu za námi přijely Katka s Gábinou se svým pohádkově hudebním vystoupení o skřivánkovi Oskárkovi. Představily nám pohádkovou knihu, která nás provedla 4 ročními obdobími. Děti vtáhly do děje známé písničky z večerníčků, logopedická rozcvička a cviky k posílení jemné motoriky. Vydali jsme se za Jeníčkem a Mařenkou, trénovali hlasivky s včelími medvídky, pozorovali nemotorného Pata a Mata, tahali překvapení z klobouku s Bobem a Bobkem a zpívali s Křemílkem a Vochomůrkou. Bylo to příjemně strávené dopoledne a těšíme se na další návštěvu. 

FOTOGALERIE.


VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA ZÁMKU VELTRUSY

(12.12.2022)

Bylo to jako v pohádce, zemi pokrývala sněhová peřina, z nebe se snášely vločky. Ideální doba k navštívení vánočního programu na zámku Veltrusy. Nejprve jsme se rozdělili do dvou skupin a pak už začala samotná prohlídka. Jako první nás čekala pracovna hraběnky a hraběte Chotkových, kde jsme se dozvěděli jak se dříve zdobil vánoční strom. Paní průvodkyně nám představila adventní věnec, kterému se dříve říkalo Paradajzl, jelikož byl tvořen z přírodnin. Děti bystře odpovídaly na otázky paní průvodkyně, a tak jsme společně vyjmenovali všechny typické znaky pro Advent. Dozvěděli jsme se, že hrabě a hraběnka Vánoce slavili 25.12. V dalším pokoji nám byla představena myrtha a kadidlo, které společně s pokladem přinesli Tři Králové Ježíškovi. Školáci měli za úkol sestavit příběh o Ježíškovi. V dalších místnostech si děti zahrály vědomostní kvíz, jehož úkolem bylo rozeznat, které jídlo patří na štědrovečerní hostinu a které nikoliv. Bylo nám vysvětleno, proč se vánočka plete z pramenů. Tvar vánočky totiž připomíná zavinovačku Ježíška. V obývacím pokoji jsme měli možnost vidět pro nás již netradiční hudební nástroj zvaný harmonium, na který s oblibou hrála hraběnka Livie. Náš čas se pomalu krátil, a tak nás čekala svačina v teple autobusu a hurá do školy a školky. Jsme si jisti, že tento výlet nás krásně naladil na vánoční atmosféru.

FOTOGALERIE.


VÁNOČNÍ SETKÁNÍ RECITÁTORŮ


(9. 12. 2022)


V pátek 9.12. jsme se s některými dětmi vydali na ZŠ v Odoleně Vodě. Uskutečnilo se zde totiž vánoční setkání vítězů školních kol recitační soutěže "Hálkovo pírko".

A setkání to bylo vskutku milé a vřelé.

Před vánočně vyzdobenou a cukrovím provoněnou třídou nás přivítaly p. ředitelka Ullmanová, p. učitelka Smetanová a p. zástupkyně Koudelková. I paní učitelky, které děti doprovázely se vzájemně přivítaly a neformálně pohovořily, včetně tipů na další literárně - recitační soutěže.

Po úvodním slovu p. ředitelky vystoupil pěvecký kroužek, se kterým jsme si mohli zazpívat několik vánočních koled. A pak už se začalo recitovat!

Mezi dětmi z 1.- 9. ročníků ze ZŠ Odolena Voda, Klecany, Líbeznice, Zdiby a Prahy 6 - Náměstí Svobody bylo plno známých tváří. Všichni byli skvělí a naše děti se mezi nimi rozhodně neztratily. Na závěr byli všichni účastníci odměněni Pamětním listem, perníčkem a knihou dle vlastního výběru. I pedagogický sbor dostal jako poděkování malý dárek.

Bylo to velmi příjemné dopoledne a už se těšíme na další setkávání na podobných akcích.

Mgr. Jitka Hrnčířová


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

(5.12.2022)

I letos nás navštívili Mikuláš, čert a a anděl. Děti měly připravené hezké básničky. Za odměnu dostaly balíček dobrot. Jak to probíhalo se můžete podívat v přiložené fotogalerii. 

FOTOGALERIE.


DEN BEZ BATOHŮ

(23.11.2022)

Dne 23.11.2022 jsme si spolu s dětmi připomněli, jak se cítí miliony dětí na celém světě, které si nemohou dovolit školní baťůžky a musí nosit školní potřeby v improvizovaných zavazadlech.

Zakladatelkou tradice "Den bez batohů" je Mongai Fankam, oceněná 16letá americká mladá dáma, aktivistka, zanícená podporovatelka rovnosti dětí na světě.

Naši žáci měli za úkol vzít do školy své věci v čemkoliv jiném, než ve svém školním batohu. O tom, jak se k této výzvě postavili, se můžete přesvědčit sami z malé fotoreportáže. I přes to, že jde o akci, která nemá úplně veselý základ, bylo opravdu veselo.


MOBILNÍ KINO DO ŠKOL

(10.11.2022)

1. + 2. ROČNÍK

Nevšední zážitek spojený se vzděláním jsme měli možnost zažít ve čtvrtek 10.11. Přijelo k nám totiž nafukovací kino! V kopuli vnitřního pláště jsme zhlédli projekci o podmořském světě KALUOKA´HINA - KORÁLOVÝ ÚTES. Obraz nás obklopil a rázem jsme se stali účastníky děje. Podmořskou říši plnou barev a rozmanitých živočichů přeci jen něco ohrozí. Výbuch podmořské sopky znamenal prolomení kouzla a obyvatelé korálového útesu se náhle ocitli
v ohrožení. Musí najít želvu Kasandru, která ví, jak kouzlo obnovit. Tím začíná dobrodružství dvou přátel, kteří se vydají do hlubokého oceánu, aby zachránili útes, který je jejich domovem. Film protkaný humorem i napětím nás provedl nejen korálovým útesem, ale podívali jsme se i do temné hloubky, která je domovem medúz a krabů.
Součástí projekce byla i závěrečná diskuse s dětmi o tom, co jsou korály, čím se živí a kde se vyskytují i co je to příliv a odliv, co ho způsobuje a jak ovlivňuje život v moři. 


Pro 3. a 4. ročníky byl připraven krátký výukový film Říše světla - příběh života. Byl zaměřen na vesmír a vznik naší planety Země. Také se děti dozvěděly, jak postupně vznikal život na planetě. Celé promítání děti velmi zaujalo a bavilo. Z kina si děti odnesly krásný zážitek spojený s novými vědomostmi. 


HALLOWEENSKÝ PRŮVOD

(25.10.2022)


V úterý 25.10. se uskutečnil tradiční Halloweenský průvod obcí. Pro děti to byl dlouho očekávaný den, jelikož se nemohly dočkat, až odhalí svou druhou tvář. Jak můžete vidět na fotografiích, masky to byly vydařené. Chtěli bychom poděkovat rodičům a prarodičům, kteří se k nám do průvodu připojili. Poděkování patří také paní Maříkové, Jonákové, Zedníkové, Lechnerové, Kubištové a všem ostatním, kteří děti obdarovali sladkostmi. 

Fotogalerie. 


KYBERŠIKANA - PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA

(19.10.2022)

Ve středu 19. října se žáci základní školy zúčastnili preventivní přednášky o nebezpečném fenoménu dnešní doby - kyberšikaně. Děti byly informovány o skrytých nástrahách, které na ně číhají v prostředí internetu, zejména v sociálních sítích, jako jsou např. TikTok, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Skype, Twitter, Instagram, Facebook či Pinterest. Žákům bylo vysvětleno, co pojem kyberšikana znamená, koho se dotýká, jaké jsou psychologické dopady a trestní sankce. Dále byly nastíněny možnosti, jak kyberšikaně předcházet (tzv. Desatero bezpečného internetu), jak se bránit a na koho se obrátit o pomoc v případě, že se s tímto jevem setkáme (Linka bezpečí, Internet Helpline, E-Bezpečí, Policie ČR). Dětem byly předloženy vybrané kazuistiky. Na závěr proběhla diskuse a poté děti vypracovaly pracovní listy z projektu Rozum a Cit pro školy. 

Fotogalerie.


KNIHA DŽUNGLÍ - MAUGLÍHO POSLEDNÍ BOJ

Ve čtvrtek 13.10.2022 jsme vyrazili do divadla Gong na představení Kniha džunglí. Příběh Mauglího už mnozí znali, někteří se s ním ale setkali poprvé. Všichni jsme se na představení moc těšili.
Do divadla jsme se tentokrát vydali linkovým autobusem a metrem. Po náročnější cestě nám vyhládlo, a proto bylo potřeba se před představením ještě posilnit svačinou.

Poté už jsme obsadili ta nejlepší místa, která nám byla přidělena a nedočkavě čekali na začátek představení. Ještě než začalo, byli jsme všichni pochváleni samotným panem ředitelem a hercem v jedné osobě za to, jak jsme vzorně společensky oblečeni.

Příběh začal krásnou stínohrou, která všechny nadchla. Představení bylo plné písniček, originálních kostýmů, rekvizit, legrace, ale i vážnějších scén k zamyšlení - o síle rodinných pout, přátelství, toleranci, ohleduplnosti. Netradiční podání známého příběhu se nám všem tak moc líbilo, že v noci určitě spousta z nás celý příběh s Mauglím zažila znovu. Akela, Baghíra, Balů, Šer Chán a Kaa byli opravdu skvělí! 


DIVADELNÍ PŘEDTAVENÍ ALADINOVA LAMPA

(10.10.2022)

V pondělí 10. října jsme pro naše děti z MŠ a ZŠ i pro děti z Dětské skupiny měli připravené příjemné překvapení. Se všemi dětmi jsme měli možnost zhlédnout loutkové představení "Aladinova lampa". Dorazil k nám do školy loutkoherec, který vyprávěl příběh, ve kterém Aladin získal starou kouzelnou lampu, ve které se ukrýval Džin a plnil přání. Obdivovali jsme moc hezké kulisy a rekvizity. Loutky byly velmi hezky propracované a děti zaujaly natolik, že po vystoupení měly možnost si je zblízka prohlédnout a zeptat se na vše, co je zajímalo. Pohádkové představení se nám všem velmi líbilo.  

Fotogalerie.


TŘEŤÁCI A ČTVRŤÁCI PEKLI KOLÁČ

(7.10.2022)
Žáci 3. a 4. ročníku upekli v pátek v rámci pracovních činností sladkou dobrotu - kakaový jablečný koláč s jablíčky z naší školní zahrady. 

Všem moc chutnal. 


BUDOUCNOST KRAJINY - PROJEKTOVÝ DEN

V pondělí k nám zavítaly lektory Renata a Lenka ze společnosti "Participation Factory" s programem vzdělávání v oblasti ochrany přírody a krajiny. Téma krajiny a její budoucnosti je jedním z klíčových v souvislosti s nadcházející klimatickou změnou a snahou řešit její dopady.

Děti se dozvěděly, že krajina není něco samozřejmého, ale je něčím, čím se odlišujeme od ostatních národů a co zakládá nejen naši kulturu a identitu, ale i naše bohatství.
Že bychom se měli zasazovat o její ochranu a poukazovat nejen na její krásu, ale také na současné problémy.

Úvodní prezentace dětem otevřela téma krajiny a učila je o jejích rozličných podobách. Děti se dozvěděly např. o krajině zemědělské, městské či krajině těžby a své znalosti si poté ověřily pomocí pracovních listů.

V další hodině byli žáci vyzváni, aby se zamysleli nad tím, které místo v okolní krajině je jejich nejoblíbenější a proč. Své oblíbené místo si měli představit - čím je místo charakteristické,
s kým ho většinou navštěvují, jak se tam lze dostat, co tam většinou dělají. Toto své místo následně každý zakreslil na skupinový arch papíru.

Třetí hodinu následovala diskuse o tom, zda se domnívají, že jejich oblíbené místo je nějakým způsobem ohroženo (např. znečištěná voda nebo ovzduší, smog, příliš mnoho aut, příliš mnoho turistů, hrozba kácení stromů, hluk, černé skládky, požáry, plánovaná zástavba, VRT aj.).
Lektorky představily pomocí prezentace možné hrozby pro krajinu a hravou formou zapojily žáky do diskuse. Následně žáci zakreslili tyto "hrozby" ke svému stávajícímu obrázku oblíbeného místa.
Renata s Lenkou zaznamenaly všechny hrozby, které se u obrázků objevily a ty napsaly na tabuli. Následovalo hlasování o tom, která hrozba je podle dětí nejzávažnější. Děti hlasovaly pomocí puntíků, které přilepovaly k dané hrozbě.

V závěru se děti dozvěděly, jaké existují možnosti ochrany krajiny. Případně, jak by šlo zamezit hrozbám (např. sbírání odpadků, sázení stromů, nákupem oblečení z druhé ruky atd.). Žáci pak zapsali na papír alespoň jednu činnost, kterou mohou dělat oni sami pro ochranu naší krajiny. Na konci každý obdržel diplom člene týmu ochránců krajiny.

Děti se na projektovém dnu učily nejen respektovat svou krajinu a hodnoty v ní, ale dozvěděly se také o možnostech, jak zasáhnout, když je jejich oblíbené místo ohroženo. Byly vtáhnuty do dialogu o budoucnosti naší krajiny a nutnosti chránit nejenom to hodnotné, ale také to, co máme rádi. Různé druhy aktivit během prezentace podnítily široké a intenzivní vnímání krajiny a zamyšlení se nad ní.

Fotogalerie.


ZOO CHLEBY

(27.9.2022)

V úterý jsme se vydali na výlet do ZOO Chleby, kde nás čekala komentovaná prohlídka. Prohlídka začínala v teráriu, kde si děti mohly prohlédnout drápkaté opičky, hlodavce, králíky, ježky, leguány, gekončíky a jiné. Zážitkem pro nás všechny bylo mazlení se s chameleonem, agamou, korálovkou a v závěru i s krajtou, která se některým doslova omotala okolo krku. Poté jsme se přesunuli do kontaktní zoo mezi zvířata ze statku a pokračovali jsme mezi daňky, kteří si nás přišli obhlédnout zblízka. Následovali velbloudi, kde jsme se dozvěděli jaký je rozdíl mezi velbloudem a dromedárem a proč má vlastně velbloud dva hrby. U lvů nám byl vysvětlen rozdíl mezi jednotlivými lvy. Se lvem Lukym si děti zahrály na honěnou a zjistily, jak rychle dokáže lev běhat. Čas se nám neúprosně krátil a tak nám nezbývalo nic jiného než si dát svačinu, nakoupit pár suvenýrů a zpátky do školy. Věříme, že jsme v ZOO Chleby nebyli naposledy. 

Fotogalerie. 


DIVADLO ÚSMĚV

(15.9.2022)

Ve čtvrtek 15. září nás čekalo maňáskové divadelní představení "O kamarádství", které se konalo na Obecním úřadě. Dětem se velice líbila podoba maňásků. Představení to bylo velice poučné, a jak už to v pohádkách bývá, dobro vždy zvítězilo nad zlem.  

Fotogalerie.


ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022


FAJNPARK

(28.6.2022)

V úterý 28. června vyrazila naše škola a školka na výlet do zábavního parku FAJNPARK. Tento jedinečný park vyrostl na osmi hektarech bývalého vojenského prostoru v Chlumci nad Cidlinou.
Na výlet jsme se vypravili autobusem přímo od školy. Cesta trvala něco málo přes hodinu. Počasí nám přálo, a tak si děti mohly výlet řádně užít.

Pro děti i učitele zde byly připraveny jak aktivity, které protáhnou svaly, ale také odpočinkové zóny, jejichž návštěva doslova pohladí po duši a zklidní mysl. Vedle atrakcí jsme se prošli i krásnou přírodou, kde nám společnost dělaly obří modely hmyzu a dinosaurů.

Park jsme si náležitě užili, nejoblíbenějšími atrakcemi se staly safari autíčka, mini i ufo autíčka s mimozemským přesahem 😊 , trampolíny, skákací hrad, trampolína, jízda vláčkem...

Po řádném vydovádění a občerstvení jsme spokojeně vyrazili zpět domů.

Celý den vládla pohoda a dobrá nálada 

Doprava na tento výlet byla hrazena z vybraných peněz na vánočním jarmarku. 

Děkujeme


ROZLOUČENÍ S DRUHÝM ROČNÍKEM - PŠTROSÍ FARMA ČENKOV

(13.6. 2022)

Za pár týdnů dětem základní školy začínají letní prázdniny a poté žáci druhé třídy přechází k paní učitelce Jitce Hrnčířové. Abychom se s druháčky náležitě rozloučili, podnikli jsme menší turistický výlet na nedalekou pštrosí farmu v Čenkově. Farmou nás provedla její majitelka - paní inženýrka Jana Mazancová. Jejím prostřednictvím jsme se o největších ptácích na světě dozvěděli mnoho zajímavého např., že pštrosí slepice sedí na vajíčkách 42 dnů, že se dožívají až 80 let a na krátkou vzdálenost dokáží běžet rychlostí 70km/h. Také, že chov pštrosů není vůbec jednoduchou záležitostí, jak se na první pohled může zdát. Především kohouti jsou totiž útoční (nejvíce v době páření) a člověk musí být neustále ostražitý. Pštros má velmi silný zobák a k tomu i silné nohy. Mocnými kopanci nebo klovnutím může způsobit nepěkné zranění. Kromě pštrosů jsme viděli také poníky s roztomilým hříbátkem, kozy, krocana s krůtou a krůťaty, perličky, králíčky a exotické černé slepičky, které jsou označovány jako Lamborghini mezi drůbeží. Na závěr prohlídky jsme si osahali pštrosí kůži (používá se na výrobu kabelek i bot), pohladili pejsky a vydali se pěšky na hřiště u sportovní haly v Odoleně Vodě. Tam jsme dojedli svačinky a trochu zamlsali. Před odjezdem směr škola děti ještě stihly "zařádit si" na místních prolézačkách. Bohužel už nezbyl čas pohlédnout si i místní historické památky. Myslím, že výlet byl fajn, všichni jsme si ho náramně užili i počasí nám přálo - nezmokli jsme! Teď už jen zbývá popřát našim milým druháčkům hodně štěstí, zdraví a školních úspěchů v třetím ročníku!

Pavla Pristášová

Fotogalerie


LÍBEZNICKÁ BUBLINA

(10.6.2022)

V pátek 10. 6. se vybraní žáci naší školy zúčastnili tradiční recitační soutěže Líbeznická bublina v ZŠ Líbeznice, na kterou jsme každoročně srdečně zváni. Emilka Pilgrová, Zuzanka Stavinohová, Davídek Kondelík, Tobík Mašek, Emička Dubnová, Erik Budaev a Matyáš Šesták předvedli, ve velké konkurenci velmi kvalitních recitátorů, skvělý výkon a se ctí naši školu reprezentovali. Vzhledem k tomu, že se neudělují 1., 2. ani 3. místa, pouze cena pana ředitele a paní knihovnice, uspěli vlastně všichni a nikdo nebyl zklamán. Naopak všichni byli oceněni diplomem, knihou, kterou si sami vybrali, bublifukem a lízátkem. Každému mohli navíc účastníci napsat vzkaz do obálky ohledně jeho výkonu. Pro všechny účastníky a jejich pedagogický doprovod bylo připraveno občerstvení a po skončení připraven oběd ve školní jídelně. Rovněž jsme se mohli zúčastnit prohlídky nových moderních prostor základní školy. Pro všechny to bylo velice příjemné a obohacující dopoledne. Pro naše děti navíc zážitek a zkušenost v porovnání podmínek naší malotřídní školy a velkokapacitní školy pro 1400dětí.
Všem dětem patří velký dík za svědomitou přípravu na soutěž a paní Pilgrové a panu Šestákovi za pomoc při dopravě dětí na akci.
Jitka Hrnčířová


DEN DĚTÍ

(1.6.2022)

Ve středu 1.6.2022 jsme společně s žáky mateřské a základní školy oslavili Den dětí.
Den začal týmovým luštěním rébusů/ hádanek ve třídě. Následovalo malé občerstvení s diskotékou.

Poté jsme se společně přesunuli na školní zahradu, kde na děti čekal program Králičí hop, organizovaný paní učitelkou Hrnčířovou ve spolupráci s její dcerou Natálkou, která dětem představila králíčky Zorra, Karamelku a Smetanku.
V úvodu se děti dozvěděly, že tento sport vznikl v Dánsku a v České republice se provozuje přibližně od roku 2009. Skákat s králíčkem se může od 3 měsíců jeho věku. Světový rekord ve skoku vysokém je 105 cm, ve skoku dalekém 300 cm. Oficiálně se soutěží ve čtyřech disciplínách: rovinná dráha, parkur, skok vysoký a skok daleký.
Nejvíce si děti užívaly praktických ukázek a některé z nich si také mohly běh s králíčky přes překážky samy vyzkoušet.

A to ještě nebylo vše! Na závěr na žáky čekalo pět pohybových stanovišť, kde museli plnit různé disciplíny, mezi které patřilo skákání panáka, přenášení vody na lžíci, skákání v pytli, hod balonkem
a přesouvání se pomocí papírových kamenů.
Žáci dostali do svých průkazů za splnění na stanovištích symboly v podobě smajlíka, sluníčka, srdíčka, domečku a hvězdičky.
Všechny děti se radovaly z vyplněných průkazů a za odměnu na ně čekala sladká tečka v podobě nanuků.
Den dětí si každý z nás náramně užil.

Fotogalerie.


BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ O PRÁZDNINÁCH - PŘEDNÁŠKA MP ODOLENA VODA

(30.5.2022)

V pondělí 30. května nás opět navštívil náš milý strážník, preventista MP Odolena Voda pan Pavel Pelikán se sympatickou kolegyní paní Borovičkovou. Přednáška byla tentokrát na téma "Jak se bezpečně chovat o letních prázdninách". Děti se ve dvouhodinové přednášce dozvěděly např. jak se bezpečně vracet domů, jak se správně zachovat, pokud nás osloví cizí člověk (nebo, jak se chránit při útoku psa), jak postupovat, když se ztratíme v lese nebo na dovolené, co dělat, když jsme sami doma a někdo cizí zazvoní, kam volat, když nalezneme použité injekční stříkačky (či utržené elektrické kabely) a také třeba, jak se bezpečně chovat u vody... Přednáška byla svým obsahem a preventivním zaměřením velice přínosná. Jednotlivé okruhy byly vhodně doplněny autentickými fotografiemi z archivu Policie ČR. Děti nezklamaly, opět byly nesmírně zvídavé, často se ptaly a diskutovaly. V rámci diskuse jsme se také dozvěděli o Amaru Ibrahimovi, specialistovi na zvládnutí extrémních situací. Amar Ibrahim je rovněž instruktor kurzů přežití v přírodě i ve městě a je také autorem knihy Kurz přežití pro děti. Na závěr děti obdržely barevně zpracované brožury, prospekty a omalovánky zaměřené na bezpečné chování.     


DEN JANA KUBIŠE

(27.5.2022)

Dne 27. 5., v den 80. výročí atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, jsme navštívili v Památníku národního odboje a útlaku v Panenských Břežanech akci nazvanou Den Jana Kubiše. V zámeckém parku jsme zahájili prohlídkou výstavních panelů z operace Anthropoid s dobovými fotografiemi. Uvnitř Horního zámku jsme se díky 3D brýlím mohli přenést do virtuální reality a promítnout si prostřednictvím 3D hry jednotlivé účastníky atentátu, vše s popisem či komentářem. Poté se nás ujal pan ředitel a zasvěceným výkladem nám doprovodil výstavu jednotlivých artefaktů z celé operace. K vidění byl například samopal Jana Kubiše, který se ve stěžejním okamžiku porouchal a musel být použit granát, přilba parašutistů, kus látky z padáku, osobní průkaz, revolver Karla Čurdy, plášť K. H. Franka. Zároveň byl na obrazovce promítán hraný dokument o atentátu. V okolních expozicích byl, mimo jiné, simulován pohled z nákladního vlaku při transportu do koncentračního tábora, vězeňský oblek, židovská hvězda. V poslední části naší exkurze byl velmi zajímavý, zasvěcený výklad při prohlídce vojenské techniky. K vidění ve vojenském stanu byl radiovůz, jeepy, motorky, zbraně i hygienické a osobní potřeby vojáků (držák na lešení knoflíků na uniformě), tablety na dezinfekci vody. Všichni jsme byli pozváni na dnešní odpolední a zítřejší celodenní akci s velice zajímavým programem. Akce nás velice obohatila o nové vědomosti a informace a umožnila vhled do jednoho z nejtemnějších období našich novodobých dějin.


MAGDA MALÁ - HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

(25.5.)

Ve středu 25. května měly děti naší školy mimořádně krásný kulturní zážitek. Naši obec totiž navštívila velice úspěšná muzikálová zpěvačka a herečka Magda Malá, která se mj. věnuje i charitativní činnosti. Je zakladatelkou Nadačního fondu Magdy Malé. Tento fond pomáhá matkám s dětmi v tísnivé životní situaci. Kvůli nepřízni počasí akce neprobíhala na zahradě školy, v amfiteátru, ale v prostorách OÚ, což na kvalitě zážitku nic nezměnilo. Velice sympatická a bezprostřední zpěvačka si hned v úvodu získala nejen děti, ale také paní učitelky, kterým zazpívala dojemnou Hallelujah a známé písničky z muzikálu Dracula - Vím, že jsi se mnou a Jsi můj pán. Krátké sólo si zazpívala i naše paní učitelka Jitka Hrnčířová, která za svůj nádherný hlas sklidila obdiv i od samotné paní Magdy. Potom následovaly neméně slavné písničky např. Kominík, Kytka masožravá, Myška tanečnice nebo Racek chechtavý. Muzikálová umělkyně dokázala spontánně zapojit všechny do akce včetně paní učitelek. Společně jsme tancovali a vlnili se v rytmu, někteří se pokoušeli o Break dance, a někdo si jen tak hopsal, skákal, dupal - všichni jsme se maximálně bavili! A protože atmosféra byla naprosto jedinečná, tak nesměl chybět ještě malý přídavek na závěr - To ti povídám. Následovala autogramiáda a "hupky dupky" zpátky do školy. 

Fotogalerie


DEN BLÁZNIVÝCH PONOŽEK

(11.5.2022)


ZOO ÚSTÍ NAD LABEM

(3.5.2022)

V úterý nás čekal výlet do ZOO v Ústí nad Labem. Po příjezdu na místo si nás převzala sympatická paní lektorka, která se nám věnovala při výukovém programu. Nejprve ale svačina. Děti posvačily s krásným výhledem na tapíra. Po svačině jsme se přesunuli do výukového centra. Paní lektorka si pro nás připravila zajímavou přednášku o zvířatech v divočině, do které vtáhla i děti. Proto jsme se také mohli mimo jiné dozvědět, že dalším druhem ryb je Nemo a žába v ohrožení před nepřítelem dělá kva kva. (tyto informace pramení ze školky:-). Velkou pochvalu si zaslouží školáci, kteří projevili obrovskou aktivitu a skvělé znalosti. A teď už hurá na zvířata. Naše nejdelší zastávka byla u opic, kde děti zaujatě sledovaly jejich chování. Dále jsme viděli zebry, tygra, lva, lvici, hady, pavouky, osla, kozy, jeleny, lemury, lamy, antilopy, geparda, a samozřejmě nechyběli ani tučňáci a surikaty. A co by to bylo za výlet bez řízku? V čase oběda jsme se usadili na lavičky s výhledem na kozy a vychutnávali si obědový balíček, který pro nás paní kuchařka s paní hospodářkou připravily. Čas plynul jako voda a okolo druhé hodiny jsme se vydali zpátky k naší škole. Byl to krásný výlet a nemůžeme se dočkat, co dalšího nás čeká. 

Fotogalerie


Čáry, máry, legrace

(29. 4. 2022)

Blížila se Filipojakubská noc a s ní spojená tradice "pálení čarodějnic". A tak i my v MŠ a ZŠ jsme si tuto tradici připomněli.

Děti z MŠ přišly v krásných kostýmech, ve třídách se jako výzdoba ukázala různá vyrobená havěť včetně pavouků a netopýrů.

Zahájili jsme tvorbou vlastní čarodějnice, kterou čekal neblahý osud - upálení. Poté jsme už dopoledne trávili na zahradě. Naštěstí počasí nám přálo a paní učitelky mohly dětem připravit vědomostní kvíz týkající se právě tradice pálení čarodějnic.

Pak už nastal čas zapálit oheň. Čarovalo se, hrály se zábavné hry, zpívalo, hrálo na kytaru, mlsaly se dobroty a pil se čarodějnický lektvar. A spálily se čarodějky!

Všichni jsme si to opravdu moc užili. 

Fotogalerie.


