Základní škola

PLATBA STRAVNÉ

Začátkem září je potřeba provést platbu co nejdříve stravné.

Do konce září pak ještě 1 platbu (záloha na další měsíc).

Způsob vyúčtování: platba bude prováděna zálohově každý měsíc ve stejné výši, v červnu pak již platbu neprovádět, bude konečné vyúčtování a vráceny přeplatky.

ZŠ: 600,-Kč

Způsob platby: Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu trvalým příkazem z bankovního účtu rodičů, a to vždy nejpozději do 20. dne předchozího měsíce

Číslo účtu: 0428638339/0800, vždy uvádějte variabilní symbol. Je důležitý pro správné přiřazení platby!!!

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje

Měsíční platby: 600,- obědy


O škole

Právním subjektem jsme od 1. 1. 1993. Součástí budovy základní školy je i mateřská škola, školní družina a školní jídelna. K budově náleží školní zahrada se vzrostlými stromy (i ovocnými), prolézačkami, houpačkami, pískovištěm, klouzačkou, fotbalovými brankami, slackline, křídovou tabulí. Děti mohou při pobytu na ní využít množství sportovních potřeb a náčiní.

Jsme základní škola I. stupně malotřídní - v jedné učebně má zázemí 1. a 2. ročník, kde probíhá i odpolední školní družina. Ve vedlejší učebně probíhá vyučování 3. a 4. ročníku. Řídíme se Školním vzdělávacím programem "Škola hrou". Kapacita ZŠ je 40 žáků ve dvou třídách.

Pravidelné aktivity: plavecký výcvik, návštěva divadelních představení, výlety, Velikonoční tvoření s rodiči, Noc s Andersenem, výprava na Kopeč za hlaváčkem jarním, Mikulášské spaní ve škole, Uspávání broučků, Čarodějnický průvod obcí, Zahradní slavnost spojená s rozloučením dětí odcházejícím na jinou školu.

Profilace ZŠ: cílem ZŠ je, aby se děti naučily základům všeho, co budou potřebovat v životě a aby se škola stala pro děti místem plným kamarádů a místem, kam budou chodit rády.