PLATBA PLAVECKÉHO VÝCVIKU

12.09.2023

PLATBA PLAVECKÉHO VÝCVIKU

Úhrada za plavecký kurz bude provedena na účet školy do 20. 10. 2023 s variabilním symbolem každého dítěte, do poznámky uveďte PLAVÁNÍ.

Žáci 1. a 2. ročníku - cena 0 Kč ( pro žáky 1. a 2. ročníku je výuka plavání povinná a je hrazena ze státního rozpočtu a rozpočtu školy)

Žáci 3. a 4. ročníku - cena 2.395,-Kč(1440,- Kč kurzovné + 955,-Kč doprava)

Děti MŠ - cena 2.395,-Kč (1440,-Kč kurzovné + 955,- doprava)