Školní družina

VYÚČTOVÁNÍ

Z důvodu omezení školní družiny - od 25. 5. 2020 se již v odpolední části školního dne NEJEDNÁ o školní družinu - nyní oznamuji, že poplatek za provoz školní družiny ve 2. pololetí šk. roku 2019 / 2020 je pokrácen na částku 220,- Kč. Všichni přihlášení dostanou přeplatek zpět na účet do konce měsíce května.

Děkuji za pochopení, Pavlína Sáblová


Informace o průběhu odpoledního programu od 25. 5. 2020

  • v odpolední části se nejedná o školní družinu, proto je docházka bezplatná (přeplatek za 2. pololetí bude rodičům vrácen zpět na účet)
  • nejedná se o školní družinu, proto může odpolední část navštěvovat i žák, který do ŠD nebyl přihlášen
  • odpolední část začíná obědem, žáky odvádí vychovatelka
  • po obědě se žáci spojí do jedné skupiny v max. počtu 9 žáků, dohled provádí vychovatelka Pavlína Sáblová nebo asistentka Monika Vacková
  • pokud počasí dovolí, budeme využívat přední část školní zahrady tak, abychom se nepotkávali se skupinou MŠ
  • všechny aktivity se budou řídit pokyny MŠMT
  • provoz ZŠ končí denně v 15:30 hodin
  • výše uvedené skutečnosti se mohou v průběhu rozvolňování opatření měnit v závislosti na pokynech vydané vládou ČR či MŠMT, příp. MZ

O družině

Naše zázemí je v 1. patře budovy, v učebně pro 1. a 2. ročník. Máme 1 oddělení ŠD s kapacitou 30 účastníků 1. - 4. ročníku. K budově náleží školní zahrada se vzrostlými stromy (i ovocnými), prolézačkami, pískovištěm, klouzačkou, fotbalovými brankami, slackline, křídovou tabulí. Děti mohou při pobytu na ní využít množství sportovních potřeb a náčiní.

Provoz ŠD je zajištěn v době od 7,30 do 8,00 hodin a od 12,00 do 16,30 hodin.

Poplatek za školní družinu je 850,- Kč za pololetí, který je splatný vždy v září a v lednu na následující pololetí. Ve třídě máme k dispozici množství her, stavebnic a dalších herních prvků na rozvoj myšlení, logiky apod. Hodně tvoříme, pravidelně připravujeme hudební a taneční vystoupení. Účastníme se soutěží.

Profilace ŠD: cílem ŠD je, aby se děti naučily základům všeho, co budou potřebovat v životě a aby se škola stala pro děti místem plným kamarádů a místem, kam budou chodit rády.Účastnický list ze soutěže Středočeský taneční pohár 2018

skupiny, skladba Jak šel čas

krajské finále

1. místo na soutěži Středočeský taneční pohár 2018

skupiny, skladba Jak šel čas

9. místo na soutěži Středočeský taneční pohár 2018

mini týmy, skladba Light It Up

5. místo na soutěži Středočeský taneční pohár 2017

skupiny, skladba Piráti

4. místo na soutěži Středočeský taneční pohár 2017

mini týmy, skladba Sofia

5. místo na soutěži Středočeský taneční pohár 2016

skupiny, skladba Lego

4. místo na soutěži Středočeský taneční pohár 2016

mini týmy, skladba Black or White

4. místo na soutěži Středočeský taneční pohár 2015

skupiny, skladba Happy