Mateřská škola

Milí rodiče předškoláků, 

moc nás to mrzí, ale vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit plánovanou akci "První krůčky ke škole". 

Děkujeme za pochopení


Ve čtvrtek 25. 3. 2021 proběhne v MŠ schůzka rodičů budoucích prvňáčků v 16:00 hod.

Děkujeme MŠ


Ve dnech 3. března a 15. března k nám do ZŠ zavítají předškoláci. Děti si přijdou prohlédnout prostory a vybavení prvního patra, pozdraví se s kamarády, kteří ještě před rokem navštěvovali MŠ a samozřejmě se seznámí i s tím, co je zanedlouho, jako budoucí prvňáčky čeká. Naši milí předškoláci uvidí, jak probíhá výuka, co se momentálně učíme a také budou mít i možnost sami vypracovat nějaké to "cvičeníčko".

Pevně věřím, že si setkání všichni hezky užijeme a že se předškolákům bude u nás líbit :-)

Pavla PristášováSBĚR STARÉHO PAPÍRU

Ve čtvrtek 21. 1. 2021 bude odvezen sběr, svázané balíky můžete nosit do školy od čtvrtka 14. 1. 2021. Z výtěžku bude dětem hrazena část výletu na konci tohoto školního roku.

Děkujeme za spolupráci.


Potvrzení o výši úplaty za předškolní vzdělávání za rok 2020 je připravené. Můžete si vyzvedávat u paní učitelky.


Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že se stále nemohou konat žádné kulturní a vzdělávací akce pro děti neplaťte prosím kulturní fond na 2. pololetí. 

Děkujeme


Provoz MŠ od 4. 1. 2021

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.


Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že Mateřská škola Panenské Břežany bude uzavřena během vánočních prázdnin a to ve dnech: 23.12. 2020 - 3. 1. 2021.

Těšit se na vás a vaše děti budeme 4. 1. 2021.


Snížení úplaty za školné z důvodu uzavření třídy (Covid-19)

Vážení rodiče,

pokud bude mateřská škola v důsledku pozitivního dítěte či zaměstnance uzavřena (Covid - 19), bude vám krácena úplata a to takto.

Uzavření 1 týden - snížení úplaty o částku 100,-Kč

Uzavření 2 týdny - snížení úplaty o částku 200,-Kč

Uzavření 3 týdny - snížení úplaty o částku 300,- Kč

Uzavření 4 týdny - snížení úplaty o 400-Kč

Zdůrazňuji, že ke snížení úplaty bude přistoupeno pouze tehdy, pokud bude MŠ uzavřena.

Pokud si své dítě necháváte doma z důvodu epidemiologické situace (z vašeho osobního rozhodnutí) je nutno platit úplatu v plné výši.

Netýká se dětí v posledním ročníku MŠ - povinné předškolní vzdělávání (tyto děti úplatu neplatí).

(Příklad: jestliže bude třída uzavřena např. v listopadu, částka bude krácena v prosinci).


Děkujeme za pochopení

O školce

Činnost MŠ byla zahájena 1. 9. 1946. Součástí budovy mateřské školy je i malotřídní škola prvního stupně, školní družina a školní jídelna. K budově náleží školní zahrada se vzrostlými stromy (i ovocnými), prolézačkami, trampolínou, pocitovou stezkou, hmyzími domky, pískovištěm, klouzačkou, fotbalovými brankami, slackline, křídovou tabulí. Děti mohou při pobytu na ní využít množství sportovních potřeb a náčiní.

Naše mateřská škola má jedno oddělení, které se nachází v přízemí budovy. Kapacita MŠ je 20 dětí. Nadále probíhá aktualizovaný ŠVP "Hrajeme si a poznáváme svět". Filosofie naší mateřské školy: "Dětem hru, lásku a vše pro rozvoj jeho poznání". Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. v didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti.

Provoz MŠ je zajištěn v době od 6:30 do 16:30 hodin.

Ranní příchody od 6:30 do 7:50 hodin, vyzvedávání po obědě od 12:00 do 12:30 hodin, vyzvedávání po spaní od 14:15 do 16:30 hodin.

Děkujeme za respektování provozní doby.


Poplatek za mateřskou školu je 400,- Kč měsíčně a je splatný vždy do 20. dne předchozího měsíce (společně se stravným). Děti navštěvující MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ, jsou od poplatku osvobozeni.

Pravidelné aktivity: návštěva divadelních představení, výlety, Vánoční jarmark, Velikonoční tvoření s rodiči, Masopustní průvod, Čarodějnický průvod obcí, Zahradní slavnost spojená s pasováním na školáky - rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ.

Profilace MŠ: cílem MŠ je, aby se děti naučily základům všeho, co budou potřebovat v životě a aby se školka stala pro děti místem plným kamarádů a místem, kam budou chodit rády.


Venku je chladno a nevlídno, ale my ve školce máme rozkvetlou jarní louku zalitou sluncem díky našemu krásnému novému koberci. Skvěle se nám na něm hraje, cvičí, tancuje, povídá......


ZÍTRA 24.11.2020 BUDE PROBÍHAT NA OBECNÍM ÚŘADĚ DOMLUVENÉ VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ. 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.

HURDOVÁ TEREZA


Vážení rodiče,

dle pokynů Krajské hygienické stanice se mateřská škola otevře v PONDĚLÍ 23.11.2020.

Děkujeme za pochopení


EKOLOGICKÝ VÝCHOVNÝ PROGRAM

Milí rodiče, 

zítra 20.10.2020 proběhne pro děti z mateřské školy ekologicko-výchovný program s panem lesníkem. 

Dětem prosím zabalte do batůžku láhev s pitím a pláštěnku, svačinu budou mít ze školky. 


Děkuji


Vážení rodiče,

rádi bychom vás seznámili s hygienickými opatřeními v naší školce a žádáme vás o jejich dodržování.

· Ráno při příchodu do školky si u vchodu dezinfikujte ruce a vcházejte v roušce.

· V šatně se zdržujte minimálně.

· Dítě budete posílat z šatny samotné. Nevstupujte prosím do třídy, počkejte u dveří do šatny. Vyčkejte na oční kontakt s učitelkou a poté opusťte šatnu.

· Ven budeme chodit i v nepříznivém počasí. Dejte tedy dětem dostatečné množství oblečení a nepromokavé věci.

· Dítě bude vodit i vyzvedávat jedna osoba. Doprovod počká venku.

Děkujeme za pochopení a spolupráci