Domácí úkoly

Vážení rodiče, na tuto stránku budou postupně přibývat některé domácí úkoly pro 2. ročník ZŠ.

22. - 28. 1. 2020

Ústní procvičování - tvrdé, měkké, obojetné souhlásky.

Pracovní sešit ČJ - Str.: 43/cv.2


7. - 9. 1. 2020 (2. roč.)

Pracovní učebnice Čj - str: 30/cv. 2,3,4,5,6.


21. 12. 2019 - 5. 1. 2020

Matematika str: 58/celá strana.

Písanka str: 24/ celá strana.


10.  - 15. 12. 

Nakopírovaný papír (matematika) - závorky cv. 1, 2, 3, (4).


5. 12. - 8. 12. 

Pracovní učebnice ČJ - str: 24/2,3.

Písanka str: 17.

3. 12. - 5. 12. 2019

Učebnice Čj str: 35/cv. 8 


29. 11. - 1. 12. 2019

Písanka: W, w

Žákovská knížka str: 35 - vlastní sebehodnocení I. čtvrtletí

21. 11. 2019 - 2.roč. (úkol na 25. 11. 2019)

Matematika  - str: 44/2.

Český jazyk - opakování: druhy vět, hranice slov ve větě.


Úkoly - podzimní prázdniny 2. ročník

Český jazyk: nakopírovaný papír - druhy vět

Matematika: str: 35/celá strana


Prvouka - 2. ročník

Písemný test - 6. 11. 2019

Tématický blok: PODZIM (okruhy testu)

  • podzimní měsíce, co je podzimní rovnodennost
  • rozeznat stěhovavé a stálé ptáky + názvy
  • jehličnaté a listnaté stromy + názvy stromů, plody
  • lesní plody, houby (jedlé, jedovaté)
  • význam lesa
  • lesní zvířata
  • charakteristické znaky savců (srst, rodí živá mláďata, sají mléko...)
  • charakteristické znaky ptáků (tělo pokryté peřím, mají zobák...)
  • rozlišit ovoce x zelenina (názvy)
  • co je peckovice, malvice, bobule + uvést příklady