DIVADLO GONG

(28.4.2022)

Divadelní představení "Dobrodružství Toma Sawyera"

Do divadla Gong jsme odjížděli plni očekávání ve čtvrtek 28.4. v 8:00 hod. ráno. Po příjezdu do divadla jsme se nejprve nasvačili a poté nás čekala slibovaná prohlídka zákulisí s panem Josefem Pavlatou, ředitelem divadla. Mohli jsme si tak prohlédnout šatny herců, kanceláře pracovníků divadla, ale i sklady s rekvizitami. Na jevištní scéně se seznámit s prací techniků
a osvětlovačů. Poté nás paní uvaděčka po skupinách usadila a představení mohlo začít.

Hlavním hrdinou byl kluk jménem Tom, který bydlí se svou svéráznou tetičkou Polly a jejím synem Sidem v malém městečku. S bratrancem Sidem Tom moc nevycházel a ani škola ho moc nebavila. Avšak se mu líbila spolužačka Becky.

O životě se toho přeci může naučit mnohem víc od svého kamaráda Hucka Finna, zanedbaného syna místního opilce. Tuhle dvojku mají místní za známé firmy, klukům totiž netrvá nikdy dlouho vymyslet nějakou originální lotrovinu. Ztřeštěné nápady ale Tomovi
a Huckovi nejednou pořádně zkomplikují život.
Představení se nám všem velmi líbilo. Bylo vtipné a zábavné a zároveň i poučné v tom, že "lež má krátké nohy a moc daleko neuběhne". NÁVŠTĚVA FILMOVÉHO ATELIÉRU

(8. 4. 2022)

V pátek 8. 4. jsme využili jedinečné nabídky a s dětmi ze 3. a 4. ročníku jsme navštívili zázemí a interiéry televizního štábu , který v areálu bývalého VUKu v Panenských Břežanech natáčí 16. dílný seriál Chlap z produkce televize Nova.

Paní z produkce nám nejprve ukázala maskérnu, kostymérnu, sklad rekvizit, zázemí produkce, herců, režiséra. Poté jsme se ocitli v ateliérech Nemocnice Centrum, která je vynikající kopií nemocnice skutečné. Na pokojích, v ordinacích, operačních sálech, patologii, recepci, chodbách bylo skutečné vybavení včetně lékařských přístrojů, nástrojů, zdravotnického materiálu a pomůcek.

Televizní štáb se k nám choval velmi mile a některé profese nám i více přiblížily svou práci - p. skriptka, kameramani, zvukaři, ostřiči zvuku. Do své pracovny k monitorům nás vzal i sám p. režisér, který nám vysvětlil, jak se evidují jednotlivé záběry a ukázal scénář - ke každému dílu je zapotřebí jeden silný sešit A4.

Měli jsme možnost sledovat i práci s herci a komparsem při dvou natáčecích scénách a vyfotit se s představitelem hlavní role primáře Franka - populárním slovenským hercem Tomášem Maštalířem.

Byl to opravdu silný zážitek pro nás všechny, kdy jsme si uvědomili, co příprav, času a práce mnoha lidí je zapotřebí, abychom v pohodlí domova mohli v televizi sledovat jeden šedesátiminutový díl seriálu.


Divadelní představení Domku, domku domečku

( 30. 3. 2022)

Ve středu 30.3. jsme s dětmi z MŠ i ZŠ měli možnost zhlédnout představení Domku, domku, domečku. Dva herci nám, s pomocí kytary, akordeonu, hezkých kulis a rekvizit, převyprávěli příběh opuštěných, ztracených plyšových hraček - kočky, pejska, zajíce, medvěda a papouška. S dětmi navázali vzájemný kontakt hned v úvodu, kdy je přiměli zamyslet se nad tím, zda se svými hračkami, které jim přinášejí radost a potěšení, zacházejí vhodně a šetrně. Děti odpovídaly aktivně i na otázky, co dělají s hračkami, když už si s nimi přestanou hrát nebo co si myslí, že dělají a jak se cítí opuštěné, vyhozené hračky. V průběhu představení, plného veselých písniček, pak herci spolu s dětmi pomohli zvířátkům najít domov v novém domečku. Všem se pohádka velmi líbila a přinesla nejedno moudré poučení do života.

Divadlo bylo hrazeno z KF dětí. 

Fotogalerie.TANCEM PROTI ŠIKANĚ

(25. 2. 2022)


V pátek 25. února se na naší škole uskutečnil preventivní program zaměřený na šikanu. Beseda byla ovšem vedena velmi netradičně. První část byla zaměřena na samotné povídání o šikaně očima dětí. Žáci si zahráli hru tzv. "Vyřazovačku" - odpovídali, společně diskutovali, tázali se, zapojili se úplně všichni. Paní lektorka byla velmi empatická, milá...některé příběhy vyprávěla přímo z vlastní blízké zkušenosti z dob její docházky na základní školu. Ve druhé části se žáci odreagovali pohybem. Přes jemné protažení se protančili až k výrazovému tanci a zumbě. Cílem bylo zbavit se všeho špatného, negativního a naopak vyjádřit své emoce a načerpat pozitivní, příjemnou náladu. Zcela neskromně si dovolím citovat závěrečná slova paní lektorky: "Jste nejlepší škola, ve které jsem byla, klidně bych k vám přijela tančit znovu a zadarmo🙂".


Fotogalerie.


Jeřábková Veronika


MASOPUST

(17. 2. 2022)


Masopustní průvod bohužel vzhledem k nepříznivému, větrnému počasí neproběhl. My jsme si to naštěstí i tak užili, něco málo jsme se dozvěděli, zatančili si, zasoutěžili si a v neposlední řadě jsme si zamlsali výborný domácí perník od paní Zamboj.

Fotogalerie.


Jeřábková Veronika 


MUZEUM FANTASTICKÝCH ILUZÍ

( 27. 1. 2022)

Ve čtvrtek 27. 1. naše škola navštívila Muzeum fantastických iluzí nejúspěšnějšího českého iluzionisty, Pavla Kožíška, v Praze. Na děti čekal magický svět optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Děti si mohly vyzkoušet kouzelnou židli nebo magickou místnost, která je proměnila v trpaslíka nebo obra. Prošly se hlavou dolů po stropě místnosti, proměnily se v primabalerínu, nechaly se kouzelníkem vystřelit z děla nebo levitovat ve vzduchu.

Slavný alchymista Edward Kelley je kouzlem uvěznil ve své středověké laboratoři a opravdový úsměv Mony Lisy nebyl ten, který znáte z obrazu!

Děti zažily jedinečný zážitek nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídily parádní a legrační fotky.

Fotogalerie.


TEPLÁKOVÝ DEN

( 14.1.2022)


AFRICKÁ SKUPINA EMONGO

(18.1. 2022)

V úterý 18. února proběhlo na obecním úřadě pro žáky naší školy vystoupení skupiny Emongo. Alespoň na chvíli jsme se mohli pomyslně přenést do vzdálené Afriky, konkrétně do Demokratické republiky Kongo. Sympatický Paul a Martin, oba původem z Konga, ale dnes již několik let žijící v Praze, nám ve zhruba dvouhodinovém programu nabídli neobvyklý zážitek. Děti se zábavným způsobem, kde nechyběl tanec, zpěv a bubnování, seznámily s africkou kulturou. Dozvěděly se mnoho zajímavého nejen o způsobu života a zvycích místních lidí nebo o africké fauně, ale třeba i to, že na konžských mateřských i základních školách panuje velice přísný režim (i fyzické tresty), a ten, kdo třikrát poruší nastavená pravidla, je nucen školu opustit. Rodiče platí školné, a ne každá rodina si může tyto nemalé finanční výdaje dovolit. V konžské škole děti nosí stejnokroj a na jednoho učitele připadne 80-120 dětí, v mateřské škole je to o něco méně, max. 80 dětí. Po vyučování děti odchází domů, protože škola nezajišťuje stravování ani školní družinu. Zajímavých informací o této exotické krajině bylo nespočet. V rámci diskuse se děti mohly zeptat na vše, co je zajímalo. Po celou dobu vystoupení také panovala úžasná atmosféra. Žáci se velmi aktivně zapojovali a zkoušeli tančit a vlnit se v rytmu africké hudby. Taneční vystoupení v tradičních afrických sukýnkách předvedly také paní učitelky a za svůj výkon sklidily obrovský potlesk. Na závěr jsme si společně zazpívali Malu muna (píseň opěvující radost ze života) a někteří si zabubnovali na pravé africké bubny. A jak jsme se pěkně "odvázali" uvidíte ve fotogalerii! 

Fotogalerie.


ROBOTICKÉ HRAČKY V NAŠÍ ŠKOLE

(leden 2022)

V rámci projektu MAP II (Brandýsko) byly naší škole nabídnuty k zapůjčení robotické hračky - vláčky a roboti (ozoboti).

Ochotně nám je přijel představit pan Michal Špitálník, který nám nejen vysvětlil , jak fungují, ale hlavně, jak je možné je efektně využít při vzdělávání v MŠ, ZŠ i ŠD.

MŠ si zpestřila hru a vzdělávací činnosti železnicí s vláčky, školáci experimentovali, rozvíjeli logické myšlení a procvičovali kreativitu znalosti a vědomosti z ČJ a M se světelnými ozoboty.

1. a 2. ročník je využil k opakování učiva, konkrétně k procvičování sčítání a odčítání. 3. a 4. ročník prostřednictvím pracovních listů procvičil násobilku 8 a vyjmenovaná slova.

Žáky činnosti velmi bavily, zaujatě vymýšleli dráhy a zkoumali, na jakém principu ozoboti fungují či jaký druh pohybu znamenají barevné kombinace jednotlivých úseků dráhy.

Robotické hračky byly bezesporu velice přínosným zpestřením výuky a jen potvrdily zájem a vyspělost dětí ve využívání moderních technologií. 

Fotogalerie.


ADVENTNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU LOUČEŇ

(7. 12. 2021)

Vánoce na zámku

V úterý 7. 12. jsme si zpříjemnili předvánoční čas výletem na zámek Loučeň, kde právě probíhá výstava s názvem "Příběh vánočního stromečku".

Při vstupu do areálu zámku jsme se rozdělili na dvě skupinky, a zatímco jedna nakupovala suvenýry v malém obchůdku, druhá už měla výklad se stylově oděným

průvodcem (v kostýmu zámeckého pána.) V parku před zámkem nešlo přehlédnout

fontánu s kruhovým labyrintem stylizovanou do adventního věnce.

Prohlídku jsme zahájili ve vstupní hale, kde nám byl vysvětlen pojem "chvojka" a účel jejího zdobení perníčky a sušeným ovocem (pamlsky pro duše zemřelých, aby nechtěly nahradit živé obyvatele chalupy) či praktický způsob obráceného věšení stromečků na Štědrý den. Nechyběla ani vánočka a první vánoční stromeček ze středověku - jabloňový. Červená jablka byla připomínkou "zakázaného ovoce"ze

stromu poznání v ráji. 24. prosinec je od r. 553 zasvěcen památce Adama a Evy.

Postupem času lidé nahradili bezlistou jabloň zelenou jedličkou, kterou ověšovali jablky, figurkami Adama a Evy i hada, které vyřezali ze dřeva nebo upekli z těsta.

A pak už následovaly další skvosty-stromek ze šustí a s kukuřicí (žlutá barva- symbol slunce), strom s prvními elektrickými řetězy ze skla, s unikátními perličkovými ozdobami z Poniklé (Krauchovy ozdoby), které byly loni 17. 12. 2020 zařazeny do nehmotného dědictví UNESCA. Baťovy gumové ozdoby s figurkami i vzácným exponátem obchůdku a kočky vedle ve vitríně. Dětem bylo připomenuta tradice zavěšeného jmelí a zdůrazněno nebezpečí jedovatých plodů.

V ložnici zámku se na posteli kromě 4 dokonalých napodobenin koťat vyjímaly i háčkované stromečky, v pracovně pak filmový stromeček se skleněnými ozdobami s portréty herců z filmů pro pamětníky, vedle kterého byly na figurinách původní kostýmy hlavních hrdinů z filmu Kristián.

Děti asi nejvíce zaujal stromeček ze stavebnice Merkur, ze které si i věhlasný prof. Wichterle sestrojil přístroje, které dopomohly jeho světovému vynálezu kontaktních čoček. V duchařském salonku nás, kromě textilního stromku, zaujala křišťálová koule, největší svého druhu v Evropě. Tatínkům by se jistě líbil pivovarský strom se skleněnými ozdobami ve tvaru půllitrů. Dále byly k vidění vysoké jedle (ze Šumavy) zdobené skleněnými ozdobami, květinami, evropskými "santíky", karnevalovými benátskými maskami, perníčky, portréty sv. Václava, 266 olympijskými medailemi československých sportovců. V závěru prohlídky pak symbolizovala trojice stromků nepřekonatelnou pohádku "Tři oříšky pro Popelku"(čarostřelecký, červánkový a svatební stromeček). Poslední podívanou byl nádherný betlém a saně s dárky a pak už byla pro děti připravena dílnička, kde si vyrobily ozdobu a zahřály se ovocným čajem.

Výlet se velmi vydařil a všechny nás příjemně naladil na blížící se vánoční svátky.

Fotogalerie.


Mikulášská nadílka 

(2.12.2021)

Fotogalerie.


Fany a pes

(16.11. 2021)

V úterý 16. listopadu, před státním svátkem - Den boje za svobodu a demokracii, jsme využili příležitost, se v předpremiéře podívat na animovaný film Fany a pes. Tento napínavý a zároveň laskavý příběh o síle přátelství a odvaze, odehrávající se v tehdejší Německé demokratické republice, žákům přiblížil atmosféru ve společnosti, průběh pokojné revoluce a další události spojené s podzimem roku 1989 z pohledu dvanáctileté dívky Fany. Fany je obyčejná dívka, které přítelkyně Sofie svěří před odjezdem na rodinnou dovolenou svého pejska Sputnika. Z dovolené se ale nevrátí, rodina totiž emigruje do západního Německa. Fany stojí před problémem, jak Sofii pejska vrátit. Myslí si totiž, že se jí po Sputnikovi stýská. Vydá se na cesty a brzy se ocitá ve víru událostí rozpohybovaných dějin... Jedinečným, srozumitelným a citlivým způsobem žáci získali lepší pojem o tom, jak to před třiceti lety vypadalo a co se od té doby změnilo.


Divadelní představení "Trampoty štěněte Gordona".

(11.11.2021)

Ve čtvrtek 11. listopadu se děti prostřednictvím divadelního představení Trampoty štěněte Gordona z autorského divadla Piškot přesunuly do dalekého Skotska. Veselým, rýmovaným a především poučným příběhem se seznámily se zajímavostmi a zvyklostmi této země. Tento příběh se prý skutečně stal a vyprávěl o roztomilém, z počátku velmi nezkušeném štěněti rasy skajterier, kterého si pořídil farmář McDougle. Děti se např. dozvěděly, jak si na něj dovolovala skotská klapouchá kočka Ema, jak ho skotská kachna Rachel v dobré víře chtěla naučit "štěkat". Co mu vyvedl záludný lišák Jamie, proč ho chtěl zpočátku farmář vrátit na trh a jak to vše nakonec dopadlo? Zeptejte se dětí🙂

Fotogalerie.


Afričtí savci

(1.11.2021)

První listopadové pondělí jsme se s žáky přesunuli na obecní úřad, kde nás čekalo živé překvapení. Svou návštěvou nás potěšila paní průvodkyně z námi oblíbeného Zooparku Zájezd se svou malou zvířecí farmou. Měli jsme možnost seznámit se s bodlínem (resp. Bodlinkou), která nás svým vzhledem připomínajícím ježka velmi zmátla. Tento malý, roztomilý tvoreček je totiž geneticky příbuzný slonům a nosorožcům. Největší svého druhu váží v dospělosti až 4kg. Druhým, neméně zajímavým, živočichem byla Žofka - africká ostruhatá želva. Sice věkem byla dětem blízko, je jí teprve osm let, ale nechtělo se jí s námi přátelit, dávala nám svým neustálým couváním jasně najevo, že kamarádi z nás nebudou. Opět jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí a nových poznatků, např. při chovu želv se vyplatí pravidlo méně je více, čím více budeme želvám dopřávat bohatou stravu, tím hůře pro jejich růst, rychle totiž rostou a deformuje se jim krunýř. Na závěr nás svou roztomilostí a nevídanou zvědavostí zcela učarovali tři mrňouskové surikaty - Nick, Thorin a Tiny. Ani u těchto šelem jsme nebyli ochuzeni o nové informace. Jsou to neohrožení tvorové, ve své mnohočlenné skupině se řídí heslem: jeden za všechny, všichni za jednoho!!! Jakmile se jeden člen dostane do ohrožení, všichni ostatní dají veškeré své síly, aby ho ochránili. Celá přednáška s ukázkou se žákům velmi líbila, živá zvířátka nikdy nezklamou.

Fotogalerie.


Halloweenský průvod + dýňování

(26. 10. 2021)


Už pár dní před plánovanou oslavou zdobily vnitřní prostory naší školy všelijaká strašidýlka, ale i typické motivy dýní, které ohlašovaly plánovou halloweenskou akci v naší škole a školce. Ta se konala 26. října a je tradičně spojována se starým keltským zvykem slavení končícího období slunce.
Ráno jsme si s dětmi vysvětlili, odkud svátek pochází a jak se slaví. Poté následoval průvod vesnicí v kostýmech za krásného slunného počasí.
Všechny děti dorazily do školy v kouzelných, originálních kostýmech, ze kterých bylo opravdu dost těžké vybrat 3 nejlepší. Nakonec se to přece jen povedlo a na závěr průvodu byly vyhlášeny 3 nejpovedenější kostýmy ze základní a 3 z mateřské školy. Výherci byli obdarováni diplomy a malým dárkem.
Odpoledne jsme se sešli spolu s rodiči na dýňování, kde si každý měl možnost vydlabat a ozdobit svoji dýni.
Oslava Halloweenu se velmi vydařila. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným rodičům a žákům za účast, donesenou dobrou náladu, dobroty a spolupráci a všem zaměstnancům školy za dobrou organizaci.

Fotogalerie.PEČENÍ HALLOWEENSKÝCH MUFFINŮ

(22.10.2021)

V pátek po plavání jsme se vrhli na pečení halloweenských dýňových muffinů v rámci pracovních činností. Práce nám šla pěkně od ruky a jak se nám to povedlo se můžete podívat zde.


KOUZELNÍK RENO

( 19.10.2021) 

V úterý 19. října nás svou milou návštěvou potěšil světoznámý kouzelník Reno. Jak to tak u správných kouzelníků bývá, nuda tedy rozhodně nebyla. Předváděl a tahal jeden kouzelnický trik z rukávu, a nejen odtud, za druhým. Nejprve si s dětmi trochu pohrál a maličko vystrašil, že se v momentě ztratil, ale děti ho velmi velmi velmi hlasitým pokřikem přivolaly zpátky. Nejprve se děti musely naučit hodně strašidelné kouzelnické zaklínadlo "bla bla bla", bez kterého se nemohlo v žádném případě pokračovat. Co by to bylo za kouzelníka bez svých asistentů? Zájem býti jeho asistenty byl více než obrovský, a tak měl nelehký úkol si k sobě vybrat. Na všechny pochopitelně nedošlo, což dětem vůbec nevadilo. Byli jsme svědky celé plejády nevídaných a zcela ohromujících kouzel, které si ale necháme pro sebe, děti vám samy poví, čeho byly svědky🙂 Na závěr sklidil kouzelník Reno bouřlivý a zasloužený potlesk.

Tento program byl hrazen z KF dětí. 

Fotogalerie.


DIDAKTICKÉ POMŮCKY

(13.10.2021)                                                                                                                                                                                                                        

Ve středu 13.10. měl 3. a 4. ročník milou návštěvu. Z Odoleny Vody k nám přijela Mgr. Jana Plecháčová, která je speciálním pedagogem a v Odoleně Vodě má poradenskou a speciálně pedagogickou praxi. Některé její kurzy (Maxík, Povídálek) znají dobře i děti z Panenských Břežan. Paní učitelka nám nabídla ukázku a využití nejrůznějších didaktických pomůcek k procvičování především ČJ a M, ale i Prvouky, Přírodovědy, Vlastivědy a AJ. Pomůcky byly univerzální, využitelné i pro děti se SVP či při nápravě poruch učení. Dvě vyučovací hodiny nám velmi rychle utekly, děti byly zaujaté a aktivní a tak nám bylo líto, že se musíme loučit. Velice děkujeme za zpestření výuky při procvičování učiva a budeme se těšit třeba někdy na viděnou....

Několik fotografií z výuky zde.


ZOOPark Zájezd

(5.10.2021)

V úterý 5.10. 2021 jsme se vydali na výlet do Zooparku Zájezd. Není velkým překvapením, že tento výlet se velmi vydařil a všem se moc líbil, neboť výpravy za zvířátky nikdy nezklamou. Po příjezdu do zooparku se nás ujala velmi milá paní průvodkyně. Nejprve nás zavedla do terária, kde bylo k vidění mnoho zajímavých druhů živočichů, počínaje leguány přes sklípkana, pakobylky až po pásovce a želvy a mnoho dalších. Velká pozornost byla věnována chameleónům. Děti se dozvěděly nové, zajímavé informace, že se dokáží každým okem dívat jinam, jazyk mají stejně dlouhý jako ocas, mění barvu při komunikaci, čímž dávají najevo své emoce a další zajímavosti. Povídání a prohlídka byla zakončena krmením sarančaty. Dalším neméně zajímavým zážitkem byla ukázka krajty. Ta byla celou dobu povídání omotaná kolem ruky paní průvodkyně. Někteří nebyli sice tímto blízkým překvapením zcela potěšeni, ale statečně vydrželi až do konce výkladu. Naše výprava pokračovala ve venkovní části, kde bylo opět mnoho zvířátek. Nejvíce děti zaujalo povídání o surikatách a jen těžko se dětem chtělo uvěřit, že tato roztomilá zvířátka jsou takové šelmy. Ti odvážnější měli opět možnost nakrmit je červy. Poslední etapa komentované prohlídky vedla do vzdálenější části parku, kde nás netrpělivě vyhlíželi velbloudi, pštrosi, lamy, ovce, kozy, prasátka...U těchto domácích zvířátek měly děti možnost navštívit je přímo v jejich ohradě a nakrmit mrkví. Čas byl opět naším nepřítelem, výlet utekl jako voda a nám zbylo pár minut na to si před odjezdem "zařádit" na místním hřišti. A hurá k autobusu!

Tento výlet byl kompletně hrazen z EU.  

Fotogalerie.


EkoPark Liberec

(30. 9. 2021)

Poslední zářijový den jsme vyrazili na výlet do EKOParku Liberec. Dlouhou cestu autobusem si někteří z nás zpestřili pozorováním zvířátek na polích, nejčastěji srnek, zajíců a bažantů, jiní si vyprávěli zážitky z předchozích dnů volna. Po příjezdu na parkoviště u fotbalového hřiště FC Slovan Liberec ještě následovala asi desetiminutová procházka pěší stezkou. V nedalekém EKOParku už nás netrpělivě očekávali. Hned v úvodu jsme obdrželi informace o tom, co nás zde čeká, co budeme objevovat a zkoumat, co všechno se dozvíme a kromě toho, také instrukce, jak se máme v parku bezpečně chovat, aby nedošlo k úrazu. Pro snadnější orientaci jsme do rukou dostali tištěného průvodce. Po vydatné svačince jsme se rozdělili do tří skupinek a naučná stezka čtyřmi živly pro malé i velké průzkumníky mohla začít. Rázem se z žáků stali dobrodruzi! Podle mapky se děti vydaly po pěšinách a postupně také všechny čtyři živly (vodu, oheň, zemi a vzduch) objevily. U každého stanoviště starší žáci, kteří již umí číst, přečetli mladším žákům úkoly. Tyto úkoly bylo nutné splnit, protože jen tak mohli žáci vyluštit název pátého živlu (život) a zároveň dostat klíč k pokladu, který byl ukrytý v temné jeskyni. Poté jsme se přemístili do kreativní ekodílničky, kde si děti podle své fantazie a s pomocí kladívka a hřebíků vyrobily pěknou hračku ze dřeva. Nechyběl medvídek, nákladní auto, letadlo nebo vážka. A protože nám, paní učitelkám, nebylo zrovna nejtepleji, tak nám děti v blátivé kuchyňce s radostí uvařily výbornou polévku z bláta, rybu na blátě nebo blátivý čaj a kávu na zahřátí. Mňam! Pak už jen zbývalo poobědvat opravdový řízek, nezapomenout nakoupit pár suvenýrů pro maminky i tatínky a pomalu vyrazit k autobusu. Zcela určitě se výlet vydařil, děti byly nadšené (hlavně z blátivé kuchyňky) a především na sebe pyšné, že při úkolech obstály na jedničku. Sami se podívejte, jak jsme si výlet užili.

Tento výlet byl kompletně hrazen z EU.

Fotogalerie.       


Přednáška "Šikana na škole" 

(22. září 2021)

Dnes se žáci ZŠ v rámci prevence sociálně patologických jevů zúčastnili hodinové přednášky na téma "Šikana na školách". Během této hodiny jsme si prostřednictvím Powerpoint prezentace s dětmi vysvětlili, co pojem šikana znamená, jak šikana vzniká a projevuje se, jak se jí efektivně bránit. Také jsme zhlédli skutečné případy šikanovaných dětí (Ondřeje a Matěje), přečetli si smutný příběh čtvrťačky Jarušky a na závěr jsme diskutovali. Děti se dozvěděly, jak by měly správně postupovat v případě, kdyby se jich šikana, ať už přímo či nepřímo týkala a na koho by se měly obrátit o pomoc. Zároveň si ale uvědomují, že nejlepší prevencí šikany je tolerance, ohleduplnost, empatie, laskavost a sounáležitost s druhými lidmi.

Pavla Pristášová

školní metodik prevence


PROJEKTOVÝ DEN V HISOTORY PARKU LEDČICE

(7. 9. 2021)

V úterý 7. 9. 2021 se naši školáci měli možnost přenést do doby pravěku a jeho období paleolitu a neolitu. V rámci projektového dne, hrazeného z projektu EU Šablony II, jsme totiž navštívili nedaleký History park Ledčice.

Po příjezdu na náves Ledčic se, zhruba po půlkilometrové cestě pěšky, před námi objevila brána a vstupní budova rozlehlého areálu parku. Po odložení postradatelných věcí v šatně a posilnění se svačinou se děti rozdělily na 2 skupiny a s lektorem vyrazily poznávat způsob života našich předků v pravěku.

Na prvním stanovišti jsme se seznámili s historií kolem Řípu, který se nedaleko nás majestátně tyčil, osídlením krajiny, typy obydlí, způsoby lovu mamutů.

Druhé zastavení umožnilo dětem vyzkoušet si práci archeologů - odkrývaly dva hroby s kosterními ostatky i nálezy nádob, zbraní, ozdob, nástrojů. Poté dedukovaly, zda se jednalo o hrob muže či ženy.

Třetí stanoviště vyzkoušelo naši zručnost a kreativitu. Z keramické hlíny jsme si, na základě předchozích ukázek replik nádob pravěkých kultur a Věstonické Venuše, mohli sami vyrábět. Po počátečních rozpacích se všem dílo dařilo, jen někteří tvůrci se museli přesvědčit, že sněhuláky v té době asi ještě neznali. 😊

Tvůrčí vypětí pak vystřídala ještě volná hra na 2D pískovišti a nákup drobného občerstvení v obchůdku U mamuta.

Počasí nám přálo, výlet se vydařil a na oběd jsme byli ve škole - šťastní, že máme uvařeno a nemusíme zahánět hlad lovem mamuta.

Projektový den byl kompletně hrazen z EU. 

Fotogalerie.


ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021

FAJNPARK

(29. 6. 2021)

Školní rok jsme zakončili celodenním výletem do Fajnparku, největšího zábavního parku ve východních Čechách. Po příjezdu do Chlumce nad Cidlinou jsme se nejdříve posilnili svačinkou a vyrazili na první atrakce. A že jich nebylo málo... V obrovském volnočasovém areálu, rozprostírajícím se na ploše 110 000m2 na nás čekal Čumílek, trampolínové centrum Hopsálkov, Jumping, Ufo cars a Safari cars, zde se i několik paní učitelek odvážilo projet v bezprostřední blízkosti nosorožce a dalších afrických velikánů (naštěstí plastových) nebo Miniměsto, Indiánov, Hmyzákov, Dinoprales plný pohybujících se prehistorických ještěrů a velmi oblíbený Zvířátkov, kde se děti mohly procházet ve výběhu přímo s kozami, ovcemi, oslíky či lamami. Všechny atrakce byly vskutku originální. Nikdo z nás ani netušil, že se vlastně nacházíme na místě bývalého vojenského prostoru. Velké díky patří těm, kdo tento skvělý a jedinečný park pro děti vymyslel a zrealizoval. Děti si užily plno nespoutané zábavy, relaxace, ale i poznání. Bohužel, čas nám nekompromisně ubíhal a my jsme se velice neradi museli s tímto úžasným místem rozloučit. Ale myslím si, že ne nadlouho. Ve Fajnparku bylo opravdu všem - FAJN! 😊 Sami se podívejte! 

