Zažili jsme v MŠ...

ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - Požární ochrana očima dětí

(13. 6. 2019)

Velký úspěch našich malířů!

V letošním školním roce se některé děti z mateřské školy a někteří žáci základní školy zúčastnili výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí." Výtvarné práce byly velmi pestré, ale nakonec jsme za mateřskou školu vybrali do soutěže 3 malby, stejný počet i za základní školu.

Ve čtvrtek 13. června 2019 se uskutečnilo vyhlášení a slavnostní předání cen okresního kola této soutěže, které se konalo v HZS Stará Boleslav. V kategorii M 1 (děti do 5 let) se na skvělém druhém místě umístil Kryštof Černý se svojí malbou "Hořící panelák". V kategorii ZŠ 1 (1. stupeň ZŠ) se na výborném 1. místě umístila Sára Vávrová s malbou "Pomoc, já se bojím". Letošního ročníku se zúčastnilo 140 dětí od mateřských po střední školy a tak úspěch našich malířů je opravdu veliký. Kryštof a Sára patřili mezi ty nejúspěšnější! Po předání cen si všichni přítomní prohlédli hasičkou stanici a techniku.

Oběma talentovaným výtvarníkům gratulujeme!

Klára Haberhauerová

Na oceněné malby a fotografie z této slavnostní události se můžete podívat ve Fotogalerii, oba diplomy za toto skvělé umístění naleznete v části "Naše úspěchy" a samozřejmě ve vitríně ve vstupním prostoru školy.


PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

(4. 6. 2019)

Dne 4. 6. se v prostorách MŠ konala přednáška pro rodiče a děti na téma První pomoc u dětí. Přednášející byla lektorka a vedoucí plavecké školy Neratovice, kde naše školka a škola pravidelně navštěvuje plavecké kurzy, a tak ji děti znají. A protože se blíží léto, koupání v bazénech a na koupalištích, zaměřila se lektorka hlavně na předcházení úrazům a bezpečnému chování u vody a o prázdninách. Dozvěděli jsme se, jaké pomůcky můžeme použít k záchraně tonoucího, postup první pomoci a také si prakticky vyzkoušeli masáž srdce na tréninkové figuríně. Přednáška byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem a ještě jednou za ní děkujeme paní Evě Slavíkové - Janovské.

Zuzana Bukovská

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.  


DĚTSKÝ DEN

(30. 5. 2019)

Ve čtvrtek 30. května všechny děti v naší budově oslavily společně Den dětí. Sešli jsme se na školní zahradě a děti se s vervou jim vlastní pustily do jednotlivých soutěžních disciplín. Čekalo je házení míčkem na cíl, lépe řečeno, krmily balónky dřevěného šaška, skákaly v pytlích, měly se trefovat na cíl barevnými kroužky, přelézaly po 2 lanech mezi stromy, nosily pingpongový míček na lžíci, házely desetníky do sklenice, která byla umístěna ve kbelíku s vodou. Dopoledne rychle ubíhalo, děti si za své počiny mohly vyměnit závodní kartičku za dobrůtky, které pro ně byly připraveny. Nezradilo nás ani počasí, troufám si říct, že to byl povedený den.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


PROHLÍDKA REPREZENTAČNÍCH PROSTOR PRAŽSKÉHO HRADU

(10. 5. 2019)

V pátek 10. května se celá školka i škola vypravila na Pražský hrad, na prohlídku reprezentačních prostor. Tyto prostory byly mimořádně otevřené v pátek pro školy a v sobotu pro veřejnost. Prostory jsou nově zrekonstruované, mohli jsme si prohlédnout salóny jižního křídla Nového paláce, které nejsou normálně přístupné a slouží k nejvýznamnějším protokolárním a společenským událostem. Vcházeli jsme Matyášovou bránou, viděli jsme Vstupní salon, Trůnní sál, Brožíkův salon, kde prezident vykonává řadu ústavních pravomocí, jako jsou jmenování vlády, audience velvyslanců či přijetí cizích hlav států. Provázely nás příjemné paní v každém sále, které dětem velmi přijatelnou formou vyprávěly o daném sále, ve kterém jsme se právě nacházeli. V hudebním salonku jsme také viděli slavnostní jídelní tabuli T. G. Masaryka. Viděli jsme oficiální porcelánový servis, krásnou květinovou výzdobu, na které se podílejí zahradnice Pražského hradu, krásná pozlacená zrcadla, lustry a další výzdobu. Myslím, že pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek, každý to vnímal po svém, čtvrťáci to měli jako doplněk k učivu vlastivědy a ti menší jako krásnou poznávací zkušenost. Už jenom procházení bezpečnostními rámy bylo dobrodružství, projít kolem Svatovítské katedrály byl svátek, pro mnohé zahraniční turisty byly naše děti asi krásné, protože je všichni zdravili a mávali jim. Musím velmi vyzvednout malé děti z mateřské školy, celou prohlídku velmi prožívaly a vnímaly a získávaly si pozornost všech původkyň. Hrad jsme opustili po starých zámeckých schodech a počkali na autobus na Klárově. Patří se poděkovat panu Martinu Hakaufovi, který nám celou prohlídku vlastně zařídil.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


ČARODĚJNICE V MŠ

(30. 4. 2019)

Čáry máry kouzlení, ať se ta věc promění!

Bylo pošmourné úterý, poslední dubnový den, a do naší školy se slétli čarodějnice, čarodějové i draci. Přilezli také pavouci, žáby a další havěť.... tento tradiční lidový svátek jsme všichni jak se patří oslavili! Ve školce jsme vymýšleli různá zaklínadla, vyráběli lektvary s kouzelnou mocí a také jsme vyčarovali nejrůznější tajemné slizy. Po svačině jsme se společně se základní školou vydali na již tradiční průvod obcí. A nebyli jsme sami! Přidali se k nám nejen další čarodějnice z obce, ale také babičky a dědečkové některých našich dětí a žáků. Do kroku nám hrála veselá hudba, a tak jsme si cestou i občas zatančili :-). Veselo bylo i na několika zastávkách u domů, kde děti dostaly bonbóny.

Děkujeme všem, kdo se k nám přidal a také těm, kteří na tento tradiční průvod nezapomněli a připravili si pro děti nějakou tu malou sladkost. A málem bych zapomněla! Také děkujeme paní Pilgrové za krásné fotografie z průvodu, na které se můžete podívat ve Fotogalerii.

Za kolektiv MŠ Klára Haberhauerová


DIVADLO U HASIČŮ - ZAČAROVANÝ LES

(26. 4. 2019)

V pátek 26. 4. 2019 jsme navštívili představení v Divadle U Hasičů s názvem Začarovaný les. Pohádka vyprávěla o jednom kdysi krásném lese, který se díky lidem měnil na ošklivý a nevlídný. Naštěstí v něm žila zvířátka, která svůj les ochránila! Zvlášť, když jim v tom pomáhali dva pohádkoví draci - Žofka a Ludva. Celé představení bylo plné písniček a napínavých situací, které děti upoutaly. Všechny děti si zaslouží pochvalu za chování při cestě v autobuse, v dopravním provozu v Praze a také v divadle.

Fotografie z představení naleznete ve Fotogalerii.

Klára, Zuzka a Monika


ČOKOLÁDOVNA ŠESTAJOVICE

(10. 4. 2019)

Ve středu 10. dubna naše školka i škola navštívila čokoládovnu Rodas v Šestajovicích. Vyrábí se zde výrobky pouze z kvalitní čokolády značky Barry Callebaut, která je bez palmového tuku, bez mouky a bez škrobu - zcela bezlepková. Děti si nejdříve krátily čekání prohlídkou minifarmy, kde je potěšila mnohá domácí zvířátka a někteří ptáčci a pak již jsme se vydali do čokoládovny. Děti odlévaly tabulky čokolády a následně si je mohly ozdobit dle vlastní fantazie různými ingrediencemi, např. sušeným ovocem, oříšky, mandlemi, pistáciemi. Také děti malovaly barvičkami na čokoládový odlitek, ochutnaly vzorek čokolády a dostaly lžičku s čokoládou, ze které si mohly doma vyrobit horkou čokoládu. Vše si pak mohly odnést domů. Součástí akce také bylo video, kde děti měly možnost shlédnout krátký film o sklízení kakaových bobů až po výrobu čokolády. Podle hodnocení dětí, byla tato sladká exkurze velmi povedená a dětem se moc líbila. Pokud se děti o své výrobky podělily, meli jste i vy možnost tu dobrotu ochutnat.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


LESNÍ PEDAGOGIKA A ZÁMECKÝ PARK

(28. 3. 2019)

Konec března se v mateřské škole nesl v duchu pomalu se probouzející jarní přírody. Naše pravidelné pobyty v přírodě se prodlužují, zájem poznávat a objevovat vše co nás obklopuje se tak i v dětech čím dál více probouzí. V úterý 20. 3. 2019 nás na Vinici čekal pan lesník a s ním jsme opět o něco více poznali naši louku a les. Na Vinici jsme si povídali o vývoji motýla a společně si také na něj zahráli. Děti se tak postupně vyvíjely z vajíček, kukel přes housenky až po poletující motýlky na louce. V lese jsme hledali brouky a pan lesník o nich s velkým zaujetím dětem povídal, jak lesu pomáhají, ale i škodí. Ne každého brouka jsme našli, a tak je dětem představil na předem připravených obrazových materiálech. Z klestí děti stavěly velkou kupu, ve které snad v budoucnu najde úkryt nejeden brouk. Touto činností jsme tak společně přispěli i k úklidu lesa, na což se poslední dobou zapomíná.

Uběhl týden, během kterého děti ve školce vyráběly brouky podle své vlastní fantazie, cvičily, učily se nové říkanky, písničky a užívaly si společných her s kamarády, když nastal čas na návštěvu zámeckého parku, kam jsme byli pozváni. V parku nás přivítal pan správce a slečna průvodkyně ze zámku Brandýs nad Labem, kteří pro nás připravili dopolední program. V parku jsme pozorovali květiny, poznávali ptáky podle zpěvu, porovnávali šišky z různých stromů a celkově se seznamovali s parkem, a co vše v něm můžeme vidět. Stačí se jen pozorně dívat kolem sebe.

Lesní pedagogika s panem lesníkem i procházka v parku byly pro celou školku velmi příjemným zpestřením v našem známém prostředí, v místě, kde děti vyrůstají. Cílem těchto aktivit není jen poznávat přírodu, ale také posílit v dětech větší sounáležitost s místem kde žijí.

                                                                                                 Pěkné jaro přejí Klára, Zuzka a Monika

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.


JAK ZVÍŘÁTKA NAŠLA DOMOV

(4. - 8. 3. 2019)


Byla zima. Luční tráva mrazem chřadne, postonává. Peřinka je tenká ještě a mráz svítá jako kleště. Vyšel zajíc z pelíšku, hlad mu ťuká na stříšku. Běží, běží, hledá ... Nic. V tom vidí pár okenic...

V uplynulém týdnu jsme si s dětmi povídali o knihách, seznámili jsme s pojmy kdo je to spisovatel nebo ilustrátor, jak kniha vzniká a z jakých materiálů může být vyrobena. Některé děti si také přinesly své oblíbené knihy, a tak například Péťa představil svým kamarádům knihu O mašince Tomášovi, stejně jako Matěj, který dětem převyprávěl celý jeden příběh a své vyprávění také doplnil krátkou četbou. Kryštůfek povyprávěl o drakovi Bezzubkovi a Anežka ukázala knihu o princeznách a Červené Karkůlce. Knih bylo ve školce sousta, a aby nezůstalo jen u povídání, jednu pohádku si děti zahrály. Na základě své volby se z Matěje stal dědek a z Davídka Hanuse babka, ostatní děti se staly zvířátky. Hladovým zvířátkům byla velká zima a tak postupně přicházela k domečku a starouškové s dobrým srdcem všem zvířátkům pomohli. Pak je s babkou nakrmili, do svítání vzhůru byli. Veselo je starouškům, už nemají prázdný dům. Společnou dramatizaci mají děti moc rády, ale také moc rádi všichni společně výtvarně tvoří. Společný prožitek, kdy všechna zvířátka byla zachráněna, se tak přirozeně přenesl i do společné tvorby velkého společného domečku.

