VÝROBA TRUHLÍKU S PANEM TRUHLÁŘEM

24.05.2024

Že práce truhláře je krásná a voní po dřevu, ale není žádná hračka, o tom nás přijel přesvědčit odborník z praxe pan Kaňera. Po úvodním seznámení, aktivitách o lese, jeho ochraně a poznávání stromů nás uvedl do toho, co nás čeká. Nejprve všechny důkladně proškolil o nutnosti dodržovat bezpečnostní pravidla při práci s nástroji. Jednotlivé nástroje a pomůcky žákům předvedl a ukázal jim, jak s nimi pracovat. Výstupem projektového dne bylo vyrobit malý truhlík z modřínového dřeva. Ve škole se brousilo, zatloukalo, lepilo, šroubovalo a dokonce i vypalovalo do dřeva. Všem se dílo podařilo !

FOTOGALERIE.