ČARODĚJNICE 2024

02.05.2024

ČARODĚJNICE 2024

Poslední dubnový den ve škole byl pro žáky základní a mateřské školy plný magie a zábavy. Všichni měli možnost přijít do školy v maskách čarodějů a čarodějek. Na zahradě si mohly děti užít spoustu zábavy při plnění nejrůznějších tematicky zaměřených úkolů, které děti plnily ve skupinkách složených z žáků MŠ i ZŠ. Všechny úkoly byly zaměřeny na rozvoj kreativity, logického myšlení a spolupráce v týmu. Nakonec nechybělo ani opékání buřtů, čarování u ohně a zpěv s kytarou. Všichni jsme si den náramně užili!

FOTOGALERIE.