Základní škola

O škole

Právním subjektem jsme od 1. 1. 1993. Součástí budovy základní školy je i mateřská škola, školní družina a školní jídelna. K budově náleží školní zahrada se vzrostlými stromy (i ovocnými), prolézačkami, houpačkami, pískovištěm, klouzačkou, fotbalovými brankami, slackline, křídovou tabulí. Děti mohou při pobytu na ní využít množství sportovních potřeb a náčiní.

Jsme základní škola I. stupně malotřídní - v jedné učebně má zázemí 1. a 2. ročník, kde probíhá i odpolední školní družina. Ve vedlejší učebně probíhá vyučování 3. a 4. ročníku. Řídíme se Školním vzdělávacím programem "Škola hrou". Kapacita ZŠ je 40 žáků ve dvou třídách.

Pravidelné aktivity: plavecký výcvik, návštěva divadelních představení, výlety, Velikonoční tvoření s rodiči, Noc s Andersenem, výprava na Kopeč za hlaváčkem jarním, Mikulášské spaní ve škole, Uspávání broučků, Čarodějnický průvod obcí, Zahradní slavnost spojená s rozloučením dětí odcházejícím na jinou školu.

Profilace ZŠ: cílem ZŠ je, aby se děti naučily základům všeho, co budou potřebovat v životě a aby se škola stala pro děti místem plným kamarádů a místem, kam budou chodit rády.