Novinky

Školáci už sice mají prázdniny, ale školka je ještě dva týdny v provozu a vůbec nezahálí. Ve středu 3. 7. 2019 školkáčci podnikli výlet do Odoleny Vody. Jak si užili cestu i hřiště a zmrzku se podívejte ve Fotogalerii. 


Fotografie a videa z vystoupení Divadélka pod ořechem si můžete prohlédnout ve Fotogalerii. Moc děkujeme manželům Černým za krásný fotografický průřez celou akcí! 


ZAPOMENUTÉ OBLEČENÍ A JINÉ VĚCI DĚTÍ (především žáků školy!) si můžete vyzvednout do pátku 12. 7. 2019, kdy bude ukončen provoz MŠ. Vyzvedávat věci je možné vždy mezi 14. až 16. hodinou tak, aby nebyl narušen provoz školky. Po té bude vše nevyzvednuté předáno na charitu.

Děkujeme za pochopení, kolektiv MŠ a ZŠ 


Vyúčtování školního roku 2018 / 2019

proběhne v měsíci srpnu. Všechny děti a žáci, kteří zůstávají na naší škole budou mít částku za stravné a kulturní fond převedenou do příštího školního roku. Dětem a žákům, kteří naší školu opouštějí (a informovali nás o tom), bude přeplatek vrácen na účet uvedený v přihlášce ke stravování. Tabulka příslušných částek bude k dispozici v září 2019 k nahlédnutí v kanceláři.


Informace pro rodiče

Posudky o zdravotní způsobilosti pro případné použití na prázdniny si můžete po předchozí domluvě vyzvednout v kanceláři školy do 4. 7. 2019.


Do Fotogalerie byly přidány fotky z celodenního výletu celé školy i školky do ZOO Praha v rámci projektu adopce zvířat. Každá třída měla svůj program, fotil kdo mohl a tak jsou fotky opravdu velmi různorodé, pestré a řádně promíchané. Nicméně věřím, že na nich naleznete každý své děti a určitě uvidíte, jak jsme si to všichni krásně užili! Musíme všechny děti pochválit, byly vzorné! 


Co nejsrdečněji zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, tetičky, strýčky a další rodinné přátele dětí a žáků naší školky a školy na "DIVADÉLKO POD OŘECHEM", které jsme pro vás připravili na středu 26. 6. 2019 od 15:30 hodin na školní zahradě.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!


Vzhledem k předpovědi počasí (očekáváme tropická vedra) doporučujeme pokrývku hlavy a dostatek pití i pro vás diváky. Z naší strany budou studené nápoje zajištěny po skončení všech vystoupení.  


DŮLEŽITÉ - průběh posledního školního dne 28. 6. 2019

Žádáme všechny rodiče, aby písemně nahlásili třídním učitelům, zda bude žák obědvat ve školní jídelně.

Vysvědčení bude předáno první vyučovací hodinu, po ní mohou žáci opustit školu (s písemným souhlasem zák. zástupce) nebo zůstat ve školní družině, která je zajištěna do oběda.

Provoz základní školy končí v pátek 28. 6. 2019 ve 13:00 hodin.


Gratulujeme současným i bývalým žákům naší školy, kteří reprezentovali obec ve Větrušicích na akci Sousedé se baví v Dolním Povltaví. Opět získali úžasné 2. místo ve vybíjené.

Fotky najdete ve Fotogalerii.


Obrovský úspěch našich dvou malých výtvarníků si můžete přečíst v "Zažili jsme v MŠ a ZŠ", jejich diplomy jsou v "Naše úspěchy" a další fotky ve "Fotogalerii".MOC GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI ŠKOLY!


CELODENNÍ VÝLET DO ZOO PRAHA - čtvrtek 20. 6. 2019

Odjezd: v 8:00 h. od školy              Návrat: cca 14:30 - 15:00 h. ke škole

Oběd bude zajištěn ze školní jídelny a svačina pro školku také.

S sebou: batoh, pití, svačinu (jen ZŠ).


Co nejsrdečněji zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, tetičky, strýčky a další rodinné přátele dětí a žáků naší školky a školy na "DIVADÉLKO POD OŘECHEM", které jsme pro vás připravili na středu 26. 6. 2019 od 15:30 hodin na školní zahradě.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!


V obou třídách ZŠ se opět objevily vši, proto žádáme o důslednou kontrolu. Děkujeme za spolupráci. 


Aktualizovaný plán činností školy naleznete v Dokumentech MŠ a Dokumentech ZŠ. Důležité datum je 26. 6., kdy vás zveme na Divadélko pod ořechem - více se dozvíte v nejbližších dnech :-)


Na stránce Zažili jsme v ZŠ a také Zažili jsme v MŠ naleznete nové články k akcím z konce května a začátku června, které krásně doplňují fotografie ve Fotogalerii


Ve Fotogalerii se můžete podívat, jak pětice vybraných žáků reprezentovala naši školu na soutěžích MAS nad Prahou v Líbeznicích. Přivezli krásné 6. místo. Patří jim poděkování!


Ve čtvrtek 30. 5. jsme na zahradě školy oslavili DEN DĚTÍ. Podívejte se, jak si to děti užívaly ve Fotogalerii.


Žádáme rodiče žáků 1. a 2. ročníku, aby dětem doplnili psací potřeby o modře píšící pero (NE GUMOVACÍ). Není vhodné, aby tito žáci používali propisky nebo gumovací pera, která se nedají kopírovat a je třeba, aby každá chyba byla vidět. Když ji žák vygumuje a přepíše, neuvědomí si ji pro příště. Naším cílem je, aby žáci uměli i správně chyby škrtat a opravovat si je.

Děkujeme za pochopení.


Zveme všechny děti i rodiče na přednášku

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ!

úterý 4. 6. 2019 od 16 hodin

(více v letáku)


Na stránce Zápis do MŠ bylo zveřejněno Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 / 2020.


První zprávu ze školy v přírodě naleznete na stránce ŠvP, kde budou další zprávy postupně přibývat. První fotografie už nyní najdete ve Fotogalerii, denně zde najdete nové snímky.


V sekci Zažili jsme v MŠ... a Zažili jsme v ZŠ... si můžete přečíst článek z páteční prohlídky reprezentačních prostor Pražského hradu a ve Fotogalerii se podívejte kde všude jsme byli.