Jak si děti užívaly dramatizaci pohádky a společnou výtvarnou tvorbu se můžete podívat ve fotogalerii.

Klára Haberhauerová


MASOPUSTNÍ VESELICE, VESELÁ JE PŘEVELICE

(22. 2. 2019)

Konec února se v naší školce již tradičně nesl ve znamení Masopustu. S dětmi jsme si společně povídali o tradicích a zvycích. Dozvěděli jsme se význam slova masopust, co znamená karneval a co dříve naši předci jedli. Jednou z tradic bylo a je, pečení trdelníků. Ve čtvrtek jsme z krásně nakynutého těsta váleli hady, které děti pečlivě natáčely na trubičky. Když cukrářské trubičky došly, ze zbylého těsta děti vyráběly šneky, a pak jsme již jen společně čekali, až budou dobroty upečené. V pátek nás přivítala nazdobená, karnevalově oblečená školka, do které se přišli podívat nejen Batman, Transformer, policista, drak Bezzubka, ale také kovboj, princezny, opičák, zajíček, čarodějnice, beruška a paní doktorka. Jak je vidět, měli jsme ve školce i zástupce záchranných složek, ale naštěstí se školkové karnevalové veselí obešlo bez rychlého zásahu. Dopoledne jsme protančili, zasoutěžili si a po svačině jsme společně se základní školou vyrazili na průvod obcí. Do pochodu nám vyhrávala hudba, a také se k nám přidala jedna smrtka se stříbrnou třpytivou paní a několik dalších rodičů a prarodičů. Cestou se náš průvod několikrát zastavil, účastníci dostali nějakou malou sladkost a po občerstvení jsme vesele pokračovali dál. Letošní karneval i průvod se skutečně vydařil!!! A nám nezbývá nic jiného, než držet půst :-) a těšit se na jarní svátky.

Na pečení, karneval a masopustní průvod se můžete podívat v naší Fotogalerii.

Klára a Monika


Hudební představení Gábina a Katka

OSKÁREK NA CESTÁCH

(29. 1. 2019)


V úterý 29. 1. nás přijely navštívit dvě mladé báječné dámy Gábina a Katka s veselým hudebním vystoupením o skřivánku Oskárkovi a jeho cestování. S pomocí cestovatelek Gábiny a Katky a jejich kamaráda skřivánka Oskárka jsme navštívili Rusko, Anglii, Itálii, protože Oskárek chtěl poznat zdejší písničky. Zároveň jsme poznali typická jídla, národní zvyky a známé památky. Nakonec všichni s kouzelným kufrem přistáli zpátky v Čechách a zde zjistili, že stejně nejkrásnější písničky, památky, jídlo a národní zvyky máme u nás v České republice. Vystoupení Katky a Gábiny bylo plné krásných písniček, do kterých byly zapojeny jak děti ze školky, tak děti ze školy a všichni se výborně bavili. Děti z MŠ už Katku i Gábinu znají, natočily s nimi u nás ve školce klip ke své písničce, Pojďte s námi za zvířátky, kterou můžete najít na Youtube. Budeme se zase těšit na další setkání s touto veselou dvojicí.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VÁNOČNÍ JARMARK

(11. 12. 2018)

Vůně cukrových ořechů, františka a celková vánoční atmosféra nás z vánoční besídky přesunula do budovy základní školy, kde se konal vánoční jarmark. Vánoční jarmark je tradiční a velmi významná společná akce dětí z mateřské školy, žáků základní školy, všech pracovníků školy a rodin.

Všichni se na tuto akci dlouhodobě připravujeme a spolupracujeme, např. děti z mateřské školy sbírají na podzim ořechy, žáci základní školy je následně o školních přestávkách louskají, aby je pak mohla paní učitelka Marta společně s paní kuchařkou Simonou povařit v cukru a usmažit. K žákům ze základní školy se ořechy vrátí ve skleničkách, v rámci školní družiny skleničky ozdobí a nachystají na prodej na vánoční jarmark.

Mateřská školka se také aktivně zapojuje nejen do sběru ořechů, ale i do tvorby nejrůznějších vánočních výrobků, při kterých si osvojují nejrůznější dovednosti a pořádně procvičují především jemnou motoriku. V prosinci se tak z naší školky na pár dní stala keramická dílna či textilní dílna, ve které děti vyšívaly a pracovaly s razítky, ale také papírenská dílna, ve které vznikala přáníčka.

A tak jedenáctého prosince jsme všichni společně ochutnali domácí punč, cukroví a vánočku, prohlédli a nakoupili výrobky dětí, a především jsme se společně potkali v předvánočním čase a přičichli k té pravé vánoční atmosféře.

Za kolektiv MŠ Klára Haberhauerová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VÁNOČNÍ BESÍDKA

(11. 12. 2018)

Od mikulášské nadílky uběhl necelý týden a byla tu vánoční besídka. V letošním školním roce děti nesecvičily klasickou pohádku, ale společně jsme připravili krátká vystoupení, která se ale nakonec prolnula do nové autorské "pohádky". Holčičky rády tančí, poskakují, a tak jsme zvolili čertí taneček. Kluci se naučili tradiční vánoční písně, které doprovázeli hrou na tělo, Kryštůfek i na tamburínu. Společným propojením byl nejstarší kamarád Matěj, který si zahrál chasníka a svého úkolu se zhostil výborně. I přes jeho dlouhodobou absenci ve školce se příběh naučil doslova přes noc a v průběhu zkoušení dokázal ostatním kamarádům radit, stejně jako Verunka, která hrála čertici Lumpínu, anděla i holku. Verunka společně se Zuzankou pomáhaly vymýšlet choreografii a zkoušky tanečku ve školce si s ostatními náležitě užívaly. Davídek se krásně naučil text vypravěče, a tak velmi hezky posouval příběh dál a vlastně i trochu napovídal ostatním účinkujícím, co bude následovat. Co naplat, že při samotném vystoupení se někteří styděli, rozbrečeli, zapomněli slova nebo se ztratili v rytmu. Vždyť pro většinu dětí to bylo první veřejné vystoupení v životě, takový velký počet diváků si ani neuměly představit a tlak na jejich vystoupení byl velký. Všechny děti vydržely ve svých rolích do konce představení na jevišti a závěrečnou píseň jsme si spolu s vámi, rodiči, všichni společně velmi pěkně zazpívali.

Všem rodičům patří velké poděkování za spolupráci při tvorbě kostýmu, práci s texty a podpoře, kterou jste nám i dětem dodávali.

Za kolektiv MŠ Klára Haberhauerová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

(5. 12. 2018)

Prosinec je již tradičně plný zážitků, návštěv a překvapení. Po návštěvě Muzea Betlémů nás za dva dny v mateřské škole navštívil Mikuláš s doprovodem anděla a dvou čertů. Společně jsme si o očekávané návštěvě předem povídali, děti se dozvěděly, proč nás Mikuláš navštíví, a že se návštěvy vůbec nemusí bát. V naší školce je bezpečno a žádného zlého čerta bychom do školky nepustili. Mikuláš s andělem si s dětmi povídali a hodný, ale trochu rozverný čertík předvedl dětem různé lotroviny. Mikuláš s každým osobně promluvil, pochválil jej, ale také dokázal říci v čem by se kdo mohl zlepšit nebo trošku napravit. Děti dostaly svoji nadílku a společně jsme se s touto milou návštěvou rozloučili.

Klára Haberhauerová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


MUZEUM BETLÉMŮ KARLŠTEJN

(3. 12. 2018)

V pondělí 3. prosince jsme navštívili Muzeum betlémů na Karlštejně. Zároveň jsme měli možnost si vyrobit vánoční ozdobičku. Děti z mateřské školy si vyrobily vánoční hvězdu z papírových sáčků a děti ze školy si zdobily skleněnou ozdobu, ve fotogalerii uvidíte výsledky, byly moc povedené. A pak už jsme si šli prohlédnout muzeum. Mohli jsme si prohlédnout kolekci starých českých betlémů, které jsou vyřezávané ze dřeva, některé z papíru, některé jsou mechanické. A v době adventu jsou zde k vidění nádherné betlémy z perníku, které vyrábějí každý rok pro muzeum zručné perníkářky. A byly opravdu nádherné a hlavně voňavé. Vonělo jimi celé muzeum. Vrcholem naší prohlídky bylo podkroví muzea, kde jsme měli možnost se pokochat Karlštejnským královským betlémem a vidět nádherné pohyblivé loutky, krom jiného i 10 českých panovníků. V závěru se děti vydaly do podzemní části, kde je čekaly kouzelné bytosti, a především legendární Bílá paní. No někteří se zalekli a vidět ji nechtěli, proto zůstali na dvoře betléma. Co dodat, bylo to moc pěkné a poučné.

Marta Kelnarová

Další fotografie nalznete ve Fotogalerii.


DIVADLO U HASIČŮ - Mrazík

(26. 11. 2018)

V pondělí 26. listopadu jsme po delší době navštívili divadlo U Hasičů v Praze. Děti se velmi dobře bavily u představení Mrazík, v podání litvínovského divadla. Mnohé děti tuto pohádku znají z televize, ovšem divadelní zpracování má své kouzlo. Opět před námi ožily postavy Ivánka, Nastěnky, baby Jagy, Marfušky, macechy a dalších. Během představení děti v divadle mnohokrát tleskaly krásnému a zábavnému vystoupení.

Ve škole jsme si opak ještě chvíli o představení povídali a srovnávali s televizní verzí.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD

(7. 11. 2018)

Ve středu 7. 11. jsme uspořádali další ročník našeho tradičního Broučkování. Sešli jsme se na školní zahradě pod ořechem, připomněli jsme si s dětmi a jejich rodiči i prarodiči knihu Jana Karafiáta, Broučci, pak jsme si společně zazpívali Mravenčí ukolébavku a děti se rozběhly po zahradě dát do pelíšků vlastnoručně vyrobené broučky z přírodních materiálů. Pak už jsme se vydali s lampiony na okružní cestu po vesnici. A že bylo veselo o tom svědčí fotografie v naší fotogalerii. Děti si to užily a rodiče také měli možnost se seznámit s rodiči, které ještě neznali, případně si povídat se svými dětmi a jejich kamarády. Byla to taková malá společenská událost, které bývají milé a rádi se k nim vracíme. Tak zase za rok...

