Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 / 2021
Námi stanový termín zápisu 14. 5. 2020 se ruší. Přihlášky k předškolnímu vzdělávání budeme přijímat po celé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy
2. 5. 2020 - 16. 5. 2020. 


Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku je stanoven pro období od 2. května do 16. května.

Na základě Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 3. 4. 2020, číslo jednací MSMT-15657/2020-1, stanovujeme následující vlastní organizaci zápisu, viz příloha.