Novinky

PLATBA ZA PLAVECKÝ KURZ - ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022

MŠ - 1800,-Kč (900,- kurz a 900,- doprava)

1. + 2. ročník - nic neplatí

3. + 4. ročník - 1800,-Kč (900,-kurz a 900,-doprava)

Úhrada za plavecký kurz bude provedena na účet školy do 20. 10. 2021 s variabilním symbolem každého dítěte, do poznámky uveďte PLAVÁNÍ.

Děkuji


Divadelní představení, které bylo plánováno 22.9.2021 se ze  zdravotních důvodů ruší. 


POZOR ZMĚNA! - DOUČOVÁNÍ

Díky malému počtu zájemců bude doučování probíhat jen KAŽDOU STŘEDU OD 13:30 DO 14:30 ( začínáme tuto středu 15. 9. 2021). Úterní hodiny doučování se RUŠÍ. 


Děkujeme za pochopení


ŘEDITELSKÉ VOLNO

V pondělí 27.9.2021 bude ředitelské volno. Provoz MŠ tento den nepřerušen.


VČASNÉ PŘÍCHODY DO ŠKOLY

Chtěli bychom poprosit o včasný příchod žáků do školy. A to do 7:50. 

Vyučování začíná v 8:00 a je potřeba, aby žáci byli ve třídě dříve a měli čas na přípravu. 


Děkujeme za pochopení


ŠKOLNÍ VÝLET DO HISTORYPARKU LEDČICE

KDY: V ÚTERÝ 7. 9. 2021

KAM: Historypark Ledčice

V KOLIK: SRAZ U ŠKOLY V 8:00!

PŘÍJEZD KE ŠKOLE CCA 13:00, POTÉ SE DĚTI JEŠTĚ NAOBĚDVAJÍ.

CO S SEBOU: Vhodné oblečení a obuv na ven, nepromokavá bunda/pláštěnka, pokrývka hlavy, pití.

Žáci ze školy svačinou s sebou. Děti z mateřské školy dostanou svačinu ze školy.

OBĚD: Po příjezdu do školy


ZTRÁTY A NÁLEZY 

Vážení rodiče, 

z minulého školního roku nám zůstalo ve škole spoustu oblečení a bot. Tyto zapomenuté věci jsou k dispozici v chodbě ZŠ, kde si je můžete do pondělí 6.9.2021 vzít. Poté věci darujeme potřebným.

Ve fotogalerii naleznete album těchto věcí.

Děkujeme za pochopení


ORGANIZACE 1. TÝDNE V ZŠ PANENSKÉ BŘEŽANY

1. a 2. ROČNÍK:

1. 9. 2021 - Slavnostní zahájení nového školní roku, přivítání prvňáčků (8:00-8:30)

Od 8:30 se uskuteční třídní schůzka s rodiči (rodiče prosíme o respirátory).

2. 9. - 7. 9. 2021 - Adaptační dny / třídnické práce (výuka do 11:45)

3. 9. 2021 - Zahájení plaveckého výcviku

Od středy 8. 9. 2021 bude probíhat výuka podle platného rozvrhu hodin.

3. a 4. ROČNÍK:

1. 9. 2021 - Přivítání nového školní roku (výuka do cca 9:00)

2. 9. 1021 - Třídnické práce (výuka do 12:30)

3. 9. 2021 - Zahájení plaveckého výcviku

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ 3. A 4. ROČNÍKU PROBĚHNE V ÚTERÝ 2. 9. 2021 OD 16:00! (rodiče prosíme o respirátory)

Od pondělí 6. 9. 2021 bude probíhat výuka podle platného rozvrhu hodin.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY A JÍDELNY:

1. 9. 2021 - nebude zajištěn provoz školní družiny ani jídelny

Běžný provoz od čtvrtka 2. 9. 2021 včetně ranní družiny!

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ:

1. 9. 2021 - proběhne testování žáků 3. a 4. ročníku

2. 9. 2021 - proběhne testování žáků 1. a 2. ročníku

6. 9. 2021 - testování všech žáků

9. 9. 2021 - testování všech žáků

Testování bude probíhat formou dodaných antigenních testů. 


VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ

Vážení rodiče,

na vaše účty byly vráceny přeplatky za stravné, kulturní fond a družinu. 

Pokud máte nějaké dotazy neváhejte mne kontaktovat. 

Děkuji 

Hurdová Tereza


Milé děti a vážení rodiče, 


děkujeme všem za spolupráci v uplynulém školním roce. Nebylo to vždy jednoduché, ale společně jsme to zvládli!

Přejeme vám krásné léto a v září se opět těšíme. 

Vaše paní učitelky


PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI: 


ORGANIZACE POSLEDNÍHO ŠKOLNÍHO DNE

Ve středu 30. 6. 2021 končí výuka v 8:30 hod. předáním vysvědčení. V tento den není zajištěna ŠD ani stravování pro ZŠ. Každý žák, který bude odcházet samostatně, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.


 V ÚTERÝ 29.6.2021 CELODENNÍ VÝLET DO FAJN PARKU:


Příměstský tábor: 

Přihláška ke stažení: 


ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM A S ŽÁKY 4. ROČNÍKU V PONDĚLÍ 28.6.2021

Program slavnostního dne:

10:00 - 17:00 - Skákací hrad

14:00 - 14:30 - Divadelní představení

14:30 - 16:00 - Malování na obličej

15:30 - 16.00 - Rozloučení se 4. ročníkem (příchod rodičů)

16:00 - 17:00 - Adamovy bubny (3. + 4. ročník s rodiči)

Čeká nás den plný zábavy, a proto by bylo dobré, aby děti zůstaly po celý den ve škole a nechodily po vyučování domů. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V úterý 15. 6. proběhne fotografování žáků a dětí z MŠ. Do konce školního roku zbývají pouhé dva Čtenářské kluby. A to 8.6. a 15.6.


Ze zdravotních důvodů nebude celý měsíc červen vyučovat Anglický jazyk paní Miriam Šedivá. Zastupovat budou paní učitelky Soňa Řepová a Veronika Jeřábková .


NOVÝ PŘÍRŮSTEK NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ + SPANÍ VE ŠKOLE

Máme nové teepee! Za jeho sestavení bychom rádi poděkovali panu starostovi, místostarostovi a panu školníkovi. Především velké poděkování patří OÚ za významné finanční přispění na jeho pořízení. Takové Teepee by si zasloužilo patřičně pokřtít, k čemuž není lepší příležitosti než samotné spaní žáků třetí a čtvrté třídy, které se uskuteční 24.6. Opečeme si buřtíky, zazpíváme si u táboráku, budou soutěže, dobroty, možná i nějaká bojovka a při vlídném počasí určitě budeme spát v Teepee.


Z důvodu nemoci třídní učitelky. Bude do pátku 28.5. ve 3. a 4. ročníku zastupovat paní učitelka Veronika Jeřábková.


INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ ZŠ

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 3.6.2021 od 16:00h  proběhne v učebně ZŠ informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

Prosíme o vaší účast.

Děkujeme.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Milí rodiče a přátelé školy, 

ve středu 9.6.2021 se bude v naší škole konat den otevřených dveří od 9h do 12:30h. 

Dopoledne jsou otevřené naše třídy ve školce i ve škole, kde bude probíhat běžná výuka. Tak si mohou budoucí  školkáčci a prvňáčci i jejich rodiče udělat představu o průběhu vyučovací hodiny.

Nabízíme i možnost prohlídky budovy a školní zahrady.

Budeme se na vás těšit


Milí rodiče, 

z bezpečnostních důvodů doporučených Policií ČR nebudou děti celý příští  týden chodit na procházky mimo pozemek školy. 

Děkujeme za pochopeníVážení rodiče,

rozhodnutí o příjetí/nepřijetí si můžete vyzvedávat v MŠ od úterý 25.5.2021.

Děkujeme za pochopení


Vážení rodiče, 

opět jsme byli kontaktováni Policií ČR o možnosti útoku na základní a mateřské školy. Z tohoto důvodu bude zítra (21.5) vchod do MŠ uzamčen - klepejte prosím na okno. U vchodu do ZŠ bude přítomna paní učitelka. 

Z bezpečnostních důvodů nepůjdou bohužel žáci ani děti tento den ven.

Děkujeme za pochopení.


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Číslo jednací: ZSMSPB-181/2021

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany, okres Praha - východ rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Registrační číslo Rozhodnutí

ZSMSPB167/2021 nepřijat

ZSMSPB179/2021 nepřijat

ZSMSPB146/2021 přijat

ZSMSPB131/2021 přijat

ZSMSPB116/2021 přijat

ZSMSPB164/2021 nepřijat

ZSMSPB149/2021 přijat

ZSMSPB152/2021 nepřijat

ZSMSPB176/2021 nepřijat

ZSMSPB134/2021 přijat

ZSMSPB155/2021 nepřijat

ZSMSPB143/2021 přijat

ZSMSPB128/2021 přijat

ZSMSPB158/2021 nepřijat

ZSMSPB170/2021 nepřijat

ZSMSPB161/2021 nepřijat

ZSMSPB173/2021 nepřijat

ZSMSPB137/2021 přijat

ZSMSPB140/2021 přijat

ZSMSPB119/2021 přijat

ZSMSPB125/2021 přijat

ZSMSPB122/2021 přijatEXKURZE - VČELÍ FARMA

V pondělí 31. 5. pojedeme navštívit včelí farmu v Úštěku. 

Děti se dozví, jak se vyrábí med a jak to chodí ve včelím úlu. Obléknou si také včelařský oblek a do úlu se podívají opravdu zblízka. Nakonec si zkusí vyrobit svíčku ze včelího vosku. 

Prosíme, aby děti měly vhodné oblečení, obuv a pokrývku hlavy (budeme celý den venku), batoh s pitím. Základní škola i svačinu. 

ZŠ - oběd zajištěn

MŠ - svačina a oběd zajištěn

Sraz u školy je v 7:35. Prosíme o dochvilnost.

Návrat ke škole cca 14:30.

Tento výlet je hrazen z projektu Evropské unie a pro děti je zcela zdarmaDOUČOVÁNÍ BĚHEM PRÁZDNIN

Vážení rodiče, 

rádi bychom dětem nabídli doučování o letních prázdninách s paní učitelkou Jitkou Hrnčířovou a to v týdnu od 2.8. do 6.8.2021 vždy od 9 do 12 hodin v naší škole. 

Pro více informací nebo pro individuální domluvu prosím kontaktujte paní učitelku na hrmil@centrum.cz.

DěkujemeSBĚR STARÉHO PAPÍRU

Od pondělí 24. 5. do čtvrtka 27. 5. můžete do školy nosit SVÁZANÉ balíky.

Novinový papír je třeba oddělit od časopisů a letáků. 

Prosíme nenoste karton, ten sběrna nevykupuje. 

Děkujeme za spolupráciRozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní a Mateřská škola Panenské Břežany, okres Praha - východ jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odts. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole Panenské Břežany 12 uchazečů s těmito registračními čísly:

Pro školní rok 2021/2022 byli k základnímu školnímu vzdělávání přijati:

Rozhodnuto

ZSMSPB-65/2021 přijat

ZSMSPB-67/2021 přijat

ZSMSPB-70/2021 přijat

ZSMSPB-73/2021 přijat

ZSMSPB-76/2021 přijat

ZSMSPB-79/2021 přijat

ZSMSPB-82/2021 přijat

ZSMSPB-85/2021 přijat

ZSMSPB-88/2021 přijat

ZSMSPB-91/2021 přijat

ZSMSPB-94/2021 přijat

ZSMSPB-97/2021 přijat

ZSMSPB-100/2021 nepřijat

ZSMSPB-103/2021 udělen odklad povinné školní docházky

ZSMSPB-106/2021 udělen odklad povinné školní docházky

ZSMSPB-109/2021 nepřijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 14. 5. 2021 ve veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 14. 5. 2021 na webových stránkách školy www.zsmsbrezny.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Prha 5 - Smíchov, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

Mgr. et. MgA. Soňa Řepová

Ředitelka školy


INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. 5. 2021

Milí rodiče,

jsme moc rádi, že můžeme od pondělí 17. května zahájit téměř běžný provoz ZŠ a ŠD.

