Novinky

Národní zemědělské muzeum Praha - čtvrtek 26. 9. 2019

Odjezd od školy v 7:30 hodin. Výletu se účastní MŠ i ZŠ.

Návrat na pozdní oběd cca ve 12:30 hodin. Děti si po obědě vyzvedávejte ve 13:00 hodin.

Vstupné ZDARMA, cena za dopravu cca 80,- Kč / dítě bude odečteno z kulturního fondu.


Přijede k nám divadlo

Ve středu 18. 9. 2019 v prostorách školy proběhne představení loutkového divadla "O princi z knížky". Představení je určeno dětem z MŠ i žákům 1. - 4. ročníku.

Vstupné cca 70,- Kč / dítě bude odečteno z kulturního fondu.


Sběr použitého rostlinného oleje

  • Co děláte s použitým olejem po přípravě pokrmů u Vás doma?
  • Lijete ho do odpadu nebo dáváte do popelnice?
  • Víte, že olej zanáší odpad?
  • Příště, použitý olej nalijte do plastového uzavíratelného obalu a vezměte ho do školy.
  • Tam olej vložte přímo do nádoby k tomu určené (velká černá popelnice za vraty školy).
  • Pomůžete nejen přírodě, ale i Vaší škole.
  • Škola za každý litr dostane peníze, které může využít na pořízení nového vybavení nebo vzít děti někam na výlet.
  • Navíc děti mohou vyhrát volné vstupy do dětského parku Louisiana Ranch pro celou školu.

Další informace poskytne vedoucí školní jídelny v kanceláři školy.

Děkujeme, že se do projektu zapojíte!


"Místo kde žiji" - chystaná výstava děl vašich dětí

Ve spolupráci s Památníkem národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech jsme přichystali soutěž prací dětí na téma "Místo kde žiji".

Zúčastnit se mohou nejen děti a žáci naší školy, ale všechny děti, které zpracují jakékoli výtvarné dílo, nejen kresbu či malbu, koláž nebo prostorový objekt, literární práci formou vyprávění, povídky či básně, sestříhaný videozáznam apod. Budeme rádi za originální zpracování.

Práce budou v památníku vystaveny pro veřejnost a následně vyhodnocena soutěž o nejlepší zpracování.

Třídním učitelkám práce odevzdávejte do 20. 10. 2019, termín vernisáže bude upřesněn.

Těšíme se na všechny výtvory!


ŘEDITELSKÉ VOLNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na čtvrtek 31. října a na pátek 1. listopadu 2019 ředitelské volno pro ZŠ.

Škola bude uzavřena včetně přerušení činnosti školní družiny.

Provoz MŠ nepřerušen!

MgA. Soňa Řepová

ředitelka školy  


V části Kroužky přibyl ještě jeden kroužek s názvem LESORÁDI, informace naleznete také na nástěnce školy.

Přihlašujte se na předběžnou přihlášku ve vstupních prostorách školy.


KROUŽKY

Připomínáme, že nahlášení na kroužky probíhá do středy 18. 9. 2019. Zároveň bychom chtěli informovat, že na kroužek Keramika je přihlášeno 7 dětí, proto uvítáme ještě jednoho zájemce, aby bylo možné tento kroužek otevřít. Volná místa jsou i na všech ostatních kroužcích, zejména doporučujeme Kroužek logopedické prevence a kroužky Angličtiny pro obě věkové skupiny.


Ve Fotogalerii naleznete první letošní album, které se týká prvního plavání. Přihlašovací údaje zůstaly stejné jako v minulém roce, novým rodičům na vyžádání předají paní učitelky. 


ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO

KDY? Nejpozději v den nepřítomnosti do 8:00 hodin!

JAK? Od 7:30 do 8:00 hodin na tel. 283 970 624 (kancelář školy) nebo do 8:00 hodin na e-mail vedoucí školní jídelny hurdova.zsbrezany@seznam.cz.


V základní škole se vyskytly vši, prosíme o důkladné prohlédnutí vlasů dětí a žáků. Připomínáme, že veš dětská je infekční onemocnění jako každé jiné a je vaší povinností tuto skutečnost nahlásit ve škole. Níže podrobné informace. Děkujeme za spolupráci. 


Informace pro rodiče

Dne 30. 8. 2019 byly všem rodičům vráceny přeplatky, které za loňský školní rok vznikly. Byla odeslána souhrnná částka za Kulturní fond, stravné a školné MŠ. Podrobné informace o částkách předá po předchozí domluvě vedoucí školní jídelny Bc. Tereza Hurdová v kanceláři školy.


Platba za učební pomůcky, které dětem zůstávají (pracovní sešity, sešity)

Níže uvedené částky předejte v hotovosti třídním učitelkám na třídních schůzkách na začátku září. Prosíme o přesné částky, děkujeme.

1. ročník - 485,- Kč

2. ročník - 330,- Kč

3. ročník - 510,- Kč

4. ročník - 605,- Kč


Vážení rodiče, v níže připojeném dokumentu naleznete přehled základních plateb pro začátek školního roku. Prosíme o dodržování termínů, používání variabilních symbolů (přiřazuje vedoucí školní jídelny) a správné popisy u jednotlivých plateb, velmi nám usnadníte práci. Děkujeme za pochopení. 


Vážení rodiče, milé děti, připravili jsme pro vás nabídku kroužků a zájmových klubů. Veškeré informace naleznete na nově založené stránce KROUŽKY


Vážení rodiče,

od letošního školního roku nově nabízíme provoz MŠ denně od 6:30 do 16:30 hodin a také provoz ranní školní družiny od 7:30 do 8:00 hodin.


Organizace prvního týdne šk. roku 2019 / 2020

PROVOZ MŠ: celý týden 6:30 - 16:30 hodin, v pátek první lekce plavání! (podrobné informace níže)

úterý 3. 9. od 16:00 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKA MŠ

PROVOZ ZŠ a ŠD: v prvních dnech budou probíhat třídnické práce. Od středy 4. 9. začíná výuka 3. a 4. ročníku, od pondělí 9. 9. začíná výuka 1. a 2. ročníku dle platných rozvrhů, které naleznete v části Rozvrh hodin.

pondělí 2. 9. - ZŠ 8:00 - 8:45 hodin (1. a 2. ročník seznámení, třídní schůzka rodičů), provoz ŠD bude zahájen v úterý 3. 9.

úterý - pátek - ŠD 7:30 - 8:00 h., ZŠ 8:00 - 12:00 h., ŠD 12:00 - 16:30 h.

úterý 3. 9. od 16:00 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKA 3. a 4. ročníku

pátek 6. 9. - první lekce plavání! (podrobné informace níže)


PLAVECKÝ VÝCVIK

Zahájení v pátek 6. 9. 2019, ukončení v pátek 24. 1. 2020.

Odjezd vždy v 8:00 hodin od školy.

Na třídních schůzkách budou rozdány přihlášky a formuláře Potvrzení o zdravotní způsobilosti (těm, kteří nemají platný např. ze ŠvP nebo letního tábora). Tyto vyplněné dokumenty je NUTNÉ ODEVZDAT VE STŘEDU 4. 9. RÁNO! Oba dokumenty ke stažení a ostatní důležité informace naleznete v části Plavecký výcvik MŠ a Plavecký výcvik ZŠ.