Učivo na ŠvP

VŠICHNI VYBAVENÝ PENÁL + PASTELKY A FIXY (dostatek)

1. roč. Písanka 4, Slabikář, Prvouka

2. roč. Početník, Prvouka, Písanka

3. roč. Pracovní sešit ČJ, M

4. roč. Pracovní sešit ČJ, M, Vlastivěda


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K ŠvP

Vzhledem k předpokládanému špatnému počasí během konání školy v přírodě žádáme rodiče, aby dětem nezapomněli zabalit pláštěnky a nejméně dvoje nepromokavé boty. Ostatní oblečení a potřeby také přizpůsobte aktuálnímu počasí.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že i přes nepřízeň počasí, si týden na horách společně užijeme!


Nejpozději do čtvrtka 9. 5. 2019 předejte třídním učitelkám domluvené pohledy na ŠvP, budou zařízena razítka. Děkujeme.


Ve Fotogalerii přibylo 5 fotoalb se snímky z akcí, které proběhly v měsíci dubnu. Na stránce Zažili jsme v MŠ... si můžete přečíst 2 články k některým těmto akcím.

Také byl aktualizován Plán činností školy.


Zveme vás na setkání nově vznikajícího Rodičovského fóra ve Středočeském kraji ve spolupráci s MAS a Brandýským Matýskem. Akce se koná 6. 6. 2019, více informací v přiloženém letáku.


DŮLĚŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Všechny potřebné dokumenty k ŠvP již měly být odevzdány. Kdo tak neučinil, donese vše nepozději v pondělí 6. 5. 2019. Seznam potřebných dokumentů i dokumenty ke stažení naleznete na stránce ŠvP.


Do části Zažili jsme v ZŠ... a Zažili jsme v MŠ... byly přidány další krátké články o uskutečněných akcích pro děti naší školy a školky.


PRAŽSKÝ HRAD

10. 5. - 8:00 hodin odjezd od školy, účastní se celá škola i školka, jedeme si prohlédnout reprezentační prostory Pražského hradu. Návrat na pozdní oběd cca ve 13:30 h. (dejte dětem větší svačinu).

3. 6. - 8:00 hodin odjezd od školy, účastní se pouze vybraní žáci 2. ročníku a celý 3. a 4. ročník. Jedná se o návštěvu prezidentské kanceláře. Návrat na oběd.

Vstupné je zdarma, částka za dopravu bude odečtena z Kulturního fondu.

10. 5. - doprava cca 70,- Kč / os.

3. 6. - doprava cca 130,- Kč / os.

DOPORUČENÍ ŠKOLY:

Dětem dejte do malého batůžku pouze svačinu (větší) a pití (žádné další drobnosti, elektroniku apod.), urychlíme tak odbavení při vstupu do prostor Hradu. Děkujeme za spolupráci.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ vydaná Pražským hradem:

 • Odbavení bude probíhat dle objednaného času přímo před vstupem do koridoru na Hradčanském náměstí.

 • Upozorňujeme, že návštěvníci nesmí vstupovat do reprezentačních prostor Pražského hradu s žádnými bodnými, sečnými a střelnými zbraněmi (včetně například malých kapesních nožů) či jinými nebezpečnými předměty.
 • Před samotnou bezpečnostní prohlídkou je vhodné, aby si celá školní skupina uklidila veškeré kovové předměty a elektronická zařízení do příručních zavazadel, případně vyndala vše z kapes a všichni její členové měli tyto věci připraveny k odložení na stolek. Celý proces kontroly se tak výrazně urychlí.
 • V rámci urychlení prosíme účastníky, aby s sebou nepřinášeli žádná objemná zavazadla.

Paní ředitelka a zároveň třídní učitelka 1. a 2. ročníku MgA. Soňa Řepová nabízí konzultační hodiny pro rodiče. Průběžně budou přibývat nové termíny. V uvedených časech můžete přijít konzultovat jakýkoli podnět.

Nyní jsou k dispozici tyto termíny:

 • 26. 4. od 13:00 do 15:00 h.
 • 30. 4. od 13:00 do 15:30 h.
 • 10. 5. od 13:00 do 15:00 h.
 • 20. 5. od 14:00 do 17:00 h.
 • 29. 5. od 14:00 do 17:00 h.

Divadlo U Hasičů

Ve středu 24. 4. 2019 představení pro ZŠ - Tři veteráni. Při účasti všech žáků činí cena za dopravu 100,- Kč, vstupenka 80,- Kč.

V pátek 26. 4. 2019 představení pro MŠ - Začarovaný les. Při účasti všech dětí činí cena za dopravu 185,- Kč, vstupenka 80,- Kč.

Oba dny odjezd od školy v 8:00 hodin, návrat na oběd.

Aktuální částky budou odečteny z Kulturního fondu.


V pondělí 29. 4. 2019 nás opět navštíví strážník městské policie Odolena Voda Pavel Pelikán, aby dokončil preventivní program bezpečnosti. Přednášky se zúčastní MŠ i ZŠ.Srdečně zveme všechny čarodějnice a čaroděje i jiné čarovné bytosti na tradiční čarodějnický rej naší školy spojený s každoročním průvodem obcí.

Kdy? V úterý 30. 4. 2019 od 10:00 hodin.


V části ZŠ - Zápis do ZŠ, naleznete seznam přijatých žáků pro školní rok 2019 / 2020.


DOPLATEK ŠvP - DŮLEŽITÉ!

Doplatek ve výši 1.400,- Kč poukažte na účet školy nejpozději do 20. 4. 2019. V opačném případě budou porušeny podmínky účasti na škole v přírodě, vaše dítě bude vyloučeno z pobytu a školou ponechána nevratná záloha ve výši 500,- Kč.

Děkujeme za pochopení.


ADOPCE - ZOO Praha

Již podruhé jsme se zapojili do projektu adopce zvířat ze ZOO Praha. Částka byla uhrazena z výtěžku sběru starého papíru a vánočního jarmarku. Každá třída si vybrala zvířátko a nyní čekáme na doručení adopčních listin a vstupenek, které využijeme při výletě na konci školního roku. Celý projekt bude zveřejněn zde na webu školy.

Výběr zvířat: MŠ - Klokánek králíkovitý, 1., 2. ročník - Hroznýšek pestrý, 3., 4. ročník - Ropušník velký


ŘEDITELSKÉ VOLNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů na čtvrtek 2. května a na pátek 3. května 2019 pro žáky ředitelské volno. Škola bude uzavřena včetně přerušení činnosti školní družiny a školní jídelny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ve čtvrtek 2. května a v pátek 3. května 2019 bude přerušen provoz mateřské školy z provozních a organizačních důvodů.Přerušení provozu bylo schváleno zřizovatelem mateřské školy.