Od 17. 5. 2021 se ruší homogenita skupin. Otevíráme tedy ranní i odpolední družinu pro všechny naše žáky.

Doučování bude také pro všechny žáky.

Rovněž se od pondělí při dodržení rozestupů ruší nošení respirátorů na školní zahradě. Nutnost nošení ochrany nosu a úst v budově stále zůstává.


V rámci projektu Hrdá škola proběhne ve středu 19.5.2021 v naší základní i mateřské škole Den šílených účesů.

Těšíme seDEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 22. dubna se koná celosvětová událost, která je věnována planetě Zemi. Naše škola s k tomuto projektu také připojí. Žáci 1. až 4. ročníku vyrobí Zemi přání s věnováním dle vlastní fantazie. Žáci 2. až 4. ročníku se v referátu zamyslí, co se jim líbí x nelíbí na chování lidstva vůči planetě, co by případně změnili a zlepšili, pokud by takovou moc a možnost měli... Výtvarně se pokusí co nejlépe vyjádřit přírodu a její ochranu. Abychom byli prospěšní naší Zemi i aktivně a nezůstalo pouze u zamýšlení a tvoření, v dohledné době vysázíme trochu zeleně na zahradě školy - žáci 3. a 4. třídy vysází několik bobkovišní a ti nejmenší z MŠ mají připraveno několik truhlíků na afrikány a zeleninu.


KONZULTAČNÍ HODINY

1. a 2. ročník ve ČTVRTEK 22.4. od 15:00 do 17:40.

3. a 4. ročník v ÚTERÝ 20.4. od 15:00 do 17:40 .

Anglický jazyk ve STŘEDU 21.4. od 15:00 do 17:40.

Prosím zapisujte se do připravené tabulky, vyhnete se tak čekání.


Prosím pozor, 

vždy v testovací dny pondělí a čtvrtek bude příchod žáků organizován takto: 

1. + 2. třída vstup do školy od 7:30 do 7:45

3. + 4. třída vstup do školy od 7:45 do 8:00

Prosíme dodržujte tyto časy. 

DěkujemeINFORMACE K PROVOZU MŠ A ZŠ OD PONDĚLÍ 12.4.2021

Mateřská škola:

 • Provoz pouze pro předškolní děti.
 • Děti nemají povinnost během pobytu v MŠ nosit roušky.

Povinnost testování:

Antigenním testem 2x týdně

 • Vždy v pondělí a ve čtvrtek při vstupu do šatních prostor vyčkejte na paní učitelku a další instrukce.
 • Zákonný zástupce se musí podílet na testování vašich dětí. Videonávod k  testování dětí ke shlédnutí zde. 
 • Po vyhodnocení testu s negativním výsledkem může dítě vstoupit do třídy a rodič odchází.
 • V případě pozitivního testu neprodleně opouštíte budovu. 
 • Tyto testy zajištuje školské zařízení.
 • V tyto testovací dny počítejte prosím s větší časovou rezervou.

Další možnost testování:

PCR laboratorním testem 1x týdně

 • Vždy v pondělí je potřeba doložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin.
 • Tyto testy jsou hrazeny vlastními prostředky.

Základní škola:

Rotační výuka se naší školy netýká. V pondělí 12. 4. nastupují všichni žáci od 1. do 4. třídy

 • Žáci mají povinnost během celého dne ve školní budově nosit roušky - je potřeba žáky vybavit minimálně dvěma jednorázovými hygienickými rouškami na den - již nelze mít roušky doma ušité.

Povinnost testování:

Antigenním testem 2x týdně

Po příchodu do třídy za přítomnosti asistentky pedagoga a třídní učitelky budou vždy v pondělí a ve čtvrtek žáci testováni antigenními testy.

 • Test se provádí stěrem z přední části obou nosních dírek. Videonávod jak bude probíhat testování žáků ke shlédnutí zde.
 • V případě pozitivního testu jsou neprodleně informováni zákonní zástupci a žák umístěn do izolace do příchodu rodičů. 
 • Tyto testy zajištuje školské zařízení.

Další možnosti testování:

PCR laboratorním testem 1x týdně

 • Vždy v pondělí je potřeba doložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin.
 • Tyto testy jsou hrazeny vlastními prostředky.

Školní družina

 • Až do odvolání se ruší provoz ranní družiny.
 • Odpolední družina zůstává pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.  


Dokumenty ke stažení: 


Více informací naleznete na webových stránkách MŠMT. 

Užitečné a dobře zpracované informace ohledně testování a návratu dětí a žáků do školských zařízení zde.


DRUŽINA ONLINE

V pondělí 29. 3. a v úterý 30. 3. se ruší hodina online družiny. 

Děkujeme za pochopení


Vážení rodiče, milé děti

projekt Map II Branýdsko chystá vydání knížky pohádek od dětí pro děti. Pokud by měl někdo z žáků z 2. až 4. ročníku zájem může napsat svoji vlastní pohádku, na jakékoliv téma, dlouhou, krátkou, veršovanou - prostě fantazii se meze nekladou. :-) Kdyby to byla pohádka o škole či učiteli byl by to skvělý bonus do projektu!                 

Každý malý spisovatel, který se projektu zúčastní může počítat s vlastním výtiskem. 

Pohádky posílejte na e-mailovou adresu zsbrezany@seznam.cz a to do konce května 2021.

Moc děkujemeMilí rodiče, 

nově je pro děti od středy 17.3. k dispozici on-line družina, která bude probíhat každý všední  den od 13 do 14h. Účast na hodině družiny je zcela dobrovolná. Když se děti budou chtít odreagovat od učení a úkolů, mohou se připojit. Společně si budeme povídat, číst si a tvořit. 

Těším se na vás. 

Jeřábková Veronika


ÚHRADA ZA STRAVNÉ ZA MĚSÍC BŘEZEN

Vzhledem k tomu, že bude škola zavřena celý měsíc prosím neplaťte stravné. Kdo již, tak učinil nic se neděje. Peníze budou vráceny na konci školní roku, kdy proběhne vyúčtování.

Děkuji 

Hurdová Tereza


Vážení rodiče, 

na stránkách České správy sociálního zabezpečení najdete aktuální formulář na krizové ošetřovné. 

Základní škola ani mateřská škola žádné potvrzení nevydávají. Vše je ošetřeno čestným prohlášením, které je součástí formuláře. 

Formulář najdete zde. 


Vážení rodiče,

dle rozhodnutí vlády ČR ze dne 26. 02. 2021 dochází od pondělí 1. 3. 2021 k uzavření všech škol pro všechny ročníky, tedy i pro žáky 1. a 2. třídy, kteří doposud měli prezenční výuku. Mateřská škola je od tohoto data také uzavřena. Otevření bude závislé na epidemiologickém vývoji.

Všichni žáci pokračují v distanční výuce. Níže přikládáme aktuální rozvrh pro 1. a 2. ročník. V rámci distanční výuky paní učitelky Pristášové přidáváme též hodiny prvouky a vlastivědy pro 3. a 4. ročník, abychom alespoň částečně nahradili samostudium žáků. Aktuální hodiny jsou vloženy do kalendáře Microsoft Teams. Online - Čtenářský klub pro 3. a 4. ročník pokračuje beze změny. Všechny hodiny, kterých se žáci nebudou moci účastnit, musejí být řádně omluveny u třídní učitelky a zapsány v žákovské knížce.

O dalších podrobnostech Vás budeme aktuálně informovat.

Přeji vám mnoho zdraví a pevné nervy.

Děkuji, S. Řepová


Vážení rodiče,

na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek

Tyto ochranné prostředky brání šíření kapének:

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení)

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném

místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na: děti v mateřské škole.

Dále rodiče dětí z MŠ i ZŠ žádáme, aby své děti nevodili do školského zařízení, pokud mají prokazatelné či nedoléčené známky nemoci. Mezi takové nemoci se řadí též kašel a rýma.

Děkuji

Soňa Řepová


Všechny srdečně zveme na masopustní průvod obcí v maskách, který se bude konat ve středu 17.2.2021. Společně vyrazíme v 10 hodin od školy. Doufáme, že se k nám připojí i žáci 3. a 4. ročníku, kteří tento den nebudou mít online výuku. 


Vážení rodiče,

vzhledem k absenci pedagogických pracovníků z důvodu nemoci vás prosím, abyste si své děti vyzvedávali z MŠ i ŠD co nejdříve. Pokud je to tedy ve vašich časových možnostech.

Děkuji za vaši vstřícnost a pochopení této situace.

Soňa Řepová


ZMĚNA PROVOZU RANNÍ DRUŽINY

Od úterý 16.2. do pátku 19.2. se ruší ranní družina.  Příchod žáků z 1. a 2. ročníku do školy bude možný od 7:30.

Děkujeme za pochopeníZ důvodu účasti paní učitelky Řepové na celodenním školení, nebude ve čtvrtek 18.2.2021 probíhat online výuka. Úkoly budou zadány na Školu v pyžamu.

Děkujeme za pochopení


 INFORMACE K PŘEDÁNÍ VÝPISU VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

1. + 2. ročník - Standardně poslední vyučovací hodinu ve čtvrtek 28. 1. 2021.

3. + 4. ročník - Výpis bude poslán elektronicky na uvedené e-mailové adresy. V den nástupu dětí zpátky do školy bude výpis předán žákům.


V naší škole a školce byly dnes nainstalovány tzv. perlátory na vodovodní baterie, které šetří vodu. Předpokládáme úsporu vody při mytí rukou o 35 %.  


Milí rodiče, 

moc děkujeme za přinesený starý papír. Za sběr se podařilo utržit krásných 1 443Kč, které budou použity na výlet pro všechny děti na konci školního roku. Tímto také velmi děkujeme panu Schimkovi, který se postaral o odvezení starého papíru do sběrny. 


Nový rozvrh online výuky pro 3. a 4. ročník platný od pondělí 25.1.2021. 

Z důvodu zahájení školních klubů  nebude výuka Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy probíhat online, ale úkoly z těchto předmětů se budou zadávat na webové stránky Školy v pyžamu.


Vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali na seminář, který je pořádán ZDARMA v rámci projektu MAP II pro Brandýsko.

TÉMA:

"PŘIROZENÝ ROZVOJ ŘEČI OD KOJENCE PO PŘEDŠKOLÁKA aneb prevence vzniku opožděného vývoje řeči a vad výslovnosti"

TERMÍN KONÁNÍ:

10. 2. 2020, 18 - 19.30 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

ON-LINE PO PŘEDCHOZÍM PŘIHLÁŠENÍ

ANOTACE:

 • důležité momenty v řečovém vývoji dítěte
 • jak nastartovat zdravý rozvoj řeči již od kojence
 • jak motivovat dítě ke komunikaci
 • aktivity na podporu rozvoje řeči a předcházení problémům s výslovností a komunikací

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Bc. Dita Šimáčková - vystudovala obor logopedie, surdopedie na Masarykově univerzitě v Brně a vedle studia absolvovala další kurzy a semináře týkající se problematiky speciální pedagogiky a logopedie. V rámci své praxe prošla několika mateřskými školami, kde se věnovala předškolní pedagogice a prevenci vzniku poruch komunikačních schopností u dětí. Nyní se věnuje soukromému logopedickému a speciálně pedagogickému poradenství ve speciálně-pedagogické a rodinné poradně Rodina v pohodě, metodologickým vedením logopedické prevence v mateřských školách a lektorství seminářů pro pedagogickou a laickou veřejnost.

REGISTRACE:

kotatkova@strednipolabi.cz

www.mapbrandysko.cz


Novinky v záložce Kroužky.


Důležitá informace pro žáky 3. a 4. ročníku

Od čtvrtka 13. 1. do pondělí 18. 1. je možné vyzvednutí učebních pomůcek na druhé pololetí, a to vždy v časovém okně od 10h do 15h.SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Ve čtvrtek 21. 1. 2021 bude odvezen sběr, svázané balíky můžete nosit do školy od čtvrtka 14. 1. 2021. Z výtěžku bude dětem hrazena část výletu na konci tohoto školního roku.

Děkujeme za spolupráci.


