Domácí úkoly

S platností od pondělí 8. dubna 2019 končí zapisování úkolů a domácích povinností na této stránce, pro žáky 2. ročníku. Dětem byly rozdány Úkolníčky, zapisovat si vše budou samy.


12. 6. 2019

PRV - str. 70 / cv. 1, 2


31. 5. 2019

4. 6. 2019 - bude 2. ročník psát závěrečnou práci z ČJ - (párové souhlásky - učebnice ČJ str: 50-55, slovní druhy, věta jednoduchá a souvětí, velká písmena, psaní ú-ů, psaní y, ý po tvrdých souhláskách, synonyma, antonyma, zdrobněliny, slovo nadřazené, podřazené a oprava chyb v textu.


ŽÁCI 2. ROČNÍKU budou pravidelně každé úterý psát diktát z Českého jazyka a každý čtvrtek pětiminutovku z Matematiky.


Žádáme rodiče žáků 1. a 2. ročníku, aby dětem doplnili psací potřeby o modře píšící pero (NE GUMOVACÍ). Není vhodné, aby tito žáci používali propisky nebo gumovací pera, která se nedají kopírovat a je třeba, aby každá chyba byla vidět. Když ji žák vygumuje a přepíše, neuvědomí si ji pro příště. Naším cílem je, aby žáci uměli i správně chyby škrtat a opravovat si je.

Děkujeme za pochopení.


7. 5. - 9. 5.2019

1. roč. Nakopírovaný papír. Slabikář str: 105/pouze přečíst.


28. 4. - 22. 4. 2019 / VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

1. roč. - Nakopírovaný papír z ČJ. Čítanka 1 str: 28, 29, 30/ znovu přečíst, dopsat, kontrola a oprava chyb. Při nácviku čtení číst krátké věty na jedno nadechnutí, neslabikovat.


Prosíme o kontrolu a doplnění stíracích tabulek a především psacích pomůcek na tabulky (každý bude mít minimálně 2 funkční fixy). Děkujeme za spolupráci.


1. roč. Písanka str: 4. Slabikář str: 89/ čtení, dopsat věty podle textu.

2. roč. Pracovní sešit ČJ str: 77/ 17, 19. Školní sešit z matematiky - vypracovat slovní úlohy.


Prosíme o kontrolu, vyčištění a doplnění výtvarných kufříků - především jde o vyprání zástěr, doplnění pomůcek - zejména lepidlo a nůžky (které opravdu stříhají). Kufříky si děti odnesou domů a vrátí zpět do školy po víkendu. Kdo zapomněl, odnese si v příštím týdnu. Takto zkontrolované kufříky budou zpět ve škole nejpozději do konce dubna. Děkujeme za spolupráci.


V pátek 12. 4. 2019 si žáci 1. a 2. ročníku na hodiny VV přinesou květináč (nejlépe hliněný) o průměru 12 - 15 cm a tři vyfouklá vejce.


1. 4. 2019

1. roč. Matematika str: 9/ poslední cvičení (kánoe), str: 10/indiáni.

2. roč. nakopírovaný papír - násobení a dělení 1-5.


1. roč. Čítanka str: 16, 17/ číst + vypracovat str: 17 cv. 5.

2. roč. Vypracovat nakopírovaný papír - podstatná jména a slova.


DÚ na středu 27. 3. 2019

1. roč. Slabikář str: 84/cv. pastelka.

2. roč. ČJ učebnice str: 69/cv. 1, 2 - napsat do školního sešitu.


PRV - PŘIPOMÍNÁME ZPRACOVÁNÍ RODOKMENU do středy 3. 4. 2019

Rodokmen bude obsahovat u každého rodinného příslušníka jméno, věk, povolání a jeho fotografii případně výtvarné zpracování. Je na vás, jak bude celý rodokmen esteticky vypracován.


22. 3. - 25. 3. 2019

1. roč. Slabikář - čtení/každý den.

2. roč. Opakování - násobky: 2, 3, 4.

PRV: 1. a 2. ročník - 27. 3. krátké opakování/test z kapitoly: LIDSKÉ TĚLO!


19. 3. - 21. 3. 2019

1. roč. Písanka 2 str: 28. Slabikář str: 79/ čtení.

2. roč. Pracovní sešit Čj str: 73/ cv. 6, 7.


