Základní škola


O škole

Právním subjektem jsme od 1. 1. 1993. Součástí budovy základní školy je i mateřská škola, školní družina a školní jídelna. K budově náleží školní zahrada se vzrostlými stromy (i ovocnými), prolézačkami, pískovištěm, klouzačkou, fotbalovými brankami, hmyzími domky, pocitovou stezkou, trampolínou, slackline, křídovou tabulí. Děti mohou při pobytu na ní využít množství sportovních potřeb a náčiní.

Jsme základní škola I. stupně malotřídní - v jedné učebně má zázemí 1. a 2. ročník, kde probíhá i odpolední školní družina. Ve vedlejší učebně probíhá vyučování 3. a 4. ročníku. Řídíme se Školním vzdělávacím programem "Škola hrou". Kapacita ZŠ je 40 žáků ve dvou třídách.

Pravidelné aktivity: plavecký výcvik, návštěva divadelních představení, výlety, Velikonoční tvoření s rodiči, Projektové dny ve škole i mimo ni, Masopustní průvod, Čarodějnický průvod obcí, Zahradní slavnost spojená s rozloučením dětí odcházejícím na jinou školu.

Profilace ZŠ: cílem ZŠ je, aby se děti naučily základům všeho, co budou potřebovat v životě a aby se škola stala pro děti místem plným kamarádů a místem, kam budou chodit rády.