DRUŽINA - 2. pololetí

1. a 2. třída - do konce měsíce ledna prosím uhradit částku 425,- na účet školy s poznámkou "DRUŽINA"

3. a 4. třída - prozatím nic neplatit


KULTURNÍ FOND - 2. pololetí

Vzhledem k tomu, že se stále nemohou konat žádné kulturní a vzdělávací akce pro děti neplaťte prosím kulturní fond na 2. pololetí.  


Od 4. 1. 2021 opět distanční výuka

Po vánočních prázdninách se v pondělí 4. 1. 2021 do školy vrátí pouze žáci 1. + 2. ročníku. Ostatní žáci budou vzděláváni distančně. Online vyučovací hodiny budou probíhat podle upraveného rozvrhu viz níže.


Provoz MŠ od 4. 1. 2021

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Provoz školní družiny

Provoz ranní i odpolední družiny je zachován jako doposud - pouze pro 1. a 2. ročník.


Provoz školní jídelny

Pro žáky s distanční výukou zůstává možnost odebrání oběda s sebou do přinesené nádoby.  V čase 11:30 - 12:15. V případě zájmu o obědy kontaktujte paní hospodářku. 


Děkujeme

ZŠ a MŠ Panenské Břežany


NOVÝ ROZVRH HODIN OD 4. 1. 2021


Vážení rodiče, 

celý kolektiv ZŠ a MŠ Panenské Břežany vám přeje krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví. 


Tento čas předvánoční není pouze o tom těšení se na Ježíška, ale je především o tom, abychom rozdávali radost kolem sebe a nejvíce těm, které naše malá pozornost jistě potěší a pohladí na duši. Žáci 3. a 4. třídy a také žáci školní družiny se pustili do tvoření vánočních přání pro seniory z domova Hortenzie v Líbeznicích...Přejeme všem krásné Vánoce🎄 


Nové informace v záložce PLAVECKÝ VÝCVIK.


Vážení rodiče, 

podle nařízení MŠMT začínají vánoční prázdniny už 21. 12. 2020. 

Těšit se na děti budeme opět v pondělí 4. 1. 2021. Z důvodu nemoci paní učitelky dnes tj. 15.12.2020 čtenářský klub odpadá.


Vzhledem k situaci, která nám bohužel neumožňuje pořádat každoroční vánoční jarmark, jsme pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku připravili malou náhradu. 

V týdnu od 14. do 18. 12. bude možné zakoupit vánoční balíčky, které pro vás děti připravily. Balíčky v hodnotě 150,-Kč jsou k dispozici u paní učitelky Pavly Pristášové. Prosíme o přesnou hotovost.

Utržené peníze schováme dětem na konec školního roku, kdy doufáme, že vyrazíme na krásný školní výlet. V záložkách ZŠ i MŠ byly vytvořeny nové stránky Covid - informace - kde najdete související sdělení. 


DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM - CHARITATIVNÍ PROJEKT "KRABICE OD BOT"

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastní projektu "krabice od bot".

Je to  předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Proběhne v roce 2020 již po desáté. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům a odnesou na některé ze sběrných míst, které ho předá potřebným. Vloni tak mělo hezčí Vánoce více než 35 000 dětí z chudých rodin, nízkoprahových zařízení a azylových domů. Sbírku pořádá Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR. 

Chtěli bychom se pokusit naplnit 4 krabice.

1. a 2. třída: 1 krabice pro děvče 6 - 8 let a 1 krabice chlapec 6 - 8 let

3. a 4. třída: 1 krabice pro děvče 8 -10 let a 1 krabice chlapec 8 - 10 let

Tipy na dárky pro děti a více informací o sbírce najdete zde.

Krabice budeme odvážet na sběrné místo v pátek 4.12. Moc času tedy není, ale věříme, že se nám projekt podaří splnit.

Předem všem děkujeme


ZÍTRA 24.11.2020 BUDE PROBÍHAT NA OBECNÍM ÚŘADĚ DOMLUVENÉ VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ. 

PROSÍM VŠECHNY PŘÍTOMNÉ VYJMA TĚCH NEJMENŠÍCH O ZAKRYTÍ NOSU A ÚST A DODRŽOVÁNÍ ROZESTUPŮ. 

RODIČŮM TŘEŤÁKŮ A ČTVRŤÁKŮ JSEM POSLALA E-MAIL. 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.

HURDOVÁ TEREZA


KONZULTAČNÍ HODINY

1. a 2. ročník ve ČTVRTEK 26. 11. od 15:00 do 17:00.

3. a 4. ročník ve STŘEDU 25. 11. od 15:00 do 17:00 .

Prosím zapisujte se do připravené tabulky, vyhnete se tak čekání. 

Na konzultační hodiny Anglického jazyka je osobní přítomnost žáka vítaná.


Milí rodiče,
rádi bychom vás informovali  o tom, že skončila možnost objednání na  e-shopu se školním oblečením a začíná se s výrobou. Objednalo se nakonec krásných 29 kusů, z čehož máme vzhledem k velikosti naší školy skutečně radost a jsme rádi, že se kolekce líbila. :) Výrobní proces  zabere maximálně 4 týdny a vše by se tak mělo stihnout do data uvedeného na eshopu.

Děkujeme Vám za spolupráci a Vaše objednávky


Milí rodiče, 
dovoluji si připomenout, že objednávání v našem e-shopu s kolekcí školního oblečení je možné POUZE DO NEDĚLE 15.11.2020
Proto prosím, kdo má zájem, neváhejte a objednávejte. 
NOVINKA! - BYLY PŘIDÁNY ZIMNÍ KULICHY
Velikosti oblečení i pro předškolní děti. 

Doručení bude probíhat standardně, jako kdyby jste objednávali zboží z jakéhokoli jiného e-shopu. Doručení je možné i do boxu Zásilkovny, který se nově nachází zde v Panenských Břežanech.

Moc děkuji 


INFORMACE O VÁNOČNÍM FOTOGRAFOVÁNÍ

Milí rodiče, 


na základě informace z ministerstva zdravotnictví je možno fotografovat i nadále školky a to i v aktuálním nouzovém stavu. A to za splnění aktuálních hygienických podmínek (rouška u fotografa). 

Nouzový stav je zatím vyhlášený do 20. 11., pokud by se poté něco změnilo, budu vás určitě informovat. Prozatím objednané focení PLATÍ!

Je potřeba podotknout, že fotografování se uskuteční také podle toho jestli se podaří naplnit minimální počet balíčků. 

Proto se neváhejte přihlašovat. Vyfotit se mohou přijít také žáci, ze základní školy, která je momentálně zavřená. 

Pokud máte zájem o focení a dosud jste se nezapsali do tabulky umístěné ve škole neváhejte mne kontaktovat na můj e-mail. Ráda vás tam připíši. 

Děkuji za spolupráci

Hurdová Tereza


AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Vážení rodiče, 

na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou vláda v pátek 30. října rozhodla o prodloužení nouzového stavu až do 20. listopadu 2020.

Školy se budou tedy otevírat dle vývoje epidemie koronaviru a stále platí, že vzdělávací proces je distanční formou. Některé školní aktivity ze Šablon II jsou po dobu platnosti mimořádného opatření umožněny realizovat distanční formou. Jedná se zatím pouze o Čtenářský klub, který svou činnost zahájí opět v příštím týdnu 5. 11. 2020 od 13h viz aktualizovaný rozvrh hodin.

Děkujeme


Aktualizovaný rozvrh distanční výuky pro 3. a 4. ročník (rozvrh pro 1. a 2. ročník zůstává stejný): 


PŘIHLÁŠENÍ DO TEAMS

Vážení rodiče, 

nejdříve vám všem chceme moc poděkovat za trpělivost ohledně registrace do Microsoft Teams.

Do vašich e-mailových schránek bylo zasláno nové přihlašovací jméno a heslo. Tentokrát by všechno mělo fungovat bez problému. 

Pokud máte jakékoliv otázky neváhejte mne kontaktovat.

Hurdová Tereza


Vážení rodiče,
Vzhledem ke složité situaci Vás žádáme o strpení s plnohodnotným zprovozněním systému Microsoft pro školy. Společnost Microsoft je značně přetížena a jednotlivé registrace / připojení licencí trvají dlouho. Z toho důvodu jsme se rozhodli použít (coby provizorium) přihlašování pomocí emailových adres mimo perimetr školy.
Kompletní registrace žáků, včetně licencí k jejich domácímu použití by měly být k dispozici do konce tohoto týdne.

Prozatím platí registrace na vaše uvedené adresy.

Velmi nás nastalá situace mrzí, ale věříme, že vše společně zvládneme. 
Díky za pochopení


ROZVRH HODIN - ONLINE VÝUKA - aktualizovánoINFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

Milí rodiče, 

vzhledem k množícím se dotazům ohledně ošetřovného. Přikládám informace z MPSV. 

Škola potvrzení nevydává. ŠKOLA OD 14. 10.  UZAVŘENA

Vážení rodiče, 

od středy 14. 10. je bohužel naše škola z důvodu Covid - epidemie uzavřená minimálně do 1. 11. 2020 včetně školní družiny. Distanční výuka bude probíhat od 14. do 23. 10. 2020. Následující týden od 26. 10. do 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Provoz mateřské školy je beze změny.

Obědy

 •  Rádi bychom vašim dětem nabídli možnost odebrání oběda s sebou v době distanční výuky. Přijímám objednávky na odebrání oběda v časovém období od čtvrtka 15.10. do pátku 23.10. Během dneška zveřejním na stránkách školy jídelní lístek na příští týden. Vás prosím, v případě zájmu o oběd, abyste mi tuto informaci poslali do e-mailu. A to nejpozději do zítřejších 10 hodin dopoledne. Stačí mi jen vypsaná konkrétní data. Pokud od vás neobdržím žádnou odpověď, obědy automaticky odhlásím. Odnést si oběd bude možné pouze do vlastní přinesené nádoby, a to v čase 11:30 - 12:15. 

OČR

 • V případě, že budete potřebovat potvrzení o ošetřovném, kontaktujte kancelář ředitelky školy na zsbrezany@seznam.cz.
 • Podle dostupných informací bude dostačující vámi napsané čestné prohlášení o uzavření školy.

Distanční výuka

 • Od 1. 9. 2020 jsou žáci povinni se účastnit distanční výuky (být přítomni během online výuky, vypracovávat zadaná cvičení, úkoly atd. - offline výuka).
 • Na vaše e-mailové adresy odešleme podrobné informace o přihlášení do Microsoft Teams.
 • Žáci mají upravený rozvrh v souladu s metodikou MŠMT.
 • Vzdělávání bude probíhat v dopoledních hodinách formou online či offline výuky.
 • Při distanční výuce bude upřednostňováno formativní hodnocení žáků, v některých případech mohou být žáci hodnoceni klasifikačním stupněm.

Online výuka

 • Je náhrada výuky prezenční, kdy učitel komunikuje s žáky prostřednictvím IT technologií.
 • V našem případě se jedná o MS Teams.
 • Závazné hodiny pro online výuku přes MS Teams budou zadány v kalendáři MS Teams.
 • Pro omlouvání z online výuky platí stejná pravidla jako při absenci ve škole (tyto omluvenky zaznamenejte do ŽK).

Offline výuka

Při offline výuce žák na základě pokynů učitele samostatně vypracovává zadaná cvičení z učebnic a z dalších výukových materiálů.

Při této formě výuky používáme portál Škola v pyžamu - přihlašovací odkaz byl odeslán na váš e-mail.

Výuka 14. 10 - 16. 10. 

1. + 2. ročník

- učivo je zadané v notýskách.  A na portálu Škola v pyžamu bude dnes v odpoledních hodinách

3. + 4. ročník

- učivo na 14. 10. a 15. 10. je zadáno na portálu Škola v pyžamu. 

- 16. 10. online výuka dle kalendáře v MS Teams

Podrobný rozvrh obou verzí distanční výuky na příští týden bude zveřejněn během zítřka na stránkách školy.

Předem děkujeme za spolupráci, velice si vážíme vaší součinnosti a pevně doufáme, že následujících osm dní společně zvládneme.

Vaše paní učitelky

Milí rodiče ,

do vašich elektronických schránek jsem odeslala e-mail. Prosím vás o co nejrychlejší odpověď. Pokud někomu e-mail nedorazil ať mne kontaktuje.