15. 3. - 18. 3. 2019

1. roč. Slabikář str: 72/ naučit se zpaměti básničku - Houpačka,  str: 72, 73/ číst.

2. roč. Matematika str: 17/ cv. 6, 8, opakovat násobky 2, 3, 4.


11. 3. 2019 - 14. 3. 2019

1. roč. - Slabikář str: 70, 71/ čtení.

2. roč. -  Pracovní učebnice ČJ str: 71/ celá strana. Nakopírovaný papír - matematika.


22. 2. - 4. 3. 2019

1. roč. Slabikář - str: 58, 59, 60, 61, 62, 63/ číst a vypracovat. Písanka 2 - str: 32, 36, 37. Početník - str: 26, str: 27/pravý sloupeček, str: 29/ pravý sloupeček.

2. roč. Matematika - opakování násobení dvou - násobky čísla 2. Pracovní sešit MA - str: 10/ dodělat, str: 11/ vypracovat celou stranu. Barevné příklady - str: 15/ dodělat, str: 20/ vypracovat celou stranu. Čtení/ vlastní výběr knížky - 10 minut každý den. Pracovní sešit ČJ - str: 66/ cv. 2, 3. str: 67/ vypracovat celou stranu. Učebnice ČJ str: 119 ÚNOR/ cv. 16, 17, 18/ pouze ústně + zdůvodnění. Písanka/ každý žák napíše jednu stranu. 


20. 2. 2019

1. roč. Slabikář str: 52, 53/ číst a vypracovat.

2. roč. Čítanka str: 60, 61/ číst a vypracovat, str: 63/ dokončit poslední cvičení.


19. 2. 2019

1. roč.  Slabikář str: 50, 51 - přečíst a vypracovat. Písanka str: 35.

2. roč. Pracovní sešit z ČJ - str: 64/ cv. 16.


14. 2. 2019 - 18. 2. 2019

1. roč.  Slabikář str: 44/ čtení, vypracovat celou stranu. Str: 45, 46, 47/ čtení. Školní sešit (psaní) - napsat pět slov na písmeno: v, pět slov na písmeno: z

2. roč. Nakopírovaný papír - Mikeš v zimě/ znovu přečíst a vypracovat otázky.  Matematika - pracovní sešit - Barevné příklady str: 18/ cv.2 vypočítej příklady.


11. 2. 2019

1. roč.  Slabikář str: 40, 41 / čtení

2. roč. Pracovní učebnice ČJ str: 59 - vypracovat


7. 2. - 11. 2. 2019

1. roč. Slabikář str: 38, 39/ přečíst každý den. Str: 38/ tabulka: čtení slov - řádek X sloupec. Str: 39/ celou stranu vypracovat. 

2. roč. Učebnice Čj  str: 119 domácí úkoly/ LEDEN (13, 14, 15) - doplň chybějící hlásky i, í, y, ý. Cvičení přepiš do sešitu. Str: 118/ PROSINEC (10, 11, 12) opakování pouze ústně.


4. 2. 2019

1. roč. Matematika str: 18/cv. 1, 2, 3. Slabikář - čtení str: 30, 31, 32. (každý den 10 minut číst).

2. roč. Kontrola nakopírovaného papíru ČJ + dodělat. Čítanka str: 56 čtení, str: 57 - vypracovat.

Diktát: Tvrdé a měkké slabiky.


31. 1. - 4. 2. 2019

1. roč. Čítanka - str: 22/čtení. str: 26/čtení, str: 27/vypracovat, str: 28/celá strana. Písanka 1 - dopsat poslední dvě strany.

2. roč. Čítanka str: 54/čtení s porozuměním textu (vysvětlit si, co nám text říká - vím, co čtu), dodělat str: 55. Čj - pracovní učebnice str: 51, 52, 53/ dodělat a provést kontrolu.


ŠKOLNÍ DRUŽINA pravidelně chodí ven, proto je NUTNÉ, aby všichni měli vhodné převlečení a obuv! V tuto chvíli tomu tak není a jsou tím porušována hygienická pravidla a také bod 1.3 Vnitřního řádu ŠD. Důrazně žádáme o nápravu.


17. 1. 2019

1. roč. - Matematika str: 13/ celá strana. Nakopírovaný papír - číst a vypracovat.

2. roč. - Pracovní sešit ČJ str: 40/ celá strana, 41/cv. 1. Čítanka str: 46, 47.


