Vize a hodnoty naší školy

Vize a hodnoty

Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany je škola bezpečná a moderní, kam chodí děti rády a kde jsou trvale motivováni se vzdělávat. Naše škola ctí tradici a osvědčené metody výuky. Zároveň je ale otevřená metodám a přístupu moderního vzdělávání. Chceme, aby naše škola byla podnětným a otevřeným místem. Byla inspirující a respektovaná.

Naše vize

 • škola 21. století
 • poskytovat kvalitní vzdělání
 • motivovat k celoživotnímu vzdělávání
 • vést k osobní a společenské zodpovědnosti
 • vést k samostatnému myšlení - umět rozlišit dobré a zlé,
 • umět říci "ne"
 • umět řešit problémy
 • vést ke zdravému sebevědomí, empatii
 • podporovat kritické myšlení a kreativitu
 • zdravý životní styl

…. Aby škola nadále zůstala místem pozitivní atmosféry. Prostředím pohody, spokojenosti, úcty, respektu a partnerství mezi žáky a učiteli.

Naše hodnoty

 • láska a úcta k dětem, k přírodě
 • individuální přístup
 • otevřenost a spolupráce
 • pracovitost, spolehlivost, důslednost
 • smysluplný obsah vzdělávání
 • příležitosti pro všechny
 • kooperace a sounáležitost
 • kultivovanost, slušnost, vstřícnost
 • spolupráce s rodiči
 • bezpečné prostředí a důvěra
 • kritické myšlení a kreativita
 • inspirace, jít příkladem
 • asertivita, komunikace