Vítejte v naší škole

KDO JSME?

Jsme malotřídní základní škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna v jedné budově, ke které náleží krásná zahrada se vzrostlými stromy (i ovocnými). Děti se navzájem znají a pedagogové často spolupracují, především na větších akcích školy.

V přízemí budovy se nachází mateřská škola, školní jídelna, kuchyň a kancelář s ředitelnou. V 1. patře jsou dvě třídy základní školy. Jsou to malotřídky a tak je spojen 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník. V prostorách třídy pro 1. a 2. ročník probíhá odpolední školní družina.

Naším cílem a velkým přáním je spokojenost dětí, které do naší školy budou chodit rády.

Ve Fotogalerii si můžete prohlédnou fotky ze sobotního vystoupení pirátů na akci Den pro Vodolku. Za fotografie děkuji paní Karvánkové.

Pavlína Sáblová


Na základě žádosti v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace s názvem "Šablony pro Panenské Břežany", s reg. č. "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005470". Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Realizován bude v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.


Děkuji všem rodičům a hlavně dětem, kteří se zúčastnili sobotní akce Den pro Vodolku. Piráti opět zaznamenali velký úspěch a dětem organizátoři poděkovali malou odměnou.

Za sebe děkuji za váš čas a chuť vystupovat!

Pavlína Sáblová


PLATBY

Veškeré platby je možné poukázat na účet školy (č.ú.: 0428638339 / 0800, do zprávy pro příjemce uveďte "plavání" nebo "kulturní fond") příp. složit hotově v kanceláři školy a to do konce měsíce září.

MŠ - 828,- Kč "plavání", 500,- Kč "kulturní fond"

1. a 2. třída - pouze 500,- Kč "kulturní fond"

3. a 4. třída - 828,- Kč "plavání", 500,- Kč "kulturní fond"


V pondělí 28. srpna 2016 proběhlo školení zaměstnanců v délce 8 hodin. Byli jsme vyškoleni společností Sapo Training na poskytování první pomoci včetně praktických nácviků. Všichni zaměstnanci obdrželi certifikát za splnění závěrečné praktické zkoušky.