14. 1. 2019

1. roč. - Fialová písanka str: 22, 23/ (O, o) dodělat. Malá písanka str: 18.


10. 1. 2019 - 13. 1. 2018

1. roč. Matematika str: 9/cv. 1,  str: 10/ 1,2. Nakopírovaný papír - číst a vypracovat.

2. roč. Geometrie - nakopírovaný papír. Čj pracovní sešit str: 39/ 3, 4, 5.

2. ročník bude psát v úterý 15. 1. kontrolní písemnou práci z matematiky a 17. 1. písemnou práci z ČJ. 

Doporučené učivo k opakování:

Matematika: +, - s přechodem přes desítku, počítání se závorkami, rozklad čísel, orientace na číselné ose, zaokrouhlení na desítky, součtové trojúhelníky.

Český jazyk: věta, slovo, slabika, hláska, písmeno, vlastní jména osob a zvířat, druhy vět, antonyma, synonyma, zdrobněliny, slova nadřazená, podřazená, samohlásky, souhlásky, psaní ů-ú.


8. 1. 2019

2. roč. Učebnice ČJ str: 36/5 - každý si vybere jeden jazykolam, který se naučí zpaměti.


7. 1. 2019

1.roč. Matematický početník str: 15.

2. roč. Čj pracovní sešit str: 35


19. 12. 2018 - PRV - po vánočních prázdninách budu kontrolovat doplněné pracovní sešity, vše níže bude vypracováno. Žáci o všem vědí, za nesplnění hrozí špatná známka, opakovaně někteří neplní úkoly, proto jsem se rozhodla takto. Děkuji za pochopení, Sáblová

1. roč. PRV - vyplněné vše do str. 21, dále str. 27, 28, 29 (něco mají již hotovo, raději vypisuji všem)

2. roč. PRV - vyplněné vše do str. 18, dále str. 26, 27 (něco mají již hotovo, raději vypisuji všem)


13. 12. 2018 - 18. 11. 2018

1. roč. - Malá písanka str: 17, velká písanka - dopsat S. Slabikář str: 9/čtení. Matematika str: 2/sedmikráska, posmívá se, odvaha, objednat, str:3/cv. 4 (slovní úloha).

2. roč. - Čj pracovní sešit str: 31/11, str: 32/15.  Nakopírovaný papír - druhy vět.

Diktát: Synonyma a slova nadřazená, podřazená.


12. 12. 2018

PRV - hodně žáků dnes nepřineslo domácí úkol, mají zápis v žákovské knížce a je nutné dodat!

1. roč. - PRV - str. 19 - 20 rozstříhat pexeso (rozstříhají děti) a donést sepnuté gumičkou, str. 21 celou vypracovat, jde o opakování.

2. roč. - PRV - str. 12 / cv. 1, str. 13 / cv. 2, 3, 4, 5, 6


11. 12. 2018

1. roč. Slabikář str: 4/přečíst + slabikovat. 

2. roč. Barevné příklady str: 8 (dodělat). Čtení: Detektivové - kapitola: Výslech 


V pondělí 10. 12. 2018 si děti přinesou jehlu s větším uchem (na provléknutí bavlnky). Děkuji


7. 12. 2018

1. roč. Písanka malá str: 13,  Hravá abeceda str: 40/cv. 3 - zakroužkovat mi, li, si, pi, mí, lí, sí, pí a 3x přečíst. 

2. roč. Nakopírovaný papír, Matematika str: 30/cv. 9, 10.

Diktát: vlastní jména, antonyma.29. 11. 2018 do 4. 12.

1. roč. Nakopírovaný papír. Hravá abeceda str: 27, 30, 34, 37/ pouze cvičení 4 - čtení. 

Písanka str: 12.

2. roč. Pracovní učebnice ČJ str: 28/4, 29/5,6,. Matematika str: 31/18, 18.

Diktát 4. 12. opis, druhy vět. 


