Jídelníček

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V ZŠ:

Obědy odhlašujte pouze emailem na hurdova.zsbrezany@seznam.cz.

Obědy je možné odhlásit nejpozději v den nepřítomnosti dítěte do 8:00. 

Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá dle § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd pro žáka do jídlonosiče. Vydávání těchto obědů v čase 11:00 - 11:20.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.