Jedná se jen o rodiče žáku ze ZŠ.

Děkuji za spolupráci

Hurdová Tereza


Od pondělí 12. října budou pravidelně aktualizovány domácí úkoly a probrané učivo v záložce "Domácí úkoly". 


V pátek 9. 10. byly dětem rozdány nové GDPR formuláře. Moc vás prosím o jejich vyplnění a odevzdání v pondělí 12. 10. 

Děkuji 

Hurdová Tereza


Milí rodiče, 

níže přikládám přehled opatření pro školská zařízení vydané MŠMT. Dochází ke změně termínu podzimních prázdnin. Ty budou nově od pondělí 26. října do pátku 30. října. 


Vážení rodiče, 
i když je situace ve škole v současné době stabilní, děti jsou zodpovědné a žádná zásadní opatření jsme doposud nemuseli zavádět, dnešním dnem se situace bohužel mění. Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR a nových opatřeních proti šíření koronaviru, se od pátku 9. 10. 2020 ruší plavecký výcvik po dobu 14 dní. Páteční výuka bude nahrazena pobytem na čerstvém vzduchu, procházkami či sportovními aktivitami na školní zahradě. Provoz mateřské školy, prvního stupně a školní družiny je beze změny.
Děkuji

Soňa Řepová


Vážení rodiče,

s ohledem na současnou situaci a doporučení MŠMT budou některé akce ve škole v I. pololetí školního roku omezeny či zrušeny. Vzhledem k doporučení, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí, žáků a dalších osob uvnitř budovy školy výrazně omezen, se v letošním roce neuskuteční tradiční akce "Dýňování". Podle dalšího vývoje situace a doporučení Krajské hygienické stanice vás budeme o dalších akcích s účastí rodičů informovat.

Děkujeme

ZŠ a MŠ Panenské Břežany


Milí rodiče, 

rádi bychom vás pozvali na seminář  "O školní zralosti" viz. dokumenty ke stažení. 


Prosím pozor: 

Z důvodu nemoci vyučujícího odpadá tento čtvrtek 8. 10. 2020 Čtenářský klub. 

Děkujeme za pochopení


VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE

Milí rodiče, 

i letos jsme si pro vás připravili vánoční focení vašich dětí, které bude probíhat v úterý 24. 11. 2020. V níže přiloženém plakátu můžete vidět ukázku fotografií. Můžete vybírat ze 3 balíčků, případně doobjednat další produkty. Objednávkový formulář je k dispozici jak na chodbě základní školy tak ve škole mateřské. 


CELODENNÍ VÝLET - PARK MIRAKULUM

Ve středu 30. 9. 2020 se žáci ze ZŠ a děti z MŠ zúčastní celodenního výletu do zábavního parku Mirakulum. Tento výlet je součástí "Projektového dne mimo školu" v rámci Šablon II a je tedy zcela ZDARMA. Vzdělávací program jsme si vybrali - Zemědělské plodiny. 

Sraz u školy je v 7:55 - autobus odjíždí v 8:00!

Návrat ke škole je plánován kolem 15:00. 

S sebou MŠ - vhodné a pohodlné oblečení na ven, roušku, pití. Svačina a oběd budou zajištěny.

S sebou ZŠ - vhodné a pohodlné oblečení na ven, roušku, pití, svačinu. Oběd bude zajištěn.

Vzhledem k tomu, že tento den nepoteče v obci voda, prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedli nejpozději v 15:30 - tento den nebude školní družina zajištěna.

Děkujeme


ČÁSTKA PLAVÁNÍ - POZOR ZMĚNA!!!

Vážení rodiče, 

díky dodatečnému odhlášení 2 dětí z plaveckého kurzu jsem byla nucena přepočítat částku za dopravu - ta se navýšila o 30,-Kč za každé dítě.

Na základě tohoto navýšení vás proto žádám o úhradu částky v celkové výši 1.650,-Kč. (900,- Kurz + 750,- doprava)

Toho, kdo kurz již zaplatil žádám o doplatek 30,- Kč na účet školy. Do poznámky prosím uvést text - DOPLATEK PLAVÁNÍ.

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Moc děkuji za spolupráci a omlouvám se za komplikace.

Hurdová Tereza


Milí rodiče, 

v záložce KROUŽKY najdete nové informace. 


Ve Fotogalerii najdete nové album, v Zažili jsme v MŠ... a Zažili jsme v ZŠ... si můžete přečíst článek o návštěvě pana Sokolníka. 


Vážení rodiče,

z důvodu nepřítomnosti paní učitelky S. Řepové - čerpání samostudia, bude v týdnu od 14. 9. do 22. 9. probíhat výuka ve 3. a 4. ročníku pod vedením Mgr. Jitky Hrnčířové a Mgr. Pavly Pristášové. 

Děkujeme za pochopení


Vážení rodiče, 

v souvislosti s ukončením funkce zástupce rodičovské obce ve Školské radě, bych vás chtěla požádat o kontaktování v případě vašeho zájmu o členství v tomto orgánu do 25.9.2020. 

Email: zsbrezany@seznam.cz


Děkuji mnohokrát

Soňa ŘepováPlatba za učební pomůcky, které dětem zůstávají (pracovní sešity, sešity)

Níže uvedené částky předejte v hotovosti třídním učitelkám na začátku září. Prosíme o přesné částky, děkujeme.

1. ročník - 600,- Kč

2. ročník - 640,- Kč

3. ročník - 680,- Kč

4. ročník - 745,- Kč


Vážení rodiče, 

ráda bych připomněla, že stravné se hradí zálohově. Prosím tedy, ty rodiče, kteří neuhradili stravné již v srpnu, aby poslali tento měsíc platbu za stravné 2x. 

Děkuji

Hurdová Tereza


V dokumentech ke stažení nyní najdete aktuální Plán činnosti školy v 1. pololetí školního roku 2020/2021 a také Organizaci školního roku 2020/2021. 


Vážení rodiče, 

zdravíme vás v novém školním roce. Všechny potřebné informace k zahájení školního roku najdete v záložce Úvod. 

Těšíme se na spolupráci


Milé děti, vážení rodiče,

děkujeme za skvělou spolupráci v uplynulém (i když ne zcela běžném) školním roce.

Přejeme vám krásné prázdniny, plné zážitků. Čtvrťačky, vám přejeme hodně štěstí do dalšího života a s vámi ostatními se těšíme na setkání opět v září.

Vaše paní učitelky!


ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Jak jsme si v MŠ i ZŠ užili poslední týden školního roku 2019 / 2020 si můžete přečíst v Zažili jsme v MŠ... nebo Zažili jsme v ZŠ... a také ve Fotogalerii naleznete spoustu nových fotografií i videí. Školka se rozloučila s předškoláky, školu zase opouštějí čtvrťačky a tak rozloučení proběhlo, i když v omezeném režimu. Nicméně se můžete podívat, že se obě akce velmi vydařily. Ve čtvrtek jsme ještě podnikli společný výlet na Kokořín.


Vrácení zálohy za školu v přírodě

Vážení rodiče, stále čekáme na vrácení zálohy za ubytování. Peníze máme přislíbené během měsíce července. Jakmile je bude mít škola na účtě, ihned vám zálohy vrátíme. Děkujeme za pochopení, ZŠ a MŠ Panenské Břežany


ORGANIZACE POSLEDNÍHO ŠKOLNÍHO DNE

V pátek 26. 6. 2020 končí výuka v 8:30 hod. předáním vysvědčení. V tento den není zajištěna ŠD ani stravování pro ZŠ. Každý žák, který bude odcházet samostatně, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.

Žáci, kteří pokračují v distanční výuce a do školy v tento moment nedocházejí, si mohou přijít pro vysvědčení a rozloučit se v 9:00 hodin na zahradě školy.Ve Fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z krátkého výletu 3. a 4. ročníku na výstavu fotografií v Minigalerii Odolena Voda pod názvem Fotografové v koroně


Žáci, kteří pokračují v distanční výuce a do školy v tento moment nedocházejí, si mohou přijít pro vysvědčení a rozloučit se v pátek 26. 6. 2020 v 9,00 hodin, ne dříve. 


Ve čtvrtek 25. 6. 2020 se koná celodenní výlet na hrad Kokořín a nedaleký skalní útvar Pokličky.

Odjezd od školy v 8:00 h.

Příjezd ke škole cca 14:30 h.

svačina a pití s sebou, oběd zajištěn.

pití s sebou, svačina a oběd zajištěn.

Všichni s sebou ROUŠKU batoh a pohodlné oblečení a obuv!

Tento výlet bude hrazen z utržených peněz z vánočního jarmarku. 


Cesta do pravěku v MŠ byla celotýdenní a projít se s námi můžete již nyní ve Fotogalerii i článkem v Zažili jsme v MŠ...


Vrácení zálohy za školu v přírodě

Vážení rodiče, vrácení zálohy za ŠvP v plné výši proběhne na konci měsíce června.

Děkujeme za pochopení.


Den dětí jsme si opravdu užili. Jak přesně probíhala Cesta do pravěku u školáků si přečtěte v Zažili jsme v ZŠ... a projít se s námi do pravěku můžete alespoň díky Fotogalerii


Vyhlásili jsme vítěze soutěže Hádej, kdo jsem. Jak to celé probíhalo si můžete přečíst na stránkách Zažili jsme v MŠ... nebo Zažili jsme v ZŠ... Fotky jsou k vidění ve Fotogalerii


Naše škola a školka v době karantény - tak se jmenuje článek Marty Kelnarové, která se chtěla podělit o své dojmy v době, kdy učila z domova. Je tam i část o školce, můžete si jej přečíst v části Zažili jsme v ZŠ...


Odpolední činnosti v ZŠ sice teď nejsou to, co byla Školní družina, ale my si je užíváme i třeba jen v pěti. Přečíst si o tom můžete v Zažili jsme v ŠD... a fotky najdete ve Fotogalerii v albu Družina nedružina, my si to užíváme. Do odvolání jsou úřední hodiny paní ředitelky pouze po předchozí domluvě.

Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci se všechny kroužky a kluby ze Šablon II do konce školní roku ruší. Jedná se o Doučování, Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her.

Pokračovat budou znovu od září v novém školním roce 2020/2021.

Děkujeme za pochopení.


Opět ve školce - tak se jmenuje album ve Fotogalerii, kde se můžete podívat, jak si spolu děti užívají.

V části Zažili jsme v MŠ... si můžete přečíst, co vás čeká s novým kamarádem - Putování lesního skřítka Vildy začíná!


ZŠ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN od 25. 5. 2020

NEZAPOMEŇTE dětem připravit Čestné prohlášení, kterým se budou prokazovat hned u vchodu do školy. 

1. - 2. ročník - 9 žáků - příchod do ZŠ mezi 7:45 - 8:00 hodin, výuka začíná v 8:00 a končí v 11:40 hodin.

3. - 4. ročník - 12 žáků - příchod do ZŠ mezi 7:30 - 7:45 hodin, výuka začíná v 7:50 a končí ve 12:25 hodin.

Rozvrh hodin zůstává nezměněn, pouze pondělní výuka probíhá stejně jako ostatní dny viz výše.

POZDNÍ PŘÍCHOD NEBUDE TOLEROVÁN, ŽÁK NEBUDE VPUŠTĚN DO BUDOVY!


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 18. 5. a 19. 5. od 8:00 do 14:00 hodin. Pokud vám nevyhovují tyto termíny, prosím kontaktuje mě na adrese hurdova.zsbrezany@seznam.cz, domluvíme se na jiném termínu.

Děkuji Hurdová, kancelář školy


STÁLE PROBÍHÁ ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ

Vážení zájemci o vzdělávání v naší mateřské škole, upozorňujeme vás, že stále probíhá zápis do naší MŠ pro školní rok 2020 / 2021. Přihlášku můžete podat do 16. 5. 2020 včetně. Více informací najdete na stránce Zápis do MŠ.


HÁDEJ, KDO JSEM - MŠ

Zapojte se do hádání kamarádů na fotkách s rouškou a jinými rekvizitami. Byla vytvořena nová stránka pod MŠ - Projekty - Hádej, kdo jsem, kde najdete všechny podklady.

