Vítejte v naší škole

KDO JSME?

Jsme malotřídní základní škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna v jedné budově, ke které náleží krásná zahrada se vzrostlými stromy (i ovocnými). Děti se navzájem znají a pedagogové často spolupracují, především na větších akcích školy.

V přízemí budovy se nachází mateřská škola, školní jídelna, kuchyň a kancelář s ředitelnou. V 1. patře jsou dvě třídy základní školy. Jsou to malotřídky a tak je spojen 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník. V prostorách třídy pro 1. a 2. ročník probíhá odpolední školní družina.

Naším cílem a velkým přáním je spokojenost dětí, které do naší školy budou chodit rády.

Jako každoročně zveme na Velikonoční tvoření s rodiči a prarodiči, tentokrát ve středu 5. 4. 2017 od 15 hodin.


Přijďte s námi přivítat jaro!


ZŠ a MŠ Panenské Břežany, Hlavní 63, Panenské Břežany

vyhlašuje

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je stanoven na den:

úterý 28. 3. 2017 v době od 14:30 do 16:00 hodin.

Rodič (zákonný zástupce) se osobně dostaví do MŠ.

Do mateřské školy se přijímají děti ve věku zpravidla od tří do šesti let podle předem stanovených kritérií ředitelkou MŠ. Mimořádný zápis se řídí stejnými podmínkami jako řádný zápis. Podrobné informace naleznete v sekci Zápis do MŠ.

Klára Haberhauerová, ředitelka školy vz.


15. 3. se v ZŠ opět vyskytly vši!

Všem dětem byl do notýsku vlepen text, kde rodiče svým podpisem potvrdí, že vlasy pohlédli.

Děkujeme za spolupráci.


15. 3. 2017 byly vloženy informace o zápisu do Mateřské školy pro školní rok 2017 / 2018.


V pondělí 28. srpna 2016 proběhlo školení zaměstnanců v délce 8 hodin. Byli jsme vyškoleni společností Sapo Training na poskytování první pomoci včetně praktických nácviků. Všichni zaměstnanci obdrželi certifikát za splnění závěrečné praktické zkoušky.