MgA. Soňa Řepová
ředitelka školy


SBĚR STARÉHO PAPÍRU - od pondělí 23. 4. do 8:00 hodin v pátek 26. 4. 2019 můžete sběr nosit do vstupních prostor školy. Výsledná částka bude použita jako příspěvek na školní výlet. Děkujeme!


Do Fotogalerie byly přidány fotografie z návštěvy jarní zahrady u zámku v Panenských Břežanech, které se postupně zúčastnily všechny děti naší školy i školky.

A také velmi povedené momentky z Noci s Andersenem, kterou pro žáky 2. - 4. třídy připravila pí uč. Marta Kelnarová.


Informace pro rodiče žáků 3. a 4. ročníku

Ve středu 24. 4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin proběhnou Konzultační hodiny k prospěchu za 3. čtvrtletí šk. roku 2018 / 19.

Opět je pro vás připraven formulář pro zápis času vaší návštěvy, uvedené časy jsou pouze orientační.


V základní škole se opět vyskytly vši! Žádáme o důkladnou kontrolu vlasů všech dětí a preventivní ošetření dostupnými prostředky proti vším. V příloze naleznete důležité informace. Děkujeme za spolupráci.


Jako každoročně pořádáme VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ pro děti, sourozence, rodiče, prarodiče... Všichni jste srdečně zváni ve středu 17. 4. 2019 od 15:30 h. do prostor ZŠ. Více v přiloženém letáku.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

V době konání velikonočního tvoření bude ve škole přítomna Mgr. Martina Grúlová z Pedagogicko-psychologické poradny Praha - východ, se kterou si můžete individuálně a v soukromí zkonzultovat co vás trápí nebo s čím si nevíte rady při přípravě dítěte na školní docházku, emočního vývoje, školní domácí přípravy, problémového chování, školní neúspěšnosti vašeho dítěte, případně cokoli dalšího v oblasti psychologie dítěte. Možnost konzultace se týká všech rodičů z mateřské i základní školy.


V pátek 5. 4. 2019 povede ŠD Sára Kejlová a provoz je zajištěn do 16:30 hodin, jako obvykle. Zástup je pouze na tento den.


ZÁPIS do mateřské školy pro školní rok 2019 / 2020 se uskuteční ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 14,30 do 16,30 hodin. (více informací na stránce Zápis do MŠ)


Jarní prohlídka zámecké zahrady - všechny naše děti jsou pozvány na prohlídku rozkvetlé zahrady v prostorách horního zámku v Panenských Břežanech. Akce je zdarma.

 • Úterý 26. 3. - 3. a 4. ročník
 • Středa 27. 3. - MŠ
 • Čtvrtek 28. 3. - 1. a 2. ročník

Připomínáme odevzdání přihlášek na ŠvP a poslání platby ve výši 1.500,- Kč na účet školy do pátku 29. 3. 2019. Při neobdržení přihlášky a platby již není účast vašeho dítěte na ŠvP možná.


Paní ředitelka a zároveň třídní učitelka 1. a 2. ročníku MgA. Soňa Řepová nově nabízí konzultační hodiny pro rodiče. Průběžně budou přibývat nové termíny. V uvedených časech můžete přijít konzultovat jakýkoli podnět.

Pro měsíc duben jsou k dispozici tyto termíny:
5. 4. - 14:00 - 16:30 h.

9. 4. - 14:00 - 17:00 h.

18. 4. - 13:00 - 16:30 h.

26. 4. - 13:00 - 15:00 h.


Nové články v Zažili jsme v MŠ... a Zažili jsme v ZŠ... a k nim také fotografie ve Fotogalerii. Podívejte se, jak se děti mají v naší školce a škole, v lese i na výletě za Hlaváčkem jarním.


Výlet - Čokoládovna Šestajovice RODOS

Kdy? Středa 10. 4. odjezd v 8:30 hodin od školy, návrat na oběd.

Program je na hodinu, před tím navštívíme mini farmu. Je tam také podniková prodejna. V rámci programu děti uvidí temperování čokolády, včetně různých výrob přímo ve výrobně čokolády a také ,,čokoládníkový,, strom.

Akce obsahuje: odlévání tabulky čokolády a následné zdobení dle vlastní fantazie různými ingrediencemi (lyofilizované ovoce, oříšky, mandle, pistácie). Dále malování čokoládovými barvičkami na čokoládový odlitek a čokoládu se lžičkou, ze které si doma vyrobí horkou čokoládu. Vše si samozřejmě zabalí a odnesou s sebou domů. Součástí akce je i ochutnávka a shlédnutí videa od sklízení kakaových bobů po výrobu čokolády.

Cena za tuto akci je 120,- Kč program a přibližně 80,- Kč doprava. Částka cca 200,- Kč bude odečtena z kulturního fondu (doprava bude dopočítána podle skutečného počtu zúčastněných).


V Dokumentech MŠ i najdete aktualizovaný Plán činnností školy pro 2. pololetí 2018 / 2019.


Informace k Noci s Andersenem

Noc s Andersenem se bude konat v budově ZŠ Panenské Břežany ve čtvrtek 28.3. 2019 od 18.00 hodin do pátku 29.3. 2019 ráno.

Přihlášky žákům rozdá pí uč. Kelnarová.

Sraz bude v 18.00 hodin ve škole, kde si děti nechají věci a přesuneme se do místní knihovny na Obecním úřadě, kde proběhne část programu. Pak se vrátíme zpět do školy a budeme pokračovat čtenářskými dílnami a zábavným programem. Ráno bude od 8.00 hodin probíhat normální výuka.

S sebou: spacák, karimatku, věci na spaní, kartáček na zuby, večeři, snídani, svačinu do školy, pití. Věci do školy si děti budou moci nechat ve škole ve čtvrtek po vyučování. Akci po dohodě s knihovnou a vedením školy povede Mgr. Marta Kelnarová. Přihlášky odevzdejte do středy pí uč. Kelnarové. Pozdější přihlášky již nebudou akceptovány.

Akce se koná pro 2., 3. a 4. ročník a NENÍ POVINNÁ.

Na (nejen) literární setkání se těší M. Kelnarová


Z vážných zdravotních důvodů je minimálně do pátku 29. 3. 2019 nepřítomna paní ředitelka MgA. Soňa Řepová. Po dobu její nepřítomnosti zástup zajišťuje Mgr. Pavla Pristášová a Bc. Tereza Hurdová. Děkujeme za pochopení této nenadálé situace. 


V základní škole se vyskytly vši. Prosíme o důkladnou kontrolu vlasů vašich dětí. Děkujeme za spolupráci.


