Plavecký výcvik

PLATBA ZA PLAVECKÝ KURZ - ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

MŠ - 2.177,-Kč (1.140,- kurz a 1.037,- doprava)

1. + 2. ročník - nic neplatí

3. + 4. ročník - 2.177,-Kč (1.140,- kurz a 1.037,- doprava)

Úhrada za plavecký kurz bude provedena na účet školy do 20. 10. 2022 s variabilním symbolem každého dítěte, do poznámky uveďte PLAVÁNÍ.

Děkujeme vám


Zahájení v pátek 2. 9. 2022, ukončení v pátek 27. 1. 2023.

Odjezd vždy v 8:00 hodin od školy.

Na třídních schůzkách budou rozdány přihlášky a formuláře Potvrzení o zdravotní způsobilosti (těm, kteří nemají platný např. ze ŠvP nebo letního tábora). Tyto vyplněné dokumenty je NUTNÉ ODEVZDAT CO NEJDŘÍVE. Oba dokumenty ke stažení naleznete níže.


SOUHRNNÉ INFORMACE

od 2. 9. 2022 začíná plavecký výcvik, který bude probíhat každý pátek od 8,50 do 9,35 h. v Plavecké škole Neratovice až do 27. 1. 2023. Žáci absolvují celkem 19 lekcí, které povedou zkušení kvalifikovaní plavečtí instruktoři. Pro žáky 1. a 2. ročníku je výuka plavání povinná a je hrazena ze státního rozpočtu a rozpočtu školy.

Žáci 1. a 2. ročníku - cena 0 Kč (kurzovné + doprava)

Žáci 3. a 4. ročníku - cena (kurzovné + doprava), přesná celková částka bude stanovena na základě počtu přihlášených dětí do začátku kurzu

Děti MŠ - cena (kurzovné + doprava), přesná celková částka bude stanovena na základě počtu přihlášených dětí do začátku kurzu

PLATBA ZA KURZ: Úhrada za plavecký kurz bude provedena na účet školy do 20. 10. 2022 s variabilním symbolem každého dítěte, do poznámky uveďte PLAVÁNÍ.

Všichni účastníci musí doložit platné Potvrzení o zdravotní způsobilosti (platnost potvrzení je dva roky, pokud máte potvrzení např. ze ŠvP, letního tábora, apod. můžete toto potvrzení doložit, není třeba zařizovat nové).

Přihlášku i formulář Potvrzení o zdravotní způsobilosti vydá třídní učitelka (níže také ke stažení).


Co s sebou na plavání v MŠ

 • VHODNÝ batůžek, do kterého se vše pohodlně vejde
 • menší ručník
 • plavky
 • pití (lahev, která se nevylije, ne krabičku s brčkem)
 • koupací čepici správné velikosti (viditelně podepsanou)
 • holčičky vždy hřeben
 • igelitový sáček na mokré věci
 • vše musí být řádně podepsané!!!


Co na plavání NEpatří!!!

 • šperky (náušnice, řetízky, prstýnky)
 • svačina (mají z MŠ)
 • punčocháče