UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ A ZŠ Z DŮVODU STÁVKY

22.11.2023

Vážení rodiče

z důvodu zapojení všech zaměstnanců školy do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství bude

dne 27.11. 2023 přerušen provoz školy.

Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Výstražná stávka proběhne formou jednodenního přerušení práce po celou pracovní dobu. Na základě vážných organizačních důvodů nelze dne 27.11. 2023 zajistit řádný provoz školy. Proto bude v tento den provoz celé školy přerušen. Provoz školy bude plně obnoven v úterý 28.11. 2023.

Důvod a cíle stávky:

"Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou často v médiích vystavování nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou odbornou diskuzí a přesto jsou z různých míst včetně MŠMT prezentovány. Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti.

Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíl stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci."

Děkujeme za pochopení!

S úctou

Mgr. Pavla Pristášová

zastupující ředitelka školy