Covid

informace, opatření


PRVNÍ FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 


Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020

Provoz základní školy

Je povolena osobní přítomnost žáků:

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
 • žáků 3. a 4. ročníků základních škol.

Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole:

 • je organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd:
 • 7:30 - 7:45 příchod žáků 1. a 2. ročníku
 • 7:45 - 7:55 příchod žáků 3. a 4. ročníku
 • žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • rodiče a doprovázející osoby žáků se zdržují v budově školy po nezbytně nutnou dobu a mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu v prostorách školy.

Prosíme rodiče, aby zvážili nutnost doprovázení dětí do vnitřcích prostor Základní a Mateřské školy.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Vzhledem k tomu, že jako škola nejsme schopni dodržet nařízení MŠMT - zachování homogenity skupiny - provoz ranní i odpolední školní družiny ZŠ Panenské Břežany od 30.11.2020 - bude V PROVOZU POUZE PRO 1. A 2. ROČNÍK!

Děkujeme za pochopeníINFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD STŘEDY 18. 11. 2020

Od středy 18. 11. 2020 bude opět zahájena prezenční výuka 1. a 2. ročníku.

Žáci mají povinnost nosit roušku ve třídě i v prostorách školy, proto prosíme, aby měl každý žák alespoň dvě roušky.

Ranní i odpolední družina plně v provozu.

Školní jídelna v provozu.

Výuka pro 3. a 4. ročník je stále formou distanční výuky.ŠKOLA OD 14. 10. UZAVŘENA

Vážení rodiče,

od středy 14. 10. je bohužel naše škola z důvodu Covid - epidemie uzavřená minimálně do 1. 11. 2020 včetně školní družiny. Distanční výuka bude probíhat od 14. do 23. 10. 2020. Následující týden od 26. 10. do 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Provoz mateřské školy je beze změny.

Obědy

 • Rádi bychom vašim dětem nabídli možnost odebrání oběda s sebou v době distanční výuky. Přijímám objednávky na odebrání oběda v časovém období od čtvrtka 15.10. do pátku 23.10. Během dneška zveřejním na stránkách školy jídelní lístek na příští týden. Vás prosím, v případě zájmu o oběd, abyste mi tuto informaci poslali do e-mailu. A to nejpozději do zítřejších 10 hodin dopoledne. Stačí mi jen vypsaná konkrétní data. Pokud od vás neobdržím žádnou odpověď, obědy automaticky odhlásím. Odnést si oběd bude možné pouze do vlastní přinesené nádoby, a to v čase 11:30 - 12:15.

OČR

 • V případě, že budete potřebovat potvrzení o ošetřovném, kontaktujte kancelář ředitelky školy na zsbrezany@seznam.cz.
 • Podle dostupných informací bude dostačující vámi napsané čestné prohlášení o uzavření školy.

Distanční výuka

 • Od 1. 9. 2020 jsou žáci povinni se účastnit distanční výuky (být přítomni během online výuky, vypracovávat zadaná cvičení, úkoly atd. - offline výuka).
 • Na vaše e-mailové adresy odešleme podrobné informace o přihlášení do Microsoft Teams.
 • Žáci mají upravený rozvrh v souladu s metodikou MŠMT.
 • Vzdělávání bude probíhat v dopoledních hodinách formou online či offline výuky.
 • Při distanční výuce bude upřednostňováno formativní hodnocení žáků, v některých případech mohou být žáci hodnoceni klasifikačním stupněm.

Online výuka

 • Je náhrada výuky prezenční, kdy učitel komunikuje s žáky prostřednictvím IT technologií.
 • V našem případě se jedná o MS Teams.
 • Závazné hodiny pro online výuku přes MS Teams budou zadány v kalendáři MS Teams.
 • Pro omlouvání z online výuky platí stejná pravidla jako při absenci ve škole (tyto omluvenky zaznamenejte do ŽK).

Offline výuka

Při offline výuce žák na základě pokynů učitele samostatně vypracovává zadaná cvičení z učebnic a z dalších výukových materiálů.

Při této formě výuky používáme portál Škola v pyžamu - přihlašovací odkaz byl odeslán na váš e-mail.

Výuka 14. 10 - 16. 10.

1. + 2. ročník

- učivo je zadané v notýskách. A na portálu Škola v pyžamu bude dnes v odpoledních hodinách

3. + 4. ročník

- učivo na 14. 10. a 15. 10. je zadáno na portálu Škola v pyžamu.

- 16. 10. online výuka dle kalendáře v MS Teams

Podrobný rozvrh obou verzí distanční výuky na příští týden bude zveřejněn během zítřka na stránkách školy.

Předem děkujeme za spolupráci, velice si vážíme vaší součinnosti a pevně doufáme, že následujících osm dní společně zvládneme.

Vaše paní učitelky