Fotogalerie.


OSLAVA KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

(28.6.2021)

Školní rok uběhl jako voda a nastal čas to náležitě oslavit a hlavně rozloučit se s kamarády ze 4. ročníku, kteří v září usednou do lavic jiné školy. Celé pondělí posledního týdne školního roku jsme proto strávili na zahradě, kde na nás už od 10 hodin čekal skákací hrad. Po obědě a chvilce odpočinku už byl v altánku připravený Tomáš Běhal, známý především dětem z MŠ, se svým originálním divadelním představením o starých pověstech českých. Děti se dověděly, jaké to bylo žít v dobách Praotce Čecha, jestli byl Bivoj jak párátko, zda byla kněžna Libuše jen krásná a jak vysoko musel Šemík vyskočit přes Vyšehradské zdivo. Po skončení divadélka byla možnost nechat si namalovat obličej a v některých případech změnit se k nepoznání. Potom už se začali scházet rodiče, aby si užili vystoupení, které si pro ně připravili žáci 3. a 4. ročníku v hodinách angličtiny a hudební výchovy. Paní učitelky potom mohly přistoupit k předání dárků čtvrťákům a slavnostnímu rozloučení. Den zakončilo společné bubnování dětí a rodičů s Adamovými bubny. 

Fotogalerie.


SPANÍ V ZŠ

(24.6.2021)

Ve čtvrtek se uskutečnilo nejvíce očekávané spaní ve škole pro 3. a 4. třídu. Počasí si s námi chvílemi pohrávalo, nám to náladu a naplánovaný program naštěstí nepřekazilo. Opekli jsme si buřtíky, zazpívali si společně u táboráku, zasoutěžili jsme si, hráli různé hry a především si děti prověřily svou statečnost při noční bojovce, jejímž cílem bylo vyhledat co nejvíce čísel a poté vyluštit šifru, nakonec se zdařilo a šifra "hurá na prázdniny" byla po společném bádání a přemýšlení odtajněna. 


PYŽAMOVÝ DEN

(11. 6. 2021)


VČELÍ FARMA

(31. května 2021)

Po dlouhé roční pauze konečně naše škola vyrazila na celodenní výlet. Jeli jsme se podívat na včelí farmu do Úštěku, nedaleko Roudnice nad Labem. Cesta nám pomalu ubíhala, ale možná to bylo i tím, že jsme se nemohli dočkat. Bohužel v autobuse několik dětí potrápila nevolnost, která po příjezdu rychle přešla a bylo dobře. Před samotnou exkurzí jsme se nezapomněli jako vždy posilnit. A hurá ke včeličkám! Světem včel nás provázela zkušená lektorka a včelařka zároveň, paní Bc. Andrea Novotná, která pro děti připravila různé úkoly s včelí tématikou. Jejím prostřednictvím jsme se mohli dozvědět mnoho zajímavého ze života tohoto úchvatného a nesmírně pracovitého hmyzu. Nejen děti teď ví, jak rozeznat dělnici, trubce nebo královnu, ale i co je trubčice. Také jsme se dozvěděli, že včela má čtyři stádia vývoje (vajíčko, larva, nymfa, včela) a než začne z květů sbírat nektar, musí také obstát v několika nelehkých rolích - uklízečka, krmička, stavitelka, strážkyně a teprve poté se z ní právem stává zasloužená létavka. Děti o včelkách poměrně dost věděly, po dobu výkladu pozorně naslouchaly a spolupracovaly, na kvízové otázky většinou odpovídaly správně. V bezpečí pravého včelařského oděvu jsme si po skupinkách prohlédli včelí úl zblízka. Podívali jsme se na včeličky v akci a kdo se nebál, pohladil si trubečka Karla. Na památku si děti vyrobily svíčky z mezistěny, nakoupily pár dárečků pro své blízké a zázvorové bonbony na cestu. Exkurze za včeličkami se vydařila, počasí nám přálo, děti byly nadšené a spokojené. Pro nás, milovníky přírody, to byl opravdu nevšední zážitek! A to jsme přece chtěli. Ostatně, podívejte se v přiložené fotogalerii, jak jsme si výlet užili.   

Fotogalerie. 


DEN DĚTÍ

(1. 6. 2021)

1. červnový den jsme i v naší škole a školce oslavili společně Mezinárodní den dětí. Všichni jsme se hned ráno sešli na školní zahradě a dopoledne plné zábavy, soutěží, hudby a hezkého počasí mohlo začít. Na deseti různých stanovištích si děti prověřily svou obratnost, sílu a rychlost při skákání v pytli, házení míčků, shazování plechovek nebo při trakaři, provětraly si mozkové závity při skládání puzzle, hledání pohádkových dvojic a jazykolamech a zapojily chuťové pohárky při ochutnávce potravin. V rámci spravedlivého rozložení sil si každý čtvrťák vybral do týmu jednoho kamaráda z mateřinky, ostatní bojovali sami na svou pěst. Všem dalo plnění úkolů zabrat, takže všem také přišlo vhod ovocné osvěžení v podobě melounů, jahod a borůvek. Protože se všem podařilo splnit úkoly na jedničku, následovalo společné hledání pokladu a zasloužená sladká odměna. No a potom už jen hudba, tanec a volná zábava.  

Fotogalerie.


DEN ŠÍLENÝCH ÚČESŮ

(19.5.2021)

V rámci projektu Hrdá škola, jsem se spolu s ostatními školami zapojili do Dne šílených účesů. 

Jak to dětem slušelo se můžete podívat ve fotogalerii.


Pracovní činnosti na naší zahradě

(květen 2021)

V minulém týdnu jsme se v rámci pracovních činností věnovali zvelebení naší školní zahrady. Kluci popadli lopaty, kolečka a hrábě, děvčata se ujala konví a lopatek. Nejdříve bylo potřeba záhon vytvořit. Na vyčleněný úsek navozili zeminu, shrabali ji a děvčata zasadila do připraveného záhonu sazeničky cuket a rajčat. Sazenice poté děvčata vydatně zalila. Teď už se jen těšíme na sklizeň! 

Fotogalerie.


ČARODĚJNICKÝ REJ

(30. dubna 2021)

V pátek 30. dubna se žáci ZŠ spolu s dětmi z MŠ zúčastnili tradičního čarodějnického průvodu obcí. Kdo se nebál uhranutí a přišel se na čarodějnický slet podívat, mohl spatřit nejen malé i velké čarodějnice a čaroděje s košťaty i bez, ale nechyběl ani Harry Potter s kouzelnou hůlkou nebo Kostěj nesmrtelný s nablýskanou kosou. Některé děti měly tak kreativní masky, že byly k nepoznání!

Na začátek jsme se posilnili čarodějnickými dobrotami - nechyběly hadí ocásky, pečené žížaly, žabí sliz, dračí krev nebo hadí žluč. Zatancovali jsme si na diskotéce, některé čarodějnice gymnastky a baletky nacvičily pro ostatní taneční vystoupení. V 10 hodin jsme byli za doprovodu několika tatínků, maminek a sourozenců připraveni vyrazit na průvod obcí. Děkujeme všem, kteří si pro malé kouzelníky připravili dobroty na posilněnou. Po návratu z průvodu už na nás na školní zahradě čekal zapálený oheň, spálili jsme několik malých čarodějnic a vyhlásili vítěze o nejlepší čarodějnický kostým. Jsme rádi, že jsme si mohli odpočinout od výuky a společně si užít dopoledne plné čarodějnické zábavy.

A jak jsme si čarodějnický rej užili se podívejte v přiložené fotogalerii.      


DEN ZEMĚ

(22. 4. 2021)

Počasí jarní zcela nebylo, ale nic nebránilo v tom, abychom alespoň malým dílem byli naší planetě Zemi prospěšní v den, který je oficiálně věnován právě jí. Všichni žáci se společně s panem školníkem vrhli na sázení tújek. Nejprve si vyslechli dané instrukce a pokyny, poté se chlapci chopili rýčů a pustili se do práce. Dívky jim asistovaly, odnášely drny a přinášely čerstvou zeminu. Všichni byli velmi šikovní, skoro jakoby zahradnické práce dělali denně🙂 

Jak to dětem šlo se můžete podívat ve fotogalerii.


 MASOPUSTNÍ PRŮVOD

( 17. 2.2021 )

Středa 17. února byla pro žáky 1. a 2. ročníku ve znamení bujarého veselí. Společně jsme s dětmi z MŠ a paní učitelkami vyrazili na tradiční masopustní průvod obcí. Průvodu se zúčastnilo i několik odvážných příznivců!  Děti měly na sobě úžasné masky a kdo se přišel podívat, mohl spatřit kostlivce, čertici, anděla, vojáka z jednotky rychlého nasazení, piráta, motýlka, pejska, princeznu Elsu, Harryho Pottera, Iron Mana, zombie, netopýra a mnoho dalších, velmi vydařených masek. Cestou se k nám ještě přidala baletka, sheriff, šéfkuchař a princezna. Všichni jsme si pestrou masopustní obchůzku užili a děti od místních občanů dostaly i něco dobrého na zub. Děkujeme! A jak nám to všem slušelo se můžete podívat ve fotogalerii. 


TAJEMSTVÍ LESA - PROJEKTOVÝ DEN

(9.2.2021)

V úterý za dětmi z 1. a 2. ročníku opět přijela paní Dominika Shrbená. Tentokrát byl na pořadu dne projektový den s názvem Tajemství lesa. 

Děti se toho hodně dozvěděly o lesním ekosystému, o letokruhách, o lesních zvířátkách. Paní lektorka s sebou přivezla i mnoho praktických ukázek děti si tedy mohly leccos i osahat.

Tento program byl financován z projektu EU - Šablony II.

Fotogalerie.


ZIMNÍ RADOVÁNKY

Při lednových pátečních hodinách tělocviku využily děti z 1. a 2.třídy čerstvou sněhovou nadílku a vyrazily na Vinici užít si zimní radovánky. Jezdilo se na bobech, pekáčích, ale i po zadku nebo po břiše. Někdo stavěl sněhuláka, někdo dělal andělíčky, ale všichni se při řádění na sněhu výborně bavili. Doufáme, že sníh vydrží a my si budeme moct užít pravé zimní počasí i v následujících dnech.  

Fotogalerie.


VÁNOCE

(18. 12. 2020)

Poslední školní den v tomto roce jsme si opravdu užili. S dětmi jsme nachystali občerstvení, šli jsme se projít a když jsme se vrátili tak si děti rozbalily dárečky. 

Fotogalerie.


MIKULÁŠ

(4. 12. 2020)

Tento rok přišel Mikuláš s čertem a andělem na školní zahradu. Děti byly plné očekávání, zda si tento rok čert někoho odnese s sebou do pekla. Z pytle mu čouhaly nohy! Děti nakonec Mikuláše potěšily pěknou básničkou a hříšníci slíbili, že se polepší. Za to je anděl  náležitě odměnil a čert musel odejít s prázdnou.

Fotogalerie.


CESTA CHLEBA - PROJEKTOVÝ DEN

(7. - 8. 10. 2020)

Ve středu a ve čtvrtek za dětmi do naší školy a školky přijely paní Ing. Dominika Shrbená a paní Bc. Monika Galambová. Přivezly opravdový mlýn na obilí a spoustu dalších propriet na výrobu chleba z kvásku. 

Děti měly možnost si spoustu věcí vyzkoušet a osahat, součástí programu byla i moc pěkná prezentace, kterou paní lektorky obohatily vtipnými převleky, tak aby to všechny přítomné bavilo. :-)

Tento program byl hrazen z projektu Šablony II.

Fotogalerie


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ O SMOLÍČKOVI

(1. 10. 2020)

Ve středu 1. října děti z MŠ i děti ze ŽS shlédly trochu jinou pohádku O Smolíčkovi Pacholíčkovi. A v čem byla pohádka jiná??? V pohádce samozřejmě vystupoval Smolíček i jelen se zlatými parohy, ale tentokrát hlavními postavami byly Jezinky - Nosatinka, Hubatinka a Ušatinka. A proč taková jména? Totiž, Nosatinka byla dříve liškou, ale protože do všeho, jak se říká "strkala nos", byla zakleta v Jezinku. To samé se stalo i Hubatice a Ušatince. Hubatinka byla původně strakou, ale neudržela jediné tajemství, na všechny zvířátka žalovala. A Ušatinka, dříve kuna, zase v lesní školce tahala zvířátka za uši. Proto byly všechny tři za trest zaklety v Jezinky. Jim to ale vůbec nevadilo! Ba naopak, moc rády škádlily neposlušné a zlobivé děti. Jednoho dne Jezinky v lese narazily na chaloupku, kde žil Smolíček Pacholíček se svým strýčkem jelenem. A protože byl Smolíček tenkrát ještě neposlušný, po škemrání a prosení a všelijakému slibování Jezinkám svou světničku otevřel... Ale v pohádkách vždy dobro zvítězí nad zlem, tak i Smolíček se nakonec polepšil a naučil se, že cizím se dveře chaloupky nikdy neotvírají!!! :-)  

Fotogalerie.       


MIRAKULUM

(30. 9. 2020)

Poslední zářijový den si celá škola náramně užila. Společně jsme totiž vyrazili na celodenní výlet do Mirakula - zábavního parku určeného všem, kteří si nezapomněli hrát! Cesta nám poměrně ubíhala, samozřejmě s výjimkou Prahy, tam jsme trochu popojížděli.., ale na parkoviště v Milovicích, kde se park nachází, jsme dorazili včas. Ještě zbývalo zaplatit vstupenky, dohodnout průvodce a posvačit. V parku nás nejdříve čekala prohlídka naučné zahrádky a malé kontaktní zoo. Zahrádka se dětem kupodivu velice líbila. Pozorně naslouchaly a bedlivě sledovaly, jak se jednotlivá bylinka nazývá, a kde ji děti na záhonku najdou. Zvídavě si je osahávaly a s dovolením si sem tam nějakou uštíply, aby si ji mohly za asistence svých smyslů také pěkně "očichat", případně ochutnat. Svou velikostí nás ohromily snad největší dýně na světe, které musely vážit dobrých 20kg, možná i více. Ještě zbývalo pohladit oslíky a kozičky a pak HURÁÁÁÁ na obří houpačky, prolézačky, visuté lanové stezky, trampolíny, hrady různých velikostí, sopečný vulkán a do nejvyhledávanější atrakce - podzemního labyrintu. Děti si mohly, téměř tři hodiny, plně užívat nespoutané zábavy a adrenalinu. Bohužel, čas plynul jako voda a my jsme už museli pomýšlet na návrat. Cestu do školy mnozí z nás pod zaslouženou tíhou únavy v tichosti prospali , jiní se zabavili hraním slovních her. Pro děti to byl nezapomenutelný den, na který budou jistě dlouho a s radostí vzpomínat. Samozřejmě i pro nás, paní učitelky, protože, vidět tolik spontánního a upřímného dětského smíchu, radosti i nadšení rozhodně stojí za to! 

Fotogalerie.


MOBILNÍ PLANETÁRIUM

(15.9.2020)

V úterý nás navštívil a svoje mobilní planetárium v sálu obecního úřadu rozložil pan Vladimír Kunz, který má za sebou mnoho práce pro tehdejší Československou a později Českou televizi, kdy tvořil vzdělávací pořady pro děti a mládež.

Ty nejmenší provedl vesmírem společně se zvířátky. Na ty starší pak čekal maličko náročnější program, kde se žáci seznámili se základními pojmy v astronomii.

Ve fotogalerii naleznete několik fotografií, avšak omluvte prosím jejich kvalitu. V mobilním planetáriu nebyly vhodné podmínky pro focení. 


UKÁZKA DRAVÝCH PTÁKŮ

(8.9.2020)

Navštívili nás (nejen) Anežka, Boženka, Mireček...

Kdo by se domníval, že se na školní zahradě konal sraz bývalých žáků naší školy, mýlil by se. V úterý 8.9.2020 k nám sice zavítali hosté, ale z ptačí říše-dravci a sovy. Pravda s trochu nezvyklými jmény, ale zato s velmi zajímavým a poučným programem. Ten s nimi připravil p. Michal Procházka z o.s.TEIR - sokolnické společnosti, která se jednak snaží přiblížit krásu sokolnictví jako nejstaršího způsobu lovu(sokolnictví je nehmotným dědictvím UNESCO),jednak zprostředkovat dětem v MŠ i ZŠ krásy přírody v rámci EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty).

A tak jsme se mohli dozvědět mnoho zajímavostí ze života těchto krásných ptáků jako např., že peříčka ve tvaru srdce na obličeji sov jsou vlastně uši, díky nimž mají sovy opravdu vynikající sluch. Nebo že poštolka vrabčí (Heduš) si ulovené ptáčky ihned schovává neb hrozí, že se spolu s nimi stane rovněž potravou silnějších ,,příbuzných".

Roli sokolnic si mohly vyzkoušet i naše paní učitelky a asistentky, kterým na rukavici ochotně přistávat a v teplém počasí je svými mohutnými křídly ovíval orel stepní Mireček. V Africe, která je jeho domovem, prý ale raději běhá než létá. Ve společnosti supů si pak při procházkách rád ďobne i nějaké té mrtvolky.

A jestlipak víte, co je největší pochoutkou výra velkého? Ježek! Trochu náročnější konzumace, ale jak se říká: ,,Proti gustu žádný dišputát."

Bylo toho zkrátka mnoho zajímavého, ale čas se naplnil a museli jsme se s našimi hosty rozloučit. Ještě pohlazení Kulíška nejmenšího Arnoštka a velký potlesk na závěr! Tak třeba někdy na nějakém hradě nebo historických slavnostech na viděnou! A pamatujte-sovy nehoukají!

Fotografie k prohlédnutí  naleznete zde.


ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020


HRAD KOKOŘÍN

(25. 6. 2020)

Nakonec jsme se rozhodli, že přece jenom nenecháme děti bez celodenního školního výletu a ve čtvrtek 25. 6. 2020 jsme odjeli navštívit hrad Kokořín.

Po příjezdu jsme vystoupali k hradu, posilnili se svačinou a hned nás čekala prohlídka s výkladem. Odvážlivci mohli ještě vyšlapat schody na vysokou hradní věž.

Nastal čas oběda a tak před další cestou jsme se posilnily řízky od paní kuchařky, které všem moc chutnali. Ještě napít a hurááá, jde se dál.

Další pěší cesta nás čekala na skalní útvar Pokličky. Obzvlášť dlouhý turistický okruh plný překážek, bahna a nerovností jsme nakonec překonali a v pořádku, i když trochu špinavý, se vrátili zpátky domů.

Děti byly opravdu statečný a celý výlet krásně zvládly. Myslím, že zážitků máme hodně a dlouho bude na co vzpomínat.

Markéta Nedvědová

Další fotografie najdete v naší Fotogalerii.


KAVÁRNA PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

(22. 6. 2020)

Poslední školní roky se v červnu konaly skvělé zahradní slavnosti. Letos vzhledem ke stávající situaci nebylo možné tuto akci uskutečnit. Proto nás napadlo setkání jen našeho třídního kolektivu s rodiči. Tady napadlo to Pavlínu. Název vznikl ze situace, která vyplynula už ze spaní ve škole. Ti starší jsou ti, kteří se s naší školou loučí, pokročilí jsou ti, kteří nastupují na jejich místo. Nápad zněl, aby děti spolu s maminkami připravily nějakou dobrotu k ochutnání, ať už sladkou nebo slanou, děti měly napsat recept, který pak byl u každé dobroty a bude zveřejněn na webu školy. Akce byla myšlena hlavně jako tradiční rozloučení se čtvrťáky. Původně byla vymyšlená skvělá podívaná, do které by byla zapojena škola i školka, ale bohužel to nešlo. Naši školu opouští 7 děvčat a tedy 7 statečných, které bojovaly o své známky.

Hudební vystoupení bylo pojato v tomto duchu. Krásný tanec, který si děvčata připravila na motivy písně z báječného filmu Limonádový Joe, myslím potěšil všechny přítomné. Pak přispěchali na pomoc třeťáci a zazněla píseň "Veď mě dál cesto má", která měla ten pravý podtext. Poté následovalo loučení a tričkování odcházejících děvčat. No a pak mě 7 statečných dojalo k slzám krásným dárkem na rozloučenou. A následovala další část našeho loučení: ochutnávka skvělých dobrot, které byly na stolech nachystány. Všem chutnalo. Rodiče se skvěle bavili v naší kavárničce, děti upozorňovaly na své dobroty kamarády, mnozí studovali recepty. K tomu hrála příjemná hudba, kterou měla na svědomí jedna z maminek, děti si užívaly kamarádů a myslím, že všem bylo velmi příjemně.

Ač to vypadalo, že se žádná závěrečná akce nebude moci uskutečnit, nakonec vznikla báječná akce. Děkuji všem, kteří přišli, smažili, pekli, tvořili, nacvičovali a rádi pobyli. A také kolegyni Pavlíně, je radost pracovat s někým, komu záleží na dětech a na této škole.

Marta Kelnarová

Fotky a videa i celou atmosféru si můžete připomenout v naší Fotogalerii (děkuji za poskytnutí paní Fiury).


TRADIČNÍ SPANÍ VE ŠKOLE POD ŠIRÁKEM

(17. 6. 2020)

Ve středu 17. června jsme se sešli kolem 18. hodiny ve škole. Kdo? No jako tradičně žáci 3. a 4. třídy. Proč? Před asi 20 lety jsem založila takovou tradici závěrečného spaní třeťáků a čtvrťáků ve škole. Zpočátku jsme spali ve škole, později jsem s dětmi začala spát pod širákem na školní zahradě. A proč? Žáci 4. třídy se loučí s naší školou a odcházejí na jiné školy a třeťáci nastoupí příští rok na místo těch nejstarších ve škole. A první a druhá třída se vždy těšila na to, že nastoupí příští rok zase blíže k vysněné metě, být tím starším. Vždy to tak fungovalo. Smyslem bylo rozloučení starších a těšení mladších, až na ně přijde řada. Je pravda, že některé roky to nevyšlo díky počasí a bohužel někdy i mému zdraví.

No, ale letos to zase vyšlo. Počasí i mé zdraví. I když situace nevypadala růžově, nakonec ti, kteří po karanténě do školy nastoupili, se mohli naší báječné akce zúčastnit. A užili jsme si to. Dopoledne jsme šli nejdříve na pruty na opékání buřtů, protože k základnímu vzdělání patří umět si pomoci v přírodě. Zde exceloval Vojta Varga a ostatní mu zdatně sekundovali, pak jsme šli do lesa na dřevo a úspěšně jsme donesli do školy potřebné zásoby.

Kolem 18. hodiny jsme se začali scházet na školní zahradě, rozložili jsme si své spaní se spacáky, ochutnali své dobroty z domova a začali soutěžit. A bylo to tedy náročné - fyzicky, krásně svítilo sluníčko a nás čekala náročná disciplína rychlosti a obratnosti. Všichni zvládli skvěle, ale pak se potřebovali napít a posilnit. Byl tedy čas na přípravu ohniště od samého základu a následné rozdělání ohně. Pro mě bylo vtipné, když bylo vše nachystáno, zeptala jsem se: "A jak oheň zapálíte???! Odpověď zněla: "Všichni mají přece u sebe zapalovač." Tak jsem se na děti podívala a zeptala se: "Tak kdo má zapalovač?" A následovaly nechápavé pohledy. No děti jsem zachránila sirkami ze svého batohu. Tady je vidět, že ne vždy funguje to, co děti vidí stále kolem sebe. Oheň vzplál a na pořadu dne bylo opékání buřtíků, někteří měli jen řízky a k tomu opečený rohlík, někteří jen palačinky. Všichni se posilnili, pomalu se šeřilo, ale ještě čekala lístečková soutěž. A již se některým klížily oči a začali jsme se ukládat k spánku, vyčistit zuby, převléknout do spacího a uložit do spacáku. Spací oděvy byly roztodivné, ale zřejmě funkční. Někteří chtěli povídat do rána, nakonec všichni odešli spokojeně do říše snů. A já jsem seděla u dohasínajícího ohně a vzpomínala na všechny své milé žáky, kteří zde před lety se mnou na školní zahradě spali. Nakonec jsem také usínala s pohledem na nebe s hvězdami, které se na chvíli objevily. Měla jsem radost ze všech báječných dětí této naší táborové sešlosti. Brzy ráno mě probudili ptáci, kteří mi zpívali nad hlavou a kteří postupně svým zpěvem probouzeli i děti. Seděli jsme spolu a krásně si povídali, snídali a bylo nám všem moc dobře. Nakonec jsme uklidili naše malé tábořiště, uklidili ohniště a přestěhovali své sbalené věci do školy. Myslím, že děti si odnesly s sebou krásné vzpomínky na své kamarády, na něco, na co se nezapomíná. Děti si dokázaly, že dovedou sbalit spacák, sbalit si do batohu své věci, zjistit, která z těch 5 různých ponožek je moje, že pyžamo není oblečení, ve kterém jsem přišel.

Zažila jsem opět jednu báječnou akci se svými dětmi a věřím, že měla svůj smysl. Moc děkuji všem, kteří jste zde byli, bylo to pro mě krásné, smysluplné, povzbuzující, zavazující, zkrátka jste mi zase dokázali, že moje povolání má pro mě smysl a všechny ty akce, které pro vás dělám, vám něco dávají. Moc vám za to děkuji ještě jednou.

Zažila Marta Kelnarová

Fotografický průřez od posbírání dřeva na oheň až po ranní budíček najdete ve Fotogalerii.


DEN DĚTÍ - CESTA DO PRAVĚKU

(1. 6. 2020)

Ke Dni dětí jsme připravily stezku. Co stezku? Velkou dobrodružnou cestu do opravdového neznáma a nejen do neznáma, ale hlavně do dávna...

Na zahradě školy jsme vyslechli téma naší výpravy. Byla to Cesta do pravěku. A protože jsme v pravěku ještě nikdy nebyli, paní učitelka Klára ze školky nám připravila bezva úvod. Pustila nám úvodní text stejnojmenné knihy, kterou do audioknihy úžasně namluvil Oldřich Kaiser. Pronikli jsme tak do příběhu, který nás začal velmi zajímat.

Než jsme se vydali na cestu, potřebovaly děti získat několik informací. Proto jsme se na chvilku vrátili do tříd a ukázali jsme si krásné fosilie, které přinesla paní učitelka Pavla a něco z knih o pravěku. Pak jsme děti rozdělili do 4 skupin a vydali se na cestu. Před školou se týmy sjednotily a každý z nich dostal mapu cesty. Během pochodu se skupiny střídaly ve vedení tak, aby každý musel opravdu podle mapy hledat kudy dál.

Vyšli jsme k bývalému výzkumnému ústavu a polní cestou, tam Ondra našel první úkol a paní učitelka Marta přečetla část deníku, který si psali kluci z knihy. Na každé zastávce byl vždy ukrytý úryvek z deníku a s ním vždy souvisel i úkol pro nás.

O kousek dál nás čekal i druhý úkol a v lesíku pak všichni pořádali lov na mamuta, což byl úkol třetí. Na nedalekých kládách jsme bojovali podobně jako Ceratosaurus a Stegosaurus v příběhu z knihy. My jsme se přetahovali lanem, abychom poměřili své síly. Pak si všichni měli nasbírat 3 věci, kterými se dá házet, a u čtvrtého úkolu jsme je opravdu použili a snažili se po skupinách naházet co nejvíce bodů střílením do určeného stromu. Pak jsme už přešli hlavní silnici u kozí farmy, všichni podlezli závoru a pokračovali až k betonovým sloupkům na konci farmy. Tam jsme potkali i ovečky, ale nezapomněli jsme napočítat 15. sloupek, u kterého vedla cestička do lesa, kde nás čekal úkol číslo 6. To už jsme byli v močálech a mokřadech a úkol byl nakreslit pravěkého obojživelníka. Pomalu jsme se blížili k cíli naší cesty. Úzkou cestičkou jsme se dostali až k rokli, kde už na nás čekal hlídač pravěkého naleziště. Ten všem týmům zadal asi nejtěžší úkol. Každý tým dostal záhadnou změť teček a čárek se slovy, vyluštěte to. Koukali jsme jako vyjevení - všichni. Nakonec se nad námi slitoval a za drobný úplatek (za skupinu 50 dřepů, 30 kliků a každý jednoho angličáka) jsme dostali klíč k rozluštění. Šlo to pomalu, ale šlo. V textu se psalo, že v rokli nedaleko je archeologické naleziště, kde najdeme různé fosilie. Kosti máme třídit zvlášť, jiné zkameněliny si můžeme každý 2 nechat. Ale nešlo to bez hesla, které jsme museli také vyluštit - TRILOBIT. Pak nastalo kopání, hledání, hrabání. Nakonec všichni své 2 fosilie našli a z objevených kosterních nálezů jsme nakonec sestavili 2 kostry dinosaurů.