Užijte si zábavu v této nepříliš veselé době. Těšíme se na vaše odhady!


OTEVŘENÍ MŠ - 18. 5. 2020

Všechny informace a dokumenty ke stažení naleznete na hlavní stránce .

OTEVŘENÍ ZŠ - 25. 5. 2020

Všechny informace a dokumenty ke stažení naleznete na hlavní stránce .

ODPOLEDNÍ PROGRAM V ZŠ od 25. 5. 2020

Souhrn důležitých informací naleznete na hlavní stránce ŠD. 


Milí školkáčci,

na stránce Zažili jsme v MŠ... najdete krátký článek od lesního skřítka a všechny potřebné dokumenty k nalezení pokladu. Ve Fotogalerii jsou fotky z příprav stopovačky.


Na níže uvedeném odkazu najdete soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ, kterými se jako škola řídíme. Pokud proběhne novelizace těchto dokumentů, budou vždy k dispozici zde.

https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss


Otevření ZŠ

Termín otevření škol je vládním nařízením stanoven na 25. 5. 2020.Tento týden jsme obdrželi závazné dokumenty pro otevření školy v období do konce školního roku 2019/2020, které projednáme na pedagogické a provozní poradě v pondělí 11. 5. 2020 a následně Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

Děkujeme ZŠ a MŠ Panenské Břežany


Otevření MŠ

Předpokládané otevření MŠ je stanoveno na 18. 5. 2020. V současné době pro Vás připravujeme podmínky otevření MŠ, které budou zveřejněny začátkem příštího týdne. 14. 5. 2020 od 17 hodin se uskuteční schůzka rodičů z MŠ na zahradě školy, při které Vám budou sděleny podrobné informace k provozu MŠ.

Děkujeme ZŠ a MŠ Panenské Břežany  


Vážení rodiče,

od 6. 5. do 13. 5. 2020 včetně probíhají volby členů z řad rodičů do Školské rady. Podrobné informace Vám byly rozeslány do emailových schránek, proto prosím věnujte tomuto sdělení pozornost.
Děkuji Soňa Řepová  


Ve středu 6. 5. 2020 od 9:00 do 12:00 hodin bude možné vyzvednout si ve škole i školce jakékoli věci, které tam zůstaly a potřebujete je. Především zimní oblečení, které jste nestihli odnést před uzavřením ZŠ a MŠ, pytle, obuv a některé děti ze školky i povlečení.

Prosíme zvoňte na MŠ, vpuštěni do budovy budete jednotlivě za dodržení stanovených hygienických podmínek, děkujeme.

Případné další termíny opět zveřejníme.


Sokol - SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

V části MŠ - Projekty byla přidána stránka Sokol, kde najdete informace a manuál ke cvičení s dětmi.


Vážení rodiče,

v souvislosti s ukončením funkčního období zástupců rodičovské obce ve Školské radě vás žádám o kontaktování v případě vašeho zájmu o členství v tomto orgánu do 3. 5. 2020.

Email: zsbrezany@seznam.cz.

Děkuji mnohokrát, Soňa Řepová


Celoškolní projekt HÁDEJ KDO JSEM...

Připravila ho pro vás Monika a je určen celé škole i školce!

1) vezmi si roušku

2) přidej brýle, paruku, přilbu na kolo, klobouk, kšiltovku (prostě další rekvizity)

3) postav se před světlou jednobarevnou stěnu (pozadí)

4) požádej někoho ať tě hezky ostře vyfotí od ramen nahoru

5) nezapomeň se hezky usmívat, i pod rouškou to je důležité :-)

6) fotografii v co nejlepším rozlišení pošli do pátku 7. 5. 2020 na e-mail: sablova.zsbrezany@seznam.cz

7) nech se překvapit co bude dál :-)

PŘEJEME HEZKOU ZÁBAVU!

Pavlína, Monika a ostatní zarouškované učitelky


Platba za školné v MŠ

Vážení rodiče,

v souladu s vyhláškou 14/2005Sb., bylo školné v MŠ za měsíc březen sníženo na částku 220 Kč.

Jelikož je v dubnu provoz v MŠ stále přerušen školné se nehradí, pokud jste již zaplatili, nic se neděje, částka bude vrácena nejpozději během července 2020.

V případě, že se MŠ během května či června otevře - bude vám školné v souladu s vyhláškou sníženo. V současné chvíli stále nevíme, jak a kdy bude případně MŠ zprovozněná.

Stravné

Po dobu uzavření školní jídelny se stravné neodečítá. Pokud máte nastavené trvalé příkazy a nezrušily jste je, o peníze nepřijdete. Všechny přeplatky budou vráceny na konci školního roku. Informace o výši přeplatků vám ráda sdělí vedoucí školní jídelny p. Hurdová na emailové adrese hurdova.zsbrezany@seznam.cz

Vyúčtování kulturního fondu

Vzhledem k současné situaci, kdy nepředpokládáme, že se do konce školního roku budou konat společenské akce, bude na konci dubna provedeno vyúčtování kulturního fondu. Přeplatky budou vráceny na vámi uvedené bankovní účty. Kdo platbu kulturního fondu na druhé pololetí ještě neprovedl, ať tak nečiní.

Škola v přírodě

Už teď víme, že škola v přírodě se určitě konat nebude. V současné chvíli řešíme storno celé objednávky. Budeme vás informovat na stránkách školy.


Ve středu 29. 4. 2020 od 9:00 do 12:00 hodin bude možné vyzvednout si ve škole i školce jakékoli věci, které tam zůstaly a potřebujete je. Především zimní oblečení, které jste nestihli odnést před uzavřením ZŠ a MŠ, pytle, obuv a některé děti ze školky i povlečení.

Prosíme zvoňte na MŠ, vpuštěni do budovy budete jednotlivě za dodržení stanovených hygienických podmínek, děkujeme.

Případné další termíny opět zveřejníme.


Informace pro rodiče školáků (1. - 4. ročník)

Od pondělí 27. 4. 2020 jsme postupně ve všech třídách zahájili možnost online výuky pomocí MICROSOFT TEAMS. Všem rodičům byl odeslán e-mail s touto informací a následně e-mail o registraci dítěte. Prosím o přihlášení a opět prosím o zprávu, pokud budete mít jakýkoli technický problém. Budu se snažit pomoci jej vyřešit.

Těšíme se, že se s dětmi (a ony navzájem) po tak dlouhé době uvidíme.

Pavlína Sáblová
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 / 2021

Námi stanový termín zápisu 14. 5. 2020 se ruší. Přihlášky k předškolnímu vzdělávání budeme přijímat po celé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy 2. 5. 2020 - 16. 5. 2020. Více informací naleznete na stránce MŠ - Zápis do MŠ.


Družináčci, pokud se už trošku nudíte, připravila jsem pro vás šifru a pracovní list. Mrkněte na nově vytvořenou stránku ŠD - Zábava.

POZOR - bavit se můžete všichni - i ten, kdo není aktuálně do družiny přihlášen :-)

Věříme, že vás nová stránka potěší Pavlína, Jitka a Monika


Vážení zájemci o přijetí Vašeho dítěte do naší MŠ,

průběžně sledujte webové stránky, sekci Zápis do MŠ. Vzhledem k mimořádné situaci v ČR je možné, že průběh, podmínky i termín zápisu může být změněn na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Děkujeme


Vážení rodiče, srdečně Vás všechny zdravím.

Na základě prodlouženého omezení pohybu vládou ČR se bohužel s domácí výukou nic nemění.

Stále přetrvává zadávání úkolů různými a dostupnými způsoby, avšak je také potřeba komunikace a alespoň částečné podávání zpětné vazby učitelům na stav domácí výuky. V některých případech se tak děje, v některých bohužel ne, ale věřím, že postupně vše vyřešíme.

Na co bych ráda předem upozornila a předešla tak případným nedorozuměním, je situace ohledně hodnocení. I v současné době distanční výuky je potřeba žáky hodnotit, což vyplývá i z doporučení MŠMT. Pokud vše dobře dopadne, měli bychom se ve školách sejít s dětmi v květnu a následně, a to nemluvím ani o jednom měsíci, budeme řešit uzavírání klasifikace. Proto se od následujícího týdne zaměříme též na hodnocení vypracovaných úkolů žáků. Prosím, sledujte informace od učitelů daného ročníku, kteří Vás budou jasně instruovat k tomu, které úkoly je potřeba poslat zpět učiteli ke kontrole. Vzhledem k tomu, že osobní předání samozřejmě možné není, musíme tedy využít varianty - nafocení úkolů telefonem a poslání přes WhatsApp, Viber, Google Hangouts, též vložením přílohy do emailu a podobně. Jak se úkoly budou předávat, si každý učitel své třídy domluví s rodiči osobní komunikací. Ve většině případů nám komunikace a zpětná vazba od rodičů funguje, ale přeci jen musím upozornit na to, že požadované výstupy od učitelů jsou závazné, děti nejsou na prázdninách a budou klasifikovány na základě toho, co budou mít učitelé od žáků k dispozici.

Dále bych ráda velmi krátce zopakovala, že pokud děti v probíraném učivu něčemu nerozumí, nestíhají vypracovat všechny úkoly a podobně, nic se neděje, i zde platí, že jsme Vám stále k dispozici. Zůstaňme tedy pokud možno v klidu, jsou situace, které bohužel neovlivníme. Pro nikoho tato situace není lehká, musíme zastat několik funkcí najednou a to není vůbec jednoduché. Proto buďme rádi, že jsme se spolu všichni dokázali spojit, že si vzájemně pomůžeme a situaci zvládneme.

Děkuji, Soňa Řepová, ředitelka školy


Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o tom, že platby za stravné a školné se nemění. Plaťte stále tak, jak jste zvyklí. Situace je v tuto chvíli taková, že nadále nevíme, kdy se základní a mateřská škola otevře. Nemusíte se bát, o své peníze určitě nepřijdete. Vyúčtování bude provedeno ke konci školního roku a všechny přeplatky budou vráceny v průběhu letních prázdnin.

Děkuji za pochopení, Bc. Tereza Hurdová, vedoucí školní jídelny


Vážení rodiče budoucích prvňáčků, veškeré informace o nových podmínkách zápisu do 1. ročníku naší ZŠ naleznete v ZŠ - ZÁPIS DO ZŠ, děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ a MŠ Panenské Břežany


Upozornění - přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, z důvodu preventivního opatření proti nákaze koronavirem (COVID - 19) a po projednání se zřizovatelem - se s účinností od 18. 3. 2020 přerušuje provoz mateřské školy na dobu neurčitou.

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

V případě, že chcete čerpat ošetřovné (tzv. POČR) z důvodů uzavření školy nebo školky, podle zákona máte na toto nárok (pro děti do 10 let věku).

Informace ČSSZ:

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení (školy) uplatňuje zaměstnanec tiskopisem "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)", který mu vydá výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B. tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli.

Žádost je možné vyzvednout - 17. 3. 2020 - u paní hospodářky v kanceláři školy od 9h do 12h.

Od středy 18. 3. 2020 bude vyzvedávání žádosti možné po předchozí emailové domluvě: zsbrezany@seznam.cz

Níže zasíláme podrobné informace k uplatnění nároku na ošetřovné.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Děkujeme, ZŠ a MŠ Panenské Břežany


UŽITEČNÁ ZPRÁVA PRO RODIČE žáků ZŠ

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.

Projekt UčíTelka aneb Když děti učí telka, vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká televize jej spustí prozatím na dobu jednoho měsíce. Provázet jím budou moderátorky Petra Křížková a Kateřina Bílková.

UčíTelka (1. stupeň ZŠ): Všední dny od 9 do 12 hodin na ČT2.

Situaci kolem koronaviru vysvětluje Česká televize dětským divákům přiměřeně jejich věku na webu Déčka.

Věříme, že i tato forma vám a vašim dětem usnadní domácí přípravu.

Děti zdraví všechny paní učitelky!


ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI

Vážení rodiče, na stránce ZŠ - Domácí úkoly bude postupně přibývat domácí učivo po dobu uzavření školy. S rodiči prvňáčků komunikuje pí uč. Pristášová e-mailem. Prosíme Vás o spolupráci s dětmi a svědomité vypracování všech zadaných cvičení a úkolů. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailů uvedených na stránce Kontakty. Děkujeme Vám!


DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - uzavření školy

Vážení rodiče,

vláda rozhodla o uzavření všech škol - základních, středních, vyšších odborných, vysokých škol a dalších od středy 11. března 2020.

Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě došlo k rozhodnutí a uzavření škol v ČR.

Od středy 11. 3. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na školách ČR. Škola je pro žáky do odvolání zavřena.

V tuto chvíli nemáme další informace, až budeme o situaci vědět více, budeme vás neprodleně informovat na webových stránkách.

Děkujeme za spolupráci, ZŠ a MŠ Panenské Břežany

Infolinky:

Hygienická stanice hl. m. Prahy: 773 782 856 - denně od 9:00 do 19:00 hodin.

Státní zdravotní ústav: +420 724 810 106 - denně od 9 do 21 hodin.

Další informace můžete najít na odkazech:

Web Ministerstva zdravotnictví, webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru:

https://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany:

https://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice:

https://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit:

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus


DŮLEŽITÉ INFORMACE K POSTUPU PŘI NÁVRATU Z JARNÍCH PRÁZDNIN

Vážení rodiče,

pokud se budete vracet z rizikových oblastí, žádáme Vás, abyste nechali po návratu dítě v domácí péči po dobu minimálně dvou týdnů. Aktuální mapu rizikových oblastí můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz).

Současně Vás chceme informovat o tom, že jsme učinili hygienická opatření jako je například denní sanitační úklid všech prostor včetně omývání drobných předmětů nebo častější mytí rukou. Zavedli jsme také přísnější pravidla týkající se zdravotního stavu dětí. Projevuje-li tedy dítě či žák sebemenší příznaky nemoci, ať už se jedná o mírný kašel či nachlazení, nebude ráno přijat do MŠ či ZŠ.

Děkujeme za pochopení, ZŠ a MŠ Panenské Břežany


UPOZORNĚNÍ

Informace o situaci v souvislosti s koronavirem COVID-19

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid - 19), zveřejnil Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje informace, jak snížit možnost přenosu a výskytu infekčního onemocnění.

Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.

Doporučení a prosba Ministerstva zdravotnictví:

Vzhledem k rozšíření ohnisek nákazy Covid - 19 v severní Itálii, prosíme všechny, kteří se vracejí z jarních prázdnin z horských oblastí Itálie: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto (případně jiných rizikových míst), aby po příjezdu zůstali doma a kontaktovali Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Zároveň je nutné, abyste včas informovali vedení ZŠ a MŠ, aby tyto zameškané hodiny evidovalo a omluvilo je. Při jakémkoliv podezření nákazy Covid- 19 též žádáme o informaci.

Doporučení MŠMT pro školy ke koronaviru naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Děkujeme, ZŠ a MŠ Panenské Břežany


Z důvodu nemoci pí uč. Jitky Hrnčířové odpadá v pondělí 9. 3. 2020 kroužek Doučování, který bude po jejím návratu a domluvě nahrazen. Děkujeme za pochopení  


O masopustu nebo dílně stínového divadla s Toy Machine si můžete přečtíst v sekci Zažili jsme v MŠ..., Zažili jsme v ZŠ... a Zažili jsme v ŠD... Fotky z těchto akcí najdete v naší Fotogalerii.


ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO - POZOR ZMĚNA!

KDY? Nejpozději v den nepřítomnosti do 8:00 hodin!

JAK? Pouze elektronicky na e-mail vedoucí školní jídelny: hurdova.zsbrezany@seznam.cz a to nejpozději do 8. hodiny ranní v den, kdy potřebujete oběd odhlásit. V případě, že nestihnete, je možné si oběd vyzvednout do vlastní přinesené nádoby první den nepřítomnosti dítěte v době od 11:30 do 12:30 hodin.


Z DŮVODU REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ ZAHRADY BUDE ZADNÍ BRANKA ZCELA UZAVŘENA VE DNECH: ČTVRTEK 27. 2. 2020 a PÁTEK 28. 2. 2020PRŮCHOD ŠKOLNÍ ZAHRADOU NEBUDE MOŽNÝ!

Při přivádění a vyzvedávání dětí dbejte zvýšené opatrnosti!

Děkujeme za pochopení.


Ve Fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z našeho masopustního průvodu a celého veselí ve školce i ve škole. 


Informace o ředitelském volnu v červnu naleznete v přiloženém dokumentu. 


Ve dnech 9. - 10. března a 23. - 24. března k nám do ZŠ zavítají předškoláci. Děti si přijdou prohlédnout prostory a vybavení prvního patra, pozdraví se s kamarády, kteří ještě před rokem navštěvovali MŠ a samozřejmě se seznámí i s tím, co je zanedlouho, jako budoucí prvňáčky čeká. Naši milí předškoláci uvidí, jak probíhá výuka, co se momentálně učíme a také budou mít i možnost sami vypracovat nějaké to "cvičeníčko".

Pevně věřím, že si setkání všichni hezky užijeme a že se předškolákům bude u nás líbit :-)

Pavla Pristášová


V části Dokumenty MŠ a Dokumenty ZŠ si můžete stáhnout aktualizovaný Plán činností školy 2. pololetí školního roku 2019 / 2020. 


Ve Fotogalerii najdete nová alba ze školních akcí, v Zažili jsme v MŠ... a Zažili jsme v ZŠ... si můžete přečíst článek o akci "Helpík", která dětem ukázala základy první pomoci a v Zažili jsme v ŠD... najdete další článek o odbornících z praxe, kteří dětem jezdí předávat své zkušenosti díky projektu Šablony II pro Panenské Břežany. 


Zápis do naší základní školy se koná ve středu 1. 4. 2020 od 14:00 do 16:30 hodin v 1. patře budovy.

Zápis do naší mateřské školy se koná ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 14:30 do 16.30 hodin ve třídě MŠ v přízemí.


Ve středu 19. února pořádáme MASOPUST a průvod obcí. 

Více informací najdete v přiloženém letáku, těšíme se na různorodé masky. 


V úterý 4. 2. 2020 za námi přijede Helpík - což je kurz první pomoci pro nejmenší. Více informací najdete na www.helpik.cz.

MŠ + 1. ročník - od 8:00 hodin v délce 45 minut, cena cca 50,- Kč / dítě.

ZŠ 2. - 4. ročník - od 9:00 hodin v délce 90 minut, cena cca 70,- Kč / dítě.

Obě částky budou odečteny z kulturního fondu.


V části Zažili jsme v MŠ... a Zažili jsme v ZŠ... si můžete přečíst článek z návštěvy České televize. 


Ve středu 12. 2. 2020 přijede divadlo pro MŠ i ZŠ s názvem "Jak si pejsek roztrhl kaťata" cena za dítě / žáka je cca 50,- Kč. Částka bude odečtena z kulturního fondu.


V pondělí 24. 2. 2020 nás čeká dílna Toymachine pro MŠ - výroba loutek a stínové divadlo, začátek v 8:00 hodin.

V úterý 25. 2. 2020 čeká podobná dílna Toymachine žáky ZŠ - výroba loutek a stínové divadlo, děti budou rozděleny na dvě skupiny, začátek v 8:00 hodin.

Celá akce bude hrazena z projektu Šablony II pro Panenské Břežany, pro děti je tedy zdarma. 


KULTURNÍ FOND

Na 2. pololetí pošlete částku 500,- Kč na Kulturní fond. Použijte variabilní symbol vašeho dítěte a do poznámky uveďte "FOND". Děkujeme.


Na stránce ROZVRH HODIN jsou zveřejněny rozvrhy hodin pro 1. - 4. ročník na 2. pololetí školního roku 2019 / 2020.


ŽÁDOST O VYPLNĚNÍ ZÁJMU O ŠD

Do pátku 7. 2. 2020 zapište prosím do notýsku ŠD, zda máte zájem o docházku do dužiny během jarních prázdnin 2. - 6. 3. 2020.

Děkuji za spolupráci, Pavlína Sáblová


ZPRÁVA PRO RODIČE

Na druhé pololetí prosíme přinést tyto výtvarné pomůcky a hygienické potřeby.

- 1 balení kancelářského papíru, 1 krabici tahacích kapesníků, 1 balení toaletního papíru, 1 balení čtvrtek A4, 1 balení čtvrtek A3, sadu barevných papírů.

- 1 balení kancelářského papíru, 1 krabici tahacích kapesníků, 1 balení toaletního papíru.

Děkujeme za spolupráci.


Vážení rodiče, v části Kroužky, naleznete vzkaz od agentury Rytmik, která zajišťuje kroužky v naší škole. Agentura Rytmik Vás žádá o jeho přečtení a reakci. Děkujeme za spolupráci. 


V mateřské škole se vyskytly vši. Pamatujte, že pedikulóza (vlasy napadené vší dětskou) je infekční onemocnění, které jste jako zákonní zástupci povinni hlásit škole a zajistit úplné odstranění nejen vší, ale také vajíček (hnid). Nelze pouze umýt hlavu a dítě dát zpět do kolektivu.

Děkujeme za pochopení a dodržování těchto pravidel.


Ve Fotogalerii přibyly fotky z vánoční nadílky ZŠ a také minulý barevný týden, který se opravdu vydařil. Děkujeme Vám i Vašim dětem, že jste se tak krásně zapojili a pomohli jim s přípravou oblečení a doplňků. 


EXKURZE DO ČESKÉ TELEVIZE

v pondělí 27. 1. 2020

odjezd od školy v 8:00 hodin

návrat na pozdní oběd cca mezi 12:30 - 13:00 hodin

s sebou: batoh, svačina, pití (MŠ má svačinu zajištěnou) - opravdu dětem nedávejte NIC dalšího, budeme procházet kontrolami.

Vstupné je zdarma, děti hradí pouze dopravu a to cca 100 Kč. Částka bude odečtena z kulturního fondu.


ŠKOLNÍ DRUŽINA - informace pro rodiče

Prosím zašlete platbu na 2. pololetí ve výši 850,- Kč na účet školy. Nezapomeňte uvést variabilní symbol dítěte a do poznámky "DRUŽINA".

Děkuji Pavlína Sáblová


Na autobusové zastávce před školou se našly klíče. Je na nich jeden klíč, přívěšek panenky a přívěšek malé reflexní vestičky. Mohou být někoho z dětí naší školy. Klíče jsou k vyzvednutí na podatelně obecního úřadu.  


Do části ŠvP byly přidány základní informace o škole v přírodě pro tento školní rok, které všichni obdrželi i v tištěné podobě.

DŮLEŽITÉ - do pátku 10. 1. 2020 přineste vyplněnou ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU, děkujeme za spolupráci.


13. - 17. 1. 2020 se žáci naší školy opět zapojí do projektu HRDÁ ŠKOLA a užijeme si BAREVNÝ TÝDEN!

Pondělí: modrá

Úterý: zeleno/žlutá

Středa: duhová

Čtvrtek: červená

Pátek: černo-bílá


Naše škola přispěla Fondu Sidus, v příloze naleznete Certifikát. 


Do dokumentů v MŠ i ZŠ byl vložen aktualizovaný plán akcí. 


Výtěžek ze vstupného na besídku a z výrobků vánočního jarmarku činí úžasných 13.417,- Kč!!! Dětem bude z této částky financována doprava na výlet na konci školního roku, DĚKUJEME!


Do Fotogalerie byly přidány další fotky a také videa z akcí, které jsme s Vašimi dětmi podnikly v prosinci. Nejen vánoční vystoupení pro Vás, ale i pro seniory z Alzheimercentra ve Zlosyni, výtvarnou dílnu a také celodenní výlet do skanzenu v Kouřimi nebo vánoční nadílku ve školce.

Články k výše uvedeným akcím najdete v Zažili jsme v MŠ... nebo Zažili jsme v ZŠ..., Zažili jsme v ŠD...


Krásné Vánoce, hodně pohody, odpočinku a radosti z dětí, ať je nový rok ještě o něco lepší než ten minulý a všichni se ve škole ve zdraví sejdeme 6. ledna 2020.


