ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

20.05.2024

Ve středu 15. 5. měly děti příležitost, v rámci hodiny anglického jazyka, zažít výuku s paní Karolínou Shipstead a jejím manželem Lukem, rodilým mluvčím. Manželé provozují jazykovou školu Playground English v Kralupech nad Vltavou a vytvářejí si i své vlastní výukové materiály. Děti byly z pestrých aktivit nadšené, plně aktivní. Formou hry si procvičily slovní zásobu, gramatiku, výslovnost, konverzaci, poslech, rytmizovaly říkanky hrou na tělo. Po celou dobu skvěle spolupracovaly s lektory i vzájemně mezi sebou ve skupinách či dvojicích. Výuka s rodilým mluvčím byla pro děti příjemným zpestřením a možností zdokonalit se v angličtině.

FOTOGALERIE.