Pak už hurá zpět do školy na oběd a výbornou poobědovou zmrzku!

Moc děkujeme za skvělý nápad celého tématu paní učitelce Kláře. Také nám přenechala vlastnoručně nakreslenou mapu, připravila celý deník včetně ručních kreseb a ze sádry vylila všechny fosilie pro celou školu a školku. Já s paní učitelkou Martou jsme vymyslely úkoly a stanoviště a v neděli večer jsem prošla celou cestu a úkoly ukryla podle předem připravené mapy. Pavla udělala velmi vtipné vědomostní pracovní listy a přinesla krásné opravdové zkameněliny. Byla to skvělá kolektivní spolupráce. Ale nic by nebylo tak skvělé, bez vašich úžasných soutěživých dětí, které si celé dopoledne snad opravdu užily.

Pavlína Sáblová

Celou cestu si s námi alespoň fotograficky můžete projít ve Fotogalerii.


Zde ještě můžete nahlédnout do úkolů, které vaše děti čekaly během celého dne.


DEN DĚTÍ - HÁDEJ, KDO JSEM - slavnostní vyhlášení vítězů

(1. 6. 2020)

Vše začalo na zahradě školy. Shromáždila se zde školka, vedle ní (s dostatečným odstupem) 1. a 2. ročník a vedle (opět s odstupem) i 3. a 4. ročník. Nikdo z dětí nevěděl, co se bude dít dál.

Vyhlášení zahájila Monika a já. Moniky skvělý nápad na projekt HÁDEJ, KDO JSEM myslím bavil každého - a nejen z dětí. Všichni rodiče poslali zamaskovanou fotku svých dětí, moc děkujeme za spolupráci, fotku poslal opravdu úplně každý. Pak jsme vyhlásili soutěž, kde už přišlo na hádání. Tohoto nelehkého úkolu se nezhostil úplně každý, ale velká většina ano. Klobouk dolů před výkony dětí i rodičů, úkol to byl nelehký. Po uzávěrce termínu jsem vyhodnotila 3 vítěze z každé kategorie, vyrobila diplomy a Terka z kanceláře připravila krásné balíčky pro vítěze - tašky plné odměn. Ty byly slavnostně předány za velkého potlesku a na závěr tohoto vyhlašování dostal odměnu úplně každý. Vzhledem k situaci, kdy nemůžeme jet na žádný školní výlet, výtěžek z vánočního jarmarku by zůstal nevyužitý a ještě by děti letos neměly společnou třídní fotografii, protože se všichni ve škole a školce již nesejdou. Oslovila jsem proto našeho "dvorního" fotografa pana Pavla Novotného, aby nám připravil třídní fotografie formou koláže právě z těchto, vámi dodaných fotek. Všechny děti se nad fotkami ostatních opravdu baví, leckdo je velmi překvapený koho vůbec nepoznal. Jako třešnička na dortu je pak velká zarámovaná fotografie přímo ve vstupních prostorách školy, která nám bude tu nelehkou dobu připomínat každý den.

A ještě výsledky soutěže:

Kategorie MŠ

  • 1. místo - Anežka a Kryštof Černí
  • 1. místo - Nelinka Dvořáková
  • 3. místo - Emilka Pilgrová

Kategorie 1. a 2. ročník

  • 1. místo - Gabča Doležalová
  • 2. místo - Martin Jindra
  • 2. místo - Jáchym Novák

Kategorie 3. a 4. ročník

  • 1. místo - Lukáš Vavruša
  • 2. místo - Ondra Doležal
  • 3. místo - Terka Šteigrová

Všem moc gratulujeme a všem zúčastněných děkujeme za snahu!

Pavlína Sáblová

Fotky z vyhlášení si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii.


NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA V DOBĚ KARANTÉNY

(10. 3. - 24. 5. 2020)

Tak, už jsme týden ve škole. Zjišťujeme, co se děti během karantény naučily, co zapomněly, co je třeba procvičovat. Především je potřeba poděkovat těm rodičům, kteří se dětem opravdu hodně věnovali a na jejich znalostech je to opravdu znát. Máte můj velký obdiv a uznání. Pak je tady jen mizivé procento dětí, které práci neplnily a posílaly jen občas. Bohužel, s tím nic neuděláme, jen jim to příští rok bude chybět. Všechno učivo a úkoly všichni dostávali přes Školu v pyžamu a poté jsme my měli možnost ohodnotit jejich práci a díky tomu jsme věděli, na co se máme více zaměřit. Tento web našla Pavlína a všem vysvětlila jak na to. Přes tento web jsme se pokusili i o online výuku, ale ta nebyla příliš kvalitní. Tatínek jednoho žáka pan Netřebský pak přišel s nápadem jet online výuku přes Microsoft Teams, vše zařídil, zorganizoval, své znalosti předal Pavlíně Sáblové a spolu se jim podařilo tuto výuku rozjet. Všem patří velké poděkování. Pavlína s tím opravdu měla hodně starostí, pomáhala všem rodičům s připojením, byla i na prvních zkušebních hodinách a komunikovala s dětmi i rodiči, pokud měli nějaký technický problém. Online výuka byla velkým přínosem. Ale protože naše škola je pověstná i různými zábavnými akcemi, bylo tomu tak i v této těžké době. Děti luštily záhady kolem Hanse Christiana Andersena, vypracovávaly velikonoční projekt, vše vymyslela Pavlína a nejzábavnější bylo luštění záhady Hádej, kdo jsem, na kterém se podílela i školka. Zde vyšel nápad od Moniky a do konce to dotáhly pak společně s Pavlínou. Já jsem se tedy doma opravdu bavila, nepoznala jsem téměř nikoho. Výborné maskovací převleky. Mateřská škola také nezahálela. Připravila pro děti velikonoční zábavné listy, ty dětem Klára s Monikou osobně doručily dětem do schránek a následovalo putování po stopách záhadného skřítka, který žije v břežanském lese. Ti, kteří toto putování absolvovali, se výborně bavili a dozvěděli se spoustu nových skutečností. Mateřská škola nastoupila do školky 18. 5. a základní škola 25. 5. Část dětí zůstala doma na distanční výuce. I v této době probíhají online hodiny, kdy se děti doma mohou setkat s dětmi ve škole a zúčastnit se některých hodin. Musím tedy říct, že takovou situaci jsem za svou dobu, kdy učím zažila poprvé a nebyla to doba jednoduchá pro nikoho. Proto si nesmírně vážím všech dětí, rodičů a těch kolegyň, které se snažily dětem zpestřit jejich pobyt doma i netradičně. O to více času jsem měla na své opravy a přípravu výuky. Za sebe říkám: jsem ráda, že jste všichni zdraví, a že s námi spolupracujete.

Marta Kelnarová


ZÁŽITKOVÁ DÍLNA TOY MACHINE 3. a 4. třída

(25. 2. 2020)

V úterý 25. února jsme v naší škole zažili naprosto skvělou akci. Přijeli herci z divadla Toy Machine, která se zaměřuje na loutkové a objektové divadlo. Už jsme se s těmito herci setkali poněkolikáté a vždycky byl výsledek famózní. A nebylo tomu jinak ani tentokrát. Tato akce byla financována z projektu Šablony II, takže děti ji měly zdarma. Tentokrát herci přijeli se stínovým divadlem. A ne že by ho hráli oni, hrály ho děti. Motivace zněla: jaký film jste viděli, co jste četli... Hra byly rozehrána. Děti povídaly, dělily se o zážitky. Pak jim Tomáš nastínil pravidla vývoje divadelní hry: expozice, kolize, katarze. Vysvětlil jim jednotlivé pojmy a pak se rozjela skvělá spolupráce tří týmů, do kterých byly děti rozděleny. Jak vzniká stínové divadlo? Když to dětem Tomáš vysvětlil nastalo obrovské nadšení a všichni se vrhli nejdříve na vytvoření scénáře a pak na vyrábění loutek. Nevěřila jsem, jak se dá pracovat se světlem, stíny, barvami, byla to nádherná zkušenost, která nás všechny moc obohatila. Děti si pak nastudovaly svá představení s loutkami, které si vytvořily a zahrály je svým kamarádům. Výsledky byly opravdu obdivuhodné. Tato dílna trvala celé dopoledne, nikdo neměl čas se nudit, či protestovat, že něco dělat nechce. Tak obrovské pracovní nasazení je důkazem toho, že kluci z tohoto uskupení svou práci umí.

Budeme se těšit na další spolupráci, Marta Kelnarová


MASOPUSTNÍ PRŮVOD

(19. 2. 2020)

Ve středu 19. února jsme uspořádali každoroční masopustní průvod masek kolem obce. Masopust je jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody. Tento název je složenina dvou slov (maso a půst), které vyjadřovaly následující období - období střídmosti v zábavách a stravování. Nevázané reje masek vycházejí ze staletých vesnických tradic. S postupem času vzhled některých masek prošel změnami, některé masky časem již zanikly, jiné naopak vznikly. No a nejinak je to i u nás ve škole. Opět jsme se vydali na pochod kolem obce v krásných masopustních maskách, abychom si připomněli tuto skvělou tradici. Jaké masky prošly obcí najdete na webu školy v kategorii fotogalerie. Byla opět legrace a jak tomu bývalo v dávných časech i naše děti dostaly u některých domů malou výslužku. Dříve to bývalo pravidlo, dnes už se na tento starý zvyk zapomíná. Myslím, že není špatné se vracet k tradicím, naši předkové byli moudří a věděli, proč tak konají. Není třeba se stále za něčím honit, je někdy pěkné se zastavit a vrátit se ke kořenům. Rodiče, kteří s dětmi masky připravili ukázali, že tradice jim nejsou lhostejné, i proto náš průvod byl tak povedený.

Marta Kelnarová


ZÁŽITKOVÝ KURZ PRVNÍ POMOCI HELPÍK

(4. 2. 2020)

V úterý 4. února proběhl v naší škole zážitkový kurz první pomoci, který pořádala nezisková organizace Helpík, která se zabývá vzděláváním v oboru první pomoci. Dětem velmi poutavě přednášel zkušený záchranář, který nejen povídal, ale hlavně děti vtáhl do děje a ty se velmi rády zapojily do modelových situací. Zásadu číslo jedna několikrát zdůraznil, hlavně musíme chránit sami sebe a velmi dobře si rozmyslet, co je důležité udělat. Děti se dozvěděly o aplikaci ZÁCHRANKA, kterou si každý může nainstalovat do svého mobilu, ukázal dětem, jak ji efektivně použít. Děti si také vyzkoušely, co všechno je nutné říci dispečerovi na lince 155, pokud chceme přivolat pomoc. Také se dozvěděly, jak zjistit, zda je člověk při vědomí a jak se chovat v situaci, když je nebo není, když postižený dýchá nebo nedýchá. Všichni měli možnost si vyzkoušet resuscitaci na figuríně. Také si vzájemně na sobě cvičili zotavovací polohu. Bylo toho hodně, co děti vyzkoušely a myslím, že si budou umět poradit v situaci, se kterou se mohou v životě potkat.

Marta Kelnarová

Další fotografie najdete v naší Fotogalerii.


NÁVŠTĚVA ČESKÉ TELEVIZE

(27. 1. 2020)

V pondělí 27. ledna se celá naše škola i školka vypravila na prohlídku do České televize. Všichni se moc těšili a nálada v autobuse byla báječná. Nikdo se tentokrát neptal, kdy už tam budeme. Když jsme u budovy ČT vystoupili, děti si se zájmem prohlížely logo televize a také jsme se s tímto logem vyfotili. V budově se nás ujali naši dva průvodci a prohlídka mohla začít. V jednom ze sálů jsme mohli poznat na krátkém dokumentárním filmu strukturu České televize, co všechno zde vzniká, jaké pořady se zde natáčí a kdo se na tom podílí. Tímto dokumentem nás provázely postavičky dětem dobře známého pořadu Tamtam - Venda a Kačka. Procházeli jsme pak zákulisím různých studií, třeba jsme viděli, kde se natáčí Kabinet profesora Honzáka a některé soutěžní zábavné pořady. Zaujal nás velký sál, kde vznikají Zázraky přírody, viděli jsme, jak se takové studio připravuje na natáčení. Cestou po budově jsme si prohlédli maketu všech staveb, které k televizi patří a největší zážitek nás teprve čekal. Dostali jsme se přímo na natáčení jednoho z dílů Kouzelné školky. Naživo jsme se setkali s paní Magdou Reifovou a ušatým skřítkem Filípkem. Sledovali jsme cvrkot, který ve studiu vládl. Poznali jsme, jak pracuje hlavní postava spolu s loutkou Filípkem, co všechno dělá kameraman, režisér, jak se upravují kulisy, kolik lidí se točí jen kolem tohoto dětského natáčení. Děti velmi pozorně sledovaly a velmi je to bavilo. Pak jsme před studiem mohli na velké obrazovce pozorovat, jak pořad pokračuje dál. Na chodbách v různých vitrínách jsme si prohlíželi postavičky z dětských pořadů. Na závěr si děti také mohly stoupnout za kamery a zkusit si, jaké to je s kamerou manipulovat. Nastal čas k odjezdu. Rozloučili jsme se s našimi dvěma milými průvodci a vydali se zpět do Břežan. Bylo to skvěle strávené dopoledne.

Marta Kelnarová

Spoustu fotografií naleznete v naší Fotogalerii.


VÁNOCE NAŠICH PŘEDKŮ - skanzen Kouřim

(17. 12. 2019)

V úterý 17. 12. se školička i školáci společně vydali na výlet do skanzenu v Kouřimi. V 7.45 hod. byl stanoven odjezd, i tak někteří opozdilci málem honili autobus, ale nakonec jsme se sešli a vyrazili!

I když cesta příliš neubíhala kvůli dopravní špičce, zpříjemnili jsme si ji zpěvem a výkladem (do mikrofonu) o tom, co nás ve skanzenu čeká a nemine. Nutno podotknout, že pan řidič byl velmi milý a tolerantní.

Po příjezdu nás překvapilo poměrně chladné počasí, největší atrakcí byla zamrzlá louže na parkovišti. Pak už ale našemu zájmu vévodilo Muzeum lidových staveb, které je jediným skanzenem v ČR shromažďujícím stavitelské památky z celého území Čech.

V pokladně jsme obdrželi plánek a prohlídka mohla začít. Několik stavení bylo zpřístupněno ať už pouze k nahlédnutí či celkové prohlídce s paní průvodkyní, a tak jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o životě, hospodaření a vánočních tradicích našich předků v období od konce 17. do 19. století.

Kdo chtěl, mohl si zakoupit i drobné suvenýry či vánoční dárky (perníčky, svíčky, ozdoby) v malém obchůdku.

Nejatraktivnější částí našeho programu však byla tvořivá dílnička ve vánočně vyzdobené chaloupce, kde si děti z MŠ a 1. ročníku vyrobily ptáčka z housky, sušeného ovoce a větviček, děti z dalších ročníků si vymalovaly sádrový betlémek. Po "práci" následoval zasloužený odpočinek a oběd ve vyhřáté světničce upravené na "jídelnu", kde byl připraven teplý čaj.

Na obědě - balíčku od naší paní kuchařky s velkým kuřecím řízkem v chlebu, zeleninou a perníčkem jsme si všichni moc pochutnali! Po obědě jsme se ještě prošli po návsi a podívali se na ovčín, a protože nás "netlačil" čas zastavili jsme se při zpáteční cestě ještě v městečku Kouřim. Zde jsme si prohlédli historické náměstí, často vyhledávané filmaři a kostel sv. Štěpána. Při návratu tlumil bujaré veselí některých "cestujících" opět malý výklad a společný zpěv písní z našeho vánočního repertoáru. Dojeli jsme v pořádku, plni hezkých dojmů a zážitků.

Jitka Hrnčířová

Fotky i krátké video ze zpěvu v autobusu najdete ve Fotogalerii.


HEJNÉHO MATEMATIKA - parketování

(prosinec 2019)

V posledních dvou týdnech před vánočními prázdninami si děti vyzkoušely první prostředí Hejného metody. Netradiční způsob výuky matematiky, který v mnohých vyvolává zbytečné obavy a nejistotu. Ani jedno není na místě, pokud se Hejného metoda, či její prvky uchopí s porozuměním, nikoli náhodně, nikoli jako pouhý prostředek nové alternativní výuky bez propojení matematických oblastí. Taková cesta dětem porozumění a pochopení souvislostí v matematickém světě nepřinese.

Základem Hejného metody je respektování 12 základních a klíčových principů, kterými vše začíná. Aby děti objevovaly matematiku samy a s radostí. Ovšem k samotnému objevování je cesta dlouhá. Základem je rozvoj a budování předmatematických představ a dovedností v předškolním vzdělávání. Nejedná se o formální stránku dětské aktivity, ale o pozorování, manipulaci s předmětem, pohyb a orientaci v prostoru, vyprávění a mnoho dalších zážitků a aktivit, které budují u dětí potřebnou škálu zkušeností.

Ve školním prostředí se nejedná v žádném případě o direktivní nástup Hejného metody do výuky a "vymazání" všeho, co bylo doposud dětem v matematice předkládáno. Nenásilné a postupné zavádění jednotlivých prostředí Hejného metody může sloužit zatím jako doplňující prvek k porozumění matematických souvislostí, k vyvozování a ke kýženému objevování.

První krok: "Prostředí parketování" - prostředí 2D geometrie

Parketováním otevíráme svět rovinné geometrie. Děti se seznamují s obsahy, překlápěním, otáčením, souměrností atd. Děti si tak mohou více osvojit a upevnit nejen matematické názvosloví, ale také prostředí manipulativní geometrie, která vychází z běžných činností dětí: stříhání, skládání z papíru, stavění z kostek - krychlové stavby, skládání z dřívek a parketování. V neposlední řadě děti posilují oblast jemné motoriky, která je nedílnou součástí v tomto prostředí.

Těším se na další radostné objevování dětí, na roli učitele, která je někdy zastoupena žákem, na matematiku bez vzorečků a pouček. Matematika, která pracuje s různými pohledy na tentýž problém, kde se děti učí společně a odlišný názor či chyba není zlo, ale pouze cesta k hledání dalších možností, taková matematika má smysl.

MgA. Soňa Řepová


VÁNOČNÍ SETKÁNÍ v kapli sv. Anny

(12. 12. 2019)

Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších... Takto začínala jedna z písní, která zazněla v kapli sv. Anny 12. prosince. Sešly se zde děti ze školy i školky, aby ukázaly svým rodičům, prarodičům a známým, co všechno se naučily pro potěchu všech, kteří se na ně přišli podívat a nasát krásnou předvánoční atmosféru. A věřte, bylo se na co dívat a co poslouchat. Vystoupení začalo krásným vystoupením dětí z mateřinky s netradičně pojatým rockovým vyprávěním se zpěvy o narození Ježíška. Děti se svého vystoupení zhostily s obrovským úspěchem a s velkým nadšením. Josef s Marií byli třešinkou na dortu. A celou atmosféru umocnily kulisy Betléma, které děti vyráběly za obrovského přispění paní učitelky Kláry, Moniky a Markéty. Následovalo hudební vystoupení žáků školy a také zde bylo co poslouchat. Písně byly prokládány pohybem, děti svůj zpěv doprovázely na Orfovy hudební nástroje. Také zaznělo několik vánočních básní. Na závěr si všechny děti ze školy i školky zazpívaly vánoční koledu Štědrej večer nastal a přidali se také rodiče. Věřte, bylo to nádherné, kdo v kapli nebyl asi může litovat. Poté se rodiče přesunuli do zámku, kde se konal vánoční jarmark, kde děti nabízely své výrobky, které vlastnoručně vyrobily. Mně nezbývá než poděkovat hlavně dětem za jejich úsilí při nácviku, paním učitelkám Kláře, Monice, Markétě, Pavlíně a Pavle za jejich práci a nadšení, s jakým děti na vystoupení připravily. A vyzdvihnout je potřeba především paní učitelku Kláru ze školky a Jitku Hrnčířovou, která z dětí ze školy udělala téměř dokonalý sbor. Také moc děkujeme za doprovod na piano paní učitelce Zuzce Treslerové.

A jako poslední poděkování, avšak vlastně nejdůležitější, patří panu Pilerovi a paní Maršálkové, kteří se vzorně starají o chod celého Horního zámku a přilehlou Kapli sv. Anny. Bez úžasné spolupráce s nimi by nikdy nebylo možné zažít tu krásnou vánoční atmosféru právě v prostorách, které spravují. Děkujeme!

Tak přátelé, příští rok ve stejnou dobu. Marta Kelnarová

Fotografie a videa naleznete v naší Fotogalerii.


RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA HÁLKOVO PÍRKO

(6. 12. 2019)

V pátek 6. prosince se nejlepší účastníci soutěže Břežanské veršobraní zúčastnili recitační přehlídky Hálkovo pírko, kterou už tradičně pořádá v prosinci Základní škola v Odoleně Vodě. Báječní recitátoři naší malé školičky se v konkurenci několika škol rozhodně neztratili. Poděkování patří Verunce Kloučkové, Matěji Bálikovi, Adamovi Novákovi, Alžbětě Navarové, Tereze Šteigerové a Gabriele Sobotkové za jejich reprezentaci naší školy. Vystoupili opravdu s velkým nasazením a prezentovali se moc hezky. Patří jim za to naše poděkování. Všichni účastníci na závěr obdrželi pamětní list a mohli si vybrat za odměnu knihu. Na závěr musím ještě zmínit Lucku Kamanovou, absolventku naší školy, která vyhrála v Odoleně Vodě svou kategorii a přehlídky se zúčastnila také. Měla jsem obrovskou radost, že jsem ji tam potkala, ona totiž coby naše žákyně absolvovala několik těchto přehlídek. Tak třeba se v příštích letech dočkáme podobných následování našich nynějších recitátorů. Jsem ráda, že děti mají k literatuře a recitaci tak blízko.

Za krásný kulturní zážitek děkuje Marta Kelnarová.

Pár dalších fotografií najdete ve Fotogalerii.


MIKULÁŠ VE ŠKOLE A ŠKOLCE

(5. 12. 219)

Každý rok děti očekávají, zda Mikuláš přijde, nepřijde, zdali jim donese něco sám osobně, či nechá nadílku za oknem. Naši školu má asi Mikuláš rád a taky se zde líbí andělovi i čertovi. A letos přišli opět. Nejdříve zahartusil čert ve školce, anděl s Mikulášem ho statečně brzdili, přesto se u některých dětí objevily slzy, ale všechny děti se ke svým hříchům postavily čelem a slíbily, že se polepší. Za své dobré skutky byly odměněny sladkůstkou a vitamínky v podobě ovoce. A pak už šel čert řádit do školy, následován hodným Mikulášem a andělem. No tady měl čert hody, raději nebudu jmenovat, o koho měl velký zájem, a že je jich bylo více a pravda je, že to nebyli jen kluci, i holčičí jména se objevila. No nakonec vše dopadlo dobře, i hříšníkům byla prozatím udělena milost. Také zde děti dostaly nadílku, jako poděkování řekly společně básničku a zazpívaly písničku, trojice z nebe a peklíčka pak odešla řešit hříchy i klady ostatních dětí.

Zažila a čerta se hodně bála hříšnice Marta Kelnarová.

Plno fotek najdete v naší Fotogalerii.


MIKULÁŠSKÉ SPANÍ VE ŠKOLE

(4. 12. 2019)

Tradiční spaní ve škole kolem Mikuláše. Už ani nepočítám, kolikrát zde děti se mnou spaly. Je to opravdu už tradice. Sešli jsme se v podvečer 4. prosince a bylo vidět, že se děti ze 3. a 4. třídy těší. Ve třídě se kupily spacáky, karimatky, batohy, krabičky s jídlem a různými pochoutkami. Za krátkou chvíli byly spacáky vybaleny, děti v přátelském povídání zároveň večeřely dobroty z domova, počkali jsme, až dorazí všichni ti, kteří měli nějaké kroužky a pak jsme se bavili při různých soutěžích a hrách. Bylo veselo, rádi se zapojili všichni. Chvíli jsme se hýbali a tancovali, pak děti musely zapojit své mozečky a přemýšlet, co si vzít k Belzebubovi na večírek, skládali různé skládačky. Pak už začaly být děti unavené a dohodli jsme se, že se pomalu uložíme ke spánku. Krásně všichni usnuli a ráno se vzbudili téměř všichni zvesela Bylo hezké pozorovat, jak, se děti po snídani vrhly na balení spacáků a karimatek, zvláště těch samonafukovacích, dobře se na nich spí, ale hůř se balí. A pro mě bylo zajímavé pozorovat, jak se kdo k práci staví, kdo je samostatný, kdo potřebuje pomoc a hlavně, kdo je schopen nejen sbalit sebe, ale pomoci těm ostatním. Pro mě je to báječná akce, kdy se mi potvrzují má pozorování dětských duší během vyučování ve spojení s praktickým životem. Děcka byli jste báječní, děkuji, že jste tam byli a všichni jsme si to užili. Tak snad ještě nejméně příští rok tuto akci zopakujeme.

Marta Kelnarová

Fotografie najdete v naší Fotogalerii.


ZPÍVÁNÍ U ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

(1. 12. 2019)

První neděli adventní proběhlo v obci rozsvěcení vánočního stromečku. Zúčastnily se ho i naše děti ze základní školy a podpořily ho nejen zpěvem tradičních vánočních koled, ale i recitací. Všemu předcházelo pečlivé nacvičování, které bylo pod taktovkou paní učitelky Jitky Hrnčířové. Děti se s ní pravidelně scházely a nacvičovaly vystoupení v rámci hudební výchovy. Myslím, že na Ovčíně, kde se akce konala, děti svými jemnými hlásky a ladnými pohyby navodily tu správnou vánoční atmosféru. Děkuji paní učitelce Jitce za celkovou přípravu a trpělivý přístup, dětem za krásný zážitek a všem, kteří se na akci podíleli. Již brzy na viděnou 12. prosince v Kapli sv. Anny!

Soňa Řepová

Fotografie, díky osvětlení, nejsou úplně povedené, ale naleznete je v naší Fotogalerii.


NÁVŠTĚVA MUZEA POLICIE ČR

(26. 11. 2019)

V úterý 26. 11. 2019 děti z mateřské školy a žáci ze základní školy navštívili v Praze Muzeum Policie ČR. Po příjezdu jsme čas před prohlídkou muzea využili ke svačině :-).

Před desátou hodinou si nás odvedla velmi milá a sympatická paní, která nás muzeem provázela. Hned v úvodu prohlídky děti krátce seznámila s historií objektu. Nejen žáci se tak dozvěděli, že se vlastně nacházíme v prostorách bývalého kláštera, který v roce 1350 nechal vystavět český král a římský císař Karel IV. Celá expozice, kterou jsme postupně procházeli, mapovala vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů od doby vzniku Československa až po současnost. Děti se dozvěděly, kdo to byl četník a jakou nosil uniformu, co vše takový četník potřeboval znát, ovládat, aby mohl profesionálně vykonávat své povolání. Mnoho dětí si vzpomnělo, co je to Morseova abeceda a navíc zjistily, proč ji četníci v období první republiky používali. Průvodkyně také dětem vysvětlila, proč policie ke své práci využívá mimořádných schopností zvířat a u jakých policejních sborů tato zvířata pomáhají. Už víme i to, jaký kůň je vhodný a jaký kůň naopak nesplňuje potřebná kritéria pro službu u policie, která nová psí plemena dnes pomáhají policistům. Děti byly zvídavé a vše je zajímalo. Nakonec jsme shlédli velmi vydařené divadelní představení "Kolo tety Berty" s prvky černého luminiscenčního divadla. Příběh, odehrávající se v nemocničním pokoji, děti naprosto uchvátil. Lehkovážný cyklista Tony totiž na nevyhovujícím kole srazil několik chodců. Sám nakonec skončil v Nemocnici U Bílé paní (kde ještě ke všemu straší), s boulí na čele a na společném pokoji s jednou z jeho obětí. Vše ale dobře dopadlo. Tony si uvědomil, co svým nezodpovědným přístupem způsobil a změnil své chování. Děti se prostřednictvím vtipně podaného příběhu dozvěděly cyklistické desatero a samozřejmě i my, paní učitelky, jsme si zopakovaly základní dopravní značky :-). Všichni jsme si výlet náramně užili a cestou autobusem jsme se už těšili na oběd, který nás ve škole čekal.

Pavla Pristášová

Další fotografie z výletu najdete v naší Fotogalerii.