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

(25. 10. 2018)

28. říjen 1918 - 28.říjen 2018, neboli sté výročí založení našeho státu. O historii zde psát nebudeme, bylo řečeno mnoho. Naše děti ve škole a školce jsme vzhledem k jejich věku zapojili do oslav, seznamovali jsme je s událostmi, které se k 28. říjnu vztahují. Probíhal celoškolní projekt. Předcházela návštěva zámku v Lánech, o které jste již měli možnost číst, následovaly různé rozhovory, povídání, hledání informací, fotografií a podobně. Aktivit bylo mnoho. Ti nejmenší ve školce se seznamovali se státními symboly, s fotografiemi, připravovali nejrůznější výtvarné práce, které pak prezentovali na výstavě. Prvňáčci sbírali, sušili a lisovali listy našeho národního stromu lípy. Druháci vymysleli projektové vyprávění o místě v naší zemi, kam jezdí rádi a často nebo které s rodiči navštívili a moc se jim tam líbilo. 3. a 4. třída dostala zadání, které se spojovalo s prvoukou a vlastivědou a měli na dané téma vypracovat určitý projekt, který se skládal jak z písemné, tak výtvarné části. Vše se samozřejmě týkalo historie naší země. Měli jsme tak trochu na mysli taky spolupráci s rodiči, bylo určitě hezké, když rodiče s dětmi hledali, sbírali, tiskli, opravovali chyby a měli společné téma svých hovorů, či vycházek. Když jsme my pedagogové viděli naprosto famózní výsledek všech prací, stáli jsme v tichém úžasu. A absolutní tečku udělala mateřská škola, která všechny práce po výtvarné stránce připravila k instalaci. Kdo nezažil, neuvěří. Naše školní vernisáž všech prací proběhla ve čtvrtek 25. 10., a byla spojená s tradičním dýňováním. Na chodbách školy byly nainstalovány všechny práce a návštěvníky čekal vstup v barvách trikolóry a na stěně vítala všechny lípa s lisovanými listy, které děti nasbíraly. Ještě předtím však dopoledne probíhalo projektové vyučování, spojené s promítáním krátkých filmů z dob vzniku republiky a nejrůznějšími aktivitami, kde děti společně barvily, luštily, doplňovaly. Odpoledne při zahájení vernisáže byly všechny děti oblečeny v národních barvách zazpívaly rodičům společně oblíbenou píseň T.G. Masaryka "Ach synku, synku" a pak už začalo dýňování a dlabaly se dýně, návštěvníci si četli a prohlíželi práce dětí. Akce byla o to víc lákavá, že děti z mateřské školy upekly zvláštní zdravé sušenky, které byly ve tvaru i barvách české vlajky i oranžové dýně. Další dobrůtky a také ovocný punč byl ze školní kuchyně, ochutnat mohl každý. Protože sušenky velmi chutnaly, bude přiložen pro maminky recept. Je potřeba poděkovat všem dětem, které se podílely na této naší akci, dokonce byli i někteří žáci, kteří už k nám nechodí, ale svou prací přispěli. Také moc děkujeme všem rodičům, kteří dětem s pracemi pomáhali a dohlédli, aby byly děti oblečeny v národních barvách. Myslím, že tento náš projekt byl velmi úspěšný. Výstava byla přemístěna další den do prostor obecního úřadu, aby si ji mohli prohlédnout další občané. Již nyní máme velmi kladné ohlasy, které rádi vyřizujeme vám, rodičům.

Marta Kelnarová

Fotografie naleznete ve Fotogalerii.


Recept na zdravé sušenky

260 g špaldové hladké mouky

80 g cukru

2 žloutky

1 vanilkový lusk semínka

1 bio citrón (kůra a šťáva)

2 lžíce skořice

100 g změklého másla

Smícháme vše, necháme přes noc odležet. Vyválíme, vykrajujeme a pečeme na 180 stupňů 10-12 minut.

Dobrou chuť!

Klára Haberhauerová


DIVADLO TOY MACHINE

(18. 10. 2018)

Ve čtvrtek 18. října děti ze školky a školy navštívil herec Tomáš Běhal, který je členem divadla TOY MACHINE. Už dvakrát jsme měli to potěšení se s touto společností setkat. Tentokrát přijel nám známý herec s pohádkou o Pinocchiovi. Bylo to představení loutkové, vévodil mu ovšem právě Tomáš Běhal. Viděli jsme velmi zábavné představení o tom, že může splnit i ten nejnesplnitelnější sen, který může každý z nás mít. Cesta k němu ale bývá dlouhá snad jako Pinocchiův nos. To bylo poleno borové a zároveň největší uličník jakého si jen můžeme představit. Lhal, neposlouchal, a dokonce utekl Gepetovi. Po mnoha útrapách a dobrodružstvích se nakonec znovu setkali. A proč? Protože každý snad jednou vyroste ze své klackovitosti, ale každý potřebuje jiný čas. Představení bylo velmi zábavné, loutky byly vyrobeny z přírodních materiálů, byly velmi kreativní, stejně jako herec a jeho práce s nimi. Školou se ozývaly salvy smíchu, protože děti se výborně bavily. Po skončení představení si děti mohly jednotlivé loutky osahat a seznámit se s nimi zblízka a pohovořit s hercem. Myslím, že to bylo jedno z nejpodařenějších představení, které jsme za poslední dobu viděli. Nejen z uměleckého hlediska, ale především z výchovného. Protože s klackovitostí a se lží se společnost potkává neustále a někdy je těžké s ní bojovat. Tady děti mohly vidět, kam až je zavede.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


ZÁŘÍ A ŘÍJEN VE FOTOGRAFIÍCH

(9 - 10/2018)

První dva měsíce utekly jako voda. V záři jsme ve školce přivítali nové kamarády, mimo osobního představení jsme si povídali o rodině, o místě, kde žijeme, vyráběli jsme domečky, každý si také vyrobil sám sebe nebo svého kamaráda. Rozloučila se s námi paní učitelka Leona a přišla mezi nás paní učitelka Zuzka. Díky hezkému počasí jsme pobývali co nejvíce venku, hráli jsme různé hry, váleli sudy na Vinici. V říjnu jsme sbírali spadlé ořechy na naší zahradě, v lese stavěli domečky pro skřítky, chodili po spadlých kmenech, sbírali šišky, žaludy, listy, ze kterých děti stavěly krásné mandaly, navštívila nás fenka Connie, shlédli jsme pohádku O Pinocchiovi, s rodiči jsme dýňovali... Bylo toho ale ještě mnohem více. Snažili jsme se fotograficky zaznamenávat nejrůznější činnosti, ne vždy se nám to dařilo a byl na focení čas :-).

Na to, jak se nám ve školce dařilo, se můžete podívat ve Fotogalerii.

Hezký podzim, Klára a Zuzka

Další fotografie si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.


PSÍ DOBRODRUŽSTVÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

(15. 10. 2018)


Pondělí 15. 10. 2018 zavítala do naší školky na návštěvu Connie. Že nevíte kdo je to Connie? Connie je pětiletá fenka Zlatého retrívra, která složila canisterapeutické zkoušky a tak pomáhá lidem ke zlepšování jejich psychického i tělesného stavu.

Děti se nejprve s Connie seznámily, poznaly jak se správně k pejskovi chovat a ten jim za jejich vstřícné chování oplatil svojí laskavou povahou. Děti tak mohly Connie pomazlit, hladit, česat a hrát různé hry. Společně jsme poznali, že když psa dobře poznáme, nemusíme se ho bát, naopak můžeme s ním zažít moc hezké chvilky.

Na to, jak jsme si návštěvu užili, se můžete podívat ve Fotogalerii.

Klára Haberhauerová


ZPRAVODAJ - občasník obce Panenské Břežany

(říjen 2018)


Lesní pedagogika aneb náš les známý neznámý

(12. 9. 2018)


Ve středu 12. 9. dopoledne jsme s dětmi z mateřské školy a žáky 1. ročníku základní školy společně navštívili náš blízký les, kde byl pro ně připraven dvouhodinový program. Mohlo by se zdát, že v našem, nám již dobře známém lese, nic nového nenajdeme a neobjevíme, ale nebylo tomu tak.

Na místní Vinici na nás čekal pan lesník, který nejprve přivítal děti, a po seznámení se s pravidly lesa jsme se společně vydali poznávat, objevovat a hrát hry se vzdělávací lesní tématikou. Nejprve jsme si povídali o lišce a jezevci, jak vedle sebe bydlí a že si spolu občas i mláďata hrají. Děti si pak vyzkoušely jaké to je, když jezevec ve své noře nevidí a musí projít chodbičkami. Se zavázanýma očima se děti držely provazu a šly kolem stromů. Projít touto cestou zvládly všechny děti perfektně, někteří i vícekrát. Děti si také zahrály na veverky, které zahrabávají své oříšky. Ukrýt oříšek nebylo tak složité, ale po nějaké chvilce ho opět najít už bylo poněkud náročnější, ne každé naší veverce se to podařilo. Také jsme společně hledali sojčí vrch, vyzkoušeli jsme si, jak ťuká datel, zahráli jsme si na ještěrky, kterým dorůstá ocásek a spoustu dalšího.

Dopoledne v lese nám uteklo velmi rychle a nastal čas vrátit se do naší školky na oběd. A tak jsme náš les zažili trochu a už se všichni moc těšíme na další setkání s panem lesníkem.

Klára Haberhauerová

Fotky z lesní pedagogiky naleznete ve Fotogalerii.


ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018


Výlet do Prahy

(6. 6. 2018)

Tento týden si s dětmi povídáme o dopravních prostředcích, a tak aby nezůstalo jen u povídání, rozhodli jsme se dopravní prostředky (veřejnou hromadnou dopravu) prozkoumat prakticky. Nejdříve jsme se seznámili s jízdním řádem, abychom zjistili, v kolik hodin nám jede autobus z Panenských Břežan a zpět, následně jsme si připomenuli bezpečné a ohleduplné chování ve veřejné dopravě. Nic nám tedy nebránilo vydat se na cestu :-). A tak ve středu 6.6.2018 jsme se společně vydali na dobrodružnou cestu do Prahy. Jízdu autobusem do Prahy na zastávku Kobylisy zvládly děti báječně. Z autobusu jsme přešli do haly metra, kde jsme si všichni označili jízdenku a po jezdících schodech jsme se přesunuli na nástupiště metra. Všechny děti byly nadšené a jízda po jezdících schodech byla opravdu zábavná. Metrem jsme dojeli na stanici Hlavní nádraží a šli jsme se podívat na největší železniční stanici v ČR, Praha hlavní nádraží. Viděli jsme vlaky, které odjížděly, ale také vlaky, které přijížděly a hodně silně jim pískaly brzdy, to byla teprve pořádná zábava :-). Když se děti nasytily vlaků, prohlédli jsme si společně krásnou historickou budovu a halu nad kolejištěm, které spolu tvoří největší secesní památkou v Čechách. Poblíž nádraží je krásné dětské hřiště, které nám poskytlo místo pro svačinu a relaxaci. Po vydovádění se na průlezkách, lanových pyramidách a houpačkách jsme se vydali na cestu zpět do Panenských Břežany. Celou cestu děti respektovaly pravidla slušného chování, nikdo nekřičel, nikdo nesvačil. Dětem patří velké poděkování, jak krásně celý náročný dopolední program zvládly. Cestování veřejnou hromadnou dopravou již máme tedy natrénované, a tak se jistě brzy vydáme na nějakou další společnou cestu.

                                                                                                                              Klára Haberhauerová

Fotky z výletu najdete ve Fotogalerii. 


Školní výlet do EKOParku v Liberci

(1. 6. 2018)

Ve čtvrtek 31. května děti naší školky i školy vyrazily na školní výlet do prvního volnočasového EKOParku v Liberci. Je to místo zaměřené na ekologii, ekonomiku, vzdělávání, kulturu, životní prostředí, zdraví člověka, sport a volnočasové aktivity pro všechny věkové aktivity. Je pravda, že jsme se tam setkali s návštěvníky různých věkových skupin.