28. 11. 2018 - úkoly PRVOUKA na 12. 12. (5. prosince v době Prvouky přijde Mikuláš)

1. roč. - PRV - nakopírovaný list (dešťové kapky a křížovka), pracovní sešit str. 16 / cv. 2, str. 17 / cv. 1, str. 28 celá + naučit básničku pro Mikuláše na středu 5. prosince

2. roč. - PRV - nakopírovaný list (křížovka příroda na podzim a názvy zeleniny), pracovní sešit str. 11 / cv. 1, 2, str. 27 celá - naučit básničku pro Mikuláše na středu 5. prosince


27. 11. 2018

1. roč. - Písanka str: 11

2. roč. - Zapiš tři slova nadřazená do školního sešitu - učebnice ČJ str: 28/4

1. a 2.ročník (do 3.12.) - zkontrolovat a dodělat chybějící cvičení z pracovního sešitu ČJ a MA (od začátku školního roku) + 1. roč. HRAVÁ ABECEDA.

21. 12. 2018 - 7. 1. 2018

1. ročník - Slabikář - čtení/každý den 10 minut. Hravá abeceda str: 45, 46, 47, 48. Matematika - vypracovat do strany 9.

2. roč. - Opakování: antonyma, synonyma, zdrobněliny, slova mnohoznačná - učebnice str: 28 - 30. Učebnice Čj - str: 32/ cv. 1 - vybrat jedno téma a podle osnovy zapsat do sešitu krátký rozhovor. 

Prezentace knihy podle vlastního výběru - autor, název, stručný popis děje, co je na knížce zajímavé....proč ji doporučuješ...atd. Prezentace je formou mluveného slova.

Matematika - procvičování +, - s přechodem přes desítku, příklady se závorkami, zaokrouhlování.


22. 11. 2018

1. roč. - Matematika - str. 41 / poslední cvičení slovní úloha (zvířátka), str. 42 / druhé cvičení (tučňáci).

2. roč. - Matematika - str. 30 / cv. 12, 14. Český jazyk - okopírovaný text - rozdělování slov a přepis.


21. 11. 2018

1. roč. - Matematika - str. 40 / poslední cvičení

2. roč. - Matematika - str. 29 / cv. 7


19. 11. 2018

1. roč. - Matematika - str. 36 / poslední cvičení

2. roč. - Matematika - str. 27 / cv. 20 - 22


16. 11. 2018

1. roč. - nakopírovaný papír A, E, I, O, U. Matematika - str: 34/3, 35/1, 3, 4.

2. roč.  - Matematika str: 26/cv. 15, 16, 17. ČJ - seřadit slova podle abecedy - školní sešit. Abeceda - naučit se zpaměti.


20. 11. 2018

1. roč. Hravá abeceda - str: 26/cv. 1, 2, 4. Matematika str: 31/cv. 1, 2.

2. roč.  Pracovní sešit ČJ - str:24/cv. 3, str: 5/cv. 4. Matematika - str: 25/cv. 11.


8. 11. 2018

1. roč. - Písanka fialová - str. 4, 5 obtahovat vzory a dopsat, okopírovaný prac. list vlnky (surfování), okopírovaný prac. list písmeno O, o, kdo nestihl doplnit okopírovaný prac. list podzimní drak. Matematika - str. 29, poslední 2 cvičení (kuželky, doplň).

2. roč. - Čítanka - str. 34 četli jsme ve škole, převyprávět, vypsat do sešitu věty tázací. Matematika - str. 21 naučit názvy čísel (zelený rámeček pod cvičením se schody), str. 21 / cv. 8, 9, 10. Kdo nestihl, doplnit "schody" vč. pomocných výpočtů.


7. 11. 2018

1. roč. - PRV - str. 13 / cv. 2

1. + 2. roč. - PRV - přinést doručený pohled (snad pošta zvládne za 2 týdny doručit)


5. 11. 2018

1. roč. Matematika - str: 27/autobus, str: 28/1, 2. Čtení - číst každý den slabiky a celé věty + nakopírovaný papír. Trénink a rozvoj slovní zásoby. Každý den procvičovat slovní zásobu - ( slovní fotbal..první a poslední písmeno slova, slabika na začátku slova atd.)

2. roč. Matematika - str: 18 / cv. 2, 3. 


2. 11. 2018

1. roč. - malá písanka str: 5. SLABIKÁŘ a HRAVÁ ABECEDA- čtení: slabiky + celé věty.

2. roč. - Čítanka str: 31/čtení + vypracovat str: 32.  Nakopírovaný papír 16 - 17. 


25. 10. 2018

1. ročník - nakopírované papíry. 

2. ročník - Čj - pouze str: 31. Matematika str: 3, 6/ vypočítej příklady.