SAMETOVÁ REVOLUCE VE FOTOGRAFII

(18. 11. 2019)

V pondělí 18. listopadu žáci 3. a 4. třídy navštívili výstavu Sametová revoluce ve fotografii v minigalerii Pavla Novotného v Odoleně Vodě. Chtěli jsme takto přiblížit dětem události, které se udály před 30 lety. Děti si se svými rodiči a prarodiči o těchto událostech povídaly doma, takže povědomí o událostech měly. My jsme další informace rozšířili pomocí fotografií v minigalerii Pavla Novotného. Je zde spousta dobových fotografií, jak z Prahy, tak z Odolena Vody, spousta novinových článků, zkrátka spousta informací z této doby. Poté jsme se zastavili na Horním náměstí, kde jsme našli 2 válcové billboardy, které také vypovídaly o době před 30 lety. Ty zde byly připraveny Městským úřadem Odolena Voda. Je zapotřebí i s malými dětmi mluvit o minulosti a událostech, které probíhaly a Sametová revoluce k nim určitě patří. Dny svobody jsme tedy s úctou uctili a rozšířili své znalosti.

Marta Kelnarová

Další fotografie a také video, jak si děti vyzkoušely zvonění klíči, najdete ve Fotogalerii.


BŘEŽANSKÉ VERŠOBRANÍ

(14. 11. 2019)

Čtvrtek 14. listopadu 2019... proč je to datum tak zajímavé v historii školy i obce??? Nu čtěte. V tento den se udála moc hezká akce. Břežanské veršobraní. A vězte, že to bylo moc zajímavé. Krásná recitační soutěž. Sešli jsme se na Obecním úřadě a začala literární soutěž v recitaci. Děti z mateřské školy tvořily moc pěkné pozorné publikum a přijímaly nové podněty pro další svou činnost. Žáci základní školy se prezentovali podle ročníků, a tak i byli hodnoceni. Jak vlastně tento nápad vznikl? V okolních základních školách probíhají nejrůznější soutěže tohoto typu. Po úvaze jsme se rozhodli začlenit do svazku obcí, které se těchto soutěží účastní, a uspořádat svou vlastní soutěž. Soutěžící byli rozděleni do kategorií podle tříd a mohlo se začít soutěžit. Všichni účinkující byli hodnoceni fundovanou porotou ve složení p. Végh, p. Černý, pí Švecová, pí Haberhauerová, pí Kelnarová. Soutěž probíhala opravdu ve slavnostní atmosféře, vyslechli jsme moc pěkných básní s nádherným přednesem, se zaujetím, s výrazovým přednesem, dokonce až s divadelním pojetím. Rozhodování bylo těžké. Porota nakonec rozhodla takto:

Kategorie 1. třída1. Veronika Kloučková, 2. Anička Staroňová, 3. Matěj Bálik

Kategorie 2. třída1. Jáchym Novák, 2. Ema Dubnová, 3. Matyáš Šesták

Kategorie 3. třída1. Alžběta Navarová, 2. Ondřej Doležal, 3. Kryštof Zemánek

Kategorie 4. třída1. Šteigerová Tereza, 2. Gabriela Sobotková, 3. Adéla Hotová

Absolutní vítěz - Tereza Šteigerová

Všichni soutěžící byli odměněni cenami podle svého výkonu a ti nejlepší pojedou reprezentovat školu i obec na přehlídku recitátorů Hálkovo pírko na ZŠ Odolena Voda. Myslím, že byla založena krásná tradice Břežanského veršobraní a to je názor celé poroty. Budeme se tedy těšit na příští rok a na to, co hezkého naše veršobraní přinese.

Marta Kelnarová

Další fotografie, nejen výherců všech kategorií, najdete v naší Fotogalerii.


TANCEM PROTI ŠIKANĚ

(7. 11. 2019)

První listopadový týden nabitý spoustou akcí jsme ve čtvrtek zakončili přednáškou a tancem. A to ne ledajakou, ale vše na téma šikany. Tento program připravil Dětský muzikál Praha pod vedením Štěpánky Morcové. 

První se do tělocvičny obecního úřadu dostavila školka. Pro ni byl program upravený jak časově, tak tématicky. 45 minut se tak děti protahovali a cvičily jógu, předváděly různá zvířátka, bylo to cvičení s příběhem. Štěpánka dokonce předvedená zvířátka spočítala a představte si, že jich děti stihly předvést 17. Zeptejte se jich, třeba si na některá vzpomenou. Namátkou vybírám, želvu, kobru, mořskou hvězdici, žraloka nebo včelku od miminka až po velkého tátu čmeláka. Před i po cvičení se všichni krásně protáhli a přidala se k nim i paní učitelka Klára. Na závěr, hlavně za odměnu, si děti pořádně zařádily na rychlejší hudbu.

Dostaly pochvalu za krásné chování a úžasnou spolupráci a už je mohli vystřídat školáci.

Program připravený pro školu trval 60 minut a byl rozdělen na dvě části. Nejdříve proběhla přednáška, ale musím říct, že to nebylo žádné nudné povídání, naopak velmi poutavou formou slečna Štěpánka dětem přečetla příběh Martinky a Sandry a během čtení dětem pokládala různé otázky týkající se příběhu. Po jeho dočtení nechala otevřený konec a pokračovalo povídání. Vzhledem k tomu, že nás za uplynulé dva roky několikrát navštívil policista preventista, pan Pelikán z Odoleny Vody, děti již měly o šikaně velké povědomí a Štěpánka byla ráda, že znají některé situace a pojmy a umí je vysvětlit. 

A pak už byl čas na pořádné řádění. Štěpánka pustila hudbu a mohlo se začít. Všichni bez rozdílu se zapojili do cvičení rovnováhy, tleskačky, protahování i závěrečného tance, který tančí opravdoví divadelní tanečníci. Na úplný závěr Štěpánka dětem krátce dovyprávěla příběh Martinky a Sandry.

Dle mého názoru tato akce měla opravdu význam a navíc byla pro děti velmi zábavná.

Pavlína Sáblová

Další fotografie plné pohybu najdete v naší Fotogalerii.


USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A BUŘTOPEČENÍ

(5. 11. 2019)

V úterý 5. listopadu, proběhla tradiční akce Uspávání broučků. Děti s předstihem věděly, že si mají doma vyrobit broučky z přírodních surovin.

Už dopoledne před obědem se 3. a 4. třída rozběhla po zahradě, aby připravila ohniště, shrabala listí, připravila sezení kolem ohniště. Monika s Klárou v boudě udělaly přístup k uskladněnému dříví a děti ho připravily tak, aby bylo po ruce pro přikládání do ohně. No a aby přípravy nebylo málo, naše báječná paní Vracovská, paní uklízečka a babička Péti ze školky, přijela s kolečkem, které bylo naplněno dalším dřevem. To, aby nám náhodou nechybělo. Vše bylo připraveno a uspávání mohlo začít.

Kolem 16. hodiny už byla zahrada plná dětí, sourozenců, rodičů a prarodičů. Broučkování začalo čtením pohádky O skřítkovi Podzimníčkovi, vypadalo to, že děti velmi zaujala, poslouchaly jak školkové, tak školní. Poté jsme broučkům zazpívali ukolébavku za doprovodu Pavlíny na kytaru a pak už se děti rozběhly po zahradě zahrabat své broučky a zazimovat je. A další část programu mohla pokračovat. Opékání buřtů čili buřtopeč. Je to takové báječné sousedské a rodičovské setkání, kde probíhají rozhovory o všem možném, o dětech, o škole a školce a dalších společných tématech. Děti si užívají stmívající se zahrady, běhání se světýlky, pohybu, čerstvého vzduchu. A taky toho kouzla podzimního pečení buřtů. Úžasní sousedé, manželé Černí, přispěli k atmosféře osvícením části zahrady a focením momentek. Jo a ten čaj, který byl k dispozici (vařila jej Martička), prý moc chutnal. Nezbyl. Tak děcka, rodiče, přátelé, přijďte příští rok zase, budeme se těšit.

Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli a těším se na příští Broučkování.

Marta Kelnarová

Další spoustu fotografií si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii.


DÝŇOVÁNÍ 2019

(24. 10. 2019)

Je čtvrtek 24. října a v Břežanech je opět tradiční Dýňování. Báječná akce, kde se setkávají děti, rodiče, prarodiče. Už podle fotografií uvidíte, jak báječná atmosféra tam panovala. Děti společně s rodiči vytvořili báječná dílka, která teď zdobí jejich domovy, a to je cílem tohoto setkání. Ještě k tomu děti z mateřské školy upekly skořicové sušenky a ty byly tak dobré, že zmizely jako první. Obdivuju paní učitelky, které toto s tak malými dětmi jsou schopny zvládnout a je fakt, že děcka to hrozně moc baví. A pak tu byl báječný jablečný štrůdl z jablíček ze školní zahrady. A kdopak ho upekl? No přece školní družina. Skvělá spolupráce dětí, paní vychovatelky a paní asistentky, no zkrátka to funguje, a že štrůdl byl tak báječný, o tom svědčí i to, že jsem si ještě v pátek dala ke svačině a děti ho pak dobaštily v družině. I tyhle aktivity patří k našemu Dýňování. Školka i družina zajistily opravdu báječné pohoštění, k tomu punč, který uvařila vedoucí školní jídelny Terezka. No a ještě jedna maminka, také absolventka naší malotřídky, Daniela Míková, upekla bábovky z dýně a dobrou buchtu se smajlíky. Kdo nezažil, neuvěří. Přijďte příští rok.

Marta Kelnarová


Ve čtvrtek 24. 10. 2019 odpoledne se v naší škole tradičně uskutečnilo Dýňování neboli tvořivá dílna s rodiči.

Opět jsme se sešli opravdu v hojném počtu. Rodiče a děti, všichni řádně "vyzbrojeni" nožíky a lžícemi, připraveni na vydlabávání, bez kterého by se akce neobešla. Za podpory bujné fantazie dětí vznikaly nejen veselé i strašidelné obličeje, ale i další kreativní výtvory.

Ani letošní odpoledne tedy nebylo výjimkou a neslo se v duchu přátelské atmosféry. Věříme, že děti byly spokojené a všem rodičům děkujeme za podporu. Zvláštní poděkování patří paní Míkové, která připravila pro toto odpoledne opravdu úžasné dýňové pochoutky.

Soňa Řepová

Další spoustu fotografií najdete v naší Fotogalerii


Projektový den ve škole - LESNÍ PEDAGOGIKA

(17. 10. 2019)

Ve čtvrtek 17. 10. žáci 2. až 4. ročníku základní školy prožili krásné dopoledne v lese. Proběhl projektový den - lesní pedagogika. Tento projekt je financován ze Šablon II. pro Panenské Břežany.

Cílem bylo seznámit děti se základními informacemi o zvířatech, představit si lesnictví a myslivost, hospodářskou činnost člověka v krajině, vysvětlit si vztahy a vazby v lesním ekosystému, protože každý jeho článek je důležitý. Naše setkání s lesníkem Tomášem začalo na Vinici. Jelikož už jsme se ním setkali, děti se ním přivítaly velmi přátelsky, seznámil je s tím, co dělají lesníci, co je na vycházce čeká, seznámil je s pravidly chování, které je v lese potřeba, a které bude vyžadovat. Poté děti v kruhu dostaly obrázky zvířat, postupně si říkaly jejich názvy a také jim Tomáš doplňoval správné názvy, pokud je úplně správně neřekly, společně se dopídily výsledku, kdo jsou zvířecí pomocníci lesníka. Následovala hra na Vlka a rysy, děti poznávaly rozdíl mezi rohem a parohem. Jaký je rozdíl mezi spárkatou a vysokou zvěří? I to se děti dozvěděly. A víte, jak vzniká les od semínka po dospělý les? Jaká je úloha lesníka v péči o les? To také děti vědí. Báječná hra Káně letí nás provázela další částí programu vlastně až do konce. Liška a jezevec jako predátoři lesa, zase formou zážitku. Jak zvířata hledají svou kořist pomocí čichu, tak to bylo také dobrodružství. A jak je to s prasetem divokým, jeho významem v lese a také o myslivosti jsme se dozvídali v závěru programu. Nesmím opomenout, že děti během dopoledne měly dvakrát přestávku na svačinu a odpočinek, který vlastně ani moc nevyužívaly, protože se Toma neustále na něco ptaly. Nestihli jsme barvy lesa, ty dokončíme v hodině prvouky a přírodovědy podle pokynů Tomáše. Na závěr si Tomáš s dětmi popovídal o tom, co vlastně celé dopoledne dělali na vycházce, zjistili, co bylo fajn a co ne. Zážitkové programy jsou vždycky přínosné, a mezi dětmi oblíbené a lesník Tomáš je opravdu umí.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


ZDENĚK POLACH S MATÝSKEM

(9. 10. 2019)

Ve středu 9. 10. 2019 nás navštívil Zdeněk Polach, známý bavič, kouzelník, moderátor, ale hlavně jediný břichomluvec v ČR. Děti se na něj už od rána moc těšily a pořád se vyptávaly, jak je možné, že umí mluvit břichem :-)

Na začátku představení jsme měly možnost poznat papouška jménem Lady Gaga s humornou scénkou, namaloval mluvícího Bárta Simpsona, a pak už se dostal na řadu slíbený Matýsek se svou kačenkou.

S Matýskem předvedl moc krásné a vtipné představení, které se, nejenom dětem, ale i paním učitelkám natolik líbilo, až nám bylo líto, že je už konec. Za krásné přestavení měl pan Polach velký obdiv a potlesk.

Během celého představení jsme se všichni smáli od začátku, až do konce.

Markéta Nedvědová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA

(26. 9. 2019)

Ve čtvrtek 26. září jsme navštívili Zemědělské muzeum v Praze. Viděli jsme oddělení zemědělství, gastronomie, střešní zahradu, vodu v krajině, myslivost, rybářství, laboratoř ticha, jede traktor. Každé dítě ať už ze školky či ze školy si našlo svou důležitou oblast, která ho zaujala. Toto muzeum je studnicí nápadů a poznatků a můžete jej navštěvovat často, protože zde objevujete stále něco nového. Skvělý tip na víkendovou zábavu.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - O princi z knížky

(18. 9. 2019)

Ve středu 18. září jsme ve školce a škole započali naše kulturní putování. Přijel k nám báječný herec pan Hrubec s pohádkou O princi z knížky.

Věřte, že to bylo představení zábavné a velmi poučné. Opět dobro zvítězilo nad zlem, děti viděly i zajímavé divadelní efekty, a hlavně všem vyplynulo jedno moudré poučení, které pan herec dětem předal. ČTĚTE! Děti čtěte, a těm malým čtěte vy, rodiče. A já se za to moc přimlouvám a vedu k tomu děti ve škole a prosím i těm školkovým dětem čtěte a neodbývejte je televizí a počítači. Určitě se vám to vrátí.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii 


ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - Požární ochrana očima dětí

(13. 6. 2019)

Velký úspěch našich malířů!

V letošním školním roce se některé děti z mateřské školy a někteří žáci základní školy zúčastnili výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí." Výtvarné práce byly velmi pestré, ale nakonec jsme za mateřskou školu vybrali do soutěže 3 malby, stejný počet i za základní školu.

Ve čtvrtek 13. června 2019 se uskutečnilo vyhlášení a slavnostní předání cen okresního kola této soutěže, které se konalo v HZS Stará Boleslav. V kategorii M 1 (děti do 5 let) se na skvělém druhém místě umístil Kryštof Černý se svojí malbou "Hořící panelák". V kategorii ZŠ 1 (1. stupeň ZŠ) se na výborném 1. místě umístila Sára Vávrová s malbou "Pomoc, já se bojím". Letošního ročníku se zúčastnilo 140 dětí od mateřských po střední školy a tak úspěch našich malířů je opravdu veliký. Kryštof a Sára patřili mezi ty nejúspěšnější! Po předání cen si všichni přítomní prohlédli hasičkou stanici a techniku.

Oběma talentovaným výtvarníkům gratulujeme!

Klára Haberhauerová

Na oceněné malby a fotografie z této slavnostní události se můžete podívat ve Fotogalerii, oba diplomy za toto skvělé umístění naleznete v části "Naše úspěchy" a samozřejmě ve vitríně ve vstupním prostoru školy.


EXKURZE DO PREZIDENTSKÉ KANCELÁŘE

(3. 6. 2019)

V pondělí 3. června se žáci 3. a 4. třídy a 5 žáků z 2. třídy zúčastnilo prohlídky prezidentské kanceláře na Pražském hradě. Přivítala nás velmi příjemná mladá paní Štěpánka, nejdříve jsme si museli odložit všechny věci, pak projít bezpečnostním rámem a vystoupali jsme do 2. patra, kde prohlídka začala. Seznámili jsme se krátce s historií výstavby Pražského hradu, prošli jsme bytem T. G. Masaryka, prohlédli si různé fotografie, také jsme se podívali do kinosálu a dozvěděli se, k čemu slouží dnes a k čemu sloužil dříve. Také jsme si prohlédli knihovnu a pracovnu T. G. Masaryka. Dozvěděli jsme se, kolik má prezidentská kancelář pracovníků, a dokonce jsme stáli i před pracovnou prezidenta republiky. Děti se také seznámily se jmény architektů, kteří se na podobě těchto prostor podíleli. Na závěr nás čekalo střídání Hradní stráže, kterou jsme viděli s plnou parádou, hradní hudbou, slyšeli jsme zblízka všechny povely vojáků, kteří tuto výměnu absolvovali. Jen my jsme stáli na 1. hradním nádvoří a nadšeně přihlíželi. Děkujeme průvodkyni Štěpánce a taky Martinu Hakaufovi, na jehož popud jsme tuto akci absolvovali.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


MAS NAD PRAHOU

(31. 5. 2019)

V pátek 31. 5. se výprava 5 žáků naší školy vydala na vědomostně sportovní soutěž do Líbeznic. Za každý ročník jel 1 zástupce, za 4. třídu 2, protože nemáme 5. ročník. Zúčastnili jsme se této akce již poněkolikáté a vždy nás Líbeznice překvapí něčím novým. Začínali jsme na stanovišti, kde se prověřovala koordinace pohybu a věřte, přejít houpačku se lžičkou s vodou a nevylít ji, nebylo zpočátku jednoduché, ale děti bojovaly, chtěly co nejvíce naplnit nádobu, která na ně čekala za houpačkou. Pak jsme přešli na literární stanoviště, kde každého čekal literární test, týkal se večerníčků. Tady si nejlépe vedl Martin Jindra z 1. třídy. Na přírodovědě bojovali všichni moc hezky a projevily se zde i znalosti, které děti nabyly na ŠvP. Přesunuli jsme se k vizovickému těstu, ze kterého děti válely dlouhého hada, nejdelší měl 80 cm a povedl se Kryštofovi Zemánkovi. Všechny hady pak děti spojily, byla změřena jeho délka a pak si všichni dohromady vyrobili společný výrobek, vyšel jim velikánský šnek. Hurá na angličtinu, tady se taky všichni snažili. A dále jsme pokračovali lukostřelbou, tady jsme dosáhli nejvíce bodů ze všech družstev. Pak ve hmatových sáčcích děti poznávaly různé druhy přírodnin a čekala nás velká legrace na sportovním stanovišti, všem 5 dětem byly svázány sousední nohy dohromady a měli se přesunout na danou metu a zpět, nebylo to jednoduché, ale moc zábavné. Předposlední stanoviště bylo na paměť, děti si měly pamatovat, co jsou na určité trase za kartičky a kolik tam viděli daných zvířat na obrázcích. A čekalo nás poslední klání, štafety. Děti jezdily na šlapacích motokárách, absolvovaly trasu na balančních pomůckách, skákaly v pytli a doběhly do cíle. A čekalo nás vystoupení orchestru ZUŠ Líbeznice, děti se svezly na dlouhé skluzavce a už tu bylo vyhlášení. Naše družstvo skončilo na 6. místě, což je o jedno místo lepší než vloni. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme Martinovi Jindrovi, Kryštofovi Zemánkovi, Kristýně Víškové, Lucce Kamanové a Adamovi Novákovi.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


DĚTSKÝ DEN

(30. 5. 2019)

Ve čtvrtek 30. května všechny děti v naší budově oslavily společně Den dětí. Sešli jsme se na školní zahradě a děti se s vervou jim vlastní pustily do jednotlivých soutěžních disciplín. Čekalo je házení míčkem na cíl, lépe řečeno, krmily balónky dřevěného šaška, skákaly v pytlích, měly se trefovat na cíl barevnými kroužky, přelézaly po 2 lanech mezi stromy, nosily pingpongový míček na lžíci, házely desetníky do sklenice, která byla umístěna ve kbelíku s vodou. Dopoledne rychle ubíhalo, děti si za své počiny mohly vyměnit závodní kartičku za dobrůtky, které pro ně byly připraveny. Nezradilo nás ani počasí, troufám si říct, že to byl povedený den.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA LÍBEZNICKÁ BUBLINA

(24. 5. 2019)

V pátek 24. května se vybraní žáci zúčastnili recitační přehlídky v Líbeznicích. Žáci Kryštof Zemánek, Andrea Skopcová, Lucka Kamanová a Kryštof Šubert se svého úkolu zhostili na jedničku. Vyslechli jsme během dopoledne spoustu krásných recitací, ale já si dovolím tvrdit, že ty naše byly nej... To nakonec potvrdila i porota, která vyhlásila nejlepšího recitátora, a to nebyl nikdo jiný než Lucie Kamanová. Měli jsme obrovskou radost. Dostala dort ve tvaru bubliny a knihu, stejně jako ostatní účastníci, kteří si mohli knihu vybrat. Bylo to velmi milé dopoledne a my se budeme těšit na další ročník. A dětem patří poděkování za přípravu a krásný výkon, své škole opravdu ostudu neudělaly, opět dokázaly, že malotřídky nezaostávají za ostatními školami, ba naopak, mají v mnohém navrch.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


PROHLÍDKA REPREZENTAČNÍCH PROSTOR PRAŽSKÉHO HRADU

(10. 5. 2019)

V pátek 10. května se celá školka i škola vypravila na Pražský hrad, na prohlídku reprezentačních prostor. Tyto prostory byly mimořádně otevřené v pátek pro školy a v sobotu pro veřejnost. Prostory jsou nově zrekonstruované, mohli jsme si prohlédnout salóny jižního křídla Nového paláce, které nejsou normálně přístupné a slouží k nejvýznamnějším protokolárním a společenským událostem. Vcházeli jsme Matyášovou bránou, viděli jsme Vstupní salon, Trůnní sál, Brožíkův salon, kde prezident vykonává řadu ústavních pravomocí, jako jsou jmenování vlády, audience velvyslanců či přijetí cizích hlav států. Provázely nás příjemné paní v každém sále, které dětem velmi přijatelnou formou vyprávěly o daném sále, ve kterém jsme se právě nacházeli. V hudebním salonku jsme také viděli slavnostní jídelní tabuli T. G. Masaryka. Viděli jsme oficiální porcelánový servis, krásnou květinovou výzdobu, na které se podílejí zahradnice Pražského hradu, krásná pozlacená zrcadla, lustry a další výzdobu. Myslím, že pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek, každý to vnímal po svém, čtvrťáci to měli jako doplněk k učivu vlastivědy a ti menší jako krásnou poznávací zkušenost. Už jenom procházení bezpečnostními rámy bylo dobrodružství, projít kolem Svatovítské katedrály byl svátek, pro mnohé zahraniční turisty byly naše děti asi krásné, protože je všichni zdravili a mávali jim. Musím velmi vyzvednout malé děti z mateřské školy, celou prohlídku velmi prožívaly a vnímaly a získávaly si pozornost všech původkyň. Hrad jsme opustili po starých zámeckých schodech a počkali na autobus na Klárově. Patří se poděkovat panu Martinu Hakaufovi, který nám celou prohlídku vlastně zařídil.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


ČOKOLÁDOVNA ŠESTAJOVICE

(10. 4. 2019)

Ve středu 10. dubna naše školka i škola navštívila čokoládovnu Rodas v Šestajovicích. Vyrábí se zde výrobky pouze z kvalitní čokolády značky Barry Callebaut, která je bez palmového tuku, bez mouky a bez škrobu - zcela bezlepková. Děti si nejdříve krátily čekání prohlídkou minifarmy, kde je potěšila mnohá domácí zvířátka a někteří ptáčci a pak již jsme se vydali do čokoládovny. Děti odlévaly tabulky čokolády a následně si je mohly ozdobit dle vlastní fantazie různými ingrediencemi, např. sušeným ovocem, oříšky, mandlemi, pistáciemi. Také děti malovaly barvičkami na čokoládový odlitek, ochutnaly vzorek čokolády a dostaly lžičku s čokoládou, ze které si mohly doma vyrobit horkou čokoládu. Vše si pak mohly odnést domů. Součástí akce také bylo video, kde děti měly možnost shlédnout krátký film o sklízení kakaových bobů až po výrobu čokolády. Podle hodnocení dětí, byla tato sladká exkurze velmi povedená a dětem se moc líbila. Pokud se děti o své výrobky podělily, meli jste i vy možnost tu dobrotu ochutnat.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


PROHLÍDKA ZÁMECKÉ ZAHRADY

(26. a 27. 3. 2019)

Ve dnech 26. a 27. 3. se žáci naší školy postupně ve 2 skupinách zúčastnili prohlídky zámecké zahrady u kaple sv. Anny s výkladem. V úterý to byla 3. a 4. třída, ve středu. 1. a 2. třída. Pracovníci okresního muzea v Brandýse nad Labem si připravili velmi zajímavé povídání o místní flóře a fauně, viděli jsme spoustu krásných kytiček, poslouchali zpěv ptáků, pak poznávali ptáky podle obrázků, hledali stromy, o kterých při vyprávění slyšeli a také přiřazovali šišky a větvičky k jednotlivým stromům na obrázcích. Také si děti vyzkoušely hod na cíl šiškami a závěrem jsme zahradou prošli s výkladem kolem dalších kvetoucích květin a stromů. Výklad doplňoval učivo prvouky a přírodovědy. Byl velmi poučný pro ty, kteří poslouchali. Bohužel některé děti nejsou ochotny přijímat nové informace tohoto druhu, což je velká škoda. Proto musíme společně s rodiči učit děti vnímat přírodu kolem sebe mnohem intenzivněji.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


A ZASE TEN HLAVÁČEK....

(22. 3. 2019)


Předpověď počasí se zdála příznivá, proto jsem neváhala a ze dne na den svolala tradiční výpravu za hlaváčkem jarním. Opět rozkvetl dříve. V pátek 22. 3. nastal ten báječný den, na který se těším snad každý rok, co učím v Břežanech. V pátek jsme vyrazili, 3. a 4. třída se nalodila do autobusu směr Kopeč. O hlaváčku už jsem toho napsala hodně, nebudu se opakovat. Výprava začala krásným ránem a Kopeč se tvářila přívětivě, sluníčko hřálo a my jsme měli dobrou náladu. Zastavili jsme se u včelí farmy u Cihlářů, přečetli upoutávkové tabule a vyrazili jsme na bývalou sopku. U cedule Přírodní rezervace jsme zopakovali pravidla chování v rezervaci, seznámili jsme se s flórou, která se má zde vyskytovat a vyrazili za hlaváčkem. Protože bylo brzo, ne všechny květy byly úplně rozvité, přesto se děti kochaly nejen kvítky, ale také rozhledem do krajiny. Po prvním kopci děti vyšplhaly na druhý a nahoře si daly svačinu, pak následovalo fotografování a pokračovali jsme za hranice rezervace, kde je ohniště, a kde už řadu let opékáme buřty. Děti vyrazily na dřevo a na klacky na pečení a pak rozdělaly oheň a bašta mohla začít. Mezitím nás dohonila Andrejka s maminkou, které se zdržely u lékaře a kouřové signály je za námi dovedly. Pak ještě děti hledaly Koniklec, která kvete směrem na Netřebu, ale letos je na ni ještě brzy, tak ji nenašly. Byl čas k návratu. Sluníčko hřálo, odkládali jsme vrstvy oblečení a na Vodolku dorazili v tričkách. Protože mnohým došlo pití, zastavili jsme se na zahrádce u restaurace na limonádu, přitom se povozili na kolotoči a zhoupli na houpačkách, a ještě stihli cukrárnu na dobrůtku. Pak si každý z nás koupil jízdenku v autobuse a hurá do Břežan na oběd. Podle ohlasů se výprava vydařila, tak díky děcka za skvělou společnost.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VYCHÁZKA DO LESA ZA LESNÍKEM

(21. 3. 2019)

Ve čtvrtek 21. 3. se žáci naší školy byli projít na dvouhodinové procházce s lesníkem, se kterým jsme se setkali již v září. Mateřská škola tuto procházku absolvovala o den dřív. Lesník nás přivítal na Vinici, vyprávěl o vývoji motýlů a hned jsme si na vývoj motýla zahráli. Pak jsme se posunuli do lesa, kde jsme se dozvěděli, že i v břežanském lese se vyskytují škůdci, jako klikoroh borový, bekyně velkohlavá a lýkožrout smrkový. Lesník také dětem povyprávěl, jak nebezpečné je pro jehličnaté lesy sucho, které v posledních 3 letech bylo. Lesník je velký odborník a je do své práce opravdu zapálený a rád své znalosti a zkušenosti předává a také to s dětmi umí. Při jedné z her Adam dokonce našel vajíčka bekyně velkohlavé v tzv. hubce, která se se nachází na kůře stromu. Z toho byl nadšený lesník i děti, že se našlo něco, o čem hovořil, zároveň to byl důkaz, že zdejší les zná, ač je z Prahy, ale zároveň je smutné, že se zde tento škůdce vyskytuje. Dětem vyprávěl o vývoji těchto motýlů, měl s sebou také řadu obrazového materiálu. Po další hře jsme se vydali vykonat záslužnou činnost, a to sbírání klestu, které se má dělat každé jaro, ale protože je málo lesních dělníků, ne v každém lese se tak činí. My jsme alespoň trochu přispěli k úklidu našeho lesa. A byli jsme zpět na Vinici, lesník děti pochválil za jejich zájem a aktivitu a nám pedagogům řekl, že do Břežan jezdí velmi rád, protože se mu s našimi dětmi velmi dobře pracuje. Rádi se s ní ještě setkáme.