Jednou z hlavní myšlenek zakladatele pana Stanislava Šťastného bylo "Jak vytáhnout rodiny s dětmi z nákupních center, kde tráví víkendy, do přírody, do EKOParku v Liberci." Děti měly možnost prohlížet park z dřevěných vyhlídkových rozhleden umístěných v korunách stromů, mohli pozorovat ptactvo, či hmyzí hotel. Také mohli nakrmit kozy a kachny, a co bylo velkým lákadlem byly kreativní dílničky, které podpořily jejich fantazii. Děti pracovaly hlavně se dřevem, odvezly si domů krásné výrobky v podobě pejsků, kočiček, lodí, domečků, částí nábytku a jiných krásných výrobků. Děti také vařily v blátivé kuchyni nejrůznější dobroty a velmi je zajímala vodní stěna, kde se voda přelévala z nádoby do nádoby a někde nečekaně vytekla. Také byl zajímavý přírodní chodník, kde děti chodily bosy po šiškách, po jehličí, po kamínkách, po písku, po dřevech a jiných přírodních materiálech. V horku, které panovalo byla příjemná vodní mlha, která osvěžila. A velkou výzvou bylo plnění úkolů, kdy děti na stanovištích plnily úkoly, které se týkaly 4 živlů Země a další doplňující úkoly. Také jsme poobědvali, slízali zmrzliny, školka si lebedila na pískovišti, někdo nakoupil domů EKO rostlinky a vyrazili jsme na zpáteční cestu. Protože celý areál je kryt stromy, je zde stále k nalezení stín a je zde příjemně. Doporučujeme všem podívat se na stránky EKOParku a případně jej o prázdninách navštívit. 

                                                                                                                                        Marta Kelnarová

Fotky z výletu najdete ve Fotogalerii. 


ZPRAVODAJ - občasník obce Panenské Břežany

(květen 2018)


FOTBALOVÉ DOPOLEDNE V MŠ

(22. 5. 2018)

V úterý dopoledne do naší školky dorazily dvě mladé Klíčanské fotbalistky a trenérky zároveň, aby dětem ukázaly, jaká může být s míčem zábava. A nejen to! Děti si nejprve zahrály pár pohybových her na rozhýbání a poté se daly do kopané. Ostřílení sportovci Jáchym, Matyáš S., Erik a Martínek J. se samozřejmě ujali hlavních pozic, ale ani Miloš, Matěj, Kryštof a Tien (!) se nenechali zahanbit. Ostatní děti zpovzdálí podporovaly své kamarády a nadšeně tleskaly.Po sportovní hodince přišlo na řadu společné focení a pochvala ze strany trenérek. Několik dětí bylo natolik nadšeno, že vůbec nebude divu, pokud brzy navštíví některý fotbalový kroužek v okolí.
Leona Minaříková


SAMI V MŠ aneb kamarádi odjeli na ŠVP, škola je jen naše!!!

(14. - 18. 5. 2018)

Nejprve nám bylo dost líto, že nás kamarádi na týden opouští. Jenže když jsme osušili slzy a rozhlédli se kolem, došlo nám, že prázdný "dům" skýtá spoustu možností a volného prostoru ke hře!

Martínek Jindra s Erikem se pasovali do rolí strážců a asistentů pedagoga (Mončo, máš velkou konkurenci!). Honzík s Martínkem Pozlerem ještě více utužili své čerstvě nabyté přátelství a nikým nerušeni se oddávali společné hře. Z bunkru je dostala jen pohybová hra na Kocoura a vůně palačinek linoucích se z kuchyně.

Náš "soukromý týden" se nesl v duchu povolání. Poznávali jsme roztodivné pracovní pomůcky, hráli si na lékaře, opraváře, kuchaře, malíře a další a další profese. Povídání o tom, co dělá maminka s tatínkem, se zvrhlo v předhánění, čí tatínek je větší silák a čí maminka dělá nejlepší večeře. Některé děti již přesně vědí, čím se jejich rodiče živí. Honzík mile překvapil, když dětem podrobně vylíčil zaměstnání své maminky a do příštího dne si zjistil i profesi tatínka. Zuzanka zase ví, že maminka jezdí daleko, autem i metrem a pracuje proto, aby mohla kupovat zmrzlinku.

Občas se k nám přidali i školáci, Kristýnka s Vojtou. To se pak děti mohly přetrhnout, aby si jejich pozornost získaly alespoň na malou chvilku.

Venku jsme nejvíc času trávili v lese, kde rádi stavíme domečky. Když zapršelo, hráli jsme pexeso nebo se dívali na pohádku. Samozřejmě vzdělávací :-)

Týden utekl rychle, rozhodně jsme se nenudili, ale teď se nejvíc těšíme na naše milé kamarády a paní učitelky. Máme si hodně co vyprávět :-)

Leona Minaříková

Fotky z celého týdne najdete ve Fotogalerii.


DEN ZEMĚ

(16. - 20. 4. 2018)

Den Země každý rok slavíme 22. dubna, ale jelikož letos tento den vychází na neděli rozhodli jsme se v mateřské škole věnovat se tomuto tématu již celý přecházející týden. Tento svátek původně vychází z původních dnů Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, tedy 21. března a oslavovaly tak příchod jara. V současném moderním pojetí jde především o pojetí ekologické, kdy tento den si připomínáme důležitost planety Země pro náš život a upozorňujeme na dopady ničení životního prostředí. Společně s dětmi jsme si připomněli kde se planeta Země nachází a proč je na Zemi život. V pondělí nám pěkně zapršelo, a tak jsme si povídali i o koloběhu vody. A jelikož po dešti je největší zábava skákat v kalužích, vyrazili jsme ven. Kaluží moc nebylo, ale za to jsme našli spoustu šneků. Společně jsme uspořádali šnečí závody, Gábinka dokonce zorganizovala šnekům i závody do vrchu :-). Další dny jsme se věnovali recyklaci, třídili jsme odpad a vyráběli ze starého použitého papíru nový, recyklovaný. A když už slavíme Den Země, také jsme se nezapomněli vyřádit na blízké Vinici a tím tak poděkovat Zemi, že ji máme rádi, a že se dá na ní užít spousta zábavy a legrace.

Klára Haberhauerová

Na to, jak se nám vše dařilo, se můžete podívat ve Fotogalerii.


VELKÁ JARNÍ DETEKTIVKA

(duben 2018)

S prvními jarními paprsky jsme se s dětmi z mateřské školy pustili do VELKÉ JARNÍ DETEKTIVKY. Nejprve jsme se společně seznámili s tím, jak vypadají první pupeny, co je to zlatý déšť, kde najdeme kočičky, kdo je to ruměnice, a také jsme se zaposlouchali do zpěvu ptáků. Ve třídě jsme společně vyhledávali obrázky v knížkách, poznávali brouky na interaktivní tabuli, a také jsme poslouchali zpěv ptáčků. A když jsme všemu porozuměli, vyrazili jsme do přírody. Z dětí se staly detektivové! Se záznamovými archy začaly děti pátrat po prvním trsu trávy, po sněženkách, včelách a dalších jarních tajemstvích přírody. Spousta záhad neunikla pozorným očím a uším malých detektivů, a tak většina byla nalezena a odhalena.

Klára Haberhauerová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE

(10. 4. 2018)

V úterý 10. dubna přišli navštívit naši 1. a 2. třídu předškoláci z MŠ. Protože dorazili zrovna na začátku přestávky, mohli si nejdříve se školáky pohrát, zaskákali si na koberci a stihli postavit i hrad z kostek. Po deseti minutách se ozval zvonek a školáci vysvětlovali, co se po zazvonění má dělat. Když jsme všem předškolákům našli místo v lavicích u šikovných prvňáků a druháků, začala "výuka". Děti dostaly pracovní listy, na kterých měly dokreslit koleje, pražce a kouř valící se z komína parní lokomotivy. Pak si také celý vlak krásně vybarvily (to zvládly opravdu výborně) - tužky a pastelky jim ochotně půjčovali budoucí spolužáci, kteří také pomáhali a radili, jak co udělat. Někteří prvňáci k malování dětem recitovali básničky a zpívali písničky, vypomohla i školkačka Gábinka. Ke konci hodiny ještě dětem několik druhaček a prvňáčků přečetlo básničku z naší čítanky a někteří se pochlubili svými písankami. Všechny předškoláčky musíme moc pochválit, nejenže se vzorně chovali, ale také krásně zvládli svůj první "školní" úkol. Budeme se moc těšit na jejich další návštěvu, a hlavně na jejich opravdový první školní den v září.

Jolana Pavlíková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


DEN UČITELŮ

(28. 3. 2018)

28. 3. jsme díky dětem oslavili DEN UČITELŮ. Do obálek, které přípravily děti ze školní družiny, měli možnost všichni vhazovat vzkazy, obrázky a cokoli dalšího (např. domácí perníčky). Některé děti si pro nás připravily i krátké vystoupení v podobě tance nebo recitace básně. Den jsme si společně užili a na oplátku jsme my dětem připravili občerstvení. Dopoledního "posezení" se zúčastnili všichni zaměstnanci školy alespoň na malou chvilku. DĚTI, DĚKUJEME VÁM!

Pavlína Sáblová

Přesvědčte se ve Fotogalerii :-)


PŘEDNÁŠKA STRÁŽNÍKA Městské policie Odolena Voda

(14. 3. 2018)

Ve středu 14. března se ve škole konala pro školku i školu preventivní beseda se strážníkem městské policie v Odoleně Vodě. Děti byly poučeny o možných rizicích, se kterými se v životě mohou setkat. Bavily se o nebezpečí cizích lidí, kteří je za různými záminkami, sladkostmi a podobně, aby je nalákali do auta a důsledky bývají fatální. Mohu říci, že děti všechny reagovaly správně, i ty nejmenší věděly, že to nemohou udělat a mají žádat o pomoc dospělého nebo staršího kamaráda. Pak jsme se bavili o dopravní výchově, jak být viděn na silnici, jak se chovat při jízdě na kole, o důležitých ochranných prvcích. V další přednášce už pokračovali jen žáci základní školy. Narazili jsme na otázku návykových a omamných látek, na kyberšikanu, na otázku nebezpečí elektrického proudu. Dětem byly k vidění záběry z různých krizových situací a jejich následcích. V besedě ještě do konce školního roku budeme pokračovat, protože bezpečnost je široké téma a je nutné děti neustále připravovat na úskalí, které jim život může přinést.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.   


TONDA OBAL NA CESTÁCH

(13. 3. 2018)

V úterý 13. března jsme se ve škole setkali s ekologickým programem Tonda obal na cestách. Je to program připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Programu se účastnila i školka a všechny děti, jak ze školky, tak ze školy prokázaly svou znalost třídění odpadů. Cílem tohoto programu je rozeznávání jednotlivých druhů odpadů, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Seznámili jsme se se sběrným dvorem, s recyklovanými výrobky, se spalovnou. Viděli jsme video ukázky ze zpracování odpadů a jejich výsledkem. Program byl interaktivní, zábavný, děti si v praxi vyzkoušely třídění do správných kontejnerů. Byli vidět, že v rodinách třídění odpadu probíhá a děti se tohoto procesu účastní. A to je velmi pozitivní poznatek.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.  


O TŘECH PRASÁTKÁCH

(únor 2018)

Na zkušenou vydala se tři růžová prasátka.

Každé chtělo mít svůj domek. Tak začíná pohádka...

Na konci února se mateřská škola proměnila v pohádku O třech prasátkách. S touto pohádkou jsme se nejprve seznámili v různých knihách, protože ne v každé knize je pohádka stejně vyprávěná. Děti hledaly rozdíly a na základě ilustrací předvídaly, jak která verze pohádky skončí. Ve společném kroužku jsme si udělali diskuzi a každý měl možnost říct svůj názor, co se mu na pohádce líbí / nelíbí, který konec je nejvíce legrační, apod. A aby nezůstalo jen u povídání, pohádku jsme si také zahráli. Gábinka, Jáchym a Dominika si připravili pro své kamarády loutkovou podobu této pohádky. Miloš, Matyáš S., Zuzanka, Davídek C., Jáchym, Martin J. a oba Lukáškové zahráli stejnou pohádku kamarádům jako herci na velkém jevišti. A tak nejen tři malá prasátka stavěla domečky, aby byla v bezpečí před zlým vlkem, ale stavěli jsme úplně všichni. Přeci jen postavit takový domeček z cihel není jen tak jednoduché. Všem se stavění a dramatizace moc povedla. V dalších dnech jsme navázali výtvarnými činnostmi, ale i pracovními listy s časovou a dějovou posloupností, zkoušeli jsme vázat uzle na klacíky a pracovat se senem. Jak se nám vše podařilo, se můžete podívat na velké nástěnce v šatně školky nebo ve fotogalerii na webových stránkách.

