HÁLKOVO PÍRKO

08.12.2023


V pátek 8. 12. 2023 se vybraní žáci naší školy – vítězové školního kola, zúčastnili nesoutěžní přehlídky recitační soutěže Hálkovo pírko v ZŠ Odolena Voda. V milé předvánoční atmosféře se mezi recitátory ze ZŠ Odolena Voda, Líbeznice a Praha 6 rozhodně neztratili.

Přehlídku zahájila a děti přivítala paní ředitelka Ullmannová a paní učitelka Smetanová, o zpestření a navození vánoční atmosféry se postarali svým pěveckým vystoupením žáci p. učitelky Jonášové.

V kategorii 1. tříd naši školu velice zdařile reprezentoval Teo Dudáš, v kategorii 2. a 3. tříd Beátka Kamanová a Viky Lojka, v kategorii 4. a 5. tříd Davídek Kondelík a Emilka Pilgrová. Všichni sklidili zasloužený potlesk a odnesli si pamětní list, vybranou knihu a sladkost. Po skončení přehlídky jsme s dětmi využili nabídky paní ředitelky, která nás provedla novou budovou ZŠ a ukázala nám učebnu fyziky a počítačové techniky. Děti si odnesly i suvenýr z 3D tiskárny.

V 2. pololetí rádi využijeme pozvání v rámci vzájemné spolupráce obou škol a určitě se na návštěvu ZŠ Odolena Voda s žáky vypravíme.