Krásné dopoledne s dětmi a lesníkem v lese zažila a zapsala M. Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


ZIMNÍ RADOVÁNKY NA SNĚHU V RÁMCI TĚLESNÉ VÝCHOVY

(4. 2. 2019)

Napadlo krásné množství sněhu, které nebývá v Panenských Břežanech každou zimu obvyklé. Proto jsme tělesnou výchovu prožili na svahu na Vinici, kde jsme se věnovali zimním sportům sáňkování, bobování, běhání ze svahu, do svahu, dělání andělíčků do sněhu v rámci obratnosti, koulování a jiným krásným tělesným aktivitám, které jsme mohli strávit venku. Ve Fotogalerii uvidíte nejen řádění při bobování, ale také snímky ze soutěže ve stavění sněhuláků na zahradě školy.

3. a 4. třída

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


Hudební představení Gábina a Katka

OSKÁREK NA CESTÁCH

(29. 1. 2019)

V úterý 29. 1. nás přijely navštívit dvě mladé báječné dámy Gábina a Katka s veselým hudebním vystoupením o skřivánku Oskárkovi a jeho cestování. S pomocí cestovatelek Gábiny a Katky a jejich kamaráda skřivánka Oskárka jsme navštívili Rusko, Anglii, Itálii, protože Oskárek chtěl poznat zdejší písničky. Zároveň jsme poznali typická jídla, národní zvyky a známé památky. Nakonec všichni s kouzelným kufrem přistáli zpátky v Čechách a zde zjistili, že stejně nejkrásnější písničky, památky, jídlo a národní zvyky máme u nás v České republice. Vystoupení Katky a Gábiny bylo plné krásných písniček, do kterých byly zapojeny jak děti ze školky, tak děti ze školy a všichni se výborně bavili. Děti z MŠ už Katku i Gábinu znají, natočily s nimi u nás ve školce klip ke své písničce, Pojďte s námi za zvířátky, kterou můžete najít na Youtube. Budeme se zase těšit na další setkání s touto veselou dvojicí.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


PIŠKVORKYÁDA

(20. 12. 2018)

Ve čtvrtek 20. 12. proběhlo poslední setkání členů klubu deskových her v letošním roce. Předvánoční čas jsme si zpestřili soutěží v hraní piškvorek. Žáci 2. - 4. ročníku si v piškvorkovém klání změřili své síly. Užili si nejen spoustu legrace, zábavy a napětí, také došlo i na pár slziček. Emoce, vášnivé debaty soutěžících provázely boje a volné chvilky mezi jednotlivými souboji. S jistotou mohu říct, že piškvorkyáda se vydařila a pro nás všechny byla silným zážitkem. V druhém pololetí školního roku si ji s radostí zopakujeme.

Hodně zdraví, štěstí a lásky v roce 2019 přeje všem!

Pavla Pristášová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

(5. 12. 2018)

Ve středu 5. prosince chodí za dětmi Mikuláš. A nejinak tomu bylo i v naší škole. Po 11. hodině dopoledne zazvonil čertovský zvonec a do školy vstoupil Mikuláš, anděl a 2 čerti. Nejdříve se šli podívat do školky a popovídali si s dětmi, u některých se to neobešlo bez pláče, ale nakonec všichni nadílku dostali, čertíci se drželi v pozadí, i když u některých zlobílků museli být kroceni andělem i Mikulášem, aby dali pokoj. Školkáčci pak společně přednesli krásnou básničku a Mikuláš se svými věrnými se rozloučil. Pak přešli nahoru do školy, a i zde proběhly slzy a kupodivu u některých sebevědomých frajírků, kterým došlo, že jejich chování není úplně v pořádku. Děti také předvedly své znalosti a schopnosti a byli pochváleni. Všichni svou nadílku dostali a Mikuláš všem promluvil do duše, aby se zamysleli nad svým chováním. Pravil, že příští rok si vše zkontroluje. Na oběd už děti odešly celkem v poklidu, i když některým asi ten červík pochybnosti trošku v hlavě vrtat bude. Uvidíme příští rok...

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


MUZEUM BETLÉMŮ KARLŠTEJN

(3. 12. 2018)

V pondělí 3. prosince jsme navštívili Muzeum betlémů na Karlštejně. Zároveň jsme měli možnost si vyrobit vánoční ozdobičku. Děti z mateřské školy si vyrobily vánoční hvězdu z papírových sáčků a děti ze školy si zdobily skleněnou ozdobu, ve fotogalerii uvidíte výsledky, byly moc povedené. A pak už jsme si šli prohlédnout muzeum. Mohli jsme si prohlédnout kolekci starých českých betlémů, které jsou vyřezávané ze dřeva, některé z papíru, některé jsou mechanické. A v době adventu jsou zde k vidění nádherné betlémy z perníku, které vyrábějí každý rok pro muzeum zručné perníkářky. A byly opravdu nádherné a hlavně voňavé. Vonělo jimi celé muzeum. Vrcholem naší prohlídky bylo podkroví muzea, kde jsme měli možnost se pokochat Karlštejnským královským betlémem a vidět nádherné pohyblivé loutky, krom jiného i 10 českých panovníků. V závěru se děti vydaly do podzemní části, kde je čekaly kouzelné bytosti, a především legendární Bílá paní. No někteří se zalekli a vidět ji nechtěli, proto zůstali na dvoře betléma. Co dodat, bylo to moc pěkné a poučné.

Marta Kelnarová

Další fotografie nalznete ve Fotogalerii.


MIKULÁŠSKÉ SPANÍ VE ŠKOLE

(29. 11. 2018)

Blíží se Mikuláš. A tak se také přiblížilo tradiční mikulášské spaní ve škole. Ve čtvrtek 29. listopadu kolem 18. hodiny se ve škole začali scházet žáci 3. a 4. ročníku, protože tato akce je výsadou těch starších. Sešli jsme se skoro všichni a nejdříve jsme byli tvořiví a děti vyrobily krásné plastické papírové hvězdy na školní nástěnky. A pak už jsme se vrhli na zábavu, židličkovaná, Belzebubův večírek, tanec pod provazem, vše bylo proloženo pojídáním dobrých svačin od maminek a také ochutnáváním různých dobrůtek, také rozkládáním spacáků a povídání s kamarády. Vše probíhalo v báječné atmosféře, kterou jsme ale museli ukončit už kolem 22. hodiny, protože v pátek ráno jsme museli vstávat časně, abychom pak odjeli na plavání do Neratovic. Hygiena, ukládání k spánku, Čertovská pohádka na dobrou noc a pak už jsme postupně usínali. A nutno říci, že děti usnuly velmi rychle. Jen v noci mě probudila nějaká povídalka, která intenzivně ze spaní mluvila a mluvila, naštěstí vzbudila jenom mě. No ráno na děti čekal uvařený čaj, společně jsme si při balení věcí zazpívali známé písničky, které děti mají rády, popíjeli čajík, jedli snídani, kterou nachystaly maminky, a také jsme si pochutnali na výborných buchtičkách a muffinech, které přinesla pro všechny Yvetka a pak jsme všichni spokojeně odjeli na plavání. Tak zase příští rok....

Zažila, dobře se bavila a trochu i spala Marta Kelnarová.

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


DIVADLO U HASIČŮ - Mrazík

(26. 11. 2018)

V pondělí 26. listopadu jsme po delší době navštívili divadlo U Hasičů v Praze. Děti se velmi dobře bavily u představení Mrazík, v podání litvínovského divadla. Mnohé děti tuto pohádku znají z televize, ovšem divadelní zpracování má své kouzlo. Opět před námi ožily postavy Ivánka, Nastěnky, baby Jagy, Marfušky, macechy a dalších. Během představení děti v divadle mnohokrát tleskaly krásnému a zábavnému vystoupení.

Ve škole jsme si opak ještě chvíli o představení povídali a srovnávali s televizní verzí.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.   


ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE HÁLKOVO PÍRKO

(21. 11. 2018)

Ve středu 21. listopadu jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže Hálkovo pírko. Inspiraci k této soutěži jsme získali již před léty, kdy nás pozvala škola Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě na přehlídku recitátorů. Bylo milé mezi námi přivítat i děti z mateřské školy, které přišly přednášející děti podpořit. Vyslechli jsme mnoho básní od různých autorů a je nutno říci, že všichni se moc snažili. Rozhodování o umístění bylo v některých kategoriích velmi těžké. Porota nakonec rozhodla takto:

1. třída

1. Jáchym Novák, 2. Gabriela Doležalová, 3. Matyáš Šesták 

2. třída

1. Alžběta Navarová, 2. Ondřej Doležal, 3. Vojtěch Valenta, 3. Lukáš Vavruša

3. třída

1. Andrea Skopcová - 2. Gabriela Sobotková - 3. Adéla Hotová

4. třída

1. Kryštof Šubert, 2. Adam Novák, 2. Tadeáš Šubert, 3. Yveta Kosánová  

Přehlídky recitátorů v Odoleně Vodě se zúčastní v kategorii 1. třídy Jáchym Novák a Gabriela Doležalová, v kategorii 2. - 3. třídy Alžběta Navarová, Ondřej Doležal a Andrea Skopcová a v kategorii 4. - 5. třídy Kryštof Šubert a Adam Novák. Určitě se v konkurenci dalších škol naši recitátoři neztratí.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.  


USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD

(7. 11. 2018)

Ve středu 7. 11. jsme uspořádali další ročník našeho tradičního Broučkování. Sešli jsme se na školní zahradě pod ořechem, připomněli jsme si s dětmi a jejich rodiči i prarodiči knihu Jana Karafiáta, Broučci, pak jsme si společně zazpívali Mravenčí ukolébavku a děti se rozběhly po zahradě dát do pelíšků vlastnoručně vyrobené broučky z přírodních materiálů. Pak už jsme se vydali s lampiony na okružní cestu po vesnici. A že bylo veselo o tom svědčí fotografie v naší fotogalerii. Děti si to užily a rodiče také měli možnost se seznámit s rodiči, které ještě neznali, případně si povídat se svými dětmi a jejich kamarády. Byla to taková malá společenská událost, které bývají milé a rádi se k nim vracíme. Tak zase za rok...

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.  


ZÁŽITKOVÁ PRVOUKA 1. a 2. ročník

(31. 10. 2018)

Ve středu 31. 10. 2018 si žáci 1. a 2. ročníku na hodiny Prvouky přinesli pohled se známkou a dále se všichni měli naučit svou adresu. Adresu všichni krásně ovládali a tak ji druháci začali psát "načisto" a prvňáčci ji nadiktovali, já zapsala. Pak už si jen všichni nakreslili obrázek nebo napsali několik milých slov a na druhou hodinu Prvouky jsme vyrazili k poštovní schránce. Děti dokonce věděly kde se schránka nachází a jaký bude další postup s jejich poštovní zásilkou.

Postupně každý přistoupil ke schránce a svůj pohled do ni vhodil. Teď budeme čekat do příští hodiny za týden, zda každému jeho pohled dojde. Necháme se překvapit.

Pavlína Sáblová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

(25. 10. 2018)


28. říjen 1918 - 28.říjen 2018, neboli sté výročí založení našeho státu. O historii zde psát nebudeme, bylo řečeno mnoho. Naše děti ve škole a školce jsme vzhledem k jejich věku zapojili do oslav, seznamovali jsme je s událostmi, které se k 28. říjnu vztahují. Probíhal celoškolní projekt. Předcházela návštěva zámku v Lánech, o které jste již měli možnost číst, následovaly různé rozhovory, povídání, hledání informací, fotografií a podobně. Aktivit bylo mnoho. Ti nejmenší ve školce se seznamovali se státními symboly, s fotografiemi, připravovali nejrůznější výtvarné práce, které pak prezentovali na výstavě. Prvňáčci sbírali, sušili a lisovali listy našeho národního stromu lípy. Druháci vymysleli projektové vyprávění o místě v naší zemi, kam jezdí rádi a často nebo které s rodiči navštívili a moc se jim tam líbilo. 3. a 4. třída dostala zadání, které se spojovalo s prvoukou a vlastivědou a měli na dané téma vypracovat určitý projekt, který se skládal jak z písemné, tak výtvarné části. Vše se samozřejmě týkalo historie naší země. Měli jsme tak trochu na mysli taky spolupráci s rodiči, bylo určitě hezké, když rodiče s dětmi hledali, sbírali, tiskli, opravovali chyby a měli společné téma svých hovorů, či vycházek. Když jsme my pedagogové viděli naprosto famózní výsledek všech prací, stáli jsme v tichém úžasu. A absolutní tečku udělala mateřská škola, která všechny práce po výtvarné stránce připravila k instalaci. Kdo nezažil, neuvěří. Naše školní vernisáž všech prací proběhla ve čtvrtek 25. 10., a byla spojená s tradičním dýňováním. Na chodbách školy byly nainstalovány všechny práce a návštěvníky čekal vstup v barvách trikolóry a na stěně vítala všechny lípa s lisovanými listy, které děti nasbíraly. Ještě předtím však dopoledne probíhalo projektové vyučování, spojené s promítáním krátkých filmů z dob vzniku republiky a nejrůznějšími aktivitami, kde děti společně barvily, luštily, doplňovaly. Odpoledne při zahájení vernisáže byly všechny děti oblečeny v národních barvách zazpívaly rodičům společně oblíbenou píseň T.G. Masaryka "Ach synku, synku" a pak už začalo dýňování a dlabaly se dýně, návštěvníci si četli a prohlíželi práce dětí. Akce byla o to víc lákavá, že děti z mateřské školy upekly zvláštní zdravé sušenky, které byly ve tvaru i barvách české vlajky i oranžové dýně. Další dobrůtky a také ovocný punč byl ze školní kuchyně, ochutnat mohl každý. Protože sušenky velmi chutnaly, bude přiložen pro maminky recept. Je potřeba poděkovat všem dětem, které se podílely na této naší akci, dokonce byli i někteří žáci, kteří už k nám nechodí, ale svou prací přispěli. Také moc děkujeme všem rodičům, kteří dětem s pracemi pomáhali a dohlédli, aby byly děti oblečeny v národních barvách. Myslím, že tento náš projekt byl velmi úspěšný. Výstava byla přemístěna další den do prostor obecního úřadu, aby si ji mohli prohlédnout další občané. Již nyní máme velmi kladné ohlasy, které rádi vyřizujeme vám, rodičům.

Marta Kelnarová

Fotografie naleznete ve Fotogalerii.


Recept na zdravé sušenky

260 g špaldové hladké mouky

80 g cukru

2 žloutky

1 vanilkový lusk semínka

1 bio citrón (kůra a šťáva)

2 lžíce skořice

100 g změklého másla

Smícháme vše, necháme přes noc odležet. Vyválíme, vykrajujeme a pečeme na 180 stupňů 10-12 minut.

Dobrou chuť!

Klára Haberhauerová


DIVADLO TOY MACHINE

(18. 10. 2018)

Ve čtvrtek 18. října děti ze školky a školy navštívil herec Tomáš Běhal, který je členem divadla TOY MACHINE. Už dvakrát jsme měli to potěšení se s touto společností setkat. Tentokrát přijel nám známý herec s pohádkou o Pinocchiovi. Bylo to představení loutkové, vévodil mu ovšem právě Tomáš Běhal. Viděli jsme velmi zábavné představení o tom, že může splnit i ten nejnesplnitelnější sen, který může každý z nás mít. Cesta k němu ale bývá dlouhá snad jako Pinocchiův nos. To bylo poleno borové a zároveň největší uličník jakého si jen můžeme představit. Lhal, neposlouchal, a dokonce utekl Gepetovi. Po mnoha útrapách a dobrodružstvích se nakonec znovu setkali. A proč? Protože každý snad jednou vyroste ze své klackovitosti, ale každý potřebuje jiný čas. Představení bylo velmi zábavné, loutky byly vyrobeny z přírodních materiálů, byly velmi kreativní, stejně jako herec a jeho práce s nimi. Školou se ozývaly salvy smíchu, protože děti se výborně bavily. Po skončení představení si děti mohly jednotlivé loutky osahat a seznámit se s nimi zblízka a pohovořit s hercem. Myslím, že to bylo jedno z nejpodařenějších představení, které jsme za poslední dobu viděli. Nejen z uměleckého hlediska, ale především z výchovného. Protože s klackovitostí a se lží se společnost potkává neustále a někdy je těžké s ní bojovat. Tady děti mohly vidět, kam až je zavede.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.

PSÍ DOBRODRUŽSTVÍ

(15. 10. 2018)

V pondělí 15. října nás navštívila krásná psí slečna Connie. Její jméno je spojeno s canisterapií. Byli jsme rozděleni do tří skupin, nejdříve šli žáci 1. a 2. třídy, poté byla školka a poslední byla 3. a 4. třída. Děti se dozvěděly, k čemu canisterapie slouží a jak se takový pejsek musí cvičit. Connie se svou paní předvedla základní prvky výcviku, děti ji mohly učesat, pohladit, pohrát si s ní. Velmi zábavná byla hra, kdy pejsek hledal piškoty, které měly ležící děti na svém těle. Bavili se všichni, pejsek i děti. Větší děti měly i hru s padákem, opět se bavili všichni. V závěru si děti mohly vybrat nálepku s obrázkem Connie v různých částech naší vlasti, s pejskem se rozloučily a ve škole jsme se pak ještě bavili o dojmech, které v dětech setkání s takto vycvičeným pejskem zanechalo.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


ZPRAVODAJ - občasník obce Panenské Břežany

(říjen 2018)


EKO projekt ŽIJEME LESEM

(13. 9. 2018)

Ve čtvrtek 13. září se žáci 2. - 4. třídy měli možnost zúčastnit skvělé vzdělávací akce, kdy se děti učily poznávat les, který znají již dlouho, ale tentokrát poněkud jinak. Tento program vedl zkušený lesník, který má moc dobře zmapovaný lesní ekosystém v břežanském lese nad Vinicí. Přivítali jsme se právě na louce na Vinici, povyprávěli si o propojení celého ekosystému rostlin, živočichů, ptáků, zvěře, půdy, vzduchu i vody formou hry. Zjistili jsme, že přímý prožitek s přírodou je kouzelnější. V lese, který tak dobře známe, dětem lesník zase formou hry ukázal paroží některé lesní zvěře, popovídal o chování srnců, daňků a jelenů v době říje, o soužití některých zvířat, u kterých bychom to nepředpokládali. Také děti dávaly dohromady rodinky některých druhů zvířat a toho, čím se živí, pomocí obrázků a živých ukázek rostlin a dřevin. Dozvěděli jsme se, co je potřeba udělat, když lesník zjistí, že mu v jeho lese hoří. Je to pro něj velmi náročné, aby zachránil les, zvěř, ale také sám sebe, když pomáhají složky Integrovaného záchranného systému. Děti si to názorně vyzkoušely ve velmi zjednodušené formě a zde bylo vidět, jak některé děti opravdu umějí spolupracovat a bohužel se objevili i ti, kteří umí podvádět ostatní. No těm jsme to pak museli ve škole vysvětlit, že cesta k záchraně nejen lesa vede jinudy. Těšíme se na další setkání s panem lesníkem, a to na jaře.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii


MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA ZÁMKU V LÁNECH

(6. 9. 2018)


Ve čtvrtek 6. září se žáci naší školy vydali na velmi zajímavý výlet. Byla to mimořádná prohlídka zámku v Lánech, která se konala jen 2 dny. Zámek jsme mohli navštívit jen díky našemu bývalému žákovi, který v současné době pracuje v prezidentské kanceláři jako vedoucí oddělení pro styk s veřejností.

Když se řekne Lány, co vám vyvstane na mysli? Pro mě je to jméno T. G. Masaryk. Letní sídlo českých prezidentů se mimořádně otevřelo veřejnosti u příležitosti 100. výročí založení republiky. Naposledy se tak stalo před 6 lety, tedy v roce 2012.

Nejstarší zmínka o Lánech je z r. 1392 a už tehdy zde stávala dřevěná tvrz. Ke konci 16. století obec zakoupil Rudolf II. A na místě původní tvrze nechal postavit jednoduchý lovecký zámeček v renesančním slohu, který byl v průběhu 17. století postupně přeměněn do slohu barokního. Ke konci 17. století koupili zámek Valdštejnové. Od počátku 18. století byly Lány v držení Fürstenberků a to až do r. 1921, kdy památku zakoupil československý stát pro reprezentační účely hlavy státu. Zámek byl mnohokrát přestavován a jeho dnešní podoba je výsledkem přestavby z let 1902-1903. Poslední stavební úpravu provedl v letech 1921-1924 architekt Josip Plečnik.

K zámku celé dopoledne proudily skupiny žáků a studentů, museli jsme projít bezpečnostními rámy, dostali jsme pokyny k prohlídce, všude jsme potkávali vojáky, kteří střežili bezpečnost a také nám dávali informace, kam se dát, abychom došli ke vchodu do zámku. Mohli jsme si prohlédnout vstupní prostory a pak jsme se po schodech vydali na prohlídku 1. patra. Všude nás vítala nádherná květinová výzdoba, dýchla na nás doba, kdy zde velmi rád pobýval náš 1. československý prezident T. G. Masaryk od roku 1921 až do roku 1937. Viděli jsme jídelnu, žlutý salonek, nahlédli jsme do pracovny T. G. Masaryka, prošli jsme i knihovnou a mohli si prohlédnout odlitek jeho posmrtné masky, kterou vytvořil Vincenc Makovský v tu noc, po smrti T. G. Masaryka. Děti velmi zaujali členové hradní stráže, které jsme viděli v každé místnosti, jejich perfektní uniformy a profesionální vystupování. Děti si pak mohly před zámkem koupit turistické známky, dostat mimořádné razítko z prezidentské kanceláře vyrobené speciálně u příležitosti otevření zámku v Lánech. Ještě jsme se porozhlédli po zámecké zahradě, kde se tak rád projížděl náš 1. československý prezident a s tímto krásným objektem jsme se rozloučili. Pro nás dospělé to byl nezapomenutelný zážitek a vzhledem k tomu, že jsme dětem den před odjezdem o T. G. Masarykovi, o jeho životě, o tom, co vykonal hodně vyprávěli, tak i v nich určitě zůstanou krásné zážitky.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


790 LET OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY

vystoupení žáků naší školy

(18. 8. 2018)

Žáci naší školy, pod vedením paní učitelky Sáblové si pro diváky oslav 790 let založení naší obce, připravili téměř třicetiminutové vystoupení, kde předvedli vítězný tanec na skladbu "Jak šel čas", dívky havajský tanec, který si "půjčily" ze Zahradní slavnosti školy, pak paní učitelka naučila něco málo z hodin hudební výchovy rodiče žáků (děti hodně pomáhaly, ale i tak by to chtělo pro mnoho rodičů ještě doučování) a na závěr patřilo pódium všem přítomným dětem a tančilo se na různé známé dětské písně. Pak už se děti mohly rozeběhnout na připravené atrakce, cukrovou vatu, malování na obličej apod.

Celý den jsme si krásně užili, já určitě, Pavlína Sáblová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018


TRADIČNÍ SPANÍ VE ŠKOLE POD ŠIRÁKEM

(20. 6. 2018)

Ve středu v podvečer se na školní zahradě začali rojit třeťáci a čtvrťáci, se spacáky, karimatkami, s batohy se zásobami jídla a pití. Proč? Přišli na tradiční spaní ve škole pod širákem, které je vlastně rozloučením se všemi žáky 4. třídy. Postupně všichni doráželi z tréninků, z výtvarky, ze skauta, mezitím už děti, které přišly dřív přitáhly dřevo z lesa a klacky na buřty a začaly připravovat ohniště. Odolali jsme nabídkám rodičů na nasekané špalky a podobné vymoženosti. Tuto akci jsem si před lety vymyslela, aby děcka poznala obyčejné věci, které si musí připravit samy, ne aby jim pořád někdo něco předkládal hotové. Buřty si museli zasloužit. A taky báječné večerní posezení u ohně, popovídání s kamarády, začutání fotbálku, zahrát si hru, která je všechny baví. Čas rychle běžel, i když nikam nebylo třeba spěchat, byl jen třídní báječný kolektiv, který se brzy rozloučí, protože čtvrťáci odejdou. Děti si vzpomněly i na ty, kteří tam nebyli, protože měli jiné aktivity. Taktak jsme stihli jednu hru za světla, rozdali jsme odměny, začalo se stmívat a my jsme si sedli na lavičky kolem ohně, přikládali na oheň, povídali si a užívali, že po nás nikdo nic nechce, je jen naše třída, naše báječná škola a my. Pozorovali jsme hvězdy a kolem 23. hodiny už jsme byli ve spacáku a ihned jsme usnuli. Vzbudili jsme se do slunečného dne, oheň opět samovolně vzplál, někteří ještě opekli buřty, ostatní posnídali snídani od maminek, Tom dokonce přinesl koblihy, koláče a kakao, což mnohé velmi potěšilo. Uklidili jsme, uložili v paměti báječné vzpomínky a vrhli jsme se na nacvičování Zahradní slavnosti.

Už nevím pokolikáté jsem tuto akci uspořádala, jediný závěr je, že děti z břežanské školy nikdy nezklamou a jsou vždy báječné. Není s nimi žádný problém, mají mezi sebou skvělé vztahy a jsou na ně krásné vzpomínky. A to, co jednou prožiješ, to ti už nikdo nevezme!

Báječně se bavila a ráda byla přítomná třídní učitelka Marta Kelnarová

Krásné záběry najdete ve Fotogalerii.


Návštěva Základní školy Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě

(7. 6. 2018)

Většina našich čtvrtáků po ukončení školní docházky v naší škole přechází do ZŠ Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě. Proto jsme se po domluvě s ředitelstvím školy vydali na prohlídku školy, a hlavně na návštěvu a náslechy do IV.A, kam možná příští rok někteří žáci budou chodit. Prošli jsme vestibulem, ohlásili se u paní zástupkyně Grmelové a pak už jsme procházeli jednotlivými patry, prohlíželi si výzdobu, děti samozřejmě zaujal automat na zdravou výživu. Také jsme viděli, jak plní škola ekologickou výchovu, protože získala před časem titul EKOŠKOLA. Tento titul si v minulých letech museli žáci tvrdě zasloužit svou prací. Vystoupali jsme do 2.patra, zažili jsme velkou přestávku, a tudíž frmol v podobě stěhování žáků z tříd do tříd, velký ruch, na který v naší škole děti zvyklé nejsou. Ve IV. A se nás ujala třídní učitelka paní Hlavínová. Viděli jsme hodinu matematiky, celá třída společně opakovala učivo na závěrečnou práci. Děti byly aktivní a projevovaly velký zájem. Naši žáci také mohli počítat a zjistit své vědomosti. Ne všichni to zkusili, ale také jim to šlo. Nastala přestávka, kdy nás na chodbě vítali naší bývalí žáci, bylo to příjemné. Další hodinu jsme viděli přírodovědu, kdy jsme si zopakovali ekosystém pole. Paní učitelka používala velmi pěknou metodu, která mě velmi zaujala a hned další den jsem ji použila jak v přírodovědě, tak ve vlastivědě a zjistili jsme s dětmi, že nám velmi vyhovuje. Tak pro mě, jako učitelku je závěr ten, že i po 35 letech se má člověk stále co učit a moc děkuji kolegyni, že mě v praxi naučila něco nového. S dětmi jsme se rozloučili se třídou a odcházeli, měli jsme chvíli času, proto jsme zavítali do školní jídelny, která je oproti naší obrovská, děti zaujalo, jak se vydává jídlo a jakým způsobem to zde funguje. Po návratu do školy bylo hodnocení dětí - bludiště. Ale to byl první dojem. Druhý den jsme to probírali a ve škole se jim líbilo.