ZÁPIS do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019 / 2020 se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 14 do 17 hodin. (více informací na stránce Zápis do ZŠ)


TŘÍDNÍ SCHŮZKA - krátká informační schůzka ke škole v přírodě

Úterý 9. 4. 2019 od 17:00 hodin učebna 1. a 2. ročníku. Účast nutná.


Na stránku Škola v přírodě byly přidány důležité dokumenty ke stažení a vyplnění. Pokud nemáte možnost tisku, vyžádejte si je u třídní učitelky, vyplňte a doneste zpět do školy, děkujeme.


Článek a fotografie k akci Oslava MDŽ pro seniory naleznete v části Zažili jsme v ŠD... a v naší Fotogalerii.


ZŠ a MŠ Panenské Břežany zve všechny rodiče na besedu

ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAVENOST, PLYNULÝ PŘECHOD Z MŠ DO ZŠ

středa 27. 3. 2019

od 16 hod do 18 hod v ZŠ

Více informací se dozvíte v přiloženém letáku.


Na stránku Škola v přírodě byla přidána závazná přihláška ke stažení. Pokud nemáte možnost tisku, vyžádejte si ji u třídní učitelky, vyplňte a co nejdříve doneste zpět do školy, děkujeme.


V části ŠvP již naleznete důležité informace ke škole v přírodě, které zde budou průběžně přibývat. Prosíme, sledujte tuto stránku. Jsou zde již nyní přesné termíny pro všechny platby a odevzdání potřebných dokumentů. Děkujeme za spolupráci, vedení školy.


Ve spolupráci se spolkem Srdcem k přírodě jsme připravili pro děti jarní akci v lese na téma ekologie lesa, život lesních mláďat a ochrana lesních porostů. Celá akce proběhne v dětem známém prostředí blízkého lesa.

Termíny:

MŠ + 1. ročník ZŠ - středa 20. 3. 2019 od 9:00 do 10:30 hodin
2. - 4. ročník ZŠ - čtvrtek 21. 3. 2019 od 9:00 do 10:30 hodin

Cena: 100,- Kč / dítě, bude odečteno z kulturního fondu.


Do části Dokumenty MŠ a Dokumenty ZŠ byl vložen aktualizovaný Plán činností školy pro 2. pololetí s doplněním dalších akcí a upřesněním některých termínů.


Od pondělí 11. března změna rozvrhu hodin ZŠ.

1. a 2. ročník vyučuje 4. vyučovací hodinu v pondělí pí uč. Řepová Hudební výchovu, 5. vyučovací hodinu v pondělí vyučuje pí uč. Hénigová (nynější vychovatelka ŠD) Hudební výchovu dramatickou po dobu nepřítomnosti pí uč. Sáblové.

3. a 4. ročník bude mít opět odpolední výuku, vyučování tedy v pondělí končí ve 13:30 hodin.

Ucelené rozvrhy hodin jsou k dispozici zde.


Vážení rodiče, školní družina bude opět vystupovat na oslavě MDŽ pro seniory v Klubu Aero v Odoleně Vodě. Vystoupení se koná v pondělí 11. března 2019 od 15 hodin. Odjezd linkovým autobusem bude ve 14 hodin, zpět budeme v 16 hodin. Cestovní náklady hradí škola. Dětem prosím dejte sváteční oblečení. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku. Děkujeme za spolupráci.


Jak školka prožila přípravu na masopust, karnevalové veselí i samotný průvod obcí si můžete přečíst v části Zažili jsme v MŠ. Fotky celé školy si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.


Milí žáci naší ZŠ, přejeme vám krásné prázdniny, užívejte zimních radovánek a buďte na sebe opatrní! Těšíme se na vás opět za týden. Vaše paní učitelky :-)


Domácí úkoly 3., 4. ročník

Po dobu jarních prázdnin pokračujte v pracovních sešitech z Matematiky a Českého jazyka, každý den vypracujte 1 stranu (celkem tedy 5 stran). Čtení pouze tiché, hlasité čtení máte odpuštěno :-)


Prosíme rodiče dětí z MŠ, aby na druhé pololetí školního roku přinesli: papírové kapesníky, toaletní papír, papír do tiskárny, děkujeme.


Informace pro žáky 3. a 4. ročníku

Po jarních prázdninách si přineste 1. a 2. díl učebnice matematiky a 1. a 2. díl pracovního sešitu z českého jazyka. Krásně si užijte prázdniny a v pořádku se vraťte, už teď se na vás moc těší paní učitelka Marta Kelnarová!


Do Fotogalerie byly přidány fotky z Barevného týdne. Podívejte se, jak se všichni zapojili, barevně se vyřádila jak škola, tak školka a tak právem můžeme říct, že jsme Hrdá škola.


Vážení rodiče, pro nemoc tř. uč. Kelnarové bude od středy 13. 2. 2019 probíhat výuka takto: 1. a 2. ročník zajistí pí uč. Řepová spolu s paní asistentkou Pristášovou, 3. a 4. ročník zajistí pí uč. Řepová spolu s paní asistentkou Hurdovou. Opět je to výjimečná situace, kterou musíme neodkladně řešit. Další informace se dozvíte zde na webu školy, děkujeme za pochopení.

MgA. Soňa Řepová, ředitelka školy


Vážení rodiče, od středy 13. 2. 2019 je provoz ŠD zajištěn dvěma studentkami vysokých škol, které budou docházet střídavě každý den kromě středy, kdy pedagogický dohled zajistí paní asistentka Vacková. Školní družina tak opět funguje v plném rozsahu, tedy od 12,00 do 16,30 hodin. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme o přebírání dětí osobně v 1. patře v prostorách pro ŠD. Také bude dobré, abyste se s novými kolegyněmi seznámili a věděli tak, kdo pečuje o vaše děti. Takto bude probíhat družina až do jarních prázdnin. O dalším postupu vás budeme informovat zde na webu školy.

MgA. Soňa Řepová, ředitelka školyBěhem dnešního dne byla domluvena náhrada jako pedagogický dohled do ŠD. Od zítřka (12. 2. 2019) bude tedy družina v provozu ve standardním čase 12:00 - 16:30 h. Pouze v určené dny, kdy bude dohled zajišťovat náš personál (pí uč. Řepová nebo paní asistentka Vacková) se děti z družiny po 15:30 h. spojí do přízemí, do prostor MŠ.

