Informace o zápisu pro ukrajinské děti

29.06.2023

Ukrajina – zápisy do ZŠ a MŠ pro školní rok 2023/2024

Українa – запис до початкової школи u в дитячий садок на навчальний рік 2023/2024

Termín zápisu do ZŠ /Дата зарахування до початкової школи:

3. 7. 2023 (8–12 h) – pro děti 1.- 4. ročníku /для дітей 1-4 класів

Termín zápisu do MŠ/Дата зарахування в дитячий садок:

4.7. 2023 – pro děti MŠ /зарахування дітей до дитячого садка

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, Цей спеціальний запис стосується тільки дітей:

– kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

– які отримали тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

– kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. – які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з

тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України