Chtěla bych moc poděkovat ředitelství školy, že nám prohlídku školy umožnilo, paní zástupkyni Grmelové a hlavně paní učitelce Hlavínové za trpělivost a za to, jak cizí učitelku a potencionální žáky přijala a jak nám předvedla skvělou práci se svou velmi dobře vedenou třídou. Děkujeme.                                                                                                                                      Mgr. Marta Kelnarová


Školní výlet do EKOParku v Liberci

(1. 6. 2018)

Ve čtvrtek 31. května děti naší školky i školy vyrazily na školní výlet do prvního volnočasového EKOParku v Liberci. Je to místo zaměřené na ekologii, ekonomiku, vzdělávání, kulturu, životní prostředí, zdraví člověka, sport a volnočasové aktivity pro všechny věkové aktivity. Je pravda, že jsme se tam setkali s návštěvníky různých věkových skupin. Jednou z hlavní myšlenek zakladatele pana Stanislava Šťastného bylo "Jak vytáhnout rodiny s dětmi z nákupních center, kde tráví víkendy, do přírody, do EKOParku v Liberci." Děti měly možnost prohlížet park z dřevěných vyhlídkových rozhleden umístěných v korunách stromů, mohli pozorovat ptactvo, či hmyzí hotel. Také mohli nakrmit kozy a kachny, a co bylo velkým lákadlem byly kreativní dílničky, které podpořily jejich fantazii. Děti pracovaly hlavně se dřevem, odvezly si domů krásné výrobky v podobě pejsků, kočiček, lodí, domečků, částí nábytku a jiných krásných výrobků. Děti také vařily v blátivé kuchyni nejrůznější dobroty a velmi je zajímala vodní stěna, kde se voda přelévala z nádoby do nádoby a někde nečekaně vytekla. Také byl zajímavý přírodní chodník, kde děti chodily bosy po šiškách, po jehličí, po kamínkách, po písku, po dřevech a jiných přírodních materiálech. V horku, které panovalo byla příjemná vodní mlha, která osvěžila. A velkou výzvou bylo plnění úkolů, kdy děti na stanovištích plnily úkoly, které se týkaly 4 živlů Země a další doplňující úkoly. Také jsme poobědvali, slízali zmrzliny, školka si lebedila na pískovišti, někdo nakoupil domů EKO rostlinky a vyrazili jsme na zpáteční cestu. Protože celý areál je kryt stromy, je zde stále k nalezení stín a je zde příjemně. Doporučujeme všem podívat se na stránky EKOParku a případně jej o prázdninách navštívit. 

                                                                                                                                       Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerie


Prezentace ve vlastivědě

(30. 5. 2018) 

Paní Mgr. Pavla Pristášová, která pracuje jako asistentka v 1. a 2.třídě mi nabídla, že by 3. a 4. třídě připravila prezentaci ve vlastivědě a prvouce na téma Postavení ženy ve středověku a 2.část se týkala středověkých měst. Musím říci, že mi velmi usnadnila výuku, protože nám postupně přiblížila, jak to bylo s ženami v průběhu dějin a vývojem vztahu společnosti k ženám, čarodějnické procesy, matriarchát a další skutečnosti. Další téma bylo nesmírně zajímavé, týkalo se středověkých měst, o jejich vzniku, druzích, o funkci a uspořádání středověkých měst, rozdělení společnosti, o podhradí pod hradbami měst a součinnosti s řemesly a zemědělstvím. Byla to příjemná změna pro děti i pro mě. Děkuji Pavle, je velkým přínosem pro naši školu a těším se na další spolupráci. 

                                                                                                                                       Marta Kelnarová


ZPRAVODAJ - občasník obce Panenské Břežany

(květen 2018)


Sousedé se dobře baví v Dolním Povltaví

(28. 5. 2018)

V sobotu 26. 5. 2018 se obec Panenské Břežany zúčastnila mnohaleté tradiční akce v Povltaví. Naše škola reprezentovala obec ve vybíjené. Družstvo se skládalo ze stávajících a bývalých žáků naší malotřídní školy. Ráno naše 9 ti členné družstvo odjelo do Máslovic. Účast byla letos nižší, protože bez omluvy zástupci některých obcí nepřijeli. V naší kategorii mladších žáků byla 3 družstva, Máslovice, Postřižín a Panenské Břežany. V prvním zápase naším soupeřem byly Máslovice a byl to velmi těžký soupeř, výsledkem byla prohra, nešly nám přihrávky ani střelba. V druhém, klíčovém zápase jsme hráli proti Postřižínu. Ani to nebyl lehký soupeř. První poločas jsme uhráli pouze o jednoho hráče. Až ve druhém poločase jsem naše bojovníky začala poznávat. S přehledem jsme pak už vyhráli. Výsledkem tedy bylo 2. místo. No děti věděly, že ne vše se povedlo, ale radost z 2. místa byla veliká. Je potřeba dětem poděkovat, že obec Panenské Břežany reprezentovaly s pěkným výsledkem ve svém volném čase a je také potřeba poděkovat všem rodičům, kteří své děti přijeli podpořit. Atmosféra byla báječná a myslím si, že naše Základní škola opět dokázala, že je velkým přínosem pro obec, protože neustále obec zviditelňuje. Myslím, že všichni hráči si zaslouží, abych je zde jmenovala: Tomáš Stavinoha, Tomáš Votruba, Jindra Kraus, Kryštof Šubert, Kristián Pitrun, Sára Fiury, Markéta Špirudová, Julie Tomečková a Vašek Bartoš. Je nutno podotknout, že mnozí z nich přišli hrát po zdravotních oslabeních, nemocech a časových problémech v rodině. Děkuji tedy všem obětavcům, kteří přišli i s indispozicí a také těm, kteří museli odložit své rodinné plány. Prostě Břežany mají báječné děti. Vím to už 25 let jsem ráda, že jsou nebo byli mými žáky. 

                                                                                                                                        Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.  


MAS nad Prahou Líbeznice

(28. 5. 2018)

V pátek 25.5.2018 se pětičlenné družstvo zúčastnilo sportovně vědomostní soutěže v Líbeznicích, kterou každoročně pořádá MAS nad Prahou. Na této akci jsme byli již poněkolikáté, je vždy dobře připravená a zábavná. Letos opět jeli zástupci všech ročníků: Ažbětka Navarová, Kristýnka Víšková, Lucka Kamanová, Tomáš Stavinoha a Franta Novotný, po jednom zástupci z každé třídy, pouze čtvrťáci jeli 2, protože nemáme 5. třídu. Společně s ostatními družstvy jsme se sešli ve sportovním areálu Základní školy v Líbeznicích. Prošli jsme 11 stanovišti, děti střílely ze vzduchovky, poznávaly dopravní značky, prošli jsme krátkou tratí, kde byly 16 obrázků s vyobrazením povolání a děti pak měly napsat názvy povolání. Byly i vtipné odpovědi: masař = řezník, dortař = cukrář. Děti probíhaly přírodním bludištěm na čas, pak jsme se dostali k lanovému rébusu, museli jsme projít pod rozhýbanými míčky zavěšenými na laně, nesměly se nás dotknout. Pak jsme se dostali na stanoviště anglického jazyka, tady jsme se přesvědčili, jak na tom jsme v cizím jazyce. Přešli jsme do hudební části, poznávali jsme Orfovy nástroje a některé hudební nástroje, pak jsme je poznávali taky sluchem podle zvuku. Následovala ochutnávka pokrmů se zavázanýma očima, kdo co uhodl, ví každý sám, podle toho byly uděleny body. Pak jsme přešli na canisterapii, setkali jsme se s pejskem, který tuto metodu skvěle zvládá, prošli jsme testem ohledně znalostí o dovednostech pejsků a také praktickou zkouškou, jak nasadit pejskovi, který pomáhá lidem, jeho postroj. Pak nás čekal literární a jazykový test, pro některé to byl oříšek. Pokračovali jsme sportovní štafetou, jízda na motokárách, koloběžkách a běh. A poslední disciplína byla přírodovědná, byla to celkem hračka, protože podobnou jsme měli na škole v přírodě. A byl konec, vyhlášení vítězů a předání cen. Skončili jsme na 7. místě z 11 družstev. Je pravda, že je rozdíl, jestli školy vybírají z 500 a více dětí a my z 36. Ještě také byli vyhlášeni vítězové literární a výtvarné soutěže, ocenění za výtvarnou část získala Lucka Kamanová ze 3. třídy- 2. místo, Vojta Zemánek ze 4.třídy v literární části 2. místo a Tomáš Doležal 3. místo. Moc gratulujeme, je to obrovský úspěch pro naši malou školu v tak velké konkurenci. Tak další ročník je za námi, těšíme se na další.

Děkuji všem soutěžícím, myslím, že naše škola, a hlavně vaši rodiče na vás mohou být pyšní. Já tedy opravdu jsem.                                                                                                                                                                                                                                                                           Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii


TRADIČNÍ VÝPRAVA ZA HLAVÁČKEM JARNÍM

(12. 4. 2018)

Je čtvrtek 12.dubna něco málo před osmou hodinou ráno, na dvoře rojení dětí. Copak se to děje? No přece jedeme za hlaváčkem jarním. Nepočítám už pokolikáté, pro děti podruhé nebo poprvé, pro mě už tak po dvacáté? Nevím. Tradice. 3. a 4. třída jede na svou výpravu na bývalou sopku Kopeč, kde kvete krásná, sluníčkově žlutá kytička hlaváček jarní (Adonis vernalis). My se jedeme podívat, jak vypadá, kde roste, porozhlédnout se, jak vypadá okolí. Rozhled na Říp, na Kralupy, na Neratovice, lom Čenkov, kostel sv. Klimenta v Odoleně Vodě. Jedeme linkovým autobusem, dodržujeme pravidla slušného chování v dopravních prostředcích, vystoupíme na zastávce v Kopeči. Prohlédneme si cestou upoutávku na včelí farmu Cihlářových a stoupáme na úpatí sopky. Jsme na okraji chráněného území. Už dobře víme, jak se zde máme chovat, jdeme po vyznačených cestičkách a prohlížíme krajinu i hlaváček. Užíváme si. Vylezeme na další část sopky, posvačíme a jdeme za hranice chráněného území. Čeká ohniště a tradiční buřty. Křesadlo, snaha, skvělí kamarádi, pochutnání, poznávání. Vracíme se kolem spodní části sopky, kde hlaváček vidíme v plné kráse. Pohovoříme s pánem, který zde bydlí od dětství a jde se psem na procházku a je nadšen z vědomostí dětí a pak pochod směr Vodolka. Žene nás dopředu pochodová hra, kterou si děti recitují. Jsme na Vodolce, jdeme do cukrárny slavit Tomovy narozeniny. Zmrzlina, lízátko, houpačky, průlezky, bus, škola, oběd. Tak výprava ukončena a úspěšně.

Výpravu zorganizovala a láskyplně zažila s báječnými dětmi

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE

(10. 4. 2018)

V úterý 10. dubna přišli navštívit naši 1. a 2. třídu předškoláci z MŠ. Protože dorazili zrovna na začátku přestávky, mohli si nejdříve se školáky pohrát, zaskákali si na koberci a stihli postavit i hrad z kostek. Po deseti minutách se ozval zvonek a školáci vysvětlovali, co se po zazvonění má dělat. Když jsme všem předškolákům našli místo v lavicích u šikovných prvňáků a druháků, začala "výuka". Děti dostaly pracovní listy, na kterých měly dokreslit koleje, pražce a kouř valící se z komína parní lokomotivy. Pak si také celý vlak krásně vybarvily (to zvládly opravdu výborně) - tužky a pastelky jim ochotně půjčovali budoucí spolužáci, kteří také pomáhali a radili, jak co udělat. Někteří prvňáci k malování dětem recitovali básničky a zpívali písničky, vypomohla i školkačka Gábinka. Ke konci hodiny ještě dětem několik druhaček a prvňáčků přečetlo básničku z naší čítanky a někteří se pochlubili svými písankami. Všechny předškoláčky musíme moc pochválit, nejenže se vzorně chovali, ale také krásně zvládli svůj první "školní" úkol. Budeme se moc těšit na jejich další návštěvu, a hlavně na jejich opravdový první školní den v září.

Jolana Pavlíková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


DEN UČITELŮ

(28. 3. 2018)


28. 3. jsme díky dětem oslavili DEN UČITELŮ. Do obálek, které přípravily děti ze školní družiny, měli možnost všichni vhazovat vzkazy, obrázky a cokoli dalšího (např. domácí perníčky). Některé děti si pro nás připravily i krátké vystoupení v podobě tance nebo recitace básně. Den jsme si společně užili a na oplátku jsme my dětem připravili občerstvení. Dopoledního "posezení" se zúčastnili všichni zaměstnanci školy alespoň na malou chvilku. DĚTI, DĚKUJEME VÁM!

Pavlína Sáblová

Přesvědčte se ve Fotogalerii :-)


PŘEDNÁŠKA STRÁŽNÍKA Městské policie Odolena Voda

(14. 3. 2018)

Ve středu 14. března se ve škole konala pro školku i školu preventivní beseda se strážníkem městské policie v Odoleně Vodě. Děti byly poučeny o možných rizicích, se kterými se v životě mohou setkat. Bavily se o nebezpečí cizích lidí, kteří je za různými záminkami, sladkostmi a podobně, aby je nalákali do auta a důsledky bývají fatální. Mohu říci, že děti všechny reagovaly správně, i ty nejmenší věděly, že to nemohou udělat a mají žádat o pomoc dospělého nebo staršího kamaráda. Pak jsme se bavili o dopravní výchově, jak být viděn na silnici, jak se chovat při jízdě na kole, o důležitých ochranných prvcích. V další přednášce už pokračovali jen žáci základní školy. Narazili jsme na otázku návykových a omamných látek, na kyberšikanu, na otázku nebezpečí elektrického proudu. Dětem byly k vidění záběry z různých krizových situací a jejich následcích. V besedě ještě do konce školního roku budeme pokračovat, protože bezpečnost je široké téma a je nutné děti neustále připravovat na úskalí, které jim život může přinést.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.   


TONDA OBAL NA CESTÁCH

(13. 3. 2018)

V úterý 13. března jsme se ve škole setkali s ekologickým programem Tonda obal na cestách. Je to program připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Programu se účastnila i školka a všechny děti, jak ze školky, tak ze školy prokázaly svou znalost třídění odpadů. Cílem tohoto programu je rozeznávání jednotlivých druhů odpadů, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Seznámili jsme se se sběrným dvorem, s recyklovanými výrobky, se spalovnou. Viděli jsme video ukázky ze zpracování odpadů a jejich výsledkem. Program byl interaktivní, zábavný, děti si v praxi vyzkoušely třídění do správných kontejnerů. Byli vidět, že v rodinách třídění odpadu probíhá a děti se tohoto procesu účastní. A to je velmi pozitivní poznatek.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.  


ZAKONČENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU

(26. 1. 2018)

V pátek 26. ledna jsme, jako vždy, vyjeli směr Neratovice. Tentokrát ovšem na půl roku naposled, abychom si zaplavali pod vedením plavčic, a už jsme se těšili na ocenění našich dovedností, ale hlavně na závěrečné překvapení, které jsme si pro lektorky připravili.

Hodina vůbec neprobíhala jako jindy. Bylo nás podstatně méně, protože máme hodně nemocných spolužáků a ze školky plavaly jen 2 děti. Ovšem počátečním pozdravem jsme jasně dali najevo, že nás je i tak dost! Každý dostal medaili s počtem metrů, které je schopný uplavat správným stylem a po společné fotografii už jsme se mohli vrhnout do vody. Za malou chvilku se k nám přidala i paní učitelka Pavlíková a Sáblová. Dováděli jsme a hráli jsme si v celém velkém bazénu, půjčit jsme si mohli všechny pomůcky, dokonce jsme házeli i míči do basketbalového koše a mohli využít vířivku. Nakonec se z rozhlasu ozval hlas velitelky trenérek a vyzval nás k přípravě překvapení. Paní učitelka Kelnarová se Sáblovou vymyslely, že předvedeme Piráty na suchu i ve vodě. Školka a prvňáčci tleskali do rytmu a ostatní tančili pomalu, opatrně, ale v plavkách a s velkým nasazením. Když přišel čas na zvedačku Aničky, vběhly s námi do vody i paní učitelky Pavlína a Jolana, aby pomohly s chytáním. Hudba sice nebyla úplně skvěle slyšet, ale plavčice z nás byly nadšené!

Na úplný závěr se Jolana s Pavlínou vyřítily z tobogánu, sborově jsme se rozloučili mohutným "NAZDAR" a vyrazili ke sprchám.

Už cestou zpět se některé děti ptaly, kdy zase pojedeme na plavání :-).

Pavlína Sáblová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.  


ZPRAVODAJ - občasník obce Panenské Břežany

(prosinec 2017)


RECITAČNÍ SOUTĚŽ HÁLKOVO PÍRKO

(22. 11. 2017)

Ve středu 22. 11. jsme ve škole uspořádali školní kolo recitační soutěže Hálkovo pírko. Zúčastnili se všichni žáci a letošní kolo mělo opravdu vysokou úroveň a někteří recitátoři velmi překvapili. Všichni zvládli texty na jedničku a snaha o přednes u mnohých byla abnormální. Je také pravda, že byli tací, kteří se s výběrem moc nepiplali a odbyli i přednes, ale takových bylo málo. Rozhodnout, kdo byl lepší či nejlepší byl opravdu pro porotu oříšek. Nakonec to dopadlo takto: 

KATEGORIE 1. třída:

1. Alžběta Navarová

2. Ondřej Doležal

3. Tadeáš Netřebský

KATEGORIE 2. třída:

1. Kristýna Víšková

2. Andrea Skopcová

3. Tereza Šteigerová, Gabriela Sobotková

KATEGORIE 3. třída:

 1. Lucie Kamanová

2. Adam Novák

3. Kristýna Melicharová, Tadeáš Šubert

KATEGORIE 4. třída:

1. Vojtěch Zemánek

2. Tomáš Doležal

3. Tomáš Stavinoha

Velmi překvapili prvňáčci, Bětuška, Ondra a Tadeáš s jakou vervou vystoupili před svými kamarády, chtěla bych vyzvednout jejich výkon a zvlášť jim poděkovat za jejich vystoupení, opravdu bylo velmi podařené.

Na přehlídku recitátorů, kam nás pozvala Základní škola Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě 8. 12. pojedou: Bětuška Navarová, Kristýnka Víšková, Adam Novák, Lucka Kamanová, Vojta Zemánek, Tomáš Doležal. Rozhodnutí vyplynulo z požadavků rozdělení podle kategorií dle věku.

Chtěla bych všem dětem moc poděkovat za jejich přípravu i vystoupení a těším se na další ročník.

Moc si to užívala a zapsala Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii


VZP - Vzpoura proti úrazům

(31. 10. 2017)

V úterý 31. 10. se děti ze základní školy setkaly se dvěma mladými vozíčkáři, kteří svou vlastní vinou přišli k úrazu a tím k porušení míchy. Bohužel zůstali na vozíčku. Povyprávěli, jaké těžkosti po svém úrazu pro ně nastaly, jak jim změnily život a jak se s tím potýkají. Je pravda, že děti poslouchaly pozorně, beseda byla velmi spontánní a rozhovory byly živé. Nikdo z nás netušil, jaké problémy může takový úraz způsobit, byli velmi otevření a dětem přiblížili problémy v každodenním životě. Moc děti dokázali motivovat, a v tom, co dělat mají jasno a hlavně, moc děti motivovali, jak se mají chránit. No, ten název přednášky byl opravdu příznačný.

Bylo by potřeba, aby i rodiče více dohlíželi na bezpečnost svých dětí. Vidíme jich hodně, jak jezdí na kole po vesnici bez přilby, nepřecházejí správně silnici, bohužel i za asistence rodičů a často jezdí v autě bez autosedaček i nepřipoutané.

No přejme si, aby tito chlapci v rámci VZP zanechali v myslích všech zúčastněných velký dopad.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


Dýňování s rodiči

(25. 10. 2017)

Ve středu 25.října se všichni, kdo chtěli, setkali v prostorách školy na tradičním dýňování. Tedy děti a jejich rodiče či prarodiče. Byl na všechny moc krásný pohled. Všude dýně, děti, dospělí, velké úsilí, krásná spolupráce, úsměvy, rozhovory mezi dospělými, mezi dětmi, vlastně mezi všemi. Báječná atmosféra. Pořadatelů ani nebylo potřeba, účastníci si vystačili sami. A o to našim akcím jde, aby se všichni, kdo k naší škole patří, dobře na našich akcích bavili, seznamovali se a cítili se zde moc fajn. Výsledky tvoření můžete vidět v naší fotogalerii. Všem se moc povedly. K dobré náladě také přispěly trdelníky, které ráno vlastnoručně upekly děti z mateřské školy a punč od naší paní kuchařky. A zvláštní poděkování patří teď už bývalým žákům Julče, Markétě a Lukášovi, kteří vydlabali a vyřezali dýně na ozdobu vstupu do naší školy. Dýně jsme dostali darem a byly opravdu obří, měli s tím obrovskou práci.

Tak zase příští rok se těšíme!

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


Divadlo Gong - Záhada hlavolamu

(17. 10. 2017)

Kdo z vás rodičů nezná Jaroslava Foglara a Záhadu hlavolamu? Starší generace tohoto autora přímo hltaly. Dnešní generace o tohoto autora moc zájem nejeví. Proto jsme dětem chtěli tuto báječnou záležitost přiblížit a to 17. 10. v divadle Gong představením Záhada hlavolamu. Jeli jsme jen se školními dětmi, ocitli jsme se v křivolakých uličkách Stínadel, s mladým vynálezcem Janem Tleskačem, ježkem v kleci, nepřátelskými Vonty, hlavně s Mažňákem a létajícím kolem. A samozřejmě s Rychlými šípy. Že ve Stínadlech není bezpečno, to jsme na vlastní kůži zažili na hrůzostrašně vypadající scéně, někdy jsme se kapánek báli. Ale jinak moc pěkný zážitek a třeba některé děti sáhnou v naší školní knihovně zrovna po komiksu Rychlých šípů.

Užila si a vrátila se do dětství Marta Kelnarová, spolu se všemi dětmi.

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


DŘEVÍČKOVÁ DÍLNIČKA

(26. 9. 2017)

V úterý 26. 9. všechny děti ze školky i ze školy překvapila Dřevíčková dílnička. Obsah dílny se opravdu týkal dřeva. Nikdo z nás moc nečekal, že se budeme opravdu dotýkat dřeva a sami tvořit. Děti byly rozděleny do tří skupin, školka, 1. a 2. třída, 3. a 4. třída. Pan Marek děti seznámil s druhy dřeva, ze kterých se dobře vyrábí a ukázal spoustu nástrojů, s jejichž pomocí se dřevo opracovat. Všechny nástroje byly poměrně jednoduché a bezpečné a krásně s nimi pracovaly i děti ze školky. Samozřejmě, že pan Marek upozornil všechny na bezpečnost při práci, na co si děti mají dát pozor. Každý dostal šablonu ježečka, ze kterého si vyrobil hračku, ježečka na kolečkách. Děti brousily různými druhy pilníků, dělaly jimi i bodliny, používaly ruční vrtačku, smirkový papír, Aku vrtačku. Fantazii se meze nekladly. Nakonec si mohly ježka domalovat pomocí fixů. Na památku dostaly také dřevěné srdíčko, které mohou někomu věnovat. Pan Marek s kolegyní všechny děti moc chválili, že jsou vnímaví, hodní a manuálně šikovní. Určitě bychom si rádi tuto akci zopakovali, příště už určitě na vyšším stupni. Pan Marek totiž má několik pokračování této dílničky. Těšíme se někdy opět na setkání, vypadá to, že jsou u nás i potencionální budoucí truhláři.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii. 


ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017


ZA LISTEM LIST - výtvarná soutěž

Výtvarný úspěch žáků naší školy - 5. místo!

(červen 2017)

V naší škole máme rádi knihy a moc rádi čteme. Rádi čteme, hrajeme si a pracujeme s knihou ve školce. Rádi čteme, vyprávíme si příběhy a fantazírujeme o hrdinech ve škole. Ve škole si také žáci hojně půjčují knihy z naší knihovny, a protože nás knihy provází tedy každým dnem, zapojili jsme se do soutěže vyhlášenou blogem Za listem list. Děti z mateřské školky měly za úkol výtvarně ztvárnit svého oblíbeného knižního hrdinu, a tak namalovaly Ferdu a jeho mouchy. Žáci základní školy vytvořili obaly na své oblíbené knihy. A jak jsme dopadli? Kolektiv žáků základní školy uspěl a společně se žáci umístili na krásném 5. místě. Gratulujeme!!! Díky výhře jsme obohatili naši knihovnu o nové knižní tituly.

Všechna výtvarná díla zdobí přízemní chodbu školy, a tak se na ně můžete přijít podívat!

Klára Haberhauerová


DNY POVLTAVÍ  - Klecany

(20. 5. 2017)

Každoročně se koná akce Sousedé se baví v Dolním Povltaví. Letos byla štafeta předána do Klecan.

Dopoledne začalo vystoupeními šikovných dětí, které probíhaly celý den. Moc děkuji všem dětem a také jejich rodičům, že je v tak velkém počtu na toto vystoupení doprovodili, i když šlo o pár minut. Břežanské děti předvedly svůj pirátský tanec. Ten bude ještě k vidění na zahradní slavnosti naší školy, ale pro většinu rodičů to bylo poprvé, kdy jej mohli vidět. Vše se povedlo na jedničku, a tak jsme mohli s klidem sledovat další děti, a hlavně se šlo fandit našemu týmu vybíjené!

Pavlína Sáblová


Naše obec nebo spíše škola dala dohromady družstvo mladších žáků na vybíjenou. Tentokrát se utkala družstva Klecan, Máslovic, Odoleny Vody a Panenských Břežan. Děti věděly, že soupeři jsou těžcí. No nevzdali to a bojovali. Měli obrovskou podporu rodičů z Břežan, kteří vytvořili naprosto skvělou atmosféru a hnali děti kupředu. Podařilo se. 2. MÍSTO. První byly Klecany, které mají obrovskou základnu a pár bojovníků z Břežan odvedlo skvělou práci a postavilo se velkým školám. V roce 2015 jsem napsala po 3. místě, že Klecany a Vodolka jsou jako rozjetý vlak a nedají se zastavit. Navzdory tomu jsme už 2. rok Vodolku porazili! Nyní jsou i Klecany výzva. Moc děkuji báječným dětem, jsou neuvěřitelní, vím to celou dobu, co jsem je učila nebo učím. Děcka děkuju za mě, a také za obec Panenské Břežany, obec může být hrdá, že v ní vyrůstají tak báječní sportovci. Tak příští rok už se na vás těším.

Zažila, fandila, věřila, držela palce Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


ZPRAVODAJ - občasník obce Panenské Břežany

(duben 2017)


VÝPRAVA ZA HLAVÁČKEM JARNÍM

a NÁVŠTĚVA VČELÍ FARMY (3. a 4. třída)

(11. 4. 2017)

Je úterý 11. dubna a okolo tohoto data se točí každoroční akce: Výprava za hlaváčkem jarním na Kopeč pro 3. a 4. třídu. Datum je pohyblivé podle počasí a letos začal kvést hlaváček velmi brzy, ale z mnoha příčin nám zbyl studený termín 11. dubna. Hrozilo, že kytička odkvete a my už ji v plném lesku nespatříme. Nuž tedy ve studeném ránu jsme se vydali na naši výpravu. A netradičně jsme začali prohlídkou včelí farmy u Cihlářů. Malinká obec, a tak významná farma. Manželé Cihlářovi nás velmi vlídně přijali a pan majitel velmi zajímavě o včelkách povídal. Krásný a smysluplný výklad jsme zakončili ochutnávkou medů různých druhů. No a už nic jiného nezbývalo než vyrazit do větrného, skoro ledového větru za krásnou žlutou kytičkou hlaváčku jarního. Protože bylo zataženo, moc se nerozvil, přesto byl připraven nám svou krásu ukázat. Prohlédli jsme si kráter bývalé sopky, a pokračovali až za území chráněné oblasti. Hledali jsme naše loňské ohniště, tentokrát nebylo poničeno. Za obrovského úsilí Vendy Bartoše a Jirky Kavíka se nakonec i přes silný vítr podařilo oheň rozdělat, protože Jirka prohlásil, že bez buřtů, to není Kopeč. Mezitím ostatní nanosili dřevo a připravili klacky na buřtíky, peklo se, ohřívalo u ohně, rozprávělo, byla báječná atmosféra. Nastal čas k návratu. Při cestě kolem sopky zpět vysvitlo sluníčko a hlaváček se odhalil v plné kvetoucí nádheře. Hlaváčku děkujeme. Zbývalo málo času k návratu, museli jsme zvolit nejkratší variantu po silnici, ale očividně to nikomu nevadilo a dobrá nálada stále panovala, brněla mi hlava z přemíry informací od dětí. Najednou tu byla Vodolka a slíbená cukrárna a s ní překvapení od maminky Tomáše Doležala, který slavil tento den 10. narozeniny a všichni si mohli dát nějakou dobrůtku. Tome, všechno nejlepší! Bus a návrat. Začali jsme na obědě rozmrzat a užívat si tepla. Zvládli jsme to a užili jsme si to.

