Základní škola

Vážení rodiče,

provoz základní školy obnovujeme od pondělí 25. 5. 2020.

V níže přiložených dokumentech se dozvíte všechny potřebné informace - Metodiku vydanou MŠMT, organizační pokyny určené přímo pro naši ZŠ a Čestné prohlášení.

Čestné prohlášení (zde v příloze) podepíší zákonní zástupci žáků, kteří mají zájem ZŠ od 25. 5. 2020 navštěvovat. Pokud nemáte možnost tisku, kontaktujte vedení školy, bude možné vyzvednout ve škole. Bez tohoto prohlášení nebude žák do budovy vpuštěn.


ROZDĚLENÍ DO SKUPIN od 25. 5. 2020

NEZAPOMEŇTE dětem připravit Čestné prohlášení, kterým se budou prokazovat hned u vchodu do školy. 

1. - 2. ročník - 9 žáků - příchod do ZŠ mezi 7:45 - 8:00 hodin, výuka začíná v 8:00 a končí v 11:40 hodin.

3. - 4. ročník - 12 žáků - příchod do ZŠ mezi 7:30 - 7:45 hodin, výuka začíná v 7:50 a končí ve 12:25 hodin.

Rozvrh hodin zůstává nezměněn, pouze pondělní výuka probíhá stejně jako ostatní dny viz výše.

POZDNÍ PŘÍCHOD NEBUDE TOLEROVÁN, ŽÁK NEBUDE VPUŠTĚN DO BUDOVY!


O škole

Právním subjektem jsme od 1. 1. 1993. Součástí budovy základní školy je i mateřská škola, školní družina a školní jídelna. K budově náleží školní zahrada se vzrostlými stromy (i ovocnými), prolézačkami, houpačkami, pískovištěm, klouzačkou, fotbalovými brankami, slackline, křídovou tabulí. Děti mohou při pobytu na ní využít množství sportovních potřeb a náčiní.

Jsme základní škola I. stupně malotřídní - v jedné učebně má zázemí 1. a 2. ročník, kde probíhá i odpolední školní družina. Ve vedlejší učebně probíhá vyučování 3. a 4. ročníku. Řídíme se Školním vzdělávacím programem "Škola hrou". Kapacita ZŠ je 40 žáků ve dvou třídách.

Pravidelné aktivity: plavecký výcvik, návštěva divadelních představení, výlety, Velikonoční tvoření s rodiči, Noc s Andersenem, výprava na Kopeč za hlaváčkem jarním, Mikulášské spaní ve škole, Uspávání broučků, Čarodějnický průvod obcí, Zahradní slavnost spojená s rozloučením dětí odcházejícím na jinou školu.

Profilace ZŠ: cílem ZŠ je, aby se děti naučily základům všeho, co budou potřebovat v životě a aby se škola stala pro děti místem plným kamarádů a místem, kam budou chodit rády.