NÁVŠTĚVA 4. ROČNÍKU V ZŠ ODOLENA VODA

07.03.2024

Ve středu 6.3. navštívili žáci 4. ročníku ZŠ v Odoleně Vodě. Paní ředitelka nás mile přivítala a poté se nás ujala paní zástupkyně Koudelková, která se nám celé dopoledne věnovala. Nejprve jsme šli do cvičné kuchyňky, kde jsme měli zázemí a převlékli se do cvičebních úborů. 1. hodinu jsme měli TV ve velké tělocvičně spolu s chlapci z 5. a 6. ročníku, kteří pro nás připravili parádní opičí dráhu. V závěru hodiny jsme se naučili a zahráli hru DODGE BALL.2. hodinu si děti obzvlášť užily, jelikož měli k dispozici moderně vybavenou počítačovou učebnu, kde se jim věnoval milý a trpělivý pan učitel. Děti si vytvářely 3D modely z oblíbené hry Minecraft, které jim pan učitel slíbil vytisknout. Nakonec hodiny dostal každý dárek z 3D tiskárny. Po svačině následovala prohlídka některých tříd 1. a 2. stupně a odborných učeben. Do školy jsme se vrátili nadšeni a natěšeni na budoucí docházku do ZŠ Odolena Voda. 

FOTOGALERIE.