24. 10. 2018

1. roč. - Mat. - str. 24 / cv. 4 - slovní úloha, cv. 5 - příklady z prstů, str. 25 / cv. 1 - číselná osa

2. roč. - Mat. - str. 16 / cv. 12, 13. Čítanka str. 27 - znovu přečíst celou stranu a převyprávět příběh. Str. 28 / doplnit pětilístek


PRVOUKA na 31. 10. 2018

1. roč. - přinést 1 pohled (nevyplněný) s nalepenou známkou + na papírku napsanou adresu domů (napíší rodiče). Děti budou adresu domů znát zpaměti!

2. roč. - str. 7 / cv. 2, str. 8 celá (opakování), přinést 1 pohled (nevyplněný) s nalepenou známkou, adresu domů budou děti znát zpaměti!


Domácí úkoly na 22. 10. 2018

1. roč. Matematika - pracovní sešit str: 23/cv. 2, 3, 4, 5. Opakovat slabiky ma, me..., la, le..., sa, se.., ta, te... - poznávání slabik v textu (SLABIKÁŘ, HRAVÁ ABECEDA), procvičovat tvorbu slov na jednotlivé slabiky.

2. roč. Čítanka str: 26/ Jak Rákosníček neudělal vítr (přečíst každý den pouze stranu 26). Čj učebnice str: 18/cv. 12 (vypracovat do školního sešitu čj).


Domácí práce na 26. 10.

1. + 2. ročník - děti přinesou cca 7 - 8ks klacíků. Délka bude 12 cm až 1 cm od největšího po nejmenší. Budeme vyrábět vánoční dekoraci podobnou jako na obrázku.


Dnes (pátek 19. 10.) byly žákům ZŠ rozdány texty písně "Ach synku, synku". Přes víkend se děti text naučí. Je to příprava na HV v pondělí a především na oslavu výročí vzniku republiky.

Děkuji Sáblová


SPOLUPRÁCE RODINA + ŠKOLA - oslavy 100. výročí založení republiky

1. roč - Nasbírat, vylisovat a usušit listy lípy srdčité (národní strom) min. 20 ks a přinést v deskách. Ve škole společně vyrobíme 1 velký strom.

2. roč. - Oblíbené místo naší republiky kam opakovaně jezdíte s rodinou (např. na dovolenou, na chalupu...). Děti napíší 5 vět a nakreslí obrázek o "svém" místě na čtvrtku formátu A3, nalepí nějakou zajímavou fotografii, pohled nebo třeba turistickou vizitku apod. Formát A3 bude působit jako ucelená koláž k jednomu zajímavému místu naší vlasti. Výsledek je na vaší fantazii.

ZPRACOVANÉ DOMÁCÍ PRÁCE ODEVZDEJTE TŘÍDNÍ UČITELCE DO PÁTKU 19. 10. 2018


17. 10. 2018

2. roč. PRV - str. 6 / cv. 1, str. 6 / cv. 4 poslední věta "Čísla mých rodičů jsou:"


16. 10. 2018

1. roč. Matematika - str: 21/ 1, 2, 3. Hravá abeceda - str: 4/ 1, 2

2. roč. Matematika - str: 15/ cv. 6 a 9. Český jazyk - pracovní sešit str: 15/ cv. 11


Domácí úkoly na 15. 10. 2018

1. ročník - Procvičovat slova, která začínají na slabiky ma, me, mi....., la, le, li....., rozeznávat jednotlivá písmenka v textu (A, a, M, m, L, l......), lze využít libovolný text - SLABIKÁŘ. 

Matematika - početník str: 5, 6/jen levý sloupeček, pracovní sešit MA str: 18/cv. 4 (kytičky).

2. ročník - Pracovní sešit ČJ str: 13/celá strana. Opakovat druhy vět - znovu přečíst rozdělení vět v učebnici (žluté rámečky).10. 10. 2018

1. roč. - DNES ŽÁDNÉ

2. roč. - ČJ - okopírovaný text druhy vět (na zítra), PRV - str. 6 / cv. 2 dokončit


9. 10. 2018

1. roč. - Početník str: 4/pouze prostřední sloupec, nakopírovaný papír - nácvik psaní čísla 4.