Klára Haberhauerová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii


ZPRAVODAJ - občasník obce Panenské Břežany

(prosinec 2017)


VÝLET NA ZÁMEK LOUČEŇ

(19. 12. 2017)

Dlouho očekávaný výlet na Zámek Loučeň byl vítanou změnou a vytržením z každodenního pobytu ve školce.
Děti si donesly batůžky, paní učitelky je naplnily svačinkami a obědem. Naposledy zkontrolovat náhradní oblečení, dostatek kapesníků, vyčůrat, obléknout a můžeme vyrazit. (Proces oblékání, svlékání, hledání toalet, batůžku nebo čepice opakujeme celý den mnohokrát, jsme v tom už opravdu dobří!) Cestu autobusem si děti vždy užívají, pusy nezavřeme po celou dobu :-).

A jsme na místě! Cesta byla dlouhá, a tak si čekání na průvodce zkrátíme proběhnutím po nádvoří.
Průvodce je sympatický pán v obleku, který si svým bodrým přístupem brzy získá pozornost všech dětí. V úvodu se dozvídáme, že naši předci slavili Vánoce opravdu zvláštním způsobem. Věděli jste, že vánoční stromky se dříve zavěšovali na strop špičkou dolů?
Prohlídka je zaměřena na historii a vánoce rodiny, žijící na zámku Loučeň. Protože paní domu byla původem z Itálie, vánoční tabule byla opravdu pestrá. Na otázku, jaké italské pokrmy děti znají, vystřelili ruce nahoru jako šípy - makarony, špagety, pizza, lasagne nebo zmrzlina.

Pro zpestření došlo i na hru na klavír, pan průvodce nás rozněžnil písní Tichá noc, nikdo ani nedutal. Holčičky ocenily ložnici, kde se na posteli vyhřívalo několik plyšových koček, kluci zase obdivovali dětský pokoj s kostkami a různými dobovými hračkami. Navštívili jsme také impozantní patrovou knihovnu, kde byla umístěna sbírka vánočních ozdob.

Po prohlídce jsme se přemístili do tzv. jídelny. Děti si mohly vybalit svačinky a vstřebat dojmy z uplynulých zážitků. Následovalo zdobení perníků, což děti znají z domova i ze školky, a proto moc dobře vědí, že ta bílá poleva je moc dobrá a sladká. Nebylo divu, že někteří neodolali a spíše než zdobení, praktikovali ochutnávání :-).
Potom už byl čas na oběd. Řízečky od Simči zmizely bleskovou rychlostí a my se mohli vrátit zpět do autobusu. Po návratu do školky jsme se shodli, že se výlet vydařil a my se budeme těšit na další.

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VÁNOČNÍ JARMARK

(13. 12. 2017)

Třináctý prosinec byl pro mateřskou školu mimořádný den. Po dlouho očekávané besídce, o které jste si mohli přečíst v předchozím článku, se pokračovalo do prostor školy na vánoční jarmark.

Jde o akci významnou především pro samotné školáky, kteří se na ni pečlivě připravují. Legendární pražené oříšky voněli až k nám do školky a v den jarmarku jsme mohli vidět, jak kamarádi ze školy chystají, zdobí, organizují a pilují detaily na odpolední program.

Také školka se do jarmarku zapojila a nabídla spoustu krásných výrobků, které se do jednoho vyprodaly. Několik týdnů před jarmarkem jsme barvili, modelovali, dekorovali, lepili, malovali, stříhali. Jemná motorika dostala zabrat a děti si osvojily spoustu nových dovedností. Kombinace besídky a jarmarku dokazuje, jak zábavný, užitečný a inspirativní může být čas strávený v mateřské škole.
Děti se jako každoročně nemohou dočkat, až svým rodičům ukáží na své výrobky - "Maminko, podívej, to je můj anděl!" Zároveň si vždy užívají společnosti rodičů a možnosti pochlubit se kamarádům - "Podívej, to je můj táta, ten je veliký!"

Děkujeme za vaši účast na vánočním jarmarku a těším se zase za rok na viděnou!

Za kolektiv MŠ, Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


POHÁDKOVÁ BESÍDKA - v hlavních rolích děti z MŠ

(13. 12. 2017)

Stejně jako v loňském roce jsme při plánování vánoční besídky zvolili pohádkový příběh. Loni Maruška hledala červená jablíčka, aby si zachránila život. Letos Sněhurka díky jablku o život málem přišla. Pokud Vás zajímá, jak divadelní zkoušky v naší školce probíhaly, čtěte dál :-).

Jak bylo v úvodu zmíněno, rozhodli jsme i tento školní rok zpracovat nějaký klasický pohádkový příběh. Protože máme opět třídu plnou kluků, úkol byl jasný - z klučičí převahy udělat přednost a zároveň je všechny plnohodnotně obsadit do pohádky. Loni jsme si pomohli dvanácti měsíčky, letos jsme sáhli po trpaslících. Upřímně však musím říct, že prvotním impulsem pro tuto pohádku byl fakt, že naše Gábinka je dokonalý adept na Sněhurku. Už loni, kdy v kostýmu zajíčka hopsala po lese, jsem si předsevzala, že tahle mimořádná holčička si zaslouží hlavní roli. A dobře jsme udělali - byla skvělá!

Obsazení některých postav jsme zpočátku pozměňovali, klobouk dolů, že děti nezaváhaly a rychle se zadaptovaly. Naopak u některých bylo hned jasno. Dominika se obdivuhodně vžila do postavy zlé, sobecké královny - nutno podotknout, že šlo o herecký výkon, protože Domča je ve skutečnosti neuvěřitelně skromná a milá slečna.
Princ, další šlechtic v pohádce nabízel dva protagonisty - Matyáška Šestáka a Lukáška Kloučka. Oba se hodili typově i projevem. Jenže. Láska vítězí nejen v pohádkách ale i u nás ve školce, takže se chlapci sami rozdělili dle svých preferencí. Lukášek si vybojoval Sněhurku a Matyáš rád posloužil své milé královně Domče :-).

Při psaní scénáře jsem se snažila respektovat povahu dětí a jejich schopnosti. Nejprve jsem si nebyla jistá, koho zvolit "hlavním" trpaslíkem Prófou, který by měl celou trpasličí partu vést.
Výškou a naturelem se nám hodil Erik. Ten však kromě herecké kariéry rozjíždí i tu hokejovou, takže se nemohl zúčastnit všech zkoušek. Navíc se mu líbila role Dřímala, kterou tedy dostal. Čím dál více se ukazovalo, že upovídaný Kejchal Maty Soriano přirozeně převezme Prófovo vedení a prosadí se výšce navzdory. Díky jeho vtipu a odzbrojující přirozenosti, nemělo smysl striktně dodržovat pohádkovou předlohu.
Ostatní trpaslíci - Stydlín Kryštůfek, Rejpal Milošek, Štístko Martínek a Šmudla Davídek, byli jasnou volbou, kdo je zná, chápe :-).

Jáchym s Martínkem nás celý rok ohromují svým talentem reprodukovat text, proto jsem si řekla, že je v besídce dostatečně "zapřáhnu". Zároveň jsem nechtěla, aby vypravěči jen stroze odříkávali, a tak vznikl nápad myších brášků. Větší, rozumný Jáchym a jeho mladší bráška Martínek se vzájemně napomínali a doplňovali. Mám velkou radost, jak se svých náročných rolí zhostili.

Zvířátka mají v pohádce o Sněhurce nezastupitelné místo a jejich volbě jsme proto věnovali velkou pozornost. Myslím, že ptáčci v podání Verunky, Zuzanky a Tien byli opravdu rozkošní. Ježek Honzík se při nacvičování příliš neprojevoval, zato premiéra ho vyburcovala k nečekanému výkonu.

Nacvičování besídky trvalo zhruba dva měsíce, dvakrát týdně. Před blížící premiérou jsme cvičili téměř denně a já musím ocenit neuvěřitelnou píli a trpělivost všech dětí. I přes veškerý tlak a nároky na naše malé herce se každé zkoušení neobešlo bez smíchu a dobré nálady. Děti si vzájemně napovídaly a já si byla jistá, že kdokoliv by onemocněl, našlo by se hned několik adeptů na alternaci. Například Matyášek Soriano nebo Martínek Jindra by hravě zaskočili za trpaslíky, prince i samotnou Sněhurku :-).

Ráda bych ještě vyzdvihla neuvěřitelné kulisy a kostýmní výpravu, o kterých by si v leckterém divadle mohli nechat zdát. Vše vkusně zpracované a vytvořené mou milou kolegyní Klárou Haberhauerovou.

Jsem pyšná a šťastná, že se vše podařilo, každá maličkost, fórek i chybička, nic bych neměnila. Budu se opakovat, ale není potřeba být vždy originální - máte báječné děti, díky za ně!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VZP - VZPOURA PROTI ÚRAZŮM

(31. 10. 2017)

Ještě před začátkem přednášky jsme dětem vysvětlili, že přijedou pánové na invalidních vozících a že by bylo fajn, kdyby tuto skutečnost přijali bez nemístných poznámek a chovali se ohleduplně. Přiznávám, že jsem měla obavy, jak děti celou akci pochopí a přijmou. Zbytečně.

Když se ve dveřích objevili dva mladí, vysmátí a sympatičtí kluci, pochopila jsem, že mé obavy byly naprosto liché. Pavel a Michal s dětmi jednali upřímně a nenuceně. Bez servítek pojmenovali svůj úraz jako "vlastní blbost" a apelovali na děti, že jedno hloupé rozhodnutí může změnit celý náš život.

Přednášející si pro děti připravili prezentaci s animovanými obrázky. Na těch byly znázorněny situace, které mohou vést k úrazu. Děti je okomentovaly a přidaly radu, jak úrazu předejít. Teorii mají opravdu perfektně zmáknutou!

Kromě promítání jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit o nástrahách života vozíčkáře. Michal, který má ochrnuté nejen nohy ale také konečky prstů u rukou, nedokáže vozíkem přejet ani mírně zvýšený terén. Za to Pavel (který měl větší štěstí), má horní část těla zcela pohyblivou, předvedl "freestyle" při přejíždění a přeskakování několika předmětů.

Dozvěděli jsme se, jak vozíčkáři řeší cestování, vaření, nebo touhu po sportu. Vše bylo dětem podáno srozumitelně a lidsky. Školkáčci naslouchali, sdělovali své zážitky a světe div se, nikomu nechyběli hračky, nikdo nepotřeboval čůrat. Necelá hodina utekla jako voda. A když jsme u té vody - nejvíce úrazů páteře vzniká při skoku do vody. Vaše děti už ví, že nikdy neskáčeme po hlavě tam, kde neznáme hloubku a strukturu dna.

Za mě byla přednáška VZP - Vážně Zajímavé Povídání

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


Dýňování s rodiči

(25. 10. 2017)

Ve středu 25.října se všichni, kdo chtěli, setkali v prostorách školy na tradičním dýňování. Tedy děti a jejich rodiče či prarodiče. Byl na všechny moc krásný pohled. Všude dýně, děti, dospělí, velké úsilí, krásná spolupráce, úsměvy, rozhovory mezi dospělými, mezi dětmi, vlastně mezi všemi. Báječná atmosféra. Pořadatelů ani nebylo potřeba, účastníci si vystačili sami. A o to našim akcím jde, aby se všichni, kdo k naší škole patří, dobře na našich akcích bavili, seznamovali se a cítili se zde moc fajn. Výsledky tvoření můžete vidět v naší fotogalerii. Všem se moc povedly. K dobré náladě také přispěly trdelníky, které ráno vlastnoručně upekly děti z mateřské školy a punč od naší paní kuchařky. A zvláštní poděkování patří teď už bývalým žákům Julče, Markétě a Lukášovi, kteří vydlabali a vyřezali dýně na ozdobu vstupu do naší školy. Dýně jsme dostali darem a byly opravdu obří, měli s tím obrovskou práci.

