Mateřská škola

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy obnovujeme od pondělí 18. 5. 2020.

V níže přiložených dokumentech se dozvíte všechny potřebné informace. Další podrobnosti, příp. odpovědi na otázky vám budou upřesněny na schůzce rodičů, která se koná v prostorách školy ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 17:00 hodin.

Čestné prohlášení (zde v příloze) podepíší zákonní zástupci dětí, kteří mají zájem MŠ od 18. 5. 2020 navštěvovat. Pokud nemáte možnost tisku, je možnost vyplnit na schůzce rodičů. Bez tohoto prohlášení nebude dítě do budovy vpuštěno.


O školce

Činnost MŠ byla zahájena 1. 9. 1946. Součástí budovy mateřské školy je i malotřídní škola prvního stupně, školní družina a školní jídelna. K budově náleží školní zahrada se vzrostlými stromy (i ovocnými), prolézačkami, houpačkami, pískovištěm, klouzačkou, fotbalovými brankami, slackline, křídovou tabulí. Děti mohou při pobytu na ní využít množství sportovních potřeb a náčiní.

Naše mateřská škola má jedno oddělení, které se nachází v přízemí budovy. Kapacita MŠ je 20 dětí. Ve školním roce 2019/2020 nadále probíhá aktualizovaný ŠVP "Hrajeme si a poznáváme svět". Filosofie naší mateřské školy: "Dětem hru, lásku a vše pro rozvoj jeho poznání". Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. v didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti.

Provoz MŠ je zajištěn v době od 6:30 do 16:30 hodin.

Ranní příchody od 6:30 do 7:50 hodin, vyzvedávání po obědě od 12:00 do 12:15 hodin, vyzvedávání po spaní od 14:15 do 16:30 hodin.

Děkujeme za respektování provozní doby.


Poplatek za mateřskou školu je 400,- Kč měsíčně a je splatný vždy do 20. dne předchozího měsíce (společně se stravným). Děti navštěvující MŠ poslední rok před nástupěm do ZŠ, jsou od poplatku osvobozeni.

Pravidelné aktivity: návštěva divadelních představení, výlety, Vánoční jarmark, Velikonoční tvoření s rodiči, Uspávání broučků, Čarodějnický průvod obcí, Zahradní slavnost spojená s pasováním na školáky - rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ.

Profilace MŠ: cílem MŠ je, aby se děti naučily základům všeho, co budou potřebovat v životě a aby se školka stala pro děti místem plným kamarádů a místem, kam budou chodit rády.