To vše a ještě mnohem víc Vám i Vašim rodinám přejí......zaměstnanci ZŠ a MŠ Panenské BřežanyVÁNOČNÍ TÝDEN
VE ŠKOLCE
16. - 20. 12. 2019


Ve Fotogalerii přibyla velká hromada fotek - nejen z Mikulášského spaní ve škole, ale především z Vánočního setkání v kapli a Vánočního jarmarku na zámku.

Všem moc děkujeme za diváckou podporu a kromě fotografií ještě moc prosíme o případné videozáznamy. Nějaké již máme, ale víme, že kameramanů bylo více. Případné další videa prosím přineste na flashdisku a předejte k uveřejnění Pavlíně Sáblové. Děkujeme za spolupráci.


V úterý 17. 12. 2019 se koná celodenní výlet do skanzenu v Kouřimi, kde se seznámíme s adventními a vánočními zvyky a tradicemi. Součástí výletu je i návštěva tvořivé dílny, kde si dětí vyrobí krásnou vánoční dekoraci. Výletu se zúčastní jak Základní škola, tak i Mateřská škola. Cena výletu včetně dopravy, vstupného a tvořivé dílny bude cca 250 Kč.

Odjezd od školy je v 7:45 hod., příjezd ke škole cca ve 14:30.

MŠ má zajištěné svačiny i oběd.

ZŠ má zajištěný oběd.

Prosíme, buďte před školou s dětmi včas, děkujeme.


SETKÁNÍ V KAPLI - poslední instrukce

- všechny děti, které budou ve školce spát, odvedou do kaple paní učitelky. Ostatní děti mají sraz v 15:00 hodin před kaplí.

- všichni žáci, kteří budou zůstávat v ŠD, odvedou do kaple paní vychovatelky a budou mít hned ráno s sebou celý kostým - tmavé oblečení včetně rukavic a čepice a teplé zimní tmavé boty. Všem dětem dejte i spodní kalhoty např. funkční na lyže, punčocháče či leginy. Aktovky dětí z družiny necháme na zámku uzamčené. Žáci, kteří půjdou do kaple samostatně, mají sraz v 15:15 hodin před kaplí rovnou v kostýmech.

Na sraz MŠ v 15:00 hodin i na sraz ZŠ v 15:15 hodin přiveďte děti včas a PŘED kapli. Děti si převezmeme a připravíme na vystoupení. Diváci budou do kaple pozváni těsně před začátkem akce, děkujeme za pochopení.

Rodiče prosíme, na vánoční jarmark si připravte drobné, děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi.


Projekt HRDÁ ŠKOLA - akce DOBRÝ SKUTEK

Ve středu 18. 12. 2019 pojede školní družina v rámci akce DOBRÝ SKUTEK vystupovat pro klienty Alzheimercentra ve Zlosyni. Zazpíváme a zarecitujeme vánoční písničky a básničky pod vedením pí uč. Jitky Hrnčířové a věříme, že potěšíme všechny diváky. Paní ředitelka centra byla velmi ráda, že máme zájem přijet a na děti se, nejen ona, moc těší. Věřím, že to bude příjemné odpoledne, které dětem ukáže, že i taková maličkost může udělat opravdu velkou radost.

Odjezd busem MHD - 12:12 h. od školy (půjdeme dříve na oběd)

Návrat busem MHD - 15:23 h. ke škole

S sebou - pouze vhodné oblečení na vystoupení, na místě bude zajištěno malé občerstvení a dopravu hradí škola, takže nic dalšího není třeba.

Moc se těší Pavlína Sáblová, Jitka Hrnčířová a Monika Vacková


Na stránkách Zažili jsme... přibylo několik článků:

Zažili jsme v MŠ - Mikuláš ve škole a školce

Zažili jsme v ZŠ - Mikulášské spaní ve škole, Mikuláš ve škole a školce, Recitační přehlídka Hálkovo pírko

Zažili jsme v ŠD - Šablony II. - začali k nám jezdit odborníci z praxe

Fotografie k těmto článkům naleznete v naší Fotogalerii.


VŠEM MOC DĚKUJEME ZA PŘINESENÉ SKLENIČKY, zbylo i na příští rok :-)

URGENTNĚ V PONDĚLÍ 9. 12. potřebujeme skleničky od přesnídávky příp. malé zeleniny. Prosíme o pomoc celou ZŠ i MŠ. Mnohokrát děkujeme! 


V části Zažili jsme v ZŠ... naleznete krátký článek včetně poděkování za účast na rozsvícení vánočního stromečku. Fotografie, díky osvětlení, nejsou úplně kvalitní, ale naleznete je ve Fotogalerii


Školka pekla perníčky - jak jim to šlo se podívejte ve Fotogalerii.


Jak jsme si užili výlet do Muzea Policie ČR si můžete přečíst v Zažili jsme v MŠ... a Zažili jsme v ZŠ... a také si můžete prohlédnout fotografie v naší Fotogalerii


ŠKOLNÍ DRUŽINA

V rámci projektu Šablony II., který využíváme i pro družinu, se mi podařilo zajistit odborníky z praxe, kteří budou dětem předávat svoje dovednosti, zkušenosti, odpovídat na dotazy a dozvíme se spoustu zajímavých informací z různých odvětví. Již jsme začali a další hodiny budou pokračovat. Odvětví, které se nám budou odborníci snažit představit jsou tato:

Policie - Pavel Pelikán (policista - preventista MP Odolena Voda)

Herectví, hlasová průprava, příprava na konkurz - Kamila Špráchalová (známá herečka, dabérka)

Finanční gramotnost - Jaroslav Gall (finanční poradce společnosti Partners)

První pomoc - Eva Slavíková Janovská (plavčík záchranář Plavecký bazén Neratovice)

Postupně budou přibývat články v Zažili jsme v ŠD... a fotky ve Fotogalerii. Pevně věřím, že si tyto odpolední lekce děti oblíbí.

Pavlína Sáblová


VÝLET DO MUZEA POLICIE ČR

V úterý 26. 11. 2019 jedeme na dopolední výlet do Muzea Policie ČR. Odjezd v 7:30 hodin od školy, návrat na oběd cca ve 12:30 hodin.

V rámci prohlídky muzea se zúčastníme představení na téma bezpečnost v silničním provozu s názvem Kolo tety Berty.

Prohlídka muzea i představení je ZDARMA. Děti budou hradit pouze dopravu smluvním autobusem v ceně cca 85,- Kč (dle skutečných účastníků), která bude odečtena z Kulturního fondu.


SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 bude odvezen sběr, svázané balíky můžete nosit do školy od čtvrtka 21. 11. 2019. Z výtěžku bude dětem hrazena část výletu na konci tohoto školního roku. Děkujeme za spolupráci.


Sametová revoluce ve fotografii - to je název výstavy, kterou v pondělí 18. 11. 2019 navštívil 3. a 4. ročník. V části Zažili jsme v ZŠ... si můžete přečíst krátké shrnutí a ve Fotogalerii naleznete fotky a také video, jak si děti vyzkoušely zvonění klíči.


KONZULTAČNÍ HODINY ZŠ - 1. čtvrtletí školního roku 2019 - 2020

1. - 2. ročník

Pátek 22. 11. 2019 od 10:00 do 14:00 hodin nebo úterý 26. 11. 2019 od 15:00 do 16:00 hodin a další termín bude nahlášen dodatečně.

3. - 4. ročník

Středa 27. 11. 2019 od 13:30 do 16:30 hodin. Zapište se do připravené tabulky, vyhnete se tak delšímu čekání.


Prosíme rodiče o spolupráci s přípravou kostýmů na Vánoční setkání:


- kostýmy jednotlivých dětí řeší s rodiči paní učitelky

- teplé zimní oblečení v tmavých odstínech a bílou šálu


Děkujeme!


Do naší Fotogalerie byly přidány snímky z prvního ročníku recitační soutěže Břežanské veršobraní 2019. V části Zažili jsme v ZŠ... naleznete článek o této krásné akci, včetně výsledků všech kategorií. Výherci všech kategorií se zúčastní přehlídky recitátorů Hálkovo pírko, kterou pořádá Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda 6. 12. 2019. Přesnější informace předá pí uč. Kelnarová. 


Informace pro rodiče - vánoční focení

Vybíráme částku 370,- Kč za vánoční focení. Částku v hotovosti noste třídním učitelkám do pátku 22. 11. 2019.


Rozsvícení vánočního stromečku

Děti, které budou vystupovat 1. 12. na akci Rozsvícení vánočního stromečku obce se sejdou v 16:00 hodin u školy. Od 16:30 hodin budeme vystupovat.

Těší se na Vás Jitka Hrnčířová.


Z důvodu nepřítomnosti pí uč. Řepové v týdnu 11. - 15. 11. bude 2. ročník vyučovat pí uč. Hrnčířová.Ve Fotogalerii přibyly fotky z akcí prvního listopadového týdne - pondělní přednáška ve školní družině na téma zdravého stravování, úterní povedené Uspávání broučků spojené s buřtopečením a také čtvrteční program pro školku i školu s názvem Tancem proti šikaně.

Články ke všem akcím naleznete v Zažili jsme v MŠ..., Zažili jsme v ZŠ... nebo Zažili jsme v ŠD...


INFORMACE PRO RODIČE - ŠvP

Pro malý zájem o námi nabídnutou zážitkovou školu v přírodě se tato konat nebude. Hledáme jiné možnosti, se kterými vás včas seznámíme.

Děkujeme za spolupráci.


Do části Zažili jsme v MŠ... a Zažili jsme v ZŠ... byly přidány články o proběhlých akcích. Fotky z nich najdete ve Fotogalerii. Událo se toho opravdu hodně a jak můžete vidět, děti si vše opravdu užívají. 

Povídání o projektovém dni LESNÍ PEDAGOGIKA, který se školkou zažili i žáci 1. ročníku, najdete na stránce Zažili jsme v MŠ... 


Nabitý první listopadový týden...

pondělí 4. 11. - Přednáška na téma zdravé stravování (ŠD).

úterý 5. 11. - Uspávání broučků a buřtopečení (MŠ, ZŠ, rodiče, příbuzní...)

středa 6. 11. - Vánoční focení (pro přihlášené v rámci dopoledne)

čtvrtek 7. 11. - Tancem proti šikaně (MŠ + ZŠ)


PONDĚLÍ 4. 11. - Plně dotovaná přednáška na téma zdravého stravování proběhne v rámci družinového programu a pro všechny zúčastněné zcela zdarma.

ÚTERÝ 5. 11. - všichni jste srdečně zváni

ČTVRTEK 7. 11. - Tancem proti šikaně, tanečně výchovný program


PROSÍM POZOR

INFORMACE OHLEDNĚ VÁNOČNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ

Vážení rodiče, fotografování za smluvenou cenu, tedy 350 Kč se uskuteční pouze při účasti minimálně 40 dětí.

31 - 40 dětí......................................370 Kč

Méně než 30 dětí .....................400 Kč (současný stav)

Děkujeme za pochopení. 

Stránky fotografky Martiny Root naleznete na www.fotoemotion.cz


Na stránce ZŠ - Domácí úkoly jsou k dispozici informace o testu z Prvouky pro 2. ročník.


Vážení rodiče, naskytla se nám možnost zúčastnit se zážitkové školy v přírodě v rekreačním areálu Slunečná v blízkosti řeky Sázavy. Program by byl směrovaný na environmentální výchovu a jeho součástí je i mnoho atrakcí pro děti. (např. vysokolanové centrum, bungee-trampolíny, lukostřelba, lezecká stěna atd.) Více informací naleznete na www.slunecneudoli.istan.cz.

Prosím o poznámku do ŽK do tohoto pátku 25. 10. 2019, zda byste měli o tuto školu v přírodě zájem. Předpokládaná cena je cca 4300 Kč.

Děkujeme moc za spolupráci.


Ve Fotogalerie si můžete prohlédnout atmosféru, která panovala při slavnostní vernisáži výstavy prací žáků a dětí naší školy s názvem "Máme rádi naši obec".

Za uvedené snímky děkujeme paní Lucii Fiury. 


