Vítejte v naší škole

KDO JSME?

Jsme malotřídní základní škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna v jedné budově, ke které náleží krásná zahrada se vzrostlými stromy (i ovocnými). Děti se navzájem znají a pedagogové často spolupracují, především na větších akcích školy.

V přízemí budovy se nachází mateřská škola, školní jídelna, kuchyň a kancelář s ředitelnou. V 1. patře jsou dvě třídy základní školy. Jsou to malotřídky a tak je spojen 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník. V prostorách třídy pro 1. a 2. ročník probíhá odpolední školní družina.

Naším cílem a velkým přáním je spokojenost dětí, které do naší školy budou chodit rády.

Na pondělí 26. 9. 2016 jsme ve spolupráci s Nadací Proměny připravili dva workshopy pro děti z naší MŠ a ZŠ, více v sekci Novinky.

Vybíráme 40 Kč / dítě (žák)

Keramika - kroužek pro děti MŠ a ZŠ v prostorách školy.

Cena 1.500Kč / 15 lekcí, začínáme 3. 10. 2016, lektorka: Radka Kejlová. Kroužek bude probíhat vždy v úterý 15,00 - 16,00 hodin. Vyplněnou přihlášku, prosím, odevzdejte paní učitelce v MŠ nebo ZŠ. Údaje k platbě Vám přijdou na základě přihlášky. V případě dotazů kontaktujte paní Helenu Novákovou na tel. 606 914 460.


13. 9. 2016 se v naší mateřské škole vyskytly vši.

PLAVÁNÍ - PLATBA ZA KURZ

Úhrada za plavecký kurz 828 Kč do 27. 9. 2016. Platba za autobus do konce roku 2016.


SBĚR PAPÍRU - v pondělí 3. října přineste sběr do školy, výtěžek bude věnován na adopci zvířat ze ZOO Praha - více informací naleznete na stránkách Projekty MŠ a Projekty ZŠ.


V pondělí 28. srpna 2016 proběhlo školení zaměstnanců v délce 8 hodin. Byli jsme vyškoleni společností Sapo Training na poskytování první pomoci včetně praktických nácviků. Všichni zaměstnanci obdrželi certifikát za splnění závěrečné praktické zkoušky.