PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA - CHALLENGES, NEBEZPEČNÉ VÝZVY

20.03.2024

Tentokrát jsme se, v rámci prevence sociálně patologických jevů, věnovali tzv. challenges – online výzvám, které nabádají ostatní k napodobování obsahu. Že se často může jednat o výzvy, které ohrožují zdraví, život nebo majetek není třeba dodávat. Téma to bylo smutné, ale s ohledem na nebezpečný potenciál, jenž tyto výzvy představují, téma více než žádoucí. Nad vybranými výzvami jsme společně diskutovali, také jsme zhlédli Powerpoint prezentaci a prostřednictvím myšlenkové mapy si vysvětlili základní informace o sociálních sítích, digitální stopě či skryté manipulaci.