Knihy jsou němí učitelé

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 7. 7. 2015 získala škola finanční podporu ve výši 113.512 Kč z OP VK na projekt "Knihy jsou němí učitelé" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2204.

V rámci projektu došlo k realizaci šablony č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti. Realizovaly se dvě šablony. Škola tak založila školní knihovnu a čtenářské koutky, tj. zakoupila 422ks knih, globus, sedací vaky a další pomůcky k rozvoji čtenářské gramotnosti. V každém ročníku bylo odučeno 10 čtenářských dílen, které učitelky připravily na základě preferencí našich žáků.

Dále se naše škola zapojila do projektu "Celé Česko čte dětem", který rovněž přispívá ke zvyšování čtenářské gramotnosti. V rámci tohoto projektu navštívil naši školu Arnošt Goldflam, který žáky seznámil s profesí spisovatele a ilustrátora a předčítal ze svých knih. Ze svých oblíbených dětských knih také předčítala maminka, starostka obce paní Fiury, a další rodinní příslušníci. Všem moc děkujeme.