V Dokumentech MŠ i si můžete stáhnout aktualizovaný

Plán činností školy pro školní rok 2019 / 2020. DŮLEŽITÁ ZPRÁVA PRO RODIČE ŽÁKŮ Školní družiny

Vážení rodiče,

chtěla bych vás požádat, pokud vaše dítě chodí na nějaký kroužek, zapište do družinového notýsku název, den a čas konání kroužku. Potřebuji si ujasnit koho kdy odesílat a kam. Děkuji za spolupráci, Pavlína SáblováOpět jste všichni zváni na každoroční akci školy DÝŇOVÁNÍ, více v přiloženém letáku. 


Ve Fotogalerii přibylo spoustu novinek - vaření kompotu z jablíček ze školní zahrady, který uvařila školka, Suit up den 2019 v naší základní škole a také Dračí pohádku, kterou si připravily samy děti pro paní učitelky.

V části Zažili jsme v MŠ... najdete článek o školkovém vaření kompotu.EKOLOGICKÝ VÝCHOVNÝ PROGRAM

Program pro MŠ a 1. ročník je z důvodu nepřízně počasí přesunut o týden. Proběhne tedy ve středu 23. 10. 2019.

Děkujeme za pochopení.

Co s sebou? Batoh, teplé oblečení, pití, ZŠ svačinu (MŠ má svačinu ze školy),pláštěnku. V lese budeme od 8,15 do 11,15 hod.

Program bude veden odborníkem v našem břežanském lese, tedy v dětem známém prostředí. V níže přiloženém dokumentu zjistíte podrobnosti.


V části Zažili jsme v ZŠ přibyl krátký text o návštěvě Zemědělského muzea a v části Zažili jsme v MŠ text o muzeu a zároveň celkové shrnutí prvního měsíce letošního školního roku. 


Dnes, ve středu 9. 10. nás navštívil Zdenek Polach s Matýskem. Děti i my jsme se řechtali na celé kolo, po celou dobu představení. Několik fotografií můžete vidět ve Fotogalerii


Omlouvám se rodičům a žákům 1. a 2. ročníku. Bohužel se napoprvé nepodařilo nahrát fotografie z výletu do Zemědělského muzea. Nyní je vše opraveno a tak i vy si můžete prohlédnout, jak se tam dětem líbilo. Děkuji za pochopení, Pavlína Sáblová


KAPKU ŠETŘÍM CELÝ ROK

Již vloni jsme se naše ZŠ účastnila projektu a žáci vyplňovali hrací karty. Ve druhém hracím plánu děti budou pátrat kam se ztratila voda. Pomocí čtyř úkolů zjistí čtyři indicie, které zapíší do tajenky na konci hracího plánu. Ba závěr mohou děti napsat vlastní příběh, jak šetřit vodou, aby jí bylo v přírodě dostatek. Autor nejlepšího příběhu získá čtyři lístky do kina v nejbližším městě. Vyhlášení proběhne 20. listopadu.

Hrací plán děti vyplní s rodiči nejpozději do 15. 11. 2019. Své odpovědi zasílejte přes online formulář www.kapkusetrim.cz/detektivka a vyplněné přineste zpět do školy do konce října 2019.


V úterý 15. 10. 2019 čeká žáky naší školy SUIT UP DEN v rámci projektu Hrdá škola. Všichni ten den přijdeme ve svátečním oblečení a užijeme si tak trochu jinou atmosféru vyučování. 


Ve středu 9. 10. 2019 za námi přijede dětmi velmi vítaná návštěva a to Matýsek s panem Polachem (břichomluvec z Československo má talent) a předvede se školce i škole v jednom dopoledním představení.

Cena 65,- Kč / dítě (dopočítáme dle počtu zúčastněných) bude odečtena z kulturního fondu.


Ve Fotogalerii se můžete podívat, jak družina upekla pro celou školu. Využili jsme tak jablka ze školní zahrady. Krátký článek najdete v části Zažili jsme v ŠD... 


Do Fotogalerie byly přidány fotky z výletu do pražského Zemědělského muzea. 


Informace o kroužcích agentury RYTMIK včetně plateb budou zájemcům zaslány na e-mail udaný na předběžné přihlášce. Touto cestou se také dozvíte, zda bude vámi vybraný kroužek otevřen. 

Vědecký kroužek ve čtvrtek bude probíhat s 15 minutovým zpožděním, tedy od 15:15 do 16:15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Kroužky začínají v týdnu od 7. 10. 2019.


Byl aktualizován Plán činností školy. Ke stažení je k dispozici na nástěnce školy a zde v Dokumenty MŠ a Dokumenty ZŠ


Žáky navštěvující školní družinu prosíme o nasbírání větších listů (nemusí být zabarvené, stačí zelené, cca 10 ks) a plodů šípků (cca 30 ks). Pokud možno čerstvé vše přineste do družiny v pondělí 7. 10. 2019. Děkujeme za spolupráci, to bude tvořeníčko :-), těšíme se Pavlína a MonikaČÁSTKA PLAVÁNÍ (týká se MŠ a 3., 4. ročníku)

Celkovou částku 1.759,- Kč poukažte na účet školy do 20. 10. 2019. Do poznámky uveďte PLAVÁNÍ. Částka se skládá z kurzovného 950,- Kč a autobusové dopravy 809,- Kč.


Národní zemědělské muzeum Praha - čtvrtek 26. 9. 2019

Odjezd od školy v 7:30 hodin. Výletu se účastní MŠ i ZŠ.

Návrat na pozdní oběd cca ve 12:30 hodin. Děti si po obědě vyzvedávejte ve 13:00 hodin.

Vstupné ZDARMA, cena za dopravu cca 80,- Kč / dítě bude odečteno z kulturního fondu.


Přijede k nám divadlo

Ve středu 18. 9. 2019 v prostorách školy proběhne představení loutkového divadla "O princi z knížky". Představení je určeno dětem z MŠ i žákům 1. - 4. ročníku.

Vstupné cca 70,- Kč / dítě bude odečteno z kulturního fondu.


Sběr použitého rostlinného oleje

 • Co děláte s použitým olejem po přípravě pokrmů u Vás doma?
 • Lijete ho do odpadu nebo dáváte do popelnice?
 • Víte, že olej zanáší odpad?
 • Příště, použitý olej nalijte do plastového uzavíratelného obalu a vezměte ho do školy.
 • Tam olej vložte přímo do nádoby k tomu určené (velká černá popelnice za vraty školy).
 • Pomůžete nejen přírodě, ale i Vaší škole.
 • Škola za každý litr dostane peníze, které může využít na pořízení nového vybavení nebo vzít děti někam na výlet.
 • Navíc děti mohou vyhrát volné vstupy do dětského parku Louisiana Ranch pro celou školu.

Další informace poskytne vedoucí školní jídelny v kanceláři školy.

Děkujeme, že se do projektu zapojíte!


"Místo kde žiji" - chystaná výstava děl vašich dětí

Ve spolupráci s Památníkem národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech jsme přichystali soutěž prací dětí na téma "Místo kde žiji".

Zúčastnit se mohou nejen děti a žáci naší školy, ale všechny děti, které zpracují jakékoli výtvarné dílo, nejen kresbu či malbu, koláž nebo prostorový objekt, literární práci formou vyprávění, povídky či básně, sestříhaný videozáznam apod. Budeme rádi za originální zpracování.

Práce budou v památníku vystaveny pro veřejnost a následně vyhodnocena soutěž o nejlepší zpracování.

Třídním učitelkám práce odevzdávejte do 20. 10. 2019, termín vernisáže bude upřesněn.

Těšíme se na všechny výtvory!


ŘEDITELSKÉ VOLNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na čtvrtek 31. října a na pátek 1. listopadu 2019 ředitelské volno pro ZŠ.

Škola bude uzavřena včetně přerušení činnosti školní družiny.

Provoz MŠ nepřerušen!

MgA. Soňa Řepová

ředitelka školy  


V části Kroužky přibyl ještě jeden kroužek s názvem LESORÁDI, informace naleznete také na nástěnce školy.

Přihlašujte se na předběžnou přihlášku ve vstupních prostorách školy.


KROUŽKY

Připomínáme, že nahlášení na kroužky probíhá do středy 18. 9. 2019. Zároveň bychom chtěli informovat, že na kroužek Keramika je přihlášeno 7 dětí, proto uvítáme ještě jednoho zájemce, aby bylo možné tento kroužek otevřít. Volná místa jsou i na všech ostatních kroužcích, zejména doporučujeme Kroužek logopedické prevence a kroužky Angličtiny pro obě věkové skupiny.


Ve Fotogalerii naleznete první letošní album, které se týká prvního plavání. Přihlašovací údaje zůstaly stejné jako v minulém roce, novým rodičům na vyžádání předají paní učitelky. 


ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO

KDY? Nejpozději v den nepřítomnosti do 8:00 hodin!

JAK? Od 7:30 do 8:00 hodin na tel. 283 970 624 (kancelář školy) nebo do 8:00 hodin na e-mail vedoucí školní jídelny hurdova.zsbrezany@seznam.cz.


V základní škole se vyskytly vši, prosíme o důkladné prohlédnutí vlasů dětí a žáků. Připomínáme, že veš dětská je infekční onemocnění jako každé jiné a je vaší povinností tuto skutečnost nahlásit ve škole. Níže podrobné informace. Děkujeme za spolupráci. 


Informace pro rodiče

Dne 30. 8. 2019 byly všem rodičům vráceny přeplatky, které za loňský školní rok vznikly. Byla odeslána souhrnná částka za Kulturní fond, stravné a školné MŠ. Podrobné informace o částkách předá po předchozí domluvě vedoucí školní jídelny Bc. Tereza Hurdová v kanceláři školy.


Platba za učební pomůcky, které dětem zůstávají (pracovní sešity, sešity)

Níže uvedené částky předejte v hotovosti třídním učitelkám na třídních schůzkách na začátku září. Prosíme o přesné částky, děkujeme.

1. ročník - 485,- Kč

2. ročník - 330,- Kč

3. ročník - 510,- Kč

4. ročník - 605,- Kč


Vážení rodiče, v níže připojeném dokumentu naleznete přehled základních plateb pro začátek školního roku. Prosíme o dodržování termínů, používání variabilních symbolů (přiřazuje vedoucí školní jídelny) a správné popisy u jednotlivých plateb, velmi nám usnadníte práci. Děkujeme za pochopení. 


Vážení rodiče, milé děti, připravili jsme pro vás nabídku kroužků a zájmových klubů. Veškeré informace naleznete na nově založené stránce KROUŽKY


Vážení rodiče,

od letošního školního roku nově nabízíme provoz MŠ denně od 6:30 do 16:30 hodin a také provoz ranní školní družiny od 7:30 do 8:00 hodin.


Organizace prvního týdne šk. roku 2019 / 2020

PROVOZ MŠ: celý týden 6:30 - 16:30 hodin, v pátek první lekce plavání! (podrobné informace níže)

úterý 3. 9. od 16:00 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKA MŠ

PROVOZ ZŠ a ŠD: v prvních dnech budou probíhat třídnické práce. Od středy 4. 9. začíná výuka 3. a 4. ročníku, od pondělí 9. 9. začíná výuka 1. a 2. ročníku dle platných rozvrhů, které naleznete v části Rozvrh hodin.

pondělí 2. 9. - ZŠ 8:00 - 8:45 hodin (1. a 2. ročník seznámení, třídní schůzka rodičů), provoz ŠD bude zahájen v úterý 3. 9.

úterý - pátek - ŠD 7:30 - 8:00 h., ZŠ 8:00 - 12:00 h., ŠD 12:00 - 16:30 h.

úterý 3. 9. od 16:00 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKA 3. a 4. ročníku

pátek 6. 9. - první lekce plavání! (podrobné informace níže)


PLAVECKÝ VÝCVIK

Zahájení v pátek 6. 9. 2019, ukončení v pátek 24. 1. 2020.

Odjezd vždy v 8:00 hodin od školy.

Na třídních schůzkách budou rozdány přihlášky a formuláře Potvrzení o zdravotní způsobilosti (těm, kteří nemají platný např. ze ŠvP nebo letního tábora). Tyto vyplněné dokumenty je NUTNÉ ODEVZDAT VE STŘEDU 4. 9. RÁNO! Oba dokumenty ke stažení a ostatní důležité informace naleznete v části Plavecký výcvik MŠ a Plavecký výcvik ZŠ.