Tak zase příští rok se těšíme!

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


DŘEVÍČKOVÁ DÍLNIČKA

(26. 9. 2017)

V úterý 26. 9. všechny děti ze školky i ze školy překvapila Dřevíčková dílnička. Obsah dílny se opravdu týkal dřeva. Nikdo z nás moc nečekal, že se budeme opravdu dotýkat dřeva a sami tvořit. Děti byly rozděleny do tří skupin, školka, 1. a 2. třída, 3. a 4. třída. Pan Marek děti seznámil s druhy dřeva, ze kterých se dobře vyrábí a ukázal spoustu nástrojů, s jejichž pomocí se dřevo opracovat. Všechny nástroje byly poměrně jednoduché a bezpečné a krásně s nimi pracovaly i děti ze školky. Samozřejmě, že pan Marek upozornil všechny na bezpečnost při práci, na co si děti mají dát pozor. Každý dostal šablonu ježečka, ze kterého si vyrobil hračku, ježečka na kolečkách. Děti brousily různými druhy pilníků, dělaly jimi i bodliny, používaly ruční vrtačku, smirkový papír, Aku vrtačku. Fantazii se meze nekladly. Nakonec si mohly ježka domalovat pomocí fixů. Na památku dostaly také dřevěné srdíčko, které mohou někomu věnovat. Pan Marek s kolegyní všechny děti moc chválili, že jsou vnímaví, hodní a manuálně šikovní. Určitě bychom si rádi tuto akci zopakovali, příště už určitě na vyšším stupni. Pan Marek totiž má několik pokračování této dílničky. Těšíme se někdy opět na setkání, vypadá to, že jsou u nás i potencionální budoucí truhláři.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii


ŠKOLKA POSÍLÁ PSANÍ

dětem z Dětského Domova Broumov

(září 2017)

V předchozích dnech jsme si ve školce povídali o rodině. Téměř všechny děti vědí, jak se jmenují jejich rodiče, ti nejmenší občas vtipně komolí. Naprosto všechny děti se pak shodují, že s mámou a tátou je nejlíp. Rodiče jsme malovali, modelovali, chlubili se, co náš táta všechno umí a kolik máme sourozenců.Protože jsou vaše děti velmi bystré a empatické, rozhodla jsem se dotknout i citlivého tématu Dětský domov. Starší děti měly povědomí o tom, co toto zařízení znamená. Pro bližší představu jsem vyhledala Dětský domov s Mateřskou školou Broumov. Jedná se o budovu podobnou té naší, Břežanské. Na webu mají zveřejněné fotky z výletů. Nedávno byli v zoologické zahradě stejně jako my a podle fotek to vypadá, že jde o veselou partu dětí.

Proto jsme se domluvili, že dětem z tohoto Dětského Domova pošleme balíček. Jeho obsah jsem nechala na dětech. Po chvilce smlouvání a navrhování (dort, motorka atd.) se děti společně dohodly na plyšovém velbloudovi a šátku pro holčičky. Gabča, Lukášek Klouček, Erik a Jáchym se vrhli na kreslení obrázků. Nezapomněli jsme ani na dopis, který děti podepsaly.

Bylo vidět, že děti vycítily mimořádnost a význam celé této akce, protože si na výběru dárků i kreslení obrázků daly velmi záležet.
Matyášek Soriano pak naše týdenní rodinné téma uzavřel slovy - "Musíme si vážit, že máme rodiče, protože nám kupují hračky a mají nás rádi!"


Leona Minaříková a báječné děti z MŠ


ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017


ZA LISTEM LIST - výtvarná soutěž

Výtvarný úspěch žáků naší školy!

(červen 2017)

V naší škole máme rádi knihy a moc rádi čteme. Rádi čteme, hrajeme si a pracujeme s knihou ve školce. Rádi čteme, vyprávíme si příběhy a fantazírujeme o hrdinech ve škole. Ve škole si také žáci hojně půjčují knihy z naší knihovny, a protože nás knihy provází tedy každým dnem, zapojili jsme se do soutěže vyhlášenou blogem Za listem list. Děti z mateřské školky měly za úkol výtvarně ztvárnit svého oblíbeného knižního hrdinu, a tak namalovaly Ferdu a jeho mouchy. Žáci základní školy vytvořili obaly na své oblíbené knihy. A jak jsme dopadli? Kolektiv žáků základní školy uspěl a společně se žáci umístili na krásném 5. místě. Gratulujeme!!! Díky výhře jsme obohatili naši knihovnu o nové knižní tituly.

Všechna výtvarná díla zdobí přízemní chodbu školy, a tak se na ně můžete přijít podívat!

Klára Haberhauerová


ŽŮŽO DOBRODRŮŽO

(9. 6. 2017)

V pátek se nás ve školce sešlo jen šest. Včetně paní učitelky. Co budeme dělat? Hračky už všechny známe a bez kamarádů to není ono. Plán je jasný - zmizet z místa činu a prozkoumat nové, neznámé.
V devět hodin jsme nasedli na autobus, abychom se přesunuli do nedaleké Odoleny Vody. Lea dohlížela na Martínka, Jáchym na Miloška a Matyášek na paní učitelku. Nebo obráceně?

Cukrárnu naproti zastávce nešlo přehlédnout, ale protože už víme, že bez práce nejsou koláče, vydali jsme se nejdříve na průzkum okolí. A že jsme toho viděli! Obdivovali jsme růže na zahrádkách, poznali horu Říp, na kterou je z Odolky krásný výhled, prohlédli si kostel i hřbitov (nevěřili byste, jaké představy o něm děti mají). Byl čas i na sport - závody v běhu a válení sudů na rozlehlé louce.

Z míry nás nevyvedlo ani zjištění, že jsme se tak trochu ztratili. To přece ke každé správné výpravě patří! Kudy jsme sem došli? Kam by mohla vést tahle cestička? Aha, ta je slepá. Jáchym se ukázal jako výborný navigátor s mnohem lepším orientačním smyslem, než má paní učitelka a úspěšně nás dovedl k cíli. Tím byla samozřejmě cukrárna.

Šmoulová zmrzlina i přes nelibost dospělých stále vede. Pouze Martínek odolal nátlaku kamarádů a projevil individuálního ducha, když si poručil jahodovou. A protože je paní učitelka měkká a děti v přesile, stihli jsme ještě lízátko.

Na zpáteční cestě jsme obsadili zadní sedadla, pětku, takže jsme byli hodně důležití a stateční - nikdo neblinkal. Výlet jsme si užili a už se těšíme, až se naši kamarádi uzdraví a vyrazíme společně!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


DĚTI ČTOU DĚTEM

(6. 6. 2017)

Již tradičně se naše škola a školka zapojila do akce "Týden čtení dětem", která probíhala první týden v červnu, a je součástí projektu Celé Česko čte dětem. Letos nás ale nenavštívila žádná známá osobnost z televize nebo filmu. Pro děti z mateřské školky to bylo jiné. Do mateřské školky přišly číst děti ze školy základní. Děti, se kterými se potkáváme každý den v prostorách školy nebo školní zahrady. Děti, které také chodily do školky, ale dnes jsou z nich již školáci a umějí krásně číst. A byla to ve školce návštěva velmi milá!

Žáci 3. a 4. ročníku si pečlivě připravili zajímavé knihy, své oblíbené komiksové časopisy, a děti ze školky tak měly možnost seznámit se s různými literárními žánry a oblíbenými hrdiny svých starších kamarádů. A tak jsme se dozvěděli, jaké nové lumpárny provádí Garfield, kdo jsou to Zlobilky, ve které básni je ukryté prase, jak se učí ve Škole strašidel, a spoustu dalšího. Děti ve školce byly z návštěvy svých starších kamarádů nadšené! Čas utekl jako voda a bylo třeba se rozloučit. Školáci za své čtení dostali záložku do knihy a my ve školce, se budeme brzy těšit na další příjemné setkání nad knihami.

Klára Haberhauerová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


Mezinárodní Den Dětí v naší školce

(1. 6. 2017)

Dětský den jsme ve školce pochopitelně nemohli ignorovat. Některé děti byly o tomto svátku informované z domova, takže slavnostní nálada panovala již časně ráno. Po rituálním vítání v kruhu jsme přivítali i nový měsíc červen a na dálku zavzpomínali na Martínka Jindru, který oslavil šesté narozeniny. Má to ten kluk dobře vymyšlené, ozývali se kamarádi :-)

Protože Den dětí je spojen především se soutěžemi a zábavou, ani my jsme nezůstali pozadu. Rozehřáli jsme se pohybovou hrou "škatulata hýbejte se" a klasické ranní cvičení ozvláštnili volným tancem s písničkami na přání. Rozjela se slušná diskotéka s nadčasovými tanečními kreacemi :-)

Děti celý den sbíraly body za různé činnosti. Skládali jsme puzzle na čas, hádali známé pohádkové postavy, luštili rébusy, lovili Bobříka mlčení, běhali a skákali, poznávali ovoce a zeleninu. Pobyt na školní zahradě si děti zpestřily mlsáním jahodové zmrzliny, a protože šlo o den sváteční, završil se jak jinak, než svíčkovou se šesti, teda vlastně se dvěma :-)

Krásné léto přejí Sluníčka ze školky!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


ZPRAVODAJ - občasník obce Panenské Břežany

(duben 2017)


STŘEDEČNÍ VESELÍ

aneb

VÝLET NA ZÁMEK NELAHOZEVES A VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI

(5. 4. 2017)

První dubnová středa byla našlapaná zážitky. Ráno jsme vyrazili na výlet a odpoledne se těšili z návštěvy rodičů, kteří statečně a pilně tvořili!

Ráno jsme se ve škole nestihli ohřát, pohrát (natož učit) a už nás čekal autobus. Cíl cesty - zámek Nelahozeves. Klidně bychom jeli dál, cestování nás baví, především školkáčci jsou z autobusu nadšení, ale není zbytí, kultura volá :-)

Výšlap k zámku nás příjemně zahřál a my se nemohli dočkat, až vejdeme na nádvoří, kde nás přivítaly dvě milé paní průvodkyně. Rozdělily nás na dvě skupiny, školka a slečny prvňačky v první skupině, druháci, třeťáci a čtvrťáci ve druhé. První dobrodružná trasa malých školkáčků vedla (ne)překvapivě na místní toalety.

Paní průvodkyně poutavě vyprávěly o historii zámku a tak ani nejzatvrzelejší puberťáci nepocítili, že se vlastně vzdělávají, ale že dějiny mohou být zábavné. Součástí prohlídky bylo také povídání o velikonočních lidových zvycích. Děti si vyzkoušely řehtání na řehtačku, což mělo velký úspěch. Je to hlasité a to hodně, tak čemu se divíte, paní učitelko.

Po prohlídce jsme se přesunuli do prostorné zámecké haly, kde byla připravena výtvarná dílna. Malovali jsme zajíce a vajíčka, lepili ozdoby a povídali si o Velikonocích. Na památku si každý mohl vybrat placku a podívat se, jak se takový odznak vyrábí.

Tím ale nekončíme. To hlavní nás teprve čekalo. Vaše návštěva. Nic děti nepotěší tolik, jako možnost spolupráce a spoluvytváření se svými rodiči. Vaše návštěvy ve škole jsou pro děti svátkem, bez ohledu na roční období.