2. roč. - Matematika str: 12/cv. 1, 2, 3. 8. 10. 2018

2. roč. Učebnice Čj str: 12, 13, 16/opsat žluté rámečky do sešitu! (druhy vět)


Na vánoční tvoření prosíme o sušení ovoce (pomeranče, citróny, grepy, jablka).


DÚ na pondělí 8. 10.

1. roč. - Uvolňovací cviky (modré) - do strany 21 bude vše hotové

1. roč. - Hravá abeceda - str. 13 / cv. 2, 3, 4 a str. 14 celá

1. roč. - Matematika - str. 16, 17 celé

2. roč. - Čeština 2 - str. 12 / cv. 1, 3

2. roč. - Čítanka 2 - str. 22 - 23 hlasité čtení + vyprávění příběhu

2. roč. - Matematika - str. 9, 10 (kromě cv. 13 - karetní hra)


V pátek 5. 10. 2018 - přinést na hodinu VV dva sáčky celého kmínu!

DÚ na středu 10. 10. 2018

PRV - 1. roč. - str. 9 / cv. 5 (celé)

PRV - 2. roč. -  str. 5 / cv. 3, 4 (a, b)


27. 9. 2018 (na pondělí 1. 10.)

1. roč. - ČT - pracovní listy (rozdány dětem) - pouze přiřazovat a číst

1. roč. - M - str. 10, cv. 3 (lístečky) - většinou mají hotové, pouze kdo nestihl

2. roč. - ČJ pracovní sešit - str. 8 /cv. 3, str. 10 / cv. 9, str. 11 / cv. 2, 3

2. roč. - M - pouze kdo nestihl, která cvičení vědí, mají označeno


26. 9. 2018

1. roč. Matematika - str. 11 a 12 (celá strana) DO PONDĚLÍ 1. 10.

2. roč. PRV - str. 3 cv. 4 kdo nestihl vybarvit

2. roč. ČT - Čítanka str. 16, opsat 4. větu článku do sešitu


19. 9. 2018 (domácí úkoly na pondělí 24. 9. 2018)

1. roč. Písanka (modrá) - dodělat a vypracovat str: 12, 13, 14, 15. Nakopírované cvičení - Ma, Me, Mi....vyznačit červeně slabiky (obloučky) + každý den přečíst. Hravá abeceda - str: 6, 8, 9. Matematika - nakopírované papíry: nácvik psaní 1, 2, 3.

2. roč. Čítanka 2 - str: 14/každý den jednou přečíst. ČJ 2 pracovní sešit - str: 7/cv. 1 - pouze očíslovat správné pořadí! Písanka - str: 6/celá strana. Matematika početník - str: 1/pouze prostřední sloupec, str: 2/pouze prostřední sloupec, str: 3/prostřední a pravý sloupec.19. 9. 2018

1. roč. Nakopírovaný papír - MA, ME, MI, MO, MU/číst + kontrola slabik (obloučky), Hravá abeceda str: 8, Prvouka str: 5/2b

2. roč. Čítanka 2 str: 12, 13, Prvouka str: 3/1, 2.


2. ročník - každý den číst 10 minut!

18. 9. 2018 

1. roč. Písanka (fialová) str: 29

2. roč. Matematika - pracovní sešit str: 5/cv. 16, 17


17. 9. 2018 (domácí úkol na středu 19. 9.)

1. roč. Matematika - pracovní sešit str: 6/cv. 3, 4

17. 9. 2018 (domácí úkol na úterý 18. 9.)

2. roč. Pracovní sešit ČJ - str: 5/cv. 15, 16


13. 9. 2018 (domácí úkoly na pondělí 17. 9. 2018)

1. roč. - Slabikář str: 6/přečíst, procvičovat ma, me...., Písanka 1 Uvolňovací cviky str: 7, 8, Písanka 1 str: 1, 2

2. roč. - Pracovní sešit - čeština 2 str: 3/cv. 7, 8, 9, 10, Písanka str: 3 - celá strana


12. 9. 2018

2. roč. - Čítanka str: 9/přečíst celou stránku + křížovka

1. + 2. roč. - Prvouka - obalit pracovní sešit, vyplnit úvodní tabulku (jméno, třída apod.), 1. roč. - vyndat hodiny, zatím nenosit. 2. roč. - dokončit cv. 1


11. 9. 2018

1. roč. - Písanka II. str: 31, Matematika I. str.: 3 - celá strana

2. roč. Matematika I. str: 3/cv. 8, 9, 10