Děkuji za pochopení, MgA. Soňa Řepová, ředitelka školy


Nutně hledáme pedagogický dohled do školní družiny jako záskok za nemocnou kolegyni minimálně do konce února 2019. Více informací poskytneme na e-mailu: zsbrezany@seznam.cz nebo na tel. 283 970 624. Zároveň prosíme o šíření této zprávy, děkujeme.


Vážení rodiče, omlouváme se za vzniklou situaci, ale s platností od pondělí 11. 2. 2019 bude školní družina zajištěna pouze do 15:30 hodin a to do odvolání. V družině bude pedagogický dohled zajišťovat paní učitelka Řepová. Situaci aktivně řešíme a toto opatření bude opravdu na nezbytně nutnou dobu.

Děkuji za pochopení, MgA. Soňa Řepová, ředitelka školy.


Naše škola se opět připojí k projektu Hrdá škola a již podruhé si užijeme BAREVNÝ TÝDEN (11. - 15. 2. 2019). Těšíme se co děti tentokrát vymyslí, více informací v přiloženém letáku.

Ve Fotogalerii se můžete podívat na řádění školkáčků a 3. a 4. třídy při bobování a jiných sněhových radovánkách. O školácích si můžete přečíst i krátký článek v rubrice Zažili jsme v ZŠ...


Zítra (pondělí 4. 2. 2019) půjde 3. a 4. ročník na Vinici bobovat. Vezměte si tedy vhodné oblečení a "jezdítka". Těší se pí uč. Marta.


ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Termín: 13. - 17. 5. 2019, Místo: Pec pod Sněžkou, Krkonoše

Cesta tam a zpět: 530,- Kč

Ubytování a strava 5x denně: 2.000,- Kč

Výlety, odměny apod.: 370,- Kč

Předběžná celková částka: 2.900,- Kč (bude upřesněna podle počtu přihlášených)

Částky jsou pouze orientační, závisí mimo jiné na počtu účastníků. Celková cena bude po návratu ze ŠvP vyúčtována.


Se začátkem 2. pololetí prosíme o jednrázovou platbu všech dětí a žáků 800,- Kč na kulturní fond a žáci navštěvující školní družinu 850,- Kč na provoz. Do zprávy pro příjemce uveďte FOND, DRUŽINA, děkujeme.


Do Fotogalerie byly přidány snímky z hudebního představení Oskárek na cestách.


V úterý 29. 1. 2019 k nám do školy zavítá Hudební duo Gábina a Katka s představením Oskárek na cestách. Vystoupení proběhne v 1. patře od 10:00 hodin pro děti z MŠ i celou ZŠ.

Vstupné cca 70,- Kč (dle počtu zúčastněných dětí) bude odečteno z kulturního fondu.


Rozvrhy hodin obou tříd ZŠ na 2. pololetí jsou připraveny v části ZŠ - Rozvrh hodin.


ŠKOLNÍ DRUŽINA pravidelně chodí ven, proto je NUTNÉ, aby všichni měli vhodné převlečení a obuv! V tuto chvíli tomu tak není a jsou tím porušována hygienická pravidla a také bod 1.3 Vnitřního řádu ŠD. Důrazně žádáme o nápravu.


Ve 2. pololetí budou mít žáci ZŠ běžnou výuku Tělesné výchovy, VŠICHNI SI PŘINESOU VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUV!


Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhne vyučování v 1. a 2. ročníku pouze 3 vyučovací hodiny, 4. hodinu bude žákům rozdán výpis z vysvědčení.

3. a 4. ročník se bude vyučovat 4 hodiny, 5. hodinu bude žákům předán výpis z vysvědčení.

V pátek 1. 2. 2019 mají žáci ZŠ pololetní prázdniny.


V pátek 25. 1. 2019 čeká děti poslední hodina plaveckého kurzu, která bude dvouhodinová (náhrada za lekci 4. 1.). Odjezd od školy v 7:20 hodin. Všichni, kdo jedou na plavání tedy budou ve škole NEJPOZDĚJI V 7:15 hodin! Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče, v pátek 18. 1. 2019 bude uzavřena klasifikace žáků za 1. pololetí. Návrh známek bude zapsán do žákovských knížek do pondělí 21. 1. 2019. Pokud budete mít dotazy či připomínky, kontaktujte třídní učitelky pro termín konzultace. Děkujeme.


Vážení rodiče, milí žáci, prosíme o vaši shovívavost při řešení nenadálé situace. Od pondělí 7. ledna 2019 po dobu nejméně šesti týdnů bude v pracovní neschopnosti paní učitelka Sáblová. Jde o úraz ze soboty 5. 1., proto situaci řešíme opravdu na poslední chvíli.

Po dobu její pracovní neschopnosti je zrušen předmět hudebně dramatická výchova a tak žáci 1., 2. roč. v pondělí končí 4. vyučovací hodinou v 11:40 hod., žáci 3., 4. roč. končí 5. vyučovací hodinou, tedy ve 12:35 hod. a odpolední vyučování jim odpadá.

Hudební výchovu budou vyučovat třídní učitelky (nebudou tak půlené hodiny), Prvouku v 1., 2. roč. bude vyučovat také paní učitelka třídní. Tělesná výchova bude vyřešena od 2. pololetí. V tuto chvíli probíhá kurz plavání, kam žáky doprovodí ostatní kolegyně jak jsou děti zvyklé.

Školní družinu v prvním lednovém týdnu zajistí ostatní pedagogický personál dle aktuálních možností. Aktivně řešíme náhradu. Družina bude fungovat klasicky do 16:30 hodin, ale pokud je to možné, moc prosíme o vyzvedávání dětí co nejdříve. V 16:00 hodin budou děti spojovány do školky.

Děkujeme za pochopení!Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili našeho VÁNOČNÍHO JARMARKU, kteří jste své děti podpořili při vystoupeních a jsme rádi, že jsme se sešli v takovém počtu.

Díky šikovnosti dětí a štědrému přístupu nakupujících jsme prodejem výrobků získali částku 11.019,- Kč, která je rekordní! Výtěžek bude věnován, jako již tradičně, jako příspěvek na celodenní výlet pro děti na konci školního roku.

Fotografie a případná videa z besídky, vystoupení a jarmarku budou ve Fotogalerii k dispozici v průběhu příštího týdne. Pokud máte k dispozici kvalitní záznam, budeme rádi za jeho poskytnutí.


Vážení rodiče, zavítejte do naší Fotogalerie, kde přibylo spoustu nových snímků z proběhlých akcí školy a školky. Na konci listopadu a začátkem prosince se nám sešlo plno zajímavých akcí. Také v části Zažili jsme v ZŠ... si můžete o některých přečíst i články.POTŘEBY NA BESÍDKU MŠ

Prosíme rodiče školkových dětí o níže uvedené oblečení a pomůcky na besídku 11. 12. 2018. Vše můžete nosit průběžně - podepsané!

