PĚŠÍ VÝLET DO KLÍČAN

09.04.2024


Vzhledem ke krásnému počasí jsme se rozhodly, že půjdeme s dětmi v pondělí na pěší výlet do Klíčan. Vyrazili jsme jako správní turisté ihned ráno, abychom měli čas na všechny plánované aktivity. Děti šly celou cestu velmi ukázněně. Po dosažení cíle jsme si na dětském hřišti snědli svačinu, a poté jsme pokračovali k panu Bačinovi na statek. Kluci a holky vůbec netušili, že překvapením, které jsme jim slíbili, jsou zvířecí kamarádi. Zde jsme navštívili třídírnu vajec, kde si děti vyzkoušely naplnit vlastní plato, které následně dostaly darem. Viděli jsme holuby, králíky, prasata, kachny, husy a také slepice, které jsme mohli pozorovat jak v prostorách nad třídírnou vajec, tak ve výběhu na louce. U ohrady jsme měli možnost nakouknout do mobilního kurníku a sáhnout si na čerstvě snesená vajíčka, která byla ještě teplá. Na závěr prohlídky jsme si pochovali a pohladili slepičky. Poté jsme se vrátili na dětské hřiště, kde si děti snědli sladkou odměnu v podobě zmrzliny. A jak už to bývá i náš výlet se nachýlil ke konci, a tak jsme se vydali autobusem zpět do naší mateřské školy, kde už na nás čekala paní kuchařka s obědem. Z reakcí dětí se domníváme, že se výlet vydařil a měly mnoho zážitků, které zajisté doma svým rodičům barvitě vyprávěly.

FOTOGALERIE.