Kroužky

Vážení rodiče,

na této stránce naleznete nabídku aktivit v podobě kroužků a zájmových klubů, které naše škola nabízí ve svých prostorách během odpolední provozní doby. Kroužky jsou určeny dětem z naší mateřské školy a žákům z naší základní školy.


Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci se všechny kroužky a kluby ze Šablon II do konce školní roku ruší. Jedná se o Doučování, Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her.

Pokračovat budou znovu od září v novém školním roce 2020/2021.

Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče,

prosíme, abyste nám napsali na náš email praha@rytmik-krouzky.cz zda budete chtít, aby Vaše dítě pokračovalo v kroužku i v druhém pololetí. Týká se to kroužku Logopedie, Keramiky, Angličtiny a Vědy.

V případě, že si přejete Vaše dítě z kroužku odhlásit, potřebujeme tuto informaci do konce ledna.

V případě, že máte naopak zájem své dítě do některého z našich kroužku přihlásit, také se nám prosím ozvěte do konce ledna.

Předem děkujeme.

Rytmik dětem, o.p.s.


Informace o kroužcích agentury RYTMIK včetně plateb budou zájemcům zaslány na e-mail udaný na předběžné přihlášce. Touto cestou se také dozvíte, zda bude vámi vybraný kroužek otevřen.

Vědecký kroužek ve čtvrtek bude probíhat s 15 minutovým zpožděním, tedy od 15:15 do 16:15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Kroužky začínají v týdnu od 7. 10. 2019.KLUBY, které naše škola nabízí žákům ZŠ ZDARMA

Doučování - začínáme 16. 9. 2019, minimum 3 přihlášení žáci, vede Mgr. Jitka Hrnčířová

Čtenářský klub - začínáme 17. 9. 2019, minimum 6 přihlášených žáků, vede Mgr. Marta Kelnarová

Klub zábavné logiky a deskových her - začínáme 19. 9. 2019, minimum 6 přihlášených žáků, vede Mgr. Pavla Pristášová

Přihlašování probíhá pomocí formuláře, který žáci obdrží u vyučujících.


LESORÁDI - přírodovědně - pohybový kroužek

  •  základy myslivosti, lesnictví a ochrany přírody
  • přírodní vědy, botanika, zoologie, ekologie, geologie
  • hygiena a péče o zdraví, pohybové aktivity a cvičení, první pomoc
  • společenské vědy, morální hodnoty, slušné chování, právní a ekonomické znalosti ve vztahu k životnímu prostředí
  • rozvoj kritického myšlení a soft skills dovedností u dětí

Cena: I. pololetí 2.100,- Kč, II. pololetí 2.100,- Kč

Termín: každý pátek 13:30 - 14:30 hodin, většinou venku, v případě velké nepřízně počasí v jídelně (viz tabulka kroužků níže)


KROUŽKY nabízené profesionální agenturou RYTMIK

veškeré informace jsou k dispozici na www.rytmik-krouzky.cz


Minimální počet přihlášených na každý z kroužků je 8 účastníků, aby mohl být otevřen. Ke každému plakátu, který naleznete ve vstupních prostorách školy, je k dispozici PŘEDBĚŽNÁ přihláška, na kterou své děti zapisujte do středy 18. 9. 2019. Ceny jsou uvedeny na každém plakátu. Následně bude zájemcům sděleno, zda se kroužek otevírá.

1. pololetí začínáme v pondělí 7. 10. 2019, probíhá 15 lekcí do konce ledna 2020.

Seznam nabízených kroužků: Kroužek keramiky MŠ + ZŠ, Kroužek logopedické prevence MŠ, Tvořivé dílny a výroba šperků ZŠ, Angličtina v pohybu MŠ + 1., 2. tř., Angličtina ZŠ 3., 4. tř., Vědecký kroužek ZŠ + předškoláci.

Kroužek Angličtina ZŠ - zde je možnost zajištění rodilého mluvčího, nutná dohoda všech přihlášených zájemců.


Plakáty kroužků nabízených agenturou Rytmik.