Holčičky - černé legíny nebo punčocháče a černé tričko s dlouhým rukávem BEZ POTISKU, příp. čertovský ocas a rohy.

Kluci - světle hnědé nebo béžové kalhoty a hnědé, béžové nebo bílé tričko BEZ POTISKU, příp. kdo má, vestičku nebo kožíšek.

Děkujeme za spolupráci.


Žáci, kteří budou zůstávat ve školní družině v pondělí 10. prosince si přinesou jeden pěkný pomeranč a sáček koření hřebíčku. Použijeme na tvoření, děkuji za spolupráci, Pavlína Sáblová.


Vážení rodiče, ve Fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z celodenního výletu do Muzea Betlémů na Karlštejně. Výlet se velmi vydařil a děti si ho užily.


Vážení rodiče, zveme vás na přednášku Zdravě s rozumem, která se uskuteční dne 13. 12. 2018 od 16 hod v jídelně školy.Povídat si budeme o základních principech zdravé životosprávy, jak přistupovat k výživě u dětí a o všem, co vás v této oblasti zajímá.  


Do Fotogalerie byly přidány fotografie z výletu do Divadla U Hasičů na představení Mrazík. 

Také se můžete podívat, jak probíhalo zpívání u rozsvícení vánočního stromečku obce. Moc děkuji za podporu dětí i rodičů na této akci, Pavlína Sáblová. 


Přerušení provozu ZŠ a MŠ Panenské Břežany v době vánočních svátků.

Celá budova (tedy základní i mateřská škola) bude uzavřena od soboty 22. 12. 2018 do pátku 4. 1. 2019. V novém roce tedy otevíráme v pondělí 7. 1. 2019.

Žádost byla řádně schválena vedením obce Panenské Břežany.


Prosíme rodiče dětí z MŠ, aby přinesli 1 skleničku od Opočenského jogurtu bez víčka, očištěnou od samolepky. Použijeme na vánoční tvoření, děkujeme za spolupráci.


Děkujeme za skleničky na ořechy. Prosíme dál nenoste! 


Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sběru starého papíru!

Výtěžek 3.800,- Kč bude použit jako příspěvek na školní výlet.


Do Fotogalerie byly přidány fotky ze středy 21. listopadu, kdy na naší škole proběhl Suit Up den na školách a zároveň školní kolo recitační soutěže Hálkovo pírko. O Hálkově pírku si můžete přečíst článek v sekci Zažili jsme v ZŠ... 


V pondělí 3. 12. 2018 pořádáme pro všechny děti i žáky naší školy vánoční výlet na Karlštejn do Muzea Betlémů. Po prohlídce muzea následuje vánoční tvořivá dílna.

Vzhledem ke vzdálenosti a dopravě v Praze nemůžeme přesně odhadnout návrat, ale předpokládáme cca kolem 14. hodiny. Upřesníme informací na budově školy aktuálně.

DŮLEŽITÉ: SRAZ VE ŠKOLE V 7:00 HODIN! Jídlo na celý den je hromadně odhlášeno, dejte dětem svačinu, oběd i pití s sebou.

CENA: cca 210 Kč bude odečtena z Kulturního fondu. V ceně je doprava, vstupné do muzea a vánoční ozdoba vyrobená dětmi.


V pátek 30. 11. 2018 jsme pozváni na rozsvícení vánočního stromu obce, kde vystoupí děti z naší školy. Zazpíváme si vánoční koledy i písně, máme připravené i krátké vánoční básničky. Navodíme si tak společně vánoční atmosféru. Na akci, která začíná v 17 hod. na návsi u obchodu, jsou zváni úplně všichni. Těšíme se! 


V části Zažili jsme v ZŠ... a Zažili jsme v MŠ... si můžete přečíst článek o letošním uspávání broučků spojeném s lampionovým průvodem. Děkujeme za hojnou účast. 


V pondělí 26. 11. 2018 jede celá ZŠ i MŠ na výlet do divadla "U Hasičů" v Praze na představení Mrazík.

Sraz ve škole nejpozději v 7:30 hodin, s sebou pouze školáci svačinu. VŠICHNI BUDOU SVÁTEČNĚ OBLEČENI.

Částka cca 135 Kč bude odečtena z kulturního fondu.


Pořádáme sbírku pro útulek pro týrané pejsky v Praze - Libni.

Do 7. 12. 2018 můžete nosit staré deky, povlečení, prostěradla, piškoty pro psy, různé pamlsky. Sbírat budeme v učebně pro 3., 4. ročník. Děkujeme!


V úterý 20. 11. 2018 proběhnou konzultační hodiny 3. a 4. ročníku.  V pondělí 26. 11. 2018 a v pátek 30. 11. 2018 proběhnou konzultační hodiny 1. a 2. ročníku. Tématem bude hodnocení žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2018 / 2019. Opět se můžete přihlásit na konkrétní čas pomocí formuláře. Pokud vám uvedené časy nevyhovují, prosím kontaktujte třídní učitelku a domluvte si termín individuální, děkujeme.


SBĚR STARÉHO PAPÍRU

V úterý 13. 11. 2018 můžete po celou dobu provozu MŠ a ZŠ přinášet sběr. Ve středu 14. 11. 2018 přinášejte pouze do 8:00 hodin, pak bude odvezen.

Děkujeme za spolupráci, výsledná částka bude použita jako příspěvek na školní výlet.


Informace pro rodiče - v naší ZŠ se objevily neštovice.


V měsíci říjnu se naše mateřská škola podílela na natáčení videoklipu dvojice Gábina a Katka k písni "Pojďte s námi za zvířaty." Na výsledný videoklip se můžete podívat na Youtube


Byl aktualizován Plán činností školy - naleznete v Dokumenty MŠ, Dokumenty ZŠ.


Ve středu 21. 11. 2018 proběhnou na naší škole souběžně dvě akce, které k sobě krásně "sednou". V rámci projektu HRDÁ ŠKOLA se zúčastníme akce SUIT UP DEN NA ŠKOLÁCH, kdy žáci i učitelé přijdou do školy svátečně oblečeni. A aby byl dojem ucelený, bude se konat školní kolo recitační soutěže HÁLKOVO PÍRKO. Žáci 1. - 4. ročníku se naučí zpaměti básničku, kterou přede všemi zarecitují. Nejlepší žáci se pak zúčastní přehlídky recitátorů v Základní škole Vítězslava Hálka Odolena Voda.