Po obědě se školáci vrhli na přípravu. Spojit stoly, vyzdobit třídu, nachystat pomůcky. A než jsme se nadáli, místnost se zaplnila rodiči, sourozenci a prarodiči. Pýcha v dětských očích se odrážela na každém kroku. Pochlubit se mamince, tak tady trávím čas, a pochlubit se kamarádům, tak tohle je můj táta. Vyrobila se spousta krásných dekorací, zaselo asi tisíc semínek osení a obarvilo na desítky vajíček. Malí i velcí drátkovali jako diví a čtyři mazance se snědly do posledního drobečku.

Přišli jste, děti byly šťastné a všem nám bylo fajn. Mise splněna. Děkujeme a přejeme vykutálené Velikonoce!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


MUZEUM DOBROVICE

"Bez práce nejsou koláče" a "Až vyrostu, budu..."

(14. 3. 2017)

Vyjeli jsme brzy ráno směr Dobrovice. Po více než hodinové cestě, kterou jsme si zpestřili zpěvem (nejprve Vojtovi ze školky k narozeninám a pak písničkami, které známe ze školky a ze školy), jsme se protáhli, nasvačili se a ujali se nás tři průvodci. Byli jsme rozděleni do 3 skupin. Do takových, na které jsme ve školce a ve škole zvyklí - jednu skupinu tvořili školkáčci, druhou 1. a 2. ročník a třetí skupinou byli žáci 3. a 4. třídy. Všichni jsme prošli tři různá stanoviště, každá skupina v jiném pořadí tak, abychom se stihli vystřídat všude. Čekal nás výukový program na interaktivní tabuli "Až vyrostu, budu...", kde jsme si zkusili poznat různá povolání pomocí stínů, pak pomůcek, která ta určitá profese potřebuje a starší děti i přesmyčky ve slovech. Další částí bylo připravené muzeum, kde jsme mohli vidět některá povolání dnešní tak, jak je známe, ale i profese ne tak obvyklé anebo v takové podobě, v jaké se dnes již běžně nevyskytují. Některé z profesí jsme si mohli i vyzkoušet - např. uplést housku, doručit dopisy, stavět zeď, vymést komín, zatlouct hřebíky nebo zachránit panenku z "hořícího" domu. Poslední částí programu byla tvořivá dílna, kde si každé z dětí vyrobilo svou vlastní tašku do školy - zahrály si na brašnáře.

Zjistili jsme, že děti plno věcí znají, ale některé poznatky byly nové i pro nás dospělé. Hezké bylo, když se děti snažily najít vhodná slova a názvy profesí tak vtipně komolily. Např. brašnář je podle Tomáše taškář, druhý Tomáš doplnil, že je to vlastně taškařice 😊.

Po náročném programu jsme se ještě na vzduchu rychle zakousli do zbylých svačin a mohli jsme vyjet zpět do školy na oběd.

Pavlína Sáblová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.

MASOPUST (NEJEN) V MŠ

(28. 2. 2017)

Konec února se v naší mateřské škole nesl v duchu Masopustu. Děti byly seznámeny se svátkem, kterému se lidově říká fašank, nebo třeba voračky. Představili jsme si některé zvyky a tradice. Abychom nezůstali jen u povídání, vyzkoušeli jsme si pečení tradičních trdelníků. Hrátky s těstem, a následné ochutnávání společně vytvořeného díla, se dětem líbili a především moc chutnali. Vrcholem celého tématu je masopustní průvod, pro děti známý především pod pojmem karneval. Protože nejsme žádní troškaři a se samotným průvodem se nespokojíme, uspořádali jsme přímo ve školce parádní karnevalové dopoledne. Jak jste mohli sami při příchodu v MŠ vidět, maskami se to jen hemžilo!

Sešlo se nám pět pirátů, pan čaroděj s paní čarodějnicí, několik akčních hrdinů a něžných krásek, nebo třeba Upír Von Varga. Ze země zvířat jsme přivítali medvídka, včelku a berušku. Na bezpečnost dohlížel místní policista Lukášek Dušek.
Nejprve se všechny masky představily a předvedly v promenádě na koberci. Následovalo soutěžní okénko. Rychlost, spolupráce a vytrvalost byli hlavními předpoklady pro splnění úkolů. Motivace byla veliká, paní učitelka přece říkala něco o cenách. Nechyběla karnevalová piškotéka, u které jsme se kolektivně zpotili a unavili. Blížící se čas svačiny jsme proto uvítali a odebrali se do jídelny.
Poté už se blížila hodina Há. Obléct se tak, abychom nezmrzli a přitom nám to stále slušelo, je každodenním oříškem většiny žen. Stejně tak i našich masek. Paní učitelko, já ty šaty přes bundu natáhnu, opravdu! Ne, nezakopnu v těch brýlích, opravdu ne. Ano, maminka říkala, že si můžu nechat masku. Bundu? Dnes jí nepotřebuju, mám přece plášť!

Po krátké výměně názorů a doladění detailů jsme se přesunuli před budovu, kde už čekala další část průvodu. Školáci. Jupí, je nás celá banda, dokonce se přidali někteří rodiče, jmenovitě pak pan Banán!

Za hudebního doprovodu, který nám velkoryse poskytla paní starostka, jsme křížem krážem prošli celé Panenské Břežany. Někdo nás potkal, jiný pokukoval za oknem, někteří se k průvodu přidali, ostatní alespoň navštíví fotogalerii naší školy.

Děkujeme všem, masopustní úterý se stalo dalším nezapomenutelným zážitkem!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.


PŘEDŠKOLÁCI SI VYZKOUŠELI MOTORICKÉ ČTENÍ

(16. 1. 2017)

Ve druhém lednovém týdnu si předškolní děti vyzkoušely motorické čtení. Na první pohled se jim to zdálo jednoduché, ale po chvilce zjistily, že není úplně snadné tuto techniku bez chyby zvládnout. Děti tato metoda zaujala a tak v ní budeme i nadále pokračovat :-).

A proč jsme zvolili právě tuto metodu?

Motorické čtení je metoda, kterou je možné využít podpůrně při prvopočátečním čtení a při zahájení reedukace dyslexie. Osvědčuje se nejen u žáků s poruchami učení nebo lehkým mentálním postižením, ale také jako forma rozvoje předčtenářských schopností v předškolní třídě MŠ a na začátku 1. třídy.

Pomáhá cvičit spolupráci levé a pravé hemisféry mozku při učení čtení a psaní, cvičí plynulost očních pohybů, zrakové vnímání, koordinaci pohybů. Motorické čtení je určeno pro procvičování v rodině, pro práci s malou skupinkou dětí, nebo ho lze využít jako rozcvičku před čtením ve škole.

Klára Haberhauerová


JAN CINA ČTE DĚTEM

(19. 12. 2016)

Přijel autobusem, s batůžkem, v červeném svetru s motivem vánočního stromku. Bez manýr a s pokorou strávil s dětmi téměř dvě hodiny.

Jan Cina nejprve přečetl pohádku o Mrazíkovi, poté několik básniček z knihy Písničky bez muziky a čtení uzavřel pohádkou od Jitky Molavcové. Pak dal prostor dotazům. V tu ránu se zvedly snad všechny ruce školáků i některých školáčků a rozjela se diskuze plná vtipných i záludných otázek a odpovědí. Díky tomu, že Honza nedávno vyhrál talentovou soutěž, Tvoje tvář má známý hlas, většina dotazů směřovala k tomuto pořadu.
Poté děti předaly dárek - vlastnoručně vyrobenou knihu s názvem "Jak Tě vidíme my". Honza si nadšeně prohlédl všechny obrázky a na oplátku dětem nabídl kartičky se svou fotkou a podpisem.
Ihned se vytvořila nekonečná fronta. Honza se trpělivě věnoval každému dítěti a vedle podpisu stihl prohodit i pár slov.
Čtení už bylo dost a Honza je také výborný zpěvák, proto si s dětmi střihl i několik vánočních koled. Společné fotografování je samozřejmostí, ale teď už hurá na oběd. A Honza? Ten šel s námi. Poobědval u stolu se školáčky, sledoval mumraj v jídelně, a jak sám řekl, tohle teda ještě nezažil.
Pak už vyběhl na autobusovou zastávku. Loučil se slovy - "Dneškem mi začínají Vánoce." Tak ať jsou šťastné a veselé!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.


TOULCŮV DVŮR

(12. 12. 2016)

V pondělí se celá škola a školka nalodila do autobusu a vyrazila směr Praha. Toulcův Dvůr je středisko ekologické výchovy, které tvoří komplex památkově chráněných budov a přírodní areál. Za branami tohoto areálu snadno zapomenete, že se nacházíte v blízkosti rušné silnice přeplněného velkoměsta. Přivítala nás paní Marta, která svým bodrým vystupováním a stylovým krojem navodila tu správnou atmosféru a získala pozornost všech dětí.

Po krátkém úvodu už děti seděly na židličkách před provizorním podiem. První část se týkala Vánočních zvyků a obyčejů. Děti poznávaly tradiční lidové předměty a pokrmy. Poté se několik dětí proměnilo v adventní postavy, které byly kromě Mikuláše pro většinu dětí neznámé. Seznámily se se Sv. Barborou, Ambrožem, Lucií a Perchtou. Následovalo několik Vánočních koled. Po celé místnosti se rozezněl kouzelný cinkot rolniček, které děti dostaly. No dobře, cinkot se ozýval v průběhu celé úvodní části. Lektorky však zůstaly ledově klidné a paní učitelky ochotně rolničky sbíraly ze země.

Ve druhé části se děti rozdělily do čtyř skupin. Školkáčci se přidaly ke čtvrťákům, kteří jim byli pomocnou rukou. Postupně prošly čtyřmi stanovišti, čtyřmi aktivitami. Pokud je děti donesly domů celé, mohly se rodičům pochlubit vlastnoručně vytvořenou a ozdobenou krabičkou. Do té si vyrobily svíčku, což je moc bavilo. Balení knotu jim totiž připomínalo motání palačinek. Dále si upekly čertíka z těsta, což bylo také zábavné, především když nůžkami stříhaly čertíkovi chlupy. Poslední činností bylo zdobení perníčků. To se však brzy zvrhlo v degustaci bílkové polevy a paní lektorka měla co dělat, aby jí zůstal alespoň jeden pytlík bez bakteriální stopy.

Sečteno podtrženo - výlet jsme si moc užili, o zábavné chvilky a bezprostřední reakce dětí i dospělých nebylo nouze. Příjemné vytržení ze školního stereotypu si jistě opět rádi zopakujeme.

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VÁNOČNÍ JARMARK

(7. 12. 2016)

Vánoční jarmark je pro Břežanské děti i rodiče zavedenou tradicí. Pro mě naprostou novinkou. Nová práce, adaptace za pochodu, zaujmout děti, nezklamat rodiče i kolegy. Vánoční jarmark je vlastně skvělá příležitost, jak otestovat kreativitu a výdrž pedagogů.

Musím se přiznat, že to pro mě nebylo zezačátku snadné. Vymyslet výrobky, které zvládnou malé i velké děti a neopakovat to, co již bylo použito v předchozích letech.
S obdivem jsem přihlížela tomu, jak kolegyně ze školky i školy chrlí nové a nové nápady, realizují je a k tomu zvládají běžný školní režim. Samozřejmě, že někdy bylo vyrábění víc, než třeba tělocviku, ale k mému překvapení, to dětem vůbec nevadilo. Méně času na volnou hru, o to větší radost z krásně vyšitého anděla, upečeného cukroví, nebo vyrobeného přání. Několik týdnů před jarmarkem se toto slovo skloňovalo snad ve všech pádech, já často pátým pádem volala - Jarmarku, ať už jsi tady!

Pak přišel den D. Vánoční jarmark přilákal většinu rodičů. Děti pyšně prodávaly své výtvory a zodpovědně ukládaly tržbu. Rodiče si povídali, proběhlo i několik nových seznámení a myslím, že celkově se všichni dobře bavili. Ostatně to nejlíp vědí ti, co na jarmark přišli.