Zažila, promrzla a velmi ráda se zúčastnila Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


STŘEDEČNÍ VESELÍ

aneb

VÝLET NA ZÁMEK NELAHOZEVES A VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI

(5. 4. 2017)

První dubnová středa byla našlapaná zážitky. Ráno jsme vyrazili na výlet a odpoledne se těšili z návštěvy rodičů, kteří statečně a pilně tvořili!

Ráno jsme se ve škole nestihli ohřát, pohrát (natož učit) a už nás čekal autobus. Cíl cesty - zámek Nelahozeves. Klidně bychom jeli dál, cestování nás baví, především školkáčci jsou z autobusu nadšení, ale není zbytí, kultura volá :-)

Výšlap k zámku nás příjemně zahřál a my se nemohli dočkat, až vejdeme na nádvoří, kde nás přivítaly dvě milé paní průvodkyně. Rozdělily nás na dvě skupiny, školka a slečny prvňačky v první skupině, druháci, třeťáci a čtvrťáci ve druhé. První dobrodružná trasa malých školkáčků vedla (ne)překvapivě na místní toalety.

Paní průvodkyně poutavě vyprávěly o historii zámku a tak ani nejzatvrzelejší puberťáci nepocítili, že se vlastně vzdělávají, ale že dějiny mohou být zábavné. Součástí prohlídky bylo také povídání o velikonočních lidových zvycích. Děti si vyzkoušely řehtání na řehtačku, což mělo velký úspěch. Je to hlasité a to hodně, tak čemu se divíte, paní učitelko.

Po prohlídce jsme se přesunuli do prostorné zámecké haly, kde byla připravena výtvarná dílna. Malovali jsme zajíce a vajíčka, lepili ozdoby a povídali si o Velikonocích. Na památku si každý mohl vybrat placku a podívat se, jak se takový odznak vyrábí.

Tím ale nekončíme. To hlavní nás teprve čekalo. Vaše návštěva. Nic děti nepotěší tolik, jako možnost spolupráce a spoluvytváření se svými rodiči. Vaše návštěvy ve škole jsou pro děti svátkem, bez ohledu na roční období.

Po obědě se školáci vrhli na přípravu. Spojit stoly, vyzdobit třídu, nachystat pomůcky. A než jsme se nadáli, místnost se zaplnila rodiči, sourozenci a prarodiči. Pýcha v dětských očích se odrážela na každém kroku. Pochlubit se mamince, tak tady trávím čas, a pochlubit se kamarádům, tak tohle je můj táta. Vyrobila se spousta krásných dekorací, zaselo asi tisíc semínek osení a obarvilo na desítky vajíček. Malí i velcí drátkovali jako diví a čtyři mazance se snědly do posledního drobečku.

Přišli jste, děti byly šťastné a všem nám bylo fajn. Mise splněna. Děkujeme a přejeme vykutálené Velikonoce!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


NOC S ANDERSENEM

V pátek 31. března 2017 se konal v celé České republice již 17. ročník Noci s Andersenem. Jako již několik předchozích let, i letos se břežanští školáci zúčastnili. Přidali se tak k téměř 100 tisícům dětí, které trávily tuto páteční noc mimo své domovy. Hlavním tématem letošního ročníku byl Čtyřlístek. Děti si povídaly o hrdinech a příbězích tohoto známého komiksu, ale také si připomněly 180 let od napsání Andersenovy pohádky Císařovy nové šaty.

Poté, co si děti uložily škole spacáky, karimatky a proviant od rodičů, vyrazily do místní knihovny, kde už na ně čekala knihovnice Karolína Mužíčková. Nejprve si s dětmi chvilku povídala o tom, proč se noc s Andersenem koná a jaké příběhy si letos připomínáme. Děti už ale byly napjaté, protože všude kolem nich na zemi ležely archy papírů a nikdo netušil, proč tam jsou. Za chvíli se už děti od Karolíny dozvěděly, že papíry představují místa s horkou lávou, které se musí vyhnout při své cestě pro císařovy nové šaty. A zjistily, že cesta nebude snadná! Projít ji musely pozadu, se zavázanýma očima, pouze podle rad svého kapitána. Jednomu družstvu se nejdříve dařilo lépe, ale nakonec je i druhý tým skoro dohnal, takže v cíli byla obě družstva téměř společně.

Na dalším putování většinu dětí začaroval zlý čaroděj. Zachránit je mohly pouze dvě děti, které čarodějovu kouzlu odolaly. Musely ale uhádnout, jak k sobě děti patří do dvojic a to pouze podle pohybů, které dvojice postupně ukazovaly. Když byly všechny děti zbaveny zlého kouzla, potkalo je nové dobrodružství. Byly chyceny do pavoučí sítě, ze které se musely vymotat (pavučinu představovaly propojené ruce). Po zdolání této nástrahy zbýval ještě poslední úkol. Zachránit ztraceného Pinďu a Fifinku. To měly udělat tak, že společně nakreslí jejich portrét. Děti opět soutěžily ve dvou týmech. Ale aby to nebylo tak jednoduché, každé dítě mělo na kreslení vždy jen 10 sekund, pak ho vystřídal další spolubojovník z týmu. Takto společně děti nakreslily krásné velké plakáty s Pinďou a Fifinkou, které si pak odnesly do školy. Po splnění všech úkolů dostaly děti za odměnu časopis Čtyřlístek a sladkou sušenku.

Ve škole si děti zahrály ještě oblíbenou židličkovanou. Pak se, už ve spacácích, dívaly na napínavou pohádku Čtyřlístek ve službách krále. Ale únava už byla příliš velká a tak jsme si slíbili, že se dodíváme jindy a šli jsme spát. Usnout se sice některým ještě dlouho nedařilo, ale ráno už byla většina vzhůru docela brzy. Společně jsme se ještě nasnídali, sbalili spacáky a pak už si pro děti přicházeli rodiče. Myslím, že si děti odnesly spoustu hezkých zážitků a proto se snad příští rok zase sejdeme v tak velkém počtu (sešlo se 21 dětí a jeden bývalý žák).

Jolana Pavlíková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


MUZEUM DOBROVICE

"Bez práce nejsou koláče" a "Až vyrostu, budu..."

(14. 3. 2017)

Vyjeli jsme brzy ráno směr Dobrovice. Po více než hodinové cestě, kterou jsme si zpestřili zpěvem (nejprve Vojtovi ze školky k narozeninám a pak písničkami, které známe ze školky a ze školy), jsme se protáhli, nasvačili se a ujali se nás tři průvodci. Byli jsme rozděleni do 3 skupin. Do takových, na které jsme ve školce a ve škole zvyklí - jednu skupinu tvořili školkáčci, druhou 1. a 2. ročník a třetí skupinou byli žáci 3. a 4. třídy. Všichni jsme prošli tři různá stanoviště, každá skupina v jiném pořadí tak, abychom se stihli vystřídat všude. Čekal nás výukový program na interaktivní tabuli "Až vyrostu, budu...", kde jsme si zkusili poznat různá povolání pomocí stínů, pak pomůcek, která ta určitá profese potřebuje a starší děti i přesmyčky ve slovech. Další částí bylo připravené muzeum, kde jsme mohli vidět některá povolání dnešní tak, jak je známe, ale i profese ne tak obvyklé anebo v takové podobě, v jaké se dnes již běžně nevyskytují. Některé z profesí jsme si mohli i vyzkoušet - např. uplést housku, doručit dopisy, stavět zeď, vymést komín, zatlouct hřebíky nebo zachránit panenku z "hořícího" domu. Poslední částí programu byla tvořivá dílna, kde si každé z dětí vyrobilo svou vlastní tašku do školy - zahrály si na brašnáře.

Zjistili jsme, že děti plno věcí znají, ale některé poznatky byly nové i pro nás dospělé. Hezké bylo, když se děti snažily najít vhodná slova a názvy profesí tak vtipně komolily. Např. brašnář je podle Tomáše taškář, druhý Tomáš doplnil, že je to vlastně taškařice 😊.

Po náročném programu jsme se ještě na vzduchu rychle zakousli do zbylých svačin a mohli jsme vyjet zpět do školy na oběd.

Pavlína Sáblová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.

PRVNÍ POMOC - PŘEDNÁŠKA SPOJENÁ S NÁCVIKEM

(8. 3. 2017)

Ve středu 8. března k nám do školy dorazila naše známá plavčice z neratovického bazénu (v doprovodu pana ředitele), aby naše děti seznámila se zásadami první pomoci. Kolem půl jedenácté už na ně ve třídě čekali všichni školáci a také předškoláci ze školky, zvědaví, co je čeká. A rozhodně se nenudili. Paní plavčice hned po příchodu nachystala figurínu na nácvik resuscitace, a po krátkém teoretickém úvodu si postupně téměř všechny děti vyzkoušely, jak náročné (nebo pro někoho docela jednoduché) je poskytovat nepřímou masáž srdce. Někomu se dařilo hned, někdo potřeboval menší radu a pomoc, ale nakonec byly úspěšné všechny děti. Po této asi nejzajímavější části paní plavčice znovu zopakovala pár informací týkajících se první pomoci zaměřené na záchranu tonoucích. Vysvětlila dětem, co mohou dělat samy, co naopak nikdy dělat nesmějí (a tedy musí zavolat pomoc dospělých). Popovídala si s dětmi o bezpečném chování při plavání a jiných aktivitách ve vodě. Většinu věcí už děti znaly, a odpovídaly téměř bezchybně. Ke konci si děti pomocí zábavné aktivity procvičily znalost částí a orgánů lidského těla (na jednoho dobrovolníka postupně připevňovaly kolíčky označené jejich názvy). Na závěr také dostaly tři děti za odměnu (za projevenou aktivitu a správné odpovědi) krásné zelené tričko neratovického plaveckého oddílu.

Jolana Pavlíková

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.


PYŽAMOVÁ DISKOTÉKA S VÁNOČNÍ NADÍLKOU

(22. 12. 2016)

Poslední školní den roku 2016 jsme dětem zakázaly přinést aktovky s učením. Rozkaz zněl jasně: "Vezměte si pyžamo, trochu cukroví a dárečky kamarádům." Všichni splnili do detailu, někdo dokonce v pyžamu rovnou přišel. Nejdřív se tančilo, skákalo, běhalo, cvičilo. S hudbou i bez, na říkanky i písničky všemožně staré a dobrá nálada musela být okny slyšet široko daleko. V celé škole se nenašel nikdo, kdo by se nezapojil. Když školkáčci dosvačili, přišli na návštěvu a tančilo se společně. Paní učitelka Marta, Jolana a Pavlína připravily dětem bohatý program, nuda neměla šanci. Děti ze školky se po chvíli vrátily do přízemí zjistit, jestli přiletěl Ježíšek. Školáci zatím pokračovali v tanci a hrách, a když už to vypadalo na počáteční únavu, přišel dárek z kuchyně - pro každého zmrzlinový pohár. Rázem bylo po únavě. A světe div se, najednou zazvonil zvoneček a dárky do školy a družiny Ježíšek připravil ve vedlejší třídě. Všichni se seběhli kolem stromku a závody v trhání balícího papíru mohly začít. Vítězem byl každý! U některých dárků (Slovní druhy, Vyjmenovaná slova...) děti tolik nejásaly, ale u většiny byla radost zřejmá. Záverečnou částí programu bylo rozdávání dárečků, které si děti a paní učitelky připravily pro ostatní. Radost byla veliká a bohatě projevovaná. Po úklidu a výborném obědě kam jsme dorazili stále ještě v pyžamech, děti vyzkoušely nové hry do družiny a s úsměvem na tváři a vzájemným přáním krásných svátků se rozloučily. Na shledanou v novém roce!

Pavlína Sáblová

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

JAN CINA ČTE DĚTEM

(19. 12. 2016)

Přijel autobusem, s batůžkem, v červeném svetru s motivem vánočního stromku. Bez manýr a s pokorou strávil s dětmi téměř dvě hodiny.

Jan Cina nejprve přečetl pohádku o Mrazíkovi, poté několik básniček z knihy Písničky bez muziky a čtení uzavřel pohádkou od Jitky Molavcové. Pak dal prostor dotazům. V tu ránu se zvedly snad všechny ruce školáků i některých školáčků a rozjela se diskuze plná vtipných i záludných otázek a odpovědí. Díky tomu, že Honza nedávno vyhrál talentovou soutěž, Tvoje tvář má známý hlas, většina dotazů směřovala k tomuto pořadu.
Poté děti předaly dárek - vlastnoručně vyrobenou knihu s názvem "Jak Tě vidíme my". Honza si nadšeně prohlédl všechny obrázky a na oplátku dětem nabídl kartičky se svou fotkou a podpisem.
Ihned se vytvořila nekonečná fronta. Honza se trpělivě věnoval každému dítěti a vedle podpisu stihl prohodit i pár slov.
Čtení už bylo dost a Honza je také výborný zpěvák, proto si s dětmi střihl i několik vánočních koled. Společné fotografování je samozřejmostí, ale teď už hurá na oběd. A Honza? Ten šel s námi. Poobědval u stolu se školáčky, sledoval mumraj v jídelně, a jak sám řekl, tohle teda ještě nezažil.
Pak už vyběhl na autobusovou zastávku. Loučil se slovy - "Dneškem mi začínají Vánoce." Tak ať jsou šťastné a veselé!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

TOULCŮV DVŮR

(12. 12. 2016)

V pondělí se celá škola a školka nalodila do autobusu a vyrazila směr Praha. Toulcův Dvůr je středisko ekologické výchovy, které tvoří komplex památkově chráněných budov a přírodní areál. Za branami tohoto areálu snadno zapomenete, že se nacházíte v blízkosti rušné silnice přeplněného velkoměsta. Přivítala nás paní Marta, která svým bodrým vystupováním a stylovým krojem navodila tu správnou atmosféru a získala pozornost všech dětí.

Po krátkém úvodu už děti seděly na židličkách před provizorním podiem. První část se týkala Vánočních zvyků a obyčejů. Děti poznávaly tradiční lidové předměty a pokrmy. Poté se několik dětí proměnilo v adventní postavy, které byly kromě Mikuláše pro většinu dětí neznámé. Seznámily se se Sv. Barborou, Ambrožem, Lucií a Perchtou. Následovalo několik Vánočních koled. Po celé místnosti se rozezněl kouzelný cinkot rolniček, které děti dostaly. No dobře, cinkot se ozýval v průběhu celé úvodní části. Lektorky však zůstaly ledově klidné a paní učitelky ochotně rolničky sbíraly ze země.

Ve druhé části se děti rozdělily do čtyř skupin. Školkáčci se přidaly ke čtvrťákům, kteří jim byli pomocnou rukou. Postupně prošly čtyřmi stanovišti, čtyřmi aktivitami. Pokud je děti donesly domů celé, mohly se rodičům pochlubit vlastnoručně vytvořenou a ozdobenou krabičkou. Do té si vyrobily svíčku, což je moc bavilo. Balení knotu jim totiž připomínalo motání palačinek. Dále si upekly čertíka z těsta, což bylo také zábavné, především když nůžkami stříhaly čertíkovi chlupy. Poslední činností bylo zdobení perníčků. To se však brzy zvrhlo v degustaci bílkové polevy a paní lektorka měla co dělat, aby jí zůstal alespoň jeden pytlík bez bakteriální stopy.

Sečteno podtrženo - výlet jsme si moc užili, o zábavné chvilky a bezprostřední reakce dětí i dospělých nebylo nouze. Příjemné vytržení ze školního stereotypu si jistě opět rádi zopakujeme.

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VÁNOČNÍ JARMARK

(7. 12. 2016)

Vánoční jarmark je pro Břežanské děti i rodiče zavedenou tradicí. Pro mě naprostou novinkou. Nová práce, adaptace za pochodu, zaujmout děti, nezklamat rodiče i kolegy. Vánoční jarmark je vlastně skvělá příležitost, jak otestovat kreativitu a výdrž pedagogů.

Musím se přiznat, že to pro mě nebylo zezačátku snadné. Vymyslet výrobky, které zvládnou malé i velké děti a neopakovat to, co již bylo použito v předchozích letech.
S obdivem jsem přihlížela tomu, jak kolegyně ze školky i školy chrlí nové a nové nápady, realizují je a k tomu zvládají běžný školní režim. Samozřejmě, že někdy bylo vyrábění víc, než třeba tělocviku, ale k mému překvapení, to dětem vůbec nevadilo. Méně času na volnou hru, o to větší radost z krásně vyšitého anděla, upečeného cukroví, nebo vyrobeného přání. Několik týdnů před jarmarkem se toto slovo skloňovalo snad ve všech pádech, já často pátým pádem volala - Jarmarku, ať už jsi tady!

Pak přišel den D. Vánoční jarmark přilákal většinu rodičů. Děti pyšně prodávaly své výtvory a zodpovědně ukládaly tržbu. Rodiče si povídali, proběhlo i několik nových seznámení a myslím, že celkově se všichni dobře bavili. Ostatně to nejlíp vědí ti, co na jarmark přišli.

Přes veškeré původní obavy a pochybnosti, které pramenili z neznalosti této akce, jsem brzy změnila názor. Vánoční jarmark spojuje, motivuje a těší. Klobouk dolů před pracovníky ZŠ a MŠ, kteří už tolik let přináší novinky a radost ze společného projektu.

Věřím, že pohled na výrobky, které máte doma vystavené, má slova potvrdí.

Tak zase za rok!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VÝSTAVA OBRÁZKŮ V HÁLKOVĚ DOMKU V DOLÍNKU

(6. 12. 2016)

V úterý 6. prosince se 3. a 4. třída vypravila do rodného domku Vítězslava Hálka v Dolínku na výstavu obrázků a ilustrací Ivety Hájkové. Tato báječná a talentovaná ilustrátorka pracovala řadu let ve školní družině v Panenských Břežanech jako vychovatelka a učitelka výtvarné výchovy, pak také ve zdejší mateřské škole a také v jiných mateřských školách jako pedagožka. Maluje hlavně obrázky pro děti a pro ženy a jsou opravdu moc krásné, hřejivé a pohladí duši. Iveta nás mile přivítala a něco málo pověděla o své tvorbě dětem. Děti pak obrázky prohlížely, bylo slyšet i jejich bezprostřední hodnocení, kterému Iveta velmi naslouchala. V závěru děti měly napsat své hodnocení do velkého diáře, případně napsat, který obrázek se jim líbil nejvíc a čím je oslovil. Bohužel mi nebylo dopřáno toto číst, protože autorka chtěla, aby to bylo mezi ní a dětmi. Zkrátka Iveta. Zpátky jsme si udělali krásnou procházku zimní cestou kolem lesa, svítilo sluníčko a my jsme s dětmi diskutovali o výstavě, kterou jsme právě viděli. Myslím, že obrázky Ivety Hájkové stojí za vidění, našla jsem je i na internetu, kde má své stránky. A je škoda nenavštívit krásnou výstavu, kterou máme za humny.

Marta Kelnarová


MIKULÁŠSKÉ SPANÍ VE ŠKOLE

(1. 12. 2016)

Bylo 1. prosince a ve škole se kolem 18. hodiny začaly scházet postavičky s podivnou bagáží, spacáky, karimatkami, batohy s tajemným obsahem. Ano, opět se konalo každoroční mikulášské spaní ve škole. Scénář bývá stejný, žáci 3. a 4. třídy se navečer sejdou ve škole, aby společně oslavili Mikuláše. Všichni přišli s báječnou náladu, s dobrými svačinami od maminek a zábava mohla začít. Tentokrát nás podpořila i paní vychovatelka Pavlína, o to bylo veseleji. Hráli jsme a soutěžili, židličkovaná, tanec s koštětem, tanec pod provazem, ponožkovaná, prdelkovaná, čertovo písmenko a řada jiných. A že byla obrovská legrace jako každý rok, je fakt. Protože ráno jsme museli vstávat, jeli jsme na plavání, šli jsme spát poměrně včas. Ráno jsme si dali dobrou snídani, teplý čaj a moc dobrý koláč od paní Mlčouškové, za ten moc děkujeme a mohli jsme spokojeně odjet na plavání. Tak zase příští rok.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


PŘEDNÁŠKA - BEZPEČNÝ INTERNET

(16. 11. 2016)

Ve středu 16. 11. proběhl vzdělávací pořad pro žáky 1. až 4. třídy Já Youtuber. Mnohé z dětí mají svůj profil na Facebooku, ačkoliv by tam měly být až od 13 let, ale to je záležitost rodičů, pokud o tom vědí a mají nad dětmi kontrolu, pak už je to jejich záležitost. Pravdou je, že někdy si rodiče myslí, že ví, na jaké stránky jejich děti chodí, ale podle mých poznatků ne vždy mají přesné informace. Proto by měli být velmi ostražití a prověřit tvrzení svých dětí. Mnozí ihned Youtubera Fimlara poznali a reagovali na něj pozitivně. Vyprávěl jim o vzniku a historii Youtube, o tom, jak fungují Youtubeři, jak pracují a čím vším se mohou zabývat, jak získávají příznivce, jaká témata je zajímají. Jestli chcete nahlédnout na jeho příspěvky, můžete se poučit o tom, čím se zabývají vaše děti. Myslíme, že to bude pro vás velmi přínosné.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ŠPEKÁČKOVÁNÍ

(9. 11. 2016)

Ve středu 9. listopadu jsme uspořádali již další ročník tradičního uspávání broučků a letos jsme přidali společné podzimní špekáčkování. Odpoledne kolem 16. hodiny bylo nádvoří před školou zaplněno dětmi a jejich rodiči a prarodiči, všichni s dobrou náladou. Odebrali jsme se pod náš ořech na zahradě, děti si poslechly ukázku z knihy Jana Karafiáta Broučci, zazpívali jsme mrňouskům Mravenčí ukolébavku, aby se jim dobře v zimě spalo a pak už se děti rozběhly po zahradě a své broučky, vlastnoručně vyrobené, ukryly v listí, aby jim bylo teplo a zimu dobře přečkali. Přesunuli jsme se k ohni, který už plápolal, děti i rodiče začali opékat buřtíky, do toho se zpívalo pod hudebním vedením paní vychovatelky Pavlíny Sáblové a panovala velmi přátelská a veselá nálada. Po setmění děti čekalo tajemné překvapení, kdy se na krátké trase podle světýlek setkaly s tajemnou harpyjí, posléze s přísným duchem, který požadoval plnění určitého úkolu a pak je propustil k hodnému duchovi, který absolventy tajemné stezky odměnil příjemnou drobností. Oheň dohoříval, zimy přibývalo a všichni jsme se postupně rozloučili s krásným odpolednem. Jak pravil jeden známý literát: bylo to krásné poetické odpoledne.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

(10. 10. 2016)

Paní starostka nás požádala o krátké vystoupení na Vítání občánků na obecním úřadě Panenské Břežany, které proběhlo v pátek 7. října 2016. Děti z naší mateřské i základní školy jezdí vždy v pátek plavat, ale některé přesto projevily zájem vystupovat. Proto jsme pilně trénovali básničku i písničku, při které nás doprovází na kytaru paní učitelka Pavlína.

Ráno tedy odjela téměř celá škola na plavecký kurz do Neratovic, ale 12 dětí s paní učitelkou Pavlínou zůstalo ve školce, kde proběhla poslední generálka. S převlékáním do gala nám pomohla i paní kuchařka Simonka a mohli jsme vyrazit. V prostorách úřadu již bylo rušno a všechny maminky se svými dětmi zaplnily celou první řadu. Sál byl krásně nazdoben a paní starostka nám dala poslední instrukce. Pak to začalo.

Po malém přivítání jsme dostali poprvé slovo a mohli zarecitovat krátkou básničku pro rodiče. Následoval potlesk, který nám dodal další odvahu. Pak paní starostka krátce promluvila o obci a k rodičům dětí a zase byl čas pro nás. Za doprovodu kytary jsme zazpívali Mravenčí ukolébavku, která sklidila opravdu velký potlesk.

Nakonec jsme s radostí gratulovali maminkám a předávali každé krásnou červenou růžičku. Někteří z nás dokonce předali kytičku své vlastní mamince, protože se přišli přivítat jejich mladší sourozenci. Sledovat tato rodinná přání bylo velmi dojemné.

Každý z nás dostal malou odměnu a školáci i pochvalu do žákovských knížek, paní učitelce Pavlíně přinesla paní starostka tu krásnou červenou růžičku, jako dostávaly maminky. Těšíme se, až budeme moci vystupovat na podobné akci příště.

Pavlína Sáblová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.

POZNEJ SVOJI ZAHRADU

(2. 10. 2016)

Pondělky bývají v MŠ klidné, děti sdílejí víkendové zážitky a pomalu se chystáme na aktivity následujících dnů. Toto pondělí bylo zcela odlišné. Žádné dlouhé povídání a alou ven!

Rosa ještě nestihla oschnout, a tak děti obuly holínky a v devět hodin už nedočkavě pobíhaly po školní zahradě. Brzy nás přivítaly dvě sympatické lektorky Klára a Míša, které prostřednictvím Nadace Proměny připravují workshopy pro děti. Projekt pro mateřské školy se jmenuje "Poznej svoji zahradu."

Možná vás napadá - co budou děti poznávat na zahradě, na které tráví volný čas téměř každý den a kterou tím pádem znají jako své boty? Svým citlivým a profesionálním přístupem lektorky dokázaly, že i na notoricky známém místě můžeme prožít neopakovatelný dobrodružný příběh.

Celý projekt se nesl v duchu klasické pohádky Zahrada od Jiřího Trnky. Namísto pěti hlavních hrdinů, jak je známe z pohádky, zazářila celá třída kluků i holek z naší MŠ a první třídy ZŠ :-).

Po zahradě bylo rozmístěno několik zvířat (mimochodem nápaditě vytvořených z pouhého molitanu), která k dětem promlouvala a dávala různé záludné otázky a úkoly.
První zvířecí kamarád, kterého děti hledaly, byl starý unavený kocour. Na otázku, kde by asi tak mohl kocour odpočívat, padlo několik zajímavých i úsměvných návrhů. Nakonec se děti shodly, že budou hledat v korunách stromů. Lektorky pohotově zareagovaly a společně s dětmi pojmenovaly všechny stromy na zahradě. Po krátkém hledání se všichni sešli u smrčku, na jehož větvi opravdu podřimoval starý kocour. Ten děti zábavnou formou naučil, na které straně zapadá a vychází sluníčko.

Další stanoviště bylo připraveno u průlezek. No, vlastně u slonů. Děti nadšeně vítaly a hladily tři statné slony, kteří jak vysvětlili, nejsou z Afriky, nýbrž ze zoologické zahrady, takže jsou vlastně naši sousedé.
V zoologické zahradě se prý sloni rozhodně nenudí. Ale školní zahrada je pro ně velkou neznámou a proto by rádi poznali, jak si zde děti hrají. Lektorky dětem rozdaly modré a červené praporky. Modrým měly vyznačit místa, kde tráví čas nejraději. Červeným naopak místa, kde je hra nebaví, nebo kam mají kvůli bezpečnosti zákaz.
Brzy se zahrada proměnila v červenomodré bludiště. Děti nás provázely z místa na místo a vysvětlovaly, kde je to úplně nejparádnější a kde naprostá nuda. Jeden ze školáků navrhl, aby se červený praporek umístil před hlavní vchod budovy. Neuspěl.

Poslední stanoviště se nacházelo v zadní části zahrady na trávě. Děti se v mžiku ocitly v oceánu, ze kterého na ně promlouvala velryba! Kromě dalších zajímavých informací se děti dozvěděly, že velryba pro samou vodu ani neví, jakou krásu příroda skrývá. Proto by si moc přála, kdyby jí děti vyrobily nějaké pěkné ostrůvky.

Úkol na první pohled snadný - doběhneme si do třídy pro papíry, fixy, nebo modelínu a ostrov bude raz dva! Lektorky nás však rychle vyvedly z omylu. Veškeré pomůcky máme prý všude kolem sebe. Tráva, listí, kůra, kamínky, písek nebo třeba šípek. Po prvotních rozpacích se děti vrhly do práce a to, že se jim ostrovy skutečně povedly, můžete vidět na výstavě na chodbě u šaten.
Výroba ostrovů zabrala téměř hodinu, děti překvapovaly originálními motivy, promyšlenými stavbami, ale i trpělivostí a vzájemnou spoluprací.

Pondělní dopoledne bylo opravdu jiné. Nenaučili jsme se novou básničku a nestihli řízené ranní cvičení. Místo toho jsme se dozvěděli, že i v dnešní kritizované době, dokáží naše děti zázraky a nepotřebují k tomu paletu barevných papírů ani počítače. Stačí dobrý nápad a samozřejmě... kamarád :-).

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.

Zpravodaj - občasník obce Panenské Břežany


Náš region


Celé Česko čte dětem