Ve Fotogalerii se můžete podívat, jak se umí bavit děti z MŠ, při pouštění draka, jak si děti užívají ve družině, když jsou zrovna vedle Deskové hry a také jak si žáci 1. a 2. ročníku užili Zážitkovou Prvouku. O družině si můžete přečíst krátký článek v Zažili jsme v ŠD... a o zážitkové hodině Prvouky v zZažili jsme v ZŠ...


Navštívilo nás Divadlo TOY MACHINE a zažili jsme celoškolní projekt ke stoletému výročí vzniku samostatného Československa. Články o těchto akcích naleznete v části Zažili jsme v MŠ... a Zažili jsme v ZŠ..., fotky si můžete prohlédnout ve Fotogalerii


Zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a další příznivce školy na tradiční každoroční akci USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD ve středu 7. 11. 2018 od 16:30 hodin na zahradu školy. Uspíme broučky a vyrazíme na lampionový průvod obcí.

Těšíme se na vás!


Do Fotogalerie přibylo spoustu nových fotografií. Budeme rádi, když se podíváte jak děti v družině pouštěly draky, jak jsme společně oslavili výročí založení Československé republiky a také  na společné Dýňování.

Děkujeme za účast na čtvrtečním dýňování spojeném s oslavami výročí založení republiky.


V části Zažili jsme v MŠ, si můžete přečíst krátký článek o průběhu září a října v naší školce, ve Fotogalerii pak naleznete fotografie. 


Ve čtvrtek 25. 10. (ještě před začátkem Dýňování) oslavíme výročí vzniku naší republiky. Dětem dejte ten den trikolórní oblečení (červená, modrá, bílá), děkujeme za spolupráci. 


Vážení rodiče, vážení návštěvníci naší školy,

prosím vezměte na vědomí, že prostor před hlavní bránou není uznán jako parkoviště. V tomto prostoru platí zákaz zastavení. Jedná se pouze o snížený chodník pro veřejnost a především žáky naší školy, aby se mohli bezpečně přemístit k přechodu pro chodce.

Žádáme vás, využívejte parkoviště na návsi.

Děkujeme mnohokrát za pochopení.


Ve Fotogalerii a v Zažili jsme v ŠD najdete článek a snímky z malování kartonových odpadkových košů na tříděný odpad.

Ve Fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z akce Psí dobrodružství, kde si děti vyzkoušely canisterapii.


Naše škola se zapojuje do celonárodních oslav 100. výročí založení naší republiky. Informace o tom, jak se zapojí žáci jednotlivých tříd, již děti vědí. 3. a 4. ročník - žáci mají své pokyny, 1. a 2. ročník - podrobný popis naleznete v části Domácí úkoly.


V pondělí 15. 10. 2018 děti zažijí PSÍ DOBRODRUŽSTVÍ. Po skupinách tříd se děti seznámí s canisterapií v přízemní místnosti obecního úřadu.

8:00 - 9:00 hodin 1. - 2. ročník, 9:00 - 10:00 hodin MŠ, 10:00 - 11:00 hodin 3. a 4. ročník.

Cena za akci 30 Kč / dítě (žák) bude odečtena z Kulturního fondu.


Ve čtvrtek 18. 10. 2018 k nám do školy přijede divadlo Toy Machine s představením PINOCCHIO.

Cena představení 130 Kč / dítě (žák) bude odečtena z Kulturního fondu.


Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky na společné 

DÝŇOVÁNÍ

ve čtvrtek 25. 10. 2018 od 15:30 hodin v prostorách ZŠ. Více informací v přiloženém letáku. 


V pondělí 8. 10. 2018 od 16:00 hodin proběhne mimořádná třídní schůzka pro rodiče žáků 2. ročníku. Prosíme o maximální účast.

Děkujeme Soňa Řepová a Pavlína Sáblová


V pátek 21. 9. po skončení plavání jedeme se všemi účastníky plaveckého kurzu do Klíčan. Fotbalová asociace České republiky a TJ Klíčany děti zve na sportovní dopoledne, kde děti oběhnou několik stanovišť a po splnění všech sportovních úkolů dostanou malé dárky. Celá akce je pro nás ZDARMA.

V pátek tedy dejte dětem na sebe sportovní oblečení a OBUV!

Školáci se neučí, vrátíme se na oběd.


Ve Fotogalerii neleznete fotky z akce EKO projekt les, která proběhla ve středu a ve čtvrtek 12. a 13. 9. Je vidět, že děti si to moc užily. Článek o programu pro MŠ a žáky 1. ročníku najdete v Zažili jsme v MŠ... a článek o zážitku 2. - 4. ročníku si můžete přečíst v Zažili jsme v ZŠ...

Také si můžete přečíst článek a podívat se na fotky ze zábavného odpoledne školní družiny, která proběhla na zahradě školy ve čtvrtek 13. 9. Článek je v části ŠD - Zažili jsme... a fotky opět najdete ve Fotogalerii.


Částka za plavecký výcvik

Platí pouze děti z MŠ a žáci 3. a 4. ročníku - částka činí 1.878,- Kč. Zaplaťte na účet školy do 30. 9. 2018, do poznámky uveďte PLAVÁNÍ, děkujeme.

Žáci 1. a 2. ročníku mají kurz ZDARMA, neplaťte.


Ve čtvrtek 13. 9. od 13:00 do 15:00 hodin čeká děti ze školní družiny ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE na zahradě školy. Přijede za námi kouzelník, užijeme si dětskou diskotéku a ochutnáme několik dobrot od profesionálního kuchaře. Celá akce je pro děti připravena ZDARMA.


Nově byla přidána stránka Domácí úkoly, kde rodiče žáků 1. a 2. ročníku najdou domácí úkoly, které je třeba splnit.


Článek o výletu na zámek Lány naleznete v části ZŠ - Zažili jsme...


Ve školním roce 2018/2019 bude na naší škole probíhat Klub zábavné logiky a deskových her určený pro žáky 2. - 4. ročníku. Klub je zdarma a povede jej pí Mgr. Pavla Pristášová. Cílem aktivit klubu bude rozvoj logického a strategického myšlení žáků, rozvoj slovní zásoby a komunikativních dovedností, trénink paměti a koncentrace, schopnost teamové spolupráce atd. Přihlášky budou rozdány žákům, vyplněné je odevzdají zpět nejpozději do 21. 9. 2018.