Přes veškeré původní obavy a pochybnosti, které pramenili z neznalosti této akce, jsem brzy změnila názor. Vánoční jarmark spojuje, motivuje a těší. Klobouk dolů před pracovníky ZŠ a MŠ, kteří už tolik let přináší novinky a radost ze společného projektu.

Věřím, že pohled na výrobky, které máte doma vystavené, má slova potvrdí.

Tak zase za rok!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ŠPEKÁČKOVÁNÍ

(9. 11. 2016)

Ve středu 9. listopadu jsme uspořádali již další ročník tradičního uspávání broučků a letos jsme přidali společné podzimní špekáčkování. Odpoledne kolem 16. hodiny bylo nádvoří před školou zaplněno dětmi a jejich rodiči a prarodiči, všichni s dobrou náladou. Odebrali jsme se pod náš ořech na zahradě, děti si poslechly ukázku z knihy Jana Karafiáta Broučci, zazpívali jsme mrňouskům Mravenčí ukolébavku, aby se jim dobře v zimě spalo a pak už se děti rozběhly po zahradě a své broučky, vlastnoručně vyrobené, ukryly v listí, aby jim bylo teplo a zimu dobře přečkali. Přesunuli jsme se k ohni, který už plápolal, děti i rodiče začali opékat buřtíky, do toho se zpívalo pod hudebním vedením paní vychovatelky Pavlíny Sáblové a panovala velmi přátelská a veselá nálada. Po setmění děti čekalo tajemné překvapení, kdy se na krátké trase podle světýlek setkaly s tajemnou harpyjí, posléze s přísným duchem, který požadoval plnění určitého úkolu a pak je propustil k hodnému duchovi, který absolventy tajemné stezky odměnil příjemnou drobností. Oheň dohoříval, zimy přibývalo a všichni jsme se postupně rozloučili s krásným odpolednem. Jak pravil jeden známý literát: bylo to krásné poetické odpoledne.

Marta Kelnarová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


RYBÍZ NA NAŠÍ ZAHRADĚ!

(20. 10. 2016)

Zabořit prsty do hlíny a sledovat, co příroda dovede, je asi nejlepší způsob, jak dětem přiblížit práci na zahradě. A protože tento týden v MŠ nesl název "Šel zahradník do zahrady", vydali jsme se přímo na místo činu a vysadili tři keříky rybízu.

V prvních dnech tohoto týdne jsme se seznamovali s ovocem a zeleninou, a zjišťovali, co všechno už děti znají. Milým překvapením bylo, že i malé děti poznají víc, než je jablíčko, hruška a rajče. Dostali jsme se k plodům jako je lilek, kedluben nebo angrešt. Většina dětí se pochlubila, že mají u domu zahrádku, na které rodičům pomáhají. Nenechali se proto nachytat ani na poznávací hře zahradního náčiní. Motyka, rýč, lopata i motorová pila, to vše mají děti v malíčku. Nepoznaly pouze starší sestru sekačky - kosu.

Prekérní situace nastala při původně nevinné hře - poznáš barvu ovoce, zeleniny? Že je rajče červené, se shodneme asi všichni, ale jak je to u hrušky? Je zelená, nebo žlutá? A co borůvky, modré, nebo fialové?

Největší atrakcí a vyvrcholením týdne byla čtvrteční výsadba rybízu. Pan zahradník nám připravil tři jámy, které děti ještě o kus prohloubily. Pomocí dětských lopatek se proměnily v šikovné krtečky, a kdyby paní učitelky nedonesly keříky červeného rybízu, brzy by na zahradě vznikl slušný tunel. Děti se na ně ihned vrhly a společnými silami keře vložily do země. Ještě trochu substrátu, okolí pečlivě uhladit, zalít a věřit, že si s naším výtvorem příroda poradí.

Už se moc těšíme na červnové zobání a společné pečení koláčů s drobenkou!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


LESNÍ ŽIVOT V NAŠÍ ŠKOLCE

(9. 10. 2016)

Minulý týden se nesl v duchu lesního života. Poznávali jsme lesní přírodu, zvířátka, stromy, houby i důležitou funkci hajného.

Při výtvarné činnosti jsme vyráběli mraveniště, jehož zelené zátiší si nejedno dítě odneslo v podobě skvrny na oblečení (snad se podařila vyprat). Samotné mraveniště jsme lepili z jehličí, kde děti zapojily jemnou motoriku a především fantazii při tvoření mravenčích cestiček a tunelů.

Grafomotoriku předškoláci procvičili pomocí pracovních listů. Nejprve kreslili rovné a šikmé čáry, ze kterých nakonec vznikl jehličnatý strom.

Školní zahrada se nám zaplnila popadanými ořechy, a tak jsme si jeden den udělali menší brigádu. Děti pobíhaly s kyblíky a nadšeně sbíraly. Kdo nechtěl, zvolil si jinou zábavu, ale v drtivé většině se zapojily všechny děti. A protože i ve školce platí, že bez práce nejsou koláče, donesla paní učitelka jako odměnu ořechovou bábovku, s láskou pečenou malým pracovníkům.

Pátek jsme završili oslavou narozenin - Ondráškovi je už šest let! Narozeninovou písničku mu zazpíval náš plyšový kamarád Vojta, paní učitelka předala dárečky a děti postupně podaly kamarádovi ruku a popřály vše nejlepší. Ondra se s kamarády podělil o bonbónky a vesele vyprávěl, co asi dostane od rodičů.

I přes deštivé počasí jsme si týden ve školce moc užili!

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

(10. 10. 2016)

Paní starostka nás požádala o krátké vystoupení na Vítání občánků na obecním úřadě Panenské Břežany, které proběhlo v pátek 7. října 2016. Děti z naší mateřské i základní školy jezdí vždy v pátek plavat, ale některé přesto projevily zájem vystupovat. Proto jsme pilně trénovali básničku i písničku, při které nás doprovází na kytaru paní učitelka Pavlína.

Ráno tedy odjela téměř celá škola na plavecký kurz do Neratovic, ale 12 dětí s paní učitelkou Pavlínou zůstalo ve školce, kde proběhla poslední generálka. S převlékáním do gala nám pomohla i paní kuchařka Simonka a mohli jsme vyrazit. V prostorách úřadu již bylo rušno a všechny maminky se svými dětmi zaplnily celou první řadu. Sál byl krásně nazdoben a paní starostka nám dala poslední instrukce. Pak to začalo.

Po malém přivítání jsme dostali poprvé slovo a mohli zarecitovat krátkou básničku pro rodiče. Následoval potlesk, který nám dodal další odvahu. Pak paní starostka krátce promluvila o obci a k rodičům dětí a zase byl čas pro nás. Za doprovodu kytary jsme zazpívali Mravenčí ukolébavku, která sklidila opravdu velký potlesk.

Nakonec jsme s radostí gratulovali maminkám a předávali každé krásnou červenou růžičku. Někteří z nás dokonce předali kytičku své vlastní mamince, protože se přišli přivítat jejich mladší sourozenci. Sledovat tato rodinná přání bylo velmi dojemné.

Každý z nás dostal malou odměnu a školáci i pochvalu do žákovských knížek, paní učitelce Pavlíně přinesla paní starostka tu krásnou červenou růžičku, jako dostávaly maminky. Těšíme se, až budeme moci vystupovat na podobné akci příště.

Pavlína Sáblová

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


POZNEJ SVOJI ZAHRADU

(2. 10. 2016)

Pondělky bývají v MŠ klidné, děti sdílejí víkendové zážitky a pomalu se chystáme na aktivity následujících dnů. Toto pondělí bylo zcela odlišné. Žádné dlouhé povídání a alou ven!

Rosa ještě nestihla oschnout, a tak děti obuly holínky a v devět hodin už nedočkavě pobíhaly po školní zahradě. Brzy nás přivítaly dvě sympatické lektorky Klára a Míša, které prostřednictvím Nadace Proměny připravují workshopy pro děti. Projekt pro mateřské školy se jmenuje "Poznej svoji zahradu."

Možná vás napadá - co budou děti poznávat na zahradě, na které tráví volný čas téměř každý den a kterou tím pádem znají jako své boty? Svým citlivým a profesionálním přístupem lektorky dokázaly, že i na notoricky známém místě můžeme prožít neopakovatelný dobrodružný příběh.

Celý projekt se nesl v duchu klasické pohádky Zahrada od Jiřího Trnky. Namísto pěti hlavních hrdinů, jak je známe z pohádky, zazářila celá třída kluků i holek z naší MŠ a první třídy ZŠ :-).

Po zahradě bylo rozmístěno několik zvířat (mimochodem nápaditě vytvořených z pouhého molitanu), která k dětem promlouvala a dávala různé záludné otázky a úkoly.
První zvířecí kamarád, kterého děti hledaly, byl starý unavený kocour. Na otázku, kde by asi tak mohl kocour odpočívat, padlo několik zajímavých i úsměvných návrhů. Nakonec se děti shodly, že budou hledat v korunách stromů. Lektorky pohotově zareagovaly a společně s dětmi pojmenovaly všechny stromy na zahradě. Po krátkém hledání se všichni sešli u smrčku, na jehož větvi opravdu podřimoval starý kocour. Ten děti zábavnou formou naučil, na které straně zapadá a vychází sluníčko.

Další stanoviště bylo připraveno u průlezek. No, vlastně u slonů. Děti nadšeně vítaly a hladily tři statné slony, kteří jak vysvětlili, nejsou z Afriky, nýbrž ze zoologické zahrady, takže jsou vlastně naši sousedé.
V zoologické zahradě se prý sloni rozhodně nenudí. Ale školní zahrada je pro ně velkou neznámou a proto by rádi poznali, jak si zde děti hrají. Lektorky dětem rozdaly modré a červené praporky. Modrým měly vyznačit místa, kde tráví čas nejraději. Červeným naopak místa, kde je hra nebaví, nebo kam mají kvůli bezpečnosti zákaz.
Brzy se zahrada proměnila v červenomodré bludiště. Děti nás provázely z místa na místo a vysvětlovaly, kde je to úplně nejparádnější a kde naprostá nuda. Jeden ze školáků navrhl, aby se červený praporek umístil před hlavní vchod budovy. Neuspěl.

Poslední stanoviště se nacházelo v zadní části zahrady na trávě. Děti se v mžiku ocitly v oceánu, ze kterého na ně promlouvala velryba! Kromě dalších zajímavých informací se děti dozvěděly, že velryba pro samou vodu ani neví, jakou krásu příroda skrývá. Proto by si moc přála, kdyby jí děti vyrobily nějaké pěkné ostrůvky.

Úkol na první pohled snadný - doběhneme si do třídy pro papíry, fixy, nebo modelínu a ostrov bude raz dva! Lektorky nás však rychle vyvedly z omylu. Veškeré pomůcky máme prý všude kolem sebe. Tráva, listí, kůra, kamínky, písek nebo třeba šípek. Po prvotních rozpacích se děti vrhly do práce a to, že se jim ostrovy skutečně povedly, můžete vidět na výstavě na chodbě u šaten.
Výroba ostrovů zabrala téměř hodinu, děti překvapovaly originálními motivy, promyšlenými stavbami, ale i trpělivostí a vzájemnou spoluprací.

Pondělní dopoledne bylo opravdu jiné. Nenaučili jsme se novou básničku a nestihli řízené ranní cvičení. Místo toho jsme se dozvěděli, že i v dnešní kritizované době, dokáží naše děti zázraky a nepotřebují k tomu paletu barevných papírů ani počítače. Stačí dobrý nápad a samozřejmě... kamarád :-).

Leona Minaříková

Další fotografie naleznete v naší Fotogalerii.