Začínáme 4. 10. 2018 a pak každý čtvrtek vždy od 13:15 do 14:45 hodin v učebně 3. a 4. ročníku.


EKO PROJEKT "LES"

MŠ + 1. ročník ZŠ - ve středu 12. 9. od 9:00 do 11:00 hodin

2. - 4. ročník ZŠ - ve čtvrtek 13. 9. od 9:00 do 11:00 hodin

S dětmi navštívíme blízký les, kde je pro ně připraven douhodinový program v přírodě a v místě, které dobře znají. Přesto ve "svém" lese naleznou úplně nové aktivity.

S sebou: pohodlné oblečení do lesa, vhodnou obuv

Cena programu 100 Kč bude odečtena z Kulturního fondu.


Do Fotogalerie byly přidány snímky z výletu školy na zámek Lány (omluvte kvalitu fotografií, nebyl povolen blesk) a také z 1. lekce plavání.


Do části Dokumenty MŠ a Dokumenty ZŠ byl přidán Plán činností školy za 1. pololetí šk. r. 2018 / 2019 kde můžete nalézt akce, které pro děti i pro rodiče připravujeme. Průběžně bude tento dokument aktualizován.


Organizace prvního týdne šk. roku 2018 / 2019

PROVOZ MŠ celý týden 7:00 - 16:30 hodin, v pátek první lekce plavání! (podrobné informace níže)

úterý 4. 9. od 16:00 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKA MŠ

PROVOZ ZŠ a ŠD: v prvním týdnu budou probíhat třídnické práce, od pondělí 10. 9. 2018 začíná výuka dle platného rozvrhu, který naleznete v části Rozvrh hodin.

pondělí 3. 9. - ZŠ 8:00 - 8:45 hodin (1. a 2. ročník seznámení, třídní schůzka rodičů), provoz ŠD bude zahájen v úterý 4. 9.

úterý 4. 9. - ZŠ 8:00 - 12:00 hodin, ŠD 12:00 - 16:30 hodin

úterý 4. 9. od 16:00 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKA 3. a 4. ročníku

středa 5. 9. - ZŠ 8:00 - 12:00 hodin, ŠD 12:00 - 16:30 hodin

čtvrtek 6. 9. - ZŠ výlet na zámek Lány (podrobné informace níže), ŠD po návratu z výletu do 16:30 hodin

pátek 7. 9. - ZŠ první lekce plavání! (podrobné informace níže), po návratu program do 12:00 hodin, ŠD 12:00 - 16:30 hodin


Mimořádná prohlídka zámku Lány pro školní skupiny ve čtvrtek 6. 9. 2018

Tuto akci ke stému výročí založení České republiky pro žáky ZŠ se nám podařilo zajistit pouze díky kontaktu na vedoucího oddělení styku s veřejností kanceláře prezidenta republiky, bývalého žáka naší školy!

Odjezd v 8:45 hodin od školy, návrat cca ve 14:00 hodin do školy na pozdní oběd. Žáci mohou odejít nejdříve po 14:30 hodin.

 • Vstup do zámku Lány je zdarma, žáci hradí pouze dopravu cca 120,- Kč, bude vypočtena dle skutečného počtu účastníků (částka bude odečtena z kulturního fondu).
 • Orientační délka prohlídky včetně vstupní bezpečnostní kontroly bude přibližně 60 minut. Prohlídka bude procházet přízemím a reprezentačními salony 1. patra.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

 • Odbavení bude probíhat dle objednaného času přímo před vstupem do koridoru před bránou zámku, kde následně proběhne bezpečnostní prohlídka osob a jejich zavazadel.
 • Upozorňujeme, že návštěvníci nesmí vstupovat do areálu zámku Lány s žádnými bodnými, sečnými a střelnými zbraněmi (včetně například malých kapesních nožů) či jinými nebezpečnými předměty.
 • Mobilní telefony musí být během prohlídky vypnuty. Pro jednodušší zajištění žáci nechají mobilní telefony doma.
 • V rámci urychlení prosíme účastníky, aby s sebou nepřinášeli žádná objemná zavazadla.
 • V malém batohu tedy žáci budou mít POUZE SVAČINU A PITÍ, ŽÁDNÉ HRAČKY A JINÉ PŘEDMĚTY!

PLAVECKÝ VÝCVIK

Zahájení v pátek 7. 9. 2018, ukončení v pátek 25. 1. 2019.

Odjezd vždy v 8:00 hodin od školy.

Na třídních schůzkách budou rozdány přihlášky a formuláře Potvrzení o zdravotní způsobilosti (těm, kteří nemají platný např. ze ŠvP nebo letního tábora). Tyto vyplněné dokumenty je NUTNÉ ODEVZDAT VE STŘEDU 5. 9. RÁNO! Oba dokumenty ke stažení a ostatní důležité informace naleznete v části Plavecký výcvik a Plavecký výcvik ZŠ.


PLATBY

TUTO ČÁSTKU ZAPLAŤTE HOTOVĚ TŘÍDNÍ UČITELCE.

Školní pomůcky (pracovní sešity + sešity) - do 14. 9. 2018 - 1. ročník 800,- Kč, 2. ročník 700,- Kč, 3. ročník 400,- Kč, 4. ročník 510,- Kč.

Ostatní platby provádějte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy č. 0428638339 / 0800 s variabilním symbolem vašeho dítěte, který vám přidělí vedoucí školní jídelny. Variabilní symboly přidělené v minulých letech se nemění!

Stravné - ZŠ i MŠ do 20. 9. 2018 dvě pravidelné platby (více v části Jídelna).

Školné - MŠ do 20. 9. 2018 dvě pravidelné platby, tj. 2 x 400,- Kč (více v části Úplata v MŠ).

Školní družina - v den nástupu do ZŠ (tj. 3. 9.) budou zájemcům rozdány přihlášky, které je nutné obratem odevzdat vyplněné zpět. Ve středu 5. 9. 2018 se dle stanovených kritérií dozvíte, zda bylo vaše dítě přijato. Do 7. 9. 2018 bude připsána platba ve výši 850,- Kč za 1. pololetí. Všechny potřebné dokumenty ke stažení a informace o ŠD naleznete v části ŠD, o platbách pak v části Úplata v ŠD.

Plavání - do 30. 9. 2018 - celková částka bude upřesněna dle počtu přihlášených do 21. 9. Všechny potřebné dokumenty ke stažení a informace naleznete v části Plavecký výcvik MŠ a Plavecký výcvik ZŠ.

Kulturní fond - do 14. 9. 2018 bude